برای کاهش سطح اضطراب کودک ، بعضی برنامه های درمانی فنون ارمیدگی تأکید می‌کنند . این برنامه ها اغلب در کاهش اضطراب فرد که بر جنبه نگرانی اضطراب تمرکز دارند بر جایگزینی تفکرات نگران کننده ی منفی اسیب رسان به خود دانش آموز ، با تفکرات تکلیف محور تأکید دارند این برنامه ها در بهبود پیشرفت دانش آموز مؤثر تر از برنامه های آرمیدگی بوده اند. (بیابانگرد ،۱۳۸۴)

تقویت اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی

برخورداری از حس خود ارزشمندی و اعتماد به نفس به مشابه یک سرمایه ارزشمند حیاتی برای همه انسان ها به ویژه کودکان و نوجوانی که از مهارت های اجتماعی کمتری برخوردارند ، از مهمترین عوامل ‌پیشرفت و شکوفایی استعداد و خلاقیت است به طور کلی فرایندهای شناختی ، احساسات ، انگیزه برخورداری روابط ما بین ، شیوه زندگی ، تصمیم گیریها و انتخاب‌های ما قویاً متأثر از چگونگی احساس خود ارزشمندی و اعتماد به نفس است(زارع،۱۳۸۴) .

یک اراده قوی در گرو اعتماد به نفس قوی و استوار است تسلیم ناپذیری ، مطمئن ،مصمم و راسخ قدم بودن از صفات برجسته رهبران بزرگ تاریخ انسان‌ها است به عبارت دیگر تنها عوامل تعین کننده رفتار ،اعتماد به نفس و احساس است که ما نیت به خودمان داریم ،به قول (مازلو ۱۹۵۴) ما برای سلامت روانی خود نیاز به احساس اعتماد به نفس مثبت و قوی داریم .

‌بنابرین‏ برای برخورداری از اعتماد به نفس انسان نیاز دارد که از احترام و شأن اجتماعی مطلوب و نگرش مثبت به خویش بهرمند باشد . تحقیقات انجام شده در مدارس مختلف بویژه مدارس استثنایی که بین پیشرفت تحصیلی و نگرش فرد نسبت به خودش رابطه مستقیمی وجود دارد هر قدر دانش آموز احساس و نگرش مثبتی به خودش داشته باشد موفقیت بیشتری در پیشرفت تحصیلی از خود نشان می‌دهد (سیف،۱۳۸۲).

(فرانک ۱۹۸۶) در میان والدین ، خواهران ،برادران ،معلمان و همکاران کودکانی که به دلایلی نظیر کمرویی ،اضطراب ناتوانی در انجام تکالیف درسی و یا عقب ماندگی ذهنی از اعتماد به نفس لازم برخوردار نیستند ، نقش بسیار مهمی در ایجاد تقویت حس ارزشمندی و اعتماد به نفس لازم برخوردار نیستند ،نقش بسیار مهمی در ایجاد تقویت حس ارزشمندی و اعتماد به نفس آن ها دارند . آنچه برای بهداشت روانی پیشرفت تحصیلی و شغلی این قبیل از دانش آموزان ضروری می باشنداین است که به آن ها نماییم تا در ایشان حس خود پنداری واقعی و اعتماد به نفس قوی رشد یابد و به دیگر سخن به وجود آمدن و تقویت کارایی و احساس ارزشمندی در شکوفایی شخصیت و توانایی کودکان و نوجوانان بسیار مهم است (علی پور ،۱۳۸۵).

تکنیک های پیشرفت تحصیلی :

همان‌ طور که درانجام کارهایمان نیاز به یک دانش قبلی ‌در مورد کارهایمان باید داشته باشیم وهمچنین باید درکارهایمان مهارت لازم وتکنیک هایی را بلد باشیم.اگر ما بخواهیم در درسمان ‌پیشرفت داسته باشیم باید تکنیک ها ومهارت هایی را بلد باشیم.مهارت برای ‌پیشرفت تحصیلی چیزی عریضی است که نیاز به آموزش زیاد آن نیست وهرفردی ممکن است این مهارت ها رادر درس خواندن خود به کار ببرد وپیشترفت هم داشته باشد.من به عنوان دانش آموزی که این نکات را به کاربرده ام و پیشرفت نیز داشته ام ومانند دیگر دانش آموزان ممتاز دیگردر سراسر کشورمان تکنیک هایی را پیشنهاد می کنم که امیدوارم باخواندن آن ها شما نیز در درسهایتان پیشرفت داشته باشید.نکات مهم امتحانی:

۱٫- هیچوقت اضطراب نداشته باشید.اضطراب دشمن آموخته های شما است

۲-.اگر فردای روزی امتحان داریدروز قبل از امتحان دو ساعت مانده به وقت خوابتان فقط یکبار درس ها را مرور کنید ‌و هنگام خواب ذهن خود را از تمام مشکلات وچیزهایی را که ذهنتان را خراب می‌کند پاک کنید .

۳-.صبح امتحان همیشه با چهره ای بشاش وشاد به محل امتحان بروید

.۴-.همیشه توکل بر خدا داشته باشید و کارهایتان را با نام خدا شروع کنید .۵-.اگر به سوالی بر خوردید که آن را بلد نیستید آن را به آخر امتحان بگذاریدوشروع به پاسخ دادن سوال هایی کنید که ‌در مورد ان اطلاعات کافی دارید

۶-.وقتی برگه امتحان را گرفتید از سوال یک شروع به جواب دادن بکنیدو به سوال های دیگر توجه ای نکنید

۷٫- در حین امتحان اگر یکی از دوستانتان سوالی مطرح کرد شما نیز گوش بدهید زیراشاید سوال مطرح شده سوال شما نیز باشد

۸٫- بعد از امتحان اگر درراه خانه یا در حیاط دوستتان با شما ‌در مورد سوال ها صحبت کرد گوش ندهید چون ممکن است سوالی مطرح شود که شما آن را بلد نبودید یا یادتان رفته است در این صورت است حس ضعف یا استراب در شما پدید آید وبرای امتحان فردا با دلهره به محل امتحان بروید.

۹٫- بعد از امتحان به خانه که رسیدید حتما کمی استراحت بکنید اما نباید استراحتتان طولانی شود مدتی که من پیشنهاد می کنم حد اکثر۷۵دقیقه تا یک ساعت است اگر با خستگی شروع به درس خواندن کنید چون ذهنتان خسته است نمی توانید مطالب را خوب بفهمید.

۱۰٫- برای کاهش اضطراب آدامس بجوید نکات مهم درسی:نکته ای که من خودم بر آن خیلی تکیه دارم برنامه ریزی است.برنامه ریزی لزومی ندار د که بر روی کاغذ نوشته باشد بلکه من خود به طور متداول کارهایم را از روی برنامه انجام می دهم وآن را یادداشت نکرده ام

۱٫درس هر روز را همان روز بخوانید

۲٫درس های روز بعد را مرور کنید

۳٫همیشه درس ها را بفهمید سعی کنید کمتر درس ها را حفظ کنیدخصوصا در درس های علوم و ریاضی وزبان انگلیسی وزبان فارسی و…

۴:همیشه در هنگام درس خواندن یک خودکاروکاغذ در جلویتان باشدومسایلی را که نمی فهمید ویا می خواهید بهتریاد بگیریددر روی کاغذ بنویسیدخصوصا در درس ریاضی و در حل مسائل نیاز به ترسیم شکل است

۵٫وقت طلاست .تنظیم وقت که خود یکی از راه های مهم برای پیشرفت تحصیلی است به شما کمک زیادی می‌کند

۶٫درسر کلاس تمام حواستان را به سمت معلم جمع کنید

۷٫در پایان هردرس از تمامی مطالبی که خوانده اید نتیجه گیری کنیدتا درس را بهتر بفهمیدو…پنج مرحله ی مطالعه :

۱٫مرحله ی ادراک

۲٫ مرحله ی تثبیت

۳٫ مرحله ی تسلط

۴٫مرحله ی ارزیابی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...