کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

اسفند 1398
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

https://andreeauk55432.blognody.com/25194163/هویت-برند https://remingtoncxnd10976.blogsumer.com/25286844/هویت-برند https://archermicu98766.jts-blog.com/25190152/هویت-برند https://lukasmnhy01087.rimmablog.com/25269779/هویت-برند https://kyleryzwq77766.bloggazza.com/25187394/هویت-برند https://zionqrpl55555.blogaritma.com/25285297/هویت-برند https://gunnerkelm61647.shoutmyblog.com/25269234/هویت-برند https://sergiofzzv60304.bcbloggers.com/25263610/هویت-برند https://cesarmgaf21468.blogcudinti.com/25336469/هویت-برند https://eduardokhll26492.iyublog.com/25272589/هویت-برند https://augustrrww34557.blogdiloz.com/25189351/هویت-برند https://claytonddzu99999.verybigblog.com/25283476/هویت-برند https://erickuwbw47016.activosblog.com/25163165/هویت-برند https://caidencztj93826.p2blogs.com/25193273/هویت-برند https://trentonihdy11000.bloggactivo.com/25287181/هویت-برند https://angeloljdw09998.theblogfairy.com/25280305/هویت-برند https://emiliovfjk55086.vidublog.com/25181670/هویت-برند https://josuetitk65510.oblogation.com/25289167/هویت-برند https://hectoreebw01111.gynoblog.com/25265988/هویت-برند https://holdenzcun37271.laowaiblog.com/25170228/هویت-برند https://erickneuc87778.angelinsblog.com/25267423/هویت-برند https://trentonmdti32087.bloggadores.com/25275804/هویت-برند https://andrefvmb09865.humor-blog.com/25165607/هویت-برند https://griffincgni47538.thekatyblog.com/25126347/هویت-برند https://mariokxgv86175.blogspothub.com/25253554/هویت-برند https://finneatk54322.idblogmaker.com/25257710/هویت-برند https://judahhctj32198.blogdemls.com/25251274/هویت-برند https://jaidengcul44311.ageeksblog.com/25164939/هویت-برند https://alexisuqiy09876.blogunteer.com/25187952/هویت-برند https://augusthooj48715.life3dblog.com/25165771/هویت-برند https://emilianokgxo65432.therainblog.com/25160392/هویت-برند https://sethtccc95204.ltfblog.com/25174927/هویت-برند https://josueluvr25755.blogmazing.com/25260883/هویت-برند https://jeffreytofv87532.blogars.com/25157959/هویت-برند https://tysonfzri32109.thechapblog.com/25257489/هویت-برند https://dallasnjbv98754.blogsvirals.com/25260132/هویت-برند https://troyhxnb09865.glifeblog.com/25191182/هویت-برند https://lukasjllg55554.losblogos.com/25255850/هویت-برند https://arthurwrhw80345.estate-blog.com/25271952/هویت-برند https://beautlbq65320.prublogger.com/25267931/هویت-برند https://griffinnjcs87653.blogdomago.com/25160852/هویت-برند https://codyfzri32209.bloguerosa.com/25185675/هویت-برند https://tysontles25925.daneblogger.com/25262149/هویت-برند https://deanlepw36780.goabroadblog.com/25237513/هویت-برند https://garrettljex00999.popup-blog.com/25260628/هویت-برند https://milotkap65321.blogozz.com/25264611/هویت-برند https://brooksmlnn25110.activablog.com/25281777/هویت-برند https://fernandosohx09876.bloggazzo.com/25227053/هویت-برند https://troyzupo26048.ssnblog.com/25250719/هویت-برند https://simonhcul44321.activoblog.com/25597922/هویت-برند https://deankduj32198.blogoxo.com/25589725/هویت-برند https://landenwswt57184.elbloglibre.com/25453150/هویت-برند https://cashqbgh18284.blog-ezine.com/25562979/هویت-برند https://franciscolkct49440.blogscribble.com/25546372/هویت-برند https://garrettlfxn53209.madmouseblog.com/5946228/هویت-برند https://troyroiy62839.ja-blog.com/25513461/هویت-برند https://shaneqldu87654.blogtov.com/5942686/هویت-برند https://louisslds76431.digitollblog.com/25352183/هویت-برند https://cesarbvmb19875.blazingblog.com/25546464/هویت-برند https://connerzqgv86532.creacionblog.com/25409753/هویت-برند https://elliottpzed20861.tusblogos.com/25485994/هویت-برند https://landenggdz11111.blogchaat.com/25507247/هویت-برند https://shanebujv47135.dm-blog.com/25551786/هویت-برند https://spencerhxoc19876.smblogsites.com/25477649/هویت-برند


جستجو
آخرین مطالب


 کیفیت فراگیر در آموزش (مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه) جستجو برای:جستجو منبع دانلود فایل های دانشگاهی قدرت سایت در استفاده از Wo پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با بهره گرفتن از مدل سه‌شاخگی  متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه پیام‌نور مرکز گرمسار پایان‌نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته «مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی» عنوان: بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با بهره گرفتن از مدل سه‌شاخگی (ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای) مطالعه موردی در امور مالی دانشگاه پیام‌نور استاد مشاور: […] پایان نامه ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران  متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری موضوع: ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار […] پایان نامه : وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان ذی نفع متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری گرایش : حسابداری عنوان : وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان ذی نفع  پایان نامه مدیریت مالی: طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی پایان نامه رشته مدیریت گرایش : مالی عنوان : طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی پایان نامه ارشد مدیریت گرایش مالی: امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی پایان نامه رشته مدیریت گرایش : مالی عنوان : امکان سنجی اجرای بودجه ­ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی پایان نامه مدیریت: شناسایی عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پایان نامه مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی  پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه تهرانپردیس بین المللی کیش مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی شهریور ماه 1393     فهرست مطالبفصل اول:کلیات تحقیق1 مقدمه2 مساله اصلی تحقیق2 تشریح و بیان موضوع2 ضرورت انجام تحقیق3 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته3 فرضیه تحقیق4 اهداف اصلی از انجام تحقیق5 نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق6 روش […] پایان نامه تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها   پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها  با نسبت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دی‌ماه 1393     فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه 21-2 بیان موضوع. 31-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 51-4 بیان […] پایان نامه رابطه بین تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه  پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی                  پردیس تحصیلات تکمیلی علوم تحقیقاتهرمزگان )M.A. پایان نامه ( عنوان:بررسی رابطه بین تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سال تحصیلی 1393     چکیده: 1 فصل اول: کلیات تحقیق1-1-مقدمه 32-1- بیان مسئله 43-1- اهمیت تحقیق. 54-1- تاریخچه مطالعاتی. 61-4-1-تحقیقات خارجی. 62-4-1-تحقیقات داخلی. […] پایان نامه ارزیابی رابطه حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی  پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:ارزیابی رابطه بین حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت  شهریورماه 1393        فصل اول:کلیات تحقیق1–1 مقدمه   21-2 بیان موضوع و تبیین مساله تحقیق 31-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 51-4 اهداف تحقیق 61–5 سوالات […] پایان نامه ارزیابی ارتباط دارایی­های نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات  پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان  دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:ارزیابی ارتباط بین دارایی­های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت (در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد) شهریورماه 1393        فصل اول:کلیات تحقیق1-1 مقدمه 21-2 بیان موضوع. 31-3 […] پایان نامه ارتباط بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی  پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان :ارزیابی ارتباط بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران زمستان    1392       فهرست مطالبچکیده : ح‌1-1 مقدمه تحقیق 12 -1) بیان موضوع. 23-1) اهمیت و ضرورت تحقیق 34-1) بیان […] پایان نامه ررسی فقهی عملیات انتحاری  پایان نامه رشته  مدیریت مجتمع آموزش عالی فقهمدرسه عالی فقه و اصولرساله سطح چهار رشته فقه و اصول عنوان رساله: بررسی فقهی عملیات انتحاری بهمن1392     مقدمه  مقدمه. 1طرح تحقیق 41-تعریف و بیان مسئله  4 سؤالهای اصلی و فرعی 4 سؤال اصلی 4 سؤالهای فرعی 5 فرضیه ها 5 الف) فرضیه های اصلی 5ب) فرضیه های رقیب 5 […]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1398-12-28] [ 10:46:00 ب.ظ ]
پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با بهره گرفتن از مدل سه‌شاخگی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه پیام‌نور مرکز گرمسار پایان‌نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته «مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی» عنوان: بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با بهره گرفتن از مدل سه‌شاخگی (ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای) مطالعه موردی در امور مالی دانشگاه پیام‌نور استاد مشاور: […]

پایان نامه ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری موضوع: ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار […]

پایان نامه مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه تهرانپردیس بین المللی کیش مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی شهریور ماه 1393     فهرست مطالبفصل اول:کلیات تحقیق1 مقدمه2 مساله اصلی تحقیق2 تشریح و بیان موضوع2 ضرورت انجام تحقیق3 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته3 فرضیه تحقیق4 اهداف اصلی از انجام تحقیق5 نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق6 روش […]

پایان نامه تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها 

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها  با نسبت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دی‌ماه 1393     فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه 21-2 بیان موضوع. 31-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 51-4 بیان […]

پایان نامه رابطه بین تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی                  پردیس تحصیلات تکمیلی علوم تحقیقاتهرمزگان )M.A. پایان نامه ( عنوان:بررسی رابطه بین تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سال تحصیلی 1393     چکیده: 1 فصل اول: کلیات تحقیق1-1-مقدمه 32-1- بیان مسئله 43-1- اهمیت تحقیق. 54-1- تاریخچه مطالعاتی. 61-4-1-تحقیقات خارجی. 62-4-1-تحقیقات داخلی. […]

پایان نامه ارزیابی رابطه حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:ارزیابی رابطه بین حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت  شهریورماه 1393        فصل اول:کلیات تحقیق1–1 مقدمه   21-2 بیان موضوع و تبیین مساله تحقیق 31-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 51-4 اهداف تحقیق 61–5 سوالات […]

پایان نامه ارزیابی ارتباط دارایی­های نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان  دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:ارزیابی ارتباط بین دارایی­های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت (در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد) شهریورماه 1393        فصل اول:کلیات تحقیق1-1 مقدمه 21-2 بیان موضوع. 31-3 […]

پایان نامه ارتباط بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان :ارزیابی ارتباط بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران زمستان    1392       فهرست مطالبچکیده : ح‌1-1 مقدمه تحقیق 12 -1) بیان موضوع. 23-1) اهمیت و ضرورت تحقیق 34-1) بیان […]

پایان نامه ررسی فقهی عملیات انتحاری

 پایان نامه رشته  مدیریت مجتمع آموزش عالی فقهمدرسه عالی فقه و اصولرساله سطح چهار رشته فقه و اصول عنوان رساله: بررسی فقهی عملیات انتحاری بهمن1392     مقدمه  مقدمه. 1طرح تحقیق 41-تعریف و بیان مسئله  4 سؤالهای اصلی و فرعی 4 سؤال اصلی 4 سؤالهای فرعی 5 فرضیه ها 5 الف) فرضیه های اصلی 5ب) فرضیه های رقیب 5 […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:45:00 ب.ظ ]
پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با بهره گرفتن از مدل سه‌شاخگی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه پیام‌نور مرکز گرمسار پایان‌نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته «مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی» عنوان: بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با بهره گرفتن از مدل سه‌شاخگی (ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای) مطالعه موردی در امور مالی دانشگاه پیام‌نور استاد مشاور: […]

پایان نامه ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری موضوع: ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار […]

پایان نامه مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه تهرانپردیس بین المللی کیش مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی شهریور ماه 1393     فهرست مطالبفصل اول:کلیات تحقیق1 مقدمه2 مساله اصلی تحقیق2 تشریح و بیان موضوع2 ضرورت انجام تحقیق3 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته3 فرضیه تحقیق4 اهداف اصلی از انجام تحقیق5 نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق6 روش […]

پایان نامه تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها 

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها  با نسبت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دی‌ماه 1393     فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه 21-2 بیان موضوع. 31-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 51-4 بیان […]

پایان نامه رابطه بین تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی                  پردیس تحصیلات تکمیلی علوم تحقیقاتهرمزگان )M.A. پایان نامه ( عنوان:بررسی رابطه بین تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سال تحصیلی 1393     چکیده: 1 فصل اول: کلیات تحقیق1-1-مقدمه 32-1- بیان مسئله 43-1- اهمیت تحقیق. 54-1- تاریخچه مطالعاتی. 61-4-1-تحقیقات خارجی. 62-4-1-تحقیقات داخلی. […]

پایان نامه ارزیابی رابطه حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:ارزیابی رابطه بین حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت  شهریورماه 1393        فصل اول:کلیات تحقیق1–1 مقدمه   21-2 بیان موضوع و تبیین مساله تحقیق 31-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 51-4 اهداف تحقیق 61–5 سوالات […]

پایان نامه ارزیابی ارتباط دارایی­های نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان  دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:ارزیابی ارتباط بین دارایی­های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت (در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد) شهریورماه 1393        فصل اول:کلیات تحقیق1-1 مقدمه 21-2 بیان موضوع. 31-3 […]

پایان نامه ارتباط بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان :ارزیابی ارتباط بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران زمستان    1392       فهرست مطالبچکیده : ح‌1-1 مقدمه تحقیق 12 -1) بیان موضوع. 23-1) اهمیت و ضرورت تحقیق 34-1) بیان […]

پایان نامه ررسی فقهی عملیات انتحاری

 پایان نامه رشته  مدیریت مجتمع آموزش عالی فقهمدرسه عالی فقه و اصولرساله سطح چهار رشته فقه و اصول عنوان رساله: بررسی فقهی عملیات انتحاری بهمن1392     مقدمه  مقدمه. 1طرح تحقیق 41-تعریف و بیان مسئله  4 سؤالهای اصلی و فرعی 4 سؤال اصلی 4 سؤالهای فرعی 5 فرضیه ها 5 الف) فرضیه های اصلی 5ب) فرضیه های رقیب 5 […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:45:00 ب.ظ ]
پایان نامه نقش سیستم‌های مغزی-رفتاری در نشانه‌های وسواسی

 پایان نامه رشته  روانشناسی  عنوان:نقش سیستم‌های مغزی-رفتاری و عواطف مثبت و منفی در نشانه‌های وسواسی جبری: مبتنی بر مدل سه عاملی اصلاح شده‌ی زمستان 1392     فهرست مطالبفصل اول (کلیات پژوهش)1-1)مقدمه. 11-2) بیان مسأله. 31-3) اهمیت و ضرورت پژوهش. 111-4) اهداف پژوهش. 131-4-1) هدف اصلی 131-4-2) اهداف اختصاصی 131-4-3) اهداف جانبی 141-5) سئوال‌های پژوهشی 151-6) […]

پایان نامه رابطه ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و سیستم­های مغزی/ رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت

 پایان نامه رشته روانشناسی   عنوانرابطه ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و سیستم­های مغزی/ رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته روانشناسی عمومی شهریور1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فصل اولکلیات1-1 مقدمه. […]

پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال

دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلیپایان نامه کارشناسی ارشد  رشته تکنولوژی آموزشی    (M.A)عنوان :ا ثر بخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال در بهبود عملکرد مهارت خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر دوره ابتدایی شهر صحنهشهریور 93      فهرست مطالب عنوان                                                                                                                   صفحهفهرست مطالب زفهرست جدول لفهرست نمودار . مچکیده.1فصل یکم :  کلیات پژوهش 1-1-پیش گفتار 31-2-بیان مسأله […]

پایان نامه مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی رفتاری

 پایان نامه رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرمسارپایان نامه برای دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی((M.A))عنوان:مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی /بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان وافراد بهنجار  زمستان 1393     فهرست مطالبچکیده : 1فصل اول کلیات پژوهش. 21-1مقدمه : 31-2  بیان مسئله: 51-3  اهمیت و ضرورت تحقیق 91-4 اهداف تحقیق: 111-4-1 هدف […]

پایان نامه اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های اختلال توجه

 پایان نامه رشته  روانشناسی دانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)گرایش :بالینی عنوان :اثربخشی نوروفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای در کاهش نشانه های اختلال توجه و تمرکز و بهبود حافظه فعال در بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی زمستان 92     فهرست مطالبفصل اول: کلیات پژوهش1-1-کلیات پژوهش.21-2-بیان مسأله.21-3-اهمیت و ضرورت […]

پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر سبک های رهبری (تحول آفرین و مبادله ای) بر پیامد های استرس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد بخش مدیریت   پایان‌نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت گرایش بحران بررسی مقایسه ای تاثیر سبک های رهبری (تحول آفرین و مبادله ای) بر پیامد های استرس (مطالعه موردی: سازمان های هلال احمر استان کرمان) تیرماه 1391 (در […]

پایان نامه بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­ آموزان با اختلال­ های یادگیری

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی بررسی ابعاد پردازش شناختی دردانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری شهریور 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­ آموزان با […]

پایان نامه تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی در زمان‌های مختلف روز بر انعقاد خون و شاخص‌های پلاکتی مردان جوان غیر‌ورزشکار

 پایان نامه رشته تربیت بدنی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ورزشی عنوان: تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی در زمان‌های مختلف روز بر انعقاد خون و شاخص‌های پلاکتی مردان جوان غیر‌ورزشکار پاییز 1389   (در فایل دانلودی نام نویسنده […]

پایان نامه تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی استخوان ران موش­های صحرایی نر مسن

 پایان نامه رشته تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته بیومکانیک ورزشی تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی استخوان ران موش­های صحرایی نر مسن شهریور 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)   چکیده مقدمه و هدف: ویژگی­های بیومکانیکی […]

پایان نامه تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی فزاینده گروهی با ضمیمه موسیقایی بر وضعیت تندرستی کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک : بر اساس الگوی ICF

 پایان نامه رشته تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش رفتار حرکتی) عنوان: تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی فزاینده گروهی با ضمیمه موسیقایی بر وضعیت تندرستی کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک : بر اساس الگوی ICF   بهمن 1393 […]

پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی­های کینماتیکی راه­رفتن

پایان نامه رشته تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی     پایان ­نامه درجه کارشناسی ارشد رشته  تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی    عنوان:   تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی­های کینماتیکی راه­رفتن   آبان 1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده و […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:44:00 ب.ظ ]
پایان نامه نقش سیستم‌های مغزی-رفتاری در نشانه‌های وسواسی

 پایان نامه رشته  روانشناسی  عنوان:نقش سیستم‌های مغزی-رفتاری و عواطف مثبت و منفی در نشانه‌های وسواسی جبری: مبتنی بر مدل سه عاملی اصلاح شده‌ی زمستان 1392     فهرست مطالبفصل اول (کلیات پژوهش)1-1)مقدمه. 11-2) بیان مسأله. 31-3) اهمیت و ضرورت پژوهش. 111-4) اهداف پژوهش. 131-4-1) هدف اصلی 131-4-2) اهداف اختصاصی 131-4-3) اهداف جانبی 141-5) سئوال‌های پژوهشی 151-6) […]

پایان نامه رابطه ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و سیستم­های مغزی/ رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت

 پایان نامه رشته روانشناسی   عنوانرابطه ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و سیستم­های مغزی/ رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته روانشناسی عمومی شهریور1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فصل اولکلیات1-1 مقدمه. […]

پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال

دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلیپایان نامه کارشناسی ارشد  رشته تکنولوژی آموزشی    (M.A)عنوان :ا ثر بخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال در بهبود عملکرد مهارت خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر دوره ابتدایی شهر صحنهشهریور 93      فهرست مطالب عنوان                                                                                                                   صفحهفهرست مطالب زفهرست جدول لفهرست نمودار . مچکیده.1فصل یکم :  کلیات پژوهش 1-1-پیش گفتار 31-2-بیان مسأله […]

پایان نامه مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی رفتاری

 پایان نامه رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرمسارپایان نامه برای دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی((M.A))عنوان:مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی /بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان وافراد بهنجار  زمستان 1393     فهرست مطالبچکیده : 1فصل اول کلیات پژوهش. 21-1مقدمه : 31-2  بیان مسئله: 51-3  اهمیت و ضرورت تحقیق 91-4 اهداف تحقیق: 111-4-1 هدف […]

پایان نامه اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های اختلال توجه

 پایان نامه رشته  روانشناسی دانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)گرایش :بالینی عنوان :اثربخشی نوروفیدبک با و بدون تمرین رایانه ای در کاهش نشانه های اختلال توجه و تمرکز و بهبود حافظه فعال در بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی زمستان 92     فهرست مطالبفصل اول: کلیات پژوهش1-1-کلیات پژوهش.21-2-بیان مسأله.21-3-اهمیت و ضرورت […]

پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر سبک های رهبری (تحول آفرین و مبادله ای) بر پیامد های استرس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد بخش مدیریت   پایان‌نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت گرایش بحران بررسی مقایسه ای تاثیر سبک های رهبری (تحول آفرین و مبادله ای) بر پیامد های استرس (مطالعه موردی: سازمان های هلال احمر استان کرمان) تیرماه 1391 (در […]

پایان نامه بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­ آموزان با اختلال­ های یادگیری

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی بررسی ابعاد پردازش شناختی دردانش­ آموزان با اختلال­های یادگیری شهریور 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­ آموزان با […]

پایان نامه تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی در زمان‌های مختلف روز بر انعقاد خون و شاخص‌های پلاکتی مردان جوان غیر‌ورزشکار

 پایان نامه رشته تربیت بدنی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ورزشی عنوان: تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی در زمان‌های مختلف روز بر انعقاد خون و شاخص‌های پلاکتی مردان جوان غیر‌ورزشکار پاییز 1389   (در فایل دانلودی نام نویسنده […]

پایان نامه تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی استخوان ران موش­های صحرایی نر مسن

 پایان نامه رشته تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته بیومکانیک ورزشی تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی استخوان ران موش­های صحرایی نر مسن شهریور 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)   چکیده مقدمه و هدف: ویژگی­های بیومکانیکی […]

پایان نامه تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی فزاینده گروهی با ضمیمه موسیقایی بر وضعیت تندرستی کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک : بر اساس الگوی ICF

 پایان نامه رشته تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش رفتار حرکتی) عنوان: تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی فزاینده گروهی با ضمیمه موسیقایی بر وضعیت تندرستی کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک : بر اساس الگوی ICF   بهمن 1393 […]

پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی­های کینماتیکی راه­رفتن

پایان نامه رشته تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی     پایان ­نامه درجه کارشناسی ارشد رشته  تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی    عنوان:   تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی­های کینماتیکی راه­رفتن   آبان 1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پابان نامه اثر یک دوره تمرینات پیلاتس بر کارکرد های شناختی، روانی و حرکتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

 پایان نامه رشته تربیت بدنی  دانشگاه اصفهاندانشکده ­ی تربیت بدنی و علوم ورزشیگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی  پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی خانم زهره محمدی تحت عنوان اثر یک دوره تمرینات پیلاتس بر کارکرد های شناختی، روانی و حرکتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:44:00 ب.ظ ]
پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی برمهارتهای ارتباطی کارکنان با ارباب رجوع در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

 پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ‌تهران شرق دانشکده علوم انسانی گروه ارتباطات پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ی علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی عنوان: ‹‹ بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی برمهارتهای ارتباطی کارکنان با ارباب رجوع در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ›› استاد مشاور: دکتر حبیب صبوری خسروشاهی نیمسال دوم 91-1390 (در فایل […]

پایان نامه طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری عنوانطراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیتدر شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور مرداد 94 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

 پایان نامه رشته  مدیریت                دانشگاه آزاد اسلامی              واحد کرمانشاه                 دانشکده تحصیلات تکمیلی،گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلی M.A عنوان :مطالعه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین در شرایط رقابتی(مطالعه موردی: مقایسه شرکت­های هواپیمایی ترکیش و ایران­ایر در شهر کرمانشاه در سال 92) خرداد1393     فهرست […]

پایان نامه  بررسی تأثیر دوره‏های آموزشی حین خدمت بر ارتقاء مهارت‏های مدیران معاونت سیما در سال 1386

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه  بررسی تأثیر دوره‏های آموزشی حین خدمت بر ارتقاء مهارت‏های مدیران معاونت سیما در سال 1386 استاد مشاور: دکتر سید محمد دادگران تابستان 1388 چکیده هدف اصلی از آموزش‏های ضمن خدمت می بایست ارتقاء مهارت‏های مختلف نیروی انسانی و […]

پایان نامه بررسی تاثیر برند خدمات بر فرآیند “ارزش مشتری- وفاداری مشتری”

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی علوم و تحقیقات قزوین دانشکده مدیریت و حسابداری  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ((M.A.))  عنوان: بررسی تاثیر برند خدمات بر فرآیند “ارزش مشتری- وفاداری مشتری“ در خطوط هوایی ایران استاد مشاور: دکتر جواد عباسی بهار 1393 […]

پایان نامه شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی

 پایان نامه رشته حقوق  دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )  گرایش :  حقوق خصوصی  عنوان : شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی  استاد مشاور : دکترمحمدرضا فلاح  زمستان 1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده […]

پایان نامه همسوئی استراتژی‌های بازاریابی و تولید در صنعت سیم و کابل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهر البرز همسوئی استراتژی‌های بازاریابی و تولید در صنعت سیم و کابل پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت MBA استاد مشاور دکتر محمدعلی شاه‌حسینی  زمستان 1393 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به […]

پایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه  آزاد اسلامی واحد کرمانشاهدانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان‌نامه کارشناسی ارشد (M.A)عنوان:حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین المللتابستان 94 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)فهرست مطالب                                                                                                صفحه        چکیده: 1الف –  بیان مسأله: 2ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش: 4ج- مرور ادبیات و سوابق: […]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:43:00 ب.ظ ]
پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی برمهارتهای ارتباطی کارکنان با ارباب رجوع در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

 پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ‌تهران شرق دانشکده علوم انسانی گروه ارتباطات پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ی علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی عنوان: ‹‹ بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی برمهارتهای ارتباطی کارکنان با ارباب رجوع در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ›› استاد مشاور: دکتر حبیب صبوری خسروشاهی نیمسال دوم 91-1390 (در فایل […]

پایان نامه طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری عنوانطراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیتدر شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور مرداد 94 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

 پایان نامه رشته  مدیریت                دانشگاه آزاد اسلامی              واحد کرمانشاه                 دانشکده تحصیلات تکمیلی،گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلی M.A عنوان :مطالعه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین در شرایط رقابتی(مطالعه موردی: مقایسه شرکت­های هواپیمایی ترکیش و ایران­ایر در شهر کرمانشاه در سال 92) خرداد1393     فهرست […]

پایان نامه  بررسی تأثیر دوره‏های آموزشی حین خدمت بر ارتقاء مهارت‏های مدیران معاونت سیما در سال 1386

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه  بررسی تأثیر دوره‏های آموزشی حین خدمت بر ارتقاء مهارت‏های مدیران معاونت سیما در سال 1386 استاد مشاور: دکتر سید محمد دادگران تابستان 1388 چکیده هدف اصلی از آموزش‏های ضمن خدمت می بایست ارتقاء مهارت‏های مختلف نیروی انسانی و […]

پایان نامه بررسی تاثیر برند خدمات بر فرآیند “ارزش مشتری- وفاداری مشتری”

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی علوم و تحقیقات قزوین دانشکده مدیریت و حسابداری  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ((M.A.))  عنوان: بررسی تاثیر برند خدمات بر فرآیند “ارزش مشتری- وفاداری مشتری“ در خطوط هوایی ایران استاد مشاور: دکتر جواد عباسی بهار 1393 […]

پایان نامه شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی

 پایان نامه رشته حقوق  دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )  گرایش :  حقوق خصوصی  عنوان : شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی  استاد مشاور : دکترمحمدرضا فلاح  زمستان 1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده […]

پایان نامه همسوئی استراتژی‌های بازاریابی و تولید در صنعت سیم و کابل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهر البرز همسوئی استراتژی‌های بازاریابی و تولید در صنعت سیم و کابل پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت MBA استاد مشاور دکتر محمدعلی شاه‌حسینی  زمستان 1393 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به […]

پایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه  آزاد اسلامی واحد کرمانشاهدانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان‌نامه کارشناسی ارشد (M.A)عنوان:حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین المللتابستان 94 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)فهرست مطالب                                                                                                صفحه        چکیده: 1الف –  بیان مسأله: 2ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش: 4ج- مرور ادبیات و سوابق: […]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:42:00 ب.ظ ]
پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی برمهارتهای ارتباطی کارکنان با ارباب رجوع در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

 پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ‌تهران شرق دانشکده علوم انسانی گروه ارتباطات پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ی علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی عنوان: ‹‹ بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی برمهارتهای ارتباطی کارکنان با ارباب رجوع در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ›› استاد مشاور: دکتر حبیب صبوری خسروشاهی نیمسال دوم 91-1390 (در فایل […]

پایان نامه طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری عنوانطراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیتدر شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور مرداد 94 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

 پایان نامه رشته  مدیریت                دانشگاه آزاد اسلامی              واحد کرمانشاه                 دانشکده تحصیلات تکمیلی،گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلی M.A عنوان :مطالعه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین در شرایط رقابتی(مطالعه موردی: مقایسه شرکت­های هواپیمایی ترکیش و ایران­ایر در شهر کرمانشاه در سال 92) خرداد1393     فهرست […]

پایان نامه  بررسی تأثیر دوره‏های آموزشی حین خدمت بر ارتقاء مهارت‏های مدیران معاونت سیما در سال 1386

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه  بررسی تأثیر دوره‏های آموزشی حین خدمت بر ارتقاء مهارت‏های مدیران معاونت سیما در سال 1386 استاد مشاور: دکتر سید محمد دادگران تابستان 1388 چکیده هدف اصلی از آموزش‏های ضمن خدمت می بایست ارتقاء مهارت‏های مختلف نیروی انسانی و […]

پایان نامه بررسی تاثیر برند خدمات بر فرآیند “ارزش مشتری- وفاداری مشتری”

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی علوم و تحقیقات قزوین دانشکده مدیریت و حسابداری  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ((M.A.))  عنوان: بررسی تاثیر برند خدمات بر فرآیند “ارزش مشتری- وفاداری مشتری“ در خطوط هوایی ایران استاد مشاور: دکتر جواد عباسی بهار 1393 […]

پایان نامه شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی

 پایان نامه رشته حقوق  دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )  گرایش :  حقوق خصوصی  عنوان : شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی  استاد مشاور : دکترمحمدرضا فلاح  زمستان 1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده […]

پایان نامه همسوئی استراتژی‌های بازاریابی و تولید در صنعت سیم و کابل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهر البرز همسوئی استراتژی‌های بازاریابی و تولید در صنعت سیم و کابل پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت MBA استاد مشاور دکتر محمدعلی شاه‌حسینی  زمستان 1393 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به […]

پایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه  آزاد اسلامی واحد کرمانشاهدانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان‌نامه کارشناسی ارشد (M.A)عنوان:حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین المللتابستان 94 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)فهرست مطالب                                                                                                صفحه        چکیده: 1الف –  بیان مسأله: 2ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش: 4ج- مرور ادبیات و سوابق: […]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:42:00 ب.ظ ]
پایان نامه بررسی ارتباط بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری     دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی حسابداریپایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری   گرایش: حسابداری  عنوان:بررسی ارتباط بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق […]

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است. این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است. در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های ۸۴ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۲تا۱۳۸۷ بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است .

پایان نامه : بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه : بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان :  بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه تعیین رابطه  بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری واحد کاشاندانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری عنوان:تعیین رابطه  بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها  تابستان  1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه پیام نوردانشکده: علوم انسانینام مرکز: واحد بین المللی قشم پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشته حسابداری بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تیرماه،1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی […]

پایان نامه ارزیابی رابطه بین سودآوری و نرخ بازده داخلی با بازده غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان  دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداریعنوان:ارزیابی رابطه بین سودآوری و نرخ بازده داخلی با بازده غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانخردادماه 1394  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در […]

پایان نامه تأثیر ارزش خالص دارایی در بازده صندوق‌ سرمایه گذاری

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی                  واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانیگرایش مالی (M .A) عنوان :بررسی تأثیر ارزش خالص دارایی در بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری تابستان 1392     فهرست مطالبعنوان                                                                                                         شماره صفحهچکیده.1فصل اول: کلیات تحقیق١-١ مقدمه.3١-٢ بیان مسأله4١-٣  اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع تحقیق4١-4 پرسش‎های تحقیق 5١-5 […]

پایان نامه بررسی رابطه­ ی بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی  عنوان  بررسی رابطه­ ی بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه. 2 بیان مساله. 4 سؤالات اصلی تحقیق:. 6 اهمیت و ضرورت پژوهش. 6 اهداف پژوهش. 7 اهداف فرعی. 7 […]

پایان نامه بررسی بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383-1388

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )   گرایش : مدیریت بازرگانی-مالی عنوان : بررسی بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383-1388    زمستان     1391 (در فایل دانلودی […]

پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه روی رابطه نسبت P/E و بازدهی سهام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده علوم اقتصادی گروه مدیریت مالی  پایان نامه مالی بررسی تاثیر ساختار سرمایه روی رابطه نسبت P/E و بازدهی سهام استاد مشاور: دکتر رضا تهرانی (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:40:00 ب.ظ ]
پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه پایان نامه گرایش بین الملل عنوان : صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی استاد راهنما: دکتر سیروس نورایی

پایان نامه مقایسه تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی   

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)گرایش حقوق جزا و جرم شناسی عنوان :مقایسه تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم  تابستان 92     فهرست مطالبچکیده 1مقدمه. 2اهداف تحقیق 5پیشینه تحقیق. 5روش تحقیق. 6فصل اول:کلیاتمبحث اول:عدالت کیفری. 7   گفتار اول: تاریخچه،خصوصیات و اهداف مجازاتها 7الف)تاریخچه مجازاتها […]

پایان نامه مطالعه تطبیقی حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرمانشاهبخش تحصیلات تکمیلی، گروه حقوق بین المللپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدتحت عنوان :«مطالعه تطبیقی حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و بین­الملل» دی 93       فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                                صفحهمقدمه. 1بخش نخست :حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی آنانمقدمه. 9فصل اول: تعریف […]

پایان نامه سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامیپردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات همداندانشکده علوم انسانی. گروه حقوقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «­M.A­» در رشته حقوقگرایش : جزا و جرم شناسیعنوان :سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی  ا تابستان 1392     فهرست مطالب   عنوان شماره صفحه چکیده   فصل اول: کلیات تحقیق […]

پایان نامه چگونگی تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری

 پایان نامه رشته حقوق واحد کرمانشاهدانشگاه آزاداسلامیواحد کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلیپایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A) عنوان:چگونگی تشکیل پرونده شخصیت در نظام حقوق کیفری ایران  مرداد 92     فهرست مطالب چکیده 1مقدمه. 2فصل اول: کلیات 4مبحث اول: روش تحقیق. 5الف) بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی. 5ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7ج) […]

پایان نامه بررسی تعدد معنوی جرم در حقوق کیفری ایران

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات چهارمحال و بختیاریدانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرمشناسی عنوان:بررسی تعدد معنوی جرم در حقوق کیفری ایران زمستان 92        فهرست مطالبعنوان                                                                                                                           صفحهفصل اول: کلیات. 21-1  مقدمه. 31-2  بیان مسأله. 41-3  سوابق تحقیق 61-4  فرضیات. 81-5  […]

پایان نامه بررسی تحلیلی مواد آئین دادرسی کیفری در باب تحقیق و تعقیب بزه قتل عمدی

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی           واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)گرایش: جزا و جرم شناسی عنوانبررسی تحلیلی مواد آئین دادرسی کیفری در باب تحقیق و تعقیب بزه قتل عمدی دی 1393     فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 فصل نخست: کلیات   1-1- مقدمه […]

پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)  گرایش: جزا و جرم شناسی  عنوان: تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران زمستان 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالب عنوان                                                                                                    صفحه […]

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران 

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A) گرایش: جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران                      تابستان 1393 (در […]

پایان نامه ماهیت مجازات های تکمیلی

 پایان نامه رشته حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسیپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیماهیت مجازات های تکمیلیشهریور ماه 94 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)چکیدهدر قانون مجازات اسلامی 1392، سخن از اقداماتی است که […]

پایان نامه سازوکارهای دیوان بین­ المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفری

 پایان نامه رشته حقوق وزارت علوم تحقیقات  و فناوریمؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانیگروه حقوقپایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A)گرایش حقوق بین المللموضوع:سازوکارهای دیوان بین ­المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفریاستاد مشاور:دکتر علی­رضا آرش پورخرداد1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد […]

پایان نامه جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی در محاکمات کیفری بین‌‌المللی

 پایان نامه رشته حقوق وزارت علوم تحقیقات و فناوریمؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانیگروه حقوقپایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسیموضوعجایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی در محاکمات کیفری بین‌‌المللیاستاد مشاوردکتر قدرت‌الله خسروشاهی  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه بررسی حقوقی – کیفری معامله معارض ، انتقال مال غیر و معامله فضولی

 پایان نامه رشته حقوق وزارت علوم تحقیقات و فناوریموسسه ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانیگروه حقوقپایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.A)گرایش حقوق جزا و جرم شناسیموضوعبررسی حقوقی – کیفری معامله معارض ، انتقال مال غیر و معامله فضولیاستاد مشاوردکتر مصطفی نفریدی ماه 1392 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:39:00 ب.ظ ]
پایان نامه مدیریت : بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش اعتماد شهروندان

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A))رشته: مدیریت بازرگانیعنوان:نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش میزان اعتماد شهروندان به شهرداری( موردمطالعه: شهرداری ماهشهر) پاییز 92        فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحهچکیده1  فصل اول:  طرح تحقیق 1-1- مقدمه.31-2 – تعریف مساله و بیان موضوع.31-3 – اهداف تحقیق.41-4 – سئوالات تحقیق41-5-  فرضیات تحقیق51-6 – […]

پایان نامه تاثیر جهت گیری مذهبی بر رهبری اخلاقی مدیران

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقدانشکده مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )گرایش : مدیریت دولتیعنوان :تاثیر جهت گیری مذهبی بر رهبری اخلاقی در بین مدیران شهرداری های ناحیه کاشان  بهار 1394     فهرست مطالبعنوان                                                                                                           صفحهچکیده 1فصل اول: کلیات تحقیق1-2)مقدمه- 31-2)بیان مسئله- 31-3)اهمیت و ضرورت پژوهش– 51-4)اهداف پژوهش– 71-4-1)اهدف اصلی […]

پایان نامه تاثیرهوش هیجانی بر قدرت تفکر استراتژیک مدیران

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقدانشکده مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )گرایشمدیریت دولتیعنوان :تاثیرهوش هیجانی  بر قدرت تفکر استراتژیک مدیران شعب مرکزی بانک صادرات استان اصفهان تابستان  1393     فهرست مطالبعنوان                                                                                                                  صفحهفصل اول: کلیات تحقیق۱-۱)مقدمه. 2۲-۱)بیانمسئله. 31-3)ضرورتتحقیق. 4۴-۱)سابقهتحقیقات 7۵-۱)اهدافتحقیق. 81-5-1)هدفاصلی : 91-5-2)اهداففرعی : 9۶-۱)فرضیههایتحقیق. 91-6-2)فرضیاتفرعی : 9۷-۱)روشتجزیهوتحلیلاطلاعاتوآزمونفرضیهها 10۱-۷-۱)روشتحقیق. 10۸-۱)روشگردآوریاطلاعات 10۱-۸-۱)روشتجزیهوتحلیلاطلاعات […]

پایان نامه تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی)

 پایان نامه رشته  مدیریت « واحد رشت »دانشکده مدیریت و حسابداری،گروه مدیریت دولتیپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MS.C)گرایش: مدیریت منابع انسانیعنوان:تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان در ادارات امور مالیاتی استان گیلانزمستان 91     فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                    صفحه       فصل اول – کلیات پژوهش 1-1   مقدمه     .    21-2 […]

پایان نامه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهدانشکده مدیریت  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )گرایش :مدیریت بازرگانی(بازرگانی داخلی) تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران(مورد مطالعه: مدیران اتوبوسرانی شهرداری تهران )  زمستان 1393      فهرست مطالبصفحه                                                                                                                    عنوانچکیده 1فصل اول: کلیات تحقیق 21-1-  مقدمه 31-2- بیان مسئله 41-3- اهمیت و ضرورت […]

پایان نامه نقش شایستگی‌های مدیران در تحقق مسئولیت اجتماعی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A”رشته مدیریت اجراییگرایش استراتژیکعنوانبررسی نقش شایستگی‌های مدیران در تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان مورد مطالعه  (مدیران آموزش و پرورش استان اردبیل) مرداد ماه93     فهرست مطالبعنوان                                                                                      صفحه چکیده 1فصل اول:کلیات تحقیقمقدمه. 31-2-بیان مسئله. 51-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 71-4-اهداف تحقیق 81-4-1-هدف اصلی 81-4-2-اهداف فرعی […]

پایان نامه رابطه هوش سازمانی ورهبری تحول آفرین مدیران

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد فیروزکوهدانشکده مدیریت وحسابداری،گروه مدیریتپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA)مدیریت دولتی-مدیریت تحول عنوان:بررسی رابطه هوش سازمانی ورهبری تحول آفرین مدیران ادارات شهرستان گرمسار پاییز 1393       فهرست مطالب:                                                                                             صفحهچکیده                                                                                                            1فصل اول(کلیات پژوهش)1-1مقدمه                                                                                              21-2بیان مساله                                                                                         41-3 اهمیت وضرورت تحقیق                                                                      61-4 اهداف تحقیق                                                                                   71-4-1 هدف کلی                                                                             71-4-2 اهداف ویژه                                                                           71-5 فرضیات […]

پایان نامه ارتباط هوش هیجانی مدیران مدارس و سبک رهبری تحول گرا

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقدانشکده مدیریت ، گروه مدیریت دولتیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: سیستم های اطلاعاتی مدیریتعنوان :بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مدیران مدارس و سبک رهبری تحول گرا (مورد مطالعه : آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان)تابستان 1392     فهرست مطالبچکیده1فصل اول:کلیات تحقیق مقدمه3 بیان مسئله.3 اهمیت و […]

پایان نامه عملکرد مدیریتی مدیران آموزشی با رضایتمندی کارکنان

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی        واحد علوم و تحقیقات کرمانگروه مدیریت آموزشیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی (M.A) عنوان : بررسی رابطه عملکرد مدیریتی مدیران آموزشی با رضایتمندی کارکنان آموزش ودانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان  سال تحصیلی92-91 زمستان 92     فهرست مطالبعنوان                                                                                                                      صفحهفصل اول: کلیات پژوهش1-1 مقدمه. […]

پایان نامه رابطه بین شیوه تصمیم گیری مدیران با مشارکت معلّمان

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی              واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی عنوان بررسی رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران با مشارکت و خلاقیت معلّمان در مدارس متوسطه شهر سمیرم در سال تحصیلی 89-88  دیماه  89     فهرست مطالب فصل اول ـ طرح تحقیق […]

پایان نامه هوش معنوی و رابطه آن با سبک رهبری تحول­ آفرین در بین مدیران دانشگاه بیرجند و علوم پزشکی

 پایان نامه رشته علوم تربیتی  دانشگاه بیرجند دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان ­نامه­ جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی عنوان: هوش معنوی و رابطه آن با سبک رهبری تحول­ آفرین در بین مدیران دانشگاه بیرجند و علوم پزشکی استاد مشاور: دکتر هادی پورشافعی       بهمن ماه 1393 (در فایل دانلودی […]

پایان نامه نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده مدیریت و حسابداری پایان نامه دولتی گرایش تشکیلات و روش ها نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی استاد مشاور دکتر میرعلی سید نقوی بهار1391 چکیده:     ریشه تفاوت در رفاه کشورهای مختلف همیشه مورد سوال اندیشمندان بوده است […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:39:00 ب.ظ ]
پایان نامه مدیریت : بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش اعتماد شهروندان

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A))رشته: مدیریت بازرگانیعنوان:نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش میزان اعتماد شهروندان به شهرداری( موردمطالعه: شهرداری ماهشهر) پاییز 92        فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحهچکیده1  فصل اول:  طرح تحقیق 1-1- مقدمه.31-2 – تعریف مساله و بیان موضوع.31-3 – اهداف تحقیق.41-4 – سئوالات تحقیق41-5-  فرضیات تحقیق51-6 – […]

پایان نامه تاثیر جهت گیری مذهبی بر رهبری اخلاقی مدیران

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقدانشکده مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )گرایش : مدیریت دولتیعنوان :تاثیر جهت گیری مذهبی بر رهبری اخلاقی در بین مدیران شهرداری های ناحیه کاشان  بهار 1394     فهرست مطالبعنوان                                                                                                           صفحهچکیده 1فصل اول: کلیات تحقیق1-2)مقدمه- 31-2)بیان مسئله- 31-3)اهمیت و ضرورت پژوهش– 51-4)اهداف پژوهش– 71-4-1)اهدف اصلی […]

پایان نامه تاثیرهوش هیجانی بر قدرت تفکر استراتژیک مدیران

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقدانشکده مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )گرایشمدیریت دولتیعنوان :تاثیرهوش هیجانی  بر قدرت تفکر استراتژیک مدیران شعب مرکزی بانک صادرات استان اصفهان تابستان  1393     فهرست مطالبعنوان                                                                                                                  صفحهفصل اول: کلیات تحقیق۱-۱)مقدمه. 2۲-۱)بیانمسئله. 31-3)ضرورتتحقیق. 4۴-۱)سابقهتحقیقات 7۵-۱)اهدافتحقیق. 81-5-1)هدفاصلی : 91-5-2)اهداففرعی : 9۶-۱)فرضیههایتحقیق. 91-6-2)فرضیاتفرعی : 9۷-۱)روشتجزیهوتحلیلاطلاعاتوآزمونفرضیهها 10۱-۷-۱)روشتحقیق. 10۸-۱)روشگردآوریاطلاعات 10۱-۸-۱)روشتجزیهوتحلیلاطلاعات […]

پایان نامه تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی)

 پایان نامه رشته  مدیریت « واحد رشت »دانشکده مدیریت و حسابداری،گروه مدیریت دولتیپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MS.C)گرایش: مدیریت منابع انسانیعنوان:تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان در ادارات امور مالیاتی استان گیلانزمستان 91     فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                    صفحه       فصل اول – کلیات پژوهش 1-1   مقدمه     .    21-2 […]

پایان نامه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهدانشکده مدیریت  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )گرایش :مدیریت بازرگانی(بازرگانی داخلی) تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران(مورد مطالعه: مدیران اتوبوسرانی شهرداری تهران )  زمستان 1393      فهرست مطالبصفحه                                                                                                                    عنوانچکیده 1فصل اول: کلیات تحقیق 21-1-  مقدمه 31-2- بیان مسئله 41-3- اهمیت و ضرورت […]

پایان نامه نقش شایستگی‌های مدیران در تحقق مسئولیت اجتماعی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A”رشته مدیریت اجراییگرایش استراتژیکعنوانبررسی نقش شایستگی‌های مدیران در تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان مورد مطالعه  (مدیران آموزش و پرورش استان اردبیل) مرداد ماه93     فهرست مطالبعنوان                                                                                      صفحه چکیده 1فصل اول:کلیات تحقیقمقدمه. 31-2-بیان مسئله. 51-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 71-4-اهداف تحقیق 81-4-1-هدف اصلی 81-4-2-اهداف فرعی […]

پایان نامه رابطه هوش سازمانی ورهبری تحول آفرین مدیران

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد فیروزکوهدانشکده مدیریت وحسابداری،گروه مدیریتپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA)مدیریت دولتی-مدیریت تحول عنوان:بررسی رابطه هوش سازمانی ورهبری تحول آفرین مدیران ادارات شهرستان گرمسار پاییز 1393       فهرست مطالب:                                                                                             صفحهچکیده                                                                                                            1فصل اول(کلیات پژوهش)1-1مقدمه                                                                                              21-2بیان مساله                                                                                         41-3 اهمیت وضرورت تحقیق                                                                      61-4 اهداف تحقیق                                                                                   71-4-1 هدف کلی                                                                             71-4-2 اهداف ویژه                                                                           71-5 فرضیات […]

پایان نامه ارتباط هوش هیجانی مدیران مدارس و سبک رهبری تحول گرا

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقدانشکده مدیریت ، گروه مدیریت دولتیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: سیستم های اطلاعاتی مدیریتعنوان :بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مدیران مدارس و سبک رهبری تحول گرا (مورد مطالعه : آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان)تابستان 1392     فهرست مطالبچکیده1فصل اول:کلیات تحقیق مقدمه3 بیان مسئله.3 اهمیت و […]

پایان نامه عملکرد مدیریتی مدیران آموزشی با رضایتمندی کارکنان

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی        واحد علوم و تحقیقات کرمانگروه مدیریت آموزشیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی (M.A) عنوان : بررسی رابطه عملکرد مدیریتی مدیران آموزشی با رضایتمندی کارکنان آموزش ودانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان  سال تحصیلی92-91 زمستان 92     فهرست مطالبعنوان                                                                                                                      صفحهفصل اول: کلیات پژوهش1-1 مقدمه. […]

پایان نامه رابطه بین شیوه تصمیم گیری مدیران با مشارکت معلّمان

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی              واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی عنوان بررسی رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران با مشارکت و خلاقیت معلّمان در مدارس متوسطه شهر سمیرم در سال تحصیلی 89-88  دیماه  89     فهرست مطالب فصل اول ـ طرح تحقیق […]

پایان نامه هوش معنوی و رابطه آن با سبک رهبری تحول­ آفرین در بین مدیران دانشگاه بیرجند و علوم پزشکی

 پایان نامه رشته علوم تربیتی  دانشگاه بیرجند دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان ­نامه­ جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی عنوان: هوش معنوی و رابطه آن با سبک رهبری تحول­ آفرین در بین مدیران دانشگاه بیرجند و علوم پزشکی استاد مشاور: دکتر هادی پورشافعی       بهمن ماه 1393 (در فایل دانلودی […]

پایان نامه نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده مدیریت و حسابداری پایان نامه دولتی گرایش تشکیلات و روش ها نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی استاد مشاور دکتر میرعلی سید نقوی بهار1391 چکیده:     ریشه تفاوت در رفاه کشورهای مختلف همیشه مورد سوال اندیشمندان بوده است […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:38:00 ب.ظ ]
پایان نامه پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  نام دانشکده : دانشکده ارشاد دماوند  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی  موضوع: پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‏ها (DEA) و تکنیک آنالیز اجزای اصلی(PCA) استاد […]

پایان نامه : پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‏ها (DEA) و تکنیک آنالیز اجزای اصلی(PCA)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت گرایش : مالی عنوان : پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‏ها (DEA) و تکنیک آنالیز اجزای اصلی(PCA)

پایان نامه سنجش ریسک شرکت‌های منتخب در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از معیار تسلط تصادفی و مقایسه آن با سایر معیارهای متداول

 متن کامل پایان نامه مقطع ک تحصیلات تکمیلی     پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول    ‌‌     عنوان: سنجش ریسک شرکت‌های منتخب در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از معیار تسلط تصادفی و مقایسه آن با سایر معیارهای متداول     خرداد 1394  ارشناسی ارشد […]

پایان نامه ارزیابی رابطه بین گردش فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با نقدشوندگی اوراق سهام آنها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (M.A) گرایش مدیریت بازرگانی عنوان : ارزیابی رابطه بین گردش فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با نقدشوندگی اوراق سهام آنها 1393-1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) (ممکن […]

پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و نوع مالکیت با نرخ موثر مالیات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشکده مدیریت واقتصاد بخش حسابداریپایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداریبررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و نوع مالکیت با نرخ موثر مالیات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناستاد مشاور :دکتر مهدی بهارمقدمآذرماه 1391 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد […]

پایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی حسابداریپایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته حسابداری عنوانبررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  بهمن 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی […]

پایان نامه تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان  دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران شهریورماه 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام […]

پایان نامه مدیریت : بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول با عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:38:00 ب.ظ ]
پایان نامه پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  نام دانشکده : دانشکده ارشاد دماوند  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی  موضوع: پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‏ها (DEA) و تکنیک آنالیز اجزای اصلی(PCA) استاد […]

پایان نامه : پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‏ها (DEA) و تکنیک آنالیز اجزای اصلی(PCA)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت گرایش : مالی عنوان : پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‏ها (DEA) و تکنیک آنالیز اجزای اصلی(PCA)

پایان نامه سنجش ریسک شرکت‌های منتخب در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از معیار تسلط تصادفی و مقایسه آن با سایر معیارهای متداول

 متن کامل پایان نامه مقطع ک تحصیلات تکمیلی     پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول    ‌‌     عنوان: سنجش ریسک شرکت‌های منتخب در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از معیار تسلط تصادفی و مقایسه آن با سایر معیارهای متداول     خرداد 1394  ارشناسی ارشد […]

پایان نامه ارزیابی رابطه بین گردش فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با نقدشوندگی اوراق سهام آنها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (M.A) گرایش مدیریت بازرگانی عنوان : ارزیابی رابطه بین گردش فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با نقدشوندگی اوراق سهام آنها 1393-1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) (ممکن […]

پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و نوع مالکیت با نرخ موثر مالیات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشکده مدیریت واقتصاد بخش حسابداریپایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداریبررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و نوع مالکیت با نرخ موثر مالیات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناستاد مشاور :دکتر مهدی بهارمقدمآذرماه 1391 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد […]

پایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی حسابداریپایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته حسابداری عنوانبررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  بهمن 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی […]

پایان نامه تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان  دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران شهریورماه 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام […]

پایان نامه مدیریت : بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول با عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:37:00 ب.ظ ]
پایان نامه بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی وبازارگرایی باتوجه به نقش متغییرمیانجی عدالت سازمانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده علوم انسانی پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‏ ی مدیریت بازرگانی(بازاریابی)  عنوان:‌ بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی وبازارگرایی باتوجه به نقش متغییرمیانجی عدالت سازمانی(مورد مطالعه:بانک‌های دولتی شهرستان ایلام) استاد مشاور: دکترزینب طولابی تیرماه 1393 چکیده هدف این تحقیق  “رابطه بین بازاریابی درونی با بازارگرایی با توجه […]

پایان نامه بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه بازرگانی (بازاریابی)  عنوان:   بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان  (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی ایلام)   استاد مشاور: دکتر یاسان الله پوراشرف   شهریور 93 چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیربازاریابی داخلی بر نوآوری سازمانی […]

پایان نامه تاثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت رابطه با مشتریان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  تاثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت رابطه با مشتریان (مطالعه موردی شعب شرق بانک سپه تهران ) دانشجو : راضیه محمدی استاد راهنما : جناب آقای دکترامیر خانلری استاد مشاور : جناب آقای دکتر احد زارع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در مدیریت MBA 1392 […]

پایان نامه بررسی روابط بین بازاریابی داخلی و رضایت شغلی در شرکت­های پخش دارویی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی عنوان پایان نامه بررسی روابط بین بازاریابی داخلی و رضایت شغلی در شرکت­های پخش دارویی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان […]

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با توجه به نقش تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی گرایش : بازاریابی عنوان : بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با توجه به نقش تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی گرایش : بازاریابی عنوان : تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی

پایان نامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی داخلی و خارجی: مطالعه آدیداس و مجید

 پایان نامه رشته تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (رشته مدیریت در تربیت بدنی و ورزش)   عنوان: تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی داخلی و خارجی: مطالعه آدیداس و مجید   دی 1393   (در فایل […]

پایان نامه تاثیر عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی فروش دوربین

 پایان نامه رشته  مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A(مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتیعنوان : مطالعه تحلیلی تاثیر عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی  (7p) فروش دوربین مداربسته بر افزایش ارزش  ویژه برند   ( مطالعه موردی : شرکت ارتباطات الکترونیک ) تابستان 1393     فهرست مطالب1-1- مقدمه. 121-2-بیان مسئله. 131-3- اهمیت و […]

پایان نامه طراحی و تدوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

 پایان نامه رشته  مدیریت                                   دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی  ( M.A ) گرایش: داخلی  عنوانطراحی و تدوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی توسعه صنعت توریسم استان کرمانشاه  شهریور 1393     فهرست مطالبچکیده: 1فصل اول::کلیات پژوهش. 21-1-مقدمه: 31-2-بیان مسأله : 41-3-اهمیت و ضرورت پژوهش: 51-4- اهداف تحقیق: […]

پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)رشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلیعنوان:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی درشرکت فراورده های نسوز ایران با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس خاکستری زمستان 1393       چکیده در این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی […]

پایان نامه تاثیر هوش هیجانی بر اثر بخشی استراتژی های بازاریابی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاداسلامیواحد نراقدانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش تحول عنوان:تاثیر هوش هیجانی بر اثر بخشی استراتژی های بازاریابی با رویکرد مطالعه تطبیقی(مدیران و کارمندان بخش بازرگانی کارخانه ایسکرا و سایپا کاشان)  بهار 1394     فهرست مطالب:فصل اول 1-1) مقدمه 31-2) بیان مسئله 41-3 ) اهمیت و […]

پایان نامه رابطه کارکردهای بازاریابی سبز با تصویر شرکت

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزویندانشکده مدیریت پایان ­نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل  بررسی رابطه کارکردهای بازاریابی سبز با تصویر شرکت (مورد مطالعه: فروشگاه‌های زنجیره‌ای) پاییز 1393     فهرست مطالب فهرست مطالب. أ‌فهرست جداول. ث‌فهرست نمودارها ج‌فصل 1-کلیات تحقیق 2مقدمه. 21-1-   بیان مسأله. 21-2-   اهمیت و […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:37:00 ب.ظ ]
پایان نامه شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب یک کارگزاری از کارگزاری­های بورس کالای ایران توسط مشتریان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A” در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی عنوان: شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب یک کارگزاری از کارگزاری­های بورس کالای ایران توسط مشتریان استاد مشاور: جناب آقای دکتر حسن زارعی متین […]

پایان نامه تعیین ارتباط بین هزینه نمایندگی با حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان  دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداریعنوان: تعیین ارتباط بین هزینه نمایندگی با حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران اردیبهشت‌ماه 1394   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی […]

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ایران

پایان نامه بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ایران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه تعیین رابطه سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در بورس

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداریپایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دی 1393   فهرست مطالب عنوانفصل اول:کلیات تحقیق شماره صفحه 1-1-  مقدمه 2 1-2- موضوع تحقیق […]

پایان نامه بررسی آئین دادرسی رسیدگی به جرم پولشویی در ایران

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”گرایش جزا و جرم شناسی عنوان بررسی آئین دادرسی رسیدگی به جرم پولشویی در ایران                                               زمستان […]

پایان نامه  بررسی اندازه رفتار توده وار موسسات نهادی و سرمایه گذاران انفرادی در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه علوم اقتصادی دانشکده علوم مالی  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت مالی  بررسی اندازه رفتار توده وار موسسات نهادی و سرمایه گذاران انفرادی در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دکتر علی سوری  شهریورماه1393 چکیده: در بروز هر پدیده ای در بازار عوامل مختلفی دخیل […]

پایان نامه تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 پایان نامه   دانشگاه الزهرا (س) دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی  پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد  عنوان تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  استاد مشاور سرکار خانم دکتر آزاده مداحی دی1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد […]

پایان نامه  رابطه­­ فرااعتمادی مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه علوم اقتصادی دانشکده علوم مالی  پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت مالی  رابطه­­ فرااعتمادی مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دکتر کاظم چاوشی بهمن ماه ۱۳۹۲ چکیده: در این پژوهش سیاست تقسیم سود از دیدگاه مالی رفتاری […]

پایان نامه تأثیر ویژگی های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت اجرایی گرایش مالی  عنوان پایان نامه تأثیر ویژگی های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دکتر کاظم چاوشی  بهمن 1393 چکیده:   هدف از این تحقیق بررسی […]

پایان نامه بررسی رابطه­ ی بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی  عنوان  بررسی رابطه­ ی بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه. 2 بیان مساله. 4 سؤالات اصلی تحقیق:. 6 اهمیت و ضرورت پژوهش. 6 اهداف پژوهش. 7 اهداف فرعی. 7 […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:36:00 ب.ظ ]
پایان نامه  مقایسه رابطه خودکارآمدی و فراشناخت در بین قبول شدگان و مردودین کنکور  

 پایان نامه رشته روانشناسی عنوان پایان نامه  مقایسه رابطه خودکارآمدی و فراشناخت در بین قبول شدگان و مردودین کنکور   استاد مشاور : جناب آقای دکتر بهرام صالح صدق پور    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی آذر 1391 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده هدف […]

پایان نامه  بررسی تأثیر آموزش خود تحولی بر تحول اخلاقی نوجوانان شهر اصفهان و تعیین رابطه ی تحول اخلاقی با متغیرهای جمعیت شناختی

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه روانشناسی پایان نامه عمومی  بررسی تأثیر آموزش خود تحولی بر تحول اخلاقی نوجوانان شهر اصفهان و تعیین رابطه ی تحول اخلاقی با متغیرهای جمعیت شناختی استاد مشاور: دکتر حسین مولوی دی ماه 1391 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده: هدف […]

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خودرو سازی کرمان موتور

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( (M .A     گرایش: تشکیلات و روشها عنوان: بررسی رابطه بین هوش معنوی مدیران و استرس شغلی کارکنان کارخانه خودرو سازی کرمان موتور استاد مشاور : زهرا […]

پایان نامه رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و مهارت های اجتماعی با خودپنداره در دختران

 پایان نامه رشته روانشناسی  دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشت پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومیعنوان پژوهش: رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و مهارت های اجتماعی با خودپنداره در دختران مدارس تیزهوشان متوسطه اول شهر لاهیجان1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی […]

پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبرد­های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده علوم انسانیگروه آموزشی روانشناسیپایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته: روانشناسی          گرایش: عمومیعنوان:اثر بخشی آموزش راهبرد­های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلیبهمن 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالبعنوان                                                                                                              صفحهچکیده 1فصل اول: کلیات تحقیق. 21-مقدمه 31-1بیان مسأله: 41-2هداف پژوهش. […]

بررسی رابطه مولفه­ های سبک­های یادگیری، آمادگی یادگیری خود راهبری و تفکر انتقادی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی عنوان: بررسی رابطه مولفه­ های سبک­های یادگیری، آمادگی یادگیری خود راهبری و تفکر انتقادی با عملکرد تحصیلی دانشجویان چکیدههدف از این پژوهش بررسی رابطه مولفه­های سبک­های یادگیری، آمادگی یادگیری خود راهبری و تفکر انتقادی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تبریز در سالتحصیلی 93-1392 […]

پایان نامه :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

بر بستر مطالعاتِ فرهنگیِ ایرانی، روزی، دو کرد، با هم بالا می‌روند از پله‌هایِ پُلی فلزی در اشرفیِ اصفهانی. اولی کرمانج، خراسانی، نحیف، فارسیدان؛ دومی سوران، قوی، مسلط به شاخه‌هایِ مختلف زبان کردی. کردِ قوی، میوه‌یِ کاجی را از رویِ پل به اشرفی پرت می‌کند و می‌گذرد ماشینی با فاصله‌ای ناچیز از کنارِ میوه. کردِ نحیف درمیآید که« اگر زن بود راننده، چپ می‌کرد، می‌مرد» و پاسخِ کردِ قوی اینست:« یک فارس کمتر، بهتر». و بعد گشوده می‌شود رویِ پل، دری به تفاوتی معنادار ، سربرمیآورد شکافی هویتی میانِ کردیتِ قدمزنانِ مزبور، که نتیجه‌اش همین پایان‌نامه‌یِ قصه‌ـ‌طور است. مفاهیمِ کلیدی: بریکولاژ، هیبریدیته، فضایِ درـ‌بین، آگاهیِ رگه‌مند، ادبیاتِ اقلیت، هویت مرزی، خودقومنگاری، مطالعاتِ فرهنگی، قصه‌گویی، خاطره، قومیت.

پایان نامه ارشد روانشناسی گرایش کودکان استثنایی: تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر بهزیستی روان شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

پایان نامه گرایش : کودکان استثنایی عنوان : تأثیر آموزش مهارت­های مثبت ­اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم ­توان ذهنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاین پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی “M.A” گرایش کودکان استثنایی عنوان : تأثیر آموزش مهارت­های مثبت­ اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به […]

پایان نامه مقایسه میزان خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در بین دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه قم

پایان نامه رشته روانشناسی تربیتی عنوان : مقایسه میزان خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در بین دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه قم دانشگاه قم دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی عنوان: مقایسه میزان خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در بین دانشجویان […]

پایان نامه مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

 پایان نامه رشته فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج  دانشکده علوم انسانی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)   عنوان: مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی در فقه امامیه و حقوق موضوعه   استاد مشاور: دکتر علی جانی پور  زمستان 1390   (در فایل دانلودی […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:34:00 ب.ظ ]
پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)رشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلیعنوان:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی درشرکت فراورده های نسوز ایران با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس خاکستری زمستان 1393       چکیده در این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی […]

پایان نامه بررسی رابطه بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرمی  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »گرایش مدیریت عنوان:بررسی رابطه بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان بانک پاسارگاد استان مازندران زمستان 91     فهرست مطالبعنوان                                                                                                     صفحهچکیده. 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه 21-2- بیان مسئله 31-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 41-4- اهداف تحقیق. 51-5- سؤالات تحقیق. 51-6- فرضیه‌های تحقیق. […]

پایان نامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر خرید کتب کودک و نوجوان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی  عنوان: تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر خرید کتب کودک و نوجوان فهرست مندرجات عنوان                                                                         صفحه فصل اول: کلیات تحقیق 1- 1. مقدمه 2 1- 2. اهمیت و ضرورت تحقیق 2 1- 3. تشریح و بیان مسئله 3 1- 5. فرضیه ها 4 1-5-1 […]

پایان نامه شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی­گرایی و لذت گرایی با تمایل به خرید اینترنتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللی شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی­گرایی و لذت گرایی با تمایل به خرید اینترنتی مطالعه­ موردی(دانشجویان دانشگاه­های شاهد، تهران و شریف) شهریور 1390 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : […]

پایان نامه بررسی عوامل تاثیرگذار در استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی: تلفیق مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پردیس بین المللی ارس گروه مدیریت   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجراییEMBA-گرایش بازاریابی عنوان بررسی عوامل تاثیرگذار در استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی: تلفیق مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده (شواهدی از شعب بانک ملت استان […]

پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات در فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان از دیدگاه بازاریابی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A)) مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل عنوان : تاثیر فناوری اطلاعات در فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان از دیدگاه بازاریابی (مطالعه موردی استان تهران) زمستان 1393 (ممکن است هنگام انتقال از […]

پایان نامه تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایت و وفاداری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد پایان نامه بازرگانی گرایش بازاریابی بین ­المللی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایت و وفاداری مشتریان شهر تهران (تبلیغات دهان به دهان و قصد استفاده مجدد) استاد مشاور: جناب آقای دکتر سیّد حمید خداداد حسینی  شهریورماه 1392 […]

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( (M.A  مدیریت دولتی گرایش مالی عنوان : بررسی عوامل موثر بر میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: شعب بانک پاسارگاد استان البرز) زمستان 1393 (ممکن است هنگام انتقال از فایل […]

پایان نامه بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کننده محصولات لبنی در استان مازندران با بهره گرفتن از تحلیل فازی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی عنوان بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کننده محصولات لبنی در استان مازندران با بهره گرفتن از تحلیل فازی استاد مشاور دکتر میلاد جاسمی زرگانی تابستان 1393 (در […]

پایان نامه بررسی عوامل موثر در استراتژی بازاریابی برای محصولات آموزش زبان ” آسونتر ” در بازار الکترونیک

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه پیام نور دانشکده مدیریت،اقتصاد و حسابداری پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد  رشته : مدیریت MBA گروه : MBA عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر در استراتژی بازاریابی برای محصولات آموزش زبان ” آسونتر ” در بازار الکترونیک استاد مشاور : دکتر محمد […]

پایان نامه بررسی رابطه بین تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی  عنوان: بررسی رابطه بین تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و […]

پایان نامه تاثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت رابطه با مشتریان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  تاثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت رابطه با مشتریان (مطالعه موردی شعب شرق بانک سپه تهران ) دانشجو : راضیه محمدی استاد راهنما : جناب آقای دکترامیر خانلری استاد مشاور : جناب آقای دکتر احد زارع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در مدیریت MBA 1392 […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:34:00 ب.ظ ]
پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)رشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلیعنوان:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی درشرکت فراورده های نسوز ایران با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس خاکستری زمستان 1393       چکیده در این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی اینترنتی […]

پایان نامه بررسی رابطه بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرمی  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »گرایش مدیریت عنوان:بررسی رابطه بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتریان بانک پاسارگاد استان مازندران زمستان 91     فهرست مطالبعنوان                                                                                                     صفحهچکیده. 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه 21-2- بیان مسئله 31-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 41-4- اهداف تحقیق. 51-5- سؤالات تحقیق. 51-6- فرضیه‌های تحقیق. […]

پایان نامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر خرید کتب کودک و نوجوان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی  عنوان: تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر خرید کتب کودک و نوجوان فهرست مندرجات عنوان                                                                         صفحه فصل اول: کلیات تحقیق 1- 1. مقدمه 2 1- 2. اهمیت و ضرورت تحقیق 2 1- 3. تشریح و بیان مسئله 3 1- 5. فرضیه ها 4 1-5-1 […]

پایان نامه شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی­گرایی و لذت گرایی با تمایل به خرید اینترنتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللی شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی­گرایی و لذت گرایی با تمایل به خرید اینترنتی مطالعه­ موردی(دانشجویان دانشگاه­های شاهد، تهران و شریف) شهریور 1390 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : […]

پایان نامه بررسی عوامل تاثیرگذار در استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی: تلفیق مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پردیس بین المللی ارس گروه مدیریت   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجراییEMBA-گرایش بازاریابی عنوان بررسی عوامل تاثیرگذار در استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی: تلفیق مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده (شواهدی از شعب بانک ملت استان […]

پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات در فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان از دیدگاه بازاریابی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A)) مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل عنوان : تاثیر فناوری اطلاعات در فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان از دیدگاه بازاریابی (مطالعه موردی استان تهران) زمستان 1393 (ممکن است هنگام انتقال از […]

پایان نامه تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایت و وفاداری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد پایان نامه بازرگانی گرایش بازاریابی بین ­المللی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایت و وفاداری مشتریان شهر تهران (تبلیغات دهان به دهان و قصد استفاده مجدد) استاد مشاور: جناب آقای دکتر سیّد حمید خداداد حسینی  شهریورماه 1392 […]

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( (M.A  مدیریت دولتی گرایش مالی عنوان : بررسی عوامل موثر بر میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: شعب بانک پاسارگاد استان البرز) زمستان 1393 (ممکن است هنگام انتقال از فایل […]

پایان نامه بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کننده محصولات لبنی در استان مازندران با بهره گرفتن از تحلیل فازی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی عنوان بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کننده محصولات لبنی در استان مازندران با بهره گرفتن از تحلیل فازی استاد مشاور دکتر میلاد جاسمی زرگانی تابستان 1393 (در […]

پایان نامه بررسی عوامل موثر در استراتژی بازاریابی برای محصولات آموزش زبان ” آسونتر ” در بازار الکترونیک

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه پیام نور دانشکده مدیریت،اقتصاد و حسابداری پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد  رشته : مدیریت MBA گروه : MBA عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر در استراتژی بازاریابی برای محصولات آموزش زبان ” آسونتر ” در بازار الکترونیک استاد مشاور : دکتر محمد […]

پایان نامه بررسی رابطه بین تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی  عنوان: بررسی رابطه بین تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و […]

پایان نامه تاثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت رابطه با مشتریان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  تاثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت رابطه با مشتریان (مطالعه موردی شعب شرق بانک سپه تهران ) دانشجو : راضیه محمدی استاد راهنما : جناب آقای دکترامیر خانلری استاد مشاور : جناب آقای دکتر احد زارع پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در مدیریت MBA 1392 […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:33:00 ب.ظ ]
پایان نامه تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های تولیدی استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی مدیریت بازرگانیپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته:  مدیریت بازرگانی       گرایش: داخلی          عنوان :تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های […]

پایان نامه تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی مدیریت بازرگانیپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته:  مدیریت بازرگانی       گرایش: داخلی        عنوان :تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت […]

پایان نامه بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی در ستاد ناجا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده  : مدیریت و اقتصاد پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی  عنوان بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد  بر بهبود نیروی انسانی در ستاد ناجا   تابستان 89 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان […]

پایان نامه بررسی رابطه میان کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نواوری و مزیت رقابتی پایدار در شرکتهای شهرک صنعتی کاوه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی  واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل  عنوان : بررسی رابطه میان کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نواوری و مزیت رقابتی پایدار در شرکتهای شهرک صنعتی کاوه  تابستان 1393 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل […]

پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور    پایان نامه بازرگانی- گرایش بازاریابی  عنوان: رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو (مطالعه­­ی موردی: مصرف کنندگان منسوجات با الیاف نانویی) استاد  مشاور: دکتر احمد زنده دل بهمن ماه 1391 (در فایل دانلودی نام نویسنده […]

پایان نامه تأثیر توانمندسازی روان شناختی بر نوآوری کارکنان

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)مدیریت بازرگانی- گرایش بیمه عنوان :تأثیر توانمندسازی روان شناختی بر نوآوری کارکنان (مطالعه موردی: صندوق مهر امام رضا(ع))  زمستان 1393        فهرست مطالبعنوان                                                                                                              صفحهچکیده 1فصل اول :کلیات تحقیق1-1- مقدمه 31-2- شرح وبیان مسأله تحقیق. 41-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 61-4- اهداف تحقیق. […]

پایان نامه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهدانشکده مدیریت  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )گرایش :مدیریت بازرگانی(بازرگانی داخلی) تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران(مورد مطالعه: مدیران اتوبوسرانی شهرداری تهران )  زمستان 1393      فهرست مطالبصفحه                                                                                                                    عنوانچکیده 1فصل اول: کلیات تحقیق 21-1-  مقدمه 31-2- بیان مسئله 41-3- اهمیت و ضرورت […]

پایان نامه تحلیل تاثیر پاداش‌های سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه موردی: فرودگاه بین‌المللی مشهد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد گروه مدیریت پایان نامه گرایش مدیریت تحول تحلیل تاثیر پاداش‌های سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه موردی: فرودگاه بین‌المللی مشهد استاد مشاور: دکتر علی صفری شهریور 1392 چکیده در عصر حاضر، منابع انسانی مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها محسوب می­شوند […]

پایان نامه تأثیر ویژگی های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت اجرایی گرایش مالی  عنوان پایان نامه تأثیر ویژگی های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دکتر کاظم چاوشی  بهمن 1393 چکیده:   هدف از این تحقیق بررسی […]

پایان نامه تاثیر مهارت های مدیریتی برسطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی  عنوان : تاثیر مهارت های مدیریتی برسطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان پاییز 1393 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی […]

پایان نامه تأثیر بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات کارکنان بر کیفیت ارائه خدمات ثبت الکترونیکی  

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده علوم انسانی  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی   عنوان: تأثیر بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات کارکنان بر کیفیت ارائه خدمات ثبت الکترونیکی              در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان  بهمن‌ماه […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:33:00 ب.ظ ]
پایان نامه تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های تولیدی استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی مدیریت بازرگانیپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته:  مدیریت بازرگانی       گرایش: داخلی          عنوان :تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های […]

پایان نامه تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی مدیریت بازرگانیپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته:  مدیریت بازرگانی       گرایش: داخلی        عنوان :تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت […]

پایان نامه بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی در ستاد ناجا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده  : مدیریت و اقتصاد پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی  عنوان بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد  بر بهبود نیروی انسانی در ستاد ناجا   تابستان 89 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان […]

پایان نامه بررسی رابطه میان کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نواوری و مزیت رقابتی پایدار در شرکتهای شهرک صنعتی کاوه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی  واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل  عنوان : بررسی رابطه میان کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نواوری و مزیت رقابتی پایدار در شرکتهای شهرک صنعتی کاوه  تابستان 1393 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل […]

پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور    پایان نامه بازرگانی- گرایش بازاریابی  عنوان: رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو (مطالعه­­ی موردی: مصرف کنندگان منسوجات با الیاف نانویی) استاد  مشاور: دکتر احمد زنده دل بهمن ماه 1391 (در فایل دانلودی نام نویسنده […]

پایان نامه تأثیر توانمندسازی روان شناختی بر نوآوری کارکنان

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)مدیریت بازرگانی- گرایش بیمه عنوان :تأثیر توانمندسازی روان شناختی بر نوآوری کارکنان (مطالعه موردی: صندوق مهر امام رضا(ع))  زمستان 1393        فهرست مطالبعنوان                                                                                                              صفحهچکیده 1فصل اول :کلیات تحقیق1-1- مقدمه 31-2- شرح وبیان مسأله تحقیق. 41-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 61-4- اهداف تحقیق. […]

پایان نامه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهدانشکده مدیریت  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )گرایش :مدیریت بازرگانی(بازرگانی داخلی) تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران(مورد مطالعه: مدیران اتوبوسرانی شهرداری تهران )  زمستان 1393      فهرست مطالبصفحه                                                                                                                    عنوانچکیده 1فصل اول: کلیات تحقیق 21-1-  مقدمه 31-2- بیان مسئله 41-3- اهمیت و ضرورت […]

پایان نامه تحلیل تاثیر پاداش‌های سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه موردی: فرودگاه بین‌المللی مشهد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد گروه مدیریت پایان نامه گرایش مدیریت تحول تحلیل تاثیر پاداش‌های سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان مطالعه موردی: فرودگاه بین‌المللی مشهد استاد مشاور: دکتر علی صفری شهریور 1392 چکیده در عصر حاضر، منابع انسانی مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها محسوب می­شوند […]

پایان نامه تأثیر ویژگی های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت اجرایی گرایش مالی  عنوان پایان نامه تأثیر ویژگی های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دکتر کاظم چاوشی  بهمن 1393 چکیده:   هدف از این تحقیق بررسی […]

پایان نامه تاثیر مهارت های مدیریتی برسطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی  عنوان : تاثیر مهارت های مدیریتی برسطح تفکر استراتژیک مدیران شهرداری کاشان پاییز 1393 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی […]

پایان نامه تأثیر بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات کارکنان بر کیفیت ارائه خدمات ثبت الکترونیکی  

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده علوم انسانی  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی   عنوان: تأثیر بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات کارکنان بر کیفیت ارائه خدمات ثبت الکترونیکی              در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان  بهمن‌ماه […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:32:00 ب.ظ ]
پایان نامه طرح دعاوی زیست محیطی عیله دولت در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه قمپردیس دانشگاهیپایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصیعنوان:طرح دعاوی زیست محیطی عیله دولت در حقوق ایران و حقوق بین المللبهار/1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)چکیدهبرخورداری از محیط زیست سالم را می […]

پایان نامه تحوّل نظام حقوقی حاکم بر فضای ماوراء جو

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات تهران  رساله دکتری رشته حقوق بین‌الملل عمومی(Ph. D)  عنوان :تحوّل نظام حقوقی حاکم بر فضای ماوراء جو  سال تحصیلی 92-1391     فهرست مطالب تفصیلیعنوان                                                                                                                                                                    صفحه اختصارات چکیده   مقدمه  بخش اوّل: پیدایش نظام حقوقی فضا و کالبد شکافی منشورفضا 10فصل اوّل: محتوا، ویژگی‌ها و […]

پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی مدیران شرکت ­های پذیرفته شده در بورس تهران با ارتباطات تجاری آن ­ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی     واحد نراق   دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد  موضوع: بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی مدیران شرکت ­های پذیرفته شده در بورس تهران با ارتباطات تجاری آن ­ها   بهمن ماه  1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  عنوان پایان نامه : بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل استاد مشاور : دکتر محمد حسن میرزا محمدی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته MBA گرایش عمومی بهمن 1391 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی […]

پایان نامه بررسی مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی عنوان بررسی مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد […]

پایان نامه مطالعه جامعه شناختی رابطه سبک‌زندگی زنان شهر تهران و قربانی‌شدن

 پایان نامه   دانشگاه پیام نورپایان نامه جهت اخذ درجه دکتری جامعه شناسیمطالعه جامعه شناختی رابطه سبک‌زندگی زنان شهر تهران و قربانی‌شدنرشتۀ جامعه شناسی مسائل اجتماعیگروه جامعه شناسیاعظم آهنگرسله‌بنی خرداد 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده                   تحقیقات در […]

پایان نامه مدیریت : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش مالی با عنوان : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:32:00 ب.ظ ]
پایان نامه طرح دعاوی زیست محیطی عیله دولت در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه قمپردیس دانشگاهیپایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصیعنوان:طرح دعاوی زیست محیطی عیله دولت در حقوق ایران و حقوق بین المللبهار/1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)چکیدهبرخورداری از محیط زیست سالم را می […]

پایان نامه تحوّل نظام حقوقی حاکم بر فضای ماوراء جو

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات تهران  رساله دکتری رشته حقوق بین‌الملل عمومی(Ph. D)  عنوان :تحوّل نظام حقوقی حاکم بر فضای ماوراء جو  سال تحصیلی 92-1391     فهرست مطالب تفصیلیعنوان                                                                                                                                                                    صفحه اختصارات چکیده   مقدمه  بخش اوّل: پیدایش نظام حقوقی فضا و کالبد شکافی منشورفضا 10فصل اوّل: محتوا، ویژگی‌ها و […]

پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی مدیران شرکت ­های پذیرفته شده در بورس تهران با ارتباطات تجاری آن ­ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی     واحد نراق   دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد  موضوع: بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی مدیران شرکت ­های پذیرفته شده در بورس تهران با ارتباطات تجاری آن ­ها   بهمن ماه  1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  عنوان پایان نامه : بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل استاد مشاور : دکتر محمد حسن میرزا محمدی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته MBA گرایش عمومی بهمن 1391 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی […]

پایان نامه بررسی مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی عنوان بررسی مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد […]

پایان نامه مطالعه جامعه شناختی رابطه سبک‌زندگی زنان شهر تهران و قربانی‌شدن

 پایان نامه   دانشگاه پیام نورپایان نامه جهت اخذ درجه دکتری جامعه شناسیمطالعه جامعه شناختی رابطه سبک‌زندگی زنان شهر تهران و قربانی‌شدنرشتۀ جامعه شناسی مسائل اجتماعیگروه جامعه شناسیاعظم آهنگرسله‌بنی خرداد 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده                   تحقیقات در […]

پایان نامه مدیریت : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش مالی با عنوان : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:31:00 ب.ظ ]
پایان نامه تاثیر مولفه های مدیریت دانش  بر عملکرد سازمانی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراق پایان نامه تحصیلیپایان نامه بازرگانی عنوان:تاثیر مولفه های مدیریت دانش  بر عملکرد سازمانی در شرکت متروی تهران  سال تحصیلی  93-92     فهرست مطالبفصل اول:کلیاتمقدمه: 21-1.بیان مساله: 31-2.اهمیت و ضرورت پژوهش 41-3.فرضیه های پژوهش:. 61-4.اهداف پژوهش 71-5.تعریف متغیرهای پژوهش:. 7فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق2-1.تعریف مدیریت دانش. 102-2.ویژگی‌های مدیریت دانش. […]

پایان نامه تأثیر نوع استراتژی بر عملکرد سازمان و نقش کنکاش محیطی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشکده علوم انسانیپایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی- گرایش مدیریت نیروی انسانیعنوان :بررسی تأثیر نوع استراتژی بر عملکرد سازمان با تأکید بر نقش کنکاش محیطی به عنوان متغیری مداخله گر(مورد مطالعه: شرکتهای تولید کننده مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران) تابستان 1391      فهرست مطالب عنوان […]

پایان نامه تاثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری

 پایان نامه رشته  مدیریت         دانشگاه آزاد اسلامی    واحد­کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت بازرگانیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( M.A)گرایش: بازرگانی داخلی عنوان:بررسی تاثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک­های ملی شهرستان ایلام) دی 93     فهرست مطالبعنوان                                                                                                           صفحهچکیده 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1. مقدمه. 31-2. […]

پایان نامه بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت­های بازاریابی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد گروه مدیریت   پایان‌نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی  گرایش بازاریابی بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به  قابلیت­های بازاریابی   شهریور1390     (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پایان نامه مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.» مدیریت دولتی _ منابع انسانی عنوان: مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان تابستان 1393 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت […]

پایان نامه بررسی رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی درشرکتهای صنعتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه   دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی گرایش:   مدیریت اجرایی   عنوان  بررسی رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی درشرکتهای صنعتی شهرستان کرمانشاه شهریور   1394 (ممکن است هنگام انتقال از […]

پایان نامه بررسی تاثیر دورکاری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (M.A.) گرایش: استراتژیک عنوان: بررسی تاثیر دورکاری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی( مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی شهرستان یزد) استاد راهنما: داود عندلیب اردکانی سال تحصیلی 1394-1393 (ممکن است هنگام […]

پایان نامه تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران  بر عملکرد سازمان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی مولانا   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته   مدیریت بازرگانی    (  M.A   ) گرایش    :   بازایابی عنوان  :   تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران  بر عملکرد سازمان   استاد مشاور    :  دکتر فرزانه حیدر پور    تابستان  […]

پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان­های خصوصی( مطالعه موردی بانک انصار شعب غرب تهران)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات شاهروددانشکده علوم انسانیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک     عنوان پایان نامه    تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان­های خصوصی( مطالعه موردی بانک انصار شعب غرب تهران)                                                                                                       بهمن ماه 1393                     برای رعایت حریم خصوصی نام […]

پایان نامه  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان­های خصوصی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات شاهروددانشکده علوم انسانیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک     عنوان پایان نامه    تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان­های خصوصی( مطالعه موردی بانک انصار شعب غرب تهران) بهمن ماه 1393  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده […]

پایان نامه : بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت عنوان :بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران

پایان نامه کارشناسی:بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی بانک رفاه کارگران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : مدیریت عنوان : بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی بانک رفاه کارگران
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:31:00 ب.ظ ]
پایان نامه تاثیر مولفه های مدیریت دانش  بر عملکرد سازمانی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراق پایان نامه تحصیلیپایان نامه بازرگانی عنوان:تاثیر مولفه های مدیریت دانش  بر عملکرد سازمانی در شرکت متروی تهران  سال تحصیلی  93-92     فهرست مطالبفصل اول:کلیاتمقدمه: 21-1.بیان مساله: 31-2.اهمیت و ضرورت پژوهش 41-3.فرضیه های پژوهش:. 61-4.اهداف پژوهش 71-5.تعریف متغیرهای پژوهش:. 7فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق2-1.تعریف مدیریت دانش. 102-2.ویژگی‌های مدیریت دانش. […]

پایان نامه تأثیر نوع استراتژی بر عملکرد سازمان و نقش کنکاش محیطی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشکده علوم انسانیپایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی- گرایش مدیریت نیروی انسانیعنوان :بررسی تأثیر نوع استراتژی بر عملکرد سازمان با تأکید بر نقش کنکاش محیطی به عنوان متغیری مداخله گر(مورد مطالعه: شرکتهای تولید کننده مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران) تابستان 1391      فهرست مطالب عنوان […]

پایان نامه تاثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری

 پایان نامه رشته  مدیریت         دانشگاه آزاد اسلامی    واحد­کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت بازرگانیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( M.A)گرایش: بازرگانی داخلی عنوان:بررسی تاثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک­های ملی شهرستان ایلام) دی 93     فهرست مطالبعنوان                                                                                                           صفحهچکیده 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1. مقدمه. 31-2. […]

پایان نامه بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت­های بازاریابی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد گروه مدیریت   پایان‌نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی  گرایش بازاریابی بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به  قابلیت­های بازاریابی   شهریور1390     (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پایان نامه مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.» مدیریت دولتی _ منابع انسانی عنوان: مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان تابستان 1393 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت […]

پایان نامه بررسی رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی درشرکتهای صنعتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه   دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی گرایش:   مدیریت اجرایی   عنوان  بررسی رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی درشرکتهای صنعتی شهرستان کرمانشاه شهریور   1394 (ممکن است هنگام انتقال از […]

پایان نامه بررسی تاثیر دورکاری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (M.A.) گرایش: استراتژیک عنوان: بررسی تاثیر دورکاری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی( مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی شهرستان یزد) استاد راهنما: داود عندلیب اردکانی سال تحصیلی 1394-1393 (ممکن است هنگام […]

پایان نامه تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران  بر عملکرد سازمان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی مولانا   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته   مدیریت بازرگانی    (  M.A   ) گرایش    :   بازایابی عنوان  :   تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران  بر عملکرد سازمان   استاد مشاور    :  دکتر فرزانه حیدر پور    تابستان  […]

پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان­های خصوصی( مطالعه موردی بانک انصار شعب غرب تهران)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات شاهروددانشکده علوم انسانیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک     عنوان پایان نامه    تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان­های خصوصی( مطالعه موردی بانک انصار شعب غرب تهران)                                                                                                       بهمن ماه 1393                     برای رعایت حریم خصوصی نام […]

پایان نامه  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان­های خصوصی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات شاهروددانشکده علوم انسانیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک     عنوان پایان نامه    تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان­های خصوصی( مطالعه موردی بانک انصار شعب غرب تهران) بهمن ماه 1393  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده […]

پایان نامه : بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت عنوان :بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران

پایان نامه کارشناسی:بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی بانک رفاه کارگران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : مدیریت عنوان : بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی بانک رفاه کارگران
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:30:00 ب.ظ ]
پایان نامه ارشد روانشناسی گرایش کودکان استثنایی: تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر بهزیستی روان شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

پایان نامه گرایش : کودکان استثنایی عنوان : تأثیر آموزش مهارت­های مثبت ­اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم ­توان ذهنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاین پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی “M.A” گرایش کودکان استثنایی عنوان : تأثیر آموزش مهارت­های مثبت­ اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به […]

پایان نامه روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنایی: اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی پایان نامه گرایش آموزش کودکان استثنایی عنوان:      اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی استاد راهنما: معصومه پور محمدرضای تجریشی

پایان نامه روانشناسی تربیتی: مقایسه میزان رضایت زناشویی و امیدواری در بین مادران کودکان عادی و استثنایی در شهر کرمانشاه در سال 1393

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی پایان نامه تربیتی عنوان: مقایسه میزان رضایت زناشویی و امیدواری در بین مادران کودکان عادی و استثنایی در شهر کرمانشاه در سال 1393

پایان نامه مقایسه میزان شادمانی و رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی شیراز

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A. ) گرایش روانشناسی عمومی عنوان : مقایسه میزان شادمانی و رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی شیراز استاد مشاور : دکتر سیروس سروقد تابستان 1390 (در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان  دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با سطوح خلاقیت

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه علامه طباطباییدانشکده روانشناسی و علوم تربیتیپایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثناییعنوان:مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان  دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با سطوح خلاقیتاستاد مشاور:دکتر فرنگیس کاظمی1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه مقایسه سلامت عمومی و احساس تنهایی در مادران کودکان با ناتوانی­ های تحولی

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه شیراز پایان ­نامهکارشناسی ارشد در رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی عنوانمقایسه سلامت عمومی و احساس تنهایی در مادران کودکان با ناتوانی­ های تحولی استاد مشاوردکتر ستاره شجاعیشهریور ماه 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)چکیدههدف […]

پایان نامه پیش ­بینی مشکلات رفتاری ­عاطفی در کودکان کم ­توان ذهنی بر اساس همدلی مادران­شان

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه شیرازدانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامه ‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌روانشناسی و آموزش کودکان استثناییپیش ­بینی مشکلات رفتاری ­عاطفی در کودکان کم ­توان ذهنی بر اساس همدلی مادران­شانشهریور 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد […]

پایان نامه ارزیابی مولفه ­های گرافیکی کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توان جسمی و حرکتی به منظور ارائه راهبردهای کاربردی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمیدانشکده روانشناسی و علوم تربیتی پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشته تکنولوژی آموزشیارزیابی مولفه ­های گرافیکی کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توان جسمی و حرکتی به منظور ارائه راهبردهای کاربردی 1394  فهرستفصل اول.مقدمه. 1بیان مسأله. 1اهداف 4هدف اصلی. 4اهداف فرعی. 4سوالهـــای تحقیق. 5سوال اصلی. 5سوالهای […]

پایان نامه تاثیر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی 6-5 ساله شهر تهران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائیدانشکده روانشناسی و علوم تربیتی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (آموزش و پرورش دبستان) تاثیر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی 6-5 ساله شهر تهرانزمستان 90   چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان […]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:30:00 ب.ظ ]
پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه روی رابطه نسبت P/E و بازدهی سهام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده علوم اقتصادی گروه مدیریت مالی  پایان نامه مالی بررسی تاثیر ساختار سرمایه روی رابطه نسبت P/E و بازدهی سهام استاد مشاور: دکتر رضا تهرانی (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج […]

پایان نامه : بررسی رابطه نسبت بدهی با هزینه سرمایه و بازدهی مورد توقع سهامداران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان :  بررسی رابطه نسبت بدهی با هزینه سرمایه و بازدهی مورد توقع سهامداران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه : ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه بررسی رابطه­ ی بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی  عنوان  بررسی رابطه­ ی بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه. 2 بیان مساله. 4 سؤالات اصلی تحقیق:. 6 اهمیت و ضرورت پژوهش. 6 اهداف پژوهش. 7 اهداف فرعی. 7 […]

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رابطه بین نوسانات غیر سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی گروه مدیریت پایان نامه بازرگانی گرایش مالی بررسی عوامل موثر بر رابطه بین نوسانات غیر سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران دی ماه 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن […]

پایان نامه بررسی بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383-1388

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )   گرایش : مدیریت بازرگانی-مالی عنوان : بررسی بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383-1388    زمستان     1391 (در فایل دانلودی […]

پایان نامه بررسی اثر انتشار صکوک بر نوسان قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و مالزی در دوره 2014-2010

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده علوم انسانی پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی   عنوان: بررسی اثر انتشار صکوک بر نوسان قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و مالزی در دوره 2014-2010   تابستان 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد […]

پایان نامه بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

 پایان نامه رشته مدیریت   دانشگاه علوم اقتصادی دانشکده علوم مالی   پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی   بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک   شهریورماه 1392     چکیده هدف اصلی سرمایه ­گذاران کسب بازدهی بیشتر در […]

پایان نامه بررسی تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری  (M.A) گرایش: حسابداری  عنوان: بررسی تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند استاد مشاور: […]

پایان نامه استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد  پایان نامه   “ استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام“  استاد مشاور: دکتر سحر سپاسی اسفندماه 1393 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی […]

پایان نامه ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان   دانشکده تحصیلات تکمیلی  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری  عنوان: ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران   بهمن ماه 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) (ممکن […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:30:00 ب.ظ ]
پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری

 پایان نامه رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامی عنوان تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) مقدمه جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی […]

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران

 پایان نامه رشته حقوق وزارت علوم تحقیقات و فناوری مؤسسه ­ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش حقوق جزا و جرم شناسی موضوع: بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران استاد مشاور: جناب آقای دکتر نقوی بهار 1392 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و […]

پایان نامه تقسیم اموال مشترک و شیوه‌ های آن در فقه امامیه

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغاندانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»رشته فقه و مبانی حقوقعنوان:تقسیم اموال مشترک و شیوه‌ های آن در فقه امامیه و حقوق ایران تابستان 1393     فهرست مطالبچکیده 1مقدمه. 2بیان مسئله. 4اهمیت و ضرورت تحقیق. 4روش انجام تحقیق. 4پیشینه تحقیق. 5سوالات و فرضیه‌ها 5ساماندهی و […]

پایان نامه تاثیر راهبردهای درون سازمانی مقابله با فسادمالی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقدانشکده مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)گرایش : مدیریت دولتی-تحول عنوان :تاثیر راهبردهای درون سازمانی مقابله با فسادمالی بر بهبود سلامت مالی در بانک ملی شهرستان کاشان زمستان 1393      فهرست مطالبعنوان                                                                                          صفحهچکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیق1-1- بیان مساله. 41-2- اهمیت و ضرورت تحقیق […]

پایان نامه نقش پلیس فتا درکشف ومقابله باجرایم رایانه ای

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                واحد نراقدانشکده علوم انسانی-گروه حقوقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)گرایش حقوق جزاوجرم شناسی عنوان :نقش پلیس فتا(فضای تولید وتبادل اطلاعات)درکشف ومقابله باجرایم رایانه ای زمستان1391     فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                                                         شماره صفحهچکیده 1مقدمه .3فصل اول- کلیات 5الف)بیان مسئله .6ب) اهداف تحقیق .6ج)سوال های تحقیق .6د) روش تحقیق 7ه)پیشینه تحقیق […]

پایان نامه بررسی مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات خمیندانشکده حقوق، گروه جزا و جرم شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)گرایش جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی قوانین و مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران تابستان 1392     فهرست مطالبچکیده: 1کلیّات 2مقدمه. 3بیان مسأله. 4اهمیت و ضرورت انجام تحقیق […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:29:00 ب.ظ ]
پایان نامه نقش سهام در تعیین مدیریت شرکت های سهامی عام و شرکت های خصوصی سازی شده

 پایان نامه رشته حقوق  دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه حقوقعنواننقش سهام در تعیین مدیریت شرکت های سهامی عام و شرکت های خصوصی سازی شده (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده      در شرکت های تجاری، مدیران نقش اداره کننده شرکت و ایفاء کننده حقوق شرکت را بعهده دارند و اقدامات […]

پایان نامه مسؤولیت مدیران شرکت­های سهامی عام در مقابل سهامداران

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل بندر انزلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش:خصوصی موضوع مسؤولیت مدیران شرکت­های سهامی عام در مقابل سهامداران (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) استاد مشاور: دکتر عیسی مقدم سال تحصیلی 1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالب […]

پایان نامه تاثیر خصوصی سازی بر کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرماندانشکده حسابداری، گروه حسابداریپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری عنوان:بررسی تاثیر خصوصی سازی بر کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت ملی صنایع بهار 1393     چکیده. 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه. 31-2 بیان مسئله. 31-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 41-4 اهداف تحقیق 51-5 چارچوب نظری تحقیق […]

پایان نامه ارزیابی ساختار مالکیت و ساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان  دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:ارزیابی رابطه­ بین ساختار مالکیت و ساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شهریورماه 1393        فصل اول:کلیات تحقیق1-1 مقدمه 21-2 بیان مساله. 41-3 ضرورت و اهمیت تحقیق […]

پایان نامه مطالعه تطبیقی عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق        پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A                                             گرایش: مدیریت بازرگانی- داخلی عنوان تحقیق :مطالعه تطبیقی عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده با بانک های خصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی  سال تحصیلی: پاییز 93      عنوان                                                                       فهرست                                                   شماره صفحه                                                                                           چکیده . 1                                                  فصل اول : […]

پایان نامه سطح نگه­داشت وجه نقد، تمرکز مالکیت و ارزش شرکت­

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلیپایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانیعنوان:بررسی رابطه­ سطح نگه­داشت وجه نقد، تمرکز مالکیت و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهمن 1392     فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                          صفحهچکیده 11-1 مقدمه. 31-2 بیان مسئله. 41-3 اهمیت موضوع. 51-4 اهداف پژوهش. 61-4-1 هدف اصلی […]

پایان نامه تأثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر صنعت سیمان

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددانشکده مدیریتعنوان :«بررسی تأثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر صنعت سیمان»(مطالعۀ موردی: شرکت سیمان آبیک) پاییز 1393      فهرست مطالبچکیده۱فصل اول: کلیات تحقیقمقدمه ۳۱ ـ ۱ ـ بیان مسئله. ۳۱ ـ ۲ ـ  اهمیت مسئله. ۷۱ ـ ۳ ـ ضرورت تحقیق […]

پایان نامه شیوه های پولشویی در بانک و راه های جلوگیری از آن

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقدانشکده علوم انسانی- گروه حقوق                    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )گرایش حقوق جزا و جرم شناسیعنوان:شیوه های پولشویی در بانک و راهکارهای جلوگیری از آنبهار 1391 سپاسگزاری:     فهرست مطالب (تفصیلی)عنوان                                                                                                              صفحه چکیده                                                                                                                1مقدمه                                                                                                                  2الف- هدف و انگیزه تحقیق                                                                                       […]

پایان نامه تحولات قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی

 پایان نامه رشته حقوق  واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A(گرایش حقوق خصوصیعنوان :تحولات قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی(قوانین جاری و لایحه جدید)     فهرست مطالبفصل اول:کلیات.1مبحث اول:مفهوم شرکت و انواع آن .2گفتار اول : مفهوم لغوی شرکت  2گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی شرکت  . 3گفتار سوم:مفاهیم اساسی  4بند اول: تعریف […]

پایان نامه تحلیل تحولات تقنینی در زمینه تشکیل شرکتهای سهامی

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)گرایش حقوق خصوصیعنوان : تحلیل تحولات تقنینی در زمینه تشکیل و انحلال شرکتهای سهامیپاییز1393      عنوان                                                                                                       صفحهچکیده                                                                                                                1مقدمه                                                                                                                 2بیان مسئله                                                                                                           2اهمیت وضرورت تحقیق                                                                                           3پیشینه تحقیق                                                                                                        3سوال اصلی و فرعی                                                                                                4فرضیه اصلی و فرعی                                                                                              4اهداف تحقیق                                                                                                       5روش تحقیق وگردآوری                                                                                           5سازماندهی                                                                                                           […]

پایان نامه  رابطه­­ فرااعتمادی مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه علوم اقتصادی دانشکده علوم مالی  پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت مالی  رابطه­­ فرااعتمادی مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دکتر کاظم چاوشی بهمن ماه ۱۳۹۲ چکیده: در این پژوهش سیاست تقسیم سود از دیدگاه مالی رفتاری […]

پایان نامه مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده علوم انسانی   مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی (مورد مطالعه: کشورهای ایران، ترکیه ومالزی)      فهرست مطالب                        فصل اول: کلیات تحقیق 9 1-1)مقدمه. 10 1-2) مساله اصلی تحقیق: 11 1-3) اهمیت ضرورت انجام تحقیق: 13 1-4) اهداف  تحقیق: 14 1-4-1)هدف اصلی: 14 […]

پایان نامه مطالعه تطبیقی چگونگی تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی مطالعه تطبیقی چگونگی تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان سال 1390 چکیده در ابتدای هزاره سوم ، جهان ورزش دوران جدید و تازه ای را تجربه می کند، […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:29:00 ب.ظ ]
پایان نامه رابطه بین ویژگی­های مورد نیاز مدیران در مدیریت تغییر موفق با عملکرد کارکنان بر اساس مدل گاتو

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده مدیریت گروه مدیریت بازرگانی پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته: مدیریت بازرگانی عنوان: رابطه بین ویژگی­های مورد نیاز مدیران در مدیریت تغییر موفق با عملکرد کارکنان بر اساس مدل گاتو (مورد مطالعه: شهرداری­های کاشان) تابستان 1393 (در فایل دانلودی […]

پایان نامه تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت   واحد نراق  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A( مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول عنوان: تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر استاد مشاور: آقای دکتر عباس کاظمی تابستان 92 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل […]

پایان نامه بررسی میزان استفاده از تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سود

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشکده مدیریت واقتصاد بخش حسابداری پایان ­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری بررسی میزان استفاده از تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سود استاد مشاور: دکتر مهدی بهار مقدم شهریور ماه 1389 (در فایل دانلودی نام […]

پایان نامه : بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری هادر شرکت های پیمانکاری ساختمان

دانلود متن کامل پایان نامه  بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری هادر شرکت های پیمانکاری ساختمان

پایان نامه :بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی ما در این تحقیق، بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی می باشد. روش تحقیق، پژوهش حاضر کاربردی و داده های آن به روش کتابخانه ای استخراج شده است. بدین منظور برای بررسی موضوع تحقیق شش فرضیه تدوین گردید. استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش (استراتژی محافظه کارانه، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو) به عنوان متغیرهای مستقل و متغیرهای تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی به عنوان متغیر وابسته تحقیق هستند. قلمرو مکانی این تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز از سال۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ است.تعداد نمونه در این تحقیق ۱۱۰شرکت در نظر گرفته شده است. با استفاده از نرم افزار EXCEL محاسبه و طبقه بندی گردیده و با نرم افزارهای EVIEWS7 و Stata11 از طریق رگرسیون چندگانه خطی و آزمون های F و T مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد استراتژی جسورانه و میانه رو بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد و استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش (استراتژی محافظه کارانه، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو) بر ارزش افزوده نقدی تاثیر ندارد. واژگان کلیدی: استراتژی های سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام، ارزش افزوده نقدی

پایان نامه حسابداری: رابطه بین مدیریت سود و تغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه رشته حسابداری عنوان : رابطه بین مدیریت سود و تغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان) پایان نامه (M.A ) عنوان : رابطه بین مدیریت سود و تغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی در […]

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با عنوان : تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:28:00 ب.ظ ]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:27:00 ب.ظ ]
پایان نامه تاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی    پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقاتسیستان و بلوچستان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری( M.A ) موضوعتاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن بر حسابداری مدیریت سال تحصیلی1392-1391        فهرست مطالبعنوان                                                                                      صفحهچکیده..1فصل اول کلیات تحقیق1-1-مقدمه31-2-طرح موضوع.61-3 -بیان مسئله. 81-4-اهمیت وضرورت انجام تحقیق91-5 -جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 101-6-اهداف […]

بررسی هزینه سودمندی پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بر اساس شاخصهای ای-متریک

 پایان نامه رشته علوم تربیتی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشکده علوم انسانی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته کتابداری گرایش: محض عنوان: بررسی هزینه- سودمندی پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بر اساس شاخصهای ای-متریک بین سالهای 1391-1384 استاد مشاور: […]

پایان نامه تأثیر ترکیب هیأت­ مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد مرودشتدانشکده علوم انسانی، گروه  حسابداری پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )  عنوان:بررسی تأثیر ترکیب هیأت­مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پاییز 1393     فهرست مطالب عنوان                                                                                 صفحه چکیده. 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1) مقدمه 21-2) بیان مسأله 31-3) […]

پایان نامه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

 پایان نامه رشته  مدیریت                دانشگاه آزاد اسلامی              واحد کرمانشاه                 دانشکده تحصیلات تکمیلی،گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلی M.A عنوان :مطالعه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین در شرایط رقابتی(مطالعه موردی: مقایسه شرکت­های هواپیمایی ترکیش و ایران­ایر در شهر کرمانشاه در سال 92) خرداد1393     فهرست […]

پایان نامه شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی­گرایی و لذت گرایی با تمایل به خرید اینترنتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللی شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی­گرایی و لذت گرایی با تمایل به خرید اینترنتی مطالعه­ موردی(دانشجویان دانشگاه­های شاهد، تهران و شریف) شهریور 1390 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : […]

پایان نامه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد سازمان

 پایان نامه رشته علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطباییپردیس تحصلیلات تکمیلیپایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات  عنوان:نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد سازمان( سازمان شهرداری منطقه 6تهران) زمستان 1393  چکیده تحقیق حاضر به ” نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) در بهبود عملکرد سازمان ( سازمان شهرداری منطقه 6تهران) ” می پردازد […]

پایان نامه سیستم پیشنهاد دهنده اطلاعات با بهره گرفتن از روش ترکیبی مدل غذایابی بهینه و رتبه­بندی سه­گانه روابط معنایی داده­های متصل

 پایان نامه رشته جغرافیا دانشگاه اصفهان دانشکده کامپیوتر گروه کامپیوتر       پایان ­نامه­ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار       سیستم پیشنهاد دهنده اطلاعات با بهره گرفتن از روش ترکیبی مدل غذایابی بهینه و رتبه­بندی سه­گانه روابط معنایی داده­های متصل   اسفندماه 1391   است. چکیده، حجم عظیم داده­های […]

پایان نامه مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه  دانشکده­ی تحصیلات تکمیلی  پایان ­نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد  «M.A.» رشته حسابداری   عنوان: مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تابستان1393 (در فایل […]

پایان نامه تاثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی  عنوان : تاثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران  زمستان 1393 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی […]

پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه بازرگانی گرایش داخلی (M.A) عنوان بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت(مطالعه موردی: مقایسه بین صنایع سیمان غرب و سیمان سامان) دی93   (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل […]

پایان نامه رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری محافظه ­کارانه و غیر محافظه­ کارانه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشکده اقتصاد مدیریت گروه حسابداری پایان ­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری محافظه ­کارانه و غیر محافظه ­کارانه  استاد مشاور: دکتر مهدی بهار مقد  شهریور ماه 1389 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) (ممکن است […]

پایان نامه نقش قابلیت‌های زیرساختی و مشتری‌مداری در بالا بردن کیفیت اطلاعات مشتری در سیستم‌های CRM

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علم و هنر گروه مدیریت نقش قابلیت‌های زیرساختی و مشتری‌مداری در بالا بردن کیفیت اطلاعات مشتری در سیستم‌های CRM (مورد مطالعه: شعب بانک ملی شهر شیراز) استاد مشاور: دکتر علیرضا ناصر صدرآبادی مهر 1393 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به […]

پایان نامه بررسی ارتباط بین جهت یابی ‏اطلاعات مشتری و کارایی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمؤسسه آموزش عالی ارسپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته: مدیریت بازرگانیگرایش: بازرگانی  بین‌المللبررسی ارتباط بین جهت یابی ‏اطلاعات مشتری و کارایی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (‏CRM‏) در بازارهای کسب و کاراستاد مشاور:دکتر پرویز محمدزاده1390 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:27:00 ب.ظ ]
پایان نامه تاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی    پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقاتسیستان و بلوچستان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری( M.A ) موضوعتاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن بر حسابداری مدیریت سال تحصیلی1392-1391        فهرست مطالبعنوان                                                                                      صفحهچکیده..1فصل اول کلیات تحقیق1-1-مقدمه31-2-طرح موضوع.61-3 -بیان مسئله. 81-4-اهمیت وضرورت انجام تحقیق91-5 -جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 101-6-اهداف […]

بررسی هزینه سودمندی پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بر اساس شاخصهای ای-متریک

 پایان نامه رشته علوم تربیتی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشکده علوم انسانی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته کتابداری گرایش: محض عنوان: بررسی هزینه- سودمندی پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بر اساس شاخصهای ای-متریک بین سالهای 1391-1384 استاد مشاور: […]

پایان نامه تأثیر ترکیب هیأت­ مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد مرودشتدانشکده علوم انسانی، گروه  حسابداری پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )  عنوان:بررسی تأثیر ترکیب هیأت­مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پاییز 1393     فهرست مطالب عنوان                                                                                 صفحه چکیده. 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1) مقدمه 21-2) بیان مسأله 31-3) […]

پایان نامه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

 پایان نامه رشته  مدیریت                دانشگاه آزاد اسلامی              واحد کرمانشاه                 دانشکده تحصیلات تکمیلی،گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلی M.A عنوان :مطالعه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین در شرایط رقابتی(مطالعه موردی: مقایسه شرکت­های هواپیمایی ترکیش و ایران­ایر در شهر کرمانشاه در سال 92) خرداد1393     فهرست […]

پایان نامه شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی­گرایی و لذت گرایی با تمایل به خرید اینترنتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللی شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی­گرایی و لذت گرایی با تمایل به خرید اینترنتی مطالعه­ موردی(دانشجویان دانشگاه­های شاهد، تهران و شریف) شهریور 1390 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : […]

پایان نامه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد سازمان

 پایان نامه رشته علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطباییپردیس تحصلیلات تکمیلیپایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات  عنوان:نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد سازمان( سازمان شهرداری منطقه 6تهران) زمستان 1393  چکیده تحقیق حاضر به ” نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) در بهبود عملکرد سازمان ( سازمان شهرداری منطقه 6تهران) ” می پردازد […]

پایان نامه سیستم پیشنهاد دهنده اطلاعات با بهره گرفتن از روش ترکیبی مدل غذایابی بهینه و رتبه­بندی سه­گانه روابط معنایی داده­های متصل

 پایان نامه رشته جغرافیا دانشگاه اصفهان دانشکده کامپیوتر گروه کامپیوتر       پایان ­نامه­ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار       سیستم پیشنهاد دهنده اطلاعات با بهره گرفتن از روش ترکیبی مدل غذایابی بهینه و رتبه­بندی سه­گانه روابط معنایی داده­های متصل   اسفندماه 1391   است. چکیده، حجم عظیم داده­های […]

پایان نامه مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه  دانشکده­ی تحصیلات تکمیلی  پایان ­نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد  «M.A.» رشته حسابداری   عنوان: مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تابستان1393 (در فایل […]

پایان نامه تاثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی  عنوان : تاثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران  زمستان 1393 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی […]

پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه بازرگانی گرایش داخلی (M.A) عنوان بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت(مطالعه موردی: مقایسه بین صنایع سیمان غرب و سیمان سامان) دی93   (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل […]

پایان نامه رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری محافظه ­کارانه و غیر محافظه­ کارانه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشکده اقتصاد مدیریت گروه حسابداری پایان ­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری محافظه ­کارانه و غیر محافظه ­کارانه  استاد مشاور: دکتر مهدی بهار مقد  شهریور ماه 1389 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) (ممکن است […]

پایان نامه نقش قابلیت‌های زیرساختی و مشتری‌مداری در بالا بردن کیفیت اطلاعات مشتری در سیستم‌های CRM

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علم و هنر گروه مدیریت نقش قابلیت‌های زیرساختی و مشتری‌مداری در بالا بردن کیفیت اطلاعات مشتری در سیستم‌های CRM (مورد مطالعه: شعب بانک ملی شهر شیراز) استاد مشاور: دکتر علیرضا ناصر صدرآبادی مهر 1393 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به […]

پایان نامه بررسی ارتباط بین جهت یابی ‏اطلاعات مشتری و کارایی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمؤسسه آموزش عالی ارسپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته: مدیریت بازرگانیگرایش: بازرگانی  بین‌المللبررسی ارتباط بین جهت یابی ‏اطلاعات مشتری و کارایی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (‏CRM‏) در بازارهای کسب و کاراستاد مشاور:دکتر پرویز محمدزاده1390 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:26:00 ب.ظ ]
پایان نامه مسئولیت‌های ناشی از سوء استفاده از حق حضانت و ضمانت‌های اجرایی آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 پایان نامه رشته فقه و مبانی حقوق پایان نامه کارشناســی ارشــد رشته فقه و مبانی حقوق   عنـــوان پایان نامــه مسئولیت‌های ناشی از سوء استفاده از حق حضانت و ضمانت‌های اجرایی آن در فقه امامیه و حقوق ایران   ماه و سال دفاع اسفند ماه 1391   (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما […]

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان و راهکارهای پیشکیری از آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  گرایش : مدیریت بیمه عنوان: شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان و راهکارهای پیشکیری از آن ( مورد مطالعه استان قم) زمستان 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد […]

پایان نامه  نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات مقامات اداری با نگرش تطبیقی بر حقوق انگلستان

 پایان نامه رشته حقوق دانشکده حقوق وعلوم سیاسیگروه حقوق عمومی و بین المللپایان نامه کارشناسی ارشدعنوان: نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات مقامات اداری با نگرش تطبیقی بر حقوق انگلستاناستاد مشاور: دکتر مهدی هداوندتابستان 1394  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما […]

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی سوء استفاده

پایان نامه رشته حقوق  ­­­دانشگاه آزاد اسلامیدانشکده حقوق واحد دامغانپایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصیبررسی فقهی و حقوقی سوء استفادهاز اضطرار طرف قرار دادبهار 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالبعنوان _______________________________________________صفحهچکیده: 1مقدمه. 1الف _ بیان مسئله. 1ب _ پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق): 2ج _ سوابق مربوط 2د […]

پایان نامه نقش سوءاستفاده­ی دوران کودکی در نشانه­ های اختلال خوردن با واسطه ­گری نقص در تنظیم هیجان

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان عنوان نقش سوءاستفاده­ی دوران کودکی در نشانه­ های اختلال خوردن با واسطه­گری نقص در تنظیم هیجان استاد مشاور دکتر تورج هاشمی نصرت­آباد شهریور 1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما […]

پایان نامه ارتباط سبک رهبری مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آن ها ازفناوری اطلاعات براساس تحلیل (SWOT)

 پایان نامه رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: مدیریت ورزشی عنوان: ارتباط سبک رهبری مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آن ها ازفناوری اطلاعات براساس تحلیل (SWOT)  استاد مشاور:  دکتر عبدالرضا امیرتاش […]

پایان نامه میزان استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در سطوح مختلف فرصت­های رشد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلامدانشکده ادبیات و علوم انسانی( گروه حسابداری )پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حسابداری میزان استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در سطوح مختلف فرصت­های رشد زمستان 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی […]

پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان

پایان نامه تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردانچکیده:دیر زمانی است که مسلوب الارادگی به عنوان یک عامل موثر بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر و اجبار، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری و بعضا به عنوان عامل موثر بر مجازات، در سیستم […]

پایان نامه ارشد: استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرآیند

پایان نامه رشته: علوم و صنایع غذایی گرایش: تکنولوژی عنوان : استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرآیند دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی  عنوان: استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:26:00 ب.ظ ]
پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی با انگیزش شغلی بازاریابان فروش

 پایان نامه رشته  مدیریت واحد نراق  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.)رشته مدیریت بازرگانیگرایش بیمه موضوعرابطه بین هوش هیجانی با انگیزش شغلی بازاریابان فروش شرکت بیمه کار آفرین –  شعبه کاشان    بهار1393      فهرست منابع  فهرست منابع. ‌دفهرست جداول.مفهرست اشکال و نمودارنچکیده 1فصل اول. 2کلیات تحقیق. 21-1مقدمه 31-2بیان مسئله 31-3 ابعادچهارگانه مدل مایروسالووی: […]

پایان نامه بررسی تاثیر عوامل آنی گرایی خریدار و درون فروشگاهی بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر عوامل آنی گرایی خریدار و درون فروشگاهی بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای استاد مشاور: جناب آقای دکتر سید حمید خداداد حسینی (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل […]

پایان نامه بررسی تاثیر ابزار پیشبرد فروش بر میزان فروش

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده‏ی تحصیلات تکمیلی پایان ­نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی «M.A» «گرایش مدیریت بازاریابی» عنوان: بررسی تاثیر ابزار پیشبرد فروش بر میزان فروش (مطالعه موردی: شرکت مانیزان) شهریور 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) (ممکن […]

پایان نامه بررسی جرم شناختی پدیده فرار دختران و زنان از خانواده

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)گرایش جزا و جرم شناسی عنوان پایان نامه :بررسی جرم شناختی پدیده فرار دختران و زنان از محیط خانواده در استان مرکزی در سال 1390 تابستان 1392     فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 1 فصل اول :کلیات 3 بیان مسئله 4 […]

پایان نامه بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت­های بازاریابی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد گروه مدیریت   پایان‌نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی  گرایش بازاریابی بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به  قابلیت­های بازاریابی   شهریور1390     (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پایان نامه تاثیر نام و نشان ملی بر نام و نشان شرکت­های ایرانی در بازار هدف

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت   دانشگاه آزاد اسلامی           واحد کرمانشاه            دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ( M.A ) گرایش: بازاریابی    عنوان   تاثیر نام و نشان ملی بر نام و نشان شرکت­های ایرانی در بازار هدف مرداد 1393 (ممکن […]

پایان نامه بررسی تاثیر برند خدمات بر فرآیند “ارزش مشتری- وفاداری مشتری”

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی علوم و تحقیقات قزوین دانشکده مدیریت و حسابداری  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ((M.A.))  عنوان: بررسی تاثیر برند خدمات بر فرآیند “ارزش مشتری- وفاداری مشتری“ در خطوط هوایی ایران استاد مشاور: دکتر جواد عباسی بهار 1393 […]

پایان نامه بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی ورضایت از زندگی دانش آموزان دوره متوسطه دوم

 پایان نامه دانشکده علوم انسانی بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی ورضایت از زندگی دانش آموزان دوره متوسطه دوم  استاد مشاور: دکتر صادق نصری  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته مشاوره اسفند 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)    چکیده امروزه به نظر […]

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی کارکنان و ارتباط سازمان با مشتری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش بازاریابی بین الملل موضوع : بررسی رابطه بین هوش هیجانی کارکنان و ارتباط سازمان با مشتری در بانک قرض الحسنه مهر ایران               (شعب استان لرستان ) استاد مشاور: سرکار خانم دکترلیلی حبیبی مهر ماه 9 […]

پایان نامه تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشکده علوم انسانیگروه علوم تربیتی و روانشناسیپایان ­نامهبرای دریافت درجه کارشناسی ارشدروانشناسی تربیتیعنوان:تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریزاستاد مشاور:دکتر مریم صالح زادهاسفند1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی […]

پایان نامه اثربخشی آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (MBSR) در طرح‌واره‌های هیجانی

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه خوارزمی‌گروه روانشناسیپایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی عنوان :اثربخشی آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (MBSR) در طرح‌واره‌های هیجانی، کاهش استرس ناباروری و نشانه‌های افسرده‌وار خانم‌های نابارور در اولین دوره IVF1394 شمسی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه :تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز

پایان نامه رشته :روانشناسی گرایش :تربیتی عنوان : تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی  با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان  دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز

پایان نامه :اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

مشکل رایج در اختلالات سوء مصرف مواد، عود مصرف مواد حتی در بین افراد مداوا شده می باشد که این موضوع در مورد مادۀ مخدر شیشه بیشتر صدق می کند. از سویی، ذهن آگاهی یک سازۀ شناختی قابل پایش و مداخله در روان شناسی است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثربخشی کاربرد درمان تلفیقی مدل رایج ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» (MBSR) بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی، و میزان عود مصرف بود. با روش نمونه گیری هدفمند و پس از همتاسازی گروهی، ۵۴ آزمودنی به صورت تصادفی انتخاب و دوباره تصادفی در سه گروه مساوی تلفیقی، ذهن آگاهی، و ماتریکس (کنترل) جاسازی شدند. سه پرسشنامه، قبل و پس از اتمام برنامۀ ۸ هفته ای آموزش MBSR، توسط هر سه گروه تکمیل گردید. نشخوار فکری با ابزار پرسشنامۀ نشخوار فکری، تنظیم هیجانی با ابزار مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی با ابزار مقیاس ذهن آگاهی، و میزان عود مصرف با ابزار تست تشخیصی مت آمفتامین سنجیده شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تجزیه و تحلیل کوواریانس تک متغیری و ویلکاکسون استفاده شد. نتایج نشان دهندۀ کاهش معنادار نشخوار فکری (p<۰/۰۱)، دشواری های تنظیم هیجانی(p<۰/۰۰۱)، میزان عود مصرف (P<۰/۰۴)، و افزایش معنادار ذهن آگاهی (P<۰/۰۳۵)، در گروه تلفیقی در مقایسه با گروه کنترل بود، در حالیکه در گروه ذهن آگاهی صِرف، میزان کاهش عود مصرف در مقایسه با گروه کنترل معنادار نشد (P<۰/۶) بدین معنی که فرضیۀ ۷ رد شد، اگرچه دیگر متغیرها تغییرات مشابه داشتند. با وجود رد شدن فرضیۀ مزبور، یک مدل جایگزین پیشنهاد شد، بدین معنی که مکانیزمی جدید که ناشی از ترکیب مدل ماتریکس و درمان MBSR می باشد منجر به کاهش بیشتر عود مصرف در گروه تلفیقی در مقایسه با گروه کنترل می شود. این یافته بیانگر این است که درمان MBSR فاکتوری مفید اما نه یک فاکتور کافی برای هدف قرار دادن عود مصرف است. به بیانی، پژوهش حاضر مدارکی را دال بر ارزش ادغام کردن درمان MBSR در درمان های سوء مصرف مواد ارائه می دهد یعنی یک مکانیزم بالقوۀ تغییر را از طریق درمان تلفیقی برملا می سازد. کلید واژه ها: تلفیقی، ذهن آگاهی، مدل ماتریکس، نشخوارفکری، تنظیم هیجان
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:25:00 ب.ظ ]
پایان نامه بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از انجام حسابرسی مستقل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر  گروه حسابداری عنوان: بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از انجام حسابرسی مستقل پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری استاد […]

پایان نامه رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری محافظه ­کارانه و غیر محافظه­ کارانه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشکده اقتصاد مدیریت گروه حسابداری پایان ­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری محافظه ­کارانه و غیر محافظه ­کارانه  استاد مشاور: دکتر مهدی بهار مقد  شهریور ماه 1389 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) (ممکن است […]

پایان نامه تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قم دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداریپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»   عنوان:تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری  زمستان 1393    فصل اول: کلیات تحقیق1-1-مقدمهبه دلیل رسوایی‌های اخیر مالی شرکت‌هایی از قبیل وردکام و انرون در ایالات متحده و بحران‌های مالی اروپا همچون پارمالت در ایتالیا، آهلد […]

پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری عنوان : بررسی تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری عنوان : بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری دانشگاه آزاد اسلامی (واحدکاشان) دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه عنوان: بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال […]

پایان نامه حسابداری: بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه رشته حسابداری گرایش : حسابداری عنوان : بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد پایان نامه عنوان: بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد […]

پایان نامه مالی : بررسی تحلیلی چگونگی و میزان کاربرد کمی اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های مدیریت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی با عنوان : بررسی تحلیلی چگونگی و میزان کاربرد کمی اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های مدیریت در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه :بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه : بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان :  بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در ادارات و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری عنوان: شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در ادارات و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان استاد مشاور: مهندس مهدی جعفری (این پایان‌نامه از حمایت مالی سازمان ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان بهره‌مند […]

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی دیدگاه حسابداری بر پولشویی مدرن در استان همدان با توجه به مسئله فن آوری اطلاعات در رشته حسابداری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری عنوان :بررسی دیدگاه  حسابداری بر پولشویی مدرن در استان همدان با توجه به  مسئله فن آوری اطلاعات در رشته حسابداری گرایش:حسابداری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:25:00 ب.ظ ]
پایان نامه رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداری – گروه مدیریت دولتیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتیگرایش : منابع انسانی عنوان :رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان   شهریور 1392 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج […]

پایان نامه نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش اعتماد شهروندان

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A))رشته: مدیریت بازرگانیعنوان:نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش میزان اعتماد شهروندان به شهرداری( موردمطالعه: شهرداری ماهشهر) پاییز 92        فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحهچکیده1  فصل اول:  طرح تحقیق 1-1- مقدمه.31-2 – تعریف مساله و بیان موضوع.31-3 – اهداف تحقیق.41-4 – سئوالات تحقیق41-5-  فرضیات تحقیق51-6 – […]

پایان نامه تاثیر جهت گیری مذهبی بر رهبری اخلاقی مدیران

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقدانشکده مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )گرایش : مدیریت دولتیعنوان :تاثیر جهت گیری مذهبی بر رهبری اخلاقی در بین مدیران شهرداری های ناحیه کاشان  بهار 1394     فهرست مطالبعنوان                                                                                                           صفحهچکیده 1فصل اول: کلیات تحقیق1-2)مقدمه- 31-2)بیان مسئله- 31-3)اهمیت و ضرورت پژوهش– 51-4)اهداف پژوهش– 71-4-1)اهدف اصلی […]

پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه سعادت در تربیت اخلاقی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشکده علوم انسانیپایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA)رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشعنوان پایان نامه :بررسی تطبیقی مفهوم و جایگاه سعادت در تربیت اخلاقی از دیدگاه کانت و علامه طباطبایی ره  زمستان 1393      فهرست مطالبعنوان                                                                                                  شماره صفحهفصل اول: کلیات1 مقدمه2 بیان مساله.3 اهمیت و ضرورت […]

پایان نامه بررسی تربیت اخلاقی از دیدگاه غزالی و ملاصدرا

 پایان نامه رشته تاریخ   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه علوم تربیتی   پایان نامه ‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش بررسی تربیت اخلاقی از دیدگاه غزالی و ملاصدرا    استاد مشاور: دکتر محمد نجفی شهریور 1392 چکیده  پژوهش حاضر به بررسی تربیت اخلاقی از دیدگاه غزالی و ملاصدرا پرداخته است.به […]

پایان نامه شناسایی و تبیین کدهای بومی اخلاقی برای مدیران بیمارستانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی پایان نامه دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی   عنوان: شناسایی و تبیین کدهای بومی اخلاقی برای مدیران بیمارستانی (مورد مطالعه: بیمارستان های تهران بزرگ)   زمستان 1390   چکیده: معمولاً در بیمارستان­ به عنوان یک سازمان خدماتی، تاکید بر بعد اخلاق […]

پایان نامه تربیت اخلاقی در نهج البلاغه

 پایان نامه رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده ادبیات بخش علوم تربیتی  پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی  تربیت اخلاقی در نهج البلاغه  استاد مشاور : دکتر مسعود اخلاقی  بهمن ماه 1391 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد […]

پایان نامه  تبیین جایگاه و ­نقش  فلسفه تعلیم و تربیت در نظام­های آموزشی کشورهای مختلف

 پایان نامه رشته علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش عنوان:  تبیین جایگاه و ­نقش  فلسفه تعلیم و تربیت در نظام­های آموزشی کشورهای مختلف استاد مشاور: دکتر محمدحسن میرزامحمدی زمستان 91 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده پژوهش […]

پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی اخلاق طبیعت گرا و اثبات گرا از دیدگاه روسو و مور و دلالتهای آن در تربیت اخلاقی

 پایان نامه دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت عنوان : بررسی تطبیقی مبانی اخلاق طبیعت گرا و اثبات گرا از دیدگاه روسو و مور و دلالتهای آن در تربیت اخلاقی استاد مشاور : دکتر محمد حسن میرزا محمدی زمستان 1391 (در […]

پایان نامه انتخاب داستانهایی از متون ادب فارسی برای آموزش فلسفه به کودکان وتنطیم آن براساس اصول داستان نویسی فلسفی

 پایان نامه دانشکده علوم انسانی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش  عنوان: انتخاب داستانهایی از متون ادب فارسی برای آموزش فلسفه به کودکان وتنطیم آن براساس اصول داستان نویسی فلسفی    استاد مشاور: دکتر اکبر رهنما تابستان 92 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پایان نامه بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس  متغیرهای رشدی و هیجانی

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران                                  دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی                                      گروه روان شناسی            پایان نامه دوره دکتری(Ph.D)  روان شناسی تربیتی                                      موضوع:       بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس  متغیرهای رشدی و هیجانی                                   استادان مشاور:                دکتر ولی ا فرزاد                        دکتر محمود قاضی […]

پایان نامه دکترا بررسی فلسفه خانواده با تاکید برابعادساختاری وکارکردی ودلالت‌های تربیتی آن مبتنی برآموزه‌های قرآن

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) دانشگاه خوارزمیدانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتیگروه فلسفه تعلیم و تربیت رسالهجهت اخذ درجه دکترارشته فلسفه تعلیم و تربیت  عنوانبررسی فلسفه خانواده با تاکید برابعادساختاری وکارکردی ودلالت‌های تربیتی آن مبتنی برآموزه‌های قرآن  اردیبهشت ماه 1394چکیدهدر این پژوهش به بررسی […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:24:00 ب.ظ ]
پایان نامه :اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان و مولفه های آن شامل واقعیت درمانی ، کاهش کمرویی ، و نارسایی هیجانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه شهر اصلاندوز در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ می باشد که بالغ بر ۳۰۰۰ نفر دانش آموز می­باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ا استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه از بین مدارس مقطع متوسطه، ۴ مدرسه (۲مدرسه دخترانه و ۲ مدرسه پسرانه) و از هر کدام از این مدارس دو رشته و از هر رشته دو کلاس بصورت تصادفی انتخاب گردید. ۳۴۱ نفر بر اساس جداول حجم نمونه مورگان انتخاب شدند.برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش به وسیله دو پرسشنامه استاندارد تعدیل شده پرسشنامه کمرویی و پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو انجام ‌گرفت. پژوهش حاضر از نظر روش آزمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای تلخیص، طبقه بندی، و تفسیر داده های آماری از فراوانی و درصد فراوانی(جدولها، نمودارها) و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل کواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. و در آخر نیز بر اساس نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون ها به این نتیجه رسیده شد که آموزش واقعیت درمانی به طور معناداری باعث کاهش میزان کمرویی در دانش آموزان می گردد و این بدان معناست که آموزش واقعیت درمانی به طور معنادار باعث افزایش مهارتهای دانش آموزان در توصیف احساسات خود می گردد. واژه های کلیدی: کمرویی ، نارسایی هیجانی، واقعیت درمانی .

پایان نامه اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر کاهش نشانه‌های اضطراب

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهدواحد بین‌المللپایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیعنواناثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر کاهش نشانه‌های اضطرابیو افزایش کنش‌وری تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال هراس اجتماعیاستاد مشاوردکتر حسین حسن‌آبادیشهریور 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه بررسی و مقایسه عوامل موثر بر کمرویی دانش آموزان

متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان :بررسی و مقایسه عوامل موثر بر  کمرویی دانش آموزان دختر و پسر مقطع  ابتدایی و ارائه راهکارهای موثر در این  زمینه در شهر سرپل ذهاب در سال تحصیلی  90-1389 در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش هوش فرهنگی دانش‌آموزان مهاجر افغانستانی شهر قزوین

 پایان نامه رشته روانشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)  پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشداثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش هوش فرهنگی دانش‌آموزان مهاجر افغانستانی شهر قزوین سال تحصیلی 1392-93تابستان 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده فارسی هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های […]

پایان نامه آموزش مهارت‌های تحصیلی- شغلی بر پیشرفت تحصیلی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی (M.A) عنوان:تأثیر آموزش مهارت‌های تحصیلی- شغلی بر اهمال‌کاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهرستان یزد  سال تحصیلی 1393       فهرست مطالبعنوان                                                                                                  صفحهچکیده. 1فصل اول کلیات تحقیق1-1- مقدمه. 31-2- بیان مسئله. 31-3- اهمیت و ضرورت پژوهش. 61-4- […]

پایان نامه رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی طلاب

 پایان نامه رشته  روانشناسی پایان نامه کارشناسى‌ارشد رشته روانشناسی گرایش  تربیتیعنوان: رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی طلاب حوزه علمیه قم                                                     آذر 1393     فهرست مطالبفصل اول 1کلیات 1بیان مسأله 2پیشینه تحقیق 3اهمیت و ضرورت تحقیق 4فرضیه های پژوهش 6فرضیه اصلی: 6فرضیه های فرعی: 6اهداف تحقیق 7هدف کلی: 7اهداف فرعی: 7واژه های کلیدی 7تعاریف مفهومی(نظری) […]

پایان نامه اثر بخشی آموزشی رفتاری بر مهارتهای ارتباطی و اضطراب امتحان دانش آموزان

 پایان نامه رشته علوم تربیتی    واحد مرودشت دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی-گروه مشاوره پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: مشاوره مدرسه  عنوان: اثر بخشی آموزشی رفتاری بر مهارتهای ارتباطی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره متوسطه در شهر بمپور  استاد راهنما : دکترحجت اله فانی تابستان (در فایل دانلودی […]

پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری بر بهبود سبک مقابله در دختران کمرو پایه ششم

 پایان نامه رشته علوم تربیتی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات یزد پایان نامه کارشناسی ارشد (.M.A) رشته مشاوره و راهنمایی عنوان تحقیق : اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری بر بهبود سبک مقابله در دختران کمرو پایه ششم استاد مشاور: دکتر محمد حسین فلاح یخدانی 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما […]

پایان نامه ارتباط سنجی امید به آینده و عزت نفس با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان

 پایان نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی بخش علوم تربیتی  پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته تحقیقات آموزشی ارتباط سنجی امید به آینده و عزت نفس با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در سال تحصیلی 92-1391  مؤلف: مریم کریمی  استاد راهنما: دکتر هدایت تیرگر  استاد مشاور: دکتر مسعود باقری […]

پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مصرف‌کننده بر شخصیت برند و وفاداری به برند

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه عنوان: بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مصرف‌کننده بر شخصیت برند و وفاداری به برند مطالعه موردی:شرکت‌های بیمه استان گیلان استاد راهنما: دکتر […]

پایان نامه :تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش جرأت ورزی و استقلال دانش آموزان دختر دبیرستانی مستعد اختلال اضطراب اجتماعی شهر همدان

پایان نامه رشته :روانشناسی عنوان :تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش جرأت ورزی و استقلال دانش آموزان دختر دبیرستانی مستعد اختلال اضطراب اجتماعی شهر همدان گرایش: بالینی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:24:00 ب.ظ ]
پایان نامه مطالعه تطبیقی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت بیمه ایران با بیمه کارآفرین طی سالهای 90 و 91در کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه عنوان: مطالعه تطبیقی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت بیمه ایران با بیمه کارآفرین طی سالهای 90 و 91در کاشان  زمستان  1392 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به […]

پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان شعب بیمه کارآفرین شهرستان کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد موضوع: بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان شعب بیمه کارآفرین شهرستان کاشان استاد مشاور: دکتر سید محمد مهدوی نیا زمستان 1393 (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت […]

پایان نامه : بررسی نقش هوش هیجانی درعملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با عنوان : بررسی نقش هوش هیجانی درعملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه :بررسی نقش هوش هیجانی درعملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدریت بازرگانی با عنوان : بررسی نقش هوش هیجانی درعملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه زمینه های جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستانتحصیلات تکمیلیپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت کار آفرینی گرایش سازمانیعنوان: مطالعه زمینه های جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین در استان سیستان و بلوچستان ( هفتمین محور سیاست های کلی نظام اداری نقشه راه اصلاح نظام اداری) خرداد 1394     فهرست مطالبعنوان                                                                                              صفحه فصل اول: کلیات تحقیق. […]

پایان نامه بررسی پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)مدیریت دولتی گرایش تحولعنوان :بررسی پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار شرکتهای بیمه ای   ( مورد مطالعه شرکت سهامی بیمه ایران )زمستان  1393     فهرست مطالبفصل اول : کلیات تحقیق 11 – 1. مقدمه. 21-2. بیان مسأله. 31-3. اهمیت و […]

پایان نامه بررسی  رابطه باورهای هوشی، عزت نفس و انگیزه پیشرفت با کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد مرودشت 

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته روانشناسی عمومی عنوان: بررسی  رابطه باورهای هوشی، عزت نفس و انگیزه پیشرفت با کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد مرودشت   استاد مشاور: دکتر مریم کوروش نیا تابستان1393 (در فایل دانلودی […]

پایان نامه تاثیر توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی بر کیفیت زندگی کاری انها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی  موضوع:  تاثیر توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی بر کیفیت زندگی کاری انها (مطالعه کارگزاران بیمه کشاورزی استان کرمان) استاد مشاور: جناب آقای دکتر حمید رضا میرطاوسی   تابستان 1392 (ممکن است […]

پایان نامه تحلیل موقعیت و وضعیت شرکت های بیمه خصوصی فعال در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی  عنوان  تحلیل موقعیت و وضعیت شرکت های بیمه خصوصی فعال در ایران (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل […]

پایان نامه بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مؤسسه آموزش عالی کار واحد خرم دره پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A“ رشته مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی    عنوان بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه (مورد پژوهشی بیمه کارآفرین استان تهران )   استاد مشاور دکتر امیر سیدی   تابستان […]

پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر سرمایه روانشناختی و خلاقیت کارکنان شرکت های بیمه

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان:تاثیر رهبری خدمتگزار بر سرمایه روانشناختی و خلاقیت کارکنان شرکت های بیمه برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)چکیدهاین تحقیق با هدف بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر سرمایه روانشناختی و خلاقیت کارکنان شرکت […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ب.ظ ]
پایان نامه :اثر استفاده از سطوح مختلف دانه شنبلیله و پودر سیر بر صفات عملکردی، فراسنجه های خونی و کلسترول تخم مرغ در مرغان تخم گذار

پایان نامه رشته :علوم دامی گرایش :پرورش و تولید طیور عنوان : اثر استفاده از سطوح مختلف دانه شنبلیله و پودر سیر بر صفات عملکردی، فراسنجه های خونی و کلسترول تخم مرغ در مرغان تخم گذار

پایان نامه تأثیر‌هشت هفته تمرینات منتخب ومصرف چای سبز بر‌کاهش چربی زیر پوستی و نیمرخ‌لیپیدی‌خون‌در دانشجویان‌چاق غیر فعال‌ایلام

 پایان نامه رشته تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش ورزشی پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی (گرایش فیزیولوژی ورزشی) موضوع: تأثیر‌هشت هفته تمرینات منتخب ومصرف چای سبز بر‌کاهش چربی زیر پوستی و نیمرخ‌لیپیدی‌خون‌در دانشجویان‌چاق غیر فعال‌ایلام اساتید داور:    دکتربختیار ترتیبیان       دکترنرمین غنی زاده خرداد1392 (در فایل دانلودی […]

پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرین هوازی درآب با و بدون مصرف چای‌ سبز بر برخی عوامل انعقادی خون در زنان ‌یائسه غیرفعال

 پایان نامه رشته تربیت بدنی پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی تاثیرهشت هفته تمرین هوازی درآب با و بدون مصرف چای‌ سبز بر برخی عوامل انعقادی خون در زنان ‌یائسه غیرفعال   زمستان 1393   (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده فارسی: مقدمه: بیماری‌های […]

پایان نامه : تاثیر پریمکسهای تجاری مختلف ویتامینه و معدنی بر صفات لاشه‌،فراسنجه های خونی و فلور میکروبی روده جوجه های نر گوشتی

پایان نامه رشته: علوم دامی گرایش: تغذیه دام عنوان : تاثیر پریمکسهای تجاری مختلف ویتامینه و معدنی بر صفات لاشه‌،فراسنجه های خونی و فلور میکروبی روده جوجه های نر گوشتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی  گرایش: تغذیه‌ دام عنوان: تاثیر پریمکسهای تجاری مختلف ویتامینه و معدنی بر صفات لاشه‌،فراسنجه […]

پایان نامه ارشد: اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: تغذیه دام عنوان : اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین دانشگاه آزاد اسلامی  واحد سنندج پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته  مهندسی کشاورزی گرایش: تغذیه دام عنوان: اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتورهای خونی […]

پایان نامه اثر استفاده از شیکوریدین به همراه پروتکسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی

پایان نامه رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: علوم دامی عنوان : اثر استفاده از شیکوریدین به همراه پروتکسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد پایان نامه کارشناسی  ارشد  رشته مهندسی کشاورزی گرایش: علوم دامی – تغذیه دام و طیور عنوان: اثر استفاده از شیکوریدین به همراه پروتکسین بر […]

پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر افزودن پودر گزنه و ساپونین بر عملکرد کلسترول زرده و ویژگی‌های تخم مرغ و وزن جوجه­ مرغ‌های مادر گوشتی

پایان نامه رشته : علوم دامی گرایش : فیزیولوژی دام عنوان : بررسی تاثیر افزودن پودر گزنه و ساپونین بر عملکرد، کلسترول زرده، ویژگی‌های تخم مرغ و وزن جوجه­ مرغ‌های مادر گوشتی

دانلود رساله ی دکتری:بررسی ارتباط بین توده‌ی بدنی، اختلالات هورمونی و برخی عوامل خونی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان‌ پلی‌کیستیک (PCOS)

متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته :فیزیولوژی جانوری عنوان : بررسی ارتباط بین توده‌ی بدنی، اختلالات هورمونی و برخی عوامل خونی در بیماران مبتلا به سندرم  تخمدان‌ پلی‌کیستیک (PCOS)

پایان نامه ارشد:تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر سطوح پلاسمایی هورمونهای تیروئیدی (T₃,T₄) و TSH و تغییرات بافت تیروئیدی در موش صحرایی نر بالغ

پایان نامه رشته :زیست شناسی گرایش :زیست سلولی تکوینی  عنوان :تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر سطوح پلاسمایی هورمونهای تیروئیدی (T₃,T₄) و TSH و تغییرات بافت تیروئیدی در موش صحرایی نر بالغ

پایان نامه ارشد:بررسی اثر حفاظتی عصاره الکلی یونجه (Medicago sativa) بر روی آنزیم­های عملکردی کبد و پارامترهای خونی در مسمومیت کبدی در جوجه‏های گوشتی نژاد Rass

پایان نامه رشته :زیست شناسی گرایش :زیست شناسی جانوری عنوان : بررسی اثر حفاظتی عصاره الکلی  یونجه (Medicago sativa) بر روی آنزیم­های عملکردی کبد و پارامترهای خونی در مسمومیت کبدی در جوجه‏های گوشتی نژاد Rass

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی اثر سطوح مختلف آتورواستاتین و ال کارنیتن بر عملکرد تری‌گلیسیرید و کلسترول سرم جوجه‌های گوشتی راس 308

پایان نامه رشته : کشاورزی گرایش :علوم دامی عنوان : بررسی اثر سطوح مختلف آتورواستاتین و ال کارنیتن بر عملکرد تری‌گلیسیرید و کلسترول سرم جوجه‌های گوشتی راس 308

پایان نامه : بررسی تاثیر افزودن پودر گزنه و ساپونین بر عملکرد، کلسترول زرده، ویژگی‌های تخم مرغ و وزن جوجه­ی مرغ‌های مادر گوشتی

پایان نامه رشته علوم دامی گرایش : فیزیولوژی دام عنوان : بررسی تاثیر افزودن پودر گزنه و ساپونین بر عملکرد، کلسترول زرده، ویژگی‌های تخم مرغ و وزن جوجه­ی مرغ‌های مادر گوشتی
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ب.ظ ]
پایان نامه رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های نگرش به عشق با تعارضات زناشویی

 پایان نامه رشته علوم تربیتی پردیس بین الملل کرج دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه آموزشی مشاوره پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  گرایش مشاوره خانواده عنوان رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های نگرش به عشق با تعارضات زناشویی استاد مشاور دکتر  محسن رسولی بهمن ۱۳۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده […]

پایان نامه پیش بینی انگیزش تحصیلی بر پایه تاب آوری ، سبک های والدگری و نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه در دانش آموزان 

 پایان نامه رشته علوم تربیتی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی ( M.A )  عنوان: پیش بینی انگیزش تحصیلی بر پایه تاب آوری ، سبک های والدگری و نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه در دانش آموزان  دختر پایه اول متوسطه شهر مهریز استاد مشاور: دکتر محمدحسین فلاح […]

پایان نامه رابطه نگرش به مرگ و باورهای شناختی با سبک زندگی در میانسالان

 پایان نامه رشته علوم تربیتی   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره خانواده موضوع: رابطه نگرش به مرگ و باورهای شناختی با سبک زندگی در میانسالان استاد مشاور: دکتر ابوالقاسم خوش کنش اساتید داور: دکتر سعید قنبری دکتر لیلی پناغی بهمن1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده […]

پایان نامه شناسایی موانع پیاده سازی استراتژیهای منابع انسانی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A(مدیریت بازرگانی گرایش مالیعنوان :شناسایی و مطالعه موانع پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی با توجه به فرایند برنامه ریزی راهبردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تابستان  1393       فهرست مطالب1-1-       مقدمه. 91-2- بیان مساله. 101-3- اهمیت و ضرورت پژوهش. […]

پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در بانکداری

 پایان نامه رشته  مدیریت واحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)مدیریت بازرگانی گرایش مالی عنوان :شناسایی عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری  (مورد مطالعه: بانک پارسیان شهر تهران) زمستان 93          فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : کلیات پژوهش.2مقدمه.——————————————————————————————————-31-1. بیان مسأله 31-2.اهمیت و ضرورت پژوهش– 51-3.اهداف پژوهش– 61-3-1. هدف کلی- 61-3-2. اهداف […]

پایان نامه رابطه بین سبک رهبری تحولی با رفتارهای اخلاق کاری

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)دانشکده مدیریت – گروه مدیریت دولتیگرایش تحول عنوان:« بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی با رفتارهای اخلاق کاری کارکنان سازمان دریایی» زمستان   1393     فهرست مطالب                                                                                                                        صفحهفصل اول: کلیات پژوهش1-1- مقدمه. 21-2- بیان مسئله. 31-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 61-4- اهداف تحقیق […]

پایان نامه ارتباط هوش هیجانی مدیران مدارس و سبک رهبری تحول گرا

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقدانشکده مدیریت ، گروه مدیریت دولتیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: سیستم های اطلاعاتی مدیریتعنوان :بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مدیران مدارس و سبک رهبری تحول گرا (مورد مطالعه : آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان)تابستان 1392     فهرست مطالبچکیده1فصل اول:کلیات تحقیق مقدمه3 بیان مسئله.3 اهمیت و […]

پایان نامه سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی   دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات کرمانشاه پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رسته مشاوره و راهنماییعنوان :بررسی رابطه سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با تعهد زناشوییسال تحصیلی 1393 – 1394      فهرست مطالبعنوان                                                                                         صفحهچکیده.11-فصل اول21-1-مقدمه.31-2-بیان مسئله41-3-اهمیت و ضرورت پژوهش61-4- اهداف پژوهش.101-5-فرضیه های پژوهش101-6- تعریف و عملیاتی متغیرهای […]

پایان نامه رابطه ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی و خودشناسی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان دانشکده علوم انسانی ، گروه آموزشی مشاورهپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.A“گرایش :مشاوره خانواده عنوانبررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی و خودشناسی انسجامی با رضایت زناشویی در فرهنگیان سبزوار بهار 1393     فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                          صفحه فصل اول: کلیات تحقیقمقدمه. 2بیان مسأله . 3ضرورت […]

پایان نامه تاثیر دوره های آموزشی تربیت مربی پیش از دبستان

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی                                                       دانشگاه آزاد اسلامی                                                                        پردیس علوم و تحقیقات هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت آموزش       موضوع:بررسی تاثیر دوره های آموزشی تربیت مربی پیش از دبستان بر ایجاد صلاحیتهای مربیان مراکز پیش دبستانی در شهر بندرعباس سال تحصیلی 1394–1393      فهرست مطالب                                                                  عنوان                                                                                                                صفحهچکیده                                                                                                                       1فصـل اول: کلیات تحقیق1-1-  […]

پایان نامه غنی سازی ازدواج به سبک اولسون بر صمیمیت زناشویی

دانشگاه آزاد اسلامیواحد مرودشتدانشکده علوم تربیتیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مشاوره خانوادهعنواناثربخشی آموزش غنی سازی ازدواج به سبک اولسون بر صمیمیت و تعارضات زناشوییتابستان 1393      فهرستعنوان                                                                                                                            صفحهچکیده 1فصل اول: کلیات تحقیقمقدمه. 3بیان مسأله. 6اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 11اهداف نظری و عملی تحقیق 15بهره وران 15فرضیه های تحقیق […]

پایان نامه آموزش غنی سازی ازدواج به سبک اولسون

دانشگاه آزاد اسلامیواحد مرودشتدانشکده روانشناسی و علوم تربیتیپایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)گرایش: مشاوره خانوادهعنوان:اثر بخشی آموزش غنی سازی ازدواج به سبک اولسون بر الگوهای ارتباطی و رضایت زناشویی شهریور 1393      فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                            شماره صفحهچکیده.1فصل اول: کلیات تحقیقمقدمه: .3بیان مسأله: 5اهمیت و ضرورت .9اهداف نظری و عملی تحقیق11بهره وران.11فرضیه های تحقیق.12تعاریف نظری […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:22:00 ب.ظ ]
پایان نامه تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت با استفاده ازتابع هزینه ترانسلوگ

 پایان نامه رشته اقتصاد  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی  عنوان تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت با استفاده ازتابع هزینه ترانسلوگ (مطالعه موردی:شهرستان زاهدان)  اسفند ماه چکیده: آب در چرخه طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد. از آنجائیکه […]

پایان نامه ویژگیهای شخصیت والدین و اختلالات رفتاری کودکان

 پایان نامه رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامیواحدعلوم و تحقیقات هرمزگانپایان نامه جهت اخذ درجۀ کارشناسی ارشد رشته رواشناسیM.A))گرایش عمومیعنوان:بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیت والدین و اختلالات رفتاری کودکان دبستانی شهر رودخانه در سال 1392سال 1392     فهرست مطالبعنوان                                                                                                                  صفحهچکیده:.1فصل اول کلیات1-1 -مقدمه .31-2-بیان مساله . 51-3- اهمیت و ضرورت  انجام تحقیق 91-4- اهداف تحقیق […]

پایان نامه جرم شناسی جرایم تروریستی

 پایان نامه رشته حقوق واحد نراق  پایان نامه  (‌M.A) گرایش جزا و جرم شناسی  عنوانجرم شناسی جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان  زمستان 1393     فهرست مطالبعنوان                                                                                                   صفحهچکیده 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1-مقدمه. 21-2-بیان مسئله. 31-3- اهد اف تحقیق 61-3-1- اهداف علمی 61-3-2- اهداف کاربردی 71-4- سوالهای تحقیق 71-5- فرضیه های تحقیق 71-6- پیشینه تحقیق 81-7- روش تحقیق […]

پایان نامه پتانسیل‌سنجی جاذبه‌های گردشگری شهرستان هریس با تاکید بر معرفی بازارهای جدید

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آبا گروه: مدیریت جهانگردی  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت جهانگردی گرایش: بازاریابی  عنوان: پتانسیل‌سنجی جاذبه‌های گردشگری شهرستان هریس با تاکید بر معرفی بازارهای جدید با بهره گرفتن از مدل TOPSIS […]

پایان نامه علل افزایش جرائم زیست محیطی در حوزه قضایی

 پایان نامه رشته حقوق وزارت علوم تحقیقات و فناوریموسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانیگروه حقوقپایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد (M.A.)گرایش جزا و جرم شناسیموضوععلل افزایش جرائم زیست محیطی در حوزه قضاییبخش گندمان و راهکارهای پیشگیری از آناستاد مشاوردکتر محمدرضا شادمانفرمرداد1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی […]

پایان نامه طرح دعاوی زیست محیطی عیله دولت در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه قمپردیس دانشگاهیپایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصیعنوان:طرح دعاوی زیست محیطی عیله دولت در حقوق ایران و حقوق بین المللبهار/1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)چکیدهبرخورداری از محیط زیست سالم را می […]

پایان نامه بررسی نقش کنوانسیون ساختاری 2003  تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

 پایان نامه رشته حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسیپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین المللبررسی نقش کنوانسیون ساختاری 2003  تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزرمرداد 94 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)چکیدهبررسی نقش کنوانسیون […]

پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس

 پایان نامه رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامیواحد قشمرساله جهت اخذ درجه دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومیعنوان:ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده :بحث های زیست محیطی بین المللی امروزه در محافل علمی و حتی سیاسی پر سر و صداترین و […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:22:00 ب.ظ ]
پایان نامه بررسی تحول مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1/2/139 )

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامیپردیس  تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقاتهرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق(M.A )گرایش: جزا و جرم شناسیعنوان:بررسی تحول مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1/2/139 ) سال تحصیلی: 1393– 1392     فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول- کلیات تحقیق 4 مقدمه 5 الف- بیان […]

پایان نامه بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه‌های وابسته

 پایان نامه رشته علوم تربیتی  دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه‌های وابسته استاد مشاور دکتر محمد حسن‌زاده بهمن 1389 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست […]

پایان نامه محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی مرکز بین الملل دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc» گرایش : حقوق خصوصی عنوان: محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها استاد مشاور: دکتر رضا مقصودی بهار 1391 (در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه نقش امارات در دادرسی مدنی

 پایان نامه رشته حقوق پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (M.A) رشته: فقه و حقوق خصوصی عنوان: نقش امارات در دادرسی مدنی استاد مشاور: استاد اسدالله رنجبر زمستان 1391 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده حق و عدالت از جمله سرفصل‌هایی است که در نزد همه‌ی انسان‌ها قابل احترام است و […]

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق  M.A گرایش : خصوصی موضوع : بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل   سال تحصیلی :1394-1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)                                                                                       فهرست مطالب                                                                                                عنوان                                                                                                                  صفحه چکیده.   […]

پایان نامه مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند از منظر فقه امامیه و اهل سنت و قانون مجازات

 پایان نامه رشته فقه و حقوق   واحد یاسوج دانشکده علوم انسانی؛ گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی  عنوان: مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند از منظر فقه امامیه و اهل سنت و قانون مجازات استاد مشاور : دکتر نورمحمد علیپور […]

پایان نامه نقش سهام در تعیین مدیریت شرکت های سهامی عام و شرکت های خصوصی سازی شده

 پایان نامه رشته حقوق  دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه حقوقعنواننقش سهام در تعیین مدیریت شرکت های سهامی عام و شرکت های خصوصی سازی شده (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده      در شرکت های تجاری، مدیران نقش اداره کننده شرکت و ایفاء کننده حقوق شرکت را بعهده دارند و اقدامات […]

پایان نامه بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند رسیـدگی به تخلفـات انتظـامی شاغـلان حرف پزشـکی

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه تبریز دانشکده حقوق و علوم اجتماعی گروه حقوق پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش عمومی بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند رسیـدگی به تخلفـات انتظـامی شاغـلان حرف پزشـکی  استاد مشاور: دکتر محمدرضا مجتهدی آبان 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود […]

پایان نامه  استقلال اداری_ استخدامی قوه قضائیه

 پایان نامه رشته حقوق   پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی موضوع: استقلال اداری_ استخدامی قوه قضائیه اساتید مشاور:  دکتر ولی رستمیبهمن ماه 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)چکیده اثراستقلال قوا به ویژه استقلال قوه قضائیه از دغدغه […]

پایان نامه بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی  عنوان : بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده    گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلا خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به تهیه مفاصا (تصفیه) حساب […]

پایان نامه دادرسی غیابی در محاکمات بین المللی

 پایان نامه رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهدانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A. )گرایش : حقوق بین المللعنوان پایان نامه دادرسی غیابی در محاکمات بین المللیشهریور 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالبعنوان                                                                                                    صفحهچکیده                                                                                                             1فصل اول: […]

پایان نامه بررسی حقوقی روند قانون تعین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 پایان نامه رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلانپایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته حقوق خصوصی  M.A”  “عنوان :بررسی حقوقی روند قانون تعین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وآثار آن باتوجه  به  قانون  مصوب 20/09/1390سال تحصیلی:1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) مطالبعنوان                                                                                          شماره صفحهچکیده.      […]

پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان

پایان نامه تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردانچکیده:دیر زمانی است که مسلوب الارادگی به عنوان یک عامل موثر بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر و اجبار، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری و بعضا به عنوان عامل موثر بر مجازات، در سیستم […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:21:00 ب.ظ ]
پایان نامه ساخت مقیاس ویژگی های شخصیت انسان کامل بر اساس آراء ونظرات علامه محمد تقی جعفری  

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روان شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته روان شناسی تربیتی عنوان: ساخت مقیاس ویژگی های شخصیت انسان کامل بر اساس آراء ونظرات علامه محمد تقی جعفری   استاد مشاور: دکتر سیده مریم حسینی تابستان 1393 […]

پایان نامه سلامت خانواده و ویژگی­های شخصیتی زنان متقاضی طلاق

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامیپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی  (M.A) عنوان : مقایسه سلامت خانواده و ویژگی­های شخصیتی زنان متقاضی طلاق با زنان عادی شهرکرمانشاه آبان ماه 1393      فهرست مطالبعنوان                                                                                                            صفحهچکیده.1فصل اول: کلیات پژوهش1-1- مقدمه21-2- بیان مسئله.31-3- اهمیت ضرورت پژوهش51-4- اهداف پژوهش.71-4-1- اهداف اصلی71-4-2- اهداف فرعی71-5- فرضیه ­های پژوهش.71-6- تعاریف […]

پایان نامه ویژگی های روان سنجی مقیاس خود ارزیابی

 پایان نامه رشته  روانشناسی دانشگاه خوارزمیدانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی پایان ­نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی­ارشدرشتۀ روان­شناسی تربیتی عنوانبررسی ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی مقیاس خود ارزیابیخرد براساس نظریه پرسش–پاسخ (IRT) تیر 1394       فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 2 فصل اول :کلیات پژوهش   بیان مساله 2 اهمیت وضرورت پژوهش 9 اهداف 11 سوالات […]

پایان نامه روابط ساختاری ابعاد شخصیتی نئو با علائم وسواسی – جبری در نمونه های غیربالینی

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه تبریز دانشکدۀ روانشناسی گروه روانشناسی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی  عنوان روابط ساختاری ابعاد شخصیتی نئو با علائم وسواسی – جبری در نمونه های غیربالینی استاد مشاور دکتر جلیل باباپور خیرالدین خرداد 1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فصل […]

پایان نامه  رابطه علّی- ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با نشانه های شخصیت مرزی و ضداجتماعی در جمعیت غیر بالینی

 پایان نامه رشته روانشناسی عنوان پایان نامه :  رابطه علّی- ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با نشانه های شخصیت مرزی و ضداجتماعی در جمعیت غیر بالینی استاد مشاور: دکتر مجید محمود علیلو کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی تابستان ۹٢ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)   1-1      مقدّمه 14 1-2      بیان مسأله16 […]

پایان نامه رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان شهرستان اسلام آباد غرب

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه ­ جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (M.A) موضوع : رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان شهرستان اسلام آباد غرب استاد مشاور: دکتر کیوان کاکابرایی دی ماه 1393 […]

پایان نامه رابطه بین سنخهای شخصیتی با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات کرمان دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد در رشته­ روان­شناسی گرایش بالینی  عنوان: رابطه بین سنخهای شخصیتی با خودکارآمدی در معلمان شهرستان عنبرآباد  استاد مشاور: دکتر مسعود باقری  تابستان 1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود […]

پایان نامه تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی عنوان تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی: نقش پیش بینی کنندگی هیجان خواهی، خشم و پرخاشگری، معنا و هدف در زندگی و انگیزش تحصیلی استاد مشاور دکتر تورج هاشمی نصرت آباد […]

پایان نامه بررسی رابطه پنج عاملی شخصیت و گرایش تفکر انتقادی با نقش واسطه‌گری سلامت روانی در بین دانشجویان رشته روانشناسی شهر یاسوج

 پایان نامه رشته روانشناسی واحد علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد  دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش: عمومی عنوان: بررسی رابطه پنج عاملی شخصیت و گرایش تفکر انتقادی با نقش واسطه‌گری سلامت روانی در بین دانشجویان رشته روانشناسی شهر یاسوج استاد مشاور:  دکتر قوام ملتفت […]

پایان نامه بررسی توانایی ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در پیش بینی رشد پس از ضربه در افراد مبتلا به سرطان 

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات کرمان پایان نامه کارشناسی ارشد:روانشناسی گرایش : بالینی موضوع : بررسی توانایی ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در پیش بینی رشد پس از ضربه در افراد مبتلا به سرطان  استاد مشاور: دکتر نوشیروان خضری مقدم سال تحصیلی :  1393-1392 (در فایل دانلودی […]

پایان نامه اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش نشانه های هیجانی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه روانشناسیطرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینیعنوان:اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش نشانه های هیجانی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزیاساتید مشاور:دکتر عباس بخشی پور رودسریدکتر علیرضا شفیعیشهریور 92 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد […]

پایان نامه بررسی تاثیر شخصیت کارآفرینی در بروز رفتارهای کارآفرینانه با تاکید بر نقش میانجی تسهیم دانش

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری پایان نامه کارآفرینی عنوان: بررسی تاثیر شخصیت کارآفرینی در بروز رفتارهای کارآفرینانه با تاکید بر نقش میانجی تسهیم دانش استاد مشاور: دکتر محسن شفیعی نیک آبادی مهرماه 92 چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شخصیت کارآفرینی بر بروز رفتارهای کارآفرینانه […]

پایان نامه ارتباط بین ابعاد شخصیت  و تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی

 پایان نامه رشته تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه مدیریت ورزشی  عنوان: ارتباط بین ابعاد شخصیت  و تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی پایان نامه  جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد  رشته ی مدیریت ورزشی  تیر1390 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)  چکیده […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:06:00 ب.ظ ]
پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک­ها

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه تهران پردیس البرزبررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته مدیریت مالیاسفند 1392     چکیده: بمقدمه:. ر‌فصل اول 11-1مقدمه. 21-2 بیان مسئله. 21-3 بیان ضرورت پژوهش. 51-4 چارچوب نظری پژوهش. 61-5 فرضیه اصلی پژوهش. 61-6 متغیرهای […]

پایان نامه بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن

 پایان نامه رشته اقتصاد  دانشگاه بوعلی­سینا دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی گروه اقتصاد  پایان نامه : برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ­ریزی  عنوان: بررسی اثرات نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن (مطالعه بین کشوری) استاد مشاور: دکتر نادر مهرگان بهمن 1389 چکیده اهمیت روزافزون بازار دارایی­ها، […]

پایان نامه کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه­ سازی در بازار بورس سهام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشکده مدیریت وحسابداریگروه آموزشی مدیریت بازرگانیپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.)رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالیعنوان:کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه­ سازی در بازار بورس سهام  تابستان 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام […]

پایان نامه کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه­ سازی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشکده مدیریت وحسابداریگروه آموزشی مدیریت بازرگانیپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.)رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالیعنوان:کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه­ سازی در بازار بورس سهامتابستان 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام […]

پایان نامه ارزیابی رضایتمندی گردشگران شهر تبریز از محصول توریسم مذهبی کشور عراق

 پایان نامه رشته جغرافیا (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) دانشگاه تبریزدانشکده جغرافیا و برنامه ریزیگروه پژوهشی جغرافیاپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریعنوان:ارزیابی رضایتمندی گردشگران شهر تبریز از محصول توریسم مذهبی کشور عراقشهریور 94    مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ­ریزی گردشگری […]

پایان نامه :بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی ما در این تحقیق، بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی می باشد. روش تحقیق، پژوهش حاضر کاربردی و داده های آن به روش کتابخانه ای استخراج شده است. بدین منظور برای بررسی موضوع تحقیق شش فرضیه تدوین گردید. استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش (استراتژی محافظه کارانه، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو) به عنوان متغیرهای مستقل و متغیرهای تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی به عنوان متغیر وابسته تحقیق هستند. قلمرو مکانی این تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز از سال۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ است.تعداد نمونه در این تحقیق ۱۱۰شرکت در نظر گرفته شده است. با استفاده از نرم افزار EXCEL محاسبه و طبقه بندی گردیده و با نرم افزارهای EVIEWS7 و Stata11 از طریق رگرسیون چندگانه خطی و آزمون های F و T مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد استراتژی جسورانه و میانه رو بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد و استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش (استراتژی محافظه کارانه، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو) بر ارزش افزوده نقدی تاثیر ندارد. واژگان کلیدی: استراتژی های سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام، ارزش افزوده نقدی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:06:00 ب.ظ ]
پایان نامه میزان اثربخشی آموزش مدیریت استرس

 پایان نامه رشته  روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیپایان نامه کارشناسی ارشدعنوانتعیین میزان اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شناختی – رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و میزان استرس در نوجوانان مبتلا به بیماری کرونری قلبی شهریور 1392      فهرست مطالبفصل اول؛کلیات پژوهش 11-1- مقدمه .21-2- بیان مسئله 31-3- ضرورت و اهمیت مسأله 61-4- […]

پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر کاهش استرس، افکار خودآیند منفی

 پایان نامه رشته روانشناسی پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدروانشناسی عمومیعنوان:اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر کاهش استرس، افکار خودآیند منفی و افزایش کیفیت زندگی زنان ناباروراستاد مشاور:دکترمحمدجواد اصغری ابراهیم‌آبادتابستان 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست […]

پایان نامه اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر افکار غیرمنطقی

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامیدانشکده روانشناسی و علوم تربیتی پایان نامه :جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینیموضوع :اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر افکار غیرمنطقی و تاب­آوری در معتادان به مواد مخدرتابستان 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل […]

پایان نامه ارشد:تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه رشته :روانشناسی گرایش : تربیتی عنوان : تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین عوامل استرس زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه شهرستان ماهشهر

پایان نامه رشته مدیریت آموزشی عنوان : بررسی رابطه بین عوامل استرس­زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه شهرستان ماهشهر دانشگاه شیراز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی مدیریت آموزشی عنوان: بررسی رابطه بین عوامل استرس­زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه […]

رشته روانشناسی بالینی: پایان نامه ارشد با موضوع بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

پایان نامه بالینی عنوان : بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل پایان نامه کارشناسی ارشد رشتۀ روانشناسی بالینی عنوان: بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و […]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:05:00 ب.ظ ]
پایان نامه : بررسی نحوه استفاده از روش های تحلیلی و شناسایی میزان و موارد کاربرد آن در حسابرسی مستقل مالی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان :  بررسی نحوه استفاده از روش های تحلیلی و شناسایی میزان و موارد کاربرد آن در حسابرسی مستقل مالی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه تاثیر خصوصی سازی بر کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرماندانشکده حسابداری، گروه حسابداریپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری عنوان:بررسی تاثیر خصوصی سازی بر کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت ملی صنایع بهار 1393     چکیده. 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه. 31-2 بیان مسئله. 31-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 41-4 اهداف تحقیق 51-5 چارچوب نظری تحقیق […]

پایان نامه ارزیابی رابطه اهرم مالی و میزان فروش با کیفیت سود

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته حسابداری  عنوانارزیابی رابطه اهرم مالی و میزان فروش با کیفیت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شهریورماه1393     فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                 صفحه چکیده. ‌زفصل اول : کلیات تحقیق 1-1 مقدمه . 31-2- بیان موضوع. 51-3- اهمیت […]

پایان نامه ارزیابی ارتباط دارایی­های نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان  دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:ارزیابی ارتباط بین دارایی­های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت (در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد) شهریورماه 1393        فصل اول:کلیات تحقیق1-1 مقدمه 21-2 بیان موضوع. 31-3 […]

پایان نامه تقسیم اموال مشترک و شیوه‌ های آن در فقه امامیه

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغاندانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»رشته فقه و مبانی حقوقعنوان:تقسیم اموال مشترک و شیوه‌ های آن در فقه امامیه و حقوق ایران تابستان 1393     فهرست مطالبچکیده 1مقدمه. 2بیان مسئله. 4اهمیت و ضرورت تحقیق. 4روش انجام تحقیق. 4پیشینه تحقیق. 5سوالات و فرضیه‌ها 5ساماندهی و […]

پایان نامه تاثیر عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی فروش دوربین

 پایان نامه رشته  مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A(مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتیعنوان : مطالعه تحلیلی تاثیر عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی  (7p) فروش دوربین مداربسته بر افزایش ارزش  ویژه برند   ( مطالعه موردی : شرکت ارتباطات الکترونیک ) تابستان 1393     فهرست مطالب1-1- مقدمه. 121-2-بیان مسئله. 131-3- اهمیت و […]

پایان نامه شناسایی موانع پیاده سازی استراتژیهای منابع انسانی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A(مدیریت بازرگانی گرایش مالیعنوان :شناسایی و مطالعه موانع پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی با توجه به فرایند برنامه ریزی راهبردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تابستان  1393       فهرست مطالب1-1-       مقدمه. 91-2- بیان مساله. 101-3- اهمیت و ضرورت پژوهش. […]

پایان نامه تدوین استراتژی مدیریت دانش باروش SWOT  وBSC

 پایان نامه رشته  مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه علوم و فنون مازندرانپایان نامه مقطع کارشناسی ارشدرشته:MBA عنوان: تدوین استراتژی مدیریت دانش  با ترکیب روش های SWOT  وBSC واولویت بندی  استراتژی ها با بهره گرفتن از روش ANPمطالعه موردی:)شرکت سبلان تهویه) تابستان1393     چکیدهامروزه دانش یکی از مهمترین منابع سازمانی می باشد که مدیریت و بهره برداری […]

پایان نامه تبیین ابزارهای تامین مالی و نقش آن در توسعه صادرات

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)مدیریت دولتی گرایش مالیعنوان :تبیین ابزارهای تامین مالی و نقش آن در توسعه صادرات کشور زمستان 1393     چکیده امروزه ابزارهای تامین مالی نقش بسیار فزاینده ای را در راستای کمک به واحدهای و بنگاه های اقتصادی، جهت صادرات ایفا میکنند. صادرات در […]

پایان نامه تأثیر مؤلفه های تفکر استراتژیک بر توانمندسازی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی پایان نامه : تأثیر مؤلفه های تفکر استراتژیک بر توانمندسازی روانشاختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم بهمن ماه 1392     چکیده 1فصل اول. 21.1. مقدمه. 32.1. بیان مساله. 43.1. اهمیت تحقیق 84.1. اهداف […]

پایان نامه تأثیر آمیخته ترفیع بر رفتارهای پس از خرید مصرف کنندگان

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات نراقدانشکده مدیریت گرایش، مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، «گرایش» مدیریت بازرگانی«عنوان»:تأثیر آمیخته ترفیع بر رفتارهای پس از خرید مصرف کنندگان محصولات غذایی شرکت کاله. بهار 1394      چکیدهفصل اول: کلیات تحقیق1-1-  مقدمه. 31-2- بیان مسئله پژوهش. 41-3- اهمیت و ضرورت […]

پایان نامه تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی)

 پایان نامه رشته  مدیریت « واحد رشت »دانشکده مدیریت و حسابداری،گروه مدیریت دولتیپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MS.C)گرایش: مدیریت منابع انسانیعنوان:تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان در ادارات امور مالیاتی استان گیلانزمستان 91     فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                    صفحه       فصل اول – کلیات پژوهش 1-1   مقدمه     .    21-2 […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:04:00 ب.ظ ]
پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشکده مدیریت و اقتصاد- گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M .A” عنوان : بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها استاد مشاور: دکترحمید […]

پایان نامه ارشد حسابداری: تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

پایان نامه رشته حسابداری عنوان : تأثیر هیات مدیره بر ارزش­گذاری سهام در عرضه­ های عمومی اولیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان پایان نامه (M.A) عنوان: تأثیر هیات مدیره بر ارزش­گذاری سهام در عرضه­های عمومی اولیه استاد راهنما: دکتر احمد خدامی پور

پایان نامه تأثیر ارزش خالص دارایی در بازده صندوق‌ سرمایه گذاری

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی                  واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانیگرایش مالی (M .A) عنوان :بررسی تأثیر ارزش خالص دارایی در بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری تابستان 1392     فهرست مطالبعنوان                                                                                                         شماره صفحهچکیده.1فصل اول: کلیات تحقیق١-١ مقدمه.3١-٢ بیان مسأله4١-٣  اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع تحقیق4١-4 پرسش‎های تحقیق 5١-5 […]

پایان نامه نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزشیابی سود،  پایداری سود و جریان‌های نقد عملیاتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران پایان نامه (M.A) موضوع: نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزشیابی سود،  پایداری سود و جریان‌های نقد عملیاتی استاد مشاور: دکتر بهمن بنی مهد استاد داور: دکتر حمیدرضا وکیلی فرد سال تحصیلی 90-91 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد […]

پایان نامه بررسی ارتباط بین ارزش بازار نهفته دارایی‌ها و تصمیمات سرمایه گذاری ذینفعان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  گروه حسابداریپایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداریبررسی ارتباط بین ارزش بازار نهفته دارایی‌ها و تصمیمات سرمایه گذاری ذینفعان استاد مشاور :دکتر احمد خدامی‌پور آبان 89 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به […]

پایان نامه مقایسه مدل­های ارزشیابی سود باقیمانده وجریان نقدی آزاد در فرآیند ارزشگذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری وزارت علوم تحقیقات و فناوریدانشگاه پیام نور واحد بهشهرپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداری                                                 عنوان پایان نامه :مقایسه مدل­های ارزشیابی سود باقیمانده وجریان نقدی آزاد در فرآیند ارزشگذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران زمستان 93 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد […]

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی حسابداریپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته: حسابداری                        گرایش: حسابداری عنوان:بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   مرداد 1394  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد […]

پایان نامه قواعد گمرکی ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران

پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغاندانشکده حقوق پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (Ma)در رشته حقوق گرایش تجارت بین­الملل موضوعقواعد گمرکی ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران و قواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی تابستان 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست  مطالب عنوان                                                                                                                                              صفحه چکیده 1 فصل اول- کلیات تحقیق 1- […]

پایان نامه : بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری عنوان : بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:03:00 ب.ظ ]
پایان نامه تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی(واحد نراق)  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی«M.A» (گرایش بازریابی) عنوان: تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری  (مطالعه موردی: شعب بانک ملت استان قم) استاد مشاور: جناب دکترعباس کاظمی زمستان 1393 (در فایل دانلودی […]

پایان نامه بکارگیری مدلE-S-QUAL وANP در ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات دستگاهای خودپرداز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه مدیریت بازرگانی پایان‏ نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی بکارگیری مدلE-S-QUAL وANP در ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات دستگاهای خودپرداز (مطالعه­:شعب بانک ملت بوشهر) استاد مشاور دکتر مجید اسمائیل­پور تیرماه 1390 (ممکن است هنگام انتقال […]

پایان نامه بررسی نقش ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت مندی مدیران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(M.A) گرایش مالی عنوان : بررسی نقش ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت­مندی مدیران شرکت­های صادراتی استان کرمانشاه (در حوزه ی B2B )  استاد مشاور دکتر فرشید […]

پایان نامه مقایسه دیدگاه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان درباره کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلیپایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانیگرایش: بازرگانیعنوان:مقایسه دیدگاه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان درباره کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش(مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه) شهریور 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما […]

پایان نامه :بررسی اثرات سطوح مختلف ساکارومیسس سرویسیه بر شاخص های رشد و تغذیه و ترکیب بیوشیمیایی لاشه و برخی از پارامترهای ایمنی شناسی ماهی انگشت قد تیلاپیای نیل

پایان نامه عنوان : بررسی اثرات سطوح مختلف ساکارومیسس سرویسیه بر شاخص های رشد و تغذیه و ترکیب بیوشیمیایی لاشه و برخی از پارامترهای ایمنی شناسی ماهی انگشت قد تیلاپیای نیل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:03:00 ب.ظ ]
پایان نامه مدل‌سازی ژئومورفولوژیکی مخروطه‌افکنه‌های دشت جیرفت

 پایان نامه رشته جغرافیا دانشگاه اصفهان دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی   گروه جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی     پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی گرایش  ژئومورفولوژی       مدل‌سازی ژئومورفولوژیکی مخروطه‌افکنه‌های دشت جیرفت        مهر 1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده ژئومورفولوژی کمی […]

پایان نامه مکان‌یابی بهینه دفن پسماندهای جامد شهری بر اساس معیارهای هیدروژئومورفولوژیکی با بهره گرفتن از GIS و      مدل AHP (مطالعه موردی شهر بیستون)

 پایان نامه رشته جغرافیا      پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ی ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی                                      گروه ژئومورفولوژی     پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ی ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی عنوان فارسیمکان‌یابی بهینه دفن پسماندهای جامد شهری بر اساس معیارهای هیدروژئومورفولوژیکی با بهره […]

پایان نامه فروچاله­ ها در دشت کبودرآهنگ استان همدان

 پایان نامه رشته جغرافیا (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فروچاله­ ها در دشت کبودرآهنگ استان همدان دانشگاه زنجاندانشکده انسانی گروه جغرافیا(هیدروژئومورفولوژی)عنوان پایان ­نامه: مکانسیم تشکیل فروچاله­ ها در دشت کبودرآهنگ استان همداناسفند 93 چکیده                                                  دشت کبودرآهنگ در شمال استان همدان  و یکی از چهار دشت اصلی استان همدان است. در دو […]

پایان نامه :بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود) استاد راهنما:

پایان نامه رشته :جغرافیا گرایش :جغرافیا و برنامه ریزی شهری عنوان : بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود) استاد راهنما:
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:02:00 ب.ظ ]
پایان نامه میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده درس دین وزندگی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامیواحد مرودشتدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه برنامه ریزی درسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته برنامه ریزی درسی عنوان:بررسی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده ، اجرا شده و آموخته شده در درس دین وزندگی پایه سوم متوسطه مدارس دخترانه آموزش وپرورش  ناحیه یک […]

پایان نامه شناخت تحول نگرش کلیشه ای جنسیتی والدین

 پایان نامه رشته  علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانیبخش علوم اجتماعیپایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنانگرایش زن و خانواده  شناخت تحول نگرش کلیشه ای جنسیتی والدین در برخورد با فرزندان(دختر و پسر )(مقایسه ی دو گروه سنی از والدین متأهل شهرستان بوکان) بهمن ماه 1391     فهرست مطالب فصل اول  :کلیات […]

پایان نامه تحلیل مقایسه فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران

 پایان نامه رشته  علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانیپایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسیتحلیل مقایسه فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران    ( اصلاح طلب و اصول­گرا)  1390  – 1389آذر  1390        فهرست مطالب    صفحه فصل اول: موضوع تحقیق 1 بیان مسأله. 1 ضرورت و اهمیت موضوع 13 هدف پژوهش 15 فصل دوم: ادبیات […]

پایان نامه انتظارات زنان شاغل در بخش غیررسمی از کار و دستمزد

 پایان نامه رشته  علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرمساردانشکده علوم انسانی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)رشته علوم‌اجتماعی – گرایش جامعه شناسی   عنوان:انتظارات زنان شاغل در بخش غیررسمی از کار و دستمزد و کارکرد های آن در زندگی آنان شهریور 1392     فهرست مطالبچکیده1فصل اول – کلیات پژوهش 1-1- بیان مسئله.21-2- اهمیت و ضرورت تحقیق91-3-اهداف تحقیق111-4- […]

پایان نامه صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران

 پایان نامه رشته حقوق دانشکده معارف اسلامی و حقوقپایان نامه کارشناسی ارشدگرایش حقوق خصوصی  صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران و حقوق فرانسه  شهریور 1391     فهرست مطالبپیشگفتار: 1بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور. 3فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور. 4گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه. […]

پایان نامه چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران دفاتر اسناد رسمی

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)گرایش: حقوق عمومی عنوان:چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه  تابستان 1393     فهرست مطالبچکیده : 1مقدمه. 21)بیان مسأله: 22)اهمیت و ضرورت تحقیق :. 33)پیشینه تحقیق […]

پایان نامه بررسی نظام حقوقی حقابه در ایران

 پایان نامه رشته حقوق بررسی نظام حقوقی حقابه در ایران     چکیده: قانون مدنی ایران به تبعیت از نظر فقها، آب را از مشترکات تلقی کرده و در مواد 129 به بعد شیوه های حیازت آب های مباحه را مقرر نموده است. با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 قابل […]

پایان نامه بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقیپایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته­ حقوق عمومیعنوان:بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران زمستان 1392     فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 1 الف – بیان مساله تحقیق 1 ب- اهمیت تحقیق. 4 ج- اهداف […]

پایان نامه بررسی جایگاه حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق (M.A)گرایش : عمومی موضوع:بررسی جایگاه حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران  سال تحصیلی 92-91      فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول: کلیات (حق تعیین سرنوشت) 2 1-1- مقدمه 3 1-2- بیان […]

پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات قصاص در اسلام، حقوق کیفری ایران، اردن و لبنان

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات (یزد)  پایان نامه (M.A)گرایش: جزا و جرم شناسی عنوان:بررسی تطبیقی مجازات قصاصدر اسلام، حقوق کیفری ایران، اردن و لبنان سال تحصیلی 1393-1392     فهرست مطالبعنوان                                                                                                           صفحهچکیده. 1مقدمه 21- سؤالات تحقیق 3سؤال اصلی تحقیق 3سؤالات فرعی تحقیق 32- فرضیه‏های تحقیق 43- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 44- […]

پایان نامه آسیب شناسی تقنین مدنی در ایران

 پایان نامه رشته حقوق     واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش : حقوق خصوصی عنوان :آسیب شناسی تقنین مدنی در ایرانشهریور 1393 فهرست مطالبچکیده 1مقدمه . 2 طرح مسئله 2 سوال پژوهش. 6 بررسی ادبیات موجود 6 فرضیه 8 اهداف تحقیق 8 سازماندهی پژوهشی 8  فصل اول: تعاریف و اصول 91-1 تعریف قانون […]

پایان نامه تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی

 پایان نامه رشته روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی عنوان تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی: نقش پیش بینی کنندگی هیجان خواهی، خشم و پرخاشگری، معنا و هدف در زندگی و انگیزش تحصیلی استاد مشاور دکتر تورج هاشمی نصرت آباد […]

پایان نامه مسئولیت سبب و مباشر مادی و معنوی جرم در حقوق کیفری ایران

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: جزا وجرم شناسی موضوع: مسئولیت سبب و مباشر مادی و معنوی جرم در حقوق کیفری ایران استاد مشاور: سرکار خانم دکتر خدیجه مرادی سال تحصیلی:91-90 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:01:00 ب.ظ ]
پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده ارشاد دماوند پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی  (گرایش بازاریابی بین الملل)  موضوع: شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران  با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه­ای (با رویکرد مزیت رقابتی) استاد راهنما: جناب آقای دکتر […]

پایان نامه : شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

پایان نامه رشته فناوری اطلاعات عنوان : شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی  شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی-

پایان نامه عوامل مؤثر بر تعیین سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان  دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:ارزیابی عوامل مؤثر بر تعیین سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش شرکت‌های فعال در صنعت مواد داروئی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادابهمن‌ماه 1393     فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه 21-2 بیان مسئله تحقیق 31-3 اهمیت و ضرورت تحقیق […]

پایان نامه تاثیر عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی فروش دوربین

 پایان نامه رشته  مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A(مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتیعنوان : مطالعه تحلیلی تاثیر عوامل هفت گانه آمیخته بازاریابی  (7p) فروش دوربین مداربسته بر افزایش ارزش  ویژه برند   ( مطالعه موردی : شرکت ارتباطات الکترونیک ) تابستان 1393     فهرست مطالب1-1- مقدمه. 121-2-بیان مسئله. 131-3- اهمیت و […]

پایان نامه عوامل موثر بر سبک پردازش دانش در واحد های کاری

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A) رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه عنوان : عوامل موثر بر سبک پردازش دانش در واحد های کاری در شرکت بیمه ایران   زمستان 1393     فهرست مطالبفصل اول کلیات تحقیق. 11 – 1. مقدمه. 21-2. بیان مسأله. 21-3. اهمیت و […]

پایان نامه شناسایی  عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  ( M.A )  گرایش مدیریت بازرگانی داخلی  عنوان :شناسایی و رتبه بندی  عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی ، با  تلفیق مدل  پذیرش فناوری ، تئوری عمل مستدل و نظریه رفتار برنامه ریزی شده( مورد مطالعه : مشتریان بانک صادرات […]

پایان نامه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان فروشگاه های رفاه

 پایان نامه رشته  مدیریت                             واحد یاسوج             دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت                پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی«M.M»  گرایش:  بازاریابی عنوان: بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان فروشگاه های رفاه استان کهگیلویه وبویراحمد شهریور:93      فهرست مطالبعنوان                                                                                                صحفهفصل اول کلیات تحقیق1-1- چکیده                                                                                                 11-2- مقدمه                                                                                                  31-3-  بیان مسأله تحقیق                                                                                  41-4- اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                            51-5- اهدف […]

پایان نامه مقایسه عوامل موفقیت بر بانک دولتی ملی

 پایان نامه رشته  مدیریت واحد نراق  بررسی مقایسه ای عوامل موفقیت بر بانک دولتی ملی و بانک خصوصی اقتصاد نوین (مطالعه موردی استان اصفهان) پایان نامه بازرگانی ـ بین الملل  زمستان 1392      فهرست مطالبفصل اول. 3کلیات تحقیق. 3مقدمه:. 3بیان مسئله. 3ضرورت تحقیق. 3اهداف تحقیق. 3سوالات تحقیق. 3فرضیات تحقیق. 3روش تحقیق. 3جامعه آماری. 3نمونه آماری. 3تعریف […]

پایان نامه عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی در نمایندگی‌های بیمه

 پایان نامه رشته  مدیریت   دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی مدیریتپایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بیمه بررسی عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد استان گیلان  نیمسال تحصیلیتابستان 1393     فهرست مطالبفصل اول: کلیات تحقیقچکیده 11-1)مقدمه. 31-2) بیان مساله. 31-3) اهمیت و ضرورت تحقیق […]

پایان نامه ررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتری

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه علوم و تحقیقات هرمزگانعنوان: بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتری از کیفیت خدمات با رویکرد کانو و MADM:زمستان 1391      فهرست مطالبعنوان                                                                                                       صفحه فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه. 21-2- تشریح و بیان موضوع تحقیق 41-3- مسئله اصلی تحقیق 61-4- ضرورت انجام تحقیق 71-5- اهداف اساسی انجام تحقیق 101-6- سوالات […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:55:00 ب.ظ ]
پایان نامه مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه دانشکده مدیریت و حسابداری، حسابداری پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری عنوان: مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت و ارتباط آن با واحد مالی   شهریور 1393 فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول. 2 کلیات پژوهش 2 1-1 بیان مسأله. […]

پایان نامه مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه تهرانپردیس بین المللی کیش مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی شهریور ماه 1393     فهرست مطالبفصل اول:کلیات تحقیق1 مقدمه2 مساله اصلی تحقیق2 تشریح و بیان موضوع2 ضرورت انجام تحقیق3 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته3 فرضیه تحقیق4 اهداف اصلی از انجام تحقیق5 نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق6 روش […]

مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مناطق فازی

 پایان نامه رشته  مدیریت  واحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حسابداری عنوانمدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مفاهیم مناطق فازی درکارخانه کانی کاو بهمن 91       فصل اول :کلیات تحقیق.21-1مقدمه.21-2بیان موضوع تحقیق31-3مساله اساسی تحقیق.51-4اهمیت انجام تحقیق.61-5اهداف اصلی تحقیق71-6سوالات تحقیق71-7فرضیه های تحقیق. 81-8روش کلی تحقیق81-9قلمرو تحقیق 91-10تعریف واژه […]

پایان نامه صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه  آزاد اسلامی واحد گرمیدانشکده مدیریت و حسابداری پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد در رشته حسابداری عنوان موضوع:«صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران»شهریور 1393     فهرست مطالبفصل اول: کلیات تحقیق 11-1 مقدمه 21-2 تعریف موضوع 31-3 اهمیت موضوع 51-4 مدل مفهومی تحقیق 81-5 اهداف تحقیق 81-5-1 هدف اصلی 81-5-2 اهداف […]

پایان نامه تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری  پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A عنوانتعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها تابستان 1393       فهرست مطالبعنوان                                                                                                                صفحه چکیده. 1فصل اولکلیات تحقیق1-1) مقدمه. 21-2) بیان مسئله. 31-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 51-4) اهداف تحقیق 61-4-1) هدف اصلی: 61-4-2) اهداف فرعی: […]

پایان نامه رابطه نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی

 پایان نامه رشته  مدیریت   دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده شهریور ماه 1393                                                               فهرست مطالب  عنوان                                                                                                                    صفحه                              چکیده.1فصل اول:کلیات تحقیق1-1 مقدمه   31-2 بیان مسئله. 41-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 51-4 اهداف تحقیق 61-5 […]

پایان نامه تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها 

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشاندانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها  با نسبت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دی‌ماه 1393     فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه 21-2 بیان موضوع. 31-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 51-4 بیان […]

پایان نامه رابطه فراوانی بند‌های گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان  دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه در  بورس اوراق بهادار تهران شهریورماه1393       فصل اول:کلیات تحقیق1-1 مقدمه. 21-2 بیان موضوع و ابعاد آن. 41-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 51-4 بیان مسئله. […]

پایان نامه تعیین رابطه سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در بورس

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداریپایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دی 1393   فهرست مطالب عنوانفصل اول:کلیات تحقیق شماره صفحه 1-1-  مقدمه 2 1-2- موضوع تحقیق […]

پایان نامه تعیین رابطه بین  سودآوری و نسبت تقسیم سود

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد کاشان  دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش: حسابداریعنوان:تعیین رابطه بین  سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بهمن ماه 1393        فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه 21-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق 31-3 اهمیت و […]

پایان نامه تعیین اثر طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحدکاشان پایان‏ نامه‌ کارشناسی ارشد رشته حسابداریموضوع پایان نامه تعیین اثر طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود بر رابطه بین محافظه کاری و خطای پیش بینی سود مدیران پاییز 1392     فهرست مطالبعنوان   شماره صفحه                                                     __________________________________________________________ فصل اول : کلیات تحقیقمقدمه 2 بیان موضوع 3اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5مساله […]

پایان نامه تاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی    پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقاتسیستان و بلوچستان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری( M.A ) موضوعتاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن بر حسابداری مدیریت سال تحصیلی1392-1391        فهرست مطالبعنوان                                                                                      صفحهچکیده..1فصل اول کلیات تحقیق1-1-مقدمه31-2-طرح موضوع.61-3 -بیان مسئله. 81-4-اهمیت وضرورت انجام تحقیق91-5 -جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 101-6-اهداف […]

پایان نامه مالکیت خانوادگی ومالکیت نهادی در سیاست تقسیم سود

 پایان نامه رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیدانشکده اقتصاد و حسابداری  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش :حسابداری عنوان : تاثیر مالکیت خانوادگی ومالکیت نهادی در سیاست تقسیم سوددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهار   1392     فهرست مطالب  عنوان صفحه فصل اول: کلیات پژوهش 11-1- مقدمه 12-1بیان مساله. 33-1- اهمیت […]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:38:00 ب.ظ ]