پایان نامه بررسی بازاریابی هوشمند در توسعه گردشگری ایران با رویکرد آژانس های درجه 1 تهران

 پایان نامه رشته جغرافیا (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) آزاد اسلامی                                               واحد گرمسار                                    دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیاپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.A))رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری  عنوانبررسی بازاریابی هوشمند در توسعه گردشگری ایران با رویکرد آژانس های درجه 1 تهران تابستان 94     فهرست مطالب   فهرست مطالبعنوان                                                                         […]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...