پایان نامه تاثیر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی 6-5 ساله شهر تهران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائیدانشکده روانشناسی و علوم تربیتی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (آموزش و پرورش دبستان) تاثیر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی 6-5 ساله شهر تهرانزمستان 90   چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان […]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...