کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

اسفند 1402
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

https://andreeauk55432.blognody.com/25194163/هویت-برند https://remingtoncxnd10976.blogsumer.com/25286844/هویت-برند https://archermicu98766.jts-blog.com/25190152/هویت-برند https://lukasmnhy01087.rimmablog.com/25269779/هویت-برند https://kyleryzwq77766.bloggazza.com/25187394/هویت-برند https://zionqrpl55555.blogaritma.com/25285297/هویت-برند https://gunnerkelm61647.shoutmyblog.com/25269234/هویت-برند https://sergiofzzv60304.bcbloggers.com/25263610/هویت-برند https://cesarmgaf21468.blogcudinti.com/25336469/هویت-برند https://eduardokhll26492.iyublog.com/25272589/هویت-برند https://augustrrww34557.blogdiloz.com/25189351/هویت-برند https://claytonddzu99999.verybigblog.com/25283476/هویت-برند https://erickuwbw47016.activosblog.com/25163165/هویت-برند https://caidencztj93826.p2blogs.com/25193273/هویت-برند https://trentonihdy11000.bloggactivo.com/25287181/هویت-برند https://angeloljdw09998.theblogfairy.com/25280305/هویت-برند https://emiliovfjk55086.vidublog.com/25181670/هویت-برند https://josuetitk65510.oblogation.com/25289167/هویت-برند https://hectoreebw01111.gynoblog.com/25265988/هویت-برند https://holdenzcun37271.laowaiblog.com/25170228/هویت-برند https://erickneuc87778.angelinsblog.com/25267423/هویت-برند https://trentonmdti32087.bloggadores.com/25275804/هویت-برند https://andrefvmb09865.humor-blog.com/25165607/هویت-برند https://griffincgni47538.thekatyblog.com/25126347/هویت-برند https://mariokxgv86175.blogspothub.com/25253554/هویت-برند https://finneatk54322.idblogmaker.com/25257710/هویت-برند https://judahhctj32198.blogdemls.com/25251274/هویت-برند https://jaidengcul44311.ageeksblog.com/25164939/هویت-برند https://alexisuqiy09876.blogunteer.com/25187952/هویت-برند https://augusthooj48715.life3dblog.com/25165771/هویت-برند https://emilianokgxo65432.therainblog.com/25160392/هویت-برند https://sethtccc95204.ltfblog.com/25174927/هویت-برند https://josueluvr25755.blogmazing.com/25260883/هویت-برند https://jeffreytofv87532.blogars.com/25157959/هویت-برند https://tysonfzri32109.thechapblog.com/25257489/هویت-برند https://dallasnjbv98754.blogsvirals.com/25260132/هویت-برند https://troyhxnb09865.glifeblog.com/25191182/هویت-برند https://lukasjllg55554.losblogos.com/25255850/هویت-برند https://arthurwrhw80345.estate-blog.com/25271952/هویت-برند https://beautlbq65320.prublogger.com/25267931/هویت-برند https://griffinnjcs87653.blogdomago.com/25160852/هویت-برند https://codyfzri32209.bloguerosa.com/25185675/هویت-برند https://tysontles25925.daneblogger.com/25262149/هویت-برند https://deanlepw36780.goabroadblog.com/25237513/هویت-برند https://garrettljex00999.popup-blog.com/25260628/هویت-برند https://milotkap65321.blogozz.com/25264611/هویت-برند https://brooksmlnn25110.activablog.com/25281777/هویت-برند https://fernandosohx09876.bloggazzo.com/25227053/هویت-برند https://troyzupo26048.ssnblog.com/25250719/هویت-برند https://simonhcul44321.activoblog.com/25597922/هویت-برند https://deankduj32198.blogoxo.com/25589725/هویت-برند https://landenwswt57184.elbloglibre.com/25453150/هویت-برند https://cashqbgh18284.blog-ezine.com/25562979/هویت-برند https://franciscolkct49440.blogscribble.com/25546372/هویت-برند https://garrettlfxn53209.madmouseblog.com/5946228/هویت-برند https://troyroiy62839.ja-blog.com/25513461/هویت-برند https://shaneqldu87654.blogtov.com/5942686/هویت-برند https://louisslds76431.digitollblog.com/25352183/هویت-برند https://cesarbvmb19875.blazingblog.com/25546464/هویت-برند https://connerzqgv86532.creacionblog.com/25409753/هویت-برند https://elliottpzed20861.tusblogos.com/25485994/هویت-برند https://landenggdz11111.blogchaat.com/25507247/هویت-برند https://shanebujv47135.dm-blog.com/25551786/هویت-برند https://spencerhxoc19876.smblogsites.com/25477649/هویت-برند


جستجو
آخرین مطالب


 نوشته اند که او بود که آتش و آهن را کشف کرد و جشن سده را بنا نهاد و کشاورزی را به مردم آموخت و از تهیۀ لباس از پوست حیوانات را آموزش داد.
فردوسی در مورد او می گوید:
گرانمایه را نام هوشنگ بود تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود
(فردوسی،۱۳۸۴، ۱/۳۵)
۲-۱-۴ اورمزدوبوداسف
علاوه بر آنچه گفتیم دو عنوان اورمزد و بوذاسف نیز بر هرمس اطلاق شده است. این نام در متون و منابع قدیم فارسی نیز به کرات به چشم می خورد در فرهنگ آنندراج به نقل از دهخدا صفحه ۴۸۶ آمده است : «اخنوخ بر وزن مطبوخ نام ادریس پیغمبر علیه السلام است و او را هرمز و هرمس گفته اند که به معنی اورمزد آمده که نام خدا و نام ستارۀ مشتری است و او در علم و فضل و حکمت و سلطنت و پیغمبری مرتبۀ جامع داشته اخنوخ عبری است و هرمس رومی و ادریس عربی و اورمزد فارسی»
امروز اورمزد است ای یار میگسار برخیز و ناز کم کن و آن جام می بیار
(مسعود سعد)
«می توان حدس زد که تطبیق و تطابق نام بوذاسف با ادریس در نتیجۀ تلفیق و امتزاج سنت های کهن هندی و متون سانسکریت با فرهنگ و سنت های ایرانی- اسلامی بوده است» (کلباسی اشتری، ۱۳۸۶، ۳۸)
۲-۱-۵ هرمس و عطارد
در برخی از منابع هرمس را همان «عطارد» یا در زبان یونانی مرکوری دانسته اند و علامت خاص او را تیرپا (نیزه ای خاص با سر شبیه به مار) ذکر کرده اند، همان علامتی که در قدیمی ترین مجسمه ها و تندیس های هرمس دیده می شود.
می توان گفت از عللی که عطارد را با تیر و هرمس یکسان دانسته اند، درخشندگی خاص این سیاره است که علاوه بر زیبایی، خاصیت راهنمایی و راهبری نیز برای آن قایل شده اند.
«محتمل است بدلیل رابطه ای که میان هرمس و عطارد برقرار شده، عطارد را دبیر فلک نامیده و علم و عقل را متعلق به او دانسته اند» (لغت نامۀ دهخدا ذیل عنوان عطارد، ۱۳۲۸، جلد۳۴، ۳۱۱)
هر چند این نام ها از سوی فرهنگ های مختلف عرضه شده ولی به هرروی در ادب فارسی نیز اشاراتی مبسوط به نام این دو تن مترادف با شخصیت هرمس دیده می شود.
یا شکل عطارد از کمانش تیرست که زد بر آسمانش
(نظامی:۱۳۷۶،۲۶۲۷/۱۶۱)
همان تیر و کیوان برابر شدست عطارد به برج دو پیکر شدشت
(فردوسی: ۱۳۸۴، ۱۹/۱۸۶۲)
سِیُم زهره، دوم جای عطارد قمر بر چرخ دنیا گشت وارد
(شبستری: ۱۳۸۴، ۲۳۰/۱۲۰)
فلک ثانی آن تیر آمد آن عطارد که وی دبیر آمد
(سنایی:۱۲/۶۹۹)
اضافه کنیم که«جایگاه عطارد درطبیعیات قدیم،آسمان دوم بوده است ودربرخی منابع او را رب النوع نویسندگی وخدای دانش خوانده اند.»(فرهنگ فارسی معین،۱۳۷۸، ذیل واژه عطاردجلد۵، ۵۴۹)
۲-۱-۶ هرمس و بلیناس حکیم
از دیگر اسامی مهم با مکتب هرمسی و به طور کلی مرتبط با سنت های عرفانی و رمزی، بلیناس است که در اصل معرب نام آپولونیوس تیانایی می باشد. وی صاحب آثاری در زمینه طلسمات، خواص سنگ ها و اعداد بوده و به صفت حکیم شهرت داشته است بر این اساس و بر مبنای گزارش برخی منابع «بلیناس حکیم را می توان از حکمای هرمسی دانست.» (کلباسی اشتری،۱۳۸۶ ،۴۲)
بلیناس حکیم از مردم طوانه از بلاد روم است و گویند او نخستین کسی است که دربارۀ طلسمات سخن گفته است و کتاب او در باب طلسم هایی که در شهر خویش و کشورهای پادشاهان عمل کرده معروف و مشهور است.
از مهم ترین آثار او کتابی است تحت عنوان علل یاسرالخلیفه که درباره علوم خفیّه و کیمیا نوشته شده است. از دیگر آثاری که به بلیناس منسوب است، کتاب ذخیره الاسکندر است که بنا بر قولی ارسطو آنرا از آپولونیوس (= بلیناس) گرفته و به اسکندر داده است.
نظامی دراقبال نامه در بخشی تحت عنوان خلوت ساختن اسکندر با هفت حکیم از بلیناس و هرمس یاد می کند این هفت حکیم عبارتند از : ارسطو، الیس، بلیناس، سقراط، فرفورپوس، هرمس،افلاطون است.
البته باید توجه داشت که این افراد همگی در یک عصر زندگی نمی کردند و صرفاً نظامی از شهرت عنوان حکمای سبعه در مورد آنها استفاده کرده است.
اکنون می پردازیم به مناسبت میان ادریس و پیامبر دیگری از سلسلۀ انبیاء به نام الیاس که این موضوع خود از عناوین اصلی نوشته های مربوط به سنت هرمسی درعالم اسلام است.
۲-۱-۷ الیاس و ادریس
مقدمتاً باید بدانیم که در پاره ای از منابع اسلامی الیاس را با ادریس یعنی دو تن از انبیاء بزرگ یکی دانسته اند. حقیقت آن است که اولاً الیاس و ادریس دو پیامبری بودند که در دو زمان مختلف مبعوث شده اند.
می دانیم حضرت ادریس(ع) پیش از نوح زندگی می کرده و حضرت الیاس از زمرۀ پیامبران بنی اسرائیل بوده است آنچه باعث شده که گاه میان این دو شخصیت خطا و اشتباه صورت گیرد، تشابهاتی است که میان آن دو وجود دارد که یکی از وجوه تشابه به مسئله حیات طولانی آن دو است. طبق آنچه در مورد حضرت ادریس بیان شده است وی به آسمان رفته و همچنان زنده است و در مورد الیاس نیز گفته اند که وی تا روز قیامت زنده می باشد و از این جهت همانند خضر نبی (ع) است. ثانیاً وجه دیگری که میان این دو مشابه و در نتیجه باعث بروز اشتباه شده است نحوۀ قرائت آیات ۱۲۳ و ۱۳۰ از سورۀ مبارکه صافات است خداوند پس از اشاره به داستان «حضرت الیاس» در این آیه می فرماید: سلامٌ علی الیاسین یعنی «سلام بر الیاس» (بلعمی، ۱۳۸۸،۳۹۶)
این نحوۀ سلام در قرآن خطاب به حضرت یحیی نیز آمده است. برخی از جمله ابن مسعود آیه فوق را به صورت «سلام علی ادراسین» (همان،۳۹۶) قرائت کرده اند، «و این نحوۀ قرائتشان از آیۀ فوق نشان دهندۀ جابه جایی دو شخصیت الیاس و ادریس می باشد.» (بجنوردی، ۱۳۷۵، ج ۷، ۳۳۳)
با همۀ این<

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

br />نتیجه تصویری برای موضوع هوش
ها، یکی دانستن ادریس
و الیاس چندان آسان به نظر نمی رسد و حداقل آن است که زمان این دو شخصیت با یکدیگر مطابقت نمی کند مگر آنکه در این باب از حجت و دلیل دیگری غیر از دلایل تاریخی بهره بگیریم.
اصل عروج ادریس واقعه ای است که بر آن اتفاق نظر وجود دارد و نشان از بزرگی مقام نبوت او دارد. بیشتر منابع و کتاب های تاریخی هرمس را با ادریس نبی یکی دانسته اند از این رو نقش متون دینی در شناخت هرمس از اهمیت خاصی برخوردار است.
اینکه شخصیت هرمس مورد توجه آثار دینی است و در بیشتر ادیان و حتی آئین های اسطوره ای از آن نام برده شده است، به چند لحاظ قابل بررسی است: اول اینکه تاریخ اندیشه و فلسفه را همان گونه که سهروردی تلاش کرده است، باید از هرمس آغاز کرد. دوم اینکه تفکر بشری همواره با وحی در ارتباط بوده و هر زمانی که انسان مستقل از وحی و آموزه های دینی، اندیشه ورزی نموده از مسیر کمال و حقیقت دور شده است. و به عبارتی عقل و وحی مکمل همدیگر هستند که یکی بدون دیگری ابتداست. از آنجایی که هرمس و تفکر هرمسی در بیشتر ادیان و ملل مورد بحث قرار گرفته و تقریباً دربارۀ او اتفاق نظر وجود دارد.
«تقریباً همیشه پیوندی نزدیک میان اخنوخ یا ادریس و ایلیا یا الیاس بوده، که هر دو آنها به آسمان بالا می روند بدون آنکه مرده باشند و سنت اسلامی هر دو آنها را در فلک آفتاب جای داده است.» (رنه گنون،۱۳۸۷ ، ۳۲)
در فرهنگ اسلامی حوزۀ عرفان و تصوف از ظرفیت های ویژه ای برخوردار بوده است و پیشینۀ این قلمرو از فرهنگ دینی، همواره محل تلاقی سنت های گوناگون به ویژۀ سنت های تأویلی و باطنی مشرق زمین بوده است.
همان گونه که پیش از این اشاره شد، هرمس، ادریس و الیاس مقام و جایگاه اینان و نسبتی که با عوالم و اعیان دارند، انعکاس وسیعی در نوشته های عرفانی عالم اسلام دارد.
ابن عربی چهارمین فصل از کتاب فصوص الحکم خود را به عنوان « فصل حکمه قدوسیه فی کلمه ادریسه اختصاص داده و پس از اشاره به جایگاه و مکانت «ادریس» (ع) در فلک میانی افلاک، یعنی فلک شمس این فلک را قطب افلاک و بنابراین مکان آنرا رفیع ترین مکان ها می داند.» (ابن عربی،۱۳۸۹، ۳۵۵) سپس در معنای «انسان کامل» و استعلای او از جهات عنصری و خاکی، ادریس(ع) را مظهر چنین موجودی می خواند.
ابن عربی الیاس را عقل بدون شهوت و فارغ از اغراض نفسانی تنزیه عقلی و نفسی و برخوردار از معرفت خالص و تام الهی می داند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-12-17] [ 09:01:00 ب.ظ ]
۵– کارتیمی[۷۷] و حل مسئله ی گروهی: درجهان پیچیده ی امروز، بایستی افراد به یکدیگردر تحقق اهداف سازمان کمک کنند. ساختارها وسیستم های سازمانی باید افراد رابه کارهای تیمی وحل مسئله ی گروهی تشویق کنند. تیم های اثربخش ازچندین حیطه ی عملکردی تشکیل شده اند. این تیمها، یادگیری و پرسش گری را تشویق نموده وازیک رویکرد سیستمی برای حل مسئله حمایت می کنند. (نقل ازهویدا، ١٣٨۶، ص ۵٧)
اهداف سازمان یادگیرنده
حیدری تفرشی وهمکاران اهدافی را که سازمان های یادگیرنده به دنبال دستیابی به آنها هستند بدین شرح بیان می کنند:
– خلق عملکرد بهتر[۷۸]
– توسعه ی کیفیت
– ایجاد تعهد رقابتی
– نیرو و تعهد بخشیدن به نیروی کار
– درک وابستگی های درونی
– طلب زمان
– اداره ی تغییر[۷۹]
– اصلاح و بهبود قدرت سازگاری و کارایی درمقابل تغییرات محیطی
– نشان دادن عکس العمل سریعتردرمقابل محیط پویا و پیچیده
– بهبود کیفیت تصمیم گیری
– ابداع و خلاقیت درسازمان
– ایجاد پلی بین کار و خلاقیت (١٣٨١، ص ٢٢۶)
تفاوت سازمانهای سنتی وسازمانهای یادگیرنده
سازمانهای سنتی به طوردقیق دربرابرسازمانهای یادگیرنده قراردارند وجریان یادگیری درهرکدام با توجه به شکل ٢-١۴، متفاوت با دیگری است.
شکل ٢-١۴: مقایسه ی جریان یادگیری درسازمان یادگیرنده با سازمان سنتی (لوتانز به نقل از زالی، ١٣٧٨، ص ۴٣)
اینگونه سازمان ها را ازپنج بعد می توان با هم مقایسه کرد:
١- تعیین جهت کلی سازمان ٢- شکل دهی و اجرای اندیشه ها و فکرها ٣- ماهیت تفکرسازمانی
۴- حل تضاد ۵- رهبری وگزینش.
دریک نظام سنتی، بینش به وسیله ی مدیران عالی سازمان ارائه می شود. درواقع جهت کلی سازمان از سوی رهبران و مدیران عالی آن تعیین می شود. طبیعی است که در چنین سازمانهایی، اتخاذ استراتژی و اعمال کنترل دراختیارسطوح عالی سازمان می باشد. درصورتیکه دریک سازمان یادگیرنده، یک بینش مشترک سازمانی وجود دارد که در سطوح مختلف سازمانی (ازکارکنان تا مدیران عالی) نمایان گشته و مدیریت عالی سازمان تنها مسئول اطمینان یافتن از وجود این بینش و نیزپرورش آن است. درنظام اداری سنتی، مدیریت عالی تصمیم می گیرد که چه چیزی اجراء شود و بقیه تنها باید آن را اجراء کنند. در حالی که در یک نظام اداری یادگیرنده، کارکنان خود را توانمند و قدرتمند ساخته و لذا شکل گیری و اجرای ایده های نوین، در همه ی سطوح سازمانی انجام شود. (زالی، ١٣٧٨، ص ۴٣)
در نظام اداری سنتی، جزء نگری حاکم است. در حالی که در سازمان یادگیرنده، تفکرنظام یافته حاکمیت دارد. این تفکرنظام یافته، سازمان یادگیرنده را قادرمی سازد تا تغییرات را به طور اثربخش ایجاد نمایند.
برای آنکه یک سازمان یادگیرنده شود، مدیران باید دارای تفکری نظام یافته باشند. ازسوی دیگر در یک نظام اداری سنتی، تضاد ازطریق به کارگیری قدرت و نفوذ سلسله مراتبی حل می شود. در صورتی که سازمانهای یادگیرنده، تضاد را از طریق یادگیری جمعی و یکپارچه سازی دیدگاه های مختلف کارکنان در سراسرسازمان حل می کنند و سرانجام ازنظررهبری و انگیزش میان سازمان های یادگیرنده و نظام اداری سنتی تفاوت اساسی وجود دارد.
نقش رهبر در سازمان های سنتی ایجاد بینش، ارائه پاداش و تنبیه و اعمال کنترل است. اما درسازمانهای یادگیرنده، رهبر بینش مشترک سازمانی ایجاد و اقدام به قدرتمندسازی کارکنان می کند. به طورکلی در نظام اداری یادگیرنده رهبران سه نقش اساسی طراحی، معلمی و خدمتگذاری را ایفا می کنند. (زالی، ١٣٧٨، ص ۴۴) جدول ٢- ١۴ تفاوتهای بین سازمان سنتی و سازمانهای یادگیرنده را نشان می دهد.
جدول ٢- ١۴: تفاوت سازمان یاد گیرنده با سازمان های سنتی (لوتانزبه نقل از زالی، ١٣٧٨، ص ۴٧)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:01:00 ب.ظ ]
۲-احدی ،فاطمه و همکاران (۱۳۸۸)((سبک یادگیری دانشجویان پرستاری و پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان )) مجله علمی دانشگاه علوم پژشکی سمنان –جلد ۱۱ ،شماه ۳۴
زمستان ۸۸،ص ۱۴۶-۱۴۱
۳-احمدی ،کریم (۱۳۸۹)دسترسی از طریق :
http://www.ahmadikarem.persuangig.com
4-ایزدی،صمد ،محمد زاده ادملایی ،رجبعلی ،(۱۳۸۶)((بررسی رابطه سبک های یادگیری ،ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان )) ، و ماهنامه علمی –پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد ،شماره ۲۷ ،ص ۲۸-۱۵٫
۵-براری ،محسن .(۱۳۸۶)((بررسی رابطه بین سبک های یا دگیری چهار وجهی کلب و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مجموعه پردیس دانشگاه مازندران ))،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم پردیس مازندران

  1. بیابانگرد ،اسماعیل.(۱۳۸۴)((تاثیر رسانه ها و فن آوری بر آموزش )) فصلنامه پژوهش و سنجش ،سال دوازدهم ،شماره ۴۱ ،مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه ای ،ص ۷۲-۵۱٫

۶-پاشا شریفی ،حسن ،(۱۳۸۱)”مبانی نظری آزمون های روانی ،تهران :آگاه
۷-تقوایی ،ناصر (۱۳۸۱)((مقایسه سبک های یادگیری همگرا ،واگرا ،جذب کننده و انطباق یابنده معلمان و د انش آموزان مراکز پیش دانشگاهی پسرانه رشته های علوم انسانی ،علوم تجربی و ریاضی فیزیک شهرستان ورامین ))پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت معلم .
۸-ثمری ،عیسی،آتشک ،محمد (۱۳۸۸)((تاثیر میزان شناخت و کاربست فن آوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرایند یادهی –یادگیری دانش آموزان )) نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش ،سال چهارم ،جلد ۴ ،شماره ۲ ،صص ۱۱۱-۱۰۱
۹-جاریانی ،ابوالقاسم ،(۱۳۸۰).((تاثیر ICT برنامه ریزی درسی )) دفتر برنامه ریزی و تالیف آموزش های فنی و حرفه ای . کارو دانش
۱۰-جان قلی ،فاطمه ،((تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر سبک های یادگیری در مدارس هوشمند راهنمایی قم )) پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز واحد اسلامشهر
۱۱-حاجی ،مرتضی.(۱۳۸۰) ((سخنرانی وزیر آموزش و پرورش در اولین همایش فن آوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش )) نشریه رشد تکنولوژی آموزشی
۱۲-حسینی لرگانی ،مریم و سیف، علی اکبر (۱۳۸۰) ((مقایسه سبک های یادگیری دانشجویان با توجه به جنسیت ،مقاطع تحصیلی و رشته تحصیلی )).فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ،شماره ۱۹ صص ۱۱۴-۱۱۳
۱۳-حسینی لرگانی ،مریم (۱۳۷۷)((مقایسه سبک های یادگیری دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد زن و مرد قوی و ضعیف سه رشته علوم انسانی ،پزشکی و فنی – مهندسی دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۷۷-۷۶)) پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز .
۱۴-خورشیدی ،عباس ،قریشی ،سید حمیدرضا (۱۳۸۶) ((راهنمایی تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی ))،چاپ دوم ،تهران :یسطرون
۱۵-دلوز ، ژاک (۱۳۸۰) ((آـموزش برای قرن بیست و یکم )) ترجمه سید فرهاد افتخار زاده ، تهران :عابد
۱۶-دوایی ،زهرا ،(۱۳۷۹) ((بررسی راهبردهای تقویت روحیه و ابتکار معلمان دوره ابتدایی و راهنمایی شهر کاشان در زمینه ساخت وسایل آموزشی )).آموزش و پرورش اصفهان
۱۷-رستگارپور ،حسن ،عبدالهی ،لیدا ،(۱۳۸۴) .((راهبردهای توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT )) ،تهران :دانش مردم
۱۸-رضایی ،اکبر (۱۳۸۹) ((رابطه شیوه های یادگیری کلب و سبک های یادگیری هانی و مامفورد با سن و عملکرد تحصیلی دانشجویان )) فصلنامه روانشناسی تربیتی شماره ۱۸ ،سال ششم ،پاییز ۸۹ ،صص ۱۸-۲
۱۹-رضوی ،سید عباس .(۱۳۸۶) ((مباحث نوین در فن آوری آموزش )) اهواز :دانشگاه شهید چمران .
۲۰-زمانی ، بی بی عشرت ،سعیدی ،ذوالفقار،عابدی ،احمد (۱۳۹۰) ((اثر بخشی و پایدارای تاثیر استفاده از چند رسانه ها برخود تنظیمی و عملکرد درس ریاضی سال اول دبیرستان ))رویکرد های نوین آموزشی ،شماره ۱۴ ،پاییز و زمستان ۱۳۹۰ ، صص ۲۲-۱
۲۱-زمانی ، بی بی عشرت ،قصاب پور ،بیتا ،جبل عاملی ،جلال (۱۳۸۹)((بررسی نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها تهدیدی های فرا روی مدارس هوشمند ))فصلنامه نوآوری های آموزشی شماره ۳۶ ،زمستان ۸۹،صص ۹۹-۷۹
۲۲-زمانی ،حسین و همکاران ،(۱۳۸۸)،مدارس هوشمند ،تهران ،انتشارات رشد
۲۳- سایت آموزش و پرورش مالزی دسترسی از طریق :
Ministry of Educations MalaysiaTIGRER WEB ROJECT.Available at : http://WWW.guage.u-gakuei.ac.j.p/apeid/apeidoo/Seminar Apedi 2000Malaysia.doc
24-سایت آموزش و پرورش فارس دسترسی از طریق :
http://hppshmand .Farsedu.ir/portal/show.spx?lan=fa&page=20034
25- سر چمی ،رامین و حسینی ،مسعود _(۱۳۸۳)((رابطه سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری قزوین )) مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی قزوین ،شماره ۳۰ ،ص ۶۷-۶۴
۲۶-سیف ،علی اکبر (۱۳۸۶) ((روانشناسی پرورشی نوین ،روانشناسی یادگیری و آموزش )) ویرایش ششم ،تهران :دوران .
۲۷- شمس اسفند آباد ، حسن ، امامی فر ، سوزان (۱۳۸۳) «مطالعه سبک های یادگیری در دانشجویان رشته های علوم انسانی ، علوم پایه و معماری و رابطه بین سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی و جنسیت» مجله پژوهش های روانی – تربیتی ، دانشگاه تربیت معلم ، سال اول ، شماره ۱
۲۸- ضامنی ، فرشیده ، کاردان ، سحر (۱۳۸۹) «تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی» . فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی ، شماره اول ، پاییز ۸۹ ، ۳۸ – ۲۳
۲۹- ضامنی ، فرشیده و همکاران (۱۳۹۰) «تأثیر استفاده از نرم افزارهای چند رسانه ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان جویبار» . فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی ساری ، سال دوم ، شماره دوم ، زمستان ۹۰ ، صص ۷۲ – ۵۵
۳۰- عبدالهی ، حسین (۱۳۸۱) «ضرورت و توسعه فن آوری اطلاعات و استفاده از اینترنت در آموزش و پرورش» پژوهش نامه آموزشی ، شماره ۵۰ و ۵۱
۳۱- عطاران ، محمد (۱۳۸۴) «جهانی شدن فن آوری اطلاعات و تعلیم و تربیت» مجموعه کتاب های یادگیری الکترونیکی
۳۲- علی آبادی ، خدیجه ، کریمی ، یوسف . (۱۳۸۷) «مقایسه های سبک های یادگیری دانش آموزان پنجم و سوم راهنمایی شهر تهران» فصلنامه تعلیم و تربیت شماره ۹۴ ، صص ۴۰ – ۹
۳۳- علی پور ، نگار ، جهان آرا ، عبدالرحیم (۱۳۸۹) «نقش فن آوری و ارتباطات ICT در آموزش و یادگیری» اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پرورش ، مشهد
http : //www.civilica.com/Paper_MTRC01_ MTRC01_051.html
34- فتاحیان ، حسام الدین . (۱۳۸۳) «نقش ICT در آموزش» . قابل دسترسی در سایت مرکز اطلاعات و علمی ایران مجله الکترونیکی ، شماره اول ، دوره چهارم ، صص ۴۰ – ۳۲ . قابل دستیابی از طریق
http://ejourmal.irandoc.ac.ir/brows.php?a_code=A-10-2-307
35- فلوریان ، لنی و هگرتی ، جان (۱۳۹۱) «فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی»

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و فاطمه جعفر خانی ، تهران : آوای نور ، تاریخ چاپ به زبان اصلی (۲۰۰۴)
۳۶- قلی زاده ، رقیه ، احقر ، قدسی (۱۳۹۱) «بررسی نقش سبک های یادگیری در تبیین خود کار آمدی دانش آموزان دوره متوسطه» اندیشه های نوین تربیتی دوره ۸ ، شماره ۳ ، پاییز ۱۳۹۱ ، صص ۸۴ – ۶۷
۳۷- گانیه آر . ام و همکاران (۱۳۷۳) «شرایط یادگیری و نظریه آموزش» ترجمه جعفر نجفی زند ، تهران : رشد
۳۸- محرابی ، زهرا . (۱۳۹۰) «بررسی تأثیر مدارس هوشمند بر تولید دانش با در نظر گرفتن نقش واسطه ای سودا اطلاعاتی در دبیرستانهای هوشمند شهر تهران » ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده : فنی – مهندسی دانشگاه : پیام نور مرکز تهران
۳۹- محمدی ، خسرو ، نجفی ، حسین (۱۳۸۷) «نقش فن آوری اطلاعات در توسعه آموزش و دانش با تأکید بر نقش کتابخانه های مجازی» دسترسی به مقاله :
http://www.jahanara.org/contents/39
40- منصوری ، نغمه (۱۳۷۹) «بررسی ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های تهران» پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا .
۴۱- مؤمنی راد ، اکبر (۱۳۸۹) دسترسی به سایت از طریق
http://www.insetch.blogfa.com/post_32.aspx
42- نادری ، مریم (۱۳۸۸) «بررسی رابطه میان سبک های یادگیری همگرا ، واگرا ، جذب کننده و انطباق یابنده با موفقیت تحصیلی فراگیران مقطع کارشناسی ارشد دوره های آموزش مجازی دانشگاه تهران» پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
۴۳- نقشه راه هوشمند سازی مدارس ایران (۱۳۹۰) دسترسی از طریق
http ://www.medu.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID. . . 7548 . . .
44- نقشه راه مدارس هوشمند آموزش و پرورش شهر تهران (۱۳۸۸) دسترسی از طریق :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:00:00 ب.ظ ]
فرق بین سرمایه فکری با مدیریت دانش و مدیریت نامشهودها :

در دنیای جدید امروزی، دانش به عنوان یک مزیت رقابتی محسوب می شود و در بین عوامل تولید، یکی از مهمترین عوامل تولیداست که می بایستی هدایت و مدیریت شود. دانش یکی از مهمترین اجزای نامشهودها[۱] است که در طی مکانیزمهای و فرآیندهای سازمانی بکار گرفته می شود و نوآوری را ممکن می سازد و اندازه گیری دانش و سایر داراییها نامشهود در این فرآیندهای سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین ما باید اطلاعاتی درباره تمایز بین داراییهای مشهود و سرمایه فکری ، مدیریت دانش فکری و سرمایه فکری و غیره داشته باشیم. (Sánchez et al., 2000)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

اغلب واژه سرمایه فکری با داراییهای نامشهود مترادف فرض می شود اما بر طبق تعریف ارائه شده توسط سازمانی برای همکاری و توسعه اقتصادی، یک تمایزی بین آنها وجود دارد به این صورت که سرمایه فکری، یک مجموعه فرعی[۲] یا زیر مجموعه ای ازداراییها نامشهود کسب و کارها است و نه یکسان با داراییها نامشهود.

عکس مرتبط با اقتصاد

از لحاظ تاریخی، تمایز بین داراییها نامشهود و سرمایه فکری در بهترین حالت و شرایط نیز مبهم و گنگ است. داراییها نامشهود بصورت و به عنوان سرقفلی نیز اطلاق می شود و سرمایه فکری نیز بخشی از این سرقفلی است. (Petty et al., 2000)

واژه داراییهای نامشهود بیشتر یک واژه حسابداری است و واژه سرمایه فکری بیشتر در قلمرو و حوزه منابع انسانی است در مورد داراییها نامشهود باید بگوییم که برخی از آنها در ترازنامه منعکس می شوند و آن هم بصورت کاملاً دقیق نیست مانند سرقفلی. ولی سرمایه های فکری به هیچ عنوان در ترازنامه سنتی انعکاس نمی یابد و فقط هزینه های (سرمایه گذاریها) مربوط به آن در قسمت و حسابهای هزینه منعکس می شود.

حسابداری

فرق بین مدیریت نامشهودها و مدیریت دانش

مدیریت نامشهودها[۳] یک مفهوم وسیعتری از مدیریت دانش است و هدف اصلی آن، ارتقاء ارزش شرکت از طریق خلق مزیت رقابتی است. مدیریت نامشهودها شامل :

  1. شناسایی آنها.
  2. ارزیابی ارتباط آنها با ارزش فعلی و آتی شرکت و استراتژیهای شرکت
  3. اندازه گیری ارزش آنها
  4. کشف فعالیتهای و سرمایه گذاریها نامشهود
  5. و سرانجام مدیریت مؤثر این فعالیتها و سرمایه گذاریها نامشهود است.

ایجاد و خلق دانش یک موضوع نامشهود است که شرکتها می بایستی آن را به همراه سایر داراییها نامشهود خود، مدیریت کنند بنابراین مدیریت دانش یک مجموعه فرعی از مدیریت داراییها نامشهود است. در یک تعریف ساده، مدیریت دانش درباره تبدیل دانش ضمنی افراد به دانش صریح و انتخاب دانشی است که برای سازمان مفید باشد و استفاده مجدد از دانش به روشی که به افزایش یا اکتساب منابع نامشهود کمک کند.(Sánchez et al., 2000)

تمایز مدیریت دانش و سرمایه فکری

تمایز مدیریت دانش و سرمایه فکری نیز مبهم و غیرروشن به نظر می رسد ابتدا لازم تا درباره مدیریت دانش نکاتی مطرح شد. همان طور که می دانیم سرمایه فکری یک عامل (محرک) کلیدی برای نوآوری و مزیت رقابتی در اقتصاد مبتنی بر دانش امروزی است در این زمان، مدیریت دانش به عنوان یک فعالیت بنیادی (اساسی) برای اکتساب، رشد، حفظ سرمایه فکری در سازمانها در نظر گرفته می شود (Marr et al., 2001). این بدین معناست که مدیریت موفقیت آمیز سرمایه فکری، بطور نزدیکی با مناسب بودن فرآیندهای مدیریت دانش یک سازمان، بستگی دارد. که این موضوع خود به خود این نکته را القا می کند که پیاده سازی موفق و استفاده درست از مدیریت دانش، اکتساب، رشد و حفظ سرمایه فکری را تضمین می کند(Marr et al., 2003). مدیریت دانش شامل فرایندهایی است که به منظور خلق ارزش و افزایش و حفظ مزیت رقابتی ؛کاربرد و توسعه سرمایه فکری را تسهیل می کند.

[۱]- Intangibles

[۲]- Subset

[۳]- Intangibles management

« بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:59:00 ب.ظ ]
۱ـ نحوه تقسیم قدرت سیاسی
۲ـ میزان آزادی های سیاسی به ویژه قدرت نقد حاکمیت
۳ـ میزان ثبات سیاسی
د ـ عوامل اقتصادی
در کشورهای پیشرفته، فعالیتهای دولت به سیاستگذاری های کلان محدود شده است، اما در کشورهای در حال توسعه دولت با تمام ابعاد زندگی مردم، نه تنها به عنوان کارفرما، بلکه به عنوان تنظیم کننده امور و تولید کننده و توزیع کننده بزرگ ارتباط دارد و به دلیل فقدان بخش خصوصی، دامنه فعالیت های دولت در این کشورها روز به روز افزایش می یابد. این امر افزون بر محدودیت هایی که از جانب دولت در زمینه های مختلف برای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد می شود، زمینه ساز فساد است .
به طور کلی، فساد اداری به «فساد اداری و درون دولت» و «فساد اداری در روابط دولت با شهروندان» تقسیم می شود که انواع آن به قرار زیر است:
۱-انواع فساد اداری در درون دولت
۱ـ استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی
۲ـ کم کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی
۳ـ سرقت مواد اولیه ومواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارکنان دولتی
۴ـ استفاده از امکانات اداری برای پیشبرد هدف های سیاسی از سوی کارمندان عالی رتبه و سیاستمداران
۵ـ فساد سیاستمداران و کارگزاران دولت (تصویب یا تدوین قوانین، طرح ها، بخشنامه ها، یا دستورالعمل هایی که ناظر بر منافع اشخاص، گروه ها یا احزاب خاصی است)
۶ـ فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت های شغلی بین کارمندان
۷ـ اختلاس و سوء استفاده مالی.
۲= انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان
۱ـ فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی
۲ـ فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان
۳ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی
۴ـ فساد در قراردادهای پیمانکاران بخش خصوصی با دولت
۵ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی
۶ـ فساد مالیاتی
۷ـ فساد استخدامی
۸ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی
بخش دوم: فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ ۲۰۰۷
گفتار اول:تعریف و تاریخچه کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ ۲۰۰۷
کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption) که متن آن در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۳ نهایی شد، به موجب قطعنامه ۴/۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۳۱ اکتبر همان سال مورد پذیرش قرار گرفت. این کنوانسیون مبین گامهای رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه موثر با فساد برداشته شده است. در این کنوانسیون رهیافتی عام ارائه میگردد تا تمامی کشورها با بهره گرفتن از آن، مبارزه با فساد را انتظام بخشیده و بتوانند با یکدیگر برای این منظور همکاریهای لازم را داشته باشند. در بیان رهیافتهای عام، این کنوانسیون به صورت جامع تمامی موضوعات اعم از ماهوی و شکلی را مورد توجه خود قرار داده و موجب رشد و توسعه حقوق بینالملل در حوزه مربوطه شده است.
(Lui,Francis, T, 1986, p. 125)
الف- کنوانسیون مریدا
۱-مقررات عمومی (فصل اول، مواد ۱ تا ۴)
مواد نخستین کنوانسیون مربوط است به بیان اهداف و شامل ارتقای شرافت و درستکاری، پاسخپذیری هر کشور و حمایت از همکاریهای بین المللی و معاضدتهای فنی میان دولتها است. (ماده ۱) این مواد همچنین تعریف اصطلاحات مهم مورد استفاده در سند را ارائه داده است که برخی از آنها شبیه به اصطلاحاتی است که از سوی اسناد دیگر و به ویژه کنوانسیون جرم سازمان یافته مورد استفاده قرار گرفته و برخی دیگر مثل تعریف مقام عمومی، مقام عمومی خارجی، مقام سازمانهای عمومی بین المللی بیسابقه و برای تعیین محدوده اجرای کنوانسیون نسبت به آنها، بسیار پراهمیت است. (ماده ۲) در این قسمت دو ماده ۳ و ۴ نیز به ترتیب موضوع دامنه شمول و حفظ حاکمیت را مورد توجه دارند.
۲-تدابیر پیشگیرانه (فصل دوم، مواد ۵ تا ۱۴)
کنوانسیون مقابله با فساد برای پیشگیری از فساد تدابیری را اتخاذ کرده است که نسبت به تدابیر مندرج در اسناد قبلی هم از نظر حوزه و هم جزئیات متفاوت است و محدودهای فراتر از آنها را تحت پوشش قرار میدهد. در این فصل همچنین بر اهمیت پیشگیری تاکید و تدابیر متعددی که در سالهای اخیر از سوی کارشناسان شناسایی شده است را برای ارتقای کیفیت مبارزه با فساد اعلام مینماید. الزامات خاصی همچون تشکیل رویهای خاص و نهادهایی برای توسعه تدابیر پیشگیرانه ملی، تدابیر پیشگیرانه بخش خصوصی، تدابیر مربوط به پیشگیری عمومی در بخش عمومی و دیگر بخشهای مهم مثل نهادهای مالی و قضایی و تدابیر پیشگیری از پولشویی مورد توجه بوده است.(ماده ۱۴، در مورد پولشویی مقررات ماده ۲۲ و فصل پنجم هم قابل توجه است.)
۳-جرم انگاری و تدابیر مربوط به اجرای قانون (فصل سوم، مواد ۱۵ تا ۴۴)
از آنجایی که توسعه کنوانسیون منعکس کننده این امر است که تلاشها به منظور کنترل فساد باید فراتر از قانون جزا، مستلزم اتخاذ تدابیری برای محقق ساختن عدالت کیفری باشد، کنوانسیون دولتهای عضو را ملزم مینماید تا مجموعهای از جرایم خاص مربوط به فساد را مقرر دارند. این مجموعه نه تنها باید شامل جرایم شناخته شده رشوه و اختلاس، که جرایم دیگری که تاکنون از سوی دولتها جرمانگاری نشده است مثل تجارت با نفوذ مقامات، سوء استفاده از وظایف رسمی، ارتشا و اختلاس در بخش خصوصی، ممانعت در اجرای عدالت را نیز تحت پوشش قرار دهد.
از آنجا

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

یی که کنوانسیون به صورت کلی این الزامات را ایجاد کرده است، وارد نمودن آنها در حوزه داخلی آنچنان که باید ساده نیست و مجادلات فراوانی را از حیث قانونگذاری و تعارض با قانون اساسی در بسیاری از کشورها موجب شده است. این واقعیتی بوده که مورد توجه کمیته اختصاصی نیز بوده و به همین دلیل اجرای برخی از مقررات را اختیاری و یا اجرای آنها را منوط به رعایت الزامات قانون اساسی و دیگر الزامات بنیادین اعلام نمودهاند.
نمونهای از این مقررات را میتوان در ماده ۲۰ کنوانسیون فساد در ارتباط با دارا شدن غیر عادلانه مورد توجه قرار داد که هدف اصلی از این ماده جلوگیری از افزایش چشمگیر داراییهای مقامات عمومی است زمانی که ایشان نمیتوانند به صورت معقول و در ارتباط با درآمد قانونی خود این افزایش را توضیح دهند. این موضوع اختیاری و اتخاذ آن منوط به نظر دولتها است. اساساً در برخی از دولتها به دلیل تعارض با قانون اساسی به ویژه فرض بیگناهی، جرم انگاری دارا شدن غیر عادلانه امکان پذیر نیست، لیکن اگر مورد استفاده قرار گیرد، ابزار بسیار قدرتمندی را برای مبارزه با فساد در اختیار دولتها قرار میدهد.
مقررات دیگر کنوانسیون که در مواد ۳۴ و ۳۵ کنوانسیون مقابله با فساد تصریح شده، استفاده از تدابیر غیر کیفری را به منظور جبران خسارات ناشی از فساد مورد حمایت قرار میدهد.
تدابیر دیگری موجود در فصل سوم کنوانسیون مقابله فساد، شبیه به تدابیری است که از سوی کنوانسیون ۱۹۸۸ ملل متحد در خصوص مبارزه با دادوستد غیر قانونی مواد مخدر و روانگردان و کنوانسیون ۲۰۰۰ ملل متحد در خصوص مبارزه با جرم سازمان یافته فرا ملی پیش بینی شده بود. این موارد مربوط است به جرایم ممانعت از اجرای عدالت(ماده ۲۵) و پولشویی(ماده ۲۳) و همچنین مربوط است به برقراری صلاحیت تعقیب(ماده ۴۲)، ضبط، توقیف و مصادره عواید و دیگر اموال(ماده ۳۱)، حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان(مواد ۳۱ و ۳۲)، تدابیر مرتبط با تحقیقات و تعقیب(مواد ۳۶ تا ۴۱) و الزامات مربوط به مسئولیت مدنی، کیفری و یا اداری اشخاص حقوقی(ماده ۲۶).
۴-تدابیر مربوط به همکاریهای بین المللی (فصل چهارم، مواد ۴۳ تا ۴۹)
فصل چهارم کنوانسیون فساد دربردارنده تدابیری عام در ارتباط با همکاریهای بین المللی است لیکن مقررات خاص همکاریهای بین المللی نیز در جای جای کنوانسیون از جمله در ارتباط با بازگرداندن اموال(مواد ۵۴ تا ۵۶) و معاضدتهای فنی(مواد ۶۰ تا ۶۲) وجود دارد. موضوع اصلی در فصل چهارم همان است که در اسناد قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، به عبارت دیگر مربوط است به استرداد مجرمین، معاضدت قضایی متقابل و در اشکال غیر رسمیتر، همکاری در طول تحقیقات و فعالیتهای مربوط به اجرای قانون.
در این کنوانسیون البته الزامات مربوط به همکاری بین المللی در ارتباط با محدوده و یا مجموعه جرایمی که باید این همکاریها نسبت به آنها انجام گردد، توسعه داشته است. مشکلات متعددی در ارتباط با فساد وجود داشت که بسیاری از دولتها با آن دست به گریبان بودند و به همین دلیل در پیشنهادهای کتبی خود در خصوص مفاد کنوانسیون، این دولتها خواستار جرم انگاری آنها بودند. در مقابل موضوعات بسیاری نیز وجود داشت که تمامی دولتها امکان جرم انگاری نسبت به آنها را نداشته و بر همین اساس، کمیته اختصاصی جرم انگاری نسبت به آنها را اختیاری اعلام کرد.
نمایندگان بر این عقیده بودند که با توجه به محدودیتهایی که قانون اساسی و دیگر قوانین بنیادین ایجاد مینماید، این احتمال وجود دارد که یک دولت نتواند مصادیق خاصی از فساد را جرم انگاری نماید لیکن همین نمایندگان بر این موضوع نیز اصرار داشتند که این دولتها باید با دیگر دولتها که قصد جرم انگاری آنها را دارند، همکاری نمایند. این در واقع سازشی بود که میان دولتها ایجاد شد تا بتوان موانع حاصل در اثر لزوم جرم انگاری مضاعف (Dual Criminality) در دو کشور برای همکاری را برطرف نماید.
این سازش در اصول متعددی خود را نمایان ساخته است. در کنوانسیون مقابله با فساد مقرر شده است که اگر قانون دولت مورد درخواست اجازه چنین امری را صادر کرده باشد، استرداد بدون جرم انگاری مضاعف امکان پذیر است.(ماده۴۴)(۲) معاضدت قضایی متقابل ممکن است در فقدان جرم انگاری مضاعف مردود اعلام گردد، لیکن اگر درخواست معاضدت مستلزم انجام اقدامات قهرآمیز نباشد و با بنیانهای حقوقی دولت مورد درخواست مخالفتی نداشته باشد، میتوان بدون جرم انگاری مضاعف، به معاضدت مبادرت ورزد.(ماده ۴۶) (۹)
در همین ارتباط اگر قانون کشوری لزوم جرم انگاری مضاعف را برای همکاری بین المللی مقرر کرده باشد، صرف جرم انگاری نسبت به رفتار هدف برای تحقق این همکاری کفایت میکند حتی اگر این جرم در این کشورها، در دو دسته متفاوت از جرایم طبقه بندی شوند.(ماده ۴۳) (۲) مقررات متعددی مربوط به بازگرداندن اموال(مواد ۳۴، ۳۵ و ۵۳)، به گونهای تنظیم شده که حتی اگر دولتی نسبت به رفتاری جرم انگاری نکرده باشد میتواند دادخواست حقوقی بازگرداندن اموال را مورد رسیدگی قرار دهد، در همین ارتباط کنوانسیون دولتها را به معاضدت به یکدیگر در امور مدنی همانگونه که در موضوعات کیفری همکاری مینمایند، تشویق کرده است.(ماده ۴۳)(۱)
۵-بازگرداندن اموال (فصل پنجم، مواد ۵۱ تا ۵۹)
همانگونه که ذکر شد توسعه مبنای حقوقی همکاری در بازگرداندن اموال ناشی از فساد و یا مرتبط با فساد یکی از مهمترین نگرانیهای دولتهای در حال توسعه بود و در تلاش بودند تا تدابیری را در کنوانسیو
ن وارد نمایند که بر اساس آن، این دسته از دولتها بتوانند اموالی را که از سوی رهبران سابق و یا مقامات عالی رتبه مفسد آنها به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای توسعه یافته منتقل شده است را باز گردانند.
برای کمک به نمایندگان، کارگروهی متشکل از کارشناسان موضوعات فنی مربوط به بازگرداندن اموال، در کنار دومین جلسه کمیته اختصاصی برگذار و توصیههایی نمود و تمامی موضوعات مبتلابه به طور ممتد در طول رسیدگیهای کمیته اختصاصی مورد بحث قرار گرفت.
عموماً کشورها برای مبارزه با فساد معیارها و فروضی را برای تشخیص مالکیت بر اموال مقرر و متعاقباً اموالی که باید بازگردانده شود، معین مینمایند. از طرف دیگر این کشورها، نگران دو موضوع عمده در ارتباط با این معیارها و فروض میباشند: اول، مطابقت آنها با الزامات بنیادین حقوق بشری و دوم، اعمال حمایتهای مندرج در قانون دادرسی کیفری در ارتباط ضبط، توقیف و مصادره این اموال از نقطه نظر عملی باید تلاشهایی برای تسهیل هرچه بیشتر بازگرداندن اموال به عمل آید و در عین حال حمایتهای بنیادین نیز تقویت و اجرا گردد.
قابل ذکر است که علاوه بر این نگرانیها، ملاحظاتی نیز در مورد همپوشانی و یا تعارض تعهدات ناشی از بازگرداندن اموال و تعهدات مربوط به مبارزه با پولشویی در این کنوانسیون و یا کنوانسیونهای دیگر وجود دارد. این بر عهده قانونگذار داخلی است تا به بهترین نحو در عین رعایت تعهدات بین المللی خود و توفیق در مبارزه با فساد بتواند نگرانیهای موجود را نیز مرتفع نماید.
مقررات مربوط به بازگرداندن اموال در کنوانسیون فساد با این بیان آغاز میگردد که بازگرداندن اموال یک اصل اساسی(ماده ۵۱) این کنوانسیون است. لیکن با توجه به اسناد مقدماتی، این بیان دارای اثرات حقوقی بیشتر از آنچه که مقررات خاص مربوط به بازگرداندن اموال، در دیگر مواد کنوانسیون مقرر داشتهاند، نیست.
به موجب مقررات ماهوی مربوطه، مجموعهای از سازوکارها در خصوص روند کیفری و یا حقوقی بازگرداندن اموال که به وسیله آنها اموال ردیابی، توقیف، ضبط، مصادره و یا بازگردانده میشود، مقرر شده است.
موضوع دیگری که در این ارتباط مورد توجه قرار گرفت آن بود که آیا برای بازگرداندن اموال صرف اقامه دعوی و یا طرح شکایت از سوی افراد کفایت میکند و یا دخالت دولت و درخواست بازگرداندن اموال و یا حداقل شناسایی دعوی و یا شکایت افراد از سوی دولت لازم است. نتیجه آن شد که مجموعهای از مقررات اعلام داشتند که منوط به وجود ارتباط تنگاتنگ میان آن اموال و دولت درخواستکننده، اموال به دولت درخواستکننده بازگردانده خواهد شد. بنابراین اموالی که در اثر اختلاس به دست آمده است به دولت بازگردانده خواهد شد حتی اگر متعاقباً تطهیر شده باشد. (ماده ۵۷)(۳ ) (a) اما عواید ناشی از دیگر جرایم مقرر در کنوانسیون فساد در صورتی به دولت درخواستکننده بازگردانده میشود که آن دولت وجود آن نوع مالکیت و یا صدماتی را که از سوی دولت درخواست شونده به عنوان مبنای بازگرداندن، شناسایی شده است را اثبات نماید.(ماده ۵۷) در دیگر موارد اموال باید به دولت درخواستکننده و یا مالک قانونی مقدم بازگردانده شده و یا برای جبران خسارات قربانیان استفاده شود. (ماده ۵۷(۳) ©
در این فصل همچنین تدابیری برای بازگرداندن مستقیم اموال مقرر شده (ماده ۵۳) و چارچوب جامعی نیز برای این منظور تدوین شده است.(مواد ۵۴ و ۵۵)
شناسایی و بازگرداندن اموالی که قبلاً منتقل و یا مخفی شده، مستلزم روندی پرهزینه، پیچیده، و در اغلب موارد ناموفق است و برای همین منظور کنوانسیون، مرحله قبل از آنرا نیز مورد توجه قرار داده و تدابیری را برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموالی که سرانجام باید ردیابی، ضبط، توقیف و یا مصادره شود، مقرر داشته است. (ماده۵۷)
این کنوانسیون حتی در ارتباط با شناسایی کارشناسانی که میتوانند کشورهای در حال توسعه را در ارتباط با بازگرداند اموال یاری نمایند، تشویق به همکاری نموده است. (ماده ۶۰)( ۵)
۶-معاضدتهای فنی و مبادله اطلاعات (فصل ششم، مواد ۶۰ تا ۶۲)
مقرراتی در این کنوانسیون در ارتباط با تحقیق، تجزیه و تحلیل، آموزش، معاضدتهای فنی و از این دست امور پیشبینی شده است، مشابه همان مواردی است که از سوی کنوانسیون ۲۰۰۰ مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی مقرر شده است لیکن در کنوانسیون مقابله با فساد با توجه به محدوده گسترده و تنوع فساد، اصلاحاتی در این موارد صورت گرفته و البته حوزه هایی که مربوط به تحقیق و تجزیه و تحلیل جرم سازمان یافته بوده است، استثنا شده است.

عکس مرتبط با اقتصاد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:58:00 ب.ظ ]