کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

اسفند 1402
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

https://andreeauk55432.blognody.com/25194163/هویت-برند https://remingtoncxnd10976.blogsumer.com/25286844/هویت-برند https://archermicu98766.jts-blog.com/25190152/هویت-برند https://lukasmnhy01087.rimmablog.com/25269779/هویت-برند https://kyleryzwq77766.bloggazza.com/25187394/هویت-برند https://zionqrpl55555.blogaritma.com/25285297/هویت-برند https://gunnerkelm61647.shoutmyblog.com/25269234/هویت-برند https://sergiofzzv60304.bcbloggers.com/25263610/هویت-برند https://cesarmgaf21468.blogcudinti.com/25336469/هویت-برند https://eduardokhll26492.iyublog.com/25272589/هویت-برند https://augustrrww34557.blogdiloz.com/25189351/هویت-برند https://claytonddzu99999.verybigblog.com/25283476/هویت-برند https://erickuwbw47016.activosblog.com/25163165/هویت-برند https://caidencztj93826.p2blogs.com/25193273/هویت-برند https://trentonihdy11000.bloggactivo.com/25287181/هویت-برند https://angeloljdw09998.theblogfairy.com/25280305/هویت-برند https://emiliovfjk55086.vidublog.com/25181670/هویت-برند https://josuetitk65510.oblogation.com/25289167/هویت-برند https://hectoreebw01111.gynoblog.com/25265988/هویت-برند https://holdenzcun37271.laowaiblog.com/25170228/هویت-برند https://erickneuc87778.angelinsblog.com/25267423/هویت-برند https://trentonmdti32087.bloggadores.com/25275804/هویت-برند https://andrefvmb09865.humor-blog.com/25165607/هویت-برند https://griffincgni47538.thekatyblog.com/25126347/هویت-برند https://mariokxgv86175.blogspothub.com/25253554/هویت-برند https://finneatk54322.idblogmaker.com/25257710/هویت-برند https://judahhctj32198.blogdemls.com/25251274/هویت-برند https://jaidengcul44311.ageeksblog.com/25164939/هویت-برند https://alexisuqiy09876.blogunteer.com/25187952/هویت-برند https://augusthooj48715.life3dblog.com/25165771/هویت-برند https://emilianokgxo65432.therainblog.com/25160392/هویت-برند https://sethtccc95204.ltfblog.com/25174927/هویت-برند https://josueluvr25755.blogmazing.com/25260883/هویت-برند https://jeffreytofv87532.blogars.com/25157959/هویت-برند https://tysonfzri32109.thechapblog.com/25257489/هویت-برند https://dallasnjbv98754.blogsvirals.com/25260132/هویت-برند https://troyhxnb09865.glifeblog.com/25191182/هویت-برند https://lukasjllg55554.losblogos.com/25255850/هویت-برند https://arthurwrhw80345.estate-blog.com/25271952/هویت-برند https://beautlbq65320.prublogger.com/25267931/هویت-برند https://griffinnjcs87653.blogdomago.com/25160852/هویت-برند https://codyfzri32209.bloguerosa.com/25185675/هویت-برند https://tysontles25925.daneblogger.com/25262149/هویت-برند https://deanlepw36780.goabroadblog.com/25237513/هویت-برند https://garrettljex00999.popup-blog.com/25260628/هویت-برند https://milotkap65321.blogozz.com/25264611/هویت-برند https://brooksmlnn25110.activablog.com/25281777/هویت-برند https://fernandosohx09876.bloggazzo.com/25227053/هویت-برند https://troyzupo26048.ssnblog.com/25250719/هویت-برند https://simonhcul44321.activoblog.com/25597922/هویت-برند https://deankduj32198.blogoxo.com/25589725/هویت-برند https://landenwswt57184.elbloglibre.com/25453150/هویت-برند https://cashqbgh18284.blog-ezine.com/25562979/هویت-برند https://franciscolkct49440.blogscribble.com/25546372/هویت-برند https://garrettlfxn53209.madmouseblog.com/5946228/هویت-برند https://troyroiy62839.ja-blog.com/25513461/هویت-برند https://shaneqldu87654.blogtov.com/5942686/هویت-برند https://louisslds76431.digitollblog.com/25352183/هویت-برند https://cesarbvmb19875.blazingblog.com/25546464/هویت-برند https://connerzqgv86532.creacionblog.com/25409753/هویت-برند https://elliottpzed20861.tusblogos.com/25485994/هویت-برند https://landenggdz11111.blogchaat.com/25507247/هویت-برند https://shanebujv47135.dm-blog.com/25551786/هویت-برند https://spencerhxoc19876.smblogsites.com/25477649/هویت-برند


جستجو
آخرین مطالب


   1. برقراری عدالت تربیتی که به دانش آموزان مربوط می شود. بایستی به اشکال مختلف بازنمایی اطلاعات اهمیت داده شود و نسبت به تفاوت های فردی دانش آموزان هشیار بود برای مثال دانش آموزانی که در دبیرستان در هنرهای زیبا موفق تر هستند هنگام ورود به دانشگاه این نمرات مورد توجه قرار نمی گیرد یا مقادیر بودجه ای و زمانی مربوط به هنرهای زیبا نسبت به سایر حوزه ها مانند علوم و ریاضی ناچیز است.

موضوع بعدی در انتخاب محتوا ماهیت آن است اینکه محتوا باید دربردارنده چه چیزهایی باشد تا معرفت زیباشناسانه در یادگیرنده به وجود آید. اصلاً آیا دانستن[۲۵] که محتوا به دنبال ایجاد آن در یادگیرنده می‌باشد با زیبایی شناسی ارتباطی دارد؟در نگاه اول و معمولی شاید ارتباطی بین آن دو مشاهده نشود اما آیزنر (۲۰۰۵) می‌گوید: ما معمولاً بین زیبایی شناسی و دانستن ارتباط برقرار نمی کنیم و علوم مستقیم ترین مسیر دانش قلمداد می شود در حالی که راه های دانستن فراوان هستند و زیبایی شناسی نقش مهمی در هنر و علوم دارد. زیرا:

  1. هنر و علم در بازنمایی اطلاعات می‌توانند از اشکال مختلف استفاده نمایند هنرمندان و دانشمندان هر دو فرم هایی جهت به اشتراک گذاشتن دیدگاه های خود تولید می‌کنند و این فرم ها بایستی خصوصیات زیباشناختی داشته باشند تا دیگران را به خود جذب نمایند.

  1. هنرمندان و دانشمندان هردو به کارهای خود عشق می ورزند. وایتهد می‌گوید اغلب مردم فکر می‌کنند که دانشمندان نیاز دارند تا چیزی را بدانند در حالی که دانشمندان می دانند که نیاز دارند و لذت نیازمندی انگیزه کار آن ها‌ است. دانشمندان شبیه هنرمندان سؤالات جدید مبهمی را شکل می‌دهند تا اینکه از تجربه یافتن پاسخ به آن سؤالات لذت ببرند و به عبارت دیگر تجربه زیباشناختی به دست آورند.

 1. طبیعت بیولوژیکی انسان نیاز عمیقی به تحریک و ایجاد انگیزه دارد انسان‌ها در هموستازی[۲۶] تحمل کمتری دارند ما در جستجوی افزایش ظرفیت خود بر فعال نمودن نظام های حسی مان جهت کسب تجارب مستقیم هستیم ما وقتی از یک تجربه ای سیر می‌شویم تجارب دیگر را جستجو می‌کنیم و انسان به جای موجود کاهش دهنده محرک ، جستجوگر محرک می‌باشد. زیبایی شناسی منبع مهم تحریک است و در دو جهت به ما انگیزه می بخشد: نخست ایجاد انگیزه جهت کسب آگاهی و دانستن و دوم نیاز ما به ارائه اثر و محصول به جهان اطراف که در فرم کاری و اشکال بازنمایی اتفاق می افتد تاچیزهایی را در قالب فرم های زیباشناسانه ارائه کنیم. نظریه نتیجه آرزوهای ما از خلق جهانی است که فهمیده ایم و دانشمندان ساختار نظریه را طوری شکل می‌دهند که حساسیت مخاطب را به خود جلب سازد.

پس دانستن با زیبایی شناسی ارتباط پیدا می‌کند و محتوائی که در صدد ایجاد این دانستن است موقعی می‌تواند آن را موجب شود که به سبک زیباشناختی ارائه گردد و لذت زیباشناختی فراهم شود. اسمیت(۱۹۷۱a،ص۱۳۰) می‌گوید لذت زیباشناختی لذتی است که ما از درک و فهم از بخش های متعدد میدان پدیداری به دست می آوریم طوری که بخش های قابل تمیز در یک کل یکی می‌شوند و موجب خودافزایی و خودکارآمدی تجربه می‌گردند.

روش‌ها و فعالیت یادگیری

بعد از اهداف و محتوا سومین عنصری که برنامه ریزان درسی نسبت به تعیین آن تصمیم گیری می‌کنند روش های تدریس و فعالیت های یادگیری است. وقتی محتوا انتخاب و در قالب های خاصی ارائه گردید نوبت به اجرای آن می‌رسد اینکه برنامه ریزان درسی نسبت به تعیین آن ها اقدام کنند یا معلمان خود با توجه به موقعیت های تربیتی آن ها را تعیین نمایند بستگی به نظام برنامه‌ریزی درسی دارد.

در نظام برنامه‌ریزی درسی متمرکز برنامه های درسی به اصطلاح مقاوم در برابر معلم[۲۷] تعیین می شود که برنامه ریزان تمام تصمیم گیری های مربوط به تعیین عناصر متعدد یک برنامه درسی را اتخاذ می نمایند ولی در نظام برنامه‌ریزی غیرمتمرکز معلمان نسبت به تعیین ماهیت و کیفیت عناصر برنامه درسی مبادرت می نمایند و برنامه ریزان درسی تنها به تعیین راهنماها و استانداردهای برنامه درسی بسنده می‌کنند. هرچند هیچ برنامه درسی به طور کامل نمی تواند مقاوم در برابر معلم باشد و از ‌دخالت‌ها و تصمیم های وی مصون بماند و هیچ معلمی نیز تنها بر پایه باورها و ذهنیات خود برنامه درسی تدوین و اجرا نمی کند و از برنامه درسی سطوح بالا تأثیر می پذیرد و این نوع تأثر و تأثیر را انطباق متقابل[۲۸] می‌نامند. بدین معنا آن چه در عرصه اجرا عموما اتفاق می افتد انطباق متقابل بین معلم و برنامه درسی است(مهرمحمدی،۱۳۸۸ب،ص۲۶۰).

روش های تدریس در هر نظام برنامه‌ریزی درسی اعم از متمرکز و غیرمتمرکز، مانند اهداف و محتوا با عنایت به اصولی که برخاسته از جهت گیری های ارزشی و فکری تصمیم گیرندگان و اقتضائات محیطی می‌باشد تعیین می‌شوند. منظور از جهت گیری های ارزشی و فکری دیدگاه هایی است که تصمیم گیرندگان بر مبنای دانش خود از علوم مربوطه همچون روان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه تربیت، زیبایی شناسی و غیره وارد فرایند تصمیم گیری می نمایند. پرداختن به همه اصول در حیطه بحث ما نیست. بلکه در اینجا روش های تدریس از دیدگاه زیبایی شناسی و هنری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هدف تدریس به صورت کلی ایجاد فرصت یادگیری است که در آن بین ۴ عنصر اصلی معلم، یادگیرنده، برنامه درسی و محیط تعامل برقرار می شود و مدیریت این تعامل جهت خلق فرصت یادگیری و در نهایت تغییر رفتار(دانشی، نگرشی و مهارتی) دانش آموز توسط معلم صورت می پذیرد و حال معلم چگونه و با بهره گرفتن از چه فنونی این مدیریت را اعمال می‌کند بین صاحب‌نظران مختلف اتفاق نظر وجود ندارد از یک سو برخی دانش و مهارت‌های از قبل آموخته شده معلم را منبع مؤثر می دانند و از سوی دیگر برخی به هنر معلم در مدیریت مبتنی بر موقعیت تأکید دارند اما آنچه می توان گفت این است که هردو یعنی دانش و مهارت‌های از قبل آموخته شده و برنامه‌ریزی قبلی معلم به همراه هنرمندی معلم در مدیریت مبتنی بر موقعیت، در تدریس دخالت دارند و از نگاه قطبی و صفر ویک بهتر است پرهیز شود زیرا بدون دانش لازم نمی توان مدیریت اندیشمندانه ای داشت و از سوی دیگر تدریس را نمی توان به صورت الگوریتمی و کاملاً از پیش تعیین شده پیش برد. بلکه معلم ایده آل فردی است که هم با درایت به استفاده از دستاوردهای پژوهشی به عنوان یک منبع مهم معرفتی، در امر تدریس می پردازد و هم با اتکا به درون فکنی، خلاقیت و دریافت های شهودی جهت اتخاذ تدابیر ویژه مناسب با موقعیت می کوشد(عابدی و مهرمحمدی،۱۳۸۰) پس در کنار آموزش ها و برنامه‌ریزی های قبلی هنرمندی معلم و اتخاذ تصمیمات فکورانه در تدریس مؤثر است. به عقیده دیوئی تدریس مجموعه ای از درک و فهم های پیچیده، ظریف، دقیق، ‌بصیرت‌ها، نگرش‌ها، قضاوتها و ‌‌فعالیّت هاست(سیمپسون و دیگران،۲۰۰۵،ص۱۴). از این رو استعاره هایی مانند تدریس به عنوان هنر، به عنوان بازیگری، به عنوان مجری گری و… حاکی از وجود ارتباط بین معلمی و هنرمندی یا تدریس و هنر می‌باشد. اسمیت(۱۹۷۱c،ص۵۶۹) می‌گوید:« فنون و ابزار زیباشناختی بخشی از مجموعه مهارت‌های معلمی است که می‌تواند یادگیری را دلچسب ،جالب و جاذب سازد».

تدریس به عنوان بازیگری و اجرا

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-28] [ 04:07:00 ب.ظ ]
سطح غیرعادی هزینه های تولید (Prod) :

ما به منظور تخمین سطح عادی هزینه های تولید، به عنوان مجموع هزینه ی کالاهای فروخته شده (COGS) و تغییر در موجودی در طی سال تعریف شده است، به شرح زیر به برآورد COGS به عنوان تابع خطی فروش های همزمان می پردازیم:

ما از مدل زیرکه برای رشد موجودی بیان شده به عنوان یک تابع خطی همزمان و تغییر تأخیر یافته در میزان فروش برای برآورد هزینه ی موجودی استفاده می‌کنیم:

ما با بهره گرفتن از مجموع دو معادله ی بالا ،به برآورد سطح عادی هزینه های تولید می پردازیم:

که:

مساوی است با به علاوه ی است که به عنوان هزینه ی تولید عادی (مورد انتظار ) برای شرکت i در سال t در نظر می گیریم .

= دارایی های کلی شرکت i در سال ۱-t.

= درآمدهای حاصل از فروش برای شرکت i، در سال t.

= تغییر در میزان فروش برای شرکت i ، در سال t.

=تغییر در میزان فروش برای شرکت i، در سال t-1.

سطوح غیر عادی هزینه ی اختیاری (Disex):

کاهش هزینه های اختیاری که شامل تبلیغات (Adv)؛ هزینه های تحقیق و توسعه (D&R) ؛هزینه های فروش، هزینه های کلی و هزینه های اداره (A& SG) می‌باشد

در نهایت برای آزمون فرضیه اصلی از رگرسیون زیر استفاده می‌کنیم:

CBEMi,t۰۱AFSi,t۳CFOi,t۴Gwthi,t۵COYSizei,t۶LEVi,t

CBEM: مدیریت سود مبتنی بر نقدینگی

AF: اندازه حسابرسی شرکت

CFO: جریان نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی

Gwth: نرخ رشد شرکت

Coysize: اندازه شرکت

LEV: اهرم

۱-۹-روش گردآوری داده ها و اطلاعات

برای تدوین بخش نظری و معرفی مدل های مورد استفاده در این پژوهش، از اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک موجود شامل کتاب‌ها، مقاله ها، پایان نامه های مرتبط با موضوع استفاده شده است. برای انجام پژوهش نیز با توجه به متغیرهای موردنظر از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است.

۱-۱۰-ساختار تحقیق

این تحقیق از ۵ فصل تشکیل شده است:

فصل اول شامل کلیات و بیان مسأله، اهمیت موضوع، مختصری سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته، فرضیات تحقیق، اهداف، جامعه و روش انجام تحقیق به صورت خلاصه پرداخته شده است.

فصل دوم ادبیات و مبانی نظری در زمینه موضوع تحقیق آورده شده است و ضمن اشاره به مباحث تئوریک مطرح شده در این زمینه، تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده که به موضوع تحقیق مربوط می‌شوند نوشته شده است.

فصل سوم در این تحقیق، توضیح تفضیلی درباره نحوه ی آماری فرضیات، روش تحقیق و مدل های مورد استفاده در آزمون فرضیات را ارائه می‌کند و اهم روش های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل محاسبات انجام شده را نشان می‌دهد.

فصل چهارم داده ها و اطلاعات با بهره گرفتن از روش ها و مدل ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

فصل پنجم به ارائه نتایج، خلاصه و پیشنهادهای منتج از تحقیق برای تحقیقات آتی می پردازد.

۱-۱۱-خلاصه فصل

در این فصل به تشریح طرح پژوهش پرداخته شده و پس از اشاره مختصری به مفهوم، اهمیت و ضرورت، اهداف، سوال اساسی و فرضیه‌ها، روش پژوهش در چند قسمت فرعی شامل نوع پژوهش، متغیرها، جامعه آماری، روش گردآوری داده ها، مدل ها و روش های تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین محدودیت های اصلی پژوهش در این فصل بیان شده است.

فصل دوم

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

با رشد امورتجاری و بازرگانی در دنیای امروز و تخصصی شدن اداره شرکت­ها، مدیریت از مالکیت جدا شده و اداره شرکت‌ها، چه به صورت تجارت داخلی و چه به صورت تجارت بین ­المللی به مدیران حرفه­ای وآگاه به مسائل پیچیده اقتصادی و مالی سپرده شد. مالکان، ثروت خود را در اختیار مدیران قرار دادند و به منظور تصمیم ­گیری در مواردی همچون حفظ یا فروش سرمایه ­گذاری­ها و ارزیابی وظیفه مباشرت مدیران به­منظور انتخاب مجدد یا جایگزینی آنان، خواهان حسابدهی مدیریت از طریق ارائه اطلاعات و پاسخگوئی در قبال عملکرد خود می­باشند. در این مسیر، اطلاعات حسابداری بخش عظیمی از نیازهای اطلاعاتی تصمیم­گیرندگان را تأمین می­سازد. در واقع حسابداری، سامانه اطلاعاتی واحدهای تجاری است که به تهیه و ارائه اطلاعات مالی می ­پردازد. بیشتر اطلاعات حسابداری در صورت­های مالی اساسی منعکس می­ شود و اکثر قریب به اتفاق نیاز اطلاعاتی تصمیم­گیرندگان از جمله صاحبان سرمایه، سرمایه ­گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، تحلیل­گران مالی و سایر استفاده­کنندگان با استفاده ازصورتهای مالی تحقق می­پذیرد. یکی از صورت­های مالی اساسی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، گزارش سود و زیان ‌می‌باشد. این گزارش منعکس­کننده عملکرد واحد تجاری در یک دوره مالی است. مدیران واحدهای تجاری به دلایل مختلف می­کوشند تا از طریق کاربرد روش های گوناگون حسابداری، سود دوره مالی را در راستای تأمین سیاست‌ها و اهداف خود، تغییردهند(بهارمقدم و همکاران،۱۳۸۸).

۲-۲- سود و جریان­های نقدی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:07:00 ب.ظ ]
جدول ‏۳‑۳: جدول تجزی واریانس رگرسیون ساده ۸۵

جدول ‏۳‑۴:جدول تجزی واریانس رگرسیون چندگانه ۸۶

جدول ‏۴‑۱: وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظرجنسیت ۹۱

۹۲

جدول ‏۴‑۳: وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر سن ۹۴

جدول ‏۴‑۴: وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان تحصیلات ۹۵

جدول ‏۴‑۵: وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر شغل ۹۶

جدول ‏۴‑۶: آمار توصیفی متغیرها ۹۸

جدول ‏۴‑۷: ضرایب همبستگی متغیرها ۹۹

جدول ‏۴‑۸: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه اول ۱۰۲

جدول ‏۴‑۹: جدول تجزیه واریانس فرضیه اول ۱۰۳

جدول ‏۴‑۱۰: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه دوم ۱۰۵

جدول ‏۴‑۱۱: جدول تجزیه واریانس فرضیه دوم ۱۰۶

جدول ‏۴‑۱۲: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه سوم ۱۰۸

جدول ‏۴‑۱۳: جدول تجزیه واریانس فرضیه سوم ۱۰۹

جدول ‏۴‑۱۴: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه چهارم ۱۱۱

جدول ‏۴‑۱۵: جدول تجزیه واریانس فرضیه چهارم ۱۱۲

جدول ‏۴‑۱۶: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه پنجم ۱۱۴

جدول ‏۴‑۱۷: جدول تجزیه واریانس فرضیه پنجم ۱۱۵

جدول ‏۴‑۱۸: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه ششم ۱۱۷

جدول ‏۴‑۱۹: جدول تجزیه واریانس فرضیه ششم ۱۱۸

جدول ‏۳‑۱: دسته بندی سوالات پرسشنامه ۷۹

جدول ‏۳‑۲: نتایج آلفای کرونباخ ۸۲

جدول ‏۳‑۳: جدول تجزی واریانس رگرسیون ساده ۸۵

جدول ‏۳‑۴:جدول تجزی واریانس رگرسیون چندگانه ۸۶

جدول ‏۴‑۱: وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظرجنسیت ۹۱

۹۲

جدول ‏۴‑۳: وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر سن ۹۴

جدول ‏۴‑۴: وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان تحصیلات ۹۵

جدول ‏۴‑۵: وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر شغل ۹۶

جدول ‏۴‑۶: آمار توصیفی متغیرها ۹۸

جدول ‏۴‑۷: ضرایب همبستگی متغیرها ۹۹

جدول ‏۴‑۸: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه اول ۱۰۲

جدول ‏۴‑۹: جدول تجزیه واریانس فرضیه اول ۱۰۳

جدول ‏۴‑۱۰: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه دوم ۱۰۵

جدول ‏۴‑۱۱: جدول تجزیه واریانس فرضیه دوم ۱۰۶

جدول ‏۴‑۱۲: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه سوم ۱۰۸

جدول ‏۴‑۱۳: جدول تجزیه واریانس فرضیه سوم ۱۰۹

جدول ‏۴‑۱۴: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه چهارم ۱۱۱

جدول ‏۴‑۱۵: جدول تجزیه واریانس فرضیه چهارم ۱۱۲

جدول ‏۴‑۱۶: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه پنجم ۱۱۴

جدول ‏۴‑۱۷: جدول تجزیه واریانس فرضیه پنجم ۱۱۵

جدول ‏۴‑۱۸: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه ششم ۱۱۷

جدول ‏۴‑۱۹: جدول تجزیه واریانس فرضیه ششم ۱۱۸

جدول ‏۴‑۲۰: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه هفتم ۱۲۰

جدول ‏۴‑۲۱: جدول تجزیه واریانس فرضیه هفتم ۱۲۱

جدول ‏۴‑۲۲: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه هشتم ۱۲۳

جدول ‏۴‑۲۳: جدول تجزیه واریانس فرضیه هشتم ۱۲۴

جدول ‏۴‑۲۴: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه نهم ۱۲۶

جدول ‏۴‑۲۵: جدول تجزیه واریانس فرضیه نهم ۱۲۷

جدول ‏۴‑۲۶: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه دهم ۱۲۹

جدول ‏۴‑۲۷: جدول تجزیه واریانس فرضیه دهم ۱۳۰

جدول ‏۴‑۲۸: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه یازدهم ۱۳۲

جدول ‏۴‑۲۹: جدول تجزیه واریانس فرضیه یازدهم ۱۳۳

جدول ‏۴‑۳۰: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه دوازدهم ۱۳۵

جدول ‏۴‑۳۱: جدول تجزیه واریانس فرضیه دوازدهم ۱۳۶

جدول ‏۴‑۳۲: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه سیزدهم ۱۳۸

جدول ‏۴‑۳۳: جدول تجزیه واریانس فرضیه سیزدهم ۱۳۹

جدول ‏۴‑۳۴: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه چهارم ۱۴۱

جدول ‏۴‑۳۵: جدول تجزیه واریانس فرضیه چهاردهم ۱۴۲

جدول ‏۴‑۳۶: جدول معیار های مناسبت مدل مفهومی ۱۴۴

جدول ‏۴‑۳۷: جدول معیارهای مناسبت مدل اکتشافی ۱۴۶

فهرست نمودارها

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

نمودار ‏۲‑۱: مدل وفاداری ۴۷

نمودار ‏۴‑۱: توزیع ‌فراوانی جنسیت ۹۲

نمودار ‏۴‑۲:توزیع فراوانی وضعیت تاهل ۹۳

نمودار ‏۴‑۳: توزیع فراوانی گروه سنی ۹۵

نمودار ‏۴‑۴: توزیع فراوانی تحصیلات ۹۶

نمودار ‏۴‑۵: توزیع فراوانی شغل ۹۷

فهرست اشکال

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

شکل ‏۱‑۱: مدل تحقیق ۹

شکل ‏۲‑۱: چارچوب تئوریک هویت برند ۳۰

شکل ‏۲‑۲: ویژگی‌های فردی ‌موثر بر برند ۳۷

شکل ‏۲‑۳: تأثیر رضایت بر وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری به نام تجاری ۵۲

شکل ‏۴‑۱: مدل مفهومی تحقیق ۱۴۳

شکل ‏۴‑۲: مدل اکتشافی تحقیق ۱۴۵

چکیده

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر رضایت­مندی و تعهد مشتری به برند بر اساس نظریه هاتس یل دریم در شرکت‌های بیمه ایران استان کرمانشاه می‌باشد. در این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای ارزش کسب‌شده، سرمایه کسب‌شده و کیفیت کسب‌شده در نقش متغیر مستقل، متغیرهای رضایتمندی از برند، تعهد به برند، محرک برند و استمرار تعهد و متغیرهای مفهوم بازخرید و مفهوم وفاداری نقش متغیرهای وابسته را دارند پرداخته ‌شده است که روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و تحقیق از نوع کاربردی است و جامعه آماری شامل مشتریان شرکت‌های بیمه ایران استان کرمانشاه می‌باشد. ابزار جمع‌ آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و چون حجم جامعه نامحدود است با بهره گرفتن از فرمول کوکران برای جوامع نامتناهی حجم نمونه ۳۸۴ به دست می‌آید. تحقیق ازنظر زمانی، در دوره بین مهرماه ۱۳۹۳ تا دی‌ماه ۱۳۹۳ موردبررسی قرارگرفته است. برای بررسی فرضیه‌ها با بهره گرفتن از نرم‌افزار Excel، SPSS و آموس و با انتخاب روش‌های آماری مناسب، به تجزیه‌و تحلیل داده ها پرداخته شده است. با توجه به اینکه متغیرهای تحقیق رتبه‌ای هستند برای بررسی همبستگی میان زوج متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که تمام متغیرها در رضایت­مندی و تعهد مشتری به برند مؤثرند و با توجه به اینکه امروزه صنعت بیمه به طور فزاینده‌ای در حال رقابتی شدن است، یکی از استراتژی‌های مهم برای حفظ مزیت رقابتی، جذب مشتریان و ایجاد انگیزه وفاداری مشتریان به شرکت بیمه می‌باشد که تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر عملکرد کسب‌وکار دارد.

کلیدواژه: برند، رضایت­مندی، تعهد مشتری، وفاداری مشتری، بازخرید.

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:07:00 ب.ظ ]
 

گذشته از نقدهایی که به نظریه «استبداد شرقی» وارد گردیده و اعتبار آن را مخدوش می‌سازد، این واقعیت‌ که گویی «رفتار سیاسی» در جامعه ایرانی با الگوی حزبی سازگاری ندارد، غیر قابل انکار می‌کند و همین امر ما را وا می‌دارد تا به تأمل در خصوص ارائه راهکارهای بدیل بپردازیم. راهکارهایی که بتواند کار ویژه های مشابهی را پدید آورند و بدین ترتیب ضمن صیانت از اصل مهم «رقابت» در چارچوب «فرهنگ سیاسی» ما نیز

 

این نتیجه‌گیری از بطن رویکرد سوم برمی‌خیزد، لذا ضمن نفی استبداد، دلیلی نیز برای «الگوی تحزب» قائل نیست، به عبارت دیگر «ضرورت ذاتی» تحزب، چنان که بعضی ادعا نموده‌اند محل تردید می‌باشد.

 

 

 

۲ـ قانونمندی، اعتماد و امنیت در حوزه رقابت

 

دومین مشخصه‌ای که برای «نهادمندی»، توجه به آن ضروری است، نهادمندی اصول رفتاری در قالب «قانون» می‌باشد. این حقیقت که ایجاد نظم، بدون توافق بر «قواعد» در «بازی سیاست» ممکن نیست دلالت به ضرورت وجود «قوانین معتبری» دارد که فصل الخطاب رفتارهای سیاسی باشند و «رقابت» را سمت و سو داده و معنا نمایند.

 

«زونیس»[۱۸] بر این اصل مهم در تحلیل تحزب در ایران تأکید بسیار دارد و مدعی است که به علت عدم نهادینگی رقابت سیاسی در ایران، نوعی «بی‌اعتمادی» شکل گرفته است که بنیان «رقابت سیاسی» را متزلزل می‌سازد، به عقیده وی، نخبگان ایرانی که در جریان فعالیت‌های سیاسی قرار ‌داشته‌اند، همزمان با افزایش تجربه کاری‌شان، از میزان اعتمادشان به «قانونمندی» رفتارهای سیاسی، کاهش یافته و در نتیجه «رقابت» را می‌دانی خطیر و بدون «پناهگاه»، قابل اعتماد می‌یافته‌اند.

 

مطابق پژوهش می‌دانی که وی در ارتباط با ۱۰۵ تن از نخبگان سیاسی ایران در عصر پهلوی انجام داده این کاهش اعتماد به خوبی قابل استنتاج است. همین امر موجب می شود تا «امنیت» بازیگران کاهش یابد و در نتیجه در رقابت سیاسی» از محتوای اصلی خود خارج گردد.

 

‌بنابرین‏ «قانونمندی» و نهادینه کردن قواعد بازی در چارچوب «اصول قانونی» دارای دو بعد مهم و حساس در عرصه رقابت‌های سیاسی می‌باشد و از یک طرف ایجاد اعتماد می‌کند و از طرف دیگر «امنیبت سازی» می‌کند و بدون این دو، رقابت واقعی معنا و مفهومی ندارد.

 

آقای علی رضا قلی در کتاب «جامعه شناسی خودکامگی» در تحلیل جامعه شناختی خودکامگی بر بعد « امنیتی» مسأله تأکید کرده و اظهار می‌کند:

 

«افرادی که در نظام حاکم در گذشته زندگی می‌کردند و از هر طبقه و قشری که بودند از هیچ امنیت نسبی برخوردار نبودند و به تبع مردم نیز و … امنیتی نداشتند.»

 

اما در تحلیلی که زونیس به انجام رسانده این عدم احساس امنیت با سطح فعالیت افراد و گروه‌ها سنجیده شده و مؤلف نشان داده است که ارتقای سطح فعالیت‌های سیاسی به بسط ناامنی منجر شده که ریشه در «نبودن یا عدم اجرای قانون» دارد.

 

میزان تأثیر احساس ناامنی در فعالیت‌های سیاسی (درصد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احساس عدم امنیت سطح فعالیت

ـ

 

کم زیاد کم ۸/۵۶ ۵/۴۰ زیاد ۲/۴۳ ۵/۵۹ تعداد ۸۸ ۷۹ جمع ۱۰۰ ۱۰۰

 

Source: the political Elite of Iran. P. 238

 

۵ـ فرهنگ مشارکتی

 

بحث از فرهنگ در کلیه شئون حیات سیاسی ـ اجتماعی انسان جاری است و آن گونه که اندیشه‌گران اجتماعی معاصر اظهار ‌داشته‌اند تمامی پدیده‌ها اعم از انسانی یا طبیعی بر بستر فرهنگی قرار دارند که در حکم بنیان اصلی پدیده‌ها و رفتارها به شمار می‌آید. با این توصیف معلوم می شود که «رقابت سیاسی»، نیز محتاج وجود فرهنگ سیاسی است که بتواند بستر مناسب را برای مشارکت و رقابت فراهم آورد. بدین معنا که، باورها و التزامات قانونی ـ عقلی مذکور باید به مثابه هنجارهایی حساس و مهم در بطن فرهنگ سیاسی نخبگان و توده درآمده تا بتواند نتیجه‌بخش باشند.

 

از این دیدگاه می‌توان به طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌های آسیب‌شناسانه در موضوع «رقابت سیاسی» اشاره داشت که فصل مشترک تمامی آن ها، این است که در درون فرهنگ ایرانی عناصری وجود دارد که به نوعی راه را بر مشارکت و رقابت سیاسی سد می کند.

 

عواملی چون استبدادطلبی، فرد محوری، مخفی‌کاری، روحیه غیر جمعی و مواردی از این قبیل که گذشته از صحت و یا سقمشان ضعف مشارکت را در نبود یا ضعف فرهنگ سیاسی جستجو می‌نمایند. نکته مهم در بحث از فرهنگ، شیوع این هنجارها و عدم اختصاص آن ها به گروه یا حزب خاصی است؛ چرا که در این صورت نمی‌توان توقع داشت رقابت سیاسی، به عنوان بازی‌ای که بازیگران آن، اعم از نخبگان و توده‌ها هستند به صورت کاملی به اجرا درآید. ‌بنابرین‏، باید بسط فرهنگ مشارکتی را در پیکره هرم اجتماعی، به مثابه یکی از لوازم و مقومات «رقابت سیاسی» تلقی نمود. متأسفانه شاخصه‌های فرهنگی این بعد، در جامعه ما وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهند.

 

تفاوت چشمگیر، بین نرخ مواد، بهره‌مندی از تسهیلات اجتماعی، نوع معیشت و اشتغال خاطر افراد در ایران تا آنجاست که می‌توان ادعا کرد برای برخی مشارکت، همچون یک نیاز اولیه و برای عده‌ای نیاز تشریفاتی و برای برخی مقوله‌ای بی‌ارزش است.

 

شایان ذکر است که مشکلات اقتصادی اجتماعی از این توانایی برخوردارند که مشارکت و رقابت سیاسی را از منظومه خواست‌های مردم به در کرده، بدین ترتیب اقبالی برای حضور وجود نداشته باشد، معنای کلام فوق آن است که «رقابت سیاسی» نیازمند وجود بستر فرهنگی ویژه‌ای است که در آن شهروندان، مشارکت و رقابت را امری خطیر و نیازی مهم تلقی می‌نمایند. و این امر میسر نیست، مگر آنکه فضای ذهنی و مادی متناسب با آن فراهم آید، طبیعی است که توده‌های جاهل و درگیر مشکلات روزمره، طبیعی است که نمی‌توانند به تصویری درست از رقابت دست یافته و آن را به اجرا گذارند[۱۹].

 

نقش عوامل فرهنگی در گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی

 

فرهنگ از مهم‌ترین متغیرهای مشارکت سیاسی و اجتماعی است.

 

مشارکت افراد در جامعه‌ای که دارای فرهنگ سیاسی مشارکتی است، گسترده است؛ در مقابل، در جامعه فاقد چنین فرهنگی، مردم با پدیده‌های سیاسی و اجتماعی برخورد انفعالی دارند. در جامعه‌شناسی سیاسی، درباره عوامل مؤثر مشارکت نظریه های گوناگونی وجود دارد، نظریه «تفهمی ماکس وبر» با تکیه بر فرهنگ معتقد است تغییرات فرهنگی، سبب تغییرات در حوزه های مختلف اجتماعی می‌شود؛ اما نظریه «وترمینستی مارکس» عوامل اقتصادی را زیربنای روابط اجتماعی مانند مشارکت می‌داند.

 

از آنجایی که مذهب در ایران ریشه عمیقی دارد، عوامل فرهنگی پس از عامل دین، مهمترین عوامل تأثیر گذار ‌بر مشارکت سیاسی و اجتماعی هستند که با زمینه‌سازی یک فرهنگ سیاسی مطلوب، به افزایش مشارکت اجتماعی می‌توان امیدوار بود.

 

همان‌ طور که آگاهی‌های عمومی و وابستگی‌های اجتماعی، در افزایش مشارکت مردم نقش مهمی دارند، یکی از دلایل شرکت فرد در امور سیاسی و اجتماعی پیوستن به جمعیتی است که به گونه‌ای آرزوها، ارزش‌ها، نارضایتی‌ها و برداشت‌های او را منعکس می‌کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-09-16] [ 05:26:00 ب.ظ ]
 

  1. -Davis Nivas-Ting ↑

 

  1. – Job Descriptive Index ↑

 

  1. – Anxiety ↑

 

  1. -Brifild & Crook ↑

 

  1. – Lawler

 

  1. – Hersey & Blanchard ↑

 

  1. – Hawthorne ↑

 

  1. – Western Electric company ↑

 

  1. – Korn Hauser and Shrap ↑

 

  1. – Mazlow ↑

 

  1. – M.cclellan ↑

 

  1. ۱- Adams ↑

 

  1. ۲- Vroom ↑

 

  1. ۳-Recognition ↑

 

  1. ۴ -Lothman ↑

 

  1. -intellect ↑

 

  1. -Pythagoras ↑

 

  1. -winds ↑

 

  1. -Descartes ↑

 

  1. -Wechsler ↑

 

  1. -Terman and others ↑

 

  1. -obstruct thinking ↑

 

  1. -verbal ↑

 

  1. -mechanical ↑

 

  1. -visual/ spatial ↑

 

  1. -contemporary theorists ↑

 

  1. -Gardner ↑

 

  1. -Sternberg et al ↑

 

  1. -social behavior ↑

 

  1. -anger ↑

 

  1. -autonomic ↑

 

  1. -heart rate ↑

 

  1. -galvanic skin response ↑

 

  1. -recoil ↑

 

  1. -mood ↑

 

  1. -Ragelberg ↑

 

  1. -psychology ↑

 

  1. -cognitive ↑

 

  1. -motivational۶-experiential ↑

 

  1. -encyclopedia applied psycholog ↑

 

  1. -Spielberge ↑

 

  1. -competencies ↑

 

  1. -facilitators ↑

 

  1. -self – report ↑

 

  1. character ↑

 

  1. -utilizing ↑

 

  1. -swings ↑

 

  1. -emotional intelligence and health ↑

 

  1. open ↑

 

  1. -well being ↑

 

  1. -deficits ↑

 

  1. -slavers ↑

 

  1. -emotional labor ↑

 

  1. -felt and expressed emotion ↑

 

  1. -Arlie hochoschild ↑

 

  1. -airline flight attendant ↑

 

  1. -work role ↑

 

  1. -job role ↑

 

  1. -friendly ↑

 

  1. -upbeat ↑

 

  1. -organizational phenomenon ↑

 

  1. -costomer service ↑

 

  1. -deligh ↑

 

  1. -intangible ↑

 

  1. -affective experioence ↑

 

  1. -emotional disply ↑

 

  1. -bill collectors ↑

 

  1. -neutrality ↑

 

  1. -expressive behavior ↑

 

  1. -facial expressions ↑

 

  1. -vocalization ↑

 

  1. -posture ↑

 

  1. -international means ↑

 

  1. -influence ↑

 

  1. -Lopez, Bracket, Nezlek, Schutz, Sellin & Salovy ↑

 

  1. -emotional contagin ↑

 

  1. -catch ↑

 

  1. -Ragelberg ↑

 

  1. – diffused ↑

 

  1. -Sneed & Whitboune ↑

 

  1. – forceclosure ↑

 

  1. -moratorium ↑

 

  1. -achieved ↑

 

  1. -informational ↑

 

  1. – normative ↑

 

  1. – Diffuse-avoidant ↑

 

  1. -McFarlan ↑

 

  1. -Tseng ↑

 

  1. -Chang ↑

 

  1. -Ampurl, Wolpe and Furstrlnyg ↑

 

  1. -Fouzi ↑

 

  1. -Ganun ↑

 

  1. -Vivan ↑

 

  1. -Stratton and Reid ↑

 

  1. -Ptrayz ↑

 

  1. -Parker ↑

 

  1. -Robins ↑

 

  1. -Hipps & Halpin ↑

 

  1. -Social Support ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:11:00 ب.ظ ]