در بررسی تأثیر زل زدن مستقیم بر ارتباط صمیمانه، این یافته به دست آمد که این عمل در گروه‌های ‌دوتایی زن، زن، صمیمیت ایجاد می‌کند، اما در گروه‌های ‌دوتایی مرد، مرد باعث کم‌حرفی می‌شود.

‌در مورد الگوهای دوستی در سنین هفت تا هشت سال (با مشاهده رفتارهای مجاورت) مطالعات نشان داد که سطوح بالای صمیمیتبرای دخترها بیش از پسرها لذت‌بخش بوده است. همچنین زنان میانسال، به نسبت مردان، تمایل بیشتر برای ایجاد روابط صمیمانه دارند. در حالی که مردان مسن‌تر تماس‌های اجتماعی بیشتری نسبت به زنان دارند، زنان بیشتر به دنبال دوستان صمیمی هستند.

۲-۲-۱-۳-تعریف خانواده :

اسلام تشکیل خانواده را که به واسطه عقد نکاح مشروع زن و مرد به وجود مى آید، مایه تکامل و بهروزى دانسته و محیط خانواده اى که بر اساس معیارهاى دینى پایه ریزى شده باشد را جایگاه آسایش جسم و جان و آرامش روح و روان مى داند.

دانشمندان مختلف ‌در مورد خانواده تعاریف گوناگونی را ارائه کرده‌اند که در اینجا به چند تعریف اشاره خواهیم کرد .

(خانواده یک واحد اجتماعی است مشتمل بر دو یا چند نفر که با هم زندگی می‌کنند واز طریق خون ازدواج یا فرزند پذیری به هم پیوند می خورند .در واقع خانواده گروهی از انسان‌ها است که بر محور پیوند های خویشاوندی سازمان می‌یابد و در هر جامعه ای نوعی نظام نهادین اساسی به شمار می رود . )دیویس : خانواده راگروهی از افراد می‌داند که روابط انان با یکدیگر بر اساس همخونی شکل می‌گیرد ونسبت به هم خویشاوند محسوب می‌شوند .

۲-۲-۱-۳-۱-خانواده در فرهنگ ایرانی :

خانواده پا یه بنیادین اجتماع ‌و سلول سازنده زندگی انسان و خشت بنای جامعه ‌و کانون اصلی حفظ سنت‌ها وهنجارها وارزشهای اجتماعی است .همچنین ستون استوار پیوندهای اجتماعی وروابط خویشاوندی وکانونی در جهت بروز وظهور عواطف انسانی ومکانی برای پرورش اجتماعی کودک است . خانواده واحدی است که بر اساس ازدواج پدید می‌آید وازآغاز پیداییش خود همچون حریمی امن زندگی انسان را در بر می‌گیرد .

هر وقت دو نفر با هم پیوند زناشویی می بندند ویا فرزندی به دنیا می‌آید .موج جدیدی به وجود می‌آید که شمار زیادتری از خویشاوندان را نیز به هم پیوند می‌دهد .در واقع خانواده ازدواج وخویشاوندی بنا به تعریف پدیده‌های اجتماعی باهم ارتباط داشته و مکملی هستند که هر کدام را باید به اعتبار دیگری بشناسیم .

خانواده از جایگاه بسیار بالایی در جامعه برخوردار است .و به عنوان هسته اصلی هر جامعه دارای کارکردهای گوناگونی می‌باشد و از گذشته تاکنون در کنار دین و دولت سازنده جامعه ایرانی بوده است.

افراد در این نهاد ضمن حفظ نسل، وظیفه تربیت فرزندان ، مراقبت ، حمایت از بزرگسالان و حفظ میراث فرهنگی و دینی خود را بر عهده دارند. در طول دو سده اخیر خانواده‌‌ ایرانی در جریان نوسازی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور تغییرات اساسی یافته است. به طوری که بعضی از خانواده ها از سنتهای خود دورشده وفرهنگ بیگانه را در زندگی خود جای داده‌اند . واین امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی در خانواده ها شده است .سابقه و تحولات تاریخی خانواده طی دوره های متعدد، تغییرات خانواده، نسل و خانواده، ازدواج و تغییرات آن، چالش‌ها و مشکلات سر راه خانواده از قبیل طلاق و فروپاشی از موضوعاتی است که تحقیقات زیادی ‌در مورد آن شده است .

‌بنابرین‏ خانواده‌ که به عنوان هسته اصلی جامعه است در گذشته بیشتربه شکل کانونی بوده است. و نظام سیاسی و دینی در جامعه متأثر و مکمل آن بوده است. ولی در دوره جدید خانواده ضمن اینکه یکی از کانون‌های اصلی اندیشه و عمل است، ولی حیات آن در متن اجتماع معنی یافته است. وخانواده اگر اجتماعی ‌باشد می تواند موفق تر باشد . بدین لحاظ، خانواده ضمن اینکه بر دیگر نهادها اثر گذار است، از آن‌ ها نیزتاثیر خواهد گرفت. ولی آنچه قابل اشاره است آن است که خانواده ایرانی دستخوش تغییرات عمده‌ای گشته است، چنان که در بسیاری از موارد کارکردها و ویژگی‌های و ساختارهای آن دچار تحولاتی شده است که از عوامل این تغییرات می‌تواند این موارد باشد: شرایط جدید اقتصادی، افزایش سطح تحصیلات، مشارکت بیشتر زنان،اهمیت فرزندان در کنار اولیا، توسعه رسانه های جمعی، مد، مصرف گرایی و مسافرت موجب شده تا زنان در کنار مردان در تغییرات ساختار خانواده اقدام کنند.

خانواده به عنوان محلی که در آن فرد جدید متولد می شود واین فرد کسی است که می‌خواهد جامعه را بسازد این وظیفه خطیری را به دوش خانواده می اندازد در نتیجه برای این کارتلاش زیادی لازم است تا اثربخشی لازم را داشته باشد . درهر خانواده افراد با مفاهیم، آرزوها ، آرمان‌های اجتماعی آشنا می‌شوند و سعی‌ می‌کنند تا خود را برای بهبود محیط و موقیعت‌های پیرامونی بسازند. پس این نشان دهنده اهمیت خانواده برای ما است.

در ایران هم که خانواده به عنوان رکن اصلی جامعه بر شمرده می رود. برای مردم بسیار ارزشمند ومقدس است . یکی از مهمتری دلایل مقدس ‌و ارزشمند بودن خانواده دربین مردم ایران به خاطراعتقادات آن ها است. چون بیشتر مردم ایران به دین اسلام اعتقاد دارند .ودین اسلام تاکیید زیادی به خانواده داردبه طوری که در ( قران) کتاب مقدس اسلام ایاتی هم ‌در مورد اهمیت خا نواده امده است .وبه همین دلیل مردم ارزش خاصی برای خانواده قائل هستند وسعی وتلاش بسیاری می‌کنند که آن را حفظ کنند . اهمیت خانواده در ایران به اندازه ایست که اگر فردی در جامعه بدون خانواده باشد .جامعه ومردم به سختی او را می‌پذیرند. وحتی ممکن است او را از جامعه طرد کنند .

نظام خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماعى است که اساس و زیرساخت واحدهاى بزرگ اجتماعى ایران نیز به شمار مى رود. افرادى که در این واحد کوچک اجتماعى رشد مى یابند و تربیت مى شود به میزان رشد و شکوفایى شان سهم زیادی در واحدهاى اجتماعى بزرگ انسانى دارند. افرادى که روزى به عنوان فرمانرواى مقتدر و سیاستمدار سترگ، و مدیر نیرومند، و مبتکر توانا در جامعه ظهور مى کنند، و مسؤولیتهاى سنگین و خطیرى را به عهده مى گیرند، نظام خانواده و کانون گرم پدر و مادر تربیت گاه نخستین آن ها است.

‌بنابرین‏ می توان گفت در خانواده نقش مادر بسیار مهم وحیاتی است چون مسئولیت تعلیم وتربیت فرزندان بیشتر بر عهده مادر است واین مادر است که فرهنگ درست زندگی کردن را به فرزندان می آموزد و او را برای ورود در جامعه واجتماعی شدن آماده می‌کند . رشد و شکوفایى این نظام محبوب و بى بدیل، نیازمند شناخت و رعایت دقیق حقوق هر یکى از اعضاى آن نسبت به یکدیگر است، همان طور که ‌نظام‌های بزرگ اجتماعى، قوانین ،مقررات و حقوق خاص خودشان را در ارتباط با اداره ، استحکام ، رشد و بالندگى کشور دارند، نظام خانواده نیز به همین شکل است.

۲-۲-۱-۳-۲-جایگاه خانواده در قرآن کریم:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...