کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

فروردین 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

https://andreeauk55432.blognody.com/25194163/هویت-برند https://remingtoncxnd10976.blogsumer.com/25286844/هویت-برند https://archermicu98766.jts-blog.com/25190152/هویت-برند https://lukasmnhy01087.rimmablog.com/25269779/هویت-برند https://kyleryzwq77766.bloggazza.com/25187394/هویت-برند https://zionqrpl55555.blogaritma.com/25285297/هویت-برند https://gunnerkelm61647.shoutmyblog.com/25269234/هویت-برند https://sergiofzzv60304.bcbloggers.com/25263610/هویت-برند https://cesarmgaf21468.blogcudinti.com/25336469/هویت-برند https://eduardokhll26492.iyublog.com/25272589/هویت-برند https://augustrrww34557.blogdiloz.com/25189351/هویت-برند https://claytonddzu99999.verybigblog.com/25283476/هویت-برند https://erickuwbw47016.activosblog.com/25163165/هویت-برند https://caidencztj93826.p2blogs.com/25193273/هویت-برند https://trentonihdy11000.bloggactivo.com/25287181/هویت-برند https://angeloljdw09998.theblogfairy.com/25280305/هویت-برند https://emiliovfjk55086.vidublog.com/25181670/هویت-برند https://josuetitk65510.oblogation.com/25289167/هویت-برند https://hectoreebw01111.gynoblog.com/25265988/هویت-برند https://holdenzcun37271.laowaiblog.com/25170228/هویت-برند https://erickneuc87778.angelinsblog.com/25267423/هویت-برند https://trentonmdti32087.bloggadores.com/25275804/هویت-برند https://andrefvmb09865.humor-blog.com/25165607/هویت-برند https://griffincgni47538.thekatyblog.com/25126347/هویت-برند https://mariokxgv86175.blogspothub.com/25253554/هویت-برند https://finneatk54322.idblogmaker.com/25257710/هویت-برند https://judahhctj32198.blogdemls.com/25251274/هویت-برند https://jaidengcul44311.ageeksblog.com/25164939/هویت-برند https://alexisuqiy09876.blogunteer.com/25187952/هویت-برند https://augusthooj48715.life3dblog.com/25165771/هویت-برند https://emilianokgxo65432.therainblog.com/25160392/هویت-برند https://sethtccc95204.ltfblog.com/25174927/هویت-برند https://josueluvr25755.blogmazing.com/25260883/هویت-برند https://jeffreytofv87532.blogars.com/25157959/هویت-برند https://tysonfzri32109.thechapblog.com/25257489/هویت-برند https://dallasnjbv98754.blogsvirals.com/25260132/هویت-برند https://troyhxnb09865.glifeblog.com/25191182/هویت-برند https://lukasjllg55554.losblogos.com/25255850/هویت-برند https://arthurwrhw80345.estate-blog.com/25271952/هویت-برند https://beautlbq65320.prublogger.com/25267931/هویت-برند https://griffinnjcs87653.blogdomago.com/25160852/هویت-برند https://codyfzri32209.bloguerosa.com/25185675/هویت-برند https://tysontles25925.daneblogger.com/25262149/هویت-برند https://deanlepw36780.goabroadblog.com/25237513/هویت-برند https://garrettljex00999.popup-blog.com/25260628/هویت-برند https://milotkap65321.blogozz.com/25264611/هویت-برند https://brooksmlnn25110.activablog.com/25281777/هویت-برند https://fernandosohx09876.bloggazzo.com/25227053/هویت-برند https://troyzupo26048.ssnblog.com/25250719/هویت-برند https://simonhcul44321.activoblog.com/25597922/هویت-برند https://deankduj32198.blogoxo.com/25589725/هویت-برند https://landenwswt57184.elbloglibre.com/25453150/هویت-برند https://cashqbgh18284.blog-ezine.com/25562979/هویت-برند https://franciscolkct49440.blogscribble.com/25546372/هویت-برند https://garrettlfxn53209.madmouseblog.com/5946228/هویت-برند https://troyroiy62839.ja-blog.com/25513461/هویت-برند https://shaneqldu87654.blogtov.com/5942686/هویت-برند https://louisslds76431.digitollblog.com/25352183/هویت-برند https://cesarbvmb19875.blazingblog.com/25546464/هویت-برند https://connerzqgv86532.creacionblog.com/25409753/هویت-برند https://elliottpzed20861.tusblogos.com/25485994/هویت-برند https://landenggdz11111.blogchaat.com/25507247/هویت-برند https://shanebujv47135.dm-blog.com/25551786/هویت-برند https://spencerhxoc19876.smblogsites.com/25477649/هویت-برند


جستجو
آخرین مطالب


 Live help is offline…

Live help is offline…


 

 


صفحه نخست | ورود کاربران | ثبت وبلاگ جديد | راهنما | اخبار سايت | فهرست وبلاگها | تبليغات در نگار بلاگ | درباره نگار بلاگ | گزارش تخلف | تماس‌با‌ما

میز کار
» میز کار
» لیست وبلاگ های من
» ارسال مطلب جدید
» مدیریت مطالب قبلی
» آخرین نظرات خوانندگان
» نظرات تایید نشده
» پیوندهای روزانه
» پیوندهای وبلاگ
» موضوعات مطالب
» نویسندگان وبلاگ
» صفحات جداگانه
» تنظیمات وبلاگ
» انتخاب قالب وبلاگ
» ویرایش قالب
» نظرسنجی وبلاگ
» اتصال دامنه به وبلاگ

 
 
 
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.
دانشگاه تهران
دانشکده علوم اجتماعمقدمه
توسعه فرایندی است چند بعدی که بصورت همه‌جانبه و هماهنگ جامعه را به سمت شکوفایی و ترقی هدایت می‌کند. بی‌شک جامعه‌ای می‌تواند ادعای توسعه یافتگی داشته باشد که همه ابعاد و اجزاء آن بصورت هماهنگ حرکت کند. در این زمینه می‌توان به جوامع توسعه یافته در مقایسه با جوامع جهان سوم و توسعه نیافته اشاره کرد. بطوریکه در جوامع نوع اول توسعه‌ای همه جانبه بوقوع پیوسته است و همه ابعاد این جوامع بطور موزون و هماهنگ با هم در حال حرکتند. هرچند که در مواقعی نیز دچار ناهمگونی و ناموزونی شده‌اند اما این ناهمگونی و ناموزونی کارکردی در مقابل دیگر نتایج مثبت توسعه کمتر به چشم می‌آید. برخلاف آن در جوامع در حال توسعه شاهد توسعه‌ای ناموزون، ناهماهنگ و تک‌بعدی هستیم که نه تنها مشکلات را کم نکرده بلکه بر مسایل و مشکلات این جوامع افزوده است.
یکی از عرصه‌های ناهماهنگی و ناموزونی رشد و توسعه در کشورهای جهان سوم، نابرابری و شکاف میان شهر و روستاست که این دو را از نظر دستیابی به امکانات، خدمات، تسهیلات و شاخص‌های توسعه یافتگی در مقابل یکدیگر قرار داده است، بطوریکه شهرها دارای امکانات و خدمات فراوان و روستاها دارای امکانات و خدمات بسیار کمی هستند که البته این به معنی توسعه‌یافتگی شهرها نیست ولی در شهرها سطح زندگی و رفاه بسیار بالاتری از روستاها دارند. با توجه به چنین وضعیتی اهمیت و ضرورت توسعه روستایی برای نجات روستاها و کاهش مشکلات شهرها بیش از پیش نمایان می‌شود.
و اما توسعه روستایی خود دارای ابعاد مختلفی است که توجه همه جانبه به این ابعاد می‌تواند روستاها را از وضعیت فعلی خود نجات دهد. یکی از مهمترین ابعاد توسعه روستایی و شاید بتوان گفت مهمترین بعد آن مساله مدیریت روستایی است که نقش بسیار مهم در هماهنگی فعالیتهای توسعه روستایی برعهده دارد. مدیریت روستایی با مدیریت شهری تفاوتهای زیادی دارد چرا که شهر و روستا دو محیط مختلف هستند. به همین دلیل نمی‌توان اصول و قوانین مدیریت کلاسیک شهری یا سازمانی را برای روستا به اجرا درآورد.
مدیریت را می‌توان چنین تعریف کرد: «مدیریت، فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می‌گیرد. (رضائیان، ۱۳۸۰، ص۶)
«تعریف مذکور، پنج قضیه اساسی ذیل را که زیربنای مفاهیم کلی نظری و عملی (فنی) مدیریت است دربر دارد: ۱ـ مدیریت یک فرایند است.۲ـ مفهوم نهفته مدیریت،هدایت تشکیلات انسانی است. ۳ـ مدیریت مؤثر، تصمیم‌های مناسبی می‌گیرد و به نتایج مطلوبی دست می‌یابد. ۴ـ مدیریت کارا، به تخصیص و مصرف مدبرانه منابع می‌گویند. ۵ـ مدیریت بر فعالیتهای هدفدار، تمرکز دارد.» (همان ، ص ۷)
«بخشی از دانش مدیریت را می‌توان از طریق آموزش فراگرفت و بخش دیگر را ضمن کار باید آموخت و در واقع بخشی را که با آموزش فراگرفته می‌شود، علم مدیریت و بخشی را که موجب به کار بستن اندوخته‌ها در شرایط گوناگون می‌شود، هنر مدیریت می‌نامند. اساساً دو روش برای یادگیری دانش مدیریت وجود دارد: اول، از طریق آموزش و دوم، ضمن انجام کار. البته می‌توان ترکیبی از دو روش فوق را نیز به کار برد.» (همان ، ص ۸)
اهمیت مساله مدیریت در جوامع مختلف بر هیچ کس پوشیده نیست، چرا که امکانات و منابع موجود محدود است و برای استفاده درست و بهینه از این امکانات محدود داشتن مدیریتی دانا و توانا از ضروریات است.
متأسفانه در کشورهای جهان سوم از جمله ایران، به مدیریت علمی اهمیت کمی داده می‌شود و به علت تمرکز تصمیم‌گیریها در مرکز، مدیریتهای منطقه‌ای و محلی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. هرچند که بعد از انقلاب اسلامی بیشتر به مناطق محروم و دورافتاده توجه شده است ولی شدت، وسعت و تنوع محرومیت‌ها به حدی زیاد است که نیازمند مدیریتی بسیار کارآمدتر و آشناتر با مسایل و مشکلات خاص هر منطقه است و این امر تنها از عهده مدیریتهای محلی و منطقه‌ای برمی‌آید.
نتیجه چنین روندی عدم رشد و توسعه مناطق مختلف است. این روند که در مورد استانها، شهرستانها و شهرهای مختلف اعمال می‌شود در مورد روستاها با قوت و شدت بیشتری اعمال می‌گردد، چرا که روستائیان، مظلوم‌ترین قشر این جوامع هستند و چون همیشه از بیرون و بدون آگاهی و شناخت لازم برای آنها تصمیم‌گیری شده است، اکثر این تصمیات یا نادرست بوده و یا در اجرا با مشکل مواجه شده، دچار شکست شده‌اند.دلایل اصلی این شکستها نیز عدم جلب مشارکت واقعی مردم، عدم شناخت نیازهای روستاییان و همچنین عدم درک امکانات و تواناییهای روستا و روستائیان است.
ولی هیچ عاملی در عدم موفقیت برنامه‌های توسعه روستایی مهمتر از عدم درک صحیح از مدیریت روستایی و ویژگ
یهای آن و همچنین تفاوت میان شهر و روستا و در نتیجه تفاوت در نحوه اداره آنها نیست. «روستا واحدی طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی می‌باشد که به لحاظ اداری نیز به عنوان کوچکترین واحد در تقسیمات اداری و سیاسی به حساب می‌آید. محدودیت جمعیت و امکانات اقتصادی و. روستاها از گذشته‌های دور، مدیریت آنرا به صورت یکپارچه مطرح کرده است.» (طالب، ۱۳۷۶، ص ۷۵)
ارائه تعریف دقیقی از مدیریت روستایی کار بسیار مشکلی است چرا که بر سر تعریف آن توافق کلی وجود ندارد. این دشواری ناشی از عوامل مختلفی است. دکتر طالب در این زمینه چنین می‌گوید: «دشواری مفهوم مدیریت روستایی ناشی از تفاوت نظرگاههای سازمانهای اداری و اجرایی از یک طرف و درهم تنیدگی ابعاد مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه روستایی از طرف دیگر است. مدیریت روستایی از لحاظ کالبدی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مفاهیم متفاوتی را از دیدگاه متولیان مربوط مطرح می‌کند.» (همان ، ص ۱۰۱)
مسئله مدیریت روستایی از مقولاتی است که کمتر مورد توجه محققان قرار می‌گیرد ولی نقشی بسیار مهم و حیاتی در هدایت و توسعه روستاها برعهده دارد. این شاخصه از مدیریت به دلایل مختلفی کمتر مورد علاقه محققان دانشگاهی است. رابرت چمبرز در این زمینه چنین می‌گوید: «تعداد معدودی از دانشگاهیان، مدیریت روستایی را از نظر مسئولیت‌ ذهنی و فکری مهیج می‌بینند و یا آن را واجد حوزه‌هایی که در آن به تحقیق کاربردی بتوان دست زد می‌دانند، کارگزاران روستایی هنوز راه طولانی در پیش دارند تا بتوانند تشخیص دهند که چگونه مدیریت می‌تواند در خدمت توسعه روستایی باشد.» (چمبرز، ۱۳۷۶، ص ۲۳۰)
مدیریت روستایی در ایران دارای سابقه‌ای طولانی می‌باشد. این مدیریت با توجه به کوچک بودن دهات و همچنین وابستگی فعالیتهای مختلف روستایی به یکدیگر دارای ویژگیهایی است که بی‌توجهی به این ویژگیها و همسان دانستن آن با مدیریت شهری مشکلات فراوانی را برای روستاهای کشور ایجاد کرده است و به علت عدم تطبیق این مدیریت با روستاهای کشور جلوی پیشرفت و آبادانی آنها گرفته شده  و در مواردی حتی موجب نابودی روستاهای آباد شده است.
با توجه به نکات ذکر شده و همچنین فعالیت چند ساله دهیاریها، ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریها و شناخت موانع و مشکلات آنها امری بسیار حیاتی است که می‌تواند در رشد و بالندگی دهیاریها و به تبع آن روستاهای ما نقشی مهم بازی کند. به همین دلیل در این تحقیق تلاش می‌شود مطالعه‌ای در زمینه اثربخشی عملکرد دهیاریها در بُعد مدیریت امور عمومی روستاها و بر مبنای وظایف محوله به آنان صورت گیرد و علاوه بر ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریها، مشکلات آنان نیز از نظر مردم ، اعضای شورا و دهیاران بررسی شود.
 
1-1- بیان مسئله
مدیریت روستایی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد چرا که روستا و روستایی در این سرزمین از قدیم‌الایام وجود داشته است. «در دوره‌هایی که روستاها به صورت اقطاع و تیول مورد بهره‌برداری بوده‌اند تا زمانهایی که به صورت خالصه یا بزرگ مالکی و خرده مالکی اداره می‌شده‌اند، امور مختلف روستا به صورت ادغام شده و یک پارچه مطرح بوده و فرد یا افرادی (مالک، مباشر، نماینده) که نقش مدیر را داشته‌اند، در رابطه با مقامات حکومتی بوده‌اند. روستاها همواره، خراج‌گذار دولت بوده و به صورت یک مجموعه محسوب می‌شده‌اند. مالک ده نیز اداره امور اجتماعی اقتصادی و سیاسی ده را در دست داشته است. اداره کل زراعت، دامداری، باغداری در سطوح مختلف و بر مبنای نسق، تأمین آب و نگهداری آن، مسائل حفاظتی و حمایت در مقابل عوامل نامساعد طبیعی و امنیتی، مسائل اجتماعی درون روستا و ارتباط روستا با دنیای خارج از روستا و. جملگی تحت مدیریت مالک (به طور اعم) بود و جهت تنظیم و تنسیق امور مختلف افرادی در سطح روستا و عمدتاً از خود روستائیان توسط مالک منصوب می‌گردید. (طالب، ۱۳۷۶، ص ۷۵)
«کدخدا فردی روستایی بود، منتصب مالک و مورد حمایت وی و مجری نظرات مالک که رابط مالک و روستایی بود، مدیریت عملی ده را کدخدا با بهره‌گیری از همکاری دشتبان، داروغه، سرجفت‌ها، سربنه‌ها، سالارها و. برعهده داشت. بعد از مشروطیت با عنایت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روستاها، در دوره اول مجلس در قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام، اداره امور ده را به کدخدا واگذار کرده و ده را به صورت یک دایره حکومتی و در پائین‌ترین رده تشکیلات حکومتی ملاحظه نمودند. هرچه از صدر مشروطیت دور می‌شویم و به سالهای دهه ۱۳۴۰ و دوره انجام اصلاحات ارضی نزدیک می‌شویم، ملاحظه می‌گردد نقش مالک در تعیین و نصب کدخدا یا دهبان (اصطلاحی که پس از اصلاحات ارضی متداول گردید) کاهش یافته و دولت نقش بارزتری پیدا می‌کند. اصولاً یکی از اهداف انجام اصلاحات ارضی را «دولتی کردن» روستا ذکر کرده‌اند.» (همان ، ص ۷۶)
«انجام اصلاحات ارضی که قبل از هرچیز درصدد حذف قدرت سیاسی مالکین بود موجب گردید که ساخت مدیریت روستا آسیب جدی ببیند. در این دوره ظاهراً مردم منشأ قدرت و تعیین کدخدا و مباشر امور روستا شدند. ولی نفوذ مالکین که جز در مرحله اول اصلاحات ا رضی مورد حمله جدی قرار نگرفت از یک طرف و ورود دولت به روستا از طرف دیگر هیچگاه عملاً این باور را به روستائیان نداد که اداره امور خود را خود در دست دارند.در این دوره منشأ قدرت در روستا دولت است و مالکین با نفوذ خود در دولت و استف
اده از ایادی خود در روستاها، از طریق مقامات دولتی اعمال نفوذ می‌کنند. کدخداها معمولاً همانهایی هستند که قبلاً بوده‌اند زیرا علاوه بر وجود حالت کم و بیش موروثی، ارتباط کدخدا با مقامات اداری، قابلیت‌ها و شایستگی‌های لازم را از نظر مقامات اداری برای تداوم فعالیت خود داشتند و در کمتر موردی تعویض شدند.» (طالب ، ۱۳۷۶ ، ص ۸۵) به این ترتیب با فروپاشی قدرت سیاسی مالکین، دولت جایگزین آنها در روستا شد چرا که مردم روستا آمادگی و توانایی لازم برای اداره روستا را نداشته و نهادهای مناسبی نیز برای اعمال قدرت سیاسی مردم در روستا وجود نداشت.
«با فروپاشی حکومت پهلوی در سال ۱۳۵۷، سیستم مدیریت روستایی از جمله انجمنهای ده، سپاهیان بهداشت، دانش و ترویج و آبادانی، هریک به نحوی منحل گردید و شیرازه ارتباط دولت با روستاها از هم گسیخت.برای پر کردن این خلا و عمران و آبادانی روستاها در تابستان ۱۳۵۸ جهاد سازندگی وارد روستا شد و شورای اسلامی روستایی را تشکیل داد. قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و قانون مزبور به این شوراها رسمیت بخشید و تشکیل آنها را برعهده جهاد سازندگی گذاشت. اعضاء شورای اسلامی ده برحسب جمعیت روستا از ۵ تا ۷ نفر متغیر بود و اعضای آن به طور مستقیم و با رأی مردم برای دوسال انتخاب می‌شدند. این قانون در سال ۱۳۶۵ اصلاح گردید و طول دوره شورا به چهار سال افزایش یافت. شوراهای اسلامی روستایی برخلاف سایر شوراهای مذکور در قانون فوق تشکیل شدند و تا انتخابات جدید شوراها در سال ۱۳۷۷ ادامه یافتند. در سال ۱۳۷۵، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب مجلس رسید یکی از ابتکارات این قانون تعریف یک مقام اجرایی به نام دهیار در هر روستا است که وظیفه اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا را برعهده دارد. براساس این قانون دهیار با انتخاب شورای اسلامی روستا و حکم بخشدار تعیین می‌شود. بر طبق این قانون تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت ۳ نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش ۵ نفر خواهد بود.» (ماهنامه جهاد، ۱۳۸۳، ص ۹۰ و ۸۹)
جایگاه شورا در مدیریت روستایی جایگاهی اجرایی نیست بلکه وظیفه آن تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی امور است. شورا برای دستیابی به چنین اهدافی تشکیل شده است و هدف اصلی ان پیشبرد سریع و کارآمد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا است. درکنار این وظایف تعیین دهیار و نظارت بر کار دهیار را نیز برعهده دارد.
هرچند در قانون مذکور و آئین‌نامه اجرایی آن انتخاب فردی به عنوان دهیار توسط شورای اسلامی به عنوان یکی از وظایف شورا آمده بود و براساس آن در بسیاری از روستاهای کشور دهیاران انتخاب و منصوب گردیدند، ولی به دلایل مختلف از جمله عدم پیش‌بینی قوانین استخدامی، مالی، تشکیلات و سازمان مناسب دهیاری، و نبود منابع درآمدی پایدار در روستاها، عملاً از نظر اجرایی، ایجاد دهیاری در اغلب روستاها، مسکوت باقی ماند. همین امر باعث شد در سال ۱۳۷۷ مجلس به پیشنهاد وزارت کشور «قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور» را به تصویب برساند. براساس این قانون دهیاریها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل و با درخواست روستائیان و مجوز وزارت کشور در هر روستا تشکیل می‌شوند. دهیاریها بطور کلی وظایفی مشابه شهرداری‌ها را در سطح روستا دارا هستند. با این تفاوت که تأسیس دهیاری در روستا به هیچ وجه مانعی برای اقدامات و کمک‌های دولت در جهت رسیدگی به عمران و آبادانی روستاهای مذکور نخواهد شد و با تأسیس دهیاری در هر روستا مدیریت امور عمومی روستا به دهیار سپرده می‌شود. (ماهنامه جهاد، ۱۳۸۳، ص ۹۰ و ۸۹)
دهیار مقامی اجرایی است که موظف به اجرای تصمیمات شوراست و نمی‌تواند مستقلاً در زمینه مسائل مختلف روستا تصمیم‌گیری کند. دهیار باید همکاری نزدیکی با شورا داشته باشد و در اصل بازوی اجرایی شورا باشد، به همین دلیل مطالعه چگونگی رابطه دهیار و شورا می‌تواند دارای اهمیت زیادی باشد.
با نگاهی اجمالی به مدیریت روستایی قبل از انقلاب اسلامی روند رشد و گسترش نفوذ دولت در روستاها و جایگزینی آن به جای مالکان قابل مشاهده است. مالکان همه امور روستا را تحت کنترل خود داشته و بنا به منافع خود تا حدود زیادی در امر مدیریت روستا موفق عمل می‌کردند. پس از جایگزینی دولت به جای مالکان در روستاها در اثر اصلاحات ارضی، نیروهای دولتی نتوانستند خلاء مدیریتی ناشی از عدم حضورمالک را پر کنند و از همین زمان مدیریت روستایی دچار کاستی و ضعف گردید در زمان مالکان و ایادی آنها مراد از مدیریت روستایی اداره کلی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مالی و اداری روستاست که کلیه ابعاد روستا را شامل می‌شد. بعد از اصلاحات ارضی نیز مدیریت روستایی تا حدود زیادی همان ابعاد چندگانه مدیریتی را دربرمی‌گیرد که البته با ضعف و ناتوانی در اداره امور همراه است.
در زمان حاضر چون سازمانها و ادارات دخیل در مدیریت روستاها زیاد شده‌اند نمی‌توان به راحتی مدیریت روستایی و ابعاد آن را مشخص کرد چرا که هر نهاد یا سازمانی خود را متولی بخشی از مدیریت روستا می‌داند اما در حوزه عملکرد دهیاری مراد از مدیریت روستایی اداره امور عمومی روستا باابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بهداشتی، اداری و. است
.
«دهیارها به عنوان سازمانهای عمومی غیردولتی که اداره امور محلی را با نظارت روستائیان از طریق شوراهای اسلامی روستا به انجام می‌رسانند، در حوزه و عرصه «امور عمومی» و «خدمات عمومی» وظیفه‌مند هستند. در تعاریفی که از امور عمومی صورت می‌گیرد، فعالیت‌هایی چون بهبود و نظافت محیط، حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از زیرساختها (آب، برق، گاز، تلفن)، فضای سبز محلی، آتش نشانی، امور بهداشتی و آموزشی و فرهنگی و. را شامل می‌شود.» (دهیاریها ، ۱۳۸۲ ،  شماره ۱، ص ۱)
ذکر یک نکته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد و آن نکته این است که اداره امور عمومی روستا با توسعه یکپارچه روستایی متفاوت است چرا که توسعه یکپارچه ابعادی به مراتب بیشتر و وسیعتر را نسبت به اداره امور عمومی روستا دربرمی‌گیرد و اداره امور عمومی خود جزئی از توسعه یکپارچه به شمار می‌رود. توسعه یکپارچه روستایی دارای ابعاد مختلفی همچون توسعه اقتصادی، توسعه کشاورزی، حل مشکل اشتغال روستایی و غیره است که مفهومی به مراتب وسیعتر و همه‌جانبه‌تر از اداره امور عمومی روستاست.
با توجه به نکات ذکر شده هدف اصلی این تحقیق ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریها در زمینه اداره امور عمومی روستاست که بر مبنای وظایفی که در قانون برای آنها تعیین شده است به انجام می‌رسد.
 

۱-۲- اهمیت و ضرورت مسئله
بی‌شک برای افزایش بهره‌وری، بازده و کارایی هر سیستم اجتماعی ـ اقتصادی و تسهیل امور و حل سریع مشکلات داشتن مدیریتی قوی، با تدبیر و توانمند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. روستا نیز به عنوان یک مجموعه اجتماعی ـ اقتصادی با ابعادی پیچیده و مرتبط با هم نیازمند مدیریتی توانا، دردآشنا و آگاه به مسائل روستایی برای حل آنها می‌باشد تا بتواند به حیات خود ادامه داده، بر مشکلات غلبه کرده و به رشد و بالندگی خود ادامه دهد.
در صورت فقدان مدیریتی کارآمد و توانا در روستا مسایل مهمی همچون مسئله مشارکت روستاییان در طرحهای عمرانی و خدماتی، مراقبت از اماکن عمومی تأسیس شده در روستا و کمکهای مالی روستاییان به طرحهای روستایی دچار وقفه و رکود شده و نوعی بلاتکلیفی و بی‌برنامگی در روستاها بوجود خواهد آمد. از طرفی مسئله ارتباط روستائیان با نهادها و ادارات دولتی و اداره امور عمومی روستا لاینحل باقی خواهد ماند و کسی مسئولیت اینچنین اموری را نخواهد پذیرفت.
با توجه به چنین کارکردهای مهمی که مدیریت روستایی به رهبری شورای اسلامی و همکاری اجرایی دهیار برعهده دارد بی‌توجهی به آن عواقب بسیار سنگینی برای روستاها و به تبع آن کشور در پی خواهد داشت. به همین منظور توجه به عملکرد دهیاریها در زمینه مدیریت روستایی و بررسی میزان موفقیت و عدم موفقیت آنها دارای اهمیت و اولویتی بسیار ضروری است، چرا که می‌تواند راهگشای بسیاری از مسایل و مشکلات روستاییان بوده و همچنین با نشان دادن مشکلات و تنگناهای دهیاریها به آنها و همچنین مسئولین مربوطه، گام مهمی در جهت رفع نواقص و مشکلات این نهاد نوپا بردارد. البته توسعه یکپارچه روستایی و پیشرفت همه جانبه روستا از عهده و توان شورا و دهیار خارج است و با توجه به امکانات و اختیاراتی که دارند نمی‌توانند همه ابعاد توسعه را در روستا پیاده نمایند. به همین دلیل نمی‌توان انتظار و توقعی بالاتر از حد توانشان از آنها داشت.
چنین مطالعاتی دارای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است چرا که اداره امور عمومی روستا نقش بسیار مهمی در جلوگیری از تخلیه روستاها، نابودی اماکن عمومی روستا و رشد مهاجرت و به تبع آن شلوغی و ازدحام شهرها خواهد داشت و این خود می‌تواند زمینه‌ساز رشد وتوسعه شهر و روستا را فراهم سازد. البته در مناطق روستایی مسائل مهمی نیز همچون رشد اقتصادی و کشاورزی، اشتغال، توسعه اجتماعی و فرهنگی و. نیز وجود دارد که در صورت بی‌توجهی به آنها تمامی زحمات دهیار در زمینه اداره امور عمومی روستا و مدیریت روستایی به هدر رفته و اصولاً در آینده روستایی وجود نخواهد داشت که به مدیریت روستایی نیاز داشته باشد چرا که تمامی روستاییان به شهرها مهاجرت کرده و روستاها خالی از سکنه خواهند شد.
 
 
1-3- اهداف تحقیق
الف) هدف کلی:
ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریها در حوزه امور عمومی روستا بر مبنای وظایف محوله به آنها.
ب) اهداف جزئی:
ـ ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریها در بعد بهداشتی ـ زیست محیطی روستا.
ـ ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریها در بعد اجتماعی روستا.
ـ ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریها در بعد اقتصادی ـ عمرانی روستا.
ـ ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاریها در بعد سیاسی ـ انتظامی روستا.
ـ ارزیابی میزان همکاری دهیار با شورا در زمینه اجرای درست و کامل تصمیمات شورا.
ـ بررسی مسائل و مشکلات دهیاریها.
این اهداف با توجه به وظایف واگذار شده به دهیاری در قانون و استفاده از رویکرد هدف در زمینه اثربخشی سازمانها تعیین شده اند.
 
1-4- سوالات اساسی تحقیق
ـ  اثربخشی عملکرد دهیاریها از نظر مردم، شورا و دهیار از آغاز فعالیتشان تاکنون چگونه بوده است؟
ـ دهیار به چه میزان به اجرای تصمیمات و نظرات شورا پایبند است؟
ـ چه مسائل و مشکلاتی بر سر راه دهیاریها وجود دارد؟

برای دیدن فهرست این پایان نامه می توانید اینجا کلیک کنید
 
  


» تغییر رمز عبور
» ثبت در فهرست بلاگها
» پشتیبان گیری از وبلاگ
» حذف وبلاگ
» راهنما
» خروج از بخش مدیریت
» مشاهده وبلاگ


 

 

صفحه نخست |  ورود کاربران |  ثبت وبلاگ جديد |  راهنما |  اخبار سايت |  فهرست وبلاگها |  تبليغات در نگار بلاگ |  درباره نگار بلاگ |  گزارش تخلف |  تماس‌با‌ما
 

جستجو :   
 


طبقه بندی وبلاگ ها
اخبار و رسانه ها(0)
هنر و ادبیات(0)
رایانه و اینترنت(1)
علم و فن آوری(1)
تجارت و اقتصاد(0)
اندیشه و مذهب(0)
فوتو بلاگ(0)
وبلاگ و وبلاگ نویسی(0)
فرهنگ و تاریخ(0)
جامعه و سیاست(1)
ورزش(0)
سرگرمی و طنز(0)
شخصی(0)
خانواده و زندگی(0)
سفر و توریسم(0)
فارسی زبان در دیگر کشورها(1)
 


فهرست بلاگ ها
 
پست ایران
پست ایران
تعمیر درب اتوماتیک
تعمیر درب ریموتی
دنیای برنامه نویسی و آموزش برنامه نویسی
بهترین منابع آموزشی برنامه نویسی وب را اینجا معرفی میکنم
آموزش برنامه نویسی اندروید
در این سایت بهترین منابع آموزش برنامه نویسی قرار میگیرد
دنیای ساختمان های فوق حرفه ای
دنیای ساختمان های فوق حرفه ای
ژئوسنتتیک ها و کاربرد های بی نظیرشان

تابلو فرش مناجات
تولید و فروش انواع تابلو فرش ماشینی
لوازم خانگی


صفحه نخست
وبلاگ من
مدیریت وبلاگ
امکانات
راهنمای مهدی بلاگ
گزارش تخلفات
درباره ما
تماس با ما
وبلاگ های به روز شده
مجله مهدی بلاگ
پاتوق وبلاگ نویسان
میز کار » مطلب جدید qwefqw scse خوش آمدید! [خروج]وبلاگ فعلی : دانلود مقالات
میز کار
میز کار مدیریت
وبلاگ های من
آمار بازدیدکنندگان
مطالب وبلاگ
فتوبلاگ
صفحات
صفحه جدید
ویرایش صفحات
صندوق پیام
پیوندها
آلبوم
یادداشت بازدیدکنندگان
پرسش و پاسخ
نظرسنجی ها
قالب وبلاگ
تنظیمات
خروج
عنوان:
Font family
8px

Path: p
درج ادامه مطلب
تاریخ انتشار:
1399-1-11
وضعیت نظرات:
دسته:
برچسب ها:
شما میتوانید برچسب ها را با + از هم جدا کنید
ذخیره به صورت پیش نویس

Copyright© Mahdaviat IT Center


لوازم خانگی
آژانس مسافرتی
شركت خدمات مسافرت هوايي و گردشگري ايليا گشت با استعانت از خداوند متعال در سال 1389 فعاليت خود را بر مبنای اصل مشتري مداري و اصول روز اين صنعت آغاز به كار نموده
ادبی
ادبی
ادبی
ادبی
ورق شیروانی کرکره ای رنگی و گالوانیزه

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 302 صفحه بعد
 صفحه اصلیآموزشگزارش تخلفتماس با ما
پیش خوان

امروز : 12 فروردین 1399

 

نمایش سایت
کنترل پنل
امکانات سایت
مدیریت محصولات فایلی
مدیریت کالا و خدمات
مدیریت مطالبدسته بندی مطالب
ایجاد و مدیریت مطالب
امور مالی
همکاری در فروش
ایجاد و مدیریت نویسنده
دیدگاه های کاربران
مدیریت پروفایل
استخراج لیست ایمیل
پشتیبانی فورکیا
خروج
ایجاد و مدیریت مطالب
توجه!کاربر گرامی در این قسمت می توانید از طریق دکمه ایجاد مطلب جدید برای سایت یا فروشگاه خود مطالب، اخبار مقالات و حتی وبلاگ ایجاد نمایید
مطلبی در سایت یا فروشگاه شما، در موقعیت یا سطح بالاتری قرار می گیرد که در ستون مرتب سازی عدد بزرگتری برای آن وارد شده باشد
اگر سطری کم رنگ شده بود دلیل آن غیرفعال شدن مطلب به علت رعایت نکردن قوانین سایت یا گزارش تخلف می باشد جهت فعالسازی مجدد، از طریق ارسال درخواست پشتیبانی اقدام نمائید

 ایجاد مطلب جدید
#
نام نویسنده
عنوان مطلب
دسته بندی
تعداد بازدید
تاریخ انتشار
ویرایش
 مرتب سازی
 حذف
1
مدیر فروشگاه
پایان نامه علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان
پایان نامه
1
1399/01/12 ساعت 00:092
مدیر فروشگاه
پایان نامه علل گرایش جوانان به اعتیاد
پایان نامه
2
1399/01/12 ساعت 00:083
مدیر فروشگاه
پایان نامه بررسی تحلیل کلام
پایان نامه
1
1399/01/12 ساعت 00:074
مدیر فروشگاه
پایان نامه رابطه بین افت تحصیلی فرزندان با والدین آنها
پایان نامه
1
1399/01/12 ساعت 00:055
مدیر فروشگاه
ERR_CONNECTION_CLOSED
پایان نامه
1
1399/01/12 ساعت 00:046
مدیر فروشگاه
پایان نامه روایت شناسی داستان‌های فارسی
پایان نامه
1
1399/01/12 ساعت 00:027
مدیر فروشگاه
پایان نامه بررسی رابطه بین تمایل به مهاجرت از آبادان با رضایت از زندگی
پایان نامه
1
1399/01/12 ساعت 00:018
مدیر فروشگاه
گرایش جمعیت : پایان نامه درباره محرومیّت تحصیلیِ فرزندان
پایان نامه
1
1399/01/11 ساعت 23:599
مدیر فروشگاه
پایان نامه مدیریت توسعه (علوم اجتماعی) درباره توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی
پایان نامه
1
1399/01/11 ساعت 23:5810
مدیر فروشگاه
پایان نامه علوم اجتماعی گرایش مدیریت توسعه درباره توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی
پایان نامه
1
1399/01/11 ساعت 23:56 
1
 
رشته فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه‌ای، عطری
عنوان
بررسی اثر ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی  بر قارچ رایزوکتونیا سولانی
استاد راهنما
دکتر فرزاد فنودی
اساتید مشاور
              دکتر مهدی محمدی مقدم              
  دکتر امیر حسین محمدی
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
عنوان                                                                                                                                                    صفحه
چکیده.۱
فصل اول :مقدمه
مقدمه. . ۳
 1-1بیان مسئله.۶
۱-۲ اهمیت وضرورت تحقیق .۶
 1-3 اهداف تحقیق ۶
  1-4 سئوالات تحقیق ۷
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- کلیات.۹
۲-۲- قارچ رایزوکتونیا سولانی ۹
۲-۲-۱- معرفی قارچ رایزوکتونیا سولانی۹
۲-۲-۲- بیماری‌های قارچ رایزوکتونیا سولانی.۱۰
۲-۲-۳- کنترل بیماری­های قارچ رایزوکتونیا سولانی.۱۲
۲-۳- گیاه‌شناسی.۱۳
۲-۳-۱- گیاه دارویی اکالیپتوس۱۳
۲-۳-۲- گیاه دارویی آویشن۱۴
۲-۳-۳- گیاه دارویی بابونه. ۱۶
۲-۳-۴- گیاه دارویی رازیانه۱۸
۲-۳-۵- گیاه دارویی رزماری .۲۰
۲-۳-۶- گیاه دارویی نعنا فلفلی.۲۱
۲-۳-۷- گیاه دارویی سنبل الطیب.۲۴
۲-۴- اسانس‌ها.۲۵
۲-۵- مبارزه بیولوژیک.۲۶
فصل سوم: مواد و روش‌ها
۳-۱- مشخصات محل آزمایش ۳۲
۳-۲- مشخصات اجرایی طرح .۳۲
۳-۳- تهیه اسانس‌های گیاهی .۳۲
۳-۳-۱- روش استخراج اسانس ۳۲
۳-۳-۲- جدایه‌های قارچی ۳۳
۳-۴- مراحل کار ۳۳
۳-۴-۱- طرز تهیه محیط کشت۳۳
۳-۵- اندازه گیری صفات مورفولوژیکی.۳۴
۳-۶- تعیین کمترین غلظت بازدارندگی۳۴
۳-۷- درصد بازدارندگی از رشد.۳۴
۳-۸- محاسبات آماری۳۵
فصل چهارم: نتایج
۴-۱- نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات۳۷
۴-۱-۱- گیاه دارویی آویشن۳۷
۴-۱-۲- گیاه دارویی اکالیپتوس.۳۷
۴-۱-۳- گیاه دارویی بابونه۳۸
۴-۱-۴- گیاه دارویی رازیانه۳۹
۴-۱-۵- گیاه دارویی رزماری .۳۹
۴-۱-۶- گیاه دارویی نعنا فلفلی ۴۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث
۵-۱- نتیجه گیری.۵۴
فصل ششم : منابع
منابع ۶۱
فهرست جداول
عنوان                                                     صفحه
جدول ۴-۱: تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در تیمارهای روز و غلظت.۴۷
ادامه جدول ۴-۱: تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در تیمارهای روز و غلظت.۴۸
جدول ۴-۲: مقایسه میانگین اثرات ساده روز و غلظت بر روی صفات مورد ارزیابی.۴۹
جدول ۴-۳: مقایسه میانگین اثرات ساده روز و غلظت بر روی آویشن۵۰
جدول ۴-۴: مقایسه میانگین اثرات متقابل روز و غلظت .۵۱
جدول ۴-۵: مقایسه میانگین اثرات متقابل روز و غلظت بر آویشن۵۲
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                          صفحه
نمودار ۴-۱: نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده غلظت اسانس­‌های اعمال شده بر قارچ رایزوکتونیا سولانی.۴۱
نمودار ۴-۲: نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده غلظت های مختلف آویشن بر قارچ رایزوکتونیا سولانی.۴۲
نمودار ۴-۳: نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده تعداد روز پس از اعمال اسانس‌ها بر قارچ رایزوکتونیا سولانی۴۳
نمودار ۴-۴: نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل تعداد روز پس از اعمال تیمار و غلظت اسانس نعنا بر قارچ رایزوکتونیا سولانی.۴۴
نمودار ۴-۵: نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل تعداد روز پس از اعمال تیمار و غلظت اسانس رزماری بر قارچ رایزوکتونیا سولانی.۴۴
نمودار ۴-۶: نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل تعداد روز پس از اعمال تیمار و غلظت اسانس بابونه بر قارچ رایزوکتونیا سولانی.۴۵
 نمودار ۴-۷: نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل تعداد روز پس از اعمال تیمار و غلظت اسانس اکالیپتوس بر قارچ رایزوکتونیا سولانی.۴۵
نمودار ۴-۸: نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل تعداد روز پس از اعمال تیمار و غلظت اسانس رازیانه بر قارچ رایزوکتونیا سولانی.۴۶
نمودار ۴-۴: نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل تعداد روز پس از اعمال تیمار و غلظت اسانس آویشن بر قارچ رایزوکتونیا سولانی.۴۶
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                            صفحه
شکل ۲-۱: هسته های رنگ آمیزی شده قارچ Rhizoctonia solani  25 
 شکل ۲-۲: قارچ Rhizoctonia solani  بر ریشه های سنبل الطیب.۲۵
تصویر ۱- برداشت دیسکهای قارچی۵۹
تصویر۲- تهیه محیط کشت.۵۹
تصویر ۳- آماده کردن پتری دیش ها. ۶۰
تصویر ۱- قارچ های رشد یافته.۶۰
چکیده
امروزه به دلیل بروز برخی مشکلات و تهدیدهای ناشی از مصرف سموم شیمیایی در سیستم‌های کشاورزی، گرایش به استفاده از ترکیبات طبیعی گیاهان با ویژگی ضدقارچی، ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی در کنترل بیماری‌ها رو به افزایش است. قارچ Rhizoctonia solani یکی از مهم‌ترین قارچ‌های بیماری‌زای خاکزی است. به منظور بررسی اثر اسانس­های گیاهی در جلوگیری از رشد قارچ آزمایش فاکتوریل در غالب طرح کاملا تصادفی  با ۳ تکرار در آزمایشگاه بیماری شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در سال ۱۳۹۲ انجام شد. در این تحقیق  6 سطح (۲۰۰،۴۰۰،۶۰۰،۸۰۰،۱۰۰۰ ،۰) میکرولیتر در لیتر از اسانس‌های گیاه‌های اکالیپتوس، بابونه، رازیانه، رزماری، نعنا و ۴ سطح ( ۵۰،۱۰۰،۱۵۰ و ۰) میکرولیتر در لیتر از اسانس گیاه آویشن در سه تکراردر روزهای ۳و۵و۷  پس از کشت مورد بررسی قرارگرفت. جهت بررسی میزان رشد میسلیوم قارچ از محیط  کشت جامد PDA استفاده شد. نتایج بررسی­های آماری نشان داد که از میان ۶ اسانس گیاهی مورد مطالعه اسانس­های نعنا و رازیانه بیش‌ترین میزان بازدارندگی از خود نشان دادند. نتایج حاصل نشان داد اثر نوع و غلظت اسانس بر درصد  قارچ رایزوکتونیا سولانی در سطح احتمال آماری ۱ درصد دارای اختلاف معنی­داری می­باشد، هدف از این تحقیق واکنش قارچ­های بیماری­زا نسبت به اسانس­های گیاهی مختلف ،تعیین غلظت مناسب اسانس­های گیاهی در کنترل فعالیت قارچ و توسعه کشاورزی­پایداروارگانیک­بود. .
کلمات کلیدی: اسانس ، گیاهان دارویی،  Rhizoctonia solani ، محیط کشت

مقدمه
دانشمندان تلاش می‌کنند که روش‌های جدید افزایش تولید مواد غذایی برای جمعیت همواره در حال رشد بشر را پیدا نمایند، ولی متاسفانه خسارت زیاد قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی به محصولات غذایی هنوز هم انکار ناپذیر است. امروزه کاربرد ترکیبات شیمیایی به عنوان ارزان‌ترین و متداول‌ترین روش کنترل بیماری‌های گیاهی مورد توجه است ولی این مواد معمولا در طبیعت به کندی تجزیه می‌شود و به همین دلیل باعث ایجاد مسمومیت برای انسان و جانواران اهلی و سایر موجودات زنده می‌شود (کارامان و همکاران .۲۰۰۱)[۱].
جامعه بشری برای تولید فرآورده‌های کشاورزی با دشواری و بحران خاصی روبرو گردیده است. همچنین افزایش جمعیت نیاز به تولید مواد غذایی را افزایش داده است. دسترسی به این هدف با افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح وحفظ محصول امکان‌پذیراست. از طرف دیگر استفاده از روش‌های شیمیایی به منظور کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی سلامت محیط زیست را به خطر می اندازد. اگر چه این سموم در مبارزه با بیماری‌ها در کوتاه مدت نتایج موثری به همراه داشته‌اند.اما به تدریج اثرات سوء آنها بر انسان، موجودات زنده و محیط زیست آشکار گردیده است. روش‌های مختلفی مانند کنترل بیولوژیک و استفاده از عصاره‌های گیاهان دارویی به منظور رفع این مشکلات توصیه شده‌اند.در این میان استفاده از عصاره‌های گیاهان دارویی به دلیل عوارض جانبی کمتر، عدم مقاومت پاتوژنی، پایین بودن هزینه تولید، تجزیه شدن درخاک و عدم آلودگی محیط زیست می‌تواند به عنوان جایگزین مناسب سموم شیمیایی مطرح شود (قاسمی، ۲۰۱۰([۲].
یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده تولید، بیماری‌های گیاهی هستند. هر ساله بخش قابل توجهی از تولیدات گیاهی در اثر بیماری‌های گیاهی از بین می‌روند و این در حالی است که بیش از ۸۰۰ میلیون نفر در جهان از غذای کافی برخوردار نیستند. ترکیبات شیمیایی که به صورت مصنوعی تولید می‌شوند، علاوه بر آلودگی‌های زیست محیطی، سلامت بشر را نیز تهدید می‌کنند (افضل و همکاران، ۱۹۹۷)[۳].
متأسفانه اغلب رویکرد‌هایی که طی یکی دو قرن اخیر در کشاورزی اتخاذ شده با تولید پایدار، مغایرت دارد. استفاده مکرر و  بی‌رویه از ترکیبات شیمیایی، علاوه بر آلودگی محیط زیست، موجب بروز پدیده مقاومت در برابر آفت کش‌ها شده و در نتیجه پتانسیل خسارت آفرینی عوامل بیماری‌زا را به شدت افزایش می‌دهد (نارایان سامی، ۲۰۰۲)[۴].
عوامل بیماری‌زای گیاهی در مقابل مواد شیمیایی آفت کش مقاومت نشان می‌دهند و هر روز شاهد افزایش تعداد عوامل بیماری‌زای مقاوم به آن‌ها هستیم، بنابراین نیاز به پژوهش در راستای کشف مواد جدید ضد قارچی که تجدید شونده سازگار با محیط زیست و به آسانی قابل تهیه باشد ضروری می کند (رمضانی و همکاران، ۲۰۰۲)[۵].
 کنترل زیستی عوامل بیماری‌زای گیاهی با هدف کاهش اثرات خطرناک آفت‌کش‌های شیمیایی از جمله تهدید سلامتی بشر، آلودگی محیط زیست، از بین بردن موجودات غیر هدف و پیدایش عوامل بیماریزای مقاوم یک اولویت می ‌باشد. در این راستا استفاده از پتانسیل ضد میکروبی متابولیت‌های گیاهی طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. مبارزه بیولوژیک به‌عنوان یک پدیده جدید چشم اندازه مناسبی را از خود نشان داده است. کشور پهناور ایران نیز به دلیل داشتن گذشته درخشان در زمینه دانش گیاهان دارویی، شرایط اقلیمی و اکولوژیک متنوع و وجود تنوع گونه‌ای و ژنتیکی فراوان گیاهی، از شرایط بسیار مطلوبی در زمینه توسعه دانش گیاهان دارویی و تولید داروهای گیاهی در جهان برخوردار است (عبدالملکی و همکاران، ۲۰۱۱)[۶].
استفاده از ترکیبات طبیعی در کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی، یکی از راهکارهای کاهش مخاطرات زیست محیطی است. دراین راستا، پژوهش­گران زیادی درسال‌های اخیر به مطالعه اثرات ضد باکتریایی، ضدقارچی وحشره کشی اسانس‌ها و عصاره‌های گیاهی پرداخته‌اند (علام و همکاران، ۲۰۰۷)[۷].
گیاهان معمولاتوانایی دفاع از خود را با تولیدانواع متابولیت‌های ثانویه شامل آلکالوئید‌ها، ترپنوئیدها، استروئیدها و دیگر ترکیبات آروماتیک که احتمالا برای دشمنان آن‌ها نا مطلوب و یا حتی سمی‌اند را به‌دست آورده‌اند (لیو وهماکران، ۲۰۰۱)[۸] .
گیاهان بالغ بر هزار متابولیت ثانویه طبیعی با وزن مولکولی پائین تولید می‌کنند (دیاکسون، ۲۰۰۱)[۹]. شناخت و بررسی این متابولیت‌ها می‌تواند کمک مؤثری به کنترل آفات و امراض بنماید (ازلان و همکاران، ۲۰۰۳)[۱۰].
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که برخی از این ترکیبات می‌تواند برای کنترل عوامل بیماری‌زای  گیاهی و یا حداقل به عنوان مدلی برای ساخت ترکیبات آفت کش‌های جدید مورداستفاده قرار گیرند(رسولی و میرمصطفی، ۲۰۰۲)[۱۱].
مطالعه در زمینه وظایف این ترکیبات در گیاهان، یک موضوع جذاب و مهم برای بسیاری از پروژه‌های تحقیقاتی شده است و نقش های اکولوژیکی تعدادی از این ترکیبات مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، با مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته است، به نظر می‌رسد که متابولیت‌های ثانویه، به عنوان موادی طبیعی، نقش های اکولوژیکی مهمی در واکنش‌های دفاعی گیاهان دارند. بسیاری از متابولیت‌ها در دفاع گیاه در مقابل آفات و امراض مؤثر می‌باشند (کاون، ۱۹۹۹)[۱۲].
اسانس‌هاو عصاره‌های گیاهی دارای ترکیباتی با فعالیت‌های زیستی متفاوت هستند (رودریگویز و همکاران، ۲۰۰۵)[۱۳].
در سال‌های اخیر شرکت‌های تجاری از نتایج یافته‌های پژوهشی در مورد خواص آفت کشی اسانس‌های گیاهی استفاده نموده و ترکیبات آفت کشی را به بازار عرضه نموده اند (لیو و هماکران، ۲۰۰۱).
استفاده از پتانسیل بالقوه مواد بیولوژیکی با اثرات ضدباکتریایی، ضدقارچی و حشره کشی مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته است (مویما و همکاران، ۲۰۰۴).[۱۴]
تا کنون فعالیت ضد میکروبی و حشره کشی اسانس و عصاره چندین گونه گیاه به خوبی شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته اند، این روش مطالعه در مورد ترکیبات طبیعی که ممکن است منجر به کشف عوامل موثر در کنترل عوامل بیماری‌زای گیاهی (باکتری‌ها و قارچ‌ها) شود، از اهمیت بسیار برخوردار است. اسانس­های گیاهی گروهی از مواد موثره موجود در گیاهان هستند که خاصیت محافظت کنندگی بسیاری از آن‌ها در برابر قارچ­ها، باکتری­ها، ویروس­ها و انگل­ها از دیرباز شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. در سال­های اخیر به دلیل افزایش علاقه به مواد طبیعی و بالا رفتن سطح آگاهی مردم محققین با جدیت بیشتری به مسئله استفاده از اسانس­ها و عصاره­ها پرداختند (عبدالملکی و همکاران، ۱۳۸۹).
رایزوکتونیا از نظر تاکسونومیکی، تنوع ژنتیکی، بیماری‌زایی و اکولوژیکی یک مجموعه بسیار متنوع و گونه معروف آنRhizoctonia solani  می‌باشد ( موردو و همکاران، ۱۹۸۹).[۱۵]
تاکنون از روش‌های مختلفی به منظور کنترل بیولوژیک قارچ رایزوکتونیا سولانی[۱۶] (R. solani) استفاده شده است. یکی از موثرترین روش‌ها، استفاده ازاسانس­های گیاهان مختلف در کنترل این قارچ بوده است.
 به عنوان نمونه در مطالعه امینی و همکاران (۲۰۱۲)[۱۷] خاصیت ضد قارچی اسانس سه گیاه دارویی , kotschyanus, Thymus vulgaris zatara multifora Thymus  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آن‌ها نشان داد که اسانس‌های مورد بررسی درکنترل رایزوکتونیا سولانی به طورکامل موثر بوده‌اند.
۱-۲- بیان مسئله
یکی از موثرترین روش‌ها در کنترل قارچ رایزوکتونیا سولانی استفاده از اسانس­های گیاهان مختلف در کنترل این قارچ بوده است. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات ضد قارچی شش اسانس گیاهی شامل (اکالیپتوس ،آویشن،بابونه،رازیانه، رزماری، نعنا ) برقارچ رایزوکتونیا سولانی انجام گرفت. بعدی
 
  
 


» میز کار
» آمار وبلاگ
» مدیریت پیام ها
» مدیریت وبلاگ ها
مطالب
» ارسال مطلب جديد
» مدیریت موضوع ها
» مديريت مطالب قبلي
» بازیابی مطالب
» بکاپ گیری
» دریافت مطالب دیگر سایت ها
نظرات
» نظرات خوانندگان (0 جدید)
» نظرات تائید نشده ( 0 )
پیوند ها
» پیوندهای وبلاگ
» پیوندهای روزانه
» مدیریت لینک ها
» تنظیمات تبادل لینک
قالب
» ویرایش قالب
» انتخاب قالب
» صفحات جداگانه
دیگر امکانات
» مدیریت کاربران
» نظرسنجی
» خبرنامه
» جعبه پیام
امکانات ویژه
» تبدیل قالب بلاگفا به آریا
» آپلود سنتر
» حذف تبلیغات
» حذف محدودیت برچسب
»ثبت وبلاگ در گوگل
»ابزار وبلاگ نویسی
پنل پیام کوتاه
» ارسال ساده
» ارسال گروهی
» صندوق خروجی
» شارژ حساب
» خبرنامه
تنظیمات
» تنظيمات وبلاگ
» تغيير رمز عبور
» اتصال دامنه به وبلاگ
سایر بخش ها
» وبلاگ شما
» خروج از مديريت
» حذف وبلاگ
صندوق خروجی

عملیات فرستنده گیرنده پیام

اخبار سایت آریا

Skip to main content
ورود به سیستمورود با اکونت گوگلثبت نام با تلگرامامکاناتثبت نامخرید بک لینک
ساده، سریع و قدرتمند
نیلوبلاگ ابزاری است که به شما کمک می کند تا هر زمانی که مایل بودید، بلافاصله به انتشار ایده‌ها، افکار و دیدگاه‌هاﯼ خود بپردازید. نیلوبلاگ محیطی را به عنوان وبلاگ یا بلاگ در محدوده صفحات وب در اختیار شما می‌گذارد و شما با استفاده از این محیط می‌توانید به آسانی یک سایت اختصاصی داشته باشید. بیشتر بدانید …

همین حالا ثبت نام کنید
امروز سه شنبه ، ۱۲-۱-۹۹
 

آخرین مطالب منتشر شده در نیلوبلاگ
عشق

dokhisheytoonak.niloblog.com

حالا میفهمم عشق ینی چی !ک از ناراحتیت ،ناراحت میشمو بغض میکنم … +م.ن :هیچ وقت فک نمیکردم 18سالگیم این شکلی باشه !…
خروس منdokhisheytoonak.niloblog.com

عاخ من ب فدای اون صدای خروسیت[قلب] :دی + نیلو میگه تو خیلی پسری هستیاهمیشه ی طور خاصی از مسعودتون حرف میزنی اخه مگه میشه این پسرو دوس نداشت  ؟!…
عایا تو هم؟!dokhisheytoonak.niloblog.com

عجیبه ولی انگار ک باتو ی ادم دیگم …خدایا حفظش کن برام !  +تغییر ، خوبه ن؟حتی اگه رو ب جلو نباشه هم گاهی خوبه ب نظرمتو این سال جدید ، باید تغییر کنم !کمکم کنمثل همیشه ……
ارزشیابی مدرک دکتری و اهمیت ارسال به موقع فرم های اداریyasaman-farzan.niloblog.com

 چهارشنبه 28 اسفند 1398  اگر در خارج از کشور دارید دکتری می گیرید و قصد بازگشت به ایران داریدبه هوش باشید که به موقع مدرک تحصیلی تان را بدهید در ایران ارزشیابی شود. وزارت خارجه و وزارت علوم فهرستی از …
ارائه سخنرانی در وطنyasaman-farzan.niloblog.com

اگر در خارج از ایران به کار پژوهش مشغول هستید از چند جهت مفید هست که هنگامی که به والدین خود سر می زنید چند سخنرانی علمی هم در ایران ارائه دهید:۱) به انتقال دانش به کشور کمک می کند.۲) شما خود را به هم…
خانواده یا دوستان؟ قسمت اولyasaman-farzan.niloblog.com

برخی از خانواده در ایران به گوش فرزندان خود چنان می خوانند که گویی در دنیا بقیه دشمن هستند و فقط اعضای خانواده قابل اعتمادند. این افراد  به فرزندان خود می آموزند که نسبت به غریبه ها گارد بگیرند. طبعا …
خانواده یا دوستان؟ قسمت دومyasaman-farzan.niloblog.com

فرض کنید  پس اندازی دارید و می خواهید با آن سرمایه گذاری کنید. مثلا ملک کوچکی بخرید و تا بعد ها آن را تبدیل به احسن نمایید. فرض کنید این اولین بار است که پس اندازتان به حدی رسیده است که می توانید به چ…
خانواده یا دوستان؟ قسمت سومyasaman-farzan.niloblog.com

بحث مان سر این بود که برای همفکری در مورد مسایلی نظیر خرید ملک  به چه کسی بیشتر می توان اعتماد کرد خانواده یا دوستان و آشنایان. در مورد مزیت خانواده نسبت به اغیار از زبان خانواده بسیار شنیده اید. حالا…
 
<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">لیست آخرین مطالب منتشر شده …<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">موضوعات وبلاگ ها<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">اخبار و رسانه ها<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">هنر و ادبیات<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">رایانه و اینترنت<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">علم و فن آوری<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">تجارت و اقتصاد<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">اندیشه و مذهب<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">فوتو بلاگ<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">وبلاگ و وبلاگ نویسی<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">فرهنگ و تاریخ<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">جامعه و سیاست<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">ورزش<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">سرگرمی و طنز<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">شخصی<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">خانواده و زندگی<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">سفر و توریسم<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">فارسی زبان در دیگر کشورها
حریم خصوصی کاربرانتبلیغاتگزارش تخلفتماس با ماتحصیل در روسیهدانلود فیلمرز کلینیکBuy Targeted TrafficBuy Targeted Website TrafficBuy Website TrafficBuy Organic Trafficمهاجرت به خارج از کشورخرید قابلمهدیوارپوش آذرانپارکتفلزیاب
کلیه حقوق محفوظ است ۱۳۹۶ نیلوبلاگ


:: سايت آريا به روز شد
:: خدمات وبلاگ دهي آريا
:: سال نو مبارك ” سال خروس “
:: آموزش سئو وبلاگ
:: اضافه شدن 10 قالب جديد
:: محدوديت ثبت بيش از 1 وبلاگ
:: ارتقا وبلاگدهي آريا
:: هديه ويژه به كاربران فعال سايت آريا
:: آموزش ساخت و مديريت سيستم وبلاگدهي آريا
:: راهنماي كدهاي سايت آريا
کلیه حقوق برای سایت آریا محفوظ است.


صفحه اصلیآموزشگزارش تخلفتماس با ما
پیش خوان
» میز کار 
ليست سايت هاي طراحي 
 
 
 
تمرکز روی پیام ها
کاربران حاضر (9)
برای مشاهده طلایی شوید
مدیر پارسی یار
صفحه خانگی
اوقات شرعی
نسخه قدیم
قوانین سایت
همه پيام‌ها

نوسازی
پخش زنده
جستجو
به ترتیب تغییر
به ترتیب ارسال

پیامی یافت نشد.

هشدار!
این بخش بصورت صد در صد خصوصی نیست.
گروهی هستند که تمامی پیام ها، نظرات و علاقه مندی های خصوصی رد و بدل شده بین کاربران را به دقت مشاهده و ثبت می کنند. این گروه عبارتند از : خداوند متعال، اولیای الهی، ملائکه ثبت اعمال انسان.
پیام های خصوصی
همه پیام‌ها‌
پیام‌های ارسالی‌
پیام‌های دریافتی‌
نظرات ارسالی‌
علاقه‌مندی‌ها‌
مخالفت ها‌
ارسال پیام گروهی
پیام‌های گروهی ارسالی‌
 
 
 
© 2020 Parsiyar.ir
» آمار وبلاگ
» مدیریت پیام ها
» مدیریت وبلاگ ها
مطالب
» ارسال مطلب جديد
» مدیریت موضوع ها
» مديريت مطالب قبلي
» بازیابی مطالب
» بکاپ گیری
» دریافت مطالب دیگر سایت ها
نظرات
» نظرات خوانندگان (0 جدید)
» نظرات تائید نشده ( 0 )
پیوند ها
» پیوندهای وبلاگ
» پیوندهای روزانه
» مدیریت لینک ها
» تنظیمات تبادل لینک
قالب
» ویرایش قالب
» انتخاب قالب
» صفحات جداگانه
دیگر امکانات
» مدیریت کاربران
» نظرسنجی
» خبرنامه
» جعبه پیام
امکانات ویژه
» تبدیل قالب بلاگفا به آریا
» آپلود سنتر
» حذف تبلیغات
» حذف محدودیت برچسب
»ثبت وبلاگ در گوگل
»ابزار وبلاگ نویسی
پنل پیام کوتاه
» ارسال ساده
» ارسال گروهی
» صندوق خروجی
» شارژ حساب
» خبرنامه
تنظیمات
» تنظيمات وبلاگ
» تغيير رمز عبور
» اتصال دامنه به وبلاگ
سایر بخش ها
» وبلاگ شما
» خروج از مديريت
» حذف وبلاگ
صندوق خروجی

عملیات فرستنده گیرنده پیام

اخبار سایت آریا
:: سايت آريا به روز شد
:: خدمات وبلاگ دهي آرياGateway Timeout
:: سال نو مبارك ” سال خروس “
:: آموزش سئو وبلاگ
:: اضافه شدن 10 قالب جديد
:: محدوديت ثبت بيش از 1 وبلاگ
:: ارتقا وبلاگدهي آريا
:: هديه ويژه به كاربران فعال سايت آريا
:: آموزش ساخت و مديريت سيستم وبلاگدهي آريا
:: راهنماي كدهاي سايت آريا
کلیه حقوق برای سایت آریا محفوظ است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-01-12] [ 12:58:00 ق.ظ ]
Skip to main content
ورود به سیستمورود با اکونت گوگلثبت نام با تلگرامامکاناتثبت نامخرید بک لینک
ساده، سریع و قدرتمند
نیلوبلاگ ابزاری است که به شما کمک می کند تا هر زمانی که مایل بودید، بلافاصله به انتشار ایده‌ها، افکار و دیدگاه‌هاﯼ خود بپردازید. نیلوبلاگ محیطی را به عنوان وبلاگ یا بلاگ در محدوده صفحات وب در اختیار شما می‌گذارد و شما با استفاده از این محیط می‌توانید به آسانی یک سایت اختصاصی داشته باشید. بیشتر بدانید …

همین حالا ثبت نام کنید
امروز سه شنبه ، ۱۲-۱-۹۹
 

آخرین مطالب منتشر شده در نیلوبلاگ
عشق

dokhisheytoonak.niloblog.com

حالا میفهمم عشق ینی چی !ک از ناراحتیت ،ناراحت میشمو بغض میکنم … +م.ن :هیچ وقت فک نمیکردم 18سالگیم این شکلی باشه !…
خروس منdokhisheytoonak.niloblog.com

عاخ من ب فدای اون صدای خروسیت[قلب] :دی + نیلو میگه تو خیلی پسری هستیاهمیشه ی طور خاصی از مسعودتون حرف میزنی اخه مگه میپیام ها فاطمه کرمانی ویرایش نمایه خروج انتخاب وبلاگمیزکارمطلب جدید مقالات مطالب نظرات همه منتظر بررسی نظرات ارسالی پیوند ها آمار صفحات فایل ها قالب تنظیمات راهنما تماس با ما نظرات سلام و عرض ادب عیدتون مبارک باشه سوره کهف منتظر بررسیمدرسه نرجس دولت آباد narjes1394@chmail.ir1399/01/02 ساعت23:40 ©کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سامانه کوثربلاگ می باشد. شه این پسرو دوس نداشت  ؟!…
عایا تو هم؟!dokhisheytoonak.niloblog.com

عجیبه ولی انگار ک باتو ی ادم دیگم …خدایا حفظش کن برام !  +تغییر ، خوبه ن؟حتی اگه رو ب جلو نباشه هم گاهی خوبه ب نظرمتو این سال جدید ، باید تغییر کنم !کمکم کنمثل همیشه ……
ارزشیابی مدرک دکتری و اهمیت ارسال به موقع فرم های اداریyasaman-farzan.niloblog.com

 چهارشنبه 28 اسفند 1398  اگر در خارج از کشور دارید دکتری می گیرید و قصد بازگشت به ایران داریدبه هوش باشید که به موقع مدرک تحصیلی تان را بدهید در ایران ارزشیابی شود. وزارت خارجه و وزارت علوم فهرستی از …
ارائه سخنرانی در وطنyasaman-farzan.niloblog.com

اگر در خارج از ایران به کار پژوهش مشغول هستید از چند جهت مفید هست که هنگامی که به والدین خود سر می زنید چند سخنرانی علمی هم در ایران ارائه دهید:۱) به انتقال دانش به کشور کمک می کند.۲) شما خود را به هم…
خانواده یا دوستان؟ قسمت اولyasaman-farzan.niloblog.com

برخی از خانواده در ایران به گوش فرزندان خود چنان می خوانند که گویی در دنیا بقیه دشمن هستند و فقط اعضای خانواده قابل اعتمادند. این افراد  به فرزندان خود می آموزند که نسبت به غریبه ها گارد بگیرند. طبعا …
خانواده یا دوستان؟ قسمت دومyasaman-farzan.niloblog.com

فرض کنید  پس اندازی دارید و می خواهید با آن سرمایه گذاری کنید. مثلا ملک کوچکی بخرید و تا بعد ها آن را تبدیل به احسن نمایید. فرض کنید این اولین بار است که پس اندازتان به حدی رسیده است که می توانید به چ…
خانواده یا دوستان؟ قسمت سومyasaman-farzan.niloblog.com

بحث مان سر این بود که برای همفکری در مورد مسایلی نظیر خرید ملک  به چه کسی بیشتر می توان اعتماد کرد خانواده یا دوستان و آشنایان. در مورد مزیت خانواده نسبت به اغیار از زبان خانواده بسیار شنیده اید. حالا…
 
<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">لیست آخرین مطالب منتشر شده …<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">موضوعات وبلاگ ها<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">اخبار و رسانه ها<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">هنر و ادبیات<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">رایانه و اینترنت<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">علم و فن آوری<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">تجارت و اقتصاد<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">اندیشه و مذهب<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">فوتو بلاگ<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">وبلاگ و وبلاگ نویسی<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">فرهنگ و تاریخ<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">جامعه و سیاست<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">ورزش<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">سرگرمی و طنز<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">شخصی<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">خانواده و زندگی<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">سفر و توریسم<class="btn btn-info="” btn-xs"="” style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">فارسی زبان در دیگر کشورها
حریم خصوصی کاربرانتبلیغاتگزارش تخلفتماس با ماتحصیل در روسیهدانلود فیلمرز کلینیکBuy Targeted TrafficBuy Targeted Website TrafficBuy Website TrafficBuy Organic Trafficمهاجرت به خارج از کشورخرید قابلمهدیوارپوش آذرانپارکتفلزیاب
کلیه حقوق محفوظ است ۱۳۹۶ نیلوبلاگ

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:43:00 ق.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:09:00 ق.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:08:00 ق.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:06:00 ق.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:05:00 ق.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:03:00 ق.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:02:00 ق.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:00:00 ق.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1399-01-11] [ 11:59:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:57:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:56:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:55:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:53:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:52:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:50:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:47:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:46:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:44:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:43:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:41:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:40:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:38:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:37:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:35:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:34:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:32:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:31:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:29:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:28:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:26:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:25:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:22:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:21:00 ب.ظ ]
میز کار مطلب جدید مدیریت مطالب موضوع جدید مدیریت موضوعات نظرات لینکستان نظرسنجی صفحات ثابت امار سایت مدریت پیام ها ليست سایت هاي من نويسندگان سایت قالب تنظیمات عمومی مشاهده سایت رنگ ساز قالب کد بنر آنلاین پلنر گوگل سایت مپ برای گوگل وبمستر خروج جدیدترین پست های سایت عنوان تاریخ امکانات پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه درباره مالکیت فکری سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی سه شنبه 12 فروردين 99 ویرایش پست حذف پست

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:19:00 ب.ظ ]
پایان نامه کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی

پایان نامه رشته کشاورزی – گرایش علوم و صنایع غذایی

با عنوان : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان

پایان نامه کشاورزی-علوم و صنایع غذایی(M.Sc)

عنوان
مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی با روش های مورد استفاده ی حال حاضر در تاسیسات ذخیره سازی غلات و سیلوها

استاد راهنما
دکتر اورنگ عیوض زاده

استاد مشاور
دکتر محمدکاظم کوهی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده —————- ۱
فصل اول: مطالعات مقدماتی ۲
۱-۱ مقدمه ————- ۳
۱-۲ بیان مسئله———– ۴
۱-۳ اهمیت، ضرورت واهدافبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۴
۱-۴ پیشینه تحقیق——— ۵
۱-۵ تعاریف واژه های تخصصیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۶
فصل دوم: شرح اجمالی تحقیق ۸
۲-۱ غلات و اهمیت آن—– ۹
۲-۲ نگهداری غلات ——- ۱۰
۲-۳ آماده سازی غلات پیش از ذخیره سازیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۱۰
۲-۴ ذخیره سازی و شرایط کلی نگهداری غلات در سیلوها ———– ۱۱
۲-۴-۱ برنامه‌های HACCP در خصوص سـیلوهای گندم ———– ۱۲
۲-۵ تجهیزات ذخیره سازی غلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۱۳
۲-۵-۱ انواع سیستم های انباری و سیلوها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۱۵
۲-۵-۱-۱ انبارهای ساده—– ۱۵
۲-۵-۱-۲ انبارهای مکانیزه— ۱۵
۲-۵-۱-۳ انبارهای بتنی کروی مکانیزهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۱۵
۲-۵-۱-۴ نگهداری و ذخیره سازی غلات در کیسه های پلی اتیلن——- ۱۶
۲-۵-۱-۵ نگهداری غلات در فضای بازبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۱۶
۲-۵-۱-۶ سیلوهای بتنی غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۱۶
۲-۵-۱-۷ سیلوهای فلزی—- ۱۷
۲-۶ مدیریت و بهداشت انبارهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۱۸
۲-۶-۱ شرایط ساختمان انبار– ۱۹
۲-۶-۲ بهداشت انبار——- ۲۰
۲-۶-۳ پذیرش محصول در انباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۲۰
۲-۶-۴ بازرسی و کنترل انبار- ۲۰
۲-۶-۴-۱ نمونه برداری—– ۲۱
۲-۶-۴-۲ غربال کردن—— ۲۲
۲-۶-۴-۳ تهویه دانه ها—– ۲۲
۲-۶-۴-۴ بررسی منظم و تخصصی انباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۲۲
۲-۶-۵ تخلیه انبار——— ۲۳
۲-۷ انواع آفات انباری غلات و چگونکی شناخت آن ها————– ۲۳
۲-۷-۱ حشرات انباری—— ۲۴
۲-۷-۱-۱ شپشه سرخرطومی گندمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۲۴
۲-۷-۱-۱ -۱ مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۲۵
۲-۷-۱-۱ -۲ بیولوژی حشره- ۲۵
۲-۷-۱-۱ -۳ نحوه خسارت– ۲۶
۲-۷-۱-۱ -۴ روش کنترل — ۲۶
۲-۷-۱-۲ شپشه (سرخرطومی) برنج بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۲۶
۲-۷-۱-۲ -۱ مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۲۶
۲-۷-۱-۲ -۲ بیولوژی حشره- ۲۷
۲-۷-۱-۲ -۳ نحوه خسارت– ۲۷
۲-۷-۱-۲ -۴ روش کنترل — ۲۷
۲-۷-۱-۳ شپشه دندانه دار غلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۲۷
  ۲۷
  ۲۸
۲-۷-۱-۳ -۳ نحوه خسارت– ۲۸
  ۲۹
  ۲۹
۲-۷-۱-۴ -۱ مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۲۹
۲-۷-۱-۴ -۲ بیولوژی حشره- ۲۹
۲-۷-۱-۴ -۳ نحوه خسارت– ۲۹
  ۲۹
  ۳۰
۲-۷-۱-۵ -۱ مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۳۰
۲-۷-۱-۵ -۲ بیولوژی حشره- ۳۰
  ۳۰
۲-۷-۱-۶ شپشه آرد —— ۳۱
۲-۷-۱-۶ -۱ مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۳۱
۲-۷-۱-۶ -۲ بیولوژی حشره- ۳۲
۲-۷-۱-۶ -۳ نحوه خسارت– ۳۳
۲-۷-۱-۶ -۴ روش کنترل — ۳۳
۲-۷-۱-۷ لمبه گندم ——- ۳۴
۲-۷-۱-۷ -۱ مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۳۴
۲-۷-۱-۷ -۲ بیولوژی حشره- ۳۴
۲-۷-۱-۷ -۳ نحوه خسارت– ۳۵
۲-۷-۱-۸ بید غلات ——- ۳۶
۲-۷-۱-۸ -۱ مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۳۶
۲-۷-۱-۸ -۲ بیولوژی حشره- ۳۶
۲-۷-۱-۸ -۳ نحوه خسارت– ۳۶
۲-۷-۱-۹ شب پره هندی — ۳۶
۲-۷-۱-۹ -۱ مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۳۷
۲-۷-۱-۹ -۲ بیولوژی حشره- ۳۷
۲-۷-۱-۹ -۳ نحوه خسارت– ۳۷
۲-۷-۱-۱۰ سوسک عنکبوتی زرد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۳۷
۲-۷-۱-۱۰ -۱ مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۳۷
۲-۷-۱-۱۰ -۲ بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۳۸
۲-۷-۱-۱۱ سوسک آرد —- ۳۸
۲-۷-۱-۱۱ -۱ مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۳۸
۲-۷-۱-۱۱ -۲ بیولوژی حشرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۳۸
۲-۷-۱-۱۱ -۳ نحوه خسارت- ۳۸
۲-۷-۱-۱۲ سوسک نان —– ۳۸
۲-۷-۱-۱۲ -۱ مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۳۸
۲-۷-۱-۱۲-۲ بیولوژی حشره- ۳۸
۲-۷-۱-۱۲-۳ نحوه خسارت- ۳۹
۲-۷-۲ کنه ها ———– ۳۹
۲-۷-۱-۱ مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۳۹
۲-۷-۱-۲ بیولوژی کنه—— ۳۹
۲-۷-۱-۳ نحوه خسارت—- ۴۰
۲-۷-۱-۴ روش کنترل —– ۴۰
۲-۷-۲-۱ کنه آرد——— ۴۱
۲-۷-۲-۱ -۱ مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۴۱
۲-۷-۲-۱ -۲ بیولوژی کنه— ۴۱
۲-۷-۲-۱ -۳ نحوه خسارت– ۴۱
۲-۷-۳ موش های انباری—- ۴۲
۲-۷-۳-۱ موش سیاه——- ۴۲
۲-۷-۳-۱ -۱ مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۴۲
۲-۷-۳-۱ -۲ بیولوژی جانور- ۴۲
۲-۷-۳-۲ موش نروژی—– ۴۳
۲-۷-۳-۲ -۱ مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۴۳
۲-۷-۳-۲ -۲ بیولوژی جانور- ۴۳
۲-۷-۳-۳ موش خانگی—– ۴۳
۲-۷-۳-۳ -۱ مشخصات مرفولوژیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۴۳
۲-۷-۳-۳ -۲ بیولوژی جانور- ۴۳
۲-۷-۳-۴ کنترل و مبارزه با موش هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۴۴
۲-۷-۴ نحوه خسارت و زیان های آفات انباریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۴۴
۲-۷-۴-۱ زیان های کمی—- ۴۴
۲-۷-۴-۲ زیان های کیفی—- ۴۵
۲-۷-۴-۳ زیان های بهداشتی- ۴۵
فصل سوم: روش آماری مورد استفاده ۴۷
۳-۱روش AHP———- ۴۸
۳-۱-۱ ساخت درخت سلسله مراتبی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۴۸
۳-۱-۲ محاسبه وزن در فرآیندتحلیل سلسله مراتبی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۴۸
۳-۱-۲-۱ روش های محاسبه وزن نسبی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۴۹
۳-۱-۲-۲ محاسبه وزن نهایی – ۴۹
۳-۱-۳ محاسبه نرخ ناسازگاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۴۹
۳-۱-۳-۱ ماتریس سازگار و خصوصیات آن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۴۹
۳-۱-۳-۲ ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۵۰
۳-۱-۴ AHP گروهی —– ۵۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل روش ها ۵۳
۴-۱ روش های پاکسازی و مبارزه با آفات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۵۴
۴-۱-۱ بکارگیری مواد شیمیایی در پاکسازی و مبارزه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۵۴
۴-۱-۱-۱ سموم گردی —– ۵۵
۴-۱-۱-۲ سموم مایع —— ۵۵
۴-۱-۱-۲-۱ سموم مایع به فرم مایع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۵۶
۴-۱-۱-۲-۲ سموم با پایه جامد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۵۶
۴-۱-۱-۲-۲-۱ سولفور دوکربن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۵۶
۴-۱-۱-۲-۲-۲ آکریلونیتریل– ۵۷
۴-۱-۱-۲-۲-۳ دی کلرواتان– ۵۷
۴-۱-۱-۲-۲-۴ کلروپیکرین – ۵۸
۴-۱-۱-۲-۲-۵ اکسید اتیلن– ۵۸
۴-۱-۱-۳ سموم گازی —– ۶۰
۴-۱-۱-۳-۱ ارزش های اصلی سموم گازی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۶۰
۴-۱-۱-۳-۱-۱ سرعت انتشار گازبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۶۰
۴-۱-۱-۳-۱-۲ جذب سطحی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۶۰
۴-۱-۱-۳-۱-۳ جذب و ترکیب با مواد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۶۰
۴-۱-۱-۳-۱-۴ تهویه —— ۶۱
۴-۱-۱-۳-۱-۵ واکنش شیمیایی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۶۱
۴-۱-۱-۳-۱ متیل بروماید — ۶۱
۴-۱-۱-۳-۲ فسفین(هیدروژن فسفره) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۶۳
۴-۱-۱-۳-۳ دی برمواتان—- ۶۴
۴-۱-۱-۴ فشنگ و بمب گاز – ۶۶
۴-۱-۱-۵ سایر سموم(گرانولی، دودزا و نوارهای سمی) ————– ۶۶
۴-۱-۱-۶ بکارگیری مواد شیمیایی در مبارزه با موش ها————– ۶۶
۴-۱-۱-۶-۱ بررسی آلودگی و تخمین جمعیت موش ها————– ۶۶
۴-۱-۱-۶-۲ موش کش های تدخینی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۶۶
۴-۱-۱-۶-۳ موش کش های معدنیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۶۷
۴-۱-۱-۶-۳-۱ فسفودوزنگ – ۶۷
۴-۱-۱-۶-۴ موش کش های گیاهیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۶۷
۴-۱-۱-۶-۵ جونده کش آنتی کواگولانتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۶۸
۴-۱-۲ روش های غیر شیمیایی پاکسازی آفات انباریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۶۸
۴-۱-۲-۱ روش های نوین— ۶۸
۴-۱-۲-۱-۱روش های مکانیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۶۸
۴-۱-۲-۱-۲ تغییر در دما و رطوبت محیطبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۶۹
۴-۱-۲-۱-۳ استفاده از گردهای غیر سمی(خاک دیاتومه)————- ۷۱
۴-۱-۲-۱-۴ روش های پرتودهیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۷۳
۴-۱-۲-۱-۵ اثر اسانس های گیاهیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۷۵
۴-۱-۲-۱-۶ بکارگیری غلظت کم فسفین، دی اکسید کربن و گرما——- ۷۶
۴-۱-۲-۱-۶-۱ گاز فسفین با غلظت ppm100-65 بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۷۶
۴-۱-۲-۱-۶-۲ گاز دی اکسید کربن با غلظت ۵-۳ درصد ———— ۷۶
۴-۱-۲-۱-۶-۳ دمای ۳۷-۳۲ درجه سانتیگرادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۷۶
۴-۱-۲-۱-۶-۴ زمان ضدعفونی سازی به مدت ۳۶-۲۴ ساعت———- ۷۶
۴-۱-۲-۱-۷ استفاده از دی اکسید کربن در فشار بالابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۷۷
۴-۱-۲-۱-۸ استفاده از گاز ازنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۷۷
۴-۱-۲-۱-۸-۱ شماتیک دستگاه تولید ازن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۸۱
۴-۱-۲-۲ کنترل بیولوژیکی— ۸۵
۴-۱-۲-۳ کنترل بیولوژیکی-فیزیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۸۶
۴-۱-۲-۳-۱ استفاده از امواج فراصوتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۸۶
۴-۲ مدیریت تلفیقی آفات— ۸۷
۴-۲-۱ سطوح اکولوژیکی—- ۸۷
۴-۲-۲ سطوح اقتصادی—– ۸۸
۴-۲-۲-۱ آستانه سودآوری — ۸۸
۴-۲-۲-۲ مرز خسارت —– ۸۸
۴-۲-۲-۳ سطح زیان اقتصادی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۸۸
۴-۲-۲-۴ آستانه اقتصادی — ۸۸
۴-۲-۳ تلفیق روش ها—— ۸۸
۴-۲-۴ اجرا، ارزیابی، ترویج و توسعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۸۹
۴-۳ بررسی و تجزیه و تحلیل روش های پاکسازی به کمک AHP——- ۸۹
۴-۳-۱ مدل شاخص های ارزیابی آلترناتیو هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۸۹
۴-۳-۲ انتخاب بهترین روش پاکسازی از بین روش شمیایی و غیرشیمیایی– ۹۰
۴-۳-۲-۱ ترسیم نمودار سلسله مراتبیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۹۰
۴-۳-۲-۲ تعیین گزینه مناسب به کمک روش AHPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۹۰
۴-۳-۳ انتخاب بهترین روش از روش های غیر شیمیایی————– ۹۵
۴-۳-۳-۱ ترسیم نمودار سلسله مراتبیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۹۳
۴-۳-۳-۲ تعیین گزینه مناسب به کمک روش AHPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۹۳
۴-۳-۴ انتخاب بهترین روش از روش های نوینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۹۷
۴-۳-۴-۱ ترسیم نمودار سلسله مراتبیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۹۷
۴-۳-۴-۲ تعیین گزینه مناسب با کمک روش AHPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۹۷
فصل پنجم: تفسیر ، نتیجه گیری و جمع بندی ۱۰۸
۵-۱ مقدمه————– ۱۰۹
۵-۲ تفسیر کلی———– ۱۰۹
۲-۶ پیشنهادات حاصل از پژوهش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۱۱۰
منابع و مآخذ————- ۱۱۱
چکیده لاتین ———— ۱۱۳
فهرست جداول
عنوان صفحه  
۲-۱ ویژگی های گرمایی گندم و دیوارهای سیلو ————— ۱۴
۲-۲ مهمترین گونه های کنه های انباریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۴۱
۳-۱ مقیاس های انجام مقایسات زوجیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۵۱
۴-۱ مقدار مصرف سم کارتکسبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۵۹
۴-۲ خواص فیزیکی فستوکسینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۶۴
۴-۳ مدت فومیگاسیون فستوکسین در درجه حرارت مختلف——– ۶۴
۴-۴ اثر ارتفاع بر درجه حرارت برخی از محصولات انباری——— ۶۹
۴-۵ برخی از میکروارگانیسم های نابود شده تحت تاثیر ازن——– ۸۰
۴-۶ مشخصات دستگاه ازنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۸۲
۴-۷ شرایط محیطی مناسب برای کار دستگاه مولد گاز ازن——— ۸۵
۴-۸ جداول ارزیابی گزینه ها(مرحله اول)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۹۱
۴-۹ جداول ارزیابی گزینه ها(مرحله دوم)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۹۴
۴-۱۰ جداول ارزیابی گزینه ها(مرحله سوم)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۹۸

 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه  
۴-۱ مدل شاخص های اثر گذار بر روی تعیین بهترین روش پاکسازی——- ۸۹
۴-۲ نمودار سلسله مراتبی انتخاب بهترین روش پاکسازی————— ۹۰
۴-۳ نمودار سلسله مراتبی انتخاب بهترین روش غیر شیمیایی————- ۹۳
۴-۴ نمودار سلسله مراتبی انتخاب بهترین روش نوینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۹۷
   
   

 فهرست اشکال

 
عنوان صفحه  
۲-۱ ساختار دانه گندم ——– ۹
۲-۲ شپشه خرطومی گندم—– ۲۴
۲-۳ شپشه دندانه دار غلات—- ۲۸
۲-۴ شپشه ذرت———— ۲۹
۲-۵ شپشه کوچک غلات—— ۳۰
۲-۶ شپشه آرد————- ۳۱
۲-۷ لمبه گندم————- ۳۴
۲-۸ بید غلات————- ۳۶
۲-۹ شب پره هندی———- ۳۶
۲-۱۰ سوسک عنکبوتی زرد—- ۳۷
۲-۱۱ چرخه زندگی کنه ها—– ۴۰
۴-۱ شماتیک دستگاه ازن——
۴-۲ طرح شماتیک قرارگیری ازن ژنراتور در سیستم ضدعفونی سیلوی ذخیره سازی غلات-
۸۳
۸۴

چکیده
با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهانی و اهمیت غلات در جیره ی غذایی انسان، نیاز به تولید هرچه بیشتر محصولات کشاورزی و کاهش عوامل موثر بر خسارات آن بیشتر احساس می گردد. آفات انباری از جمله عوامل موثر بر افزایش خسارات وارده بر محصولات کشاورزی می باشد که مبارزه اصولی با این عوامل منجر به افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی می شود در این پژوهش سعی شده است که با مطالعات کتابخانه ای و میدانی بهترین روش پاکسازی و مبارزه با آفات انباری در سیستم های ذخیره سازی غلات و سیلوها تعیین گردد. برای این منظور ابتدا طی مطالعات به عمل آمده در پژوهشکده ها و   آزمایشگاه های مختلف غلات انواع روش های مبارزه با آفات انباری شناسایی و برمبنای شاخص های تعریف شده مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفتند، که درنهایت روش استفاده از گاز ازن به عنوان روشی سالم، اقتصادی و سازگار با محیط زیست توصیه گردید. به منظور تحکیم نتایج حاصله، به روش AHP نظرات متخصصین مربوطه مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت مشخص گردید، نتایج بدست آمده کاملا یکسان است.
فصل اول :
مطالعات مقدماتی
۱-۱ مقدمه
غلات بخش مهمی از هرم غدایی انسان را شامل می شود. پس از نظارت دقیق بر تمام پدیده های موثر در کنترل و کیفیت، غلات در انبارهای مناسب نگهداری می شود. سـیستم انبار کردن غلات، در طی قرن ها، از نگهداری مقادیر اندکی از دانه های درو شده در انبارهای زیر زمینی تا صدها هزار بوشل در سـیلوهای بتنی محکم امروزی پیشرفت کرده است. نگهداری گندم از فصل برداشت برای فصل های دیگر از دوران نئولیتیک با گندم های اهدایی مردم به معابد آغاز گشت. این کار اولین بار در بین النهرین با روش های ساده و ابتدایی متداول شد و به مرور زمان تکامل یافت. هدف اصلی مرحله ذخیره سازی غلات، حفاظت و نگهداری از کیفیت دانه ها پس از برداشت می باشد[۱۴]. متوسط جهانی میزان خسارت در زمان نگهداری حدود ۱۰ درصد در هر سال و در ایران حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد غلات اعلام شده است که این امر بیان گر اهمیت شرایط مختلف نگهداری غلات است[۵]. از آنجا که بخش عمده غلات پس از ذخیره سازی به مصرف غذای انسان و دام می رسد، ایمنی و کیفیت دانه ها، از پارامترهای مؤثر در مدت زمان ذخیره سازی                می باشند. عوامل مختلفی بر کمیت و کیفیت دانه های غلات اثرگذارند که از این جمله می توان به آفات انباری اشاره نمود. حشرات گروه مهمی از آفات انباری غلات می باشند که طی مرحله نگهداری و ذخیره سازی به غلات صدمه می‌زنند[۳].
کنه ها نیز در آلودگی و اتلاف محصولات غلات نقش دارند و باعث وارد آمدن خسارت به غلات می‌شوند که از مهمترین آن ها می توان به کنه آرد اشاره کرد. علت وجود کنه ها در غلات ذخیره ای رطوبت بالا است که با رسیدن غلات به رطوبت نرمال معمولا خسارات ناشی از کنه ها به حداقل می رسد[۳]
موش های انباری و خانگی از جمله ی دیگر آفات انباری غلات می باشند که در دسته ی جوندگان جای می گیرند.
حیوانات موذی با حمله به انبارهای غیر فنی سبب آسیب به غلات ذخیره ای از طریق مصرف برخی از آن ها و آلوده کردن مابقی آنها به فضولات خود می شوند. موش ها اغلب حامل میکروب های بیماری های واگیردار هستند و چنانچه به بیماری های عفونی سالمونلوز[۱] مبتلا باشند، مواد انباری آلوده به فضولات و ادرار این موش ها باعث تب، اسهال و درد شدید شکم در اشخاص مصرف کننده از این مواد می گردد. بهترین راه پیشـگیرانه برای مبارزه با این جانوران، ساخت انبارها و ساختمان های کاملاً ایزوله با رعایت موازین بهداشتی است. لیکن علاوه بر پیشگیری، بکارگیری روشی مناسب جهت مبارزه با آفات انباری و پاکسازی انبار های دخیره ای امری اجتناب ناپذیر است[۱۵].
-۲ بیان مسئله
با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهانی و اهمیت غلات در جیره ی غذایی انسان، نیاز به تولید هرچه بیشتر محصولات کشاورزی و کاهش عوامل موثر بر خسارات آن بیشتر احساس می گردد.
لذا با بهره گرفتن از روش های مختلف شیمیایی و غیرشیمیایی می توان به کاهش خسارات کمک نمود.
استفاده از روش های شیمیایی به ویژه سموم شیمیایی در سالیان اخیر به عنوان یک روش رایج برای از بین بردن آفات انباری مطرح گردیده است.
متاسفانه سموم شیمیایی اثرات تخریبی بسیاری بر منابع انسانی و زیست محیطی دارند. سموم شیمیایی نه تنها بروی سطح باقیمانده، بلکه با نفوذ به داخل غله دیگر نمی توان آن را حذف کرد که این عامل باعث بروز بیماری ها و مشکلات مختلف می گردد
امروزه مصرف کنندگان برای مسائلی همچون کیفیت، بهداشت و ایمنی مواد غذایی اهمیت بیشتری قائل  می شوند. تضمین کیفیت و سلامت محصولات غذایی به عنوان مسئله ی کلیدی برای رقابت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:16:00 ب.ظ ]
چکیده

بیماری لکه خرمایی گندم (ناشی از بیمارگر قارچی Pyrenophora tritici-repentis)، عامل مهم خسارت و افت عملکرد در بسیاری از مزارع گندم(Triticum aestivum) جهان، خصوصاً در مناطق دارای کشت به روش خاک­ورزی حفاظتی و یا فاقد شخم، محسوب می­گردد که در کشور ما نیز، در استانهای شمالی (گلستان و مازندران) در چند سال اخیر شیوع یافته است. جهت مطالعه جنبه­ های مختلف اپیدمیولوژیکی این بیماری در استان گلستان و تعیین پراکنش بیماری و چگونگی تاثیر سمپاشی قارچ­کش پروپیکونازول با دوز ۷/۰ لیتر در هکتار در شرایط مزرعه، از ۳۰مزرعه­ی گندم در ۳ منطقه­ی شرق استان گلستان (ایمر، مینودشت و آق­آباد)، در اطراف ایستگاه هواشناسی در سال زراعی ۹۰-۸۹ مورد ارزیابی قرار گرفت در طول فصل، ضمن انجام بازدیدهای منظم، مقدار بیماری به صورت دو متغیر درصد وقوع و شدت متوسط به صورت هفتگی یادداشت­برداری گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده­های ثبت شده نشان داد که اختلاف آلودگی مزارع در سه منطقه مورد بررسی، از لحاظ وقوع و شدت، معنی­دار نبود.، اما از نظر سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (AUDPC) و مقدار استاندارد شده­ی آن (SAUDPC) اختلاف معنی­داری بین مناطق وجود داشت(P≤۰/۰۵). از بین مناطق اجرای طرح، منطقه­ی ایمر با درصد وقوع بیماری۱۰۰ و شدت متوسط ۲۹/۳۲ درصد، بیشترین مقدار بیماری را به خود اختصاص داد. در تیمارهای سمپاشی و عدم سمپاشی میان متغیرهای مورد بررسی تفاوت کاملاً معنی­دار (P≤ ۰.۰۱) مشاهده گردید. مقایسه­ شدت نهایی بیماری در تیمارها در مناطق اجرای تحقیق و کاهش شدت نهایی بیماری در تیمارهای سمپاشی شده در مناطق ایمر به ترتیب از ۴۸ به ۱۶ درصد، در آق آباد از ۵۳ به ۴۷ درصد و در مینودشت از ۳۹ به ۱۸ درصد بود. افزایش وزن هزاردانه و عملکرد محصول به ترتیب به میزان ۳ گرم و ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار بود. با توجه به این آمارها می­توان نتیجه گرفت که استفاده از سموم قارچ­کش در زمان­خوشه دهی می ­تواند از مقدار بیماری کاسته و باعث افزایش عملکرد گندم گردد. مدل­های نهایی در تعیین رابطه وقوع و شدت، بر اساس ضریب تبیین (R2)، میانگین مربعات خطا (MSE) و نمودار باقیمانده­های آنالیز رگرسیون داده­­های خام و مجدداً تبدیل شده ساخته شدند. بر اساس ایجاد برازش با داده­های مزارع و صحت پیش ­بینی (تبدیل برگشتی داده­ ها)، مدل آلومتری (تبدیل لگاریتم طبیعی) به عنوان مناسب­ترین مدل در سطح مزارع انتخاب گردید.
واژه­های کلیدی: Drechslera tritici-repentis، لکه خرمایی، استان گلستان، کنترل شیمیایی، وقوع و شدت بیماری، اپیدمیولوژی.
گندم با نام علمی Triticum aestivum L. گیاهی است یکساله از خانواده Poaceae که از لحاظ اقتصادی و تغذیه­ای، یکی از مهم­ترین محصولات غله­ای استراتژیک در جهان و ایران به شمار می­آید.گندم مهمترین غله نواحی معتدله می­باشد ولی در ارتفاعات بلند و نواحی گرمسیری و همچنین در نواحی کم ارتفاع گرم هم گسترش یافته است. تولید گندم بین عرض­های ۳۰ و ۶۰ درجه­ شمالی و ۲۷ و ۴۰ درجه­ جنوبی متمرکز شده است. منطقه پیدایش گندم ابتدا در سوریه و فلسطین بوده و از آنجا به مصر و بین­النهرین وسپس به ایران آمده و از طریق ایران به هندوستان، چین و روسیه و بالاخره به اروپا رفته و سپس به سایر نقاط دنیا انتقال یافته است. بر اساس مطالعات انجام شده توسط سیمیت، تولید گندم در کشورهای در حال توسعه به مقدار ۵۴ درصد کل تولید افزایش یافته است. در حالی که در کشورهای توسعه­یافته، افزایش آن ۴۶ درصد کل تولید بوده است، افزایش تولید بیشتر به علت استفاده از ارقام پاکوتاه، پرمحصول سازگار شده و عملیات به­زراعی بوده است.
امروزه گندم تقریبا ۲۰درصد زمین­های زیر کشت جهان را اشغال کرده و مهم­ترین کالای کشاورزی در تجارت بین ­المللی است. بیشتر گندم در نیمکره شمالی کشت می­شود. آمریکای شمالی، اروپا و چین بیش از ۸۰ درصد گندم جهان را تولید می­ کنند. طبق آمار بدست آمده از سازمان خواربار کشاورزی([۱]FAO) میزان تولید گندم در جهان در سال ۲۰۱۰ برابر با ۶۵۱.۴ میلیون تن می­باشد و اتحادیه اروپا و چین و هند رتبه اول تا سوم تولید در جهان را به خود اختصاص داده­اند. از این میان ایران با داشتن مساحت زیر کشتی معادل ۶۰۶۱۰۰۰ هکتار و حدود ۹۸/۱ درصد از مساحت زیر کشت گندم جهان، در جایگاه سیزدهم تولید جهانی قرار دارد. استان خوزستان با ۱۰ درصد کل اراضی گندم کشور، بیشترین سطح و پس از آن استانهای کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی به ترتیب با ۸، ۷، ۷، ۷ درصد کل اراضی گندم کشور، مقام­های دوم تا پنجم را دارا می­ باشند.
میزان تولید گندم کشور بیش از ۱۵ میلیون تن برآورد شده است که۹۳/۶۶ درصد آن از کشت آبی و مابقی از کشت دیم بدست آمده است. استان فارس علی­رغم رتبه چهارم از نظر سطح با ۹درصد از تولید گندم کشور، با استان خوزستان در جایگاه نخست قرار گرفته است.
مقدمه و تاریخچه بیماری:
بیماری لکه خرمایی که توسط بیمارگر قارچی Drechslera tritici-repentis(Died) Shoemaker ایجاد می­شود، و یکی از بیماری­های شایع گندم در تمام نقاط مختلف دنیاست، زیرا شرایط رطوبتی که برای تولید محصول مناسب است سبب توسعه بیشتر این بیماری می­گردد (Martens et al.1994). این بیماری اکثر گونه­های غلات را مورد حمله قرار می­دهد و به تنهایی یا به همراه سایر بیماری­های برگی می ­تواند مشکل­ساز باشد. بروز اپیدمی­های شدید بیماری موجب چروکیدگی بذور و در نتیجه کاهش قابل توجه عملکرد و وزن بذور خواهد شد (Prescott et al., 1986; Wiese, 1991). بر اساس گزارش موسسه پژوهشی CAB، این بیماری در سال ۱۳۷۱ از ایران گزارش شده است (Anonymous, 2005). فروتن و همکاران (۱۳۷۴) این بیماری را برای مزارع گندم استان مازندران و در سال ۱۳۸۹ شیوع گسترده آن را بر روی تمام لاین­ها و ارقام تجاری آن استان گزارش نمودند (فروتن و همکاران ۱۹۹۵؛ دهقان ۲۰۱۰؛ فروتن و همکاران۲۰۱۰).
 اسامی بیماری و عامل بیماری زا:

 • اسامی عمومی بیماری:

لکه برگی گندم (Wheat Spot)، لکه برگی زرد (Yellow Spot)، لکه خرمایی (Tan Spot) (Stromberg, 1996)
 جایگاه تاکسونومیکی عامل بیماری:
Kingdam: Fungi
Division: Ascomycota
Family: Pleosporaceae
Anamorph: Drechslera tritici-repentis (Died) Shoemaker

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:15:00 ب.ظ ]
 

عنوان :

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم

  استاد راهنما :

دکتر زهرا تنها معافی

استاد مشاور :

دکتر علی اسکندری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه:
با افزایش جمعیت جهان،‌ به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نیاز به محصولات کشاورزی و
فرآورده های آنها روز به روز فزونی می یابد. همه ساله قسمت قابل توجهی از این محصولات توسط عوامل بیماری زای گیاهی از بین رفته و یا مورد خسارت قرار می گیرند. نماتدهای انگل گیاهی از جمله این عوامل بوده که بر اساس تحقیقات و بررسی های جامع انجام شده خسارت ناشی از این موجودات بر روی محصولات کشاورزی در جهان در سال ۱۹۸۵ حدود صد بیلیون دلار بوده است.
علاوه بر خسارت مستقیم ناشی از نماتدها که باعث ایجاد علایمی چون گال روی ریشه، پژمردگی گیاه،‌ کوتولگی، زردی، پیچیدگی برگ و دیگر علایم بر روی گیاهان می شوند، نقش آنها در ایجاد بیماری های ترکیبی به کمک سایر عوامل بیماری زای گیاهی از جمله قارچ ها و باکتری ها و تشدید خسارت ناشی از آنها و نیز انتقال ویروس ها به وسیله گونه هایی از آنها، لزوم تحقیقات گسترده در زمینه شناسائی و مدیریت این گروه از عوامل بازدارنده تولید محصولات کشاورزی را به اثبات می رساند.
براساس نوشته ی مورخین و دانشمندان، آلودگی شدید خاک به انواع نماتدها، در طول قرون و اعصار، موجب توقف کشاورزی و نابودی پاره ای از تمدنهای مهم گردیده است. از جمله ویتنی (Whitney, 1961) با توجه به کاوشهای خود دریافت که رومی ها با اینکه از دانش کشاورزی، تناوب زراعی، تغذیه و کوددهی خاک و حتی استفاده از کودهای سبز آگاهی داشتند، اما کشاورزی آنها در ۲۵۰۰ سال پیش در اثر مشکلات ناشی از پاتوژنهای خاکزی، بخصوص نماتدها به شدت آسیب دیده و نهایتاً موجب افول تمدنشان گردیده است. نکته قابل توجه این است که تنها کشاورزی تمدنهای قدیمی در معرض آسیب نماتدها نبوده بلکه کشاورزی مدرن قرن بیستم نیز در معرض آسیب نماتدها قرار دارد.
نماتدها از نظر شکل ظاهری باریک و نخی، دوکی، کیسه ای یا سوسیسی شکل می باشند. نماتدها بعد از حشرات، بزرگترین گروه جانوران را تشکیل می دهند، سازگاری مناسبی با شرایط اقلیمی مختلف دارند و به صورت آزاد یا انگل (حیوانات، گیاهان و قارچها و غیره) زندگی می کنند.
خسارت ناشی از حمله نماتدها، نقش آنها در بهم زدن فیزیولوژی گیاه میزبان خود، تسریع و تشدید بعضی بیماریهای گیاهی مخصوصاً بیماری های پوسیدگی ریشه با همکاری سایر عوامل بیماری زا، انتقال تعدادی از ویروس های مهم گیاهی، توانایی آنها در از بین بردن حشرات مضر و حشرات مفیدی که در کنترل آفات نقش مهمی دارند و بالاخره اهمیت نماتدها به عنوان قسمت مهمی از فون خاک در مطالعات اکولوژیکی، مجموعه دلایلی هستند که ضرورت انجام تحقیقات مداوم و گسترده درباره ی نماتدهای گیاهی را نشان می دهند (پورجم، ۱۳۷۸). طبق آخرین برآوردهای موجود، میانگین کل خسارت سالانه نماتدها اعم از کاهش میزان محصول و هزینه های مربوط به کنترل آن ها در سطح جهان حدود ۱۲ درصد می باشد(Stirling et al., 2002) . در حقیقت عدم شناخت و مطالعه کافی در مورد این موجودات، ما را از اثرات تخریبی و نیز اهمیت آنها در ایجاد بیماریهای مهم و خطرناک گیاهی غافل ساخته است.
با توجه به اهمیت اقتصادی درختان میوه به عنوان محصولات دائمی در تأمین نیازهای غذائی و سلامت انسان از ابتدای خلقت تاکنون، نماتدهای انگل گیاهی یکی از عوامل مهم بیماری زا بر روی این گونه محصولات محسوب می شوند که در صورت استقرار در داخل خاک و ریشه درختان کنترل آنها مشکل است. با توجه به عدم اطلاع کافی از وضعیت نماتدهای موجود در استان قم با در نظر گرفتن وسعت منطقه و وضعیت کشاورزی آن لازم بود تا به عنوان اولین گام موثر یک مطالعه اساسی به منظور شناسایی و تعیین پراکنش انواع نماتدهای زیان آور درختان میوه این منطقه صورت گیرد.
امید است که از این طریق با شناسائی نماتدهای انگل گیاهی بتوان در جلوگیری از خسارت اقتصادی ناشی از آنها به سودآوری بخش کشاورزی استان قم کمکی کرده باشیم.
۱-۱- استان قم:
استان قم تا سال ۱۳۵۶ جزء استان تهران بوده و سپس با تشکیل استان مرکزی (اراک) تا سال ۱۳۶۵ جزء آن استان بوده است و در سال ۱۳۶۵ مجددأ به استان تهران ملحق گردیده است. در سال ۱۳۷۵ رسمأ به عنوان استان اعلام شده است.
۱-۱-۱- موقعیت جغرافیایی استان:
استان قم با وسعتی معادل ۱۱۲۳۸ کیلومتر مربع در بخش مرکزی ایران واقع است.این استان با اختصاص ۶۸ صدم درصد کل مساحت کشور ( کمتر از یک درصد) بیست و هشتمین و در واقع کوچکترین استان کشور محسوب میشود. این استان بین مدار ۳۰ درجه و ۵۰ دقیقه تا ۳۰ درجه و ۵۱ دقیقه طول شرقی . ۱۵ درجه و ۳۴ دقیقه عرض شمالی قرار گرفته و از شمال به استان تهران (ورامین و ری) و از غرب به استان مرکزی (شهرستانهای ساوه، تفرش، آشتیان، دلیجان و محلات) و از جنوب به استان اصفهان و از شرق به دریاچه نمک و استان سمنان (شهرستان گرمسار) محدود است (تصویر ۱-۱) و بر اساس تقسیمات کشوری دارای یک شهرستان (شهرستان قم)، ۵ شهر ( شهر قم ، شهردستجرد، شهر جعفریه، شهر کهک، شهر قنوات)، ۹ دهستان ( قنوات، قمرود، راهجرد شرقی، نیزار، کهک، فردو، دستجرد، قاهان، جعفرآباد) و تعداد ۳۵۶ آبادی داری سکنه و تعداد ۵۸۰ آبادی خالی از سکنه می باشد. استان در منطقه دشتی- کوهستانی قرار گرفته که در پست ترین نقطه در حاشیه کویر ۷۰۰ متر ارتفاع و بلندترین نقطه آن قله اردهال با ارتفاع ۳۴۶۳ متر در جنوب استان است.
تصویر ۱-۱: نقشه استان قم
۱-۱-۲- آب و هوا و وضعیت جوی:
آب و هوا به علت مجاورت با کویر در تابستان گرم وخشک و در زمستان تا حدودی ملایم است،به طور کلی دارای دو اقلیم کوهستانی و نیمه کویری است.
وضعیت جوی: میانگین بارندگی در استان۱۴۵ میلیمتر بوده و حرارت از ۱۳- (در ضمن حد اقل دما در زمستان ۸۶ به ۲۳- درحه سانتی گراد می رسد) دما در زمستان تا حداکثر ۴۶ درجه سانتی گراد در تابستان متغیر است تعداد روزهای یخبندان به طور متوسط ۸۴ روز که در ماه های دی و بهمن می باشد(سایت جهاد کشاورزی استان قم).
جدول (۱-۱:( مساحت استان به تفکیک اقلیم آب و هوا

عنوان مساحت (هکتار) درصد
گرم و خشک ۹۲۹۳۰۰ ۷/۸۲
نیمه خشک ۱۳۰۳۰۰ ۶/۱۱
مدیترانه ای ۴۵۹۰۰ ۴
نیمه مرطوب ۱۸۳۰۰ ۷/۱
جمع ۱۱۲۳۸۰۰ ۱۰۰

 
1-1-3- منابع آب استان:
منابع آب در استان به دو صورت سطحی و زیرزمینی قابل بررسی است. منابع آبی استان شامل ۱۰۵۳ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق، ۹۹۳ دهنه چشمه و قنات و دو رودخانه دایمی قمرود و قره چای بوده که مجموع آب استحصالی، بالغ بر ۱۱۵۲ میلیون متر مکعب بوده که ۹۳% آن در بخش کشاورزی به مصرف می رسد (جدول۲-۱). مهمترین رودخانه در بخش مرکزی استان قم قمرود می باشد که با طول ۲۲۸ کیلومتر از کوه های داران و خوانسار سرچشمه می گیرد و به همراه رودخانه قره چای به مسیله می ریزد. در قسمت جنوب و جنوب غربی (ارتفاعات اردهال) قرار دارد و کوه غلیق بلندترین قله و تخت سرحوض، گلستان، کوه خضر و دو برادران از کوه های مهم استان و اطراف شهر قم می باشند.
دریاچه حوض سلطان یا دریاچه شاهی به صورت یک حوضه ی کویری است که در گوشه دریاچه نمک واقع شده، در تابستان سفید مایل به قهوه ای و کویر کامل می باشد و در زمستان و بهار به صورت دریاچه ای ظاهر می شود. در گذشته این دریاچه بخشی از دریاچه نمک (مسیله) بوده ولی امروز از آن جدا افتاده است و در کنار اتوبان قم – تهران قرار دارد.
دریاچه نمک (مسیله) محصور بین ارتفاعات می باشد و میزان نمک آن بسیار زیاد است. رودهای جاجرود، کرج، حبله رود و شور به آن می ریزند. در این دریاچه فقط در فصل زمستان آب یافت می شود و در فصل تابستان به جای آب ورقه های نمک جلب نظر می کند. هوا در این ناحیه خیلی خشک است و اختلاف دما در شب و روز به ۷۰ درجه سانتی گراد می رسد.
رودهای استان عموماً از غرب به شرق و از جنوب به شمال جریان دارد که مهمترین آنها عبارت است از:قره چای، قمرود، بیرقان، بیدهند، قره سو و طغرود و همچنین رودهای شور، کرج و جاجرود از شمال استان وارد شده و در نهایت همه آنها به دریاچه نمک (مسیله) میریزند.
متوسط بارنگی استان به میزان ۱۴۵ میلی متر و حداقل درجه ۱۳- درجه سانتی گراد (که این دما در زمستان سال ۸۷ به ۲۳- درجه سانتی گراد رسید) و حداکثر آن ۴۶ درجه سانتی گراد می باشد.
مناطق عمده کشاورزی استان به شرح ذیل می باشد:

 • دشت جعفرآباد با ۲۰۶۴۴ هکتار و ۱۴۰ میلیمتر بارندگی
 • دشت قم (حومه) با ۳۹۸۷۴ هکتار و ۱۳۶ میلیمتر بارندگی
 • دشت قمرود با ۱۷۵۸۷ هکتار و ۱۱۰ میلیمتر بارندگی
 • دشت قنوات با ۱۲۰۷۹ هکتار و ۱۱۰ میلیمتر بارندگی

جدول(۱-۲): منابع آبی استان

عنوان تعداد میزان تخلیه سالانه (میلیون مترمکعب)
چاه (دستی–عمیق–نیمه عمیق) ۱۰۵۳ ۴/۶۹۹
قنات ۶۶۴ ۱/۲۳۹
چشمه ۳۲۹ ۵/۲۴
انهار منشعب از رودخانه ۱۱۸ ۱۰۹
جمع ۲۱۶۴ ۱۰۷۲

۱-۱-۴- وضعیت کشاورزی و سطوح زیر کشت و میزان تولید:
استان قم حدود ۱۰۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی که ۸/۰ اراضی کشور را شامل می شود، دارای دو اقلیم کوهستانی و نیمه کویری است که تولیدات زراعی آن بالغ بر ۳۷۴ هزار تن و تولیدات باغی ۹۴ هزار تن می باشد. در سال زراعی ۱۳۸۷-۱۳۸۶ سطح زیر کشت محصولات زراعی استان قم ۵۹۸۶۷.۴ هکتار و تولید ۳۷۴۴۵۷.۴ تن بوده است.
در بخش محصولات باغی در سال ۸۷ سطح زیر کشت محصولات باغی مقدار ۲۲۶۹۱ هکتار با میزان تولید ۴۳۸۳۰ تن برآورد شده است. در ضمن متوسط عملکرد (کیلو گرم در هکتار) یونجه، جو، گندم، سبزیجات استان از متوسط عملکرد کشور بیشتر می باشد.
همچنین در تولیدات زراعی، تولیداتی همچون پنبه، جو، سبزیجات، یونجه، سایر محصولات جالیزی (طالبی) درصد قابل توجهی از تولیدات کل کشور را به خود اختصاص داده است
۱-۲- انگور
۱-۲-۱- مقدمه:
این که در چه زمان و کجا انسان برای اولین بار اقدام به کاشت انگور کرد، پرسشی است که احتمالاً هرگز پاسخی به آن داده نخواهد شد. نبودن واژه ای با ریشه مشترک برای لغت انگور در زبانهای هند- اروپایی خود مبین این حقیقت است که کشف قابلیت خوراکی بودن انگور به طور جداگانه در سراسر اروپا صورت گرفته است. اجداد انگور اروپایی (Vitis vinifera) ابتدا در سواحل مدیترانه از حدود سوریه والجزایر به طرف غرب تا اروپای مرکزی و از آنجا به سمت شرق در نواحی بین دریای سیاه و آرام توسعه یافت. اکثر محققان بر این باورند که موکاری از منطقه آناتولی در شمال ترکیه و یا ناحیه همجوار آن در قفقاز دور نشات گرفته است و این ناحیه شامل مناطقی می شود که پراکندگی بوته های مو و وحشی V.vinifera موجود در آنها ارتباط بسیار نزدیکی با مبدأ کشاورزی غربی در خاور نزدیک

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:13:00 ب.ظ ]
 

 موضوع:   عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی

  استاد راهنما: آقای دکتر علی مهاجری

  استاد مشاور: آقای دکتر محمد حسن حسنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

چکیده  ۱

مقدمه  ۲

بخش اول: کرامت انسانی، دادرسی و قضاوت عادلانه  ۵

فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی   ۶

مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران. ۶

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران. ۶

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی ایران. ۱۰

مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی ۱۳

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی ۱۳

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی ۱۵

فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه  ۱۹

مبحث اول: دادرسی عادلانه. ۱۹

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه : ۱۹

گفتار دوم: پیشینه دادرسی عادلانه: ۲۲

مبحث دوم: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه. ۲۵

گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف ۲۵

گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ۲۶

گفتار سوم: علنی بودن دادرسی ۲۷

گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول. ۲۸

مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی   ۳۰

گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق ۳۰

گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر. ۳۱

گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه. ۳۳

مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی ۳۶

گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه: ۳۶

گفتار دوم: بی طرفی در قاضی ۴۱

گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی ۴۲

گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی ۴۵

بخش دوم: پیدایش عدالت ترمیمی، آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری   ۴۹

فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی   ۵۰

مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی ۵۰

مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی ۵۵

مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی ۵۸

مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک ۶۰

مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها ۶۳

مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی ۷۱

گفتار اول: میانجی گری ۷۱

گفتار دوم: نشست ۷۴

گفتار سوم: حلقه ها یا محافل. ۷۸

گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی ۸۰

فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی   ۸۲

مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی ۸۲

گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی ۸۲

۱- پیشگیری از وقوع جرم. ۸۲

۲-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده) ۸۶

گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی ۸۷

۱-تفاوت در هدف: ۸۷

۲-تفاوت در حوزه پوشش جرائم: ۹۲

۳-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد. ۹۳

مبحث دوم: آثار عدالت کیفری ۹۵

گفتار اول: جری شدن بزهکار ۹۵

گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار ۹۶

گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار ۹۷

گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان. ۹۸

مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی ۱۰۰

گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه. ۱۰۰

گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق ۱۰۰

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری ۱۰۲

مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی ۱۰۵

مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها ۱۰۶

گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا ۱۰۶

گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند. ۱۰۹

گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا ۱۱۲

گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا ۱۱۳

گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران. ۱۱۵

بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی   ۱۳۳

فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه  ۱۳۴

مبحث اول: تعریف امنیت ۱۳۴

مبحث دوم: حکومت و امنیت ۱۳۵

مبحث سوم: عدالت و امنیت ۱۳۹

مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه. ۱۴۱

فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن   ۱۴۶

مبحث اول: عناصر امنیت قضایی ۱۴۶

گفتار اول: استقلال قضایی ۱۴۶

گفتار دوم: بی طرفی قضایی ۱۴۷

گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی ۱۴۸

گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه. ۱۴۹

گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم. ۱۵۱

گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده ۱۵۲

مبحث دوم: ارکان امنیت قضائی ۱۵۵

گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت ۱۵۵

گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت ۱۵۷

گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان) ۱۵۷

مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی ۱۶۵

مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی ۱۶۷

نتیجه گیری   ۱۶۹

پیشنهادات   ۱۷۱

منابع و مآخذ  ۱۷۳

چکیده

از زمانی که آمار کیفری بطور چشم گیری افزایش پیداکرد، مکتبی نو به نام عدالت ترمیمی ظهور پیداکرد. اصول و اهداف اصلی این مکتب بازتوانی فرد بزهکار در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم می باشد و بزهکار را نوعی بزه دیده معرفی کرد و وزنه سنگین را بر دوش جامعه ی محلی نهاد.

لذا جهت نیل به اهداف ترمیمی روش های در نظر گرفته شده مانند نشست های خانوادگی، میانجی گری، هیئت های بزهکاران و شرمسار کردن بزهکار و این که بزهکار را از تبعات عملش آگاه کنیم.

نهادهای پشتیبان در قانون باید تدوین شود که خسارت وارده به بزه دیده ترمیم شود و همچنین بسترهای قانون که به بزهکار فرصت داده شود تا خود را اصلاح کند، مانند نهاد تعلیق و آزادی مشروط.

به هر حال نکته حائز اهمیت این می باشد که اگر بخواهیم قواعد ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید توان فرهنگی جامعه در حد بالایی باشد و به بزهکار اعتماد کند، چرا که قواعد ترمیمی در مدت زمان طولانی به نمو می رسد و امری نیست که در یک پروسه یکی دو ساله آثار خود را نمایان سازد.

 کلیدواژه ها: عدالت کیفری، عدالت ترمیمی، بزهکار، بزه دیده،میانجی گری، نشست

مقدمه

نظام عدالت کیفری چه در قدیم و چه در دوران امروزی تمرکز اصلی اش بر روی این مسئله بود که مجرم یا بزهکار به علت ارتکاب جرم یا اخلال در نظم عمومی باید مجازات شود. در طول زمان مکاتب مختلف عدالت کیفری مانند مکتب عدالت مطلقه و مکتب دفاع اجتماعی ظهور پیدا کردند و هر یک از آنها فلسفه مخصوص به خود داشتند، لذا با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری نظام عدالت کیفری با تنگناها و محدودیت های عمده ای روبرو شدند که تقاضا برای اصلاح و تغییر رو به افزایش می باشد.

جوامع با هدف جرم زدایی و زندان زدایی در تلاش هستند که آزادی افراد صلب نشود و تراکم پرونده های کیفری و زندانیان جلوگیری به عمل آورند و این موضوع که انسان تقاضاهای زیادی دارد و موجودی است دارای هوی و هوس و این که در طول تاریخ مرتکب اشتباهات زیادی شده و متقابلاً از ارتکاب آنها نادم و پشیمان گشته و درصدد بازتوانی افراد و فرصت دوباره دادن به آنها می باشد، شاید از این طریق ارتکاب بزه به طور چشم گیری کاهش یابد و شاهد جوامعی پایدار و منطقی باشیم.

در نظام عدالت کیفری ما شاهد دو محور می باشیم، بزه دیده و بزهکار، و نقش آفرین این نظام دولت       می باشد در حالی که در نظام عدالت ترمیمی، با سه محور بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی روبرو هستیم و از همه مهم تر بزهکار نیز خودش نوعی بزه دیده می باشد.

اگرچه از ظهور و احیای عدالت ترمیمی تنها حدود ۲۵ سال می گذرد، لیکن در حال حاضر در حدود صد کشور جهان به نحوی از انحا به اجرای آموزه های ترمیمی در حل و فصل اختلافات کیفری روی آورده اند. عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول، مفاهیم و روش ها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقش ها نیازها و مسئولیت های سهام داران اجرای عدالت در امور کیفری، به عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح شده است.

عدالت ترمیمی در عین حال با آموزه های فرهنگی- بومی پیوند دارد نافی و ناقض ارزش های عالی و تأمین کننده حقوق افراد در فرآیند رسیدگی ترمیمی نیست.

در ایران با توجه به گوناگونی فرهنگی و تجربه طولانی حل و فصل اختلافات به شیوه های غیر رسمی و بومی و نیز با درک عمیق آموزه های دینی به خصوص با توجه به ظرفیت های گفتگو و مذاکره طرفین دعوی و به رسمیت شناختن توافق آنها در امور کیفری امکان عفو و گذشت و جبران خسارات تأکید بر اعلام ندامت و توجه به نتایج بزه ارتکابی و غیره می توان جلوه هایی از مفاهیم مورد تأکید عدالت ترمیمی را مورد بحث و مداقه قرار داد. چنان که ممکن است با اجرای این مفاهیم در ساختاری ترمیمی، زمینه اجرای آموزه های ترمیمی را نیز تقویت کرد.

به منظور روشن شدن چارچوب کلی طرح پژوهش مربوط به عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی در این مقدمه به طرح مسأله، سؤالات تحقیق، انگیزه انتخاب موضوع فرضیات تحقیق، روش تحقیق کار برای تحقیق هدف تحقیق مشکلات و توجیه پلان تحقیق می پردازیم:

الف: بیان مسأله و سؤالات اصلی تحقیق:

اولاً: آیا عدالت ترمیمی قادر به ایجاد فضایی آرام و خالی از تشویش در جامعه است؟

ثانیاً: آیا عدالت ترمیمی می تواند مجرمین جرائم سنگین و امور اصلاح قرار دهد؟

ثالثاً: عوارضی که به وسیله عدالت کیفری برای مجرمین و جامعه ایجاد می شود آیا در عدالت ترمیمی منتفی می گردد یا خیر؟

ب: فرضیه های مربوط به تحقیق:

 • اگر عدالت ترمیمی به این سمت سوق پیدا کند که به جرم به این دید بنگرد که روابط بین دو نفر مختل شده و قادر به اصلاح این رابطه باشد و بزهکار و بزه دیده هر دو خواهان اصلاح این رابطه مختل شده باشند، بله، جامعه می تواند یک فضای آرام را تجربه کند.
 • عدالت ترمیمی معمولاً در جرائم کوچک کارساز می باشد اما این فرضیه قابل طرح می باشد که اگر عدالت ترمیمی نیست به جرائم کم اهمیت قابل اعمال و مثبت باشد باید بر روی جرائم سنگین هم جواب مثبت دهد چرا که هر دو گروه مجرمین کوچک و بزرگ از یک سری صفات و ویژگی های مشترک برخوردار می باشند به عنوان مثال ممکن است از طبقه فقیر و یا این که در محله هایی که از سطح فرهنگی پایین تری برخوردار باشند پرورش یابند.
 • بستگی به این دارد که آیا بزهکار در عدالت ترمیمی بعد مجدد را به سوی جرم روی می آورد یا خیر، اگر به سوی جرم روی نیارود و عدالت ترمیمی به خوبی رابطه مختل شده بین بزه دیده و بزهکار را اصلاح کند، می توان گفت عوارض عدالت کیفری منمنتفی یا کم می شود.

پ: هدف از انجام این تحقیق:

هدف از انجام این تحقیق ارائه راهکارهایی جهت این که مراجعه افراد به دادگستری کم شود و بتوان از طریق میانجی گری، خسارات بزه دیده را جبران کرد و به جای این که بزهکار را مجرم نشان دهیم و آمار بزهکاران افزایش یابد باید فرد بزهکار را به جامعه و مسیر اصلی زندگی برگردانیم.

ت: روش تحقیق:


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:12:00 ب.ظ ]
 

 عنوان :

بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی Lactobacillus casei)) به صورت زنده و کشته شده بر ترمیم زخم پوستی در موش سفید صحرائی

استاد راهنما :

دکتر میترا حیدری نصر آبادی

استادان مشاور:

دکتر ویدا حجتی

دکترمریم تاج آبادی ابراهیمی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب

عنوان   صفحه
چکیده   ۱
مقدمه   ۳
فصل اول : کلیات    
۱- ۱ ساختمان پوست   ۴
۱-۱-۱ رو پوست   ۴
۱-۱-۲ میان پوست   ۵
۱-۱-۳ زیر پوست   ۶
۱-۱-۴ خونرسانی پوست   ۶
۱-۱-۵ فیزیولوژی پوست   ۶
۱- ۲ تعریف زخم   ۹
۱-۲-۱ انواع زخم های حاد   ۱۰
۱-۲-۲ فازهای ترمیم زخم های حاد   ۱۱
۱-۲-۳ انواع التیام زخم ها   ۱۴
۱-۲-۴ استحکام زخم   ۱۵
۱-۲- ۵ فاکتورهای موثر درالتیام زخم   ۱۶
۱-۲-۶عوارض ترمیم زخم   ۲۱
۱-۲-۷ زخم های مزمن   ۲۱
۱-۲-۸ مکانیسم های ترمیم زخم های مزمن   ۲۲
۱-۲-۹ بررسی فیزیکی زخم های مزمن   ۲۲
۱-۳-۱۰ انواع زخم های مزمن   ۲۲
۱-۳-۱۱ مراقبت از زخم های مزمن   ۲۸
۱-۲-۱۲ نکات اختصاصی زخم های مزمن   ۲۹
۱-۳ باکتری های پروبیوتیک   ۳۵
۱-۳-۱ تاریخچه پیشرفت علم پروبیوتیک   ۳۶
۱-۳-۲ منشاء پروبیوتیک ها   ۳۷
۱-۳-۳ اثرات درمانی و پیشگیری کننده پروبیوتیک ها   ۳۸
۱-۴ مروری برتحقیقات گذشته   ۴۵
فصل دوم : وسایل – مواد وروش ها    
۲-۱ وسایل   ۴۶
۲-۲ دستگاه ها   ۴۹
۲-۳ مواد وداروهای مورد مصرف   ۵۰
۲-۴ حیوانات   ۵۱
۲-۵ روش کار   ۵۱
۲-۵-۱ روش تهیه پماد   ۵۲
۲-۵-۲ آماده کردن مواد بیهوشی   ۵۳
۲-۵-۳ روش ایجاد زخم پوستی   ۵۳
۲-۵-۴ به هوش آمدن دوباره رت ها   ۵۴
۲-۵-۵ تقسیم بندی گروه های آزمایشی   ۵۵
۲-۵-۶ روش اندازه گیری سطح زخم   ۵۵
۲-۵-۷ نحوه مطالعه بافت شناسی   ۵۶
۲-۵-۸ روش تهیه چسب آلبومین می یر   ۵۷
۲-۵-۹ روش تهیه اسید الکل   ۵۸
۲-۵-۱۰ روش تهیه فیکساتیوبوئن   ۵۸
۲-۵-۱۱ تثبیت نمونه   ۵۹
۲-۵-۱۲ آب گیری   ۵۹
۲-۵-۱۳ الکل گیری یا شفاف کردن   ۶۰
۲-۵-۱۴ نفوذ دادن پارافین   ۶۰
۲-۵-۱۵ قالب گیری   ۶۱
۲-۵-۱۶ حذف پارافین اضافی و برش گیری   ۶۱
۲-۵-۱۷ انتقال نمونه روی لام   ۶۱
۱-۵-۱۸رنگ آمیزی   ۶۱
۲-۵-۱۹ چسباندن لامل   ۶۳
۲-۶ آنالیز داده ها   ۶۴
فصل سوم : نتابج تحقیق    
۳-۱ یافته های هیستومتریک وهیستوپاتولوژیک   ۶۵
۳-۲ بررسی شاخص های بافت شناسی ترمیم زخم   ۷۲
۳-۲-۱ بررسی شاخص های بافت شناسی در روز سوم   ۷۴
۳-۲-۱ بررسی شاخص های بافت شناسی در روز چهاردهم   ۸۲
۳-۲-۲ بررسی شاخص خای بافتی در روز بیست ویک   ۸۶
فصل چهارم : بحث ونتیجه گیری و پیشنهادات    
۴-۱ عوامل موثر در ترمیم زخم پوستی   ۹۴
۴-۲ مکانیسم تسریع ترمیم زخم پوستی و کاهش التهاب   ۹۷
در روزهای مورد آزمایش    
۴-۳ نتیجه گیری کلی   ۱۰۷
۴-۴ پیشنهادات   ۱۱۰
منابع   ۱۱۱
چکیده انگلیسی   ۱۱۸

چکیده
زمینه و هدف : ترمیم زخم پدیده ای است پیچیده و منظم که در آن تعدادی از فرآینده های سازمان یافته و هماهنگ از قبیل بازسازی سلولهای پارانشیمی ، مهاجرت و تکثیر سلولهای بافت همبند ، ساخت پروتئین های ماده زمینه برون یافته ای و طراحی مجدد بافت همبند و اجزاء پارانشیمی ، کلاژنی شدن و دوام و استحکام یافتن زخم دخالت دارند . سرعت التیام زخم تحت اثر فاکتورهای مختلفی در یک یا چند مرحله ترمیم زخم صورت می گیرد ، از جمله هورمون رشد و فاکتورهای پپتیدی موثر بر رشد ، تغذیه ، ویتامین ها ، دارو ها ، هورمونهای استروئیدی ، اکسیژن و . قرار می گیرد . بنابراین درمان صحیح و مراقبت از زخم جهت افزایش سرعت بهبودی ، همچنین جلوگیری از مزمن شدن و عفونت آن همواره مد نظر انسان بوده و روش های مختلف برای رسیدن به این هدف بکار گرفته شده است.
پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های موجود در لوله گوارش هستند که علاوه بر کمک به گوارش مولکول های پیچیده به سیستم ایمنی بدن نیز کمک کرده و باعث کاهش التهاب می شود. اثرات سودمند این باکتری در ترمیم زخم های گوارشی به اثبات رسیده است اما تحقیقات کمی در زمینه اثرات ترمیمی این باکتری در زخم پوستی انجام شده است .
این مطالعه با هدف بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی Lactobacillus casei )) به صورت زنده و کشته شده به وسیله کلروفرم بر ترمیم زخم پوستی موش سفید صحرایی صورت گرفته است.
مواد و روشها : در این تحقیق از ۸۰ موش سفید صحرایی نر (Rat) با وزن تقریبی ۲۸۰-۲۲۰ گرم استفاده گردید. حیوانات در قفس های استاندارد نگهداری شدند و آب و غذا بدون محدودیت در اختیارشان قرار گرفت؛ درجه حرارت حیوان خانه بین۲ ± ۲۰ درجه سانتیگراد حفظ می شد. زخم های برشی به ضخامت کامل پوست پس از تراشیدن و تمیز کردن موشها که شامل گروه های تجربی (۱ و۲ ) ، کنترل و کنترل منفی بودند ایجاد شد. سه گروه کنترل و تجربی ۱ و ۲ به ترتیب تحت درمان موضعی با اسرین و اسرین حاوی باکتری     لاکتوباسیلوس کازئی Lactobacillus casei )) کشته شده بوسیله کلروفرم و اسرین حاوی باکتری زنده لاکتوباسیلوس کازئی Lactobacillus casei )) قرار گرفتند اما گروه کنترل منفی درمانی دریافت نکردند؛ مساحت زخم هر ۳ روز یکبار اندازه گیری شد. نمونه های پوستی به ترتیب پس از کشته شدن در روزهای ۳و۷و۱۴و۲۱ جدا شده و تحت مطالعات بافت شناسی و آماری قرار گرفتند.
یافته ها : درصد بهبودی زخم و التهاب در گروه های تجربی ۱و۲ نسبت به گروه های کنترل و کنترل منفی دارای اختلاف معناداری بود ؛ همچنین یافته های پاتولوژیکی حاصل از بررسی نمونه های اخذ شده از گروه های تجربی (۱ و ۲ ) ، کنترل ، کنترل منفی از نظر هیستولوژیک حکایت از روند کیفی نسبتا مشابه از نظر سرعت روند ترمیم و بسیج سلولی و پاکسازی ناحیه ترمیم زخم با توجه به توالی زمانی نمونه ها با رنگ آمیزی    هماتوکسیلین – ائوزین داشتند.
بحث و نتیجه گیری : این مطالعه نشان داد که باکتری لاکتوباسیلوس کازئی Lactobacillus casei )) چه به صورت زنده و چه به صورت کشته شده به وسیله کلروفرم به طور معنا دار روند سرعت التیام زخم پوستی در موش صحرایی را افزایش داده؛ بطوری که این امر در باکتری لاکتوباسیلوس کازئی Lactobacillus casei )) زنده (گروه تجربی ۲ ) بیش از فرم کشته شده آن (گروه تجربی ۱ ) نمایان شد.
واژگان کلیدی : زخم پوستی ، ترمیم ، باکتری پروبیوتیکی ، لاکتوباسیلوس کازئی( Lactobacillus casei )
 مقدمه
یکی از اهداف درمانی علوم پزشکی ترمیم زخم در زمان کوتاه تر با عوارض جانبی کمتر می باشد ؛ از گذشته دور پزشکان مصری ، یونانی ، هندی و اروپایی در پی درمان زخم درکوتاه ترین مدت و با کمترین میزان عارضه بودند. تاکنون پژوهش های مختلفی در مورد ترمیم زخم ایجاد شده و در نتیجه مواد مختلفی به صورت مرهم زخم ها تهیه و معرفی شده اند که اغلب این مواد به صورت ترکیبات گیاهی و شیمیایی          می باشد. نتایج گزارش شده توسط مجامع مختلف پزشکی مورد بررسی های کلینیکی و آزمایشگاهی قرار گرفته اند اما تاکنون هیچکدام به عنوان یک داروی موثر توصیه نشده اند.(۳۵)
اما امروزه گرایش به استفاده از داروهای سنتی جهت ترمیم زخمهای پوستی بیشتر شده است؛ بطوریکه تاثیر نسبی گونه های مختلف باکتریهای پروبیوتیکی در ترمیم زخمها مورد بررسی قرار گرفته است.
پروبیوتیک ها ارگانیسم های زنده ای هستند که با تعدیل فلور میکروبی روده ، اثرات مفیدی را بر سلامت میزبان اعمال می کنند. آنها عموما از منابع انسانی بوده و غیربیماری زا محسوب می شوند . پروبیوتیک هایی که بیش از همه در زمینه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته اند ، باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک شامل گونه های لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریا است اما مکانیسم اثر پروبیوتیک ها کاملا شناخته شده نیست ولی مکانیسم هایی برای توجیه اثرات پیشگیری کننده و درمانی آنها در بیماریهای انسان پیشنهاد شده است که از جمله آن می توان به تولید ترکیبات مهار کننده باکتریها ، تعدیل PH روده ، بلوک جایگاه اتصال باکتریها ، رقابت برای جذب مواد غذایی ، تقویت سیستم ایمنی و ترمیم زخم های گوارشی اشاره کرد ؛ اما مطالعات کمی در زمینه بررسی اثرات ترمیمی این گروه از باکتری ها بر زخم های باز پوستی صورت گرفته است.( ۳۹و۱۴)
هدف از این مطالعه بررسی اثر ترمیمی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی Lactobacillus casei )) به صورت زنده و کشته شده به وسیله کلروفرم به عنوان یک گونه پروبیوتیکی(جدا شده از محصولات لبنی – سنتی ایران) برروی ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی می باشد.
۱-۱ پوست
پوست که سطح خارجی بدن را می پوشاند درنژادهای مختلف رنگش متفاوتست و دریک فرد انسان هم از نظر مو وضخامت متغیر میباشد. از لحاظ بافت شناسی ساختمان پوست از خارج به داخل شامل سه         طبقه است : رو پوست ، میان پوست ، زیر پوست
۱-۱-۱ رو پوست Epidermis

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:10:00 ب.ظ ]
 

جهت دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد(M. Sc.)

رشته بیماری شناسی گیاهی

عنوان

شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae‌ عامل سفیدک‌های پودری در ورامین

استاد راهنما:

دکتر یونس رضایی دانش

استاد مشاور:

دکتر مهدی پیرنیا

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          صفحه
 چکیده. ۱
 فصل اول: مقدمه و کلیات
 1-1 مقدمه. ۴
۱-۲ موقعیت جغرافیایی ۶
۱-۲-۱ موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی شهرستان ورامین ۷
۱-۲-۲ حاصلخیزی و استعداد اراضی منطقه ۸
۱-۳ اهمیت و اهداف تحقیق ۹
فصل دوم: بررسی منابع
۲-۱- مطالعات انجام شده در سایر کشورها
۲-۲- مطالعات انجام شده در ایران. ۱۱
 فصل سوم: مواد و روش­ها
۳-۱- جمع آوری نمونه. ۱۳
۳-۲- آماده سازی نمونه. ۱۳
۳-۳- مطالعات ماکرومرفولوژی ۱۳
۳-۴- تهیه اسلاید، عکس و ترسیم ۱۳
۳-۵- مطالعات میکرومرفولوژی. ۱۴
۳-۶- شناسایی. ۱۴
فصل چهارم: نتایج و بحث
۴-۱-Blumeria graminis 18
4-2-Erysiphe alphitoides 21
4-3-Microsphoera berberidis 23
4-4-Erysiphe beta26
4-5-Erysiphe bivonae 29
4-6-Erysiphe convolvuli . 31
4-7-Erysiphe cruciferarum34
4-8-Erysiphe necator 36
4-9-Erysiphe pisi 39
4-10-Erysiphe platani 42
4-11-Erysiphe polygoni 44
4-12-Erysiphe trifolii . 46
4-13-Erysiphe verbenae 49
4-14-Golovinomyces cichoracearum51
4-15-Golovinomyces depressus 53
4-16-Golovinomyces orontii56
4-17-Golovinomyces sordidus 58
4-18-Leveillula taurica60
4-19-Oidium jasmini . 63
4-20-Podosphaera pannosa 65
4-21-Podosphaera tridactyla 67
4-22-Podoophaera xanthii70
   فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          صفحه
 4-4- پیشنهادات ۷۳
۴-۵- منابع . ۷۴
مقدمه:
قارچ‌های مولد سفیدک پودری گیاهان به تیره Erysiphaceae (Ascomycota, Erysiphales) تعلق دارند و از مهم­ترین بیمارگرهای گیاهی هستند که ضمن داشتن انتشار جهانی، طیف وسیعی از گیاهان نهادانه را مورد حمله قرار می­ دهند. (Amano, 1986). این قارچ­ها پارازیت اجباری گیاهان می­باشند زیرا سیکل زندگی آنها به طور کامل به میزبان وابسته است. میسلیوم این قارچ‌ها به صورت اپی‌فیت و یا گاهی اندوفیت روی برگ‌ها، شاخه‌ها، گلها و حتی میوه‌ها تشکیل می­شود و ظاهری سفید تا خاکستری رنگ به سطح قسمت‌های آلوده می‌دهد. این قارچ‌ها برای ادامه سیکل زندگی پارازیتی خود و همچنین جلوگیری از سیستم‌های مقاومتی در میزبان و بدست آوردن منابع غذایی، از سلول‌های میزبان استفاده می‌کنند، بدون اینکه خسارت زیادی به سلول‌های میزبان وارد نمایند (Bushnell and Gay, 1978).
در ابتدا شناسایی این گروه از قارچ‌ها بر پایه خصوصیات تلئومورف از قبیل شکل زواید آسکوکارپ، تعداد آسکها در هر آسکوکارپ و تعداد آسکوسپور در هر آسک استوار بود. به تدریج خصوصیات مربوط به آنامورف از قبیل محل استقرار میسلیوم روی میزبان، مرفولوژی و ابعاد کنیدیوفور و کنیدیوم، شکل سلول پایه کنیدیوفور، منفرد یا زنجیری بودن کنیدیومها و وجود یا عدم وجود اجسام فیبروزین درون کنیدیوم اهمیت خود را در تاکسونومی سفیدکهای سطحی آشکار ساخت، تا آنجا که نتایج مطالعات مولکولی بر مبنای توالی یابی DNA ریبوزومی نیز اهمیت خصوصیات آنامورف در مقایسه با تلومورف در طبقه بندی این گروه از قارچها را تایید کرد و مشخص شد خصوصیات مربوط به آنامورف دارای ارزش بیشتری در تاکسونومی سفیدک­های سطحی هستند. براون (Braun 1987, 1995) در دو منوگراف، سفیدک­های سطحی اروپا و نمونه­های متعددی از قارچ­های متعلق به راسته Erysiphales از سراسر دنیا را مورد مطالعه قرار داد و ۱۸ جنس و ۵۱۶ گونه از این قارچ­ها را تشریح کرد که ۳ جنس در جنس­های دیگر ادغام شدند و تعداد آنها به ۱۵ جنس کاهش یافت. از ۱۵ جنس معرفی شده در این قارچ­ها، ۱۲ جنس اکتوپارازیت و ۳ جنس دیگر شامل Leveillula، Pleochaeta، Phyllactina اندوپارازیت هستند. دامنه میزبانی Phyllactinia و Pleochaeta به گیاهان جنگلی و یا چوبی محدود می­شود، در حالی که Leveillula گیاهان علفی را آلوده می­ کند (Mori et al, 2000).
میسلیوم­های رویشی سفیدک­های سطحی به صورت فشرده روی سطح برگ، شاخه، میوه و شاخه­های جوان تولید می­شوند، گاهی تولید دیواره­های ضخیم شبیه کلامیدوسپور در گونه­ها دیده می­شود (Zheng, 1985).
شرایط رطوبت برای جوانه زدن کنیدیوم در قارچ­های مولد سفیدک پودری موثر است. این پاتوژن­ها با ایجاد یک پوشش پودری سفیدک رنگ موجب کاهش فتوسنتز و کندی رشد گیاه می­شوند. اسپورهای آنها توسط باد، آب و یا وسایل مکانیکی منتقل می­شود و شرایط نامساعد را روی بخش­های آلوده گیاه و همچنین روی بقایای گیاهی سپری می­ کنند. سفیدک­های سطحی به ۲ فرم جنسی و غیر جنسی ظاهر می­شوند که فقط در جنس­های معدودی مرحله جنسی دیده نشده است (Braun, 1987). گونه­های هموتالیک (یک پایه) و هتروتالیک (دوپایه) در این راسته گزارش شده است. به نظر می­رسد گونه­های هتروتالیک میزبان­های مخصوص به خود را دارند. به طوریکه تنها یک طیف محدودی از میزبان­هان گیاهی و حتی یک رقم خاص را به عنوان میزبان خود انتخاب می­ کنند (Takamatsu et al., 2000). یکی از نظریات در طی دوران تکاملی اعضای Erysiphales، گسترش دامنه میزبانی از درختان به گیاهان علفی است که با مطالعات مولکولی نیز این نظریه تأیید شده است (Hirata et al., 2000; Mori et al., 2000).
کنیدیوم­ها در مرحله غیرجنسی عامل پراکنش و توسعه بیماری هستند و در پایان فصل رشد این قارچ‌ها اسپور جنسی تولید می‌کنند که به آن آسکوسپور می‌گویند و درون کیسه‌ای به نام آسک قرار می­گیرند. آسک‌ها نیز درون اندامی به نام آسکوکارپ (کاسموتسیوم) که فاقد روزنه می‌باشند جای دارند.
جنس‌های سفیدک پودری هم‌اکنون در ۵ زیر خانواده قرار گرفته‌اند که بعضی جنس‌ها اضافه و بعضی ادغام شده‌اند (Braun, et al., 2002). 4 زیر خانواده Blumeriae، Ersipheae، Golovinomyceteae و Cystotheceae دارای میسلیوم‌های خارجی بوده و مرحله غیرجنسی آنها Oidium می‌باشد، کنیدیوم‌ها روشن و بیضی یا تخم‌مرغی شکل هستند که به صورت زنجیری و یا منفرد تشکیل می‌شوند. زیرخانواده دیگر Phyllactinieae نام دارد و شامل جنس­های Phyllactinia (آنامورف Ovulariopsis) و Levaillula (آنامورف Oidiopsis) و Pleocheta (آنامورف Streptopodium) می‌باشد. کنیدیوم‌ها روشن و نوک تیز، چماقی و گاهی سیلندری بوده و معمولاً به صورت منفرد تشکیل می‌شوند(Boesewinkel, 1980; Braun, 1987).
1-2- موقعیت جغرافیایی:
۱-۲-۱- موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی شهرستان ورامین:
شهر ورامین در ۳۹ درجه و ۵۱ دقیقه شرقی ، و ۳۵ درجه و ۱۹ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرض شمالی واقع است وسعت شهرستان حدود ۱۷۵۰ کیلومترمربع می باشد. دشت ورامین عمدتا از رسوبات آبرفتی رودخانه جاجرود تشکیل شده است. این رسوبات علاوه برحاصلخیزی به علت طبیعت آبرفتی وماسه ای خود مخزن مناسبی برای ذخیره آب های زیرزمینی است. کوه قره قاج در شمال و یک رشته کوه که ارتفاع متوسط بلندی آنها به ۱۳۰۰متر ازسطح دریای آزاد می رسد به نام سیاه کوه درجنوب شرقی این منطقه قرار دارد. برابر تقسیم ­بندی اقلیمی ورامین سرزمینی خشک و نیمه بیابانی است. تغییرات میزان درجه حرارت، روز و شب و فصول زیاد است. مقدار تبخیر سالانه (حدود ۲۳۰۰ میلیمتر) و به مراتب بیشتر ازمقدار بارندگی (۱۷۴ میلیمتر) و نزولات آسمانی است. رطوبت متوسط هوا در دماهای ۲۹-۷ ، ۵۲% بوده است. حداکثر دمای آن تا ۴۴ و حداقل به ۱۴ درجه سانتیگراد زیرصفر رسیده است. تعداد روزهای یخبندان در سال حدود ۷۳ روز برآورد شده است. ورامین منطقه ای حاصلخیز است که از اعتدال هوا و خاک مناسب برخوردار است، ولی از قدیم ازکمبود آب رنج می­برده است. منابع آب منطقه در گذشته علاوه بر نزولات جوی که حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر در سال می­باشد عمدتا سفره­های زیرزمینی و رودخانه جاجرود هستند که از قدیم بوسیله حفر قنوات و جدا کردن نهرها از جاجرود مورد استفاده واقع می­شده است.
۱-۲-۲- حاصلخیزی واستعداد اراضی منطقه
اراضی منطقه از نظر استعداد کشاورزی به انواع ذیل طبقه بندی شده است
۱-اراضی درجه یک که شامل اراضی بسیار مناسب با وسعت ۳۲۷۵۰ هکتار
۲-اراضی درجه ۲ شامل اراضی مناسب با وسعت ۲۲۶۵۰ هکتار
۳-اراضی درجه ۳ شامل اراضی نسبتا مناسب با وسعت ۱۲۶۰۰ هکتار
۱-۲-۳- جدول نمایش اراضی قابل کشت:

نوع محصولات مساحت زیر کشت سطح زیر کشت هر محصول
غلات ۳۰۰۰۰
گیاهان علوفه ای ۸۵۰۰
پسته ۱۷۰۰
زیتون ۱۸۰
صیفی جات ۷۵۴۰
مجمع اراضی قابل کشت ۶۹۵۰۰

۱-۳- اهمیت و اهداف تحقیق
این تحقیق به منظور شناسایی جنس‌ها و گونه‌های مولد سفیدک سطحی و میزبان‌های آن‌ها در سطح منطقه ورامین و طبقه‌بندی آرایه‌ها با توجه به تغییر و تحولات اخیر در طبقه‌بندی اعضای Erysiphaceae انجام شده است. این قارچ‌های به علت پوشش قارچی روی برگ و جلوگیری از عمل فتوسنتز باعث کندی رشد بوته‌ها و کاهش کیفیت محصول می‌گردند.
۲-۱- مطالعات انجام شده در سایر کشورها
تاریخچه مطالعه قارچ­های راسته Erysiphales به سال ۱۸۱۵ برمی‌گردد که فردی به نام دکاندول همه عوامل مولد سفیدک پودری را در یک جنس به نام Erysiphe قرار داد (Decandolle, 1815). در بین محققان قدیمی این عقیده وجود داشت که خصوصیات محدودی در تاکسونومی Erysiphaceae می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. هیراتا (Hirata, 1942) بررسی­هایی روی لوله تندشی کنیدیوم­ها انجام داد. بلومر(Blumer, 1967) 5 تیپ برای کنیدیوفور تشخیص داد که عبارت بود از: ۱- Oidium 2- Ovulariopsis 3- Oidiopsis که خود Oidium شامل Euoidium و Pseudoidium می‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:09:00 ب.ظ ]
 

 

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشکده‮ ‬علوم‮ ‬پاستاد‮ ‬مشاور‮ :‬آقای‮ ‬دکتر‮ ‬حمید‮ ‬کلالیان‮ ‬مقدم

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست:
چکیده: ۱
۱-مقدمه: ۴
۱-۱-۱ تاریخچه ، تعاریف و همه گیر شناسی: ۴
۲-۱-۱ تعریف دیابت ملیتوس: ۷
۳-۱-۱ دیابت ملیتوس یا مرض قند: ۷
۴-۱-۱ دیابت بی‌مزه: ۸
۵-۱-۱ تقسیم بندی دیابت میلتوس: ۱۰
۶-۱-۱ انواع دیگر دیابت ملیتوس: ۱۱
۷-۱-۱ دیابت ملیتوس حاملگی: ۱۳
۸-۱-۱ اپیدمیولوژی دیابت: ۱۴
۹-۱-۱ اپیدمیولوژی جهانی: ۱۵
۱۰-۱-۱ اپیدمیولوژی در ایران:. ۱۶
۱-۲ کالبد شناسی و عملکرد لوزالمعده: ۱۷
۲-۲-۱ انسولین: ۱۹
۳-۲-۱ ساختمان شیمیایی انسولین: ۲۰
۴-۲-۱ سنتز ، ترشح و عملکرد انسولین ۲۰
۵-۲-۱ تنظیم ترشح انسولین توسط گلوکز: ۲۲
۶-۲-۱ اثر اسیدهای آمینه اسید های چرب و ترکیبات کتونی: ۲۳
۷-۲-۱ اثر سایر هورمون‌ها: ۲۴
۸-۲-۱ عملکرد انسولین: ۲۴
۹-۲-۱ اثر انسولین در تبادلات غشاهای سلولی: ۲۶
۱۰-۲-۱ اثر انسولین در سوخت و ساز گلوکز: ۲۶
۱۱-۲-۱ اثر انسولین در سوخت و ساز چربی ها: ۲۶
۱۲-۲-۱ اثر انسولین در سوخت و ساز پروتئین ها: ۲۷
۱۳-۲-۱ بیماری های ناشی از اختلال در ترشح انسولین: ۲۷
۱-۳ تنظیم سطح قند خون: ۲۸
۱-۳-۱ اهمیت تنظیم سطح قند خون: ۲۸
۲-۳-۱ اهمیت بالا نرفتن سطح گلوکز خون: ۲۹
۳-۳-۱ سندرم‌های مقاومت به انسولین: ۲۹
۱-۴ بیماری زایی و علت دیابت: ۳۰
۱-۴-۱ بیماری زایی ملیتوس نوع یک: ۳۰
۲-۴-۱ نقش عوامل ژنتیکی در ایجاد دیابت نوع یک: ۳۲
۳-۴-۱ نقش عوامل ایمنی در ایجاد دیابت نوع یک: ۳۲
۴-۴-۱ عوامل ایمونولوژیک: ۳۳
۵-۴-۱ عوامل محیطی موثر بر ایجاد دیابت ملیتوس نوع یک: ۳۳
۶-۴-۱ بیماری زایی دیابت ملیتوس نوع دو:. ۳۴
۷-۴-۱ مقاومت به انسولین: ۳۴
۸-۴-۱ اختلال ترشح انسولین: ۳۵
۹-۴-۱ نقش عوامل ژنتیکی در ایجاد دیابت نوع دو:. ۳۶
۱۱-۴-۱ کتواسیدوز دیابتی: ۳۸
۱-۵ پاتوفیزیولوژی: ۳۹
۱-۵-۱ وضعیت هیپراسمولار غیر کتونیک: ۴۰
۱-۶ پاتوفیزیولوژی: ۴۰
۱-۶-۱ هیپوگلیسمی (قند خون پایین ): ۴۱
۲-۶-۱ عوارض مزمن دیابت: ۴۲
۳-۶-۱ عوارض چشمی دیابت ملیتوس: ۴۴
۴-۶-۱ فلج عضلات چشم: ۴۸
۶-۶-۱ عوارض کلیوی دیابت میلتوس: ۴۸
۷-۶-۱ نوروپاتی در دیابت ملیتوس: ۴۹
۱-۷ نوروپاتی محیطی در دیابت: ۵۰
۱-۷-۱ پلی نوروپاتی و مونونوروپاتی: ۵۰
۲-۷-۱ تقسیم بندی نوروپاتی دیابتی: ۵۲
۳-۷-۱ علائم نوروپاتی دیابتی: ۵۳
۴-۷-۱ پلی نوروپاتی و مونونوروپاتی: ۵۶
۵-۷-۱ نوروپاتی منتشر حسی حرکتی: ۵۷
۶-۷-۱ نوروپاتی خودکار یا اتونوم: ۵۸
۱-۸ اختلال عملکرد گوارشی و ادراری: ۵۹
۱-۸-۱ گاستروپارزی دیابتی: ۵۹
۲-۸-۱ مسیرهای نوروپاتی دیابتی: ۶۰
۱-۹ فشار اکسایشی وسندروم متابولیکی: ۶۳
۱-۱۰ فعالیت, PKC نوروپاتی دیابتی: ۶۵
۱-۱۰-۱ استرس اکسیداتیو و فعال سازی ۶۵
۲-۱۰-۱ درمان نوروپاتی با یک بازدارنده: ۶۸
۳-۱۰-۱ درمان نوروپاتی با یک بازدارنده آلدوز ردوکتاز(ARI ): 69
4-10-1 درمان نوروپاتی با ویتامین E: 69
1-11 نوروپاتی مرکزی: ۷۰
۱-۱۱-۱ تاثیر دیابت بر مغز: ۷۰
۱-۱۲ عوارض قلبی عروقی: ۸۴
۱-۱۲-۱ دیس لپیدمی (اختلال چربیهای خون): ۸۵
۲-۱۲-۱ بیماریهای کرونری قلب:. ۸۶
۳-۱۲-۱ حوادث عروقی مغز (سکته مغزی): ۸۷
۴-۱۲-۱ بیماری های رگهای محیطی: ۸۸
۵-۱۲-۱ پای دیابتی: ۸۹
۱-۱۳ اختلالات جنسی در دیابت:. ۹۱
۱-۱۳-۱ استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت:. ۹۲
۱-۱۴ اثرات مخرب متابولیسمی دیابت در بدن: ۹۵
۱-۱۴-۱ اکسیداسیون لیپیدها: ۹۵
۱-۱۵-۱ اکسیداسیون پروتئین ها: ۹۶
۲-۱۵-۱ اکسیداسیون DNA:. 96
3-15-1 دفاع های آنتی اکسیدانی و دیابت:. ۹۷
۴-۱۵-۱ گلوتاتیون:. ۹۷
۵-۱۵-۱ ویتامین :E,C 98
6-15-1 تا اورین Taurine :. 98
1-16 آنزیمهای دفاعی آنتی اکسیدانی: ۹۹
۲-۱۷ بربرین: ۱۰۰
۱-۱۷-۲ معرفی بربرین: ۱۰۰
۲-۱۷-۲ داروشناسی بربرین: ۱۰۱
۳-۱۷-۲ کاربردهای پزشکی دارویی: ۱۰۲
۴-۱۷-۲ فعالیت ضد پرتوزوایی: ۱۰۳
۵-۱۷-۲ فعالیت ضد اسهال: ۱۰۴
۱-۱۸-۲ کاربردهای درمانی بالقوه: ۱۰۴
۱-۱۹-۲ جلوگیری از تکثیر سلولی تومور:. ۱۰۷
۲-۱۸-۲ فعالیت ضد افسردگی: ۱۱۰
۳-۱۸-۲ فعالیت مربوط به قلب و رگ‌ها: ۱۱۱
۴-۱۸-۲ فعالیت ضد فشار خون:. ۱۱۳
۵-۱۸-۲ فعالیت ضد التهابی: ۱۱۴
۱-۱۹-۲ بربرین و اثرات آن بر دیابت:. ۱۱۵
۲-۱۹-۲ اثر گذاری بربرین در بیماران دیابتی: ۱۱۶
۳-۱۹-۲ بربرین در متابولیسم گلوکز حیوانات:. ۱۱۶
۴-۱۹-۲ بربرین در متابولیسم لیپید: ۱۱۷
۵-۱۹-۲ اثرات آزمایشگاهی غیر وابسته به انسولین بربرین: ۱۱۸
۶-۱۹-۲ بربرین AMPK را فعال می کند:. ۱۱۹
۱-۲۰-۲ بربرین عملکرد میتوکندریایی را مهار می کند:. ۱۲۰
۲-۲۰-۲ بربرین به عنوان یک مهار کننده گلوکوزیداز:. ۱۲۱
۳-۲۰-۲ بربرین آدیپوژنزیز را مهار می کند: ۱۲۱
۴-۲۰-۲ بربرین سطح m RNA LDLR را افزایش می دهد:. ۱۲۲
۵-۲۰-۲ اثرات بربرین بر رادیکال های آزاد:. ۱۲۲
۶-۲۰-۲ اثر محافظتی بربرین بر سلول های در جریان دیابت:. ۱۲۳
۱-۲۱-۲ نقش α- توکوفرول بر گیرنده های هسته ای: ۱۳۶
۲-۲۱-۲ ویتامین E به عنوان تنظیم کننده فعالیت آنزیمی: ۱۴۲
۳-۲۱-۲ آنزیم های فعالسازی شده: ۱۴۴
۴-۲۱-۲ نقش ویتامین E در دفاع آنتی اکسیدانی: ۱۴۵
۵-۲۱-۲ ژن هایی که از طریق α- توکوفرول تنظیم می شوند: ۱۵۲
۶-۲۱-۲ ژن های واکنش پذیر ویتامین E: 153
7-21-2 تأثیر α-توکوفرول روی آمد و شد سلولی: ۱۵۸
۸-۲۱-۲ محافظت در برابر استرس اکسیداتیو در دیابت توسط ویتامین E: 161
1-22-2 پروکسیداسیون لیپیدی: ۱۶۳
۲-۲۲-۲ اکسیداسیون پروتئینی: ۱۶۴
۳-۲۲-۲ آسیب های وارده به DNA:. 165
4-22-2 تأثیر ویتامین E روی دفاع آنتی اکسیدانت در دیابت: ۱۶۸
۵-۲۲-۲ عمل حفاظتی ویتامینE در برابر آسیب بافتی در دیابت: ۱۷۰
۶-۲۲-۲ نوروپاتی دیابتی سیستم اعصاب مرکزی و محیطی ونقش ویتامین E: 171
فصل دوم:. ۱۷۴
۱-۳ انتخاب حیوانات آزمایشگاهی: ۱۷۵
۱-۳-۳ گروه بندی حیوانات:. ۱۷۶
۲-۳-۳ تیمار با دارو:. ۱۷۸
۱-۴ دستگاه Y maze:. 179
1-5 آزمون شناسایی اشیاء objective recognition)): 180
1-6 تست بارفیکس: ۱۸۱
۱-۷ تست سطح شیب دار: ۱۸۲
:Open field8-1 182
1-9 ارزیابی وزن نمونه ها: ۱۸۴
۱-۱۰ ارزیابی میزان گلوکز پلاسما: ۱۸۴
۱-۱۱ آزمون شناخت شیء جدید objective recognition)) : 184
1-12 ارزیابی رفتاری: ۱۸۴
فصل سوم: ۱۸۸
فصل چهارم: ۲۱۵
بحث:. ۲۱۶
پیشنهادات: ۲۲۰
منابع فارسی ۲۲۰
منابع انگلیسی: ۲۲۱
چکیده انگلیسی ۲۶۱
چکیده:
زمینه و هدف: دیابت به ویژه دیابت نوع ۱، موجب بروز اختلال در روندهای مرتبط با یادگیری و حافظه و سایر اختلالات شناختی وحرکتی در حیوانات مبتلا می­شود که شواهدی مبنی بر دو فرضیه میکروواسکولار و استرس­اکسیداتیو ناشی از رادیکال­های آزاد اکسیژن مطرح است بربرین یک آلکالویید ایزوکوئینولین می باشد که اغلب به عنوان عامل کاهنده قند خون مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده توانایی کاهش گلوکز خون را از مسیر غیر وابسته به انسولین را دارد و با حذف رادیکال های آزاد منجر به کاهش استرس اکسیداتیو می شود. ویتامین E نیز یکی از ویتامین های محلول در چربی بوده و با توجه به نقش آن در کاهش گلوکز خون و بهبود حساسیت به انسولین در بیماران دیابتی و نقش آنتی اکسیدانی قوی قادر است چربی های غیر اشباع غشای سلولی را در برابر اکسیداسیون پایدار کرده و آن را در برابر واکنش زنجیره ای رادیکال های آزاد حفظ نماید. از این رو در این مطالعه تاثیر توأم بربرین­هیدروکلراید و ویتامین‌E که هر دو دارای آثار متعدد ضددیابتی و آنتی­اکسیدانی هستند، برپیشگیری از اختلالات شناختی وحرکتی مورد آزمون قرار گرفت.
مواد و روش­ها: در این مطالعه ۴۸ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به‌طور تصادفی انتخاب و به شش گروه: کنترل، کنترل تیمارشده با ویتامین‌E (mg/kg30)، دیابتی و دیابتی تیمارشده با بربرین­هیدروکلراید (mg/kg100) و دیابتی تیمار شده با ویتامین‌E (mg/kg30)، و دیابتی تیمارشده توأم، ویتامین‌E (mg/kg30)، و بربرین­هیدروکلراید (mg/kg100)، تقسیم شدند. ابتدا دیابت با تزریق درون­صفاقی استرپتوزوتوسین با دوز (mg/kg 55) به صورت درون­صفاقی القاء گردید. یک هفته پس از تزریق استرپتوزوتوسین، تیمار با بربرین­هیدروکلراید با دوزmg/kg /day 100 و ویتامین‌E day/ mg/kg30 به مدت شش هفته به صورت خوراکی انجام گردید. قند خون درهفته­های ۱، ۳، ۵، ۷ با خون­گیری از سیاهرگ دمی با بهره گرفتن از دستگاه گلوکوکارد سنجش و در پایان گروه­ها با آزمون­های رفتاری وحرکتی شناخت فضایی (spatial recognition)و شناخت اشیاء (objective recognition) ، همچنین open field و بارفیکس وسطح شیبدار مورد ارزیابی قرارگرفتند.
یافته­ها: گروه دیابتی تیمارشده توأم، بربرین­هیدروکلراید (mg/kg100) و ویتامین‌E (mg/kg30)، بهبودی قابل توجهی را نسبت به گروه های دیابتی و گروه های درمانی دیابتی تیمار‌شده با و ویتامین‌E (mg/kg30) یا بربرین­هیدروکلراید (mg/kg100) در آزمون‌های رفتاری وشناختی وحرکتی نشان دادند.یعنی: گروه دیابتی تیمارشده توأم، بربرین­هیدروکلراید (mg/kg100) و ویتامین‌E (mg/kg30) نسبت به گروه های دیابتی تیمار شده با یک دارو در تست , Open Field Y mazeو شناسائی اشیاء، بارفیکس وسطح شیبدار به مراتب بهتر عمل نمودند.
نتیجه ­گیری: تجویز توأم بربرین­هیدروکلراید و ویتامینE به مدت هفت هفته بهبود مؤثری در اختلالات شناختی وحرکتی در موش­های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین ایجاد می کند.که شاید این مساله نیز به اثربربرین و و ویتامین‌E در کاهش قند خون وهمچنین ویژگی آنتی اکسیدانی آنها بر می گردد.
واژه­های کلیدی: دیابت ملیتوس؛ بربرین­هیدروکلراید؛ ویتامینE؛ اختلالات شناختی؛ حرکتی.
مقدمه:
۱-۱-۱ تاریخچه ، تعاریف و همه گیر شناسی:
دیابت در روزگار باستان شناخته شده بود و برخی پزشکان دوران باستان نشانه های آن را به خوبی توصیف و راه هایی برای درمان آن پیشنهاد کرده بودند . اولین سند بدست آمده درباره دیابت پاپیروسی مربوط به ۱۵۵۲ سال پیش از میلاد است که در سال ۱۸۶۲ میلادی در شهر باستانی تیس در مصر بدست آمده است . در این پاپیروس پزشکی مصری به شرح بیماری مرموزی پرداخته است که بیماران مبتلا به آن زیاد آب می نوشند و بیش از حد ادرار می کنند و آب بدنشان کم می‌شود و زودتر از بقیه مردم می میرند. (۵) اریتیوس (۳۰-۹۰ پس از میلاد) پزشک یونانی در کنار پر ادراری نشانه های

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:07:00 ب.ظ ]
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

الف) بیان مسأله:

مالکیت فکری ترجمه‌ای از اصطلاح Intellectual Property است که برخی از حقوقدان‌ها از آن با تعبیر «مالکیت معنوی» یاد کرده‌اند. مالکیت فکری دو بخش دارد: بخش اول مربوط به «ماکیت صنعتی» و بخش دوم مربوط به «ماکیت ادبی و هنری» است. ماکیت ادبی و هنری یا «حق ابتکار» خود به دو حوزه «حقوق مؤلف» و «حقوق مرتبط » بخش‌پذیر است. اصطلاح «حقوق مؤلف» که در حقوق رومی-ژرمنی به سبب توجه بیشتر به پدیدآورنده بیشترین کاربرد را دارد، معادل «حق نسخه‌برداری» مطرح در کامن لا به لحاظ تأکید بیشتر بر جنبه‌ی مادی آثار فکری است که در معنای کپی‌رایت آورده شده است. حق نسخه برداری ترجمه‌ای از اصطلاح Copyright می‌باشد و نخستین بار در سال ۱۸۸۶١ در کنوانسیون برن وارد عرصه بین‌المللی شد و به مسئولیت حمایت از کارهای ادبی و هنری اشاره کرد.

کپی رایت، حقی است که برپایۀ آن به پدیدآورنده اجازه داده می شود درباره انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی قانون گذار، تصمیم بگیرد. این تصمیم گیری بدون دغدغه آن است که دیگران حقوق مادی و اخلاقی او را زیر پا نهند و او را از داشتن این حقوق مسلم محروم سازند. از این رو، کپی رایت تمهیدی قانونی است که برای حمایت از حقوق مادی و اخلاقی پدیدآورندگان یا تولیدکنندگان آثار ادبی، هنری و علمی پایه ریزی شده است. در پرتو این حق، به صاحب آن اجازه داده می شود که در مورد چاپ کردن یا چاپ نکردن اثر ادبی، خودش یگانه مرجع تصمیم گیرند ه باشد و هر شخص متعرض به این حق، اعم از حقیقی یا حقوقی، منع گردد.

ب) سؤالات تحقیق:

١- با توجه به مبانی دریافتی حقوق ایران و حقوق کامن لا در حوزه کپی‌رایت قواعد حمایتی از حیث حقوق دارنده و حقوق عمومی بین دو نظام حقوقی فوق هماهنگی وجود دارد؟

٢- آیا به لحاظ حقوق مادی و معنوی دامنه کپی رایت بین دو نظام فوق همسانی وجود دارد؟

ج) فرضیه‌های تحقیق:

١- با توجه به رهیافت و مبانی متفاوت بین دو نظام حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا قواعد حقوقی دارنده و حقوق عمومی در نظام‌های فوق متفاوت است.

٢- گستره حقوق مادی و معنوی دارنده کپی رایت در دو نظام حقوقی ایران و کامن لا با یکدیگر متفاوت است.

د) اهداف تحقیق:

بررسی و تحقیق در مورد کپی رایت و زیرمجموعه آن می‌تواند به صورت کاربردی در جامعه مطرح شود این که نتایج این تحقیق می‌تواند در تدوین قوانین کاربردی و دقیق برای صیانت از حقوق مؤلفین و مخترعین بسیار مورد اهمیت باشد.

ه) روش تحقیق:

این تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای است. تمامی مطالب این تحقیق با مراجعه به قوانین، کتب و مقاله‌ها و پایان‌نامه‌های موجود در خصوص این امر و ب طور خاص منابع لاتین و بررسی دقیق موارد مربوطه صورت می‌پذیرد.

و) سابقه تحقیق:

نظر به اینکه گرایش حقوق مالکیت معنوی رشته نوپا و تازه متولد شده می‌باشد. اما در حق کپی رایت از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف از جمله جوامع (کامن لا) بوده اما در حقوق ایران کمتر به این مسأله توجه شده و همچنین در آرای محاکم در این خصوص به ندرت شاهد رأی می‌باشیم و با توجه به نیاز روزافزون جامعه صنعتی جدید نیازمند توجه و قوانین جامع‌تری می‌باشد.

 مبحث اول : مفاهیم

گفتار اول: کپی رایت

در بسیاری از کتابها و متون درباره‌ی کپی رایت در ایران، کلمه‌ی کپی رایت، «حقوق مؤلف» یا «حقوق مؤلفان» ترجمه شده است. اما در واقع قوانین مصوب توافقنامه‌ی برن و توافقنامه‌ی ژنو شامل تمام گونه‌های نوشتاری، هنری، و علوم و اختراعات می‌گردد، در حالی که «مؤلف» در زبان رایج به معنی نویسنده است. بنابراین به واژه‌ای نیاز است که گستردگی کافی را داشته باشد. بدین لحاظ می توان به جای «حقوق مؤلف» از عبارت «حقوق پدیدآورنده» استفاده کرد، زیرا پدیدآورنده می تواند اثر نوشتاری یا علمی یا هنری را پدید آورد و خلق نماید به این ترتیب گستردگی واژگانی کافی به دست می آید.

به حقوق ناشی از مالکیت ادبی- هنری[۱]، حق مؤلف یا حقوق مؤلفان می گویند که از آن تعریف گوناگونی توسط حقوق دانان ارائه شده است :

 • « مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می شناسد . این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره برداری از آفرینه ( اثر) برای مدت محدود به سود آفریننده‌ی آن و پس از مرگ برای ورثه‌ی او.»[۲]
 • « حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.»[۳]

پس حق مؤلف، حق انحصاری مشروع برای نشر ، تولید مجدد و فروش موضوع،در شکل یک کار ادبی و هنری است.

تعریف قانونی از حق مؤلف در ماده‌ی ۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ آمده است : « از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند ،پدید آورنده . به آنچه از راه دانش و یا هنر و ابتکار انان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و ایجاد ان به کار رفته «اثر» اطلاق می شود .» پس حق مؤلف یک حق مالی غیر مادی انحصاری است که توسط قانون گذار به پدید آورنده‌ی اثر ادبی و هنری اصیل و ابتکاری جهت استفاده و بهره برداری از منافع مالی ان و جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده اعطاء می گردد. یا توجه به ماده‌ی فوق که مؤلف ، مصنف و هنرمند را پدید آورنده نامیده است به نظر می‌رسد که واژه‌ی مؤلف به تنهایی در بر گیرنده‌ی مفهومی که از حقوق مالکیت ادبی و هنری ناشی می‌شود نباشد هر چند که در بیشتر کتاب های حقوقی مؤلف معنایی عام دارد که شامل هنرمند نیز می گردد. اما بهتر است با در نظر گرفتن اینکه حقوق ایران در این زمینه تقریباً نوپاست و بیشتر دنباله رو حقوق خارجی است، واژه‌ی


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:04:00 ب.ظ ]
 

استاد راهنما:

دکتراحمدرضا بهنیافر

استاد مشاور:

دکترعلیرضا جهانگیری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 • چکیده———–۱
 • مقدمه———– ۲
 • فصل اول: اقلیت ها وجایگاه آنان درادیان الهی وحقوق بین الملل

بخش اول:

بررسی رفتارمسالمت آمیز در ادیان الهی(یهود ومسحیت)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————۸

۱-دین یهود———–۸

نژادپرستی یهود ازدیدگاه قرآن کریم———–۹

۲-۱)اعمال یهود نسبت به اسلام————-۱۲

۳-۱)جنگ نزدیهود——۱۳

۲-دین مسیحیت——–۱۵

بخش دوم:

مفهوم رفتارمسالمت آمیزدر عرصه بین الملل—–۱۹

۱-اهمیت تامین منافع اقلیت ها درحقوق بین الملل-۲۰

۲-حقوق اقلیت ها قبل ازسازمان ملل———-۲۱

۳-حقوق اقلیت ها بعد ازسازمان ملل———-۲۲

۱-۳)اعلامیه جهانی حقوق بشر————–۲۴

 • فصل دوم: اقلیت غیرمسلمان وحقوق بین الملل اسلام

بخش اول:

تعریف حقوق بین الملل اسلام————– ۲۷

منابع حقوق بین الملل اسلام—————-۲۸

بخش دوم:

سیرجریانات کلی درمورد اقلیت ها———–۳۱

مفهوم اقلیت دینی وغیردینی—————-۳۳

بخش سوم:

مفهوم رفتارمسالمت آمیز دراسلام————۳۸

بخش چهارم:

حقوق غیرمسلمانان درجامعه اسلامی———-۴۳

۱- بخشی ازحقوق اقلیت ها—————-۴۴

۱-۱)حق آزادی عقیده—-۴۵

۲-۱)حق آزادی بیان—–۴۶

۳-۱)حق آزادی سیاسی—۴۶

۴-۱)حق امنیت——–۴۶

۵-۱)حق برخورداری ازعدالت اجتماعی——–۴۷

۶-۱)حق استقلال قضایی–۴۷

۲- پیمان نامه های عدالت محور————-۴۸

۲-۱)پیمان پناهندگی سیاسی—————-۴۸

۲-۲)پیمان مالی——–۴۹

۳-۲)پیمان نظامی——-۴۹

بخش پنجم:

ارزش قراردادها دراسلام–۵۲

۱-انواع قراردادهای بین المللی دراسلام——–۵۳

۱-۱)قراردادموقت——-۵۴

۱-۱-۱)قراردادامان——۵۴

شرایط قرارداد امان——۵۵

آثارقرارداد امان———۵۶

۲-۱-۱)قرارداد هدنه—–۵۶

طرفین قرارداد هدنه——۵۷

آثارقرارداد هدنه——–۵۷

۱-۲)قرارداددائم ——–۵۸

۱-۱-۲)قرارداد صلح—–۵۸

آثارقرادداد صلح——–۵۹

۲-۱-۲)قرارداد ذمه——۵۹

ماهیت قراداد ذمه——-۶۱

تعریف دارالذمه——–۶۲

میزان جزیه———–۶۳

تکالیف اهل ذمه——–۶۴

حقوق اهل ذمه———۶۶

 • فصل سوم: رفتار مسالمت آمیز ازمنظر قرآن وسنت

بخش اول:

دیدگاه ونظرات قرآن کریم-۷۱

۱-قرآن کریم ودعوت به رفتار مسالمت آمیزبا دیگرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۷۳

۲- قرآن کریم وآزادی عقیده وفکر————۷۴

۳- قرآن کریم ونفی نژادپرستی وخودبرتربینی—-۷۶

۴- قرآن کریم واستقبال ازپیشنهادصلح———۷۹

بخش دوم:

سیره عملی پیامبر(ص)—-۸۰

۱-نامه های مسالمت آمیز پیامبر————–۸۴

۲-پیمان نامه های صلح—۸۵

۱-۲)منشورمدینه——–۸۶

۲-۲)پیمان عقبه——–۸۷

۳-۲)صلح حدیبیه——-۸۷

۳-رفتارمسالمت آمیزپیامبردرمقابل مخالفان——۸۹

۱-۳) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا کفارقریش——-۸۹

۲-۳) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا یهود———–۹۱

۳-۳) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا مسیحیان——–۹۲

بخش سوم:

رفتار مسالمت آمیز با غیرمسلمانان براساس فقه عامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————۹۴

بخش چهارم:

رفتار مسالمت آمیز با غیر مسلمانان براساس فقه شیعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۹۹

۱)سیره عملی ائمه معصومین(ع)———-=–۹۹

۲)نظرات وآراء علماء شیعه—————-۱۰۵

۳) رفتارمسالمت آمیز درعصرظهور———–۱۰۹

 • فصل چهارم:صلح وهمزیستی مسالمت آمیز ازمنظرحقوق بین الملل اسلام

بخش اول:

صلح وهمزیستی مسالمت آمیز————-۱۱۸

۱-ترویج اخوت بشری ومساوات انسانی——-۱۱۹

۲-تحریم اسباب نزاع وجنگ————–۱۲۰

۳-مبارزه با استعمار—–۱۲۱

۴-احترام به پیمان هاوعهدها—————۱۲۲

۵-پرهیزازجدال دینی—-۱۲۲

۶-تاکیدبرنقاط اشتراک میان پیروان ادیان الهی—۱۲۴

بخش دوم:

صلح وجنگ ازمنظرقرآن ومعصومین(ع)——-۱۲۵

بخش سوم:

آثارحقوقی جنگ دراسلام-۱۲۹

۱-برخوردبا اسیران—–۱۳۱

۲- حقوق کودکان وزنان درجنگ————۱۳۳

۳- اموال ودارائیهای دشمن—————-۱۳۴

 • فصل پنجم: دیدگاه ،آراء ونظرات جمهوری اسلامی ایران

بخش اول:

دیدگاه ،آراء ونظرات جمهوری اسلامی——–۱۳۷

۱-قانون اساسی ——-۱۳۷

۱-۱)احوالات شخصیه اقلیت های دینی درایران–۱۳۸

۲-۱)رفتارمسالمت آمیز درقانون اسا سی——-۱۴۰

۱-۲-۱)کوشش برای وحدت جهان اسلام——۱۴۱

۲-۲-۱)حمایت ازمستضعفین————–۱۴۲

۳-۲-۱)رفتارمسالمت آمیزبا دولت های غیرمحارببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۱۴۳

بخش دوم:

مواضع وبیانات امام خمینی(ره)————-۱۴۴

بخش سوم:

مواضع وبیانات مقام معظم رهبری———–۱۴۸

 • نتیجه گیری——-۱۵۲
 • پیشنهادات——–۱۵۴

چکیده:

رفتارمسالمت آمیز با اقلیت های مذهبی یک اصل حقوقی بین المللی است که ریشه در تاریخ بشریت دارد و اینکه درطول تاریخ و در بین ادیان مختلف ودرعرصه بین الملل نگاه های متفاوتی به این مقوله شده است. رفتارمسالمت آمیز، نحوه ارتباط با افرادی است که به لحاظ اعتقادی ،اجتماعی وسیاسی، الگوها و رفتارهای متفاوتی دارند. یقینا همه ادیان آسمانی و پیامبران الهی مروج توحید و منجی بشریت و منادی صلح، امنیت و رفتار محبت‏آمیز نسبت به پیروان دیگر مذاهب می‏باشند، ولی پیروان ادیان با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده ‏اند .یکى از اهداف بزرگ انبیاى الهى و به ویژه پیامبر گرامى اسلام (‏صلى الله علیه وآله) احقاق حق و برپایى عدالت بوده است. اسلام در راستاى‏کرامت انسانى و عدالت اجتماعى براى تمامى افراد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، حقوقى قائل است. این حقوق به طور متقابل در ارتباطات افراد با یکدیگر و با حکومت جارى است. سیره پیامبر(صلى الله علیه وآله) وائمه معصومین(ع) نشان دهنده آن است که حتى در صورت غلبه بر دشمن و پیروى اکثریت جامعه از آنها، باز هم حقوق اقلیت غیر مسلمان را به رسمیت شناخته و به پیروان خویش با تأکید و جدیت رعایت حقوق اقلیت را توصیه مى‏کردند و تاریخ نشان مى‏دهد که گروه‏هاى اقلیت ،آزادانه در جامعه زندگى کرده و نه تنها بر پذیرش دین جدید الزام نمى‏شدند که گاه مباحثات اعتقادى نیز در حضور مسلمانان با پیامبر (ص) وائمه معصومین(ع) داشتند. جنگ درزندگی بشر همواره وجود داشته وخواسته یا ناخواسته بخشی ازدوران زندگی انسانها را به خود اختصاص داده است،لذا درجنگ مسائل مختلفی همچون نحوه برخورد با اسیران،اموال ودارائیها(غنیمت جنگی)،حقوق کودکان و زنان وجود دارد، همچنین قوانین ومقررات ودیدگاه جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده توجه به حقوق اقلیت ها و رفتارانسانی با آنها می باشد.

واژگان کلیدی:اقلیت ها، رفتارمسالمت آمیز، حقوق بین الملل اسلام ،حقوق اقلیت ها،صلح وجنگ،دولت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

الف:بیان مسئله:

حقوق بین الملل یک نظام حقوقی متحول ورشد یافته است که همواره درحال تکامل می باشد ودر روند تکامل آن ،انواع تمدن ها وتجارب بشرنقش داشته ودارند،وبه طور قطع اندیشه های اسلام ناب، درتوسعه وگسترش این حقوق حائز نقشی کلیدی واساسی است.البته باید به این مسئله توجه نمود که اکثر مستشرقین سعی کردند برمبنای وقایع تاریخی وخارج ازمعیارهای اسلامی ،حقوق بین الملل اسلام را صرفاً براساس جنگ وجهادتفسیرکنند وسهم اسلام را درتنظیم روابط بین الملل انکارکنند. دولت ها وجوامع، نیازمند امنیت وهمزیستی هستندو حقوق بین الملل زاییده این نیاز است که برای ارتقاء صلح درعرصه بین الملل بنا شده است،چنین نظامی درصورتی قادر به توسعه وگسترش صلح خواهد بود که بتواند چهره آشتی جویانه ای ازخود ارائه دهد ، هرچند تارسیدن به جهان عاری از جنگ ونزاع وجلوگیری از تضییع حقوق دیگران فاصله زیادی وجود دارد،لکن درجهت رسیدن به آن تلاشهایی شده است،دراین مجال باید گفت که نقش اسلام درتوسعه حقوق بین الملل عنوانی است که ازیک سو بیانگر سهم اسلام درسابقه تحول وتوسعه حقوق بین الملل واز طرف دیگر نشانه جایگاه ونقش دین مبین اسلام درتنظیم عادلانه روابط بین الملل وتوسعه آن می باشد، چراکه ظهوراسلام وتوسعه وگسترش آن طی چهارده قرن یک الگوی تاریخ ساز محسوب می شود.اسلام دینی است که داعیه جهانی دارد،آنجا که خداوند در آیه ۲۸ سوره سباء می فرمایند:” ای محمد ما تو را برای همه مردم و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم.این آیه ای از قرآن است که به استناد آن دین اسلام را دین جهانی و پیامبر خاتم (ص) را آخرین سفیر الهی می دانند “و رسالت حضرت محمد(ص) ازآغازبعثت نیز ، هدایت جهانیان بوده است، توفیق شگرف دین مبین اسلام درگسترش روابط بین الملل اعجاز آمیزبوده و انقلاب اجتماعی کاملی را درزندگی اعراب وهمه کسانی که ندای این دین راشنیده اند،بوجودآورده است.می توان گفت که تمدن اسلام انحصاری وناسیونالیستی نیست ،بلکه یک نگاه جهانی دارد، شریعت اسلام دربرگیرنده عالی ترین قوانینی است که انسانها می توانند درپناه آن سعادتمندانه زندگی کنند،اسلام بنیانگذار زندگی مسالمت آمیز انسانها درکناریکدیگر بوده واصول ومقررات بین الملل آن می تواند الگووالهام بخش جامعه جهانی درراستای تنظیم روابط بین الملل قرارگیرد،اسلام به عنوان آخرین ومتکامل ترین مکتب انسان ساز      می رود تا جایگاه اصلی خویش را درجهان کنونی بازیابد.

بی شک صلح و امنیت در پرتو همزیستی مسالمت‏آمیز بشریت به ارمغان می آید. یقیناً همه ادیان آسمانی و پیامبران الهی مروج توحید و منجی بشریت و منادی صلح، امنیت و رفتار محبت‏آمیز نسبت به پیروان دیگر مذاهب می‏باشند، ولی پیروان ادیان با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج انحرافاتی را پذیرا شده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده ‏اند؛ چنان که پیروان دین یهود و مسیحیت به نژادپرستی رو آورده و در این راستا جنگهای زیادی به راه انداختند و انسانهای فراوانی را به قتل رساندند و البته باید گفت در این زمینه یهودیان شدت عمل بیشتری داشته ‏اند و در قوم یهود تضاد با حقوق بین‏الملل به نحو واضح مشاهده می‏شود؛ آنان علاوه بر این که معتقد به برتری نژاد خویش هستند، دیگر ملل را در خدمت خود می‏انگارند. اما از نظر اسلام، صلح و رفتار مسالمت‏آمیز انسانها با عقاید و مذاهب گوناگون، یک ارزش و هدف است و اعلامیه جهانی اسلام آیه ۶۴ سوره آل عمران می‏باشد که می‏فرماید:«قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلی کَلِمَهٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ»

سیره عملی پیامبر اکرم( صلی‏الله‏علیه‏و‏آله) و ائمه معصومین( علیهم‏السلام) نیز بر رفق و مدارا استوار بوده است. هرحکومتی خود را موظف می داند با همفکران وهمکیشان خود برخورد مناسب و شایسته ای داشته باشد والبته مسئله مهم این است که حکومتها باغیر همکیشان خود چه برخوردی داشته باشند ودرتامین امنیت ورفاه بیگانگان چه اندازه اهتمام وتلاش دارند که این مسئله ازمعیارهای سنجش یک حکومت می باشد.درجامعه اسلامی از غیرهمکیشان به عنوان اقلیت ها تعبیرمی شودکه به مذهبی وغیرمذهبی تقسیم می شوند.حاکمان اسلامی به سبب وجود تعالیم مترقی ومتعالی اسلام موظفند با تمامی افراد تحت حاکمیت خود با کرامت کامل برخورد کنند ،چون ازدید گاه اسلام همه افراد تحت حاکمیت، درانسانیت مشترک بوده و ازحقوق لازم انسانی برخوردار می باشند،بنابراین اقلیتها هم درحکومت اسلامی ازحقوق لازم بهره مند هستند.اسلام با نگاه انسانی به تمامی افرادتحت حاکمیت خود ،موظف به اجرای مطلق عدالت درمیان تمامی انسانهاست ،بدون توجه به گرایشهای عقیدتی وفکری آنها.برهمین اساس حقوق مترقی فراوانی برای اقلیتها درنظرگرفته شده است که ازجمله آنها به حق آزادی بیان،حق آزادی عقیده،حق امنیت وحق برخورداری ازعدالت اجتماعی اشاره کرد.

ب:اهداف تحقیق:

درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:

۱) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده ‏اند

۲) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.

۳) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.

۴) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راه های موثرومفید،ایجاد الگویی در رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.

ج)سوالات تحقیق:

به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:

 ۱) دین مبین اسلام در خصوص این اصل نوظهور حقوق بین الملل چه دیدگاهی و موضعی دارد؟

۲)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟

۳)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

د:فرضیه های تحقیق:


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:03:00 ب.ظ ]
 

بررسی تاثیر فرایندهای مقدماتی، روغن مغز بنه و مواد صابونی ناشونده آن برمیزان آکریل­آمید سیب­زمینی طی فرایند سرخ کردن عمیق

استاد راهنما:

خانم دکتر راضیه نیازمند

استاد مشاور :

خانم دکتر پروین شرایعی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                               صفحه  
چکیده ۱
فصل اول- مقدمه
مقدمه ۲
فصل دوم-بررسی منابع
۲-۱.سیب­زمینی   ۴
۲-۲. دانه­های روغنی   ۵
۲-۲-۱. کانولا   ۶
۲-۲-۲. بنه   ۷
۲-۲-۲-۱. مواد صابونی ناشونده   ۸
۲-۳. فرایند سرخ کردن   ۹
۲-۳-۱. مراحل مختلف سرخ کردن   ۱۰
۲-۴. آکریل­آمید   ۱۱
۲-۴-۱. مسیرهای تشکیل آکریل­آمید در ماده غذایی     ۱۲
۲-۴-۱-۱. آکرولئین       ۱۲
۲-۴-۱-۲. واکنش میلارد   ۱۳
۲-۵. روش­های کاهش آکریل­آمید در مواد غذایی     ۱۵
۲-۵-۱. کشاورزی   ۱۵
۲-۵-۱-۱. رقم سیب­زمینی   ۱۵
۲-۵-۱-۲. ویژگی­های خاک و کود   ۱۶
۲-۵-۱-۳. شرایط آب و هوایی و زمان برداشت   ۱۶
۲-۵-۱-۴. شرایط انبارداری   ۱۶
۲-۵-۲. پیش تیمار   ۱۸
۲-۵-۲-۱. آنزیم­بری   ۱۸
۲-۵-۲-۲. برش دادن   ۱۸
۲-۵-۲-۳. آنزیم آسپارژیناز   ۱۹
۲-۵-۲-۴. تخمیر اسید لاکتیک   ۲۰
۲-۵-۳. تغییر فرمولاسیون   ۲۱
۲-۵-۳-۱. افزودن کاتیون   ۲۱
۲-۵-۳-۲. افزودن اسید (کاهش pH)   ۲۱
۲-۵-۳-۳. افزودن اسید­های آمینه   ۲۳
۲-۵-۳-۴. افزودن آنتی اکسیدان­ها   ۲۳
۲-۵-۳-۵. پوشش­های هیدروکلوئیدی   ۲۵
۲-۵-۳-۶. جایگزینی عناصر   ۲۵
۲-۵-۴. تغییر فرایند   ۲۶
۲-۵-۴-۱. زمان و دمای سرخ کردن   ۲۶
۲-۵-۴-۲. جایگزینی شیوه پخت   ۲۷
فصل سوم- مواد و روش­ها
۳-۱. مواد اولیه   ۲۹
۳-۲. آماده سازی نمونه­های روغن   ۲۹
۳-۲-۱. عملیات استخراج روغن مغز بنه   ۲۹
۳-۲-۲. استخراج مواد صابونی­ناشونده روغن مغز بنه     ۲۹
۳-۲-۳. آماده سازی مخلوط روغن و بنه   ۲۹
۳-۳. پیش تیمارهای قبل از سرخ کردن   ۳۰
۳-۴. فرآیند سرخ کردن   ۳۰
۳-۵. آزمون­ها   ۳۰
۳-۵-۱. رطوبت   ۳۰
۳-۵-۲. جذب روغن   ۳۱
۳-۵-۳. رنگ   ۳۱
۳-۵-۴. آکریل­آمید   ۳۱
۳-۵-۵. ارزیابی حسی   ۳۲
۳-۵-۶. تجزیه تحلیل آماری   ۳۳
فصل چهارم- نتایج و بحث
۴-۱. رطوبت   ۳۴
۴-۱-۱. اثر روغن مغز بنه و مواد صابونی ناشونده آن     ۳۴
۴-۱-۲. اثر پیش­تیمار   ۳۶
۴-۲. جذب روغن   ۴۰
۴-۲-۱. اثر روغن مغز بنه و مواد صابونی ناشونده آن     ۴۰
۴-۲-۲. اثر پیش­تیمار   ۴۲
۴-۳. آکریل­آمید   ۴۵
۴-۳-۱. اثر روغن مغز بنه و مواد صابونی ناشونده آن     ۴۵
۴-۳-۲.اثر پیش­تیمار   ۴۶
۴-۴. رنگ   ۵۱
۴-۴-۱. اثر روغن مغز بنه و مواد صابونی­ناشونده آن     ۵۱
۴-۴-۲. اثر پیش­تیمار   ۵۳
۴-۵. ارزیابی حسی   ۵۶
۴-۵-۱. بافت   ۵۶
۴-۵-۲. طعم   ۵۷
۴-۵-۳. رنگ   ۵۷
۴-۵-۴. پذیرش کلی   ۵۸
فصل پنجم- نتیجه ­گیری و پیشنهاد
۵-۱. نتیجه ­گیری   ۵۹
۵-۲. پیشنهادات   ۶۰
فصل ششم- منابع
منابع ۶۱
پیوست   ۶۶
چکیده انگلیسی ۶۹

چکیده:
زمینه وهدف: فرایندهای حرارتی اگرچه با غیرفعال کردن میکروارگانیسم­های مضر و آنزیم­های نامطلوب سبب افزایش ماندگاری موادغذایی می­شوند ولی به طورناخواسته باعث تولید آلاینده­های شیمیایی خطرناکی چون آکریل­آمید در مواد غذایی می­شوند. آکریل­آمید ترکیبی شیمیایی است که در غذاهای نشاسته­ای پخته شده مانند چیپس سیب­زمینی و نان تولید می­شود و نگرانی در مورد اثرات سرطان­زایی آن وجود دارد. هدف از این پژوهش کاهش میزان آکریل­آمید خلال­های سیب­زمینی طی فرایند سرخ کردن عمیق بود.
مواد و روش­ها: بدین منظور ابتدا روغن پسته بنه (واریته موتیکا) و مواد صابونی ناشونده آن استخراج شد. از روغن کانولای تصفیه شده بدون آنتی­اکسیدان به عنوان محیط سرخ کردن استفاده شد. روغن مغز بنه در سطح ۱/۰درصد و مواد صابونی­ناشونده آن به میزان ۱۰۰ پی­پی­ام به روغن کانولا اضافه شد. مخلوط­های مذکور به طور جداگانه آماده شدند. خلال­های سیب­زمینی در محلول­های کلرید­کلسیم و اسید سیتریک (۵/۰ و یک درصد) و کربوکسی متیل­سلولز، تراگاکانت و ثعلب (۳/۰ و ۷/۰ درصد) به مدت یک ساعت در دمای محیط غوطه­ور شده و سپس در روغن­های نام­برده به مدت پنج دقیقه سرخ شدند. آزمایش­های رطوبت، میزان آکریل­آمید(با استفاده ازدستگاه کروماتوگرافی­گازی- اسپکتروسکوپی جرمی)، جذب روغن (سوکسله) و شاخص­های رنگ (نرم افزار Image J) ، روی برش­های سیب­زمینی سرخ­شده انجام شد. به منظور ارزیابی خصوصیات حسی از آزمون­پذیرش به روش­رتبه­بندی استفاده شد.
یافته­ها: کمترین میزان آکریل­آمید مربوط به نمونه­های سرخ شده در روغن کانولای حاوی مواد صابونی ­ناشونده و پیش­تیمار شده با کربوکسی متیل­سلولز ۷/۰ درصد بود که به ترتیب ۶/۶۷ درصد میزان آکریل ­آمید را نسبت به روغن کانولای بدون آنتی­اکسیدان و ۱/۷۵ درصد آکریل­آمید را نسبت به نمونه شاهد کاهش دادند (۰۵/۰p<). همچنین بیشترین میزان رطوبت و کمترین جذب روغن هم مربوط به نمونه های سرخ شده در روغن کانولای حاوی مواد صابونی­ناشونده مغز بنه و نمونه­های پیش­تیمار شده با کربوکسی­متیل­سلولز ۷/۰ درصد بود (۰۵/۰p<). با افزایش غلظت محلول­های مورد استفاده جهت پیش تیمار برش­های سیب­زمینی میزان آکریل­آمید کاهش یافت (۰۵/۰p<). نمونه شاهد کمترین میزان روشنایی و بیشترین میزان قرمزی، زردی و تفاوت کلی رنگ را دارا بود. بالاترین امتیاز پذیرش کلی را نمونه های پیش تیمار شده با کلرید­کلسیم ۵/۰ و یک درصد به خود اختصاص دادند با این حال در بین هیدروکلوئیدها کربوکسی متیل­سلولز ۷/۰ درصد بالاترین امتیاز پذیرش کلی را دارا بود.
نتیجه ­گیری: نتایج پژوهش حاضرحاکی ازقابلیت پیش تیمار کربوکسی متیل­سلولز درکاهش قابل ملاحظه آکریل­آمید وجذب روغن درطی سرخ کردن عمیق سیب­زمینی و درنتیجه تولیدچیپس کم چرب بود.
کلمات­ کلیدی: اسیدسیتریک؛ آکریل­آمید؛ بنه؛ تراگاکانت؛ ثعلب؛ کربوکسی متیل­سلولز؛ کلریدکلسیم؛ صابونی­ ناشونده
سرخ کردن مواد غذایی به دلیل ایجاد خواص حسی منحصر به فرد امروزه به طور وسیعی در سطوح صنعتی و خانگی مورد استفاده قرار می­گیرد. به کمک این روش آماده­سازی، ماده غذایی با طعم دلپذیر، بافت ترد و ظاهر طلایی مطلوب تولید می­شود. حین سرخ کردن عمیق، در حضور اکسیژن و رطوبت ناشی از ماده غذایی، واکنش­های اکسایشی و هیدرولیزی زیادی در روغن صورت گرفته، مواد نامطلوبی ایجاد می­گردند که ضمن بروز آثار منفی بر طعم و رنگ محصول، سلامت انسان را نیز احتمالاً به خطر می­اندازند (اورتوفر و همکاران ۱۹۹۶). مشخص شده است طی فرآیند سرخ کردن به میزان زیادی اکریل­آمید تشکیل می­شود (وسپر و همکاران، ۲۰۰۷).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:01:00 ب.ظ ]
 

در رشته بیماری شناسی گیاهی

عنوان:

بررسی های آناستوموزی و تنوع ژنتیکی جدایه های Rsolani عامل بیماری شانکر ساقه و شوره سیاه سیب زمینی

استاد راهنما

دکتر مهدی نصر اصفهانی

استاد مشاور

دکتر مهدی پیرنیا

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
فهرست مطالب. ‌ه
فهرست جدول ها ‌ل
فهرست شکل ها ‌م
چکیده: ۱
فصل اول: مقدمه. ۳
کلیات. ۳
۱-۱-معرفی گیاه سیب زمینی و اهمیت آن. ۳
۱-۲-تاریخچه: ۳
۱-۳-گیاه شناسی سیب زمینی ۴
۱-۳-۱-ریشه. ۴
۱-۳-۲-ساقه. ۴
۱-۳-۳-استولون. ۴
۱-۳-۴-غده ۵
۱-۳-۵-جست. ۵
۱-۳-۶-برگ. ۵
۱-۳-۷-گل آذین ۵
۱-۴- ارقام مختلف. ۵
۱-۴-۱- رقم‌هاى خیلى ‌زودرس و زودرس. ۶
۱-۴-۲- رقم‌هاى متوسط رس یا میان‌رس. ۶
۱-۴-۳- رقم‌هاى دیررس. ۶
۱-۵-الگوی رشد. ۶
۱-۵-۱-دوره ی قبل از سبز شدن و سبز شدن. ۶
۱-۵-۲-رشد برگ و ساقه. ۷
۱-۵-۳-رشد غده ۷
۱-۶-ترکیبات موجود در سیب زمینی ۷
۱-۷-طریقه کاشت و داشت سیب زمینی ۷
۱-۸-شرایط خاک و میزان آب. ۹
۱-۹-شرایط اکولوژیک. ۱۰
۱-۱۰-خواص دارویی ۱۰
۱-۱۱-اهمیت و توجیه اقتصادی سیب زمینی ۱۱
۱-۱۲- بیماری های رایج ۱۱
۱-۱۳-بیماری ریزوکتونیا ۱۱
شکل۱-۱-الف: شانکر خشک ساقه   ب: شوره سیاه غده (وارتون و همکاران، ۲۰۰۹). ۱۲
۱-۱۳-۱-علایم بیماری ۱۲
۱-۱۳-۲-عامل بیماری ۱۳
۱-۱۳-۳- مشخصات مرفولوژیک R. solani 15
شکل۱-۲: قارچ R. solani (ویکیپدیا، ۲۰۱۱). ۱۶
۱-۱۴-اهمیت اقتصادی بیماری ۱۶
۱-۱۵-چرخه‌ی بیماری ۱۷
شکل۱-۳-چرخه ی بیماری ریزوکتونیا توسط قارچR. solani((Whartonet al., 2009. 18
1-16-روش های کنترل. ۱۹
۱-۱۶-۱-کنترل شیمیایی ۱۹
۱-۱۶-۲-کنترل بیولوژیکی ۱۹
۱-۱۶-۳-ارقام مقاوم. ۲۰
۱-۱۷-ژنتیک مقاومت. ۲۰
۱-۱۸- انواع مقاومت. ۲۱
۱-۱۸-۱-مقاومت عمودی ۲۱
۱-۱۸-۲-مقاومت افقی ۲۱
۱-۱۹-تاریخچه بیماری ۲۱
۱-۲۰- تحقیق ۲۴
– بررسی رابطه ی نتایج داده های مولکولی و بیماری زایی جدایه ها. ۲۴
فصل دوم: مواد و روش ها ۲۵
۲-۱-مشخصات آب و هوایی منطقه. ۲۵
۲-۲-محل اجرای آزمایشات. ۲۵
۲-۳- مشخصات خاکشناسی منطقه. ۲۵
۲-۴-ژنوتیپ های مورد آزمون. ۲۶
۲-۵- طرح آماری مورد استفاده ۲۶
۲-۶-آماده سازی مزرعه و گلخانه برای کشت. ۲۶
۲-۶-۱-تاریخ کاشت. ۲۶
۲-۶-۲-عملیات کاشت. ۲۷
۲-۶-۳-برداشت. ۲۷
۲-۷- جامعه ی آماری ۲۷
۲-۸-نمونه برداری و جداسازی قارچهای عامل بیماری: ۲۷
۲-۹-محیط کشت های لازم برای جداسازی و خالص سازی قارچ: ۲۸
۲-۹-۱- محیط کشت آب– آگار(WA) : 28
2-9-2- محیط کشت سیب زمینی، دکستروز، آگار (PDA): 28
2-9-3- محیط کشت مایع (PDB) : 29
2-10-خالص سازی قارچ به روش کشت مجدد: ۲۹
۲-۱۱-نگهداری کشت خالص قارچ: ۳۰
۲-۱۱-۱- نگهداری قارچ عامل بیماری ۳۰
۲-۱۲-بررسی آزمایشگاهی جدایه‌ها ۳۱
۲-۱۲-۱-اندازه گیری رشد شعاعی جدایه ها ۳۱
۲-۱۲-۲-تعیین قطر ریسه. ۳۱
۲-۱۲-۳-رنگ آمیزی هسته. ۳۱
۲-۱۲-۴-بررسی خصوصیات مرفولوژیکی جدایه ها ۳۲
۲-۱۲-۵-تعیین گروه های آناستوموزی جدایه ها ۳۲
۲-۱۲-۶-اثبات بیماری زایی ۳۳
شکل۲-۱: شاخص بیماری شوره سیاه برحسب شدت و ضعف بیماری روی غده گیاه سیب‌زمینی(Anon., 1985)  34
شکل۲-۲-: شاخص بیماری شانکر خشک برحسب شدت و ضعف بیماری روی ساقه گیاه سیب‌زمینی   35
2-12-7- بررسی جدایه های Rhizoctonia از استولون های سیب زمینی و اثبات بیماری زایی آن ها بر روی گونه های گیاهی دیگر. ۳۵
۲-۱۳-تجزیه و تحلیل آماری ۳۶
۲-۱۴-بررسی تنوع ژنتیکی جدایه ها ۳۶
۲-۱۴-۱-خالص کردن جدایه ها ۳۷
۲-۱۴-۲- تولید انبوه میسلیوم. ۳۷
۲-۱۴-۳-استخراج DNA 37
2-14-4-آنالیز نتایج حاصل از RAPD 41
2-14-5- آزمایش PCR – RFLP برای گروه بندی رایزوکتونیا ۴۱
۲-۱۴-۶ الکتروفورز محصول PCR-RFLP. 42
2-14-7 الکتروفورز محصول PCR-RFLP(محصول PCR تکثیر یافته با آغازگرITS4_ITS5). 42
فصل سوم: نتایج ۴۴
۳-۱- بررسی های آزمایشگاهی ۴۴
۳-۱-۱- روند رشد جدایه های قارچ عامل بیماری مورد آزمون. ۴۴
۳-۱-۲-تجزیه ی خوشه ای روند رشد جدایه های قارچی ۴۵
شکل(۳-۱): دندروگرام روند رشد جدایه های قارچ عامل بیماری ۴۷
۳-۱-۳- مشاهدات رنگ کلونی قارچ عامل بیماری ۴۷
۳-۱-۴- تجزیه ی خوشه ای جدایه های رایزوکتونیا به تفکیک مشاهدات رنگ کلونی ۴۸
شکل (۳-۲): مقایسه رنگ کلونی جدایه های قارچ عامل بیماری ۵۰
۳-۱-۵- بررسی های میکروسکوپی ناشی از اندازه گیری قطر میسلیوم ها ۵۰
۳-۱-۶-تجزیه ی خوشه ای جدایه های عامل بیماری شوره سیاه بر اساس قطر میسلیوم. ۵۱
شکل(۳-۳): مقایسه قطر میسلیومی جدایه های عامل شوره سیاه ۵۳
۳-۱-۸-تجزیه ی خوشه ای جدایه های عامل بیماری شانکر رایزوکتونیایی بر اساس مقدار تولید اسکلروت. ۵۴
شکل(۳-۴): مقایسه‌ی مقدار تولید اسکلروت جدایه های قارچ عامل شانکر رایزوکتونیایی ۵۶
۳-۲- مطالعه ی اثبات بیماریزایی جدایه ها ۵۶
۳-۲-۱- درصد آلودگی ۵۷
۳-۲-۲- تجزیه ی خوشه ای جدایه های رایزوکتونیا بر اساس درصد آلودگی ۵۷
شکل(۳-۵): مقایسه ی درصد آلودگی جدایه های قارچ رایزوکتونیا ۵۹
۳-۲-۳- شدت بیماری ۶۰
شکل(۳-۶): مقایسه‌ی شدت بیماری جدایه های قارچ عامل بیماری ۶۲
۳-۲-۵- شاخص بیماری ۶۳
۳-۲-۶- تجزیه ی خوشه ای جدایه های رایزوکتونیا بر اساس شاخص آلودگی ۶۳
شکل(۳-۷): مقایسه ی شاخص بیماری جدایه های قارچ رایزوکتونیا ۶۵
۳-۲-۷- تجزیه ی خوشه ای جدایه های رایزوکتونیا بر اساس نمودار کلی درصد، شدت و شاخص بیماری ۶۵
شکل(۳-۸): کلی درصد، شدت و شاخص بیماری جدایه های رایزوکتونیا ۶۶
۳-۲-۸- بررسی ضرایب همبستگی صفات کمی و کیفی جدایه های رایزوکتونیا ۶۷
۳-۳- بررسی نتایج آناستوموزی بین جدایه های R.solani 68
3-3-1-مشخصات جدایه های R.solani AG-3. 68
3-3-2-مشخصات جدایه های R.solani AG-4. 68
3-3-3- مشخصات جدایه های ۲-AG  R.solani 69
3-3-4- مشخصات جدایه های ۱-۱ AG  R.solani 69
3-4- بررسی اثبات بیماری زایی جدایه های Rhizoctonia بر روی گونه های گیاهی دیگر. ۶۹
۳-۵- بررسی تنوع ژنتیکی قارچ Rhizoctonia solani سیب زمینی با بهره گرفتن از نشانگر RAPD 71
شکل (۳-۹-الف): الگوی باندی RAPD حاصل از تکثیر جدایه های ۱ تا ۱۵ قارچ Rhizoctonia solani 72
شکل (۳-۹-ب): الگوی باندی RAPD حاصل از تکثیر جدایه های ۱۶ تا ۳۰ قارچ Rhizoctonia solani 73
شکل (۳-۱۰): دندروگرام بدست آمده از بررسی نتایج RAPDبا استفاده از روش UPGMA و ضریب جاکارد  74
استخراج DNA 75
شکل (۳-۱۱) : استخراج DNA از جدایه های مختلف رایزوکتونیاییM. 75
واکنش PCR از توالی های منطقه ITS : 76
آنالیز RFLP- PCR جدایه های رایزوکتونیا و گروه بندی جدایه ها ۷۷
فصل چهارم: بحث. ۷۸
۴- ۱-بررسی های بیماری زایی جدایه ها ۸۱
۴-۱-۱- درصد آلودگی ۸۱
۴-۱-۲- شدت بیماری ۸۱
۴-۱-۳- شاخص بیماری ۸۲
پیشنهادات: ۸۴
پیوست ها ۸۶
شکل (۱)-تصاویر آلودگی غده ها ارقام مختلف سیب زمینی به بیماری شوره سیاه ۸۸
شکل (۲)-تصاویر مختلف آلودگی ساقه و استولون های سیب زمینی به بیماری شانکر ریزوکتونیایی ساقه  88
شکل (۳)تنوع رنگ کلونی ها ی جدایه های رایزوکتونیا ۸۹
شکل(۴)مشاهده میکروسکوپی ریسه های قارچ رایزوکتونیا ۸۹
شکل(۵) ایجاد واکنش آناستوموزی جدایه های رایزوکتونیا روی پرگنه. ۹۰
شکل(۶)شکل میکروسکوپی سمت راست واکنش آناستوموزی از نوع C0 و شکل سمت چپ واکنش آناستوموزی از نوع C2. 90
شکل(۷) مایه ی اینوکلوم اولیه جدایه ها برای تلقیح روی گونه های گیاهی جهت آزمایش گروه های آناستوموزی(AG)  91
شکل(۸)گونه های گیاهی طالبی، چغندر، گوجه فرنگی و فلفل کاشته شده جهت اثبات آزمایش گروه های آناستوموزی(AG). 91
 چکیده:
سیب زمینی با نام علمی(L. tuberosum (Solanum با سطح زیر کشت ۱۸ میلیون هکتار پس از گندم، جو و برنج از مهم ترین محصولات کشاورزی در جیره ی غذایی به شمار می رود. بر اساس آمار منتشره، سطح زیر کشت سیب زمینی در ایران ۱۷۳ هزار هکتار و میزان تولید آن ۲۱/۴ میلیون تن در سال برآورد شده است. هم اکنون، بیماری ریزوکتونیا در اثر solani Rhizoctonia از بیمار ی های مهم مزارع سیب زمینی کشور است که با علایم شانکر خشک و شوره سیاه ظاهر می شود و موجب کور شدن استولن ها می گردد. لذا، محصول را به شدت کاهش می دهد. به منظور بررسی ویژگی­های فنولوژیکی، مورفولوژیکی، آناستوموزی و هم چنین بیماری­زایی جدایه­های R. solani ، ۳۰۰ نمونه­ی آلوده از مناطق مهم سیب­زمینی کاری کشور شامل استان­های همدان، اردبیل، فارس، اصفهان، کردستان و کرمان جمع­آوری، جداسازی و خالص سازی شد، روند رشد جدایه­ها روی محیط کشت­ PDA ، تفاوت در رنگ کلنی­ جدایه­ها، تعیین قطر ریسه ها و میزان تولید اسکلروت بررسی گردید. بررسی ها از نظر بیماری­زایی جدایه­ها روی گیاه سیب­زمینی، رقم مارفونا در شرایط گلخانه مورد مقایسه قرار گرفت. با توجه به اهمیت موضوع بررسی هایی نیزدر خصوص تفاوت جدایه ها در تنوع ژنتیکی جدایه ها با بهره گرفتن از روش های مولکولی RAPD و PCR-RFLP انجام گردید. برای تعیین گروه های آناستوموزی از نظر ژنتیکی در این مناطق، با بهره گرفتن از واکنش زنجیره ای PCR از منطقه ITS ، آلودگی تعدادی از آن ها به بیماری رایزوکتونیا تایید شد. سپس منطقه ی تکثیر شده با آنزیم هایی مانند TaqI ,EcoRI ,AluI و چند آنزیم برشی دیگر مورد هضم آنزیمی قرار گرفت. براساس مقایسه ی الگوی برش آنزیمی، جدایه ها به چندگروه تقسیم شدند. بررسی­های آزمایشگاهی نشان داد که در محیط کشت PDA بیشترین میزان رشد متعلق به اصفهان ۱ و کمترین مربوط به نمین ۸ و اسدآباد ۱ بوده است. رنگ کلنی­ جدایه­ها از کرم تا قهوه­ای تیره متفاوت بوده که شاخص موبوطه اثر معنی­دار داشت. هم­چنین، مشخص گردید که بیش ترین میزان تولید اسکلروت به ترتیب مربوط به سنندج ۲ و کم ترین میزان متعلق به جیرفت ۳، اقلید ۴ و ۵، آباده ۱، کازرون ۳، رزن ۲، گلپایگان ۲، سمیرم ۳ و ۴ و اصفهان ۱ می­باشد. اندازه گیری قطر میسلیوم نشان داد که جدایه ی روستای نیاز(اردبیل) دارای بیشترین قطر و جدایه های سمیرم ۳، گلپایگان ۲ و اقلید ۵ دارای کمترین قطر می باشند. بررسی شاخص­ بیماری­زایی جدایه­ها نیز تفاوت­های قابل توجه با اثری معنی­دار را نشان داد بدین ترتیب که بیشترین شدت بیماری متعلق به جیرفت ۵ (۸۶.۱) و اصفهان ۵ (۸۰.۵۵) و کمترین شدت بیماری متعلق به سمیرم ۴ (۱۵) و رزن ۲ (۳۳.۳) اختصاص داده شد. مقایسه توالی های نوکلئوتیدی این جدایه ها با جدایه های موجود در بانک ژن نشان داد که جدایه های مرتبط به میزان ۹۹% با توالی های ثبت شده مرتبط با رایزوکتونیا مشابهت دارند و بر مبنای واکنش های انجام شده جدایه های جمع آوری شده در چهار گروه آناستوموزی AG3، AG4، AG2، AG1 گروه بندی شدند. گروه غالب در میان جدایه های مورد بررسی، گروه آناستوموزی AG3 با ۸۳.۳ ٪ بود.
واژه‌های کلیدی: سیب زمینی، ریزوکتونیا، جدایه، آناستوموزی، ژنتیک ، RAPD،RFLP ، فنولوژیکی، مورفولوژیکی، اصفهان
کلیات
۱-۱-معرفی گیاه سیب زمینی و اهمیت آن
سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) محصول غذایی پراهمیتی است که به دلیل سازگاری با شرایط محیطی متفاوت، پتانسیل باقی ماندن برای نسل ها را با توجه به افزایش جمعیت جهان داراست. سیب‌زمینی از نظر مقدار تولید، چهارمین محصول جهان پس از گندم، برنج و ذرت می باشد Anon, 1985)).
این محصول در ناحیه ای از کوه های آند واقع در آمریکای جنوبی کشف شده است. ساکنین این منطقه به گواهی باستان شناسان، هفت هزار سال پیش این گیاه را کشت و از ریشه ی مغذی آن به عنوان غذا استفاده می کردند. این محصول پرارزش حدود ۲۵۰ سال بعد از رواج آن در اروپا، در زمان فتحعلی شاه قاجار وارد ایران شد (حیدرنیا، ۱۳۶۵). تحقیقات سیب زمینی در ایران از سال ۱۳۳۹ با وارد نمودن ارقام مختلف از کشورهای هلند، آلمان و انگلستان شروع گردید.
براساس رده‌بندی Cronquist سیب‌زمینی در فرمانرو گیاهان، شاخه‌ی Angiosperms زیرشاخه‌ی Magnoliophyta رده‌ی Magnoliopsida زیر رده‌ی Asteridae، راسته‌ی Solanales، تیره‌ی Solonaceae، جنس Solanum، گونه‌ی tuberosum با نام علمی tuberosum Solanum می‌باشد(,Cronquist 1988).
از خانواده یSolanaceae ، فقط گونه ی Solanum tuberosum در سطح جهان کشت می گردد و بقیه ی گونه های آن محدود به کوه های آند واقع در آمریکای جنوبی می باشد که در این مناطق گونه های وحشی از آن یافت می شود. تغییرات جوی اخیر در دنیا گونه های وحشی سیب زمینی را در معرض خطر نابودی قرار داده است و تهدیدی جدی بر علیه منابع ژنتیکی ارزشمند در مقابله با آفات گیاهی و مقاومت در برابر خشکسالی به شمار می آید. چرا که عوامل ژنتیکی یافت شده در گونه های وحشی منجر به تولید انواع جدیدی از سیب زمینی های غیر وحشی و مقاوم می شود که مقاومت این گیاه را در برابر عوامل آسیب رسان افزایش می دهد، طی پیش بینی کارشناسان در ۵۰ سال آینده بیش از ۶۰ درصد از این گونه ها منقرض خواهند شد.
 1-2-تاریخچه:
دانشمندان آمریکایی دریافته‌اند که سرمنشأ کلیه انواع سیب زمینی‌های امروزی را می‌توان در یک گیاه واحد که بیش از هفت هزار سال قبل در کشور پرورشد می کرده ردگیری کرد (Sinkovec and Magdalena, 2004).
سیب­زمینی در حوالی سال ۱۵۷۰ توسط فاتحان اسپانیایی از آمریکای جنوبی به آن کشور منتقل شد و کشت آن در سراسر اروپا رواج یافت. سیب زمینی بعداً توسط مستعمره نشین‌های بریتانیایی به آمریکای شمالی منتقل شد(Hijmans, 2001).
براساس آمار و اسناد قدیمی ‌تاریخ ورود این گیاه به ایران به عهد قاجاریه می‌رسد(Laufer,1938). بعد از آن اطلاعاتی در ارتباط با چگونگی ورود ، انتقال و گسترش آن در سطح کشور در دست نیست تا اینکه ارقام پشندی و استانبولی در سطح نسبتا زیادی در مناطق کوهستانی شمال کشور کشت و کار شده است (George,1978). از سالهای ۱۳۴۰ توسعه کشت سیب زمینی در مناطق مختلف کشورشروع شده و در دهه ۵۰ در اغلب استانها و مناطق، تولید آن توسعه یافته است و به عنوان سومین محصول بعد از گندم و برنج در تامین نشاسته مورد نیاز در تغذیه مردم ایران قرار دارد(مجیدی و داوودی، ۱۳۸۲).
۱-۳-گیاه شناسی سیب زمینی
سیب زمینی گیاهی یک ساله از گیاهان عالی گلدار و از رده دولپه ای ها است. در ذیل بخش های مختلف آن به اختصار توضیح داده می شود.
۱-۳-۱-ریشه
بوته های رشد یافته از بذرهای حقیقی، یک ریشه راست و باریک توسعه می دهند. که از آن، انشعابات جانبی به وجود می آید. بوته های رشد یافته از غده در گره های ساقه زیر زمینی و استولون، تولید ریشه نابجا می کنند. در سیب زمینی، ریشه ها عموماً کم عمق هستند (اغلب ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر).
۱-۳-۲-ساقه
سیستم ساقه در سیب‌زمینی شامل ساقه، استولون و غده می‌باشد. ساقه معمولا سبز، نسبتاً کلفت (به قطر تقریبی ۵/۲ -۲ سانتی متر) منشعب و کمی زاویه دار است (طباطبایی، ۱۳۶۵).
 1-3-3-استولون
استولون‌ها، ساقه‌های جانبی هستند که به طور افقی از جوانه‌های موجود روی بخش زیرزمینی ساقه شکل می‌گیرند (Dclorit & Greub, 1984)، طول آن ها متغیر بوده به طوری که به عنوان پارامتر مشخص کننده‌ی رقم به شمار می‌روند. در اثر حجیم شدن انتهای استولون‌ها غده تشکیل می‌شود، ولی همه‌ی استولون‌ها تشکیل غده نمی‌دهند.
۱-۳-۴-غده
غده، ساقه‌ی تغییر شکل یافته است که عضو اصلی ذخیره در گیاه می باشد(Kipps, 1970). اندازه ی غده متناسب با نوع واریته، شرایط خاک و اقلیم است و دارای اشکال گرد، بیضی و یا تخم مرغی شکل هستند. پوست غده به رنگ های زرد، نارنجی، قرمز، ارغوانی و کرم دیده می شود.
۱-۳-۵-جست
با رشد جوانه‌ها در چشم‌های غده ی سیب‌زمینی، جست‌ها تشکیل می‌شوند. در شرایط مساعد جست‌ها سریعاً رشد کرده و ساقه و ریشه ی اصلی را تولید می‌کنند. رنگ‌های مختلف جست‌ها در شناسایی ارقام مختلف سیب‌زمینی اهمیت دارند (طباطبایی، ۱۳۶۵).
۱-۳-۶-برگ
برگ ها مرکب یک بارشانه ای و فرو شانه ای است یعنی در انتهای دمبرگ اصلی هم یک برگچه دیده می شود که با فیلوتاکسی مارپیچی روی ساقه آرایش یافته اند. دمبرگ اصلی علفی و معمولا کمی خمیده و به رنگ سبز روشن است که در روی آن ۷-۹ برگچه قرار گرفته است.
۱-۳-۷-گل آذین
سیب زمینی دارای گل‌آذین گرزن و گل‌های دو جنسی، سفید مایل به بنفش است (Jones & Luchsinger, 1987). گل ها خوشه ای دیهیم، نسبتاً درشت، پیوسته گلبرگ و دارای ۵ کاسبرگ و۵ گلبرگ می باشند. پرچم ها کوتاه و به هم چسبیده، ۵ عدد، دارای بساک زرد مشخص در دور مادگی، مادگی دارای ۵ برچه به هم چسبیده می باشد. میوه ی آن سته کوچک به قطر چند میلی متر، ابتدا سبز، و بعد به تدریج تیره و سیاه یا زرد می شود.
در سیب زمینی بعضی ارقام به دلیل نر عقیمی بذر تولید نمی کنند. به طور کلی عقیمی دانه ی گرده به وفور دیده می شود. بذر تولید شده به دلیل هتروزیگوسیتی شدید در زراعت مورد استفاده قرار نمی گیرد و فقط در اصلاح نباتات کاربرد دارد.
۱-۴- ارقام مختلف
این گیاه دارایارقام مختلفی است که آنها را به زودرس، دیررس و میانه‌رس تقسیم می‌­کند:
۱-۴-۱- رقم‌هاى خیلى ‌زودرس و زودرس
دوره کامل براى رشد و تولید غده در رقم­‌هاى خیلى‌زودرس ۷۰ تا ۸۰ روز و در رقم­‌هاى زودرس ۸۰ تا ۹۰ روز است. عملکرد این ارقام در مقایسه با رقم‌هاى دیررس کم­‌تر است که به‌علت بالا بودن درصد آب در غده، کم بودن ماده خشک و نازکى پوست غده، قابل ذخیره به‌صورت انبارى نیست و باید تازه مصرف شود. این رقم‌ها به سیب‌زمینى بهاره معروف هستند. مارفونا، سینورا، فونتانه، اوشینا و ناتاشا از ارقام بهاره رایج در ایران است (حسن پناه و حسن آبادی،۱۳۸۹).
۱-۴-۲- رقم­‌هاى متوسط رس یا میان‌رس
در این رقم‌ها زمان لازم براى رسیدن و تولید غده ۱۰۰ تا ۱۲۰ روز است و به‌ارقام تابستانه معروف هستند. ساتینا، مارکیز و آرکونا از ارقام رایج میان رس کشت شده در ایران است(حسن پناه و حسن

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:00:00 ب.ظ ]
 

فهرست

چکیده: ۵

مقدمه: ۶

بیان موضوع : ۷

سوالات : ۹

فرضیه ها : ۱۰

پیشینه تحقیق : ۱۱

هدف و ضرورت تحقیق : ۱۲

روش تحقیق و توجیه پلان : ۱۳

فصل اول: ۱۴

بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص ۱۴

مبحث اول: شناخت قصاص ودلایل اثبات حکم آن ازمنظر فقهاوحقوقدانان   ۱۵

گفتار اول : تعریف قصاص از دیدگاه فقها ۱۵

گفتار دوم: موجبات قصاص از منظر فقها ۱۶

گفتار سوم : شرایط احراز وتحقق قصاص از منظر فقها و حقوقدانان:   ۱۸

بند۱: دیدگاه فقها در خصوص مهمترین شرایط لازمه انجام قصاص   ۱۸

بند۲: تعریف عمد از منظر فقها: ۲۰

مبحث دوم : بررسی قتل عمد و شرایط قصاص در قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با نظریات فقهی: ۲۱

گفتار اول : شرایط شش گانه قصاص ۲۲

بند ۱) تساوی در آزادی: ۲۳

بند۲) تساوی در دین: ۲۳

بند۳) انتفای پدر بودن: ۲۳

بند۴) عقل: ۲۴

بند۵) بلوغ: ۲۴

بند۶) محقون الدم بودن مقتول: ۲۵

مبحث سوم : کیفیت استیفای قصاص از منظر فقها وقانون گذار ۲۵

گفتار اول: اصل بودن قصاص یا دیه ۲۶

بند۱) نظریه ی محقق حلی : ۲۶

بند۲) نظریه ی شهید ثانی : ۲۷

گفتار دوم: وراث قصاص ۳۰

گفتار سوم: تعدد اولیای دم ۳۱

گفتار چهارم: وسیله و شیوه قصاص ۳۳

فصل دوم: ۳۵

از پیدایش تا اسقاط جنین ۳۵

مبحث اول: تعریف جنین و مراحل آن ۳۶

گفتار اول: مراحل تشکیل جنین ۳۸

گفتار دوم:تقسیم بندی مراحل رشد جنین ودیه آن در هر مرحله   ۳۹

مبحث دوم : مفهوم سقط جنین ازدیدگاههای مختلف و علل عمده سقط:   ۴۲

گفتار اول: ارکان لازم برای تحقق سقط جنین به عنوان یک عمل مجرمانه   ۴۶

گفتار دوم: عوامل وانگیزه های اسقاط جنین ۴۷

گفتار سوم: اقسام مختلف اسقاط جنین ۴۸

بند ۱) سقط عادی وطبیعی ۴۸

بند ۲) سقط طبی و درمانی ۴۹

بند ۳) سقط جنین جنایی ۵۰

مبحث سوم : ارکان تشکیل دهنده سقط جنین ۵۲

گفتار اول: عنصر مادی سقط جنین ۵۲

بند ۱ ) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل فیزیکی: ۵۲

بند ۲) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل شیمیایی :   ۵۳

گفتار دوم: عنصر روانی ۵۴

فصل سوم: ۵۶

بررسی فقهی و قانونی مجازات سقط جنین ۵۶

بند ۱) تئوری حق حیات در حقوق اسلام: ۵۷

ب) تئوری آزادی اراده : ۶۱

مبحث اول : انواع مجازات سقط جنین و مولفه های تأثیر گذاری در آن   ۶۴

گفتار اول: بررسی مجازات سقط جنین براساس عنصر اراده وقصد جنایتکار   ۶۴

گفتار دوم: بررسی مجازات سقط جنین براساس میزان رشد و تکامل جنین   ۶۶

بند ۱ ) مجازات سقط جنین قبل از دمیده شدن روح: ۶۶

بند ۲ ) مجازات سقط جنین بعد از دمیده شدن روح ۶۹

گفتار سوم: بررسی کیفر سقط جنین براساس شخصیت مرتکب و فاعل آن   ۷۵

بند اول) جانی خود مادر باشد : ۷۵

بند دوم ) جانی، پزشک، ماما یا فروشنده دارو و یا هر شخص دیگری باشد:   ۸۳

بند سوم: جانی و مباشر در سقط از افراد عادی باشند ۸۴

بند چهارم: سقط جنین ضربه ای ۸۴

مبحث دوم :بررسی دیدگاه های فقهی موافقین ومخالفین اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین عمدی پس از ولوج روح در جنین: ۸۸

گفتار اول : بیان نظرات موافقان اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین وبررسی استدلالات آنان ۸۸

گفتار دوم : بیان نظرات مخالفین اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین وبررسی استدلالات آنان ۹۳

گفتار سوم: بررسی نظرات حقوقدانان درخصوص اجرای مجازات قصاص برای سقط جنین عمدی:   ۹۶

نتیجه گیری : ۱۰۶

منابع : ۱۱۰

چکیده:

سقط جنین یا سقط حمل یکی از مسائلی است که پیوسته جوامع با آن درگیر بوده اند و کوشش در جهت مقابله با آن از جمله مسائل ومشکلات جوامع بشری بوده و از دیر باز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است. نکته قابل ذکر آن است که در قوانین ومقررات وهمچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری راجع به مفهوم ومعنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظردیده نمی شود. منشأ اختلاف نظر بیشتر در تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است. علاوه بر این لازم به ذکر است که بین مفهوم لغوی سقط جنین و مفهوم پزشکی ونیز عرفی این پدیده تفاوت هایی موجود است که موجب گستردگی بیشتر این اختلاف ها نیز می باشد. مسأله سقط جنین همواره نزد دانشمندان حقوق جزاء به عنوان یکی از موضوع های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده است؛ تا جائی که برخی فیمینیست ها این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی قید وشرط آن هستند. در مقابل بعضی براساس آموزه های دینی سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز ندانستند و بلکه مانع آن می شوند، فقهای امامیه نیز در این خصوص قائل به آزادی نسبی سقط جنین شده اند ودر موارد محدودی سقط جنین را جایز می دانند، در نظام حقوقی ایران که قوانین ومقررات آن برگرفته از فقه امامیه می باشد، برخلاف برخی نظام های حقوقی جوامع غربی که سقط جنین را نشانه افتخار آمیز شخصیت و آزادی زن می دانند، سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات می باشد. لذا در این نوشتار سعی گردیده است تا مجازات های قابل اعمال برای این جرم به طور دقیق تر مورد بررسی واقع گردد .

مقدمه:

در این نوشتار سعی گردیده تا جرم سقط جنین از دیدگاه فقها و قانون گذاران کیفری مورد

بررسی قرار گیرد. که البته بنا به دلایلی که متعاقبا ذکر خواهد گردید تکیه اصلی کلام بر جواز یا عدم جواز اجرای مجازات قصاص در این جرم خواهد بود. آنچه بدیهی است حیات جنین دارای مراحل مختلفی است که مختصراً بدانها پرداخته شده و البته باز هم تأکید بر مرحله حیات زیستی یا به تعبیر دیگر پس از دمیده شدن روح در کالبد جنین خواهد بود.

در جرم بودن سقط جنین در هر مرحله از آن شکی نیست واختلاف تضاد نظریات که انگیزه اصلی این بررسی نیز بوده ، تنها در نوع مجازات مرتکب آن است که در تعلق گرفتن دیه بسته به شرایط وسن جنین نیز تقریباً اختلافی به چشم نمی آید و اختلاف در مجازات تعزیری ( از حقوق موضوعه) و مهمتر از همه اینکه آیا با تحقق شرایطی امکان اجرای قصاص برای این عمل وجود دارد یا مطلقاً قصاص براساس استدلالاتی قابلیت اجرا در این موارد خاص را ندارد می باشد.

در اینجا خالی از لطف نیست که گفته شود در مشهور فقه (که اصلی ترین جهت این بررسی می باشد) با تحقق شرایطی چند اجرای قصاص را برای مرتکب سقط جنین ممکن می دانند، اما اقوال نادری نیز علی الطلاق قصاص را منتفی می دانند.حقوق دانان نیز با الهام از همین دو دیدگاه، مواد قانونی موجود در این زمینه را بر طبق همان نظریات؛ تفاسیر مختلفی کرده اند. (در متن اصلی سعی گشته این نظریات واستدلالات با بررسی موشکافانه تری مورد توجه قرار گیرند).

بیان موضوع :

به دلیل اینکه قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی واقتصادی ونظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نمی باشد؛ این مهم حقوق دانان را برانگیخته تا در تنظیم قوانین، مسائل مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروز ما شاهد دگرگونی وتحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم. اما بایست متذکر شد که از طریق مجازات به طور صرف نمی توان در جهت جلوگیری وکاهش این جرم اقدام موثری انجام داد. چرا که این جرم اکثراً بارضایت اولیای قانونی جنین، توسط پزشک یا افراد دیگری به صورت کاملاً مخفیانه صورت می گیرد. که در نتیجه در اکثر موارد این جرم حتی کشف نیز نمی شود. اما نکته ای که حائز اهمیت می باشد؛ آن است که اجرای صحیح مجازات؛ و تناسب مجازات با ارتکاب این جرم برای مرتکب و به ویژه دیگران، کم تأثیر در جهت پیشگیری از ارتکاب آن نیز نخواهد بود. همچنین مجازاتها انواع مختلفی دارند که هر کدام از آنها هدف خاصی را دنبال می کنند. مهمترین هدفی که بین تمام مجازاتها مشترک می باشد، تقلیل وقوع جرم در آینده (جنبه پیشگیرانه) می باشد؛ لذا این مهم احساس میشود تا با پیش بینی مجازاتی مناسب؛ ابتدا در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی گام برداریم و سپس در صورت ارتکاب جرم؛ با مجازات نمودن مرتکب متناسب با اصول دقیق حقوقی سعی بر مقابله با اینگونه جرایم نماییم. حقوق اسلامی چهار نوع مجازات را پیش بینی کرده است؛ حدود، قصاص، دیات وتعزیرات که مقنن ایران اسلامی، با توجه به شرایط جامعه فعلی نوع پنجمی را نیز تحت عنوان مجازاتهای بازدارنده بدانها افزوده است. در این مجال کوتاه فرصت پرداختن هر چند مختصر به تمام مجازاتهای مذکور نمی باشد. بنابراین برای جلوگیری از اطاله تنها به معرفی و بررسی اجمالی مجازات قصاص که مرتبط با موضوع نیز می باشد بسنده می شود و همچنین به بررسی شرایط جنین و معانی اسقاط آن از دیدگاه های مختلف پرداخته خواهد شد و سپس با توجه به شدت مجازات قصاص واهمیت آن، اختلافی که در امکان اجرای آن در مورد سقط جنین حتی با تحقق


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:58:00 ب.ظ ]
 

 عنوان

بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات کیفی سه اکوتیپ گیاه دارویی انیسون

         (Pimpinella anisum L.)

 استاد راهنما

دکتر فضل‌الله صفی‌خانی

استادان مشاور

دکتر جعفر مسعود سینکی

دکتر بهلول عباس‌زاده

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات کیفی سه اکوتیپ گیاه دارویی انیسون
چکیده
به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات کیفی سه اکوتیپ گیاه دارویی انیسون، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۹۰ در ایستگاه تحقیقات البرز واقع در کرج با بهره گرفتن از آزمایش اسپیلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل اکوتیپ به عنوان عامل اصلی در ۳ سطح (سبز‌وار، کرمان و جیرفت) و تنش رطوبتی به عنوان عامل فرعی در ۴ سطح (۱۰، ۳۰، ۵۰ و ۷۰ درصد تخلیه رطوبت) بودند. نتایج نشان داد که اثر عامل اصلی (اکوتیپ) بر تعداد چتر، وزن بذر، وزن هزار دانه، قندهای محلول، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، کاروتن، اسانس برگ، اسانس ساقه و عملکرد اسانس ساقه در سطح ۱% و بر وزن خشک برگ، پرولین و عملکرد اسانس برگ در سطح ۵% معنی‌دار بود. اثر عامل فرعی (تنش خشکی) بر ارتفاع گیاه، قطر تاج پوشش کوچک، قطر تاج پوشش بزرگ، تعداد چتر، وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، عملکرد ماده خشک، وزن بذر، وزن هزار دانه، پرولین، قندهای محلول، کلروفیل a، کلروفیل کل، کاروتن، اسانس برگ، اسانس ساقه، عملکرد اسانس برگ و عملکرد اسانس ساقه در سطح ۱% و بر تعداد ساقه فرعی، در سطح ۵% معنی‌دار بود. نتایج مقایسه میانگین اثر تنش خشکی نشان داد که در سطح رطوبتی۱۰ درصد تخلیه رطوبت صفات ارتفاع گیاه، قطر تاج پوشش کوچک، قطر تاج پوشش بزرگ، تعداد چتر، وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، عملکرد ماده خشک، وزن بذر، وزن هزار دانه، کلروفیل a، کلروفیل کل و عملکرد اسانس برگ به ترتیب با میانگین‌های ۹۱/۴۸، ۴۱/۳۰، ۴۱/۳۹ سانتی‌متر، ۸۳/۸۱ عدد در بوته، ۷۷۸/۹۱، ۷۲۵/۵۷۷، ۷۲۴/۲۷۲، ۲۲۷/۹۴۲ کیلوگرم در هکتار، ۷۰/۷، ۲۰/۳ گرم در بوته، ۰۰۰۹۸/۰، ۰۰۱۸۳/۰ میلی‌گرم بر لیتر و ۳۰۴/۱۸۴ گرم در هکتار نسبت به همین صفات در تنش خشکی ۷۰ درصد تخلیه رطوبت برتری داشتند. همچنین مشاهده گردید پرولین، قندهای محلول، کاروتن، اسانس برگ و اسانس ساقه در تنش خشکی ۷۰ درصد تخلیه رطوبت به ترتیب با میانگین‌های ۴۵۵/۱، ۷۴۰/۲، ۰۳۵۲/۰ میلی‌گرم بر لیتر، ۸۴۹/۰ و ۴۳۰/۰ درصد بیشترین مقدار را داشتند. مقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ در تنش خشکی نشان داد که اکوتیپ کرمان در سطح رطوبتی۱۰ درصد تخلیه رطوبت به ترتیب ۲۵/۵۰، ۵۰/۳۹ سانتی‌متر، ۲۵/۹۲ عدد در بوته، ۳۳۴/۱۲۰، ۰۰۴/۷۱۲، ۰۰۶/۱۱۰۰ کیلوگرم در هکتار، ۶/۸ و ۴/۳ گرم در بوته بیشترین ارتفاع گیاه، قطرتاج پوشش کوچک، تعداد چتر، وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، عملکرد ماده خشک، وزن بذر و وزن هزار دانه را داشت.
فصل اول
مقدمه و کلیات
مقدمه
قدمت شناخت خواص دارویی گیاهان، شاید بیرون از حافظه تاریخ باشد، یکی از دلایل مهم این قدمت، حضور باورهای ریشه‌دار مردم سرزمین‌های مختلف در خصوص استفاده از گیاهان دارویی است، اطلاعات مربوط به اثرات و خواص دارویی گیاهان، از زمان‌های بسیار دور بتدریج سینه به سینه منتقل گشته، با آداب و سنن قومی در آمیخته و سر انجام در اختیار نسل‌های معاصر قرار گرفته است، طبق برخی شواهد مصریان و چینی‌ها در زمره نخستین اقوام بشری هستند که بیش از ۲۷ قرن قبل از میلاد مسیح از داروهای گیاهی استفاده می‌کردند (امیدبیگی، ۱۳۸۴الف). مردم یونان باستان، خواص دارویی برخی از گیاهان را به خوبی می‌دانسته‌اند. بقراط و ارسطو، برای استفاده از گیاهان در درمان بیماری‌ها ارزش زیادی قائل بودند (امیدبیگی، ۱۳۸۴الف). در قرون هشتم تا دهم میلادی، دانشمندان ایرانی؛ ابوعلی سینا، محمد زکریای رازی و دیگران، به دانش درمان با گیاه رونق زیادی دادند و گیاهان بیشتری را در این رابطه معرفی کردند (امیدبیگی، ۱۳۸۴الف). پیشرفت اروپائیان در استفاده دارویی از گیاهان در قرن هفدهم و هجدهم ابعاد وسیعی یافت و از قرن نوزدهم کوشش‌هایی همه جانبه برای استخراج مواد مؤثره از گیاهان دارویی آغاز شد (امیدبیگی، ۱۳۸۴الف). با آنکه رویکرد انسان به فرآورده‌های دارویی گیاهان پیشینه عمیقی دارد، ولی از حدود نیمه دوم قرن بیستم، مساله افزایش تولید این فرآورده‌ها در سطح مزارع و باغ‌ها شکل علمی نو به خود گرفت و بهره‌وری از گیاهان پرورشی مربوط (با عنوان محصولات و میوه‌های شیمیایی، دستاوردهای متابولیتی و عناوین دیگر) به جای انهدام و مصرف گیاهان رویشی طبیعت، جایگاه تازه و بی‌سابقه‌ای یافت (امیدبیگی، ۱۳۸۴ب). در پیکر گیاهان دارویی مواد خاصی ساخته و ذخیره می‌شوند به نام مواد مؤثره که این مواد تأثیر فیزیولوژیکی بر پیکر موجود زنده بر جا می‌گذارند (امیدبیگی، ۱۳۸۴الف). گفته می‌شود که در حدود ۷۵۰۰-۸۰۰۰ گونه گیاهی در ایران وجود دارد که از این تعداد، بیش از ۲۰۰ گونه دارای ارزش دارویی و اقتصادی هستند، در عین حال تعداد گیاهانی که در طب سنتی استفاده می‌شوند بیش از صدها مورد است، با اینکه در حال حاضر تحقیقات گسترده‌ای بر روی گیاهان دارویی انجام پذیرفته داروهای برخوردار از مواد مؤثره طبیعی افق‌های جدیدی را بر روی جامعه پزشکان و داروسازان گشوده است (امیدبیگی، ۱۳۸۴الف) ولی هنوز در کشور ما به ابعاد مختلف نوآوری گیاهان دارویی و جایگاه آنها در فرآیند کشاورزی پایدار به درستی پی برده نشده است. بطوری که در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور توجه به تحقیقات گیاهان دارویی بسیار اندک می‌باشد.
انیسون یا بادیان رومی یکی از گیاهان مهم دارویی است که دارای استفاده‌های مختلفی در صنایع دارویی، غذایی، بهداشتی و آرایشی می‌باشد. تولید جهانی محصول این گیاه همراه با انیسون ستاره‌ای و رازیانه در سال ۲۰۰۰ در سطح زیر کشتی برابر با ۵۰۵۶۴۵ هکتار، ۲۹۵۸۲۴ کیلوگرم بوده است (Faostat, 2000).
با اینکه مواد مؤثره گیاهی با هدایت فرآیندهای ژنتیکی ساخته می‌شوند ولی عوامل محیطی نیز تأثیر بسزایی بر روی کمیت و کیفیت آنها دارند ( عزیزی، ۱۳۷۷).
آب یکی از عوامل محیطی است که تأثیر عمده‌ای در رشد و نمو و میزان مواد مؤثره‌ی گیاهان دارویی دارد (Charles et al., 1990). مقادیر کم آب در جریان تولید گیاهان، می‌تواند صدمات سنگینی بر رشد و نمو و همچنین بر مواد مؤثره دارویی گیاهان وارد نماید (امیدبیگی، ۱۳۸۰).
کشور ما در بخشی از کره زمین قرار گرفته که در بسیاری از نقاط آن نزولات جوی نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی را تأمین نمی‌کنند (Hassani, 2003 ; Hassani and Omidbaigi, 2006). از طرف دیگر، روند دقیق ساخت اسانس در گیاهان هنوز به خوبی مشخص نشده است، ولی اسانس‌ها به طور کلی بازمانده‌های ناشی از فرآیندهای اصلی متابولیسم گیاهان، به ویژه در پاسخ به تنش وارد شده به گیاه محسوب می‌شوند (Hassani and Omidbaigi, 2006). پژوهش‌های وسیعی در رابطه با اثر تنش خشکی بر روی محصولات زراعی انجام گرفته است، ولی در رابطه با واکنش گیاهان دارویی و معطر در شرایط تنش آبی بررسی‌های کم‌تری صورت گرفته است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر تنش خشکی بر روی عملکرد و برخی صفات کیفی سه اکوتیپ گیاه دارویی انیسون انجام گرفت.
کلیات
۱-۱- خاستگاه و پراکنش
منشأ انیسون سواحل شرقی دریای مدیترانه، مصر و آسیای صغیر گزارش شده است.گونه‌هایی از این جنس در بعضی جزایر دریای اژه به طور خودرو می‌رویند (امیدبیگی، ۱۳۸۵). در ایران این گیاه در نواحی شمال غربی از جمله تبریز و در نواحی جنوب غربی کشور می‌روید (توکلی و صداقت، ۱۳۷۹). انیسون همه ساله در سطح وسیعی در اسپانیا، بلغارستان، ایتالیا، ترکیه، هند، ژاپن، چین و رومانی کشت می‌شود (امیدبیگی، ۱۳۸۵).
۱-۲- رده‌بندی و مشخصات گیاهی
۱-۲-۱- رده‌بندی
انیسون یا بادیان رومی یا رازیانه رومی با اسم علمی Pimpinella anisum متعلق به تیره Apiaceae راسته Apiales است. از این جنس حدود ۱۵۰ گونه در آسیا و آفریقا می‌روید. انیسون گیاهی است دیپلوئید (۲n=22) که منشأ آن نواحی شرقی مدیترانه گزارش شده است (امیدبیگی، ۱۳۸۵).
۱-۲-۲- مشخصات گیاه شناسی
انیسون گیاهی علفی، یک‌ساله دارای ریشه راست دوکی شکل با انشعابات باریک است که طول ریشه ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر است. ساقه انیسون مستقیم و استوانه‌ای شکل است. ساقه کم و بیش کرک‌دار و در طول شیاردار است (زمان، ۱۳۷۶). ارتفاع گیاه متفاوت است و به شرایط اقلیمی محل رویش بستگی دارد و بین ۳۰ تا ۷۰ سانتی‌متر می‌باشد. برگ‌ها به طور متناوب در طول ساقه پراکنده‌اند. این گیاه سه نوع برگ دارد. برگ‌هایی که در قسمت تحتانی ساقه قرار گرفته‌ و دمبرگ تقریبا بلندی دارند. این برگ‌ها کم و بیش تخم مرغی شکل یا به شکل قلب می‌باشند. برگ‌های قسمت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:57:00 ب.ظ ]
 

عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد عالم زاده

استاد مشاور

جناب آقای دکتر علی مهاجری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                                                                    صفحه

چکیده

مقدمه

بخش اول : سیر تاریخی و مفهوم عجزازپرداخت دین

فصل اول : سیر تاریخی. ۶

مبحث اول :سیر شکل گیری مقررات حاکم و علل تفکیک آن. ۶

مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران. ۱۰

گفتار اول:تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون. ۱۲

گفتار دوم :تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص تاجر از پرداخت دیون. ۱۷

فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت دیون

مبحث اول :عجز از پرداخت دین در فقه و حقوق مدنی ۲۰

گفتار اول :دین ۲۰

گفتار دوم :عجز. ۲۲

گفتار سوم :افلاس. ۲۲

بند اول :تعریف لغوی ۲۲

بند دوم : تعریف حقوقی ۲۳

گفتار چهارم : مُفلِس. ۲۳

بند اول :تعریف لغوی ۲۳

بند دوم :تعریف حقوقی ۲۳

گفتار پنجم :مـُفلًس. ۲۴

گفتارششم :اعسار. ۲۵

بند اول :تعریف لغوی ۲۵

بند دوم :تعریف فقهی ۲۵

بند سوم :تعریف حقوقی ۲۶

گفتار هفتم :امهال و تقسیط ۲۸

مبحث دوم :عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت. ۲۸

گفتاراول :ورشکستگی ۲۸

بند اول :تعریف لغوی ۲۸

بند دوم :تعریف حقوقی ۲۸

گفتار دوم :رابطه ی مفلس ، معسر و ورشکسته. ۲۹

بخش دوم:انواع عجز غیرتاجراز پرداخت دین و دادرسی آن

فصل اول :انواع اعسار. ۳۴

مبحث اول :اعسار از حیث ماهیت. ۳۴

گفتار اول :اعسار واقعی ۳۴

گفتار دوم :اعسار قانونی ۳۵

مبحث دوم :اعسار از حیث موضوع. ۳۶

گفتاراول :اعسار از هزینه دادرسی ۳۶

گفتار دوم :اعسار از محکوم به. ۳۷

گفتار سوم :اعسار از خواسته یا دین ۳۸

گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائیه های ثبتی ۳۸

فصل دوم : دادرسی در دعوی اعسار. ۴۰

مبحث اول : دادرسی در دعوی اعسار از هزینه دادرسی ۴۰

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. ۴۰

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی ۴۲

گفتارسوم :طرفین دعوی ۴۳

گفتار چهارم : دادگاه صالح ۴۵

گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی ۴۶

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی ۴۷

مبحث دوم :دادرسی در دعوی اعسار از محکومه به. ۴۹

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. ۴۹

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی ۵۰

گفتار سوم :طرفین دعوی ۵۱

گفتار چهارم : دادگاه صالح ۵۱

گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوی ۵۲

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی ۵۳

مبحث سوم :ماهیت دعوی ۵۳

گفتار اول : نسبی و شخصی ۵۳

گفتار دوم :حادث و متغیر. ۵۴

مبحث چهارم :غیابی یا حضوری بودن حکم اعسار. ۵۴

مبحث پنجم :مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار. ۵۵

فصل سوم :مستثنیات دین. ۵۷

مبحث اول :مقررات عمومی ۵۸

مبحث دوم :برخی قوانین خاص ۶۱

مبحث سوم : ملاک در مستثنیات دین ۶۴

مبحث چهارم :مصادیق کلی مستثنیات دین ۶۵

بخش سوم :ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار ) ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق ان ،مقررات جزایی و زوال وضعیت معسر

فصل اول : ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین. ۶۸

مبحث اول :آثار حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۶۸

گفتار اول :معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ۶۸

بند اول :محدوده هزینه دادرسی ۶۹

بند دوم : طرح دعوی واهی ۷۰

گفتار دوم :معاف در کلیه مراحل دادرسی ۷۰

گفتار سوم :معافیت در دعاوی متعدد همزمان. ۷۱

گفتار چهارم : حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله. ۷۱

مبحث دوم :آثار قبول حکم اعساراز پرداخت محکوم به. ۷۲

گفتار اول :معافیت کلی ۷۲

گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط ۷۳

گفتار سوم :آزادی از حبس. ۷۷

گفتار چهارم :استفاده از حکم اعسار در دعاوی متعدد. ۷۷

گفتا رپنجم : قائم مقامی در باب اعسار. ۷۸

گفتار ششم : حدود اعتبار بر حسب زمان. ۷۹

فصل دوم :ضمانت اجر جهت وصول محکوم به ومصادیق آن. ۸۱

مبحث اول:عجز از پرداخت جزائی نقدی ۸۶

مبحث دوم :عجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم. ۸۷

مبحث سوم : عجز از پرداخت دیه. ۸۸

مبحث چهارم: عجز از پرداخت مهریه. ۸۹

فصل سوم : مقررات جزایی در خصوص عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. ۹۱

مبحث اول :جرائم مدیون. ۹۱

گفتاراول:جرائم درخصوص دادخواست،مخارج محاکمه ومحکوم به. ۹۱

گفتار دوم : جرائم دادن صورت خلاف واقع از دارایی، انتقال مالی یا معرفی نکردن مال به قصد فرار از دین  ۹۲

گفتار سوم :جرم استفاده از حالت اعسار پس از رفع عسرت. ۹۴

مبحث سوم :جرائم اشخاص ثالث. ۹۴

گفتار اول :شهادت دروغ. ۹۵

گفتار دوم : تبانی با مدیون. ۹۵

گفتار سوم :انتقال گیرنده با سوء نیت. ۹۶

مبحث سوم :جرائم محکوم له. ۹۶

فصل چهارم: زوال وضعیت عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. ۹۷

مبحث اول :زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت هزینه دادرسی ۹۷

گفتار اول :تمکن معسر از هزینه دادرسی ۹۷

گفتار دوم :فوت معسر. ۹۸

گفتار سوم : محکوم له واقع شدن در دعوی اصلی ۹۸

مبحث دوم : زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت محکوم به. ۹۸

گفتاراول :تمکن معسر و رفع عسرت. ۹۹

گفتاردوم :زوال عجز بدلیل اظهارات خلاف واقع. ۹۹

گفتار سوم :زوال عجز به علت قصد فرار از دین ۱۰۰

نتیجه گیری ۱۰۱

منابع و مأخذ. ۱۰۴

 چکیده        

مفاهیم مفلس، معسرو ورشکسته در عجز از پرداخت، بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند و هم اکنون تاسیس قضایی افلاس از حقوق ایران حذف شده است . لذا اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد اعسار و اشخاص تاجر مشمول قواعد ورشکستگی می باشد .در خصوص اشخاص غیر تاجر که قادر به پرداخت دیون خود نباشند طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷برای تادیه محکوم به ،اگر مالی نداشته باشند به حبس محکوم می شوند تا اعسار خود را ثابت نمایند. معسر هم کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی یا دیون خود نباشد که پس از حکم اعسارشخص غیر تاجر می تواند از مزایای معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی،حق داشتن وکیل معاضدتی،معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله ،پرداخت به نحوه اقساط و آزادی از حبس استفاده نماید .

واژگان کلیدی : دین ، عجز ، اعسار ، افلاس ، محکومیت های مالی

مقدمه

بیان مسئله

اختلاف درامور دنیوی و تضاد اندیشه ها ، زمانی به چشم خورد که جامعه انسانی تدریجاً گسترش یافت و همین تضادها ،باعث شد که نیاز به مجموعه قواعدی که بتواند این اختلافات را سازماندهی کند احساس شود. از جمله این مقررات ضروری ، قواعدی است که در روابط بین دائن و مدیون حکومت می کند ، که نحوه واکنش حکومت ها و جوامع در مقابل عجز غیر تاجر از پرداخت دیون متفاوت بوده است . تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ در ایران ، قانون گذار ما مقررات راجع به افلاس را ،هم در مورد تجار و هم در مقابل غیر تجار به کار می برد . اما پس از تصویب قوانین تجاری در سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ، اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد افلاس و اعسار و اشخاص تاجر مشمول مقررات ورشکستگی شدند . که پس از چندی، بعد از تصویب قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ غیر تجار کلاً مشمول قانون اخیر الذکر شده و قواعد افلاس از قوانین عرفی به طور کلی حذف گردید.

اعسار از نظر لغوی واژه عربی و مصدر می باشد که از «عسر » اخذ گردیده است و به معنی تنگدستی و نیازمند گردیدن ،فقیر و تهیدستی می باشد و مفهوم اعسار دراصطلاح حقوقی، صفت غیر بازرگانی است که بواسطه ی عدم کفایت دارایی یادسترسی نداشتن به مال خود، قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد. و قابل ذکر می باشد ، به این خاطر که موضوع پایان نامه عجز غیر تاجر از پرداخت دیون می باشد و از این عبارت در حقوق موضوعه کنونی به عنوان اعسار یاد می شود ،لذا در برخی مباحث به علت هماهنگی با موضوع موردبحث و اختصار در جملات از واژه اعسار استفاده شده است .

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و قوانین متعدد و پراکنده ای که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره.مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

سوالات تحقیق

۱ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

۲ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

۳ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟

فرضیه های تحقیق

۱ـ معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ، حق داشتن وکیل معاضدتی، پرداخت به نحو اقساط و یا آزادی از حبس .

۲ـ به نظر می رسد در اعمال حقوق مالی و غیر مالی وصحت معامات معسرممنوعیتی وجود ندارد .

۳ـ اعسار امری حادث و متغیر است ، لذا حکم اعسار اعتبار امر مختومه را دارا نمی باشد .

روش تحقیق

در این تحقیق با شیوه مطالعه کتابخانه ای در منابع حقوق ایران به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس با توصیف و تجزیه ، تحلیل آن ها به نتیجه گیری نهایی می پردازیم ، از این رو روش تحقیق ، توصیفی – تحلیلی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای می باشد .

مشکلات تحقیق

از جمله مشکلات در این پایان نامه را می توان صدور بخش نامه شماره ۱۰۰/۵۴۵٨ /٩٠٠٠ /٣١ /۰۴/١٣٩۱دانست که بند ج ماده ۱٨آئین نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱٣٧٧را اصلاح نموده چرا که در این بخشنامه اصل را بر اعسار محکوم علیه و اثبات ملائت مدیون را بر دوش محکوم له نهاده است در حالی که در قوانین اصل بر ملائت مدیون می باشد .

هر چند که به علت انتقادات شدید و ابهامات این بخشنامه ، منجر به صدور نظریه مشورتی شده است که برخی از این ابهامات را حل نمود اما در عمل برخی از قضات محاکم با این استدلال که


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:55:00 ب.ظ ]
 

عنوان:

بررسی اثر روش خشک کردن ترکیبی(مایکروویو و خلا) بر روی خصوصیات کیفی ازگیل ژاپنی

استاد راهنما:

دکتر زهرا امام جمعه

استاد مشاور:

دکتر مرضیهبلندی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
در این پژوهش اثر روش خشک کردن ترکیبی(مایکروویو- خلأ) بر روی خصوصیات کیفی ازگیل ژاپنی بررسی گردید. روش سطح پاسخ به منظور مدلسازی و تعیین نقطه ی بهینه ی فرایند خشک کردن ترکیبی مایکروویو- خلأ، جهت دستیابی به کمترین میزان EC50 و شاخص رنگی و همچنین رسیدن به ماکزیمم نیروی برابر با ۶ مورد استفاده قرار گرفت. توان مایکروویو (۳۰۰-۴۵۰-۶۰۰ وات) و میزان خلأ(۰-۲۵-۵۰ کیلوپاسکال) فاکتورهایی بودند که تأثیر آنها بر روی کاهش میزان EC50 و و همچنین مورد هدف قرار دادن ۶= Force(max)، مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش ها بر اساس طرح کامپوزیت مرکزی با در نظر گرفتن سه سطح شامل نقاط مرکزی و محوری برای هر یک از فاکتورهای یاد شده، انجام شد. برای بررسی صحت و دقت مدل، آنالیز واریانس انجام شد شرایط بهینه عملیاتی توان مایکروویو برابر با ۶۰۰ و میزان خلأ برابر با صفر تعیین گردید.
مقدمه
حفظ و نگهداری محصولات غذایی با توجه به رشد جمعیت و کمبود مواد غذایی بسیار مورد توجه قرارگرفته است و روز به روز اهمیت جلوگیری از اتلاف مواد غذایی و طولانی نمودن زمان ماند آنها بدلیل رشد صادرات و بدست آوردن بازارهای پایدار بیشتر نمایان می گردد. خشک کردن[۱] یکی از قدیمی ترین و متداول ترین روش ها جهت حفظ و نگهداری مواد غذایی است. [۴] مشخص نیست از چه زمانی خشک کردن برای نگهداری مواد غذایی استفاده شده است. اما تاریخ گویای این واقعیت است که پیشینیان ما نحوه خشک کردن مواد غذایی را با آزمون و خطا آموختند. خشک کردن مواد غذایی علمی‌است مبتنی بر محیط پیرامون که امکان ایجاد یک صنعت جهانی را فراهم کرده و قادر به تهیه مواد غذایی مناسب و مغذی است.
نقطه آغاز عمل خشکاندن بدرستی مشخص نیست اما استفاده از آفتاب برای خشک کردن مواد غذایی از زمان‌های بسیار دور رایج بوده است، بطوریکه در ۲۰۰۰ سال پیش، چینی‌‌ها سیب زمینی را با خشک کردن نگهداری ‌می‌کردند. همچنین تهیه خرما، کشمش و انجیر خشک از زمان‌های بسیار قدیم رایج بوده است. اولین گزارش در مورد خشک کردن مواد غذایی مربوط به سبزی‌هاست که به قرن هیجدهم میلادی باز ‌می‌گردد. در آن زمان استفاده از حرارت مصنوعی برای خشک کردن سبزی‌‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در سال ۱۷۹۵ دو نفر فرانسوی بنام‌های کاله[۲] و میسون[۳] ، جریانی از هوای گرم را بر روی لایه نازکی از سبزی عبور دادند و به این ترتیب اولین دستگاه خشک‌کن را اختراع کردند.
بعدها گسترش صنعت خشک کردن رابطه نزدیکی با سناریوی جنگ در سراسر جهان پیدا کرد. سربازان بریتانیا در جنگ کریمه (۱۸۵۶-۱۸۴۵)، سبزی‌های خشک را از کشورشان دریافت ‌می‌کردند. حدود ۴۵۰۰ تن سبزی خشک از ایالات متحده در طول جنگ جهانی اول حمل شده بود. تا سال ۱۹۱۹، سبزی‌هایی که در ایالات متحده ‌‌فرآوری ‌می‌شدند شامل لوبیا سبز، کلم، هویج، کرفس، سیب زمینی، اسفناج، ذرت شیرین، شلغم و مخلوط سوپ بود. ‌‌فرآیند خشک کردن به ویژه ‌به دلیل صرفه‌جویی در حجم و وزن، متناسب با مقاصد نظا‌می‌است. در ایالات متحده، تولید مواد غذایی خشک از ‌‌فرآیندهای توسعه یافته در زمان جنگ است که برای رشد فزاینده کل صنعت غذا مفید واقع شده است.[۵]
طی فرآیند خشک کردن رطوبت از طریق انتقال همزمان حرارت و جرم حذف می گردد. انتقال حرارت از فضای پیرامون به ماده غذایی، موجب تبخیر رطوبت سطحی می شود. همچنین رطوبت می تواند از درون جسم به سطح محصول منتقل و سپس تبخیر شود، و یا در درون محصول و در حالتی میان بخار-مایع تبخیر گردد و به صورت بخار به سطح محصول آید.[۲] از اولویتهای روش خشک کردن نسبت به سایرروشهای نگهداری کاهش شدید وزن و حجم محصولات است که این امر در مسائل ترابری و حمل ونقل و در زمینه حجم اشغالی انبارها خیلی مقرون بصرفه می باشد. همچنین در این روش هزینه عمل آوری نسبت به سایر روشها کمتر بوده و پس از عمل آوری، نگهداری محصولات نیازی به تاسیسات برودتی و سردخانه و غیره ندارد و محصولات در انبار مناسب قابلیت نگهداری را دارند . افزایش ماندگاری از طریق کاهش فعالیت آبی و کاهش روند رشد میکروبی از دیگر مزایای محصولات خشک شده می باشد.[۴] علاوه بر اینکه خشک کردن اغلب باعث تولید فرآورده هایی می شود که مصرف آن ها آسانتر و راحت تر است.
عملیات خشک کردن تاثیر زیادی بر روی کیفیت محصول و قیمت آن می گذارد. کیفیت محصول غذایی به میزان تغییرات فیزیکی و بیوشیمیایی که در طول فرآیند خشک کردن در آن رخ می دهد بستگی دارد. درجه ی حرارت، زمان و فعالیت آبی در حین فرآیند خشک کردن بر روی کیفیت محصول نهایی تاثیر می گذارد. دماهای پایین اثر مثبتی بر روی کیفیت محصول دارد، ولی زمان فرآیند را نیز طولانی تر می کند. اگرچه در فعالیت آبی پائین رشد میکروارگانیسم ها کند یا متوقف می شود ولی سرعت اکسیداسیون لیپید[۴] افزایش می یابد.
بسیاری از غذاهای خشک شده قبل از مصرف بازآبپوشی می شوند. ساختار، چگالی و اندازه ی ذره ی یک ماده ی غذایی خشک شده در حل شدن آن در آب یا بازآبپوشی نقش مهمی را ایفا می کند. کاهش اندازه ی ذرات و افزودن امولسیفایرهایی چون لسیتین یا عوامل فعال کننده ی سطحی موجب سهولت بازآبپوشی می شود. پایداری یک ماده ی غذایی در مدت ذخیره سازی با کاهش فعالیت آبی، افزایش می یابد و فرآورده هایی که در دمای پایین تری خشک می شوند در طول مدت انبارداری پایداری بیشتری از خود نشان می دهند.[۲]
کینگ[۵] (۱۹۷۴) به طور کلی سه هدف زیر را برای خشک کردن مواد غذایی به صورت فشرده بیان کرده است:
الف- کیفیت محصول

 • حداقل کردن واکنش های شیمیایی و بیوشیمیایی
 • انتخاب شرایط به صورتی که در طول خشک کردن فقط آب از ماده ی غذایی جدا شود و مواد دیگر مانند نمک ها و مواد مولد عطر فرار و طعم دهنده، حذف نشود.
 • ساختار محصول حفظ شود.
 • چگالی کنترل شود.
 • بازآبپوشی (حل شدن در آب) سریع و با سهولت صورت گیرد.
 • ماده ی غذایی در طول مدت انبار شدن، پایدار بوده، به سرد کردن و بسته بندی نیاز کمتری داشته باشد.
 • ماده ی غذایی خشک شده رنگ مطلوبی داشته باشد.
 • از آلودگی و تقلبات مبرا باشد.

ب- اقتصاد فرآیند

 • اتلاف محصول به حداقل برسد.
 • جداسازی آب سریع صورت گیرد.
 • منبع انرژی ارزان باشد.
 • مشکلات حمل ونقل مواد جامد حداقل شود.
 • تا حد ممکن عملیات خشک کردن به صورت پیوسته باشد.
 • از دستگاه های ساده و غیر پیچیده استفاده شود تا هزینه های تعمیر و نگهداری به حداقل کاهش یابد.

ج- موارد دیگر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:54:00 ب.ظ ]
 

چکیده :

یکی از تقسیم بندی های مال تقسیم آن به اموال مثلی و قیمی می‌باشد ، بدیهی است که بر هر یک از تقسیمات مال آثار و فوایدی مترتب است . با بررسی قانون مدنی و سایر قوانین و آئین‌نامه های اجرایی مشخص می شود که فایده این تقسیم بندی در نحوه جبران خسارت می‌باشد ، زیرا بهترین روش جبران خسارت اعاده وضعیت زیاندیده به حالت قبل از تلف مال می‌باشد و این امر میسر نمی‌شود مگر در صورتی که ماهیت مال تلف شده شناسایی و مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن پرداخت گردد . البته رویه قضائی با توجه به آسانی اجرای احکام در مواردی که موضوع آن پرداخت پول است و مستفاد از ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی ، متمایل براین شده است که به جای مثل مال تلف شده، قیمت آن پرداخت گردد . پس احکام مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام مثل و قیمت در قانون مدنی می باشد که در مقام بیان نحوه جبران خسارت وارده به زیان دیده در صورت تلف مال می‌باشد. در این پایان نامه اگرچه بررسی احکام مثلی و قیمی بودن مال و تأثیر آن در فرایند اجرا موضوع تحقیق قرار گرفت ، اما همان گونه که بیان شد ، در اصول کلی تفاوتی بین احکام قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مشهود نیست و چنانچه در موارد جزئی همچون ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی یک حکم بر دو نوع مال مترتب شده ، تابع مصالح اجراست که در متن پایان نامه توضیح داده شده است.

واژگان کلیدی : مال مثلی ، مال قیمی ، بدل تالف ، جبران خسارت ، اجرای احکام و اسناد.

مقدمه :

عنوان مثلی و قیمی از عناوین بسیار مهم در فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد . زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان ، نسبت به واقعیت مفهوم آنها ، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی چون گندم ، گوسفند ، اتومبیل ، پارچه و . خواهد شد و در نتیجه احکام مترتب بر هر یک در معاملات و همچنین در نحوه جبران خسارت وارده به زیاندیده متفاوت خواهد بود . ( چرا که یکی از آثار تقسیم اموال به مثلی و قیمی، آثار این اموال در طریقه جبران خسارت مالک مال تلف شده است) و پیامدهای غیر شرعی و نامناسب حقوقی خواهد داشت .

آن چه مسلم است معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است . اما قانون مدنی در موارد عدیده ای مخصوصاً در مبحث غصب ، تسبیب و اتلاف و همچنین در عقد قرض عنوان مثلی و قیمی را استعمال نموده و احکام آن ها را بیان نموده است. لذا به همین جهت در ماده ۹۵۰ این دو اصطلاح را تعریف نموده است و بیان داشته : « مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد ، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف است .»

علاوه بر قانون مدنی احکام مثل و قیمت در عملیات اجرایی ( چه اجرای حکم و چه اجرای سند ) نیز کاربرد دارد . به عبارتی مهمترین و بیشترین تاثیر‌‌ گذاری احکام مثلی و قیمی به هنگام عملیات اجرایی است . اما با توجه به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در مواد محدودی احکام مثل و قیمت بیان شده که آن هم با ابهامات و ایراداتی همراه است ؛ لذا بر آن شدیم تا در پایان نامه حاضر ، احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم و قواعد آن را استخراج نموده تا در صورت بروز مشکل و وجود ابهام به آن قواعد مراجعه نماییم.

الف: سئوالات تحقیق

۱- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

۲- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

۳- با توجه به احکام مثلی و قیمی ، برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ب: فرضیات :

۱- احکام مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد تابع قواعد قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی است .

۲- در ضمان قهری ، عرف ملاک تشخیص اموال مثلی و قیمی است . اما در ضمان قراردادی ، ملاک ، توافق طرفین است .

۳- رویه قضایی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده متمایل به جایگزینی پرداخت قیمت به جای مثل آن است.

ج :اهداف تحقیق

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی با مشکل مواجه نگردد.

د :سابقه تحقیق

حقوقدانان و فقها احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را در ذیل احکام ضمان قهری (غصب ، اتلاف و تسبیب ) و عقد قرض بیان نموده اند . لیکن در زمینه آثار و احکام این اموال در اجرای احکام و خصوصاً اجرای اسناد ، بحث خاصی صورت نگرفته است .

ه : روش پژوهش

از آنجایی که استفاده از روش های میدانی و پیمایشی در انجام این پروژه در عمل امکان پذیر نمی‌باشد، پژوهشگر در این تحقیق با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای به جمع آوری و فیش برداری اطلاعات از کتب ، مقالات و نظریات منابع مختلف پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل مطالب جمع آوری شده پرداخته که با این توصیف روش پژوهش در این تحقیق روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد . اما از جهت دیگر ، می توان تحقیق حاضر را که با هدف رفع مسائل و مشکلات موجود در ارتباط با مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد (با تاکید بر رویه قضائی ) می باشد ، تحقیقی کاربردی دانست.

و : توجیه تقسیم بندی مطالب

همان طور که در فهرست مطالب نیز قابل رویت است ، پایان نامه حاضر به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول اختصاص دارد به بیان کلیات و آشنایی با مفاهیمی که در این پایان نامه به آنها پرداخته می‌شود.

در بخش دوم پایان نامه به بررسی جایگاه مثل و قیمت در قانون مدنی و بیان احکام و آثار این اموال در نحوه جبران خسارت وارده پرداختیم ، چرا که هدف از طرح این پایان‌ نامه ، این است که با کمک احکام اموال مثلی و قیمی که در قانون مدنی ذکر شده ، ابهامات موجود در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا را بر طرف نماییم. بنابراین لازم می‌آمد که بخشی را به بررسی احکام اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی اختصاص دهیم.

و در نهایت در بخش سوم پایان نامه به بررسی آثار مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد پرداختیم و اشکالات و ابهامات موجود در قوانین مربوطه ( قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ) را شناسایی نموده و سعی نمودیم تا با بهره‌گیری از احکام اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی ، ابهامات موجود در قوانین اجرایی مذکور را بر طرف نماییم.

– فصل اول : بررسی مال مثلی و قیمی

به منظور شناسایی و داشتن تصور صحیح از مفاد و مفهوم هر موضوع حقوقی مانند سایر موضوعات ، لازم است ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی آن توجه کرده و سپس یک تعریف مناسب از آن ارائه شود.

مبحث اول : تعریف مال و اقسام آن

در قانون مدنی هیچ تعریفی از مال ارائه نشده است و مستقیما به بیان یک نوع از تقسیم‌بندی های اموال پرداخته است و آن تقسیم مال به منقول و غیر منقول است که در ماده۱۱ قانون مدنی به آن اشاره شده است. اما با بررسی قوانین مشخص می‌گردد که تقسیمات دیگری نیز برای مال وجود دارد.

لذا شایسته است ابتدا به تعریف مفهوم مال پرداخته و آن را شناسایی نماییم و سپس به بیان انواع تقسیم‌بندی های مال می‌پردازیم.

گفتار اول : تعریف مال

مال در لغت به معانی ذیل آمده است . آنچه در ملک کسی باشد. آنچه که ارزش اقتصادی داشته باشد ، دارایی ، خواسته . [۱]

با توجه به اینکه در قانون مدنی ایران هیچ تعریف دقیقی از مال ارائه نشده است همین امر موجب شده است که هر یک از حقوقدانان در خصوص معنای اصطلاحی مال تعریفی ارائه دهند که در ذیل به چند مورد از آن ها اشاره خواهیم کرد .


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:52:00 ب.ظ ]
 

عنوان :

جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

استاد راهنما

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان

استاد مشاور

جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی های شخصی و منحصر به فردی که انسان ها را از یکدیگر متمایز می سازد، مشخص شود. کاری که امروزه عمدتاً از طریق تابعیت، اقامتگاه، نام و نام خانوادگی و اجباری بودن ثبت وقایع مربوط به وضعیت مدنی فرد انجام می شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حکومتی و غیر حکومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهکاران قرار می گیرند از میان بزهکاران نیز، شاید جنایتکاران سازمان یافته (اعم از ملی یا فراملی) بیشتر از سایرین به ارزش آن پی برده اند و به همین دلیل، برای دستیابی به این اسناد تدابیر جنایی گوناگون و گسترده ای را بر علیه آنها تدارک می بینند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از اسناد هویتی سبب ایجاد امنیت وآسایش

خاطر افراد جامعه شده چرا که اسناد هویتی و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز کاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است.

بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خاص و عام و جرایم و مجازاتها از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مرداد ۱۳۷۰ سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده­های زیادی در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد هویتی در جریان است، از جمله دریافت شناسنامه مکرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و . که دست بردن در شناسنامه و جعل آن از مصادیق بارز این جرایم است و از طرفی دیگر از آن جایی که در مورد جرایم مرتبط با اسناد هویتی در متن قوانین خلاء­های جرم انگاری زیادی از جمله؛ عدم جرم­انگاری در اخذ اسناد هویتی مکرر و یا خلاء جرم­انگاری در رابطه با سرقت اسناد هویت و همچنین در مورد عدم تأثیر جزای نقدی در تخلفات و جرایم مرتبط با اسناد هویتی به خاطر پایین بودن میزان این مجازاتها وجود دارد، ازاین رو، لزوم بررسی زوایای انواع این جرایم و تعقیب و مجازات مرتکبین آن همواره دغدغه فکری بسیاری از حقوق دانان بوده و می­باشد. چرا که تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در ارتباط با حفاظت از اسناد هویتی و جلوگیری از سرقت هویت افراد و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است. بنابراین پژوهش این جانب به موضوع بدیع و جالب توجهی مربوط می­شود که در آن سعی شده است به بررسی انواع این جرایم­ و خلاء­های قانونی مرتبط با آنها و در نهایت ارائه راهکارهای لازم مربوط به این اسناد توجه گردد.

تحقیق این جانب از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن دو فصل بوده که فصل اول آن مربوط به کلیات تحقیق بوده و به ذکر تعاریف و انواع اسناد هویت و اهمیت این اسناد می ­پردازد و فصل دوم آن به بررسی انواع جرایم مرتبط با اسناد هویتی پرداخته، بخش دوم این تحقیق نیز از دو فصل تشکیل شده است که فصل اول آن مربوط به بررسی انواع جرایم سجلی و فصل دوم آن به خلاء­های ضمانت اجراهای جرایم مرتبط با اسناد هویت می ­پردازد و در پایان به منظور پیشگیری و ایجاد تحول با هدف تأمین رفاه و آسایش شهروندان ایران به نتیجه ­گیری کلی رسیده و راهکارهای پیشنهادی خود را بیان نموده­ام.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

مقدمه ۱

۱-طرح موضوع و تشریح اهمیت آن ۱

۲-اهداف انجام پژوهش ۱

۳-سوالات کلیدی. ۲

۴-فرضیات اصلی ۲

۵- روش انجام تحقیق ۲

۶-تقسیم بندی و سازماندهی. ۳

۷-سوابق انجام پژوهش ۳

بخش اول: اسناد هویت و تبیین اهمیت حقوقی- جرم شناختی آن ها و ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت این اسناد. ۴

فصل اول: مفهوم اسناد هویت و تبیین اهمیت حفاظت از آن ها ۴

مبحث اول: مفهوم سند و مفهوم هویت. ۵

گفتار اول: مفهوم سند. ۵

۱- سند رسمی. ۵

۲- سند عادی ۶

گفتار دوم: مفهوم هویت، عناصر تشکیل دهنده آن و تعریف اسناد هویت. ۷

الف: هویت و عناصر آن. ۷

ب: تعریف اسناد هویت ۸

ج: نام و نام خانوادگی ۹

د: تاریخ تولد و نسب. ۱۲

ه: امکان تغییر عناصر هویت. ۱۵

مبحث دوم: انواع اسناد هویت. ۱۶

گفتار اول: شناسنامه و ترتیب صدور آن ۱۶

گفتار دوم: کارت ملی و ترتیب صدور آن ۱۸

گفتار سوم: گواهی نامه رانندگی و ترتیب صدور آن. ۲۱

گفتار چهارم: کارت پایان خدمت (معافیت از خدمت وظیفه) ۲۵

گفتار پنجم: گذرنامه و کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه ۲۶

گفتار ششم: سایر اسناد هویت. ۲۹

مبحث سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی و ضرورت حفاظت از آن ها ۳۱

گفتار اول: اهمیت اسناد هویت برای دولت ها. ۳۱

گفتار دوم: اهمیت اسناد هویت برای بخش خصوصی ۳۲

گفتار سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی خانوادگی و احوال شخصیه ۳۴

گفتار چهارم: خطرات ناشی از تعرض به تمامیت اسناد هویت یا سوء استفاده از آن ها ۳۶

فصل دوم: ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت اسناد هویت. ۳۷

مبحث اول: جرایم باز دارنده (جرم انگاری به منظور پیش گیری از جرم) و ابعاد آن در حقوق امروزی        ۳۷

گفتار اول: مفهوم جرم بازدارنده. ۳۸

گفتاردوم:ابعادپیش بینی جرایم بازدارنده درحقوق کنونی ومصادیق آن درارتباط با اسنادهویت ۳۹

مبحث دوم: انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده یا جعل اسناد هویت. ۴۰

گفتار اول: جرایم مالی ۴۰

گفتار دوم: فریب در ازدواج ۴۴

گفتار سوم: قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین ۴۵

گفتار چهارم: جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل جاسوسی و تروریسم. ۴۸

گفتار پنجم: علاقه گروه های مجرمانه سازمان یافته به جعل یا سوء استفاده از اسناد هویت ۵۱

بخش دوم:قوانین موجودبرای حفاظت ازاسنادهویت درحقوق جزای ایران ونارساییهای آنها. ۵۵

فصل اول: جرایم مذکور در قانون جرایم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه. ۵۵

مبحث اول: جعل و دستکاری شناسنامه. ۵۶

گفتار اول: دستکاری شناسنامه بدون قصد تقلب یا مهر کردن غیر مجاز آن. ۵۶

گفتار دوم: جعل شناسنامه ۵۷

گفتار سوم: ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز اوراق مربوط ۶۰

مبحث دوم: سایر جرایم مذکور در قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ۶۳

گفتار اول: خرید و فروش شناسنامه. ۶۳

گفتار دوم: اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. ۶۴

گفتار سوم: اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود ۶۷

گفتار چهارم: ارتکاب جرایم مربوط به اسناد سجلی به صورت سازمان یافته و یا توسط مأمورین دولت       ۶۸

فصل دوم: جرایم مربوط به اسناد هویت و خلاء های جرم انگاری و ضمانت اجرا ها. ۷۱

مبحث اول: سرقت اسناد هویت و استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری ۷۱

گفتار اول: سرقت اسناد هویت. ۷۱

الف: شرط مال بودن شی مسروقه و امکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاء غیر مالی نظیر اسناد هویت    ۷۱

ب: ضرورت پیش بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت. ۷۲

گفتار دوم: استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری غیر از شناسنامه ۷۳

الف: خلاء جرم انگاری ۷۳

ب: شیوه صحیح اصلاح قانون در ارتباط با بهره گرفتن از اسناد هویت متعلق به دیگری ۷۳

مبحث دوم: سایر خلاء های جرم انگاری. ۷۴

گفتار اول: استفاده از اسناد هویت مکرر یا المثنی غیر مجاز به غیر از شناسنامه ۷۴

گفتار دوم: اتخاذ اسم یا عنوان یا هویت دیگری در مراجع رسمی یا قضایی. ۷۴

مبحث سوم: مشکلات مربوط به ضمانت اجرا. ۷۶

گفتار اول: عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب. ۷۶

گفتار دوم: عدم پیش ­بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسناد هویت. ۷۹

نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۱

منابع. ۸۵

چکیده انگلیسی ۹۲

۱- طرح موضوع و تشریح اهمیت آن

اسناد هویت مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می­روند و شامل شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت (کارت معافیت)، گواهینامه و مدارک شناسایی صنفی مانند کارتهای شناسایی ادارات دولتی و . می­باشند. از آن جایی که این اسناد پایه و اساس دیگر مدارک قرار می­گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه­ای هستند و برای همین، مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون قرار می­گیرند (مثل کلاهبرداری)، در بین این اسناد مهم ترین آنها شناسنامه است که سند رسمی هویت و تابعیت شخص محسوب می­شود و بقیه اسناد هویتی طبق مندرجات شناسنامه تکمیل می­شوند.

نظر به این که جرایم مرتبط با اسناد هویت مورد اقبال گروه های بزهکاران سازمان یافته است و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتکاب این گونه سوء استفاده ها از اسناد هویت در ارتباط بوده که از میان این جرایم مهم ترین آنها جعل می­باشد چرا که جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسایش عمومی، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمان ها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها وارد             می گردد. هم چنین، باعث خدشه به حیثیت و اعتبار فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور می شود و یکی از عوامل اساسی نا کارآمدی اقتصادی و اجتماعی در جامعه محسوب می گردد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و از آن جایی که اصولاً تغییر مندرجات اسناد و مدارک هویتی بدون رعایت مقررات قانونی تبعات و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به همراه داشته و خواهد داشت فلذا اقتضا دارد که تمامی ابعاد و زوایای موضوعاتی نظیر پدیده جعل، سرقت اسناد هویت، و استفاده از اسناد هویتی مجعول، و نیز راه های کشف و پیشگیری از آن ها و نقش و اهمیت این اسناد در جامعه مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.

۲– اهداف انجام پژوهش:

الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی

ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم

۳- سوالات کلیدی

الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می ­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟

ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می ­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:51:00 ب.ظ ]
 

گرایش علوم وصنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی

عنوان

مطالعه میزان آفلاتوکسین M1 شیر گاو و گاومیش در شهرستان شوش

استاد راهنما

جناب آقای دکتر ابوالفضل کامکار(دانشیاردانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)

استاد مشاور

جناب آقای دکتر عبدالرضا محمدی نافچی(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
هدف از این مطالعه بررسی آفلاتوکسین M1 در ۱۲۰ نمونه شیر خام (۶۰ نمونه شیر خام گاو،۶۰ نمونه شیر خام گاومیش) بود که به صورت تصادفی در شهر شوش (جنوب غربی ایران) جمع آوری شد. روش الایزا، روش مورد استفاده برای تعیین وجود و میزان غلظت آفلاتوکسین M1 در نمونه ها بود. ۴۴ نمونه (۸۹/۶۸%) از نمونه های شیرخام گاو(ng/L 54/419-64/3 :range;ng/L 49/55 :mean)و ۴۶ نمونه (۸۹/۷۸%) از نمونه های شیر خام گاومیش (ng/L 73/422-73/12 :range;ng/L 2/116 :mean) به آفلاتوکسین M1 آلوده بودند. غلظت آفلاتوکسین M1 در تمام نمونه ها پایین تر از استاندارد ملی ایران و استاندارد FDA (ng/L500) بود. براساس استاندارد اتحادیه اروپا و کمیسیون غذایی کدکس (ng/L50) 18نمونه (۷۸/۲۷%) شیر خام گاو و ۳۲ نمونه (۲۲/۵۲%) شیر خام گاومیش بالاتر از حد استاندارد بود.نتایج نشان داد که آلودگی نمونه های شیر خام ، مشکل بسیار جدی برای سلامت عموم بخصوص کودکان و افراد مسن بوده و با توجه به نقش بالای شیر در تغذیه جوامع بشری ، این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
واژگان کلیدی: آفلاتوکسین M1 ، شیر خام گاو ، شیر خام گاومیش ، شوش
 فصل اول
مقدمه
شیر و فرآورده های آن از زمان های گذشته از منابع مهم جهت تغذیه بشر بوده است و هم اکنون نیز در تمامی جوامع و اقشار، بخش مهمی از غذای روزانه انسان را تشکیل می دهد. شیر و فرآورده های آن به علت دارا بودن ترکیبات مختلف غذایی، محیطی مناسب و مطلوب جهت رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها[۱] می باشند . در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی در طول تولید ، فرآوری ، بسته بندی و حمل و نقل ، مصرف شیر و فرآورده های آن می تواند برای سلامتی انسان و بهداشت جامعه خطر آفرین باشد . قارچ ها (کپک ها و مخمرها ) از جمله میکروارگانیسم هایی می باشند که می توانند در شیر و فرآورده های آن رشد کرده و تولید توکسین[۲] نماید .
قارچ ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث آلودگی شیر و فرآورده های آن می شوند . این گروه از ارگانیسم ها[۳] قادر هستند در طول مدّت رشد خود بر روی مواد غذایی ، علاوه بر کاهش ارزش غذایی ، متابولیت های ثانویه ای[۴] به نام مایکوتوکسین[۵] تولید کنند . مایکوتوکسین ها دارای اثرات سمّی[۶] ، سرطان زایی[۷]، ناقص الخلقه زایی[۸] ، کاهش رشد و اثرات جهش زایی[۹] بر روی موجودات زنده می باشند. وجود قارچ ها و متابولیت های آنها بصورت باقیمانده در شیر و فرآورده های آن می تواند برای انسان خطرساز باشد . از این رو ، بررسی آلودگی های قارچی شیر و فرآورده های آن موضوعی است که باید بطور جدّی مورد توجه قرار گیرد . قارچ ها می توانند مواد قندی ، پروتئینی ، چربی ها ، اسید های آلی و غیره را مورد مصرف قرار دهند و بدین ترتیب با ایجاد تغییر در اجزاء متشکله ماده غذایی ، باعث فساد آن می شوند . همچنین با ایجاد سموم باعث مسمومیت خفیف یا شدید در مصرف کنندگان ماده غذایی آلوده مانند شیر و فرآورده های آن می شوند و در دراز مدت خواص سرطانزایی و جهش زایی خود را در انسان بروزمی دهند . خطرناک ترین سمّ قارچی شناخته شده آفلاتوکسین B1 است . اگر جیره غذایی دام های شیری به این سمّ آلوده گردد و توسط حیوان مصرف شود در بدن حیوان در اثر یک سری فعل و انفعالات شیمیایی تغییر پیدا کرده و بصورت آفلاتوکسین M1 وارد شیر می شود و اگر شیر آلوده به آفلاتوکسین M1 توسط انسان مصرف شود اثراتی شبیه آفلاتوکسین B1ایجاد خواهد کرد.
از آنجائیکه در حال حاضر جلوگیری از آلودگی شیر و فرآورده های آن به سموم قارچی به طور کامل امکان پذیر نمی باشد ، لذا اکثر کشورها برای بعضی سموم در خوراک انسان و حیوان حدود استانداردی را قائل شده اند و در مورد آفلاتوکسین ها این استاندارد ها به مراتب بیشتر از سایر سموم قارچی اعمال می گردد.
در مجموع با توجه به شرایط نامناسب تغذیه ای در دامداری های کشور ما ، چه از زمان کاشت و برداشت محصول تا حتی نگهداری نامناسب آن در خود دامداری ها ، و نیز با توجه به تولید بالای شیر و فرآورده های آن در کشورمان که از لحاظ آمار و ارقام اقتصادی بسیار با ارزش می باشد ، لذا اهمیت موضوع شناسایی و نحوه برخورد با فرآورده های آلوده ضروری بنظر می رسد . امید است که در ایران مسئولان ذیربط تمهیدات وسیعی را در این مورد به کار گیرند .
در این تحقیق تعدادی نمونه شیر خام گاو و گاومیش در شهرستان شوش استان خوزستان را مورد بررسی قرار داده و میزان آلودگی آن ها به آفلاتوکسین M1 با روش الیزا سنجیده خواهد شد.
بنابراین اهداف کلی این طرح شامل:
۱- تعیین وضعیت آلودگی شیرخام گاو و گاومیش موجود در شهرستان شوش به آفلاتوکسین M1
2- مقایسه مقدار آلودگی شیرهای آلوده با استانداردهای موجود
۳- مقایسه میزان آفلاتوکسین M1 بین شیر خام گاو و گاومیش در فصل ها و ماه های مختلف
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- کلیاتی بر مایکوتوکسین ها
واژه مایکوتوکسین که دارای ریشه یونانی می باشد از دو کلمه Myhez به معنی قارچ و Toeikonبه معنای تیر سمی تشکیل شده است . انواع مواد غذایی مورد مصرف انسان و حیوانات و محصولات مختلف کشاورزی در زمان های مختلف کاشت ، داشت و برداشت و حتی در زمان انبار شدن در معرض آلودگی به مایکوتوکسین ها می باشند . این متابولیت های ثانویه که توسط قارچ های مولد در شرایط محیطی مختلف بر روی مواد غذایی ایجاد می گردند با توجه به اثرات بیولوژیکی[۱۰] و توکسیکولوژیک[۱۱] نامطلوب خود از قبیل مسمومیت حاد ، سرطان زایی ، جهش زایی ، ناقص الخلقه زایی ، استروژنیکی[۱۲] و غیره جزء مسموم کننده های واقعی به حساب می آیند. مجموع علایم مسمومیت که در اثر مصرف مایکوتوکسین ها بوسیله موجودات زنده بالاخص انسان در آنها مشاهده می گردد اصطلاحاً به عنوان مایکوتوکسیکوز[۱۳] شناختهمی شود (وان اگموند[۱۴]،۱۹۸۹).
شناخت مایکوتوکسیکوز سابقه طولانی دارد و احتمالاً اولین مسمومیت قارچی شناخته شده ارگوتیسم[۱۵]می باشد که در سال ۱۸۵۳ رخ داده است . این بیماری سبب نکروز[۱۶] و گانگرن[۱۷] در اندام ها می شود که در قرون وسطی در اروپا از آن به عنوان آتش مقدس[۱۸] نام می برند . مسئول ایجاد بیماری مصرف غلات آلوده به قارچ کلاویسپس پورپورا[۱۹] بوسیله حیوانات مبتلا بود (مورگان و همکاران[۲۰] ،۱۹۹۰).
مسمومیت قارچی دیگری بنام [۲۱]ATA در سال ۱۹۵۳ اتفاق افتاد که بطور جدی جمعیت انسانی را مورد آسیب قرار داد . این بیماری در انسان به اشکال مختلف دیده می شود که از آن جمله می توان به لکوپنی[۲۲] ، زخم های نکروتیک محوطه دهانی ، سپتی سمی ، اسهال خونی و غیره اشاره کرد . این بیماری با دریافت حبوبات و غلات کپک زده زمستانی در برخی از نواحی روسیه در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد . قارچ مسئول ایجاد این بیماری از گونه های فوزاریوم[۲۳] و کلادوسپوریوم[۲۴] بود (وان اگموند ، ۱۹۸۹).
در سال ۱۹۵۶ در ژاپن نیز کینوزیتا و شیکاتا[۲۵] اعلام نمودند که مصرف برنج زرد باعث ایجاد علائمی نظیر استفراغ ، تشنج و فلجی بالا رونده در انسان می شود که می تواند ظرف مدت ۳ روز منجر به مرگ شود . قارچ مولد سم در برنج زرد از جنس پنی سیلیوم[۲۶] بود (کیوراتا و همکاران[۲۷] ،۱۹۶۸).
تا سال ۱۹۶۰ علیرغم بیماری های گزارش شده اهمیت زیادی به مایکوتوکسیکوزیس داده نشد و تنها آنرا بعنوان بیماری ناشی از اهمال[۲۸] می دانستند . اما زمانیکه بیماری همه گیری در بوقلمون های انگلستان رخ داد این تفکر تغییر پیدا کرد . این بیماری که درمدت چند ماه سبب تلفات ۰۰۰/۱۰۰ قطعه از بوقلمون ها گردید از آنجا که ناشناخته بود بیماری X نامیده شد (سرگینت[۲۹] ،۱۹۷۱).
ضررهای اقتصادی سبب گردید تا کوشش بسیاری در جهت بررسی علت بیماری صورت گیرد . طی تحقیقات بعمل آمده مشخص گردید که عامل سمی بوجود آورنده بیماری توسط دو قارچ آسپرژیلوس فلاووس[۳۰] و آسپرژیلوس پارازیتیکوس[۳۱] تولید شده است که نام آنرا آفلاتوکسین[۳۲] نهادند . کلمه آفلاتوکسین مشتق شده از ابتدای کلمات آسپرژیلوس و فلاووس و سپس توکسین به معنای سم است(مونتانیوهمکاران[۳۳]،۱۹۹۸). قارچ های مولد آفلاتوکسین به میزان زیاد در هوا ، خاک و محیط اطراف ما وجود دارند . هرگاه شرایط نگهداری اغذیه مناسب نباشد ، وجود رطوبت بالا و گرمای مناسب ، رشد و تکثیر سریع قارچ ها را سبب می شود . آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس از مهمترین قارچ های آلوده کنند مواد غذایی هستند که در بروز مسمومیت ها نقش انکار ناپذیری دارند . این قارچ ها نقش مهمی در فساد گندم ، ذرت ، جو ، سویا ، آرد ، سبوس ، نان و سایر مواد غذایی دارند (میرارانی و همکاران[۳۴]،۱۹۹۷). در میان مایکوتوکسین ها ، آفلاتوکسین هایی که توسط کپک آسپرژیلوس مخصوصاً انواع آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تولید می شوند ، بخاطر سمیت زیاد برای انسان و مهره داران اهمیت زیادی دارند(یونوسان[۳۵]،۲۰۰۶ ؛زیندین و همکاران[۳۶]،۲۰۰۷). چهار نوع اصلی آفلاتوکسین به نام های B1 ، B2 ، G1و G2 وجود دارند . بخش قابل ملاحظه ای از آفلاتوکسین های بلع شده ظرف ۴۸ ساعت در شیر دیدهمی شوند و بخشی نیز در کلیه ، کبد و عضلات تجمع می یابند (ایلی[۳۷] ،۱۹۹۶؛سایتانو[۳۸] ،۱۹۹۷).
آفلاتوکسین ها در مجاورت اشعه ماوراءبنفش (UV) دارای فلوئورسانس می باشند(رکنی ،۱۳۸۱). تحقیقات بعدی در مورد سم مذکور توسط روش کروماتوگرافی روی لایه نازک ( TLC )[39] انجام پذیرفت . با بهره گرفتن از این روش مواد جدا شده از رشد کپک آسپرژیلوس فلاووس بصورت چهار نقطه مجزا با درخشش آبی ( انواع B1 و B2 ) و سبز (انواع G1 و G2 ) مشخص گردید .بنابراین نام این ترکیبات را آفلاتوکسین نهادند که شامل آفلاتوکسین های B1 ، B2 ، G1و G2بود (مونتانی و همکاران ،۱۹۹۸).
گروه B در مجاورت نور اشعه ماوراءبنفش به رنگ آبی در می آیند و آفلاتوکسین های گروه G با رنگ طرد مایل به سبز (زنگاری)مشخص می شوند . آفلاتوکسین ها باعث آلودگی بسیاری از مواد غذایی از جمله شیر و فرآورده های آن می گردند . علاوه بر آفلاتوکسین ها ، مایکوتوکسین های دیگری نیز طی بیست سال اخیر کشف شده اند (حدود ۳۰۰ نوع ) که جنس های مختلف قارچی مانند پنی سیلیوم[۴۰] ، آسپرژیلوس و فوزاریوم[۴۱] در تولید آنها نقش دارند . در این رابطه می توان به سمومی نظیر ایسلندیسین[۴۲] ، پاتولین[۴۳] ، سیتروویریدین[۴۴] و زیرالنون[۴۵] اشاره کرد . کلیه سموم فوق می توانند کم یا بیش ایجاد مسمومیت های کبدی و یا در درازمدت ایجاد تومورهای کبدی بنمایند (رکنی ، ۱۳۸۱).
مطالعات مختلف نشان داده اند که شیر گاوهایی که بادام زمینی آلوده به آفلاتوکسین های B1 و B2 مصرف کرده اند حاوی مواد فلوئورسانسی به نام آفلاتوکسین های M1 و M2 می باشد . آفلاتوکسین های M1 و M2 که از نظر ساختمانی به آفلاتوکسین های B1 و B2 بسیار شباهت دارند ، در اثر هیدروکسیلاسیون[۴۶] آفلاتوکسین های B1 و B2 در بدن حیوان ایجاد و از راه شیر ، ادرار و مدفوع دفع می شوند (کان کان[۴۷] ،۱۹۸۸).
آفلاتوکسین M1 موجود در شیر در حقیقت متابولیت سرطانزای آفلاتوکسین B1 می باشد و از شیر گاوهایی که با غذاهای آلوده به آفلاتوکسین B1تغذیه شده اند قابل جداسازی است. آفلاتوکسین M1نسبت به حرارت پاستوریزاسیون مقاوم بوده و بدون تغییر وارد فرآورده های شیر می گردد و مصرف آن در انسان با بروز سرطان کبدی و افزایش خطر ابتلا به آن همراه است(کان کان ،۱۹۸۸ ؛ هژیر و همکاران[۴۸]،۲۰۰۹ ؛ نماتی و همکاران[۴۹]،۲۰۱۰ ؛ سایتانو ،۱۹۹۷). بنابراین آلودگی انسان با آفلاتوکسین M1 موجود در شیر و محصولات لبنی بسیار خطرناک است . آفلاتوکسین را می توان یکی از سموم قوی در ایجاد سرطان دانست (رکنی،۱۳۸۱؛کان کان ،۱۹۸۸ ؛هژیر و همکاران[۵۰]،۲۰۰۹ ؛ نماتی و همکاران[۵۱]،۲۰۱۰). سمیت انواع آفلاتوکسین متفاوت بوده و نوع B1 آن سمی تر از سایرین است و مواد غذایی انسان و خوراک دام در صورت آلودگی مخاطراتی را برای مصرف کنندگان در برخواهند داشت (رکنی ، ۱۳۸۱).
۲-۲-انواع قارچ های مولد آفلاتوکسین
آفلاتوکسین ها احتمالاً توسط سه گونه آسپرژیلوس فلاووس ، پارازیتیکوس و به مقدار کمتر آسپرژیلوس نومیوس[۵۲] تولید می شوند ، که اینها گیاهان و فرآورده های گیاهی را آلوده می کنند(فائو[۵۳]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:50:00 ب.ظ ]
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
مرزه به عنوان یکی از گیاهان دارویی مهم ایران به خانواده نعنا تعلق دارد که حدود ۲۸۴ گونه از آن در دنیا شناسایی شده است. ایران نیز به عنوان یکی از مهمترین مخازن ژرم پلاسم مرزه در دنیا حدود ۱۵ گونه این گیاه را در خود جای داده است. با توجه به خواص دارویی متعدد و بسیار مفید مرزه، این گیاه مورد توجه بسیاری از مطالعات قرار گرفته است.در این بررسی ده جمعیت مختلف مرزه از سه گونه مختلف با نام های khuzistanica Satureja , Satureja rechingeri وSatureja spicigera به ترتیب مربوط به مناطق مختلف استان های لرستان،ایلام و استان گیلان از نظر تنوع ژنتیکی مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از مراحل اولیه جهت استخراج DNA با بهره گرفتن از ۱۰ ترکیب پرایمری مختلف بر اساس نشانگر ملکولی ISSR تنوع ژنتیکی موجود در میان این جمعیت ها بررسی گردید و با توجه به قابلیت پرایمرها در نشان دادن پلی مورفیسمی در نهایت از سه پرایمر جهت بررسی تنوع ژنتیکی استفاده شد. نتایج حاصل بر اساس نرم افزارهای GenAlex و PopGen مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در کل تعداد ۱۹ نوار تکثیر شد.که تمام نوارها چند شکل بودند. بنابراین در صد چند شکلی توسط تمام آغازگرها ۱۰۰%بود. ماکزیمم باند های تولید شده در گونه Satureja spicigera بطور متوسط۱۰ باند برای همه پرایمر ها بود.بر اساس شاخصPIC درصدتفکیک پلی مورفیسم پراپمرUBC820 نسبت به سایر پرایمرها بیشتر بود که نشان دهنده بالاتر بودن قدرت تفکیک بیشتر این پرایمر نسبت به سایر پرایمرها می باشد.نتایج بررسی ها نشان می دهد که۷۲% از تنوع کل، مربوط به تنوع درون جمعیت ها و ۲۸% مربوط به تنوع بین جمعیت ها می باشد که درصد بالایی از تنوع کل، مربوط به تنوع درون جمعیت ها است.بیشترین فاصله ژنتیکی مربوط به جمعیت های ۶ و ۱۰ می باشد که این دو جمعیت بترتیب از گونه های Satureja rechingeri و Satureja spicigera می باشند و این امر بیانگر وجود تنوع در بین گونه ها علاوه بر تنوع بالای درون جمعیتی می باشد. بنابراین می توان این جمعیت ها را در صورت منطبق بودن صفات مورد اصلاح به عنوان والد در برنامه های دورگ گیری برای اصلاح گونه های جنس مرزه و بدست آوردن حداکثر هتروزیس در جهت سازگاری با شرایط کشور استفاده نمود. در تجزیه خوشه ای ،با برش دندروگرام در فاصله ژنتیکی ۰۴/۳ ،گونه ها در چهار گروه مجزا دسته بندی شدند و در گونه Sspicigera دو جمعیت از هم مجزا شدند .به منظور تعیین روابط ژنتیکی بین جمعیت ها و نیز مشاهده فواصل بین جمعیت ها تجزیه به مولفه های هماهنگ اصلی به عنوان روشی مکمل برای تجزیه خوشه ای انجام گرفت. نتایج نشان داد که سه مولفه اصلی اول مجموعاً ۴۰/۹۵ درصد از تغییرات داده ها را توجیه کردند که نمایش دو بعدی جمعیت ها بر اساس دو مولفه اصلی اول گروه بندی حاصل از تجزیه خوشه ای را تائید نمود
کلمات کلیدی: مرزه، تنوع ژنتیکی، ISSR ، Satureja
مقدمه
جنس مرزه (Satureja L.) یکی از جنس های خانواده نعنا (Lamiaceae) متعلق به زیر خانواده نپتوئیده[۱] وقبیله منتئا[۲]می باشد از نظر فیلوژنتیکی به جنس هایGonstscharovia وCalamintha ،Acinos ، Clinopodium وMicromeria نزدیک میباشد. به عقیده پلینی نام Satureja از کلمه لاتین Saturate به معنی اشباع شدن گرفته شده واین بدلیل استفاده از این گیاهان در غذا می باشد (جم زاد، ۱۳۸۸).
جنس مرزه بر اساس گزارش IPNI[3]دارای حدود ۲۸۴ گونه است.درفلوراروپا ( Hywood & Richatdson, 1972 ) مرزه دارای پنج جنس و ۳۰ گونه است. در جدیدترین بررسی انجام شده با بهره گرفتن از روش های مولکولی ، تعداد محدودتری برای این جنس تعیین شده و کلیه گونه های متعلق به آمریکا از جنس Satureja جدا و در جنس های Calaminatha و Clinopodium قرار داده شده اند ( ۲۰۰۵ et al , Brauchler ). ایران یکی از مهمترین مخازن ژرم پلاسم مرزه در دنیاست. این جنس در ایران دارای ۱۴ گونه است که ۸ گونه آن انحصاری ایران می باشند (Rechinger ,1982 and Jamzad ,1996)، در حالیکه جم زاد (۱۳۸۸ ) تعداد گونه های این جنس در ایران را ۱۵و ۹ گونه را به عنوان گونه های بومی ایران نام برده است . معروفی در سال ۲۰۱۰ یک گونه جدید Satureja avromantica از استان کردستان معرفی نمود که در نهایت تعداد گونه های این جنس در ایران به حدود ۱۶ گونه رسیده است . گونه S. hortensis در سطح وسیعی در ایران کشت شده و به عنوان سبزی برگی مورد استفاده قرار می گیرد، سایر گونه های آن نیز به دلیل داشتن ترکیبات اسانس دار نظیر کارواکرول و تیمول ، ترکیبات فنلی و اسیدهای آلی از لحاظ دارویی و صنعتی دارای اهمیت می باشند ( زرگری ، ۱۳۶۸ ) . خاصیت دارویی و تعدد گونه ها ، اهمیت مطالعه تنوع در این جنس را افزایش می دهد که این مطالعه تنوع می تواند با بهره گرفتن از خصوصیات مورفولوژی ، مطالعه کروموزومی و مارکرهای مولکولی انجام شود.
مرزه در ایران دارای جمعیت ها وگونه های بسیار متنوعی است که از نظر مورفولوژیکی دارای تفاوت ها و شباهتهای زیادی هستند به منظور اینکه ما بتوانیم این جمعیت ها را از نظر قرابت ژنتیکی ،وجود تنوع درون وبین گونه ای مورد بررسی دقیق تری قرار دهیم لازم است با بهره گرفتن از مارکر های مولکولی که می تواند اطلاعات دقیقی از جمعیت ها به ما بدهد مورد بررسی قرار دهیم. امروزه با بهره گرفتن از تکنیک ISSR[4] می توان این موضوع را مورد بررسی دقیق قرار داد در این تحقیق سعی بر آن است که جمعیت های مختلف سه گونه مرزه در ایران با استفاده ازاین تکنیک مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۱- اهمیت گیاهان دارویی
آغاز استفاده از گیاهان دارویی به صورت جمع آوری از طبیعت یا کشت آن مشخص نیست با این وجود در طول تاریخ در تمدن های بزرگ دنیا گیاهان دارویی به عنوان اصلی ترین عامل مورد استفاده در التیام و درمان دردها مورد استفاده قرار می گرفته اند. در اواخر قرن هجدهم و اوایل نوزدهم تحقیقات علمی روی گیاهان دارویی بعنوان عوامل مهم دارویی با مبنای علمی مورد استفاده قرار گرفت (Craker & Gardner , 2006).
نوآوری در تکنولوژی در اوایل قرن بیستم منجر به کاهش سریع استفاده از گیاهان دارویی شد. توسعه داروهای سولفا[۵] در دهه ۱۹۳۰ و سنتز ترکیبات شیمیایی آلی در۱۹۴۰ منابع جدید دارویی را تولید نمود و استفاده از این داروها به زودی روش رایج در بسیاری از کشورها گردید تا آنجا که پس از مدتی تنها پزشکان آموزش دیده که داروهای شیمیایی را تجویز می کردند اجازه فعالیت داشتند. روند استفاده از داروهای شیمیایی و جایگزینی با داروهای گیاهی با انقلاب صنعتی، جنگ جهانی دوم و سال های بعد از آن تا اوایل دهه۷۰ همچنان گسترش یافت. کاهش استفاده از گیاهان دارویی منجر به کاهش تحقیقات علمی طی این چند دهه و در نتیجه کاهش تعداد گونه های توصیف شده در دارونامه ها گردید(Craker ,2007).
با وجود بهبود وضع زندگی جوامع پیشرفته، آشکار شدن اثرات جانبی بسیاری از داروهای شیمیایی و علاقه مصرف کننده به استفاده از ترکیبات طبیعی، از اوایل دهه هفتاد رو به افزایش نهاد.همزمان با افزایش مصرف جهانی، تقاضا برای تولید مواد اولیه دارویی با کیفیت بالا افزایش یافته است و دستورالعمل های متعدد از طرف سازمان های جهانی از جمله سازمان بهداشت جهانی به این منظور تدوین گردیده است. در نتیجه طی سال های اخیر تحقیقات در زمینه مختلف مرتبط با گیاهان دارویی افزایش یافته است. در حال حاضر بیشترین سهم تحقیقات در این زمینه مربوط به علوم پزشکی، گیاه شناسی و کشاورزی می باشد (Doreswamy et al ,2006).
گیاهان دارویی و ادویه ای در زمینه های مختلف چون صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی و نیز صنایع غذایی استفاده روز افزون داشته اند. استفاده از گیاهان دارویی در صنایع غذایی چه به صورت عوامل غذا دارو و مکمل های غذایی و چه عنوان عوامل طبیعی نگهدارنده مواد غذایی گسترش بسیار زیادی یافته است. تجارت ترکیبات آنتی اکسیدان سنتزی ( چون BHA،TBHQ و گالات ها) همچنین ترکیبات ضد میکروب سنتزی (چون بنزوئیک اسید، سوربیک اسید و سولفیت ها) مورد استفاده در صنایع غذایی در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۲ میلیارد دلار رسید. به دلیل اثرات جانبی، این ترکیبات به سرعت در حال جایگزین شدن با ترکیبات فعال طبیعی هستند. چنانکه تجارت مکمل های غذایی با منشاء گیاهی تنها طی سال ۱۹۹۰ از یک میلیارد دلار به چهار میلیارد دلار رسید(Shetty & Labbe ,1998) به همین دلیل در سالهای اخیر جستجو در بین گونه های دارویی، ادویه ای برای یافتن منابع جدید ترکیبات فعال بیولوژیکی افزایش یافته است.با توجه به اینکه با پیشرفت های جدید علوم شیمی و داروسازی مواد مؤثره ی لازم در معالجات پزشکی امروزه تا حد قابل توجه به صورت محصولات کارخانه ای عرضه شده اند ، لذا ممکن است این باور پیش آید که عرضه داروهای سنتتیک از اهمیت گیاهان دارویی کاسته و نیاز چندانی به کشت و تولید آنها نیست . ولی آمارها نشان می دهد که این تصور چندان صحیح نبوده و با وجود عرضه مصنوعی مشابه مواد مؤثره گیاهان دارویی به مردم ، نه تنها میزان کشت و تولید این گیاهان (حداقل در سطح کشورهای اروپایی ) کاسته نشده بلکه تولید و مصرف آنها نیز افزایش یافته است . همچنین مواد مؤثره حدود ۵۰ درصد داروهای عرضه شده به بازارهای جهانی، دارای منشأ طبیعی یا گیاهی بوده و حتی در بعضی از منابع مشاهده می شود که این رقم در بعضی از کشورها به ۹۰ درصد هم رسیده است . کشور ایران با موقعیت خاص آب و هوایی، بیش از ۷۵۰۰ گونه گیاهی را در خود جای داده است که دو الی سه برابر پوشش گیاهی تمامی قاره اروپاست و پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۷۵۰ گونه دارویی در پوشش گیاهی ایران وجود داشته باشد(امیدبیگی ، ۱۳۷۴ ). به رغم این توان بالقوه، سطح زیرکشت گیاهان دارویی مهم در ایران کمتر از ۰۰۰/۱۰ هکتار است و از حیث تنوع گونه‌های زیر کشت این رقم به حدود ۴۰ گونه محدود می‌شود، در حالی که این عدد در کشور چین به حدود ۲۰۰ گونه می‌رسد(آمار سطح زیر کشت گیاهان دارویی،۱۳۸۰). از طرف دیگر تعداد کل داروهای گیاهی ثبت شده در کشور حدود ۱۰۰ نوع می‌باشد که کمتر از ۴ درصد داروهای شیمیایی موجود در بازار را تشکیل می‌دهد، در حالی که این نسبت در کشورهای اروپایی به بیش از ۳۵ درصد می‌رسد(یزدانی ،۱۳۷۷). تولید و فرآوری جهانی گیاهان دارویی و معطر در حال حاضر همچنان در اروپا و به خصوص فرانسه و تعدادی از کشورهای آسیایی متمرکز است، دیگر مناطق عمده تولیدکننده، کشورهای یوگسلاوی، بلغارستان، آلمان و مجارستان هستند و این در حالی‌است که بیشترین درصد گیاهان دارویی از طریق کشور آلمان مبادله می‌شود. تولید و فرآوری گیاهان دارویی و ادویه‌ای به تدریج به سمت بازار بزرگ تجارت آمریکای شمالی منتقل می‌شود، به طوری که در طی ۵ سال گذشته، کانادا یکی از صادرکنندگان عمده اسانس اسپرمینت بوده است گردش مالی گیاهان دارویی در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار و فروش داروهای گیاهی در سال ۲۰۰۲ به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسیده است .ولی سهم ایران از این تجارت بسیار ناچیز است، به طوری که مجموع صادرات گیاهان دارویی ایران در سال ۱۳۸۰ حدود ۷۵ میلیون دلار بوده است که اگر زعفران را از آن مستثنی کنیم حدود ۲۴ میلیون دلار ارزش تمامی اقلام صادراتی گیاهان دارویی بوده است که این رقم حدود ۲۵/۰ درصد تجارت جهانی گیاهان دارویی می‌باشد(آمار صادرات گیاهان دارویی طی سالهای ۸۰-۱۳۷۹ ) . پیش‌بینی می‌شود که با رشد بازار گیاهان دارویی تا سطح حداقل ۳۰ میلیارد دلار، تجارت داروهای گیاهی تا سال ۲۰۰۵ به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.
تعدادی از عصاره‌های گیاهان دارویی که در سال ۲۰۰۱ جزء پرفروش‌ترین در دنیا بوده‌اند عبارتند از:
سرخارگل          Echinacea purpurea
سنبل‌الطیب            Valeriana officinalis
جین‌سنگ    Panax ginseng
ژینگو        Ginkgo biloba
در سال ۲۰۰۲ فروش جهانی داروهای با منشاء گیاهی از طریق نسخه و بدون نسخه حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است. گروه‌های اصلی داروهای مشتق شده از گیاهان شامل: ترپن‌ها (۳۴ درصد)، گلیکوزیدها (۳۲ درصد)، آلکالوییدها (۱۶ درصد) و در همین حال سایر انواع ، ۱۸ درصد تجارت را به خود اختصاص داده‌اند. گیاه ژینگو جزء سه گیاه با بالاترین فروش دنیا قرار دارد و میزان فروش گیاه هوفاریقون نیز در طی سالهای ۹۷-۱۹۹۳ از ۶/۲ به ۵/۸ میلیون دلار افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۰۵ داروهای با منشاء طبیعی، به طور گسترده‌ای و بیش از ۳۰ درصد جایگزین تجارت جهانی داروهای شیمیایی شود.تقاضا برای خرید عصاره‌های گیاهی در ایالات متحده نسبت به مواد خام رو به افزایش است، به طوری که سهم تجارت عصاره‌ها، رشدی معادل ۷۵% داشته است. همچنین بازار اسانس‌های گیاهی تا سال ۲۰۰۳ رشدی معادل ۶/۵ درصد داشته، در حالی که رشد عصاره‌های گیاهی در همین زمان ۹/۱۴ درصد بوده است . بررسی‌ها نشان می‌دهد که جایگزینی داروهای با منشاء طبیعی با داروهای شیمیایی در سطح دنیا به سرعت رو به توسعه و گسترش است و کشورهای مختلف با بهره‌گیری از توانهای بالقوه خود از جمله تنوع پوشش گیاهی، تنوع اقلیمی، ارزان بودن انرژی و نیروی کارگری و وجود تکنولوژی‌های برتر و. سهم خود را از تجارت جهانی گیاهان دارویی می‌گیرند و به طوری که کشوری مانند کانادا خود را غول خفته گیاهان دارویی می‌داند. در این رهگذر می‌بایست با شناخت و بهره‌گیری هر چه بهتر از توانهای بالقوه خود که شاخص‌ترین آنها تنوع اقلیمی، تنوع پوشش گیاهی، پیشینه تاریخی طب سنتی و تا حدودی منابع انرژی ارزان می‌باشد سهم واقعی خود را از این تجارت کسب کنیم .
۱-۲  گیاه شناسی مرزه
مرزه ها متعلق به خانواده نعنائیان ، زیر خانواده نپتوئیده و طایفه منتئا هستند. گیاهانی معطر ، یکساله یا چند ساله علفی با قاعده چوبی و به فرم بالشتکی هستند(جم زاد ،۱۳۸۸).جنس مرزه همانند دیگر گونه های این خانواده از جمله آویشن ومرزنجوش دارای ترکیبات فعال بیولوژیک متعدد در اسانس وعصاره می باشد که امروزه در صنایع دارویی وغذایی مورد استفاده قرار می گیرند .در بسیاری موارد ترکیبات فنلی موجود در اسانس وعصاره این گیاهان مسئول ایجاد اثرات بیولوژیک هستند(Shetty ,2001). قبل از آشنایی با مورفولوژی گیاه مرزه ابتدا با تیره نعنائیان آشنا می شویم.
۱-۳- تیره نعنائیان
تیره نعنائیان ( Lamiaceae ) دارای ۲۰۰ جنس و ۴۰۰۰ گونه در سراسر جهان است که خصوصا در مناطق مدیترانه ای پراکنده می باشند . کشور ایران به علت داشتن اقلیمهای گوناگون بخش زیادی از گونه های این خانواده را به خود اختصاص داده است(زرگری ،۱۳۷۳ وقهرمان ،۱۳۷۳) . خانواده نعنائیان اکثراً علفی یکساله و یا پایا با ساقه هایی چهارگوش ، برگهایی متقابل و ساقه آغوش با آرایشی چرخه ای و با پهنک هایی به صورت خطی باریک یا پهن با حاشیه کامل و یا حاشیه دار می باشند .
گونه های مفید فراوانی در این تیره وجود دارد ، تعداد زیادی از آنها در پزشکی کاربرد دارند ، برخی از آنها پس از فرایند تقطیر ( distillation ) اسانس و عرق گیری می شود و اسانس روغنی ( essential oil ) و عصاره آبی یا عرق گیاهی (hydrosol) آنها کاربردهای مختلف درمانی ، آرایشی و غذایی دارد . تعداد زیادی به صورت خام یا پخته یا خشک شده به مصرف غذایی می رسند و برخی به خاطر گلهای زیبا و معطر پرورش می یابند . از گیاهان مشهور و مهم تیره نعنائیان می توان به نعنا، پونه ، آویشن ، مرزه ، ریحان ، مرزنجوش ، رزمارینوس ( اکلیل کوهی ) ، اسطوخودوس ( لاواند ) ، بادرنجبویه ، مریم گلی و غیره اشاره کرد . این تیره عموماً بواسطه اثرات متعدد دارویی خود نظیر ضد درد ، ضد التهاب ، آنتی اکسیدان ، اثر محافظتی برروی کبد ( Hepatoprotective ) ، و اثر کاهش دهنده قند خون ( Hypoglycemic ) ، ضد تورم ، آرامبخش ، ضد نفخ و ضد میکروبی جز گیاهان مهمی هستند که از قدیم در طب سنتی ، هومئوپاتی و طب نوین درمان با ترکیبات معطر ( Aromatherapy ) ، در سراسر دنیا کاربردهای مفید و مؤثری دارند (امید بیگی ،۱۳۸۶ وهی و واترمن ،۱۳۷۹ وFisher ,1990).
 ۳  ۱ جنس های مهم تیره نعناعیان و تعداد گونه های آن در دنیا (IPNI)
– مریم نخودی (Teucrium) که دارای حدود ۵۷۷ گونه می باشد
– آجوگا ( Ajuga ) با ۱۶۹گونه
– قاشقک ( Scutellaria ) با ۶۹۰ گونه
– نپتا ( Nepeta ) با ۵۶۸ گونه
– گنونای کوهی ( Marrubium ) با ۱۴۰ گونه
– چای کوهی ( Stachys ) با ۷۸۰ گونه
– آویشن ( Thymus ) با ۹۲۸ گونه
– نعنا ( Mentha ) با ۱۰۰۸ گونه
– مرزه (Satureja) با ۲۸۴ گونه
۱-۳-۲- مشخصات گیاه شناسی تیره نعنائیان
تیره نعنا دارای صفات و اختصاصات بسیار با اهمیتی است . اختصاصات مزبور چنان روشن و قابل تشخیص هستند که این تیره را باید از اولین تیره های شناخته شده توسط گیاه شناسان دانست .این تیره غنی از گونه های بسیار مهمی می باشد که از نظر پزشکی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد . در این تیره ۲۰۰ جنس و ۴۰۰۰ گونه وجود دارد (زرگری ،۱۳۷۳) . گونه های این تیره در سراسر دنیا پراکنده اند و به طور خاصی در مناطق مدیترانه ای تجمع دارند . گیاهان در این تیره در مقابل تغییرات شرایط محیطی قابلیت سازش و تطابق سریعی دارند و هر گاه از محیطی به محیط دیگری منتقل شوند تغییرات ریختی سریعی را در جهت سازش با محیط جدید متحمل می شوند . برای مثال گونه هایی که در نقاط مرطوب و دشت ها می رویند اگر به مناطق خشک منتقل شوند ، برگ های آنها کرک دار شده و یا روزنه ها در بشره فرو می روند و هیپودرم کلانشیمی می شود و از طرفی سطح برگ کوچک شده و برگ حالتی چرمی به خود می گیرد (قهرمان ،۱۳۷۳ وبهرامی ،۱۳۸۵) .
۱-۳-۲۱- ساقه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:48:00 ب.ظ ]
 

 

                                 استادراهنما:دکترمصطفی ازکیا

 

                             استادمشاور:دکترمنصوروثوقی


مقدمه
 واقع شدن ایران دراقلیم خشک ونیمه خشک واهمیت تحقق امنیت غذا یی برای کشور ایجاب میکند که برای استفاده بهینه ازمنابع پایه کشاورزی  روشهایی رابایدبکاربرد که درعمل مؤثروکارآمدبوده وضرورتاًمتناسب با وضعیت اجتماعی واقتصادی اجتماعات موردهدف باشند واین روشها همواره دربخش جدایی ناپذیرسیاستهای توسعه ملی جای گیرندمسلماًَهرکشوری به فراخور اهداف ،ایدئولوژیها،منابع وروشهای موردعمل رویکردخاصی رادرتوسعه عمومی خوددنبال میکندبرای مثال درایران دردومقطع زمانی قبل وبعدازانقلاب اسلامی سیاستهای متفاوتی درموردتوسعه جامعه روستایی اعمال شده است بطوریکه دربعدازاصلاحات ارضی دهه۴۰دولت وقت به تأسی ازدیدگاه رشد، مدرن کردن شیوه زندگی وتولیدرا بعنوا ن هدف اصلی درتوسعه جامعه روستایی تلقی می نمودامادربعدازانقلاب که با یک دهه بدون برنامه مواجه بوددیدگاه سیاسی وایدئولوژی اسلامی وانقلابی سبب آن شدکه جامعه روستایی بعنوان نماد محرومیت تلقی ودراولویت خدمات دولتی قرارگیرددردهه دوم که بااثرات هشت سال جنگ باعراق وادامه تحریم های اقتصادی همزمان بوداولین برنامه توسعه تدوین میگردد دراین دوره دیدگاه وماهییت برنامه درموردتوسعه کشورهمان مفهوم رشدیابه اصطلاح اقتصادی دیدن توسعه بوده است وبر همین اساس محور استقلال اقتصادی دررشدکشاورزی دیده میشوددر برنامه های دوم وسوم که متأًثرازتجربیات برنامه اول است دیدگاه اصولی تری مبنی بررشدموزون کلیه بخشهای اقتصادی اجتماعی اتخاذ میگردد درتحلیل موجز ازاین تغییرات میتوان اینگونه اظهار نظرکردکه گرچه فرآیند برنامه های توسعه دربعدازانقلاب از لحاظ تئوری حاکی ازروندی تکاملی بوده است اماتحقق اهداف پیش بینی شده بدلیل تأخیردراجرا یا عدم انتخاب مکا نیسم مناسب  بسیارپرهزینه بوده است بطور مثال به منظورحفظ منابع پایه درکشاورزی توصیه هایی ازطریق برنامه های ارشادی توسط دولت به کشاورزان ودیگر فعالان این بخش شده است برخی ازاین توصیه هاعبارتند از: به آیش گذاشتن زمین زراعی،شخم زدن صحیح زمین،رعایت فصول وزمان مناسب برای کشت وزرع،مبارزه باآفات ،تناسب اقلیم ومحصول ، استفاده ازشیوه های نوین آبیاری وروشن است که بکارگیری این روشها هنگامی عملی خواهد شدکه منطبق برمناسبات اجتماعی وحقوقی هرمنطقه ازکشورباشد تجربه توسعه کشاورزی درکشور نشان میدهد که برنامه های اجرا شده عمدتاً با دیدگاه فنی و صرفه اقتصادی تهیه واجراشده اندغلبه چنین دیدگاهی بر ذهن متولیان توسعه روستایی وکشاورزی چنان است که شرط اساسی درپذیرش وتأمین اعتبارپروژه ها همان اصل اقتصادی بودن آنها است تسلط چنین دیدگاهی بر اقتصاد بخش کشاورزی عدم موفقیت بسیاری ازپروژه های اجراشده رابه همراه داشته است این ناکامی هاکه درفعالیتهای  گروهی وعمومی در مقایسه با فعالیتهای انفرادی بیشتر بوده است   این قضاوت رابه ذهن متبادر میکندکه در امر برنامه ریزی واجرای برخی از پروژه های عمرانی وتولیدی در سطح جامعه پیچیده وظاهراًساده روستایی نگرش سیستمی یا به اصطلاح همه جانبه اعمال نشده است وچنین پنداشته شده است که موفقیت پروژه ای واحددر یک منطقه خاص جغرافیایی ،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی باهمان نتیجه قابل تعمیم وعمل به سایر مناطق روستایی است همچنانکه گفته شداین مسأله ناشی ازنادیده گرفتن تفاوت بسترهای اجتماعی وفرهنگی حوزه عمل پروژه های اقتصادی است تجربه فعالیت های توسعه کشاورزی حاکی از آن است که حوزه های مختلف فرهنگی وجغرافیایی جوامع روستایی در مقابل پروژه های عمرانی وشیوه های جدید تولید واکنش متفاوتی از خود نشان داده اندبطوریکه نه تنها نمیتوان علت مشابهی برای موفقیت پروژه های واحد تصور نمود بلکه عدم موفقیت آنها را نیز نمیتوان ناشی از علت واحد دانست از مصادیق این مسأله میتوان به عدم موفقیت یکی از پروژه های تأمین آب  کشاورزی دریکی از مناطق حوزه فرهنگی وجغرافیایی استان کردستان اشاره نمود این عدم موفقیت که در واقع میتوان آن را مشکل توسعه در معنای عام ومشکل توسعه کشاورزی در معنای خاص تلقی نمود موضوع این مطالعه بوده وبر آن  است تا از این طریق عوامل مرتبط بامسأله دریک چارچوب  علمی مورد بررسی  قرار گیرد.
 
 
 

بیان مسأله

       شرکتهای تعاونی تولید درایران یکی ازشیوه های نظام بهره برداری از زمین محسوب میشوند که براساس قانون تعاونی کردن تولید هدف از تشکیل آنها بهره برداری بهتر ازمنابع آب وخاک،افزایش سطح کشت وتولیدات کشاورزی،تعاونی شدن تولیدویکپارچه کردن اراضی بوده است با اینکه دراین قانون برای ایجادانگیزه وجبران  عطش سالهامحرومیت ناشی ازروابط نابرابر دوران ارباب-رعیتی ،مالکیت کشاورزان بر روی زمینهای بدست آمده از اصلاحات ارضی محفوظ میماند اما امور تولیدی به موجب قانون مذکور میبایست بطور دسته جمعی یا به اصطلاح به شیوه تعاونی رسمی انجام گیرد دولت برای تحقق این هدف خدماتی را ازقبیل  امورمهندسی کشاورزی،آموزشی ومدیریتی را به این تعاونیها عرضه داشت علاوه بر تبعات دخالت دولت درفعالیت این  تعاونیها مشکلاتی از قبیل:ضعف قوانین ،کمبودسرمایه ومهاجرت افراد صاحب نسق سبب ایجاد نارسایی جدی در مشارکت گروهی وکار جمعی روستاییان عضوبوده است یکی ازمسایل مبتلابه مشارکت دراین تشکل ها موضوع تأمین آب مشترک زراعی است مسلماً همکاری روستاییان درخصوص بهره برداری از آب زراعی به تناسب شرایط محلی نمود متفاوتی دارد موردی از این نمود متفاوت موضوع این مطالعه است که لازم است پیرامون سابقه آن توضیحات مختصری داده شود.به دنبال تاکیدبرنامه دوم توسعه اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی کشوربه منظورترویج وکاربردروشهای نوین در تولید محصولات کشاورزی واستفاده بهینه از ماده
——–

 • شرکتهای تعاونی تولید از تشکلهای رسمی یابه اصطلاح غیرسنتی هستند که براساس قانون تعاونی کردن تولید که درسال ۱۳۴۹به تصویب رسیده است ایجاد شده اند.

 حیاتی آب، پروژه های متعددی برای تأ مین آب اراضی کشاورزی استانهای مستعد کشور به مورد اجرا گذاشته میشودیکی از این پروژه ها اجرای تکنولوژی آبیاری تحت فشاردراراضی کشاورزی  متعلق به چهار روستای مرزی در شهرستان مرزی مریوان از توابع استان کردستان است بااینکه آب موردنیاز اراضی مذکوردرقبل ازاجرای پروژه جدید ازطریق چاه های محفوره تأمین می شده است اماکارگزاران دولت با هدف ترویج سیستم آبیاری جدیدوتقبل بخشی از هزینه های اجرایی شرکت تعاونی تولید منطقه را به اجرای این سیستم برمی انگیزانندعملیات اجرایی پروژه ازسال۱۳۷۵ به مدیریت شرکت مهندسی آب وخاک و نظارت سازمان کشاورزی استان کردستان آغاز میشود وبا صرف دو سال زمان به اصطلاح سازندگی در سال ۱۳۷۷  به  مدیران شرکت تعاونی  تولید تحویل میگردداین پروژه که برای آبدهی ۳۶۴ هکتاراز اراضی  کشاورزی متعلق  به ۲۱۸  بهره برداردرسطح چهار روستا ی  مرزی سعدآباد،برده رشه وبیلو به اجرا درآمده بود به لحاظ تأثیری که در تولید داشت تصور بر استقبال بدون قید وشرط از آن بود اما اکنون علی رغم سپری شدن پنج سال از زمان خاتمه آن  هنوزاز سوی کشاورزان مورد بهره برداری قرارنگرفته است این مسأله نه تنها سبب عقیم شدن سرمایه گذاری های انجام شده گردیده است بلکه محدودیتهایی رانیز درمورد رفع تعهدات مالی وحقوقی شرکت تعاونی در مقابل دولت فراهم نموده است ماهیت جمعی این مسأله اقتضا می کرد که بانگاهی غیرفنی یا به عبارتی ازمنظر جامعه شناسی اقتصادی به آن نگریسته شودورشکستگی مالی  پروژه آبیاری تحت فشارناشی از عدم مشارکت کشاورزان در بهره برداری ونگهداری تأسیسات آن بوده است این مسأله که در زمره مفاهیم مشارکت اقتصادی قرار می گیردواز لحاظ جامعه شناسی اقتصادی میتوان آنرا مرتبط با عناصر وعواملی دانست که نوعاً در حیطه مطالعات جامعه شناسی وروان شناسی اجتماعی قرار میگیردبنابر این مسأله مطالعه حاضر «عدم مشارکت اقتصادی »کشاورزان جامعه مورد مطالعه در پروژه های مشترک تحت عنوان آبیاری تحت فشار است که با هدف توسعه کشاورزی انجام گرفته است مسأله مذکور وحدوث آن در نواحی مختلف ایران از موضوعات مهم جامعه شناسی توسعه روستایی قلمداد میشود در این میان علاقه مندان به مباحث  توسعه روستایی وکشاورزی نباید در مقابل چنین مسایلی که بعنوان مانعی در توسعه اقتصادی قلمداد میشوند بی تأمل گذرکنند زیرا به زعم برخی از دیدگاه های جامعه شناسی ،فعالیتهای اقتصادی قبل از آنکه یک فعالیت اقتصادی صرف باشند یک فعالیت اجتماعی محسوب می شوندزیرا ساختارها،ارزشها ومحیط های اجتماعی هستند که فعالیتی راحمایت ،هدایت ویا منع ونهی میکنندبر اساس چنین دیدگاهی در صدد برآمدیم تامسأله عدم مشارکت اقتصادی کشاورزان جامعه مورد مطالعه را به بررسی ،آزمون وتحلیل بگذاریم . 
 
 
 
 
 
سابقه تاریخی موضوع
 
مفهوم توسعه از زمان طرح آن تاکنون به لحاظ تاریخی در روند تکاملی خود دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است.   بطوریکه پس از آنکه مکتب مدرنیزاسیون برای اولین بار به امر توسعه اهتمام ورزید, نظریه پردازان نوسازی اولیه یک سیر تکاملی ،خطی و غرب مآب را برای توسعه در نظر داشتند و معتقد بودند که اگر کشورهای جهان سوم می خواهند به توسعه دست یابند باید همان مراحلی که کشورهای غربی طی کرده اند را بپیمایند. نمونه این نظریه پردازان والت روستو  است که نظریه های او در زمان خود توجه بسیاری از سردمداران کشورهای جهان سوم را به خود جلب کرد. بسیاری از اینها توسعه را به مثابه کالایی قابل انتقال می دانستند که می توان آنرا بسته بندی شده وارد کشورهای جهان سوم کرد و این کشورها را توسعه بخشید. نظریات این نظریه پردازان در برخی از نقاط دنیا به مرحله اجرا درآمد اما هنوز نشانه های واقعی از توسعه نمایان نبود تنها چیزی که وجود داشت سرابی بود که جهان هر چه بیشتر به آن نزدیک می شد کاذب و دروغین بودن آن بیشتر برایش مشخص می گشت. در نتیجه اجرای این نظریات و توجه صرف به بعد سخت افزاری توسعه شکست خورد و ناکام ماند. نظریه پردازان دیگر به دنبال علت یا علتهای شکست آن بودندو بر همین اساس رویکردهای دیگری تکامل یافت . حتی رویکرد مدرنیزاسیون مجبور به تغییر و تحولات و اصلاحاتی در خود شد. بعد از دهه هفتاد و توجه از بعد سخت افزاری توسعه به جنبه نرم افزاری آن معطوف شد و چیزی که در این راستا اهمیت زیادی برای فرایند توسعه پیدا کرد توجه به امر مهم مشارکت یا حلقه مفقوده توسعه که تاکنون به آن اهمیتی داده نشده بود از لحاظ تاریخی مشارکت بعنوان یک واقعیت اجتماعی ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد از زمان ارسطو تا جان دیوی بسیاری از فلاسفه اجتماعی ، مشارکت مردمی را همچون منبعی از انرژی خلاق و حیاتی برای دفاع در مقابل حکومت ستمگرانه مورد تحلیل و ستایش قرار داده اند به اعتقاد آنها مشارکت با درگیر ساختن تعداد زیادی از مردم در اداره امور جامعه ثبات و نظم را افزایش میدهد و با دادن فرصت اظهار علایق و خواسته ها به هر فرد خیر و مصلحت اکثریت تأمین خواهد کرد ( غلامرضا غفاری به نقل از محسنی تبریزی-
۱۹)
.
 درمحافل آکادمیک دهه ۶۰ توسعه معنایی معادل افزایش تولیدناخالص ملی برای بسیاری ازکشورهاداشت ولی ازد هه ۷۰ به بعد مفهومی انسانی پیدا میکنداین تغییرنگرش درمجامع بین المللی نیزنمودپیدا می کندبرای مثال درکنفراس جهانی اصلاحات ارضی وتوسعه روستایی که درسال ۱۹۷۹ دررم تشکیل گردید دربیانیه خودبراهمیت مشارکت تمامی اقشارروستایی دربرنامه های توسعه تأکیدمیورزد از این مشارکتها میتوان به کمون های روستایی درچین ، سارودایا در سری لانکا ، عجما در تانزانیا ، پروشیکا و کامیلا در بنگلادش و پانچیات ها در هند اشاره کرد.
درسال۱۹۹۳ برنامه عمران ملل متحد(undp)درگزارش توسعه انسانی خودمشارکت رابه معنای ارتباط بی واسطه مردم درفرآیندهای اجتماعی،فرهنگی وسیاسی تلقی میکند.
اهمیت مشارکت در روند توسعه باعث شد بسیاری از اندیشمندان به دنبال کم و کیف, چگونگی و عوامل تأثیر گذار بر آن بروند.هر کدام از نظریه پردازان در قالب رویکردهای تضادی , کارکردی یا رویکرد تلفیقی به بررسی آن پرداخته اندمثلاٌ ازدیدگاه کسانی چون پاتنام یکی از عوامل تأثیر گذار بر مشارکت وجودسرمایه های اجتماعی است.نظرات اوکه به دوران اواخرقرن بیستم برمیگردد  وجود سرمایه اجتماعی را برای شکل گیری نهادهای مدنی و مشارکت سیاسی و نهایتاّ توسعه, امری لازم می داند. کلمن نیز نقش تسهیل کنندهایی چون: اعتماد , شبکه های اجتماعی و انسجام اجتماعی درکنش های جمعی مهم می داند.
عام بودن وچندوجهی بودن توسعه ومقولات آن ازجمله مقوله مشارکت سبب شده است تاتفسیرهای مختلفی ازآنها بعمل آید ولی دریک برداشت کلی میتوان وجه مشترک وجهت گیری کلی این تفسیرهاونظرات رادرسوگیری بیش از پیش آنها به سمت ارتقای منابع انسانی ازقبیل :سطح زندگی ،قدرت ورفاه دانست.
در کشور ما مشارکت ماهیتاً  بعنوان فرآیندی برخاسته از دین ، آداب و رسوم اجتماعی ، فقر اقتصادی ، فقدان امنیت ، شرایط اقلیمی و جغرافیایی . موجب تداوم و بقای فرهنگ مشارکتی در قالبها و گونه های متعدد یاوری ، یاریگری ، تعاون و. شده است ( غلامرضا غفاری به نقل ازفرهادی-۱۹ )
با ورود ایران به دوره جدید و تحول در ساختار اجتماعی واقتصادی نهادهای سنتی مشارکت دچار تغییر و تحول شدند بطوریکه با انجام اصلاحات ارضی ، تغییراتی در ساختار اجتماعی – اقتصادی روی میدهد و الگوهای مشارکتی جدید از قبیل : شرکتهای تعاونی تولید ، شرکتهای تعاونی زراعی ، مشاع های روستایی( هیأت های هفت نفره ) ، خانه همیار روستایی و. در زندگی روستایی وارد می شوند.مشارکت دراموراقتصادی خصوصاًٌدرعرصه فعالیتهای کشاورزی ازاهداف یاابزاری است که بسیاری ازسازمانهای اقتصادی واجتماعی کشور به دنبال آن هستندصرف نظرازپرداختن به نتایج این تلاشها باید متذکرشدکه مشارکت از تنوع و ابعاد مختلفی برخوردار است و از لحاظ تاریخی درهر حوزه فرهنگی یا جغرافیایی روند خاصی طی نموده است بررسی یکی ازموارد مشارکت وظیفه ای است که این مطالعه آن را بعهده گرفته است وجهت عدم اطاله کلام به همین مقدار از توضیحات فوق بسنده می کنیم.
              
سؤال اساسی تحقیق
        پیرامون مسئله عدم مشارکت اقتصادی جامعه مورد مطالعه یک سؤال اساسی وکلی قابل طرح بود وآن اینکه پروژه آبیاری اجرا شده از لحاظ فنی و استفاده بهینه از عوامل تولید قابل توجیه بوده است وبر اساس انتظارات اولیه می بایست درتوسعه کشاورزی منطقه مؤثرمیشد  و با اینکه کشاورزان حدود بیست  سال بصورت گروهی از شبکه های نیمه مدرن آب (چاه های مشترک آب) استفاده مینموده ویا به عبارتی درمشارکت اقتصادی سهیم وفعال بوده اند پس چه عواملی بامِسأله عدم مشارکت زارعان دراستفاده از شیوه جدیدآبیاری یا به اصطلاح مشارکت درتوسعه کشاورزی مرتبط بوده است؟
پیرامون سؤال کلی مذکور چند سؤال فرعی قابل طرح است ( بود) از جمله آنکه :
     1-آیا بین عوامل درون گروهی و مسأله عدم مشارکت زارعان در بهره برداری از پروژه ارتباطی وجود داشته است ؟
     2-آیا بین عوامل برون گروهی ومسأله عدم مشارکت در استفاده از پروژه ارتباطی وجود داشته است؟
     3-آیا گرایش ذهنی کشاورزان نسبت به مفهوم مشارکت ونوگرایی ارتباطی بامسأله عدم مشارکت عملی آنهادراستفاده ازپروژه داشته است؟
     4-آیافرآیند پذیرش تکنولوژی جدید آبیاری با مسأله عدم مشارکت در بهره برداری ازآن مرتبط بوده است؟
 

اهداف تحقیق

ازآن جا که این مطالعه از نوع پیمایشی است و  درپی شناخت توصیفی مسأله بوده است اهداف  کلی وجزیی آن را به شرح زیر میتوان  خلاصه نمود.
 
1-اهداف کلی
هدف کلی ازانجام این مطالعه  بررسی موردی از فعالیتهای دولتی بوده است که به منظور ترویج روش های جدید تولید وتوسعه کشاورزی انجام گرفته است اما کشاورزان در انتفاع از آن مشارکت واستقبالی نداشته اند بر این اساس اهداف کلی بررسی  این مسأله در دو محور زیر دنبال گردید
الف-  دست یافتن به اطلاعاتی که بتواند در توجیه وبرنامه ریزی طرحهای توسعه کشاورزی علی الخصوص  طرحها و پروژه هایی که در سطح گروهی  ودر حوزه فرهنگی واجتماعی  جامعه مورد مطالعه به اجرا در می آیند مفیدفایده باشد.
ب- شناخت عواملی که بامسأله عدم مشارکت روستائیان در بهره برداری از پروژه آبیاری تحت فشار مرتبط بوده است  غیر از اهداف مشخصی که ذکر آنها فوقاً به میان آمدمیتوان گفت که اساساً انجام هرگونه مطالعه ای که بتواند گوشه ای از چهره در مانده جا معه محروم روستایی کشوررا بنمایاندگامی در رفع توسعه نیافتگی آن خواهد بود باشد که این مطالعه نیز به این هدف نایل شده باشد.
 
2-اهدا ف جزئی
 براساس تعاریفی که ازمفاهیم  بعمل آمده است اهداف جزئی مسأله مطالعه را درمحورهای زیرمیتوان خلاصه نمود:
الف-بررسی  عواملی که در زمره عناصر  ساخت داخلی گروه کشاورزان محسوب شده و ارتباط آنها بامسأله عدم مشارکت  کشاورزان در بهره برداری از پروژه آبیاری تحت فشارهدف مذکور بر این اساس مطرح شد که تعیین کننده های درون گروهی مؤثر برمسأله عدم مشارکت را مورد شناسایی قراردهد.
ب-هدف دوم بررسی عواملی بود در زمره عناصر ساخت بیرونی گروه کشاورزان محسوب  شده وفرض بر این بود که این عوامل نیزبرمسأله عدم مشارکت کشاورزان دراستفاده از پروژه مؤثربوده اند.
پ- بررسی ارتباط ابعاد ذهنی مفاهیم مشارکت ونوگرایی بامسأله عدم مشارکت عملی در بهره برداری از پروژه.
ت- هدف جانبی که نقش تکمیلی برای اهداف مذکور  داشت این بودکه ارتباط بین ماهیت پذیرش وفرآیند عرضه تکنولوژی آبیاری تحت فشار بامسأله عدم مشارکت روشن گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اهمیت وضرورت موضوع

  درادبیات توسعه ،تحلیل ها ،الگوها ورهیافتهای متفاوتی در مقابل چالش های جوامع توسعه نیافته مطرح شده است یکی از سؤالات اساسی در باب توسعه کشاورزی در کشورهای جهان سوم که مربوط به موضوع مطالعه حاضر نیز هست این است که آیا برای توسعه کشاورزی صرفاً داشتن انگیزه اقتصادی کافی است یا اینکه برای این مهم باید تغییرات نهادی وساختی لازم را نیز به انجام رساند پاسخی که توسط اندیشمندان اقتصادی واجتماعی به این سؤال داده شده است این است که در فرآیند توسعه پدیده های اقتصادی را اساساً نمی توان از پدیده های غیر اقتصادی جدا کرد بطوریکه نمی توان تنها با معیارهای اقتصادی کارآیی اقتصادبخش های مختلف را با هم مقایسه کرد  ویا اینکه برای تحول اقتصادی اقدام اقتصادی صرف نمی تواند کار ساز باشد بنا به گفته گونار میردال« علت ناتوانی بسیاری ازتئوری های توسعه  این است که توسعه یا توسعه نیافتگی را صرفاً اقتصادی می بینند ویا به عبارتی توسعه اقتصادی را صرفاًبا عوامل اقتصادی تبیین وتحلیل میکنند»(مایکل تودارو-۳۴)این رویکرد در کشور ما تجربیات ناگواری بر جای گذاشته است نا کارآمدی وشکست طرحهایی چون تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی ،شرکتهای سهامی زراعی،پرداخت وامهای ارزان ونمونه هایی از این تجربیات ناموفق در برنامه های توسعه روستایی وکشاورزی است در این رابطه آنچه مسلم ومحرز شده است این است که مدرن کردن تولیدات کشاورزی لزوماً منجر به نتایج توسعه ای نشده اند واگر هم شده باشند گاهاًاثر خنثی ومنفی بر سایر فعالیتهای روستایی داشته اند بنابراین می توان ادعا کرد که پرداختن به ناهمسویی عوامل ساختاری برنامه های توسعه از موضوعات اصلی محققان توسعه است بطوریکه نتایج هریک از علوم مختلف نیز باید مکمل یکدیگر باشند آنچه که در این رابطه ضرورت مطالعه حاضر را توجیه نمود این نکته بود که عدم استفاده از پروژه اجراشده ونگهدار نکردن از تاًسیسات آن بیانگر این بود که مبلغین ومجریان پروژه آبیاری تحت فشار  زوایای اجتماعی ،فرهنگی ومحیطی راچندان با اهمیت ندیده اند ونتیجه چنین

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:47:00 ب.ظ ]
 

مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکترعلیرضا جهانگیری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده                                                                                                       ۱
مقدمه                                                                                                       ۲
الف: طرح مساله وضرورت تحقیق                                                                     ۳
ب: اهداف تحقیق                                                                                         ۳
ج: سؤلات تحقیق                                                                                           ۳
د:فرضیه های تحقیق                                                                                       ۳
ه: روش تحقیق                                                                                             ۳
و:سابقه تحقیق                                                                                             ۴
ز:سازماندهی تحقیق                                                                                       ۴

فصل اول:

مفاهیم ،پیشینه ودرآمدی بردلایل پذیرش اصل قانونمندی

مبحث نخست: مفاهیم وتحولات تاریخی                 ۵
گفتارنخست:مفهوم شناسی                                     ۵
الف: اصل قانون مندی جرائم                             ۵
ب:اصل قانون مندی مجازات ها                               ۵
گفتاردوم:تحولات تاریخی                                             ۶
الف: دردوران قبل ازقرن۱۸                                           ۶
ب:دردوران پس ازقرن ۱۸                                           ۶
مبحث دوم:دلایل پذیرش وانتقادات وارده برآن                   ۷
گفتارنخست: دلایل پذیرش                                         ۷
الف: منافع فردی واجتماعی                                       ۷
ب: رعایت عدالت                                                   ۸
ج:رعایت تفکیف قوا                                               ۸
گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها                                                     ۹
الف: ازمنظرحقوق کیفری داخلی                                 ۹
ب:ازمنظرحقوق جزای بین الملل                                 ۱۰
ج: ازمنظرجرم شناسی ۱۱

فصل دوم:

مبانی شرعی وقانونی اصل قانون مندی درحقوق جزای داخلی

مبحث نخست: مبانی شرعی                                     ۱۳
گفتاراول:بررسی اصل درفقه اسلامی                             ۱۳
الف: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درآیات قرآن ۱۴
ب: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات ۱۵
گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی ۱۶
مبحث دوم:مبانی قانونی                                           ۱۷
گفتارنخست : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ۱۷
الف:تشریح اصل۱۶۷ قانون اساسی                             ۱۸
ب: ابهامات ونارسایی ها                                           ۱۹
مبحث اول: عدم شمول اصل ۱۶۷ نسبت به مطلق دعاوی کیفری ۲۰
گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن ۲۰
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه ۲۳
تفکیک بین قوانین کیفری شکلی وماهوی ۲۶

فصل سوم:

جایگاه اصل قانون مندی درحقوق جزای بین الملل

مبحث نخست: اصل قانون مندی ومنابع حقوق بین المللی کیفری   ۲۹
گفتارنخست:جایگاه معاهدات وعرف بین المللی                       ۳۰
گفتار دوم : جایگاه اصول کلی حقوقی                                     ۳۱
الف:اصول کلی حقوقی خاص                                             ۳۱
ب: اصول کلی حقوقی مشترک                                           ۳۲
گفتارسوم: جایگاه رویه قضایی ودکترین حقوقی                       ۳۲
مبحث دوم:جایگاه اصل قانون مندی دردیوان بین المللی کیفری     ۳۳
گفتارنخست:صلاحیت دیوان واصل قانون مندی جرائم ومجازات ها ۳۳
گفتاردوم:اساس نامه دیوان و اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها   ۳۵
الف: تحلیل موادمربوطه                                                       ۳۵
ب: تحلیل کیفرهای مربوطه(فصل هفتم اساس نامه)                     ۳۶
مبحث سوم: اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی     ۳۷
گفتارنخست :دراسنادبین المللی                                             ۳۷
الف: منشورملل متحد                                                           ۳۷
ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر                                                 ۳۸
ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی                                 ۴۰
د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی واجتماعی                           ۴۱
گفتاردوم: دراسناد منطقه ای                                                   ۴۲
الف:کنواسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر                           ۴۲
ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۴۴
ج:اعلامیه افریقایی حقوق بشر                                             ۴۸
گفتارسوم:دراسنادخاص                                                     ۴۸
الف:اعلامیه تهران                                                             ۴۸
ب:کنوانسیون بین المللی منع ومجازات تبعیض نژادی               ۵۱
ج:کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان                       ۵۵
د:رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری ازبزهکاری نوجوانان(رهنمودهای ریاض)                                           ۵۶
نتیجه گیری                                                                   ۵۹
پیشنهادات                                                                     ۶۰
منابع                                                                           ۶۱
چکیده انگلیسی ۶۴

چکیده

حقوق جزا از اصولی پیروی میکند که هرکدام ازاین اصول هدف حمایت ازحقوق فردی و اجتماعی وبرقراری نظم عمومی رادنبال می­نماید پژوهش حاضربه تبیین اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلی وکیفری بین الملل می پردازدزیر ااصل مذکور درحقوق ایران طی اصولی چندازجمله اصول

۱۶۹،۱۶۶،۱۵۹،۳۷،۳۶،۳۲،۲۵،۲۳،۲۲ قانون اساسی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است همچنین شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابیان) به رسمیت میشناسد.اصل مذکور در اسناد فرا ملی حقوق بشر نیز وارد گردیده و بعنوان یک حق بشری شناخته شده است که با تا سیس سازمان ملل متحد در سال۱۹۴۵ در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته‏، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی‏، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ نیز به آن تصریح دارد وبطور کلی منظور از این اصل آن است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قانون آنرا جرم بداند، هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنکه قانون آنرا صراحتا تعیین کرده باشد، هیچ محکمه ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگرآنکه قانون ، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد‏، هیچ حکمی قابل اجرا نیست مگرآنکه در زمان صدور حکم تشریفات دادرسی قانون رعایت شده باشد .

کلید واژگان: اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها، حقوق بین الملل کیفری، اسناد فراملی حقوق بشر، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

مقدمه

یکی ازاصول اولیه ومسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست زیرااین اصل حافظ حقوق فردی واجتماعی افراددربرابرتعرضات دیگران به آزادی های بنیادین است بطوری که میزان پایبندی به این اصل موجبات تضمین ورعایت حقوق وآزادی های اساسی آحاد جامعه رافراهم می آورد .این اصل تقریبادرتمامی سیستم های حقوقی پذیرفته شده به آسانی به دست بنی آدم نرسیده است. انسان برای بدست آوردن این اصل ۱۸قرن (تاحاکمیت مکتب کلاسیک وانقلاب کبیرفرانسه)راپشت سرگذاشت تاتوانست این اصل رادرنظام حقوقی کشورهاجای دهدبنابراین مردم درقلمرویک دولت باتعریف جرم ومجازات ان آشنا هستند، اما نکته مهم درصدربند۲ ماده ۱۱ ارزش گذاری حقوق داخلی درکنارحقوق بین المللی است .در فرضی که حقوق داخلی مفهومی راجرم بداندوبرای آن مجازات تعریف کندولی حقوق بین الملل آن راجرم نداندیا حتی منشورحقوق بشرآن رادرقلمروآزادی انسان درنظربگیردآنگاه چگونه بایدحقوق داخلی رابا حقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرجمع کرد؟ این پرسش مطرح است آیابایدحقوق بین الملل رابرحقوق داخلی ترجیح دهیم ،چرا؟یااینکه حقوق داخلی درقلمروسرزمین یک دولت رامعتبربدانیم ودراین قلمرو حقوق داخلی رابرحقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرمقدم بدانیم؟ دراین پژوهش پاسخ به این پرسش ها تعامل بین حقوق داخلی وحقوق بین الملل راروشن مینماید. ((حقوق جزای عمومی بین الملل صیانت نظم عمومی بین الملل رابه عهده دارد،ولی نمیتواندازداده های حقوق جزای عمومی درموردتعریف جرم ، عناصر تشکیل دهنده آن،مسئولیت کیفری ومجازات ها دورباشد)) ۱.

درقدیم مراجع صدورحکم مجازات (دادگاها) به موجب قانون به وجودنمی آمدندپادشاه وعمال اوبرای کشف حقیقت به میل خوددست به هرعملی میزدندلیکن گذشت زمان وتحول پدیده های اجتماعی دانشمندان رابرآن داشت تاباتنظیم مقرراتی مانع ازآن شودکه عاملان جرم وستم هرچه رانمی پسندیدند جرم بدانندبعدازجنبش بکاریاتقریبادرتمام کشورهااین اصل راپذیرفته اند(که هیچ عملی جرم نیست مگراینکه قانون آنراجرم بداندوهیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگراینکه قانون انراسریعامشخص کرده باشد).

اصل قانونی­بودن جرائم ومجازات ها و ثمرات آن با تاسیس­ سازمان ­ملل ­متحد در سال۱۹۴۵ در اسناد بین ­المللی مورد توجه قرارگرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) در مواد ۹ و۱۰ و۵۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (۱۹۶۶) به ویژه در مواد ۹ و۱۴ و۱۵ بر اهمیت پیش ­بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قضایی داخلی تاکید ورزیده اند. مواد۲۲ و۲۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ در روم نیزبه تفکیک اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها راپیشبینی کرده است .بدین ترتیب ملاحظه    می­گردد که قانونمند کردن نظام کیفری که ابتدا به حقوق داخلی کشورهاراه یافته بود،امروزه درحقوق بین الملل کیفری ازجایگاه مهمی برخوردارمی باشد .لذادراین پژوهش سعی گردید تابه تفصیل این موارد را مورد کنکاش قراردهیم.

الف:طرح مساله وضرورت تحقیق

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها دارای جایگاه مهم در حقوق کیفری ملی و فراملی است، با عنایت به این که ازیک طرف درحقوق جزای ملی وجوداین اصل درقانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بصورت شفاف و مصرح مورد پذیرش قرار گرفته و وازضمانت اجرایی برخورداراست گردیده و از طرف دیگرتفاوت هایی درزمینه خاستگاه وآثارآن باحقوق داخلی دارد درپایان نامه حاضر مطالعه تطبیقی این اصل درحقوق جزای داخلی وبین المللی صورت پذیرفته است. دراین مجموعه مسائل مهمی همچون مفاهیم ، مبانی ، پیشینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحیطه حقوق داخلی وجزای بین الملل موردتحلیل قرارمیگیردسپس وجوه افتراق واشتراک دردوحیطه حقوق داخلی وحقوق جزای بین الملل ترسیم میگردد.

ب:اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

۱- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

۲-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

۳-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

۴-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

۱- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

۲- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

د: فرضیه های تحقیق

۱-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادرحقوق جزای داخلی وحقوق جزای بین الملل دارای تفاوت هایی ازنظرخاستگاه ، مفهوم وآثارمی باشد.

۲-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ملی ازاعتبارافزون تری نسبت به حقوق جزای بین الملل برخورداراست .

ه : روش تحقیق


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:45:00 ب.ظ ]
 

عنوان:

بررسی اثر ضد­قارچی برخی از اسانس­های گیاهی بر قارچ آسپرژیلوس­فلاووس

استاد راهنما:

دکترحسین افشاری

استاد مشاور:

مهدی محمدی­مقدم

عادله سبحانی­پور

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
اسانس­های گیاهی گروهی از مواد موثره موجود در گیاهان هستند که خاصیت محافظت کنندکی بسیاری از آن­ها در برابر قارچ­ها، باکتری­­ها، ویروس­ها و انگل­ها از دیرباز شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است.در سال­های اخیر به دلیل افزایش علاقه به استفاده از مواد طبیعی و بالا رفتن سطح آگاهی مردم ، محققین با جدیت بیشتری به مساله استفاده از اسانس­ها و عصاره­هادر جهت کنترل آفات و بیماری­های گیاهی پرداختند. پسته یکی از محصولات عمده کشاورزی در ایران به شمار رفته و بخش عمده صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می­دهد آفلاتوکسین که ترکیب بسیار سمی و خطرناک است توسط قارچ ­های Aspergillus flavus وA. parasiticus در پسته تولید می­شود. به منظور بررسی تاثیر اثر اسانس­های گیاهی در جلوگیری از رشد قارچ A. flavus، ۷ اسانس گیاهی شامل آویشن، نعناع، اکالیپتوس، رازیانه، باریجه، رزماری، مرزه مورد بررسی قرارگرفت. جهت بررسی میزان رشد میسلیوم قارچ از دو محیط کشت جامد و مایع استفاده شد. و فاکتور­های وزن خشک میسلیوم و مساحت کلنی قارچ اندازه ­گیری شد. نتایج بررسی­های آماری نشان داد که از میان ۷ اسانس مورد مطالعه، اسانس­ آویشن و رازیانه بیشترین میزان بازدارندگی ازرشد را نشان دادند. در مرحله بعد به منظوربررسی تاثیر این دو اسانس در کاهش میزان رشد قارچ و اسپورزایی آن روی مغز پسته،محلول پاشی اسانس روی مغز۴ رقم پسته انجام شد. نتایج حاصل نشان داد اثر نوع و غلظت اسانس بر درصد کلونیزاسیون قارچ A. flavus در سطح ۱ درصد دارای اختلاف معنی­داری می­باشد. همچنین اثر متقابل (رقم*غلظت اسانس) روی درصد کلونیزاسیون این قارچ درروز هفتم در سطح احتمال ۵ درصدمعنی دار بود.سایر تیمار­ها اثر معنی­داری بر درصد کلونیزاسیون این قارچ نداشت .و در روز سوم ارقام و نوع اسانس و اثر متقابل آن ها در سطح احتمال ۱ درصد و غلظت اسانس در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار شد و در روز پنجم ارقام و غلظت اسانس در سطح احتمال ۵ درصد و اثر ارقام* غلظت اسانس *نوع اسانس در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شد .
کلمات کلیدی: اسانس گیاهان دارویی، پسته،آفلاتوکسین
مقدمه
یکی از مهم­ترین عوامل به وجود آورنده ضایعات در محصولات کشاورزی و باغی فعالیت باکتری­ها و قارچ­های مولد توکسین می­باشند و یکی از معمول­ترین روش­ها برای حفظ محصولات کشاورزی استفاده از مواد شیمیایی ضد­قارچ و ضد­باکتری برای کاهش فعالیت و ضایعات ناشی از این میکروارگانیسم­هاست. در این راستا محققین رشته­های میکروبیولوژی و صنایع غذایی ترکیبات گوناگونی را به کار گرفته­اند ولی از آن­جا که بیشتر این ترکیبات مصنوعی و سنتتیک می­باشد، علاوه بر هزینه زیاد تولید و استفاده از آن­ها دارای عوارض جانبی نا­خواسته­ی زیادی نیز برای انسان می­باشندRad et al., 2011) ).
در سال­های اخیر توجه محققان به گروهی از ترکیبات طبیعی گیاهی به نام اسانس­ها جلب شده که علاوه بر خواص ضد قارچی موادی طبیعی و کم­خطر برای سلامت انسان و محیط­زیست می­باشند، به نظر می­رسدکه استفاده از اسانس­ها و عصاره گیاهان­دارویی در تمام مراحل فراوری بتواند در جمعیت جدایه­های توکسین­زا قارچ A.flavus را تحت تاثیر قرار دهد و در نهایت بر روی کاهش آلودگی محصولات به آفلاتوکسین کمک نماید (Rad et al., 2011).
ایران به عنوان بزرگترین کشور تولید و صادر­کننده پسته در میان کشور­های مهم تولید­کننده پسته در جهان(ایران، آمریکا، ترکیه، ایتالیا، یونان) به شمار می­رود، بدون شک معضل اصلی و مهم کشور در عرصه صادرات در سال­های اخیر مسئله آفلاتوکسین پسته می­باشند که همواره صادرات این محصول با ارزش را تهدید نموده است. به­ طوری­که در ۳۶ سال گذشته در چندین مورد پسته­ی صادراتی ایران به علت وجود آفلاتوکسین برگشت داده شد یا با قیمت بسیار پایینی به فروش رفته است. لذا با توجه به اهمیت اقتصادی این محصول استراتژیک، وجود روش­هایی که بتواند آلودگی میکروبی و به خصوص قارچی پسته به بازار­های جهانی را تأمین نماید ضروری به نظر می­رسد (Rad et al., 2011). با عنایت به اثرات ضد قارچ اسانس­های گیاهی و از آن­جا که در اقلیم کشورمان ایران نیز انواع گوناگون معطر و ادویه­ای قابل کشت هستند و اسانس استخراج شده از آن­ها جزء مرغوب­ترین اسانس­ها در جهان به شمار می­رود. در این تحقیق اثرات ضد­قارچ تعدادی از اسانس­ها (شامل آویشن، مرزه، نعناع، اکالیپتوس، باریجه، رازیانه، رزماری) بر قارچ A. flavus(که از عوامل مهم تولید آفلاتوکسین در پسته می‌باشد) مورد بررسی قرار گرفته و میزان MIC (کمترین غلظت بازدارنده) این ترکیبات تعیین گردید (Rad et al., 2010 ).
سرزمین پهناور ایران به دلیل دارا بودن اقلیم­های گوناگون و با اختلاف درجه حرارت بیش از ۵۰ درجه سانتی­گراد و دارا بودن سرزمین­های ساحلی،کوهستانی و کویری و با برخورداری از حداقل ۳۰۰ روز آفتابی در سال با مقایسه با اکثر سرزمین­های جهان مانند قاره اروپا با درجه حرارت و شرایط اقلیمی یکسان و مه­آلود بودن اکثر ماه­های سال به عنوان یکی از بزرگ­ترین گنجینه­های گیاهان داروئی و معطر دنیاست. تولید و زراعت گیاهان داروئی یکی از شاخه­های مهم کشاورزی محسوب می­شود و از جهاتی در ایران اهمیت خاصی داشته، زیرا برخی از گیاهان داروئی خودرو بوده و قادر نیستند به تنهایی نیاز بازار را تأمین کنند چرا که دسترسی به این گیاهان مشکل بوده و از طرفی کشت و کار آن­ها دارای معضلاتی است (جوادی­زاده و پویان، ۱۳۸۹).
کلمه اسانس از ریشه­ یونانی Essential به معنای ذاتی، اصلی یا ضروری گرفته شده است. واژه­ی Essential oil اولین بار در قرن ۱۶ میلادی توسط یک دانشمند سویسی به نام Parcelus von Hohenheim به کار برده شد. اسانس­ها از نظر ترکیب شیمیایی همگن نیستند، بلکه به صورت ترکیبات مختلفی مشاهده می­شوند ولی به طور کلی از گروه شیمیایی موسوم به ترپن­ها و یا منشاء ترپنی دارند (فراهانی، ۱۳۸۹).
اسانس­ها یا ترکیبات معطر، یکی از بزرگ­ترین و مهم­ترین ترکیب­های ثانوی در گیاهان دارویی، ادویه­ای به ویژه معطر هستند. ترکیبات ثانویه که در برخی گیاهان به دلیل مسیرهای بیوشیمیایی خاص تولید می­شوند به صورت معطر، روغنی، غلیظ عمدتاً بدون رنگ و فرار، آب­گریز یا غیر­محلول در آب هستند. در علم شیمی مفهوم آروماتیک به معنی معطر است و هر ماده­ای که در ساختار مولکولی خود دارای حلقه بنزنی باشد مواد آروماتیک و در غیر این صورت آلیفاتیک می­گویند. بسیاری از اسانس­های تولید شده در گیاهان دارای حلقه معطرند و ممکن است ترشح مواد معطر به سطح بیرونی سلول­ها، به خودی خود انجام شود یا مواد معطر در کیسه، مجاری و بافت­های ترشحی ذخیره شده، بر اثر لمس و یا پاره­شدن به بیرون تراوش کند. در همین حوزه به گیاهانی که توانایی تولید، ذخیره و ترشح ترکیبات معطر یا اسانس را دارند گیاهان­معطر گفته می­شود ( قاسمی، ۱۳۸۸).
اسانس­ها در سلول­ها و کرک­های ترشحی منفرد یا مجتمع، غده­های ترشحی، مجاری ترشحی در قسمت­های سطحی و درونی اندام­های مختلف: برگ­ها، گل­ها، میوه­ها، جوانه­ها و شاخه گیاهان وجود دارند یا ممکن است در اندام­های مختلف گیاهان پراکنده شده باشد در این صورت اسانس حاصل، از نظر کمیت و کیفیت و همچنین اجزا و عناصر تشکیل دهنده از اندامی به اندام دیگر تفاوت دارد (امید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:44:00 ب.ظ ]
 

رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

 عنوان:

ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی مهاجری

استاد مشاور:

جناب آقای مهدی ذوالفقاری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه                                                                        

چکیده  

مقدمه ————- ۱

الف- بیان مسئله —- ۳

ب- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۳

ج- پیشینه تحقیق—– ۳

د- مسیرتحقیق——– ۴

ه- اهداف تحقیق—— ۴

و- سوالات تحقیق—— ۴

ز- فرضیات تحقیق—– ۵

ح- تبیین و توجیه پلان تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۵

بخش اول- کلیات در رسید گی های مالیاتی و پیشینه تاریخی آن     ۷

فصل اول- تعریف مالیات و بررسی جایگاه آن در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور ————— ۷

مبحث اول- اهداف وصول مالیات و اصول حاکم بر آن—— ۸

گفتار اول- تبیین و بررسی اهداف اخذ مالیات ——— ۹

گفتار دوم- اصول حاکم بر مالیات و ویژگیهای آن —– ۱۰

بند الف- ویژگیهای مالیات در اسلامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۱

بند ب- ویژگیهای یک نظام مالیاتی مطلوب————– ۱۳

مبحث دوم- فرارمالیاتی ، علل پیدایش و راه های جلوگیری از آن    ۱۵

گفتار اول- تبیین و بررسی پدیده فرار مالیاتی و اقسام آن   ۱۵

گفتار دوم- عوامل مؤثر در پیدایش پدیده فرار مالیاتی ۱۶

گفتار سوم- راه های جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی     ۱۹

فصل دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران و تبیین منابع مالیاتی —- ۲۰

مبحث اول- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران قبل از اسلام  ۲۱

مبحث دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران از اسلام تا دوره معاصر————— ۲۳

مبحث سوم- منابع درآمد مالیاتی در اسلام و ایران —– ۲۸

بخش دوم- ضوابط صدورآرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم برآن     ۳۲

فصل اول- ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی —— ۳۲

مبحث اول- تشریفات طرح اختلاف در کمیسیون های مالیاتی- ۳۸

مبحث دوم- آئین رسیدگی به اختلاف در کمیسیون های مالیاتی    ۳۹

فصل دوم- نظام حاکم بر صدورآرای کمیسیون های مالیاتی ۴۱

مبحث اول- مراحل صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و کیفیات آن    ۴۲

مبحث دوم- مرور زمان در قوانین مالیاتی و اقسام آن — ۴۶

فصل سوم- اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی وآئین رسیدگی به آن   ۵۰

مبحث اول- کیفیات اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی ۵۱

مبحث دوم- آئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون های مالیاتی ۵۷

فصل چهارم- تبیین اختلافات مالیاتی و بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل آن – ۶۱

مبحث اول- مبانی اختلافات مالیاتی و تبیین اقسام آن — ۶۲

مبحث دوم- نحوه رسیدگی ماهوی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی    ۶۸

مبحث سوم- نحوه رسیدگی شکلی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی     ۷۷

مبحث چهارم- بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل اختلافات مالیاتی     ۸۰

بخش سوم- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن ۸۹

فصل اول- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی—— ۸۹

مبحث اول- بررسی شرایط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی     ۸۹

مبحث دوم- بررسی کیفیات اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی    ۹۰

فصل دوم- تضمینات مربوط به وصول مالیات در نظام مالیاتی    ۹۴

مبحث اول- تضمینات مربوط به تمیز مؤدی از بدهکار مالیاتی   ۹۴

مبحث دوم- تضمینات مربوط به شیوه و زمان پرداخت مالیات     ۹۷

مبحث سوم-تضمینات مربوط به وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی ۱۰۰

فصل سوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی ——- ۱۰۳

مبحث اول- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله تشخیص مالیات —- ۱۰۴

مبحث دوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله وصول مالیات —- ۱۰۸

نتیجه گیری———- ۱۱۲

ارائه پیشنهاداتی در تنظیم و اصلاح قوانین مالیاتی — ۱۱۵

منابع و ماخذ——– ۱۲۰

چکیده

پدیده مالیات امری بسیار کهن است که همگام با تشکیل نخستین حکومتها آغاز گردید. بر اساس قرائن و شواهد تاریخی موجود، سابقه دریافت مالیات در فلات ایران به بیش از چهار هزار سال می رسد.تدوین امور مالیات به روش سازمان یافته در ایران باستان از دوران امپراطوری هخامنشیان آغاز شد و در دوره های بعد تکامل یافت؛ با ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی نظام دریافت مالیات نیز متحول شد ولی با شروع حکومت خلفا و افزایش هزینه های حکام علاوه بر مالیاتهای مشروع مالیاتهای دیگری نیز وضع گردید. وجه مشترک مالیاتهای گذشته عبارت بوده است از جنسی بودن و از اقلام نیازهای اساسی جامعه همچون گندم و جو و عوارض کالاها اخذ می گردید و عمده پرداخت آن بصورت جنسی بوده و گاهی نیز بصورت مسکوکات گرانبها دریافت می شد. اصلاحات مالیاتی بر اساس روش های نوین امروزی نیز با ورود مستشاران مالی آمریکایی به سرپرستی مورگان شوستر آغاز و با گذشت نیم قرن از آن اولین قانون مالیاتها در سال ۱۳۴۵ به تصویب رسید. مالیات وجهی است که اخذ آن بر اساس نیازهای مالی و سیاستهای اقتصادی هر جامعه صورت می گیرد و بر مبنای چگونگی دریافت آن به مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم قابل دسته بندی می باشد. وظیفه دریافت مالیات در کشورمان بعهده وزارت اموراقتصادی و دارایی و در نهایت ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها نهاده شده است. ضوابط صدور آرای کمیسیون های مالیاتی تقریبا مشابه ضوابط صدور آرای قضایی است و رسیدگی به پرونده های مالیاتی به طور کلی در دو دسته مراجع درون سازمانی و برون سازمانی صورت می گیرد و در مرحله اجرا نیز دایره اجرا و وصول مالیات که وابسته به اداره امور مالیاتی است وظیفه اجرای آرای مالیاتی و وصول را بعهده دارد.

در هر کشور به مقتضای سیاستهای اقتصادی و عوامل فرهنگی ضوابط خاصی بر صدور و اجرای آرای مالیاتی حاکم می باشد که چگونگی رسیدگی به پرونده های مالیاتی رامشخص می کند. در این تحقیق نیز سعی شده است تا به مفهوم مالیات و نظام مالیاتی و نیز ضوابط صدور و اجرای آرای مالیاتی پرداخته شود تا نحوه دادرسی مالیاتی وچگونگی رسیدگی به پروندههای مالیاتی مورد بررسی و تبیین قرار بگیرد.

کلید واژه: آرای مالیاتی، کمیسیون های مالیاتی، ضوابط صدور و اجرا، دادرسی مالیاتی، اعتراض و اشتباه

مقدمه

گسترش سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی به عنوان عاملی مؤثر در تامین رشد و توسعه جامعه مورد قبول همگان است؛ بنابراین ایجاد امنیت سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی یک جنبه قضیه است که باید رعایت شود اما جنبه دیگر این موضوع تدوین نظام مالیاتی مناسب است که می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی و موجب رفاه عمومی در سطح جامعه شود.

مالیات که از بهترین و سالم ترین منابع تامین مالی دولت محسوب می شود در تمام کشورها از اهمیت
ویژه ای برخوردار است. اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به مالیات می باشد؛ به موجب این اصل مالیات باید بر اساس قانون تعیین شود و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی را نیز قانون تعیین می کند. تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو حیث مهم می باشد زیرا از یک سو نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور مؤثر است. بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشد بلکه باید به نحوی وضع گردد که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نماید؛ از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آن را دنبال کند تحقق عدالت اجتماعی و اهداف تخصیصی و توزیعی مجدد درآمد و ثروت در جامعه می باشد. قوانین مالیاتی و مقررات وابسته به آن نظیر آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تصویب نامه ها در مرحله صدور و نیز اجرای آراء باید از صراحت کامل برخوردار باشد و حتی المقدور دارای عمومیت بوده و تا حد ممکن در تصویب مقررات مالیاتی از استثناء و تخصیص و شرایط متعدد اجتناب شود زیرا این موارد اجرای مقررات را مواجه با مشکل نموده و دامنه اختلافات مالیاتی را از حیث حقوقی و لفظی گسترش داده و ممکن است موجب بدبینی مشمولین مالیات به دستگاه وصول مالیات گردد مضافا اینکه امکان سوء استفاده ها را نیز افزایش می دهد.

قوانین و مقررات مالیاتی باید تکالیف، وظایف و مسئولیت مشمولین پرداخت مالیات و اشخاص ثالثی را که به نوعی در امور مالیات از جهت ارائه اطلاعات و کسر و پرداخت مالیات دیگران نقشی دارند به وضوح معین نموده و ضمانت اجرای عدم ایفاء وظایف و مسئولیت ها را مشخص نماید؛ هر قدر ضمانت اجرای مقررات مالیاتی بیشتر بوده و تخلفات مالیاتی با شدت بیشتری پیگیری شود نتیجه امر مفیدتر خواهد بود.

وظایف مأموران مجری مقررات مالیاتی و حدود اختیارات آنها باید صریح، روشن و غیرقابل تفسیر باشد. پیش بینی مراجع حل اختلافات مالیاتی و ممانعت از تظلمات مالیاتی نیز از مواردی است که باید در مقررات مالیاتی مورد توجه قرار بگیرد تا مشمولین مالیات از هر حیث به دستگاه و نظام مالیاتی کشور اعتماد داشته و مطمئن باشند که مأموران مالیاتی نخواهند توانست براساس سلایق و احتمالا اغراض شخصی خود موجبات گرفتاری مشمولین مالیات را فراهم نمایند. قوانین مالیاتی کارآمد و مأموران مالیاتی متخصص و معتقد مجموعا احتیاج به بستر مناسبی برای اجرا و عمل دارند لذا موضوع سازمان و تشکیلات مالیاتی مطرح و مورد توجه واقع می شود ؛ طرح سازمان مالیاتی باید به گونه ای باشد که توانایی شناسایی کلیه مشمولین مالیات و منابع مالیاتی را داشته و امکان فرار مالیات را به حداقل برساند؛ برای این منظور باید جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیت مؤدیان و توزیع به موقع آنها در مرحله تشخیص بین مأموران ذیربط به طور کامل اجرا شود و از نظر سلسله مراتب، نحوه انجام وظیفه مأمورین باید به گونه ای طرح و اجرا گردد که تمام مأموران بدانند و احساس نمایند که اقدامات و گزارشات و سایر فعالیتهای آنها در امور مالیاتی تحت نظارت و کنترل دقیق مأموران مافوق قرار می گیرد و مأموران مادون هم در حدود وظایف خود نسبت به اعمال و تصمیمات مأموران رده بالاتر مسئولیت دارند. از سوی دیگر سازمان مالیاتی نیز باید امکانات بازرسی و کنترل های مکرر را در مورد مأموران و مشمولان مالیات فراهم آورد و نظر به اینکه مالیات جزء حقوق عمومی بوده و عمل مأموران تشخیص و وصول مالیات و مراجع حل اختلافات مالیاتی تقریبا شبیه اعمال قضایی است لذا تشکیلات سازمان مالیاتی ضمن دارا بودن انسجام کامل باید به نحوی باشد که هیچ یک از رده های مأموران مالیاتی و مراجع حل اختلاف نتوانند یکدیگر را تحت تأثیر و نفوذ قرار دهند و به عبارت دیگر استقلال بین هر طبقه و گروه از مأموران تشخیص و به ویژه مراجع حل اختلاف برقرار باشد.

در تقسیم بندی اقسام مالیات باید گفت بطور کلی مالیاتها به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم قابل تفکیک است ؛ مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد و مالیاتهای غیرمستقیم نیز به دو گروه مالیات بر مصرف و مالیات بر واردات قابل بررسی است.


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:42:00 ب.ظ ]
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
رژیم تحریم سازمان ملل متحد یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی تصمیمات شورای امنیت است. هرگاه شورای امنیت در جهت مسئولیت اولیه ی خود ، یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به منظور تحدید و کنترل اختلافات و خصومت‌ها ، مبادرت به اعمال تحریم نماید، بر مبنای ماده ۲۵ برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل جنبه‌ی الزام ‌آور دارد. هرچند صرف اعمال تحریم نمی تواند برطرف کننده‌ی علل و موانع اصلی و عمده‌ی مسائل و مشکلات باشد و در مواقعی ، به مثابه مسکّنی موقتی برای یک بیماری مزمن است که به موقع خود ود خواهد کرد. هدف نوشتار حاضر بررسی کارآیی رژیم تحریم شورای امنیت علیه برنامه ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. تلاش‌های مستمر و پافشاری ایران جهت استفاده از تکنولوژی صلح آمیز، هسته‌ای ،باعث تقابل این کشور با قدرت‌های بزرگ هسته ای و در نهایتارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت گردیده است. در این نوشتار کارآیی رژیم تحریم شورای امنیت از کارآیی لازم برخوردار بوده و توانسته است روند برنامه‌ی هسته‌ای ایران را کُند کند، ولی در مقطع زمانی کنونی، تغییری در سیاست‌های هسته‌ای ایران ایجاد نکرده است.
آنچه در ادبیات حقوق بین الملل،((مداخله بشردوستانه)) نام گرفته است. توسل به قوای نظامی توسط نهاد حافظ صلح و امنیت بین المللی (َشورای امنیت)در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است که به جهت جلوگیری از نقضهای فاحش و گسترده حقوق بشر در داخل مرزهای ملی صورت می گیرد.
اقدام به مداخله بشردوستانه در دو دهه اخیر(از جنگهای داخلی در عراق و سومالی، تا درگیری های قومی و نژادی در کوزوو ودارفور با توجه به طبع و سرشت سیاسی شورا ویا منافع اعضاء دائم آن که عموما” تابع شرایط واوضاع واحوال موجود بوده است ،این بحث را مطرح می کند که شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد قانونا” ملزم است د رفرایند مداخله بشردوستانه موازینی را مورد توجه قرار دهد وقیودی را رعایت کند.
وا‍ژگان کلیدی: عدم مداخله، مداخله بشردوستانه، شورای امنیت، حقوق بشر، حاکمیت
مقدمه
از آن زمانی که حاکمیت یگانه قبله گاه جامعه بین المللی محسوب می گردید وحقوق بین الملل درمقام تکریم حاکمیت، اصولا” دولتها را ازمداخله در امور یکدیگر منع و آنها را حاکم مطلق بر سرنوشت اتباع خویش قلمداد می نمود مدت زمان بسیاری گذشته است.
بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد با وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی عرصه ای جدید در این زمینه ایجاد گردید. ابتنای سازمان ملل متحد براصل برابری حاکمیت دولتهای عضو وتلقی ممنوعیت تهدید یا توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی دولتها به عنوان اصول اساسی سازمان ملل متحد،نمی توانست فارغ از اهداف سازمان به ویژه بند ۳ ماده ۱ و مواد ۵۵ و ۵۶ آن در مورد احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی تفسیرواجرا شود. زیرا به زودی مشخص شد که میان صلح پایدار در جامعه بین المللی و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد، پیوندی وثیق و رابطه ای متقابل وجود دارد.
بنابراین در راستای اعطای مسئولیت اصلی حفظ صلح وامنیت بین المللی به شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد و مقابله با عوامل تهدید کننده صلح،ناقض صلح و اعمال تجاوزکارانه ماده ۳۹ منشور اختیاراتی اعم از توسل به اقدامات غیر نظامی و نظامی(مواد ۴۱ و ۴۲ منشور) به شورا اعطا شد.
اگر چه بروز جنگ سرد(۱۹۹۰-۱۹۵۰)و تقابل سیاسی دو ابرقدرت جهان، موجب شد که شورای امنیت علاوه بر عدم توفیق در برخورداری از نیروهای بین المللی (ماده ۴۳ منشور)نتواند از توسل به نیروهای نظامی ملی جهت اقدام،استفاده چندانی نماید. اما فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد در اوایل دهه ۱۹۹۰ که با ایجاد بحران های بین المللی جدید همچون جنگهای داخلی، شورشها ، کشتار جمعی و پاکسازی نژادی ، قتل و غارت وغیره در داخل کشورها همراه بود. شورا را بر آن داشت که تا با تلقی نقض فاحش و گسترده حقوق بشر به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی براساس اختیارات خود در قالب فصل هفتم منشور اقداماتی را انجام دهد.
به عبارت دیگر تعارض و تقابل که به مدت چند دهه استفاده حداقلی از فصل هفتم منشور را باعث شده بود از میان رفته،و فرصتهای جدیدی که از این طریق برای همکاران میان اعضاء دائم شورای امنیت پیش آمده بود به شورا این امکان را داد تا خود را با اقتضائات جدید وفق دهد. با این اقدامات شورای امنیت ثابت کرد که دیگر نباید غفلت کرد و در مقابل نقضهای بنیادین حقوق انسانها آن هم به طور مداوم و گسترده در احین این مخاصمات کاری نکرد.[۱]
امروزه با گذشت حدود هفده سال از فروکش کردن شعله های جنگ سرد[۲]، شورای امنیت در زمینه مقابله با نقض حقوق بشر در عراق (۱۹۹۱-۱۹۹۰)، سومالی (۱۹۹۳-۱۹۹۲)، بوسنی وهرزگوین (۱۹۹۴-۱۹۹۳)، رواندا(۱۹۹۴)، هاییتی(۱۹۹۵)، کوزوو(۱۹۹۸)، تیمورشرقی(۱۹۹۹)، و دارفور(از سال ۲۰۰۳ تا امروز)، اقداماتی را انجام داده است و از این طریق توانسته است از برافروخته شدن بیش از پیش آتش جنگها بکاهد.
اما موضوع اصلی این است که امروزه با توجه به نیاز وجود یک سیستم امنیت جمعی و جامع جهت همکاری در برابر تهدیدات گسترده و اداره این سیستم توسط شورای امنیت از یکسو و معین نشدن دقیق مرزهای حقوقی اختیارات شورای امنیت از سوی دیگر، آیا این رکن سیاسی از اختیاراتی نامحدود جهت مداخله برخوردار است؟یا اینکه طی انجام عملیات مداخله گرایانه ملزم است اصول و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:41:00 ب.ظ ]
 

چکیده

دفاع امری فطری و ذاتی است که در نهاد انسان ­­ها و حیوانات وجود دارد. دفاع مختص به جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن است و مدافع در مقام دفاع مقید به رعایت شرایطی است که این شرایط در سیستم حقوقی کشور ما در قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی تعیین شده است.

هرگاه کسی در مقام دفاع از جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب عملی شود که در شرایط عادی جرم است با رعایت شرایط دفاع قابل تعقیب و مجازات نمی باشد و عمل او دفاع مشروع محسوب می شود.

دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل همانند حقوق جزای داخلی به عنوان یکی از موارد معافیت از مسؤولیت کیفری به حساب می آید.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اولین متن مصوب بین المللی است که در جنایات بین المللی امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده را پیش بینی نموده است. یکی از دفاعیات تبرئه کننده در حقوق کیفری داخلی، دفاع مشروع فردی است که در بند ج ماده ۱ـ۳۱ اساسنامه پیش بینی شده است، با ملاحظه شرایط این دفاع در این ماده از جمله شرط وجود حمله عینی، غیر قانونی و نیز لزوم واکنش متناسب در مقابل حمله، استنباط می شود که دفاع مقرر در ماده مذکور از اسباب اباحه محسوب می شود.

تحقیق حاضر در بررسی مفهوم و مبانی دفاع مشروع به ویژه مبنای فلسفی آن و نیز شرایط پذیرش دفاع مشروع در مقررات حقوق جزای بین الملل، به این نتیجه می رسد که بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع، نظریه اجرای حق می باشد و اینکه مقررات و شرایط مربوط به دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل تقریباً مشابه حقوق جزای داخلی کشورها، البته نه به صورت دقیق و روشن در اساسنامه ها و آرای محاکم کیفری بین المللی مورد قبول قرار گرفت. البته، این ایرادات مربوط به عدم صراحت شرایط دفاع مشروع را می توان طبق مجوز صادره از اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی ( مثلاً، ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم ۱۹۹۸ ) با رجوع به اصول عمومی حقوق در نظام های حقوقی مختلف و غیره از بین برد.

کلید واژگان : دفاع مشروع، حقوق جزای داخلی، حقوق جزای بین الملل، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.

مقدمه

قانونگذار داخلی و بین المللی در برخی مواقع به دلیل عارض شدن اوضاع و احوال خاص در زمان ارتکاب عملی، که انجام آن در شرایط عادی جرم محسوب می شود، آن را جرم نمی شناسد و مجازاتی برای فاعل آن عمل در نظر نمی گیرد. این اوضاع و احوال استثنائی مواردی هستند که جرم را توجیه کرده و جنبۀ مجرمانه آن را از بین می برند. به عنوان مثال، قتل و ایراد ضرب و جرح در قانون جرم شناخته شده است، اما اگر کسی در قبال حملۀ نامشروعی که نسبت به او صورت می گیرد در مقام دفاع مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قانونگذار او را مجرم نمی شناسد و مجازات نمی کند. یکی از این عوامل موجهه جرم، دفاع مشروع می باشد. علت موجهه دانستن آن، زائل شدن عنصر قانونی می باشد نه به خاطر زائل شدن قصد مجرمانه، به عبارت دیگر، بنا به گفته یکی از حقوقدانان[۱] منطق کیفری دفاع مشروع اجازه است نه اغماض. لذا اگر اجازه باشد جای دفاع مشروع در داخل عوامل موجهه است. یعنی قانونگذار استثناء وارد می کند. در واقع جایی که قانونگذار خودش توانایی دفاع ندارد، می گوید برگشت به وضع طبیعی و هرکس از خود دفاع کند. اما اگر منطق کیفری اغماض باشد، عمل جرم است و مسؤولیت کیفری هم است استثنائاً قانونگذار شخص را مجازات نمی کند. اما با توجه به مواد ۶۱ ، ۶۲ ، ۶۲۵ ، ۶۲۶ ، ۶۲۸ ق.م.ا اگر چه عبارات متفاوتی ( قابل تعقیب و مجازات نیست یا دفاع جایز است ) نیز دیده می شود ولی باید گفت که مادۀ ۶۱ ق.م.ا مفهوماً معنای جواز را می رساند. اگرچه به اعتقاد برخی از همین کلمۀ « مجازات نمی شود » برداشت دیگری شد که منجر به معافیت از مجازات می شود ولی به نظر می رسد که آن منطق کیفری ایجاب می کند همانطور که قانونگذار در محدودۀ جواز حرکت می کند دفاع مشروع جزء عوامل مؤثر در عنصر قانونی و رافع عنوان مجرمانه است. بنابراین، باید قرار منع تعقیب یا حکم برائت به علت عدم وقوع بزه صادر کرد ولی قطعاً برای دفاع مشروع نمی توان رفع مسؤولیت قائل شد چون هیچ یک از مبانی مسؤولیت کیفری مختل نشده است. شخص در هنگام دفاع مشروع با عنصر معنوی کامل عنصر مادی را انجام می دهد و مستوجب مجازات است و چون قانونگذار گفته است انجام بده، دیگر نمی توانیم وی را تعقیب کنیم. به نظر می رسد که دفاع مشروع قطعاً جزء عوامل موجهه است. قانونگذار اجازه می دهد تا در جایی که قوای اجتماعی نمی تواند از فرد دفاع کند فرد از خودش دفاع کند.

دفاع مشروع مفهومی است که در حقوق کیفری در دو مصداق متفاوت مورد استعمال قرار می گیرد. در مصداق اول که می توان آن را دفاع مشروع فردی نامید و تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، انحصاراً موضوعی از موضوعات حقوق کیفری داخلی بود، مدافع در مقابل حمله انسانی قریب الوقوع و برای دفع حمله از جان ومال و . خود دفاع می کند. اما مصداق دوم دفاع مشروع که یکی از موضوعات حقوق کیفری بین المللی است و در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به آن اشاره شده است، ناظر به مقابله با حمله و تهاجمی است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور را به مخاطره می اندازد. این دفاع، دفاع مشروع دولتی نام دارد. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای اولین بار دفاع مشروع فردی در کنار دفاعیاتی مانند اکراه و. پیش بینی شده است. با توجه به عدم پیش بینی این دفاعیات در اساسنامه محاکم بین المللی پیشین و نیز با توجه به عدم وجود رویه قضایی مشخص در این زمینه امکان یا عدم امکان استناد به دفاعیات ماهوی در جرایم بین المللی، از موضوعات مناقشه انگیز اساسنامه است.

تا قبل از تدوین اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی که برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی تشکیل شده بود، ذکری از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحۀ این جرایم به میان نیامده بود. به عبارت بهتر، در دادگاه نورنبرگ و توکیو و نیز دادگاه های کیفری بین المللی برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی در یوگسلاوی و رواندا، دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:39:00 ب.ظ ]
 

 عنوان:

تاثیر قارچ میکوریزا بر روی بعضی از خصوصیات رشدی، بیولوژیکی و تغذیه ایی گیاه

نیشکر تحت تنش شوری

 استاد راهنما:

دکتر زرین تاج علیپور

استادان مشاور:

دکتر عبدالامیر یوسفی

دکتر محمود شمیلی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
نیشکر یکی از گیاهان قندی مهم است که بخش اصلی شکر مصرفی مردم جهان را تامین می کند. کشت این گیاه بدلیل افزایش تقاضا برای شکر و فراورده های جانبی آن در مناطق نیمه گرمسیری خشک و نیمه خشک از جمله جنوب غربی ایران رو به گسترش بوده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر قارچ میکوریزا آربسکولار تحت تنش شوری برروی بعضی از خصوصیات رشدی، بیولوژیکی و تغذیه ای گیاه نیشکر بود. بدین منظور در قالب یک آزمایش فاکتوریل و طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار، تاثیر چهار سطح تلقیح قارچ میکوریزا آربسکولار گونه گلوموس موسه همراه با کود سوپر فسفات تریپل و چهار سطح شوری (۳، ۶، ۹ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر) برروی واریته CP 57گیاه نیشکر بررسی شد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که شاخص های رشدی، بیولوژیکی و تغذیه ای بطور معنی داری در سطح ۵ درصد و ۱ درصد متفاوت بود. نتایج نشان داد که مایه تلقیح میکوریزایی و فسفره باعث افزایش وزن خشک اندام هوایی، وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه، و همچنین باعث افزایش ارتفاع گیاه نیز شده است. در وزن خشک ریشه مشاهده شد افزایش وزن بیشتر تحت تاثیر کود فسفره است. در عناصر نیتروژن و فسفر، تحت تاثیر کود میکوریزا افزایش جذب بیشتری مشاهده شد. در میزان جذب پتاسیم کود میکوریزا آربسکولار و سطوح فسفر تاثیر گذار نبودند. در میزان کلونیزاسیون ریشه نیز میکوریزا و فسفر بالای ۵۰% باعث افزایش میزان کلنی شدن ریشه گیاه شد. شوری همچنین در سطوح بالای ۳ دسی زیمنس بر متر اثرات منفی بر تمام فاکتور ها داشت.
کلمات کلیدی: نیشکر، قارچ میکوریزا، فسفر، تنش شوری
 1-1- مقدمه
با توجه به رشد روزافزون جمعیت جهان، تامین غذای این جمعیت نیازمند افزایش تولید محصولات کشاورزی و بالا بردن عملکرد درواحد سطح می باشد. با توجه به این که مساحت زمین های بدون محدودیت کاهش یافته است، برای افزایش سطح زیر کشت ناچار به استفاده از اراضی دارای درجات مختلف محدودیت است. در بسیاری از مناطق دنیا به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک، شوری خاک و آب یکی از موانع اصلی تولید محصولات زراعی و باغی است بنابراین افزایش سطح زیر کشت به راحتی امکان پذیر نمی باشد (شیرمردی،۱۳۸۷). شوری خاک، رشد گیاه و تولید ماده خشک گیاه را محدود می کند که این مشکل در مناطق گرمسیری و خشک نیمه خشک تشدید می شود. مدیریت آبیاری نامناسب منجر به تجمع نمک در خاک هایی که زهکشی ضعیف دارند شده است (Edith et al, 2011).
تاثیرات تنش شوری بر گیاهان می توان به صورت زیر خلاصه نمود:

 • ایجاد تنش اسمزی و کاهش آب قابل استفاده گیاه
 • سمیت ویژه یون هایی چون سدیم و کلر
 • عدم تعادل تغذیه ای در گیاه (Sairam and Tyagi, 2004)

نیشکر یکی از گیاهان مهم قندی که حساسیت بالایی به شوری در مراحل مختلف رشدی از خود نشان می دهد. شوری تنش غیر زیستی مهمی است که کشت نیشکر را در بخش های وسیعی از جهان محدود نموده است al.,1997) .(Tiwari etحدود یک میلیون هکتار از اراضی تحت کشت نیشکر با مشکل شوری یا سدیمی بودن مواجه اند Fauconnier, 1994)). در ایران نیشکر تنها در خوزستان که زمین های آن دارای مشکل شوری خاک می باشند به صورت انبوه کشت میشود Levitt, 1968) ؛Mehrad, 1980).
عملکرد این گیاه به دلایلی که اثرات تنش شوری بر گیاه می گذارد به شدت کاهش می یابد
) ۲۰۰۰،. (Nelson and ham برای کاهش و یا تعدیل اثرات تنش شوری بر نیشکر از قارچ میکوریزا آربسکولار به صورت رابطه همزیستی استفاده میشود. قارچ میکورزا با بیش از ۸۰ درصد گونه های گیاهی رابطه همزیستی دارد (Ambrosano et al, 2010). همزیستی میکوریزایی از مهمترین روابط پر سود دو جانبه موجود بین گیاهان و میکروارگانیزم های خاک می باشد. در این همزیستی قارچ میکوریزا نه تنها به رشد و نمو گیاهان کمک می کند بلکه مقاومت گیاهان زراعی را به تنش های محیطی از قبیل شوری بالا می برد .( Cantrel and Linderman, 2001 ; Asghari, 2008)
اثرات مفید قارچ میکوریزا به گیاه: کمک به گیاهان تحت تنش، افزایش مقاومت در برابرآفات، بهبود ساختار خاک از طریق تجمع در خاک و افزایش جذب فسفر. فسفر ریز مغذی ضروری تمام ارگانیزم های زنده است و یکی از غیر قابل دسترس ترین مواد مغذی موجود در خاک است. بنابراین نیاز گیاه برای فسفر و توانایی خاک برای تامین این عنصر در سیستم های کشت بسیار مهم است. پس از عناصر غذایی پتاسیم و نیتروژن بیشترین نیاز گیاه نیشکر به عنصر فسفر می باشد. همزیستی میکوریزا می تواند باعث افزایش جذب فسفر توسط ریشه های گیاه شود. در این تحقیق با ایجاد یک رابطه همزیستی بین گیاه و قارچ میکوریزا اثر قارچ میکوریزا بر خصوصیات رشدی، بیولوژیکی و تغذیه ای نیشکر تحت تنش شوری بررسی خواهد شد.
۱-۲- اهداف تحقیق
۱.افزایش رشد و تغذیه نیشکر در اثر استفاده از قارچ میکوریزا آربسکولار

 1. گام برداشتن در راستای کشاورزی پایدار و جایگزینی کودهای زیستی به جای نهاده های شیمیایی پرمصرف
 2. تامین فسفر مورد نیاز و ضروری برای نیشکر با بهره گرفتن از قارچ میکوریزا آربسکولار

۲-۱- نیشکر
شکر یکی از مهمترین موادغذایی مورد نیازانسان است که دربدن ایجادحرارت وانرژی میکند . قیمت بسیارارزان شکر،‌درمقایسه بامقدارکالری که ایجاد میکند،این محصول رابه صورت منبعی اساسی درتأمین انرژی مبدل کرده است . به عقیده بسیاری از محققان درآستانه قرن بیست ویکم، بزرگترین واساسی ترین مشکل وبحرانی که بشریت باآن روبرواست، ‌بحران غذا ومشکل گرسنگی است.
صنعت قند سازی وتولید شکراز نیشکر دارای این امتیاز اساسی است که هم محصول شکر و ملاس باقیمانده ازاستحصال آن وهم تفاله نیشکر قابل تبدیل به انرژی ومحصولات باارزش است وبه این دلیل کارشناسان اعتقاد دارند که بشردرآینده باید کشت محصولاتی را بیشتر مورد توجه قراردهد که حاصل بیشتردر واحد سطح داشته باشد.
۲-۱-۱- مبدأ و سازگاری
حدود ۸۰۰۰ سال قبل از میلاد نیشکر به نام علمی ساکاروم[۱] به عنوان یک گیاه بومی به وسیله کشاورزان عصر نوسنگی در جایی که اکنون گینه نامیده میشود کشت می گردیده و از آنجا،به غرب یعنی چین، هندو شرق جزایر اقیانوس آرام برده شده است.ایرانیان هیبریدS.barberi  را حدود ۵۰۰ سال قبل از میلاد به سواحل مدیترانه بردند و اعراب این گیاه را در قرن هشتم پس از میلاد به مراکش برده و با توسعه ی کشت آن و تولید نیشکر به اعتبار آن افزودند. در قرن هفدهم مرکز اصلی تولید نیشکر به جزایر نیشکر واقع در کارائیب و شمال شرقی برزیل تغییر مکان داد. تولید مدرن نیشکر از زمانی شروع شد که (( نیشکر زراعی[۲] )) که منشا آن گینه بود در سال ۱۷۶۸به منطقه تاهیتی رسید و جایگزین S.barberi شدنیشکر گیاه قوی بوده و با اغلب شرایط محیطی سازگاری دارد. نیاز های اصلی آن شامل آب و گرماست. این گیاه به نور کافی نیز نیاز دارد.
نیشکر گیاه زراعی مختص مناطق گرمسیری مرطوب می باشد. اما به دلیل تقاضای روز افزون برای شکر، کشت و کار آن به سرعت به مناطق نیمه گرمسیری خشک و نیمه خشک گسترش یافته است
(et all., 1963 Bernstein ؛ Raman et all., 1996).
نیشکر محصول مناطق حاره و نیمه حاره ای می باشد. تولید نیشکر در آن نواحی که میانگین حرارت ماهیانه طی حداقل ۸ ماه از سال حدود ۲۰ درجه سانتیگراد یا بیشتر باشد امکان پذیر است، مشروط بر آنکه در هیچ ماهی از سال یخبندان وجود نداشته باشد. حرارت های حدود ۲۰ درجه سانتیگراد درخاک برای رشد ریشه ها مناسب است و حرارت های کمتر از این مقدار موجب محدودیت رشد ریشه می گردد. حرارت های کمتر از ۵ درجه سانتیگراد نیز ممکن است به برگها آسیب رساند .حساسیت نیشکر به کمبود نور شدید است و پنجه زدن آن به مقدار زیادی نور نیاز دارد.
مشخصات گیاه شناسی
نیشکر از خانواده گرامینه[۱] و از جنس Saccharum است، که داراى چهار قسمت اصلى ریشه، ساقه، برگ و گل و یا خوشه مى‌باشد.

 • ریشه نیشکر، استوانه‌اى است که هر چه به‌طرف نقطه رویش نزدیکتر شود، باریکتر مى‌شود. ریشه توسط قلمه ساقه تکثیر می گردد که در حقیقت این قلمه بذرآن می باشد بطور کلی دو نوع ریشه در نیشکر ظاهر میگردد.

۱- ریشه هایی که پس از کاشت قلمه تشکیل می گردند که نازک، سطحی، منشعب و سفید رنگ می باشنداین ریشه ها موقتی بوده و پس از تشکیل ساقه ونیز ریشه های ساقه از بین می روند.

 • ریشه هایی که بعد از پیدایش ساقهاز محل گره ظاهر می گردند. این ریشه ها دائمی و قوی می باشند.

۲- ساقه: مهمترین قسمت نیشکر ساقه است که به دلیل ذخیره شیره در آن برای تهیه قند مورد استفاده قرار می گیرد. ساقه معمولآ بلند و ارتفاع آن به ۳ تا ۴ متر و بیشتر می رسد و ضخامت آن بسته به انواع بین۲ تا ۶ سانتی متر می باشد. ساقه معمولآ خشن، خشک و بند بند می باشد.  رنگ ساقه از سبز مایل به زرد تا بنفش مایل به قرمز متغیر است. تعداد میان گره ۱۰ و فاصله آنها بین

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:38:00 ب.ظ ]
 

صلاحیت قضایی قراردادی

 استاد راهنما

جناب آقای دکتر علی مهاجری

 استاد مشاور

جناب آقای دکتر سعید حسنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

در مواد ۸۴ ، ۸۷، ۸۹ ، ۹۰ ، ۳۳۱، ۳۳۲ ، ۳۵۲ و ۳۷۱ ق.آ.د.م در خصوص ایراد به صلاحیت و تکالیف ایراد ، به بیان احکام پرداخته است . قسمتی ازاین مواد از آیین دادرسی قدیم و با اصلاحات جزئی در آیین دادرسی مدنی گنجانده شده است ولیکن در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی موادی همچون ماده ۴۴ وجود داشت که امکان تراضی به صلاحیت را بیان می کرد. این در حالی است که در قانون جدید این مواد نه تنها حذف شده اند بلکه تعاریفی که از صلاحیت ذاتی و نسبی وجود داشت نیز حذف شده و تصمیم مشخصی در خصوص امکان و یا عدم امکان به تراضی و توافق بر صلاحیت وجود ندارد تا آنجا که حتی در خصوص برخی از مواد ، تردید بر مراد قانونگذار از تدوین آن مواد به وجود آمده است. همچون ماده ۸۷ ق.آ.د.م که مشخص نیست که مهلت ایرادی که تاپایان اولین جلسه دادرسی ذکر شده در خصوص بند ۱ ماده ۸۴ مربوط به صلاحیت ذاتی است یا نسبی ؟ همچنین مغایرت ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م با ماده ۹۰ ق.آ.د.م و ناهماهنگی آن ماده با بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م از دیگر دلایل این موضوع به حساب می آید . حال مشخص نیست که اگر طرفین به صلاحیت ذاتی یا نسبی دادگاه تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد نکنند، باتوجه به ماده ۸۷ ق.آ.د.م و ماده ۹۰ ق.آ.د.م ، تکلیف چه خواهد بود ؟ آیا در صورتی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده و تا پایان اولین جلسه دادرسی به صلاحیت دادگاه ایراد ننمایند و دادگاه اقدام به صدور رأی نماید با تجدید نظرخواهی طبق ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م دادگاه تجدیدنظر مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می باشد؟ و اینکه اساساً ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م به صلاحیت ذاتی اشاره دارد و یا صلاحیت نسبی را نیز در بر میگیرد؟ در صورتی که صلاحیت نسبی را در بر بگیرد ، دلیل ناهماهنگی آن با بند ۱ ماده ۳۷۱ ومغایرت آن با ماده ۹۰ ق.آ.د.م چیست ؟ و اصلاً تأثیر توافق و تراضی به صلاحیت ذاتی و نسبی چیست؟

این ابهامات از جمله مسائلی هستند که قضات را دچارچالش کرده ایجاد سردرگمی در اتخاذ تصمیم و سرنوشت دعوا نموده و اطاله دادرسی پیشامدآن شده است ولیکن تاکنون نه قانونگذاران به حل این مشکلات پرداخته و نه اساتید و دکترین محترم حقوق به ارائه نظریه واحد برای سوالات فوق و پیشنهاد به قانونگذاران جهت اصلاح آن اقدام نموده اند و فقط به ارائه نظریات جزئی و متفاوت در خصوص این موضوعات نموده اند. گویا این موضوع محجور در اعلام وجود بوده است. اهمیت این موضوع در آنجاست که باعث شده است در این خصوص اعمال سلیقه بسیار باشد و حتی دکترین نظریات متفاوتی نسبت به آن داشته باشند. در این مقاله به طور تفصیل مباحث فوق را مورد بررسی قرارداده و پس از بیان دیدگاه های دکترین بزرگ حقوق و تحلیل و نقد بررسی آنها ، پاسخ سوالات فوق الذکر داده شده است.

واژگان کلیدی

توافق ، تراضی ، صلاحیت ذاتی ، صلاحیت نسبی، ایراد

 مقدمه:

الف : بیان مسئله

            صلاحیت از قواعدی محسوب می شود که عدم رعایت قواعد و مقررات راجع به آن بر خلاف نظم عمومی و حقوقی می باشد. در نتیجه شناخت صلاحیت برای طرح و اقامه دعوا ، امریست که مراجع توجه زیادی به آن دارند. اما مسأله ای که در اینجا به وجود می آید آن است که با وجود حقوق شهروندی و با توجه به اصل آزادی قراردادها ، نقش توافق طرفین در انتخاب مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا مشخص نیست و با توجه به قواعد و نصوص ، امکان و یا عدم امکان تراضی طرفین بر مرجعی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، مشخص نیست.از آنجا که در این رابطه خلع مقالات وجود داشته و دکترین نیز به آن نپرداخته و یاآنکه بسیار گذرا در خصوص آن اظهار نظر نموده اند ، نتیجه آن برداشت ها و رویه های غلط در این رابطه گردیده و باعث شده تا اعمال سلیقه در بکاربردن روش تصمیم گیری زیاد شود.از اینرو عدم بررسی این مسأله سبب شده است تا نیاز به تحقیق و پژوهش در این رابطه را بیشتر احساس شودبه طوری که تنها با نوشتن مقالات و پژوهشهای دانشگاهی از سوی دانشجویان و اساتید و دکترین حقوق امکان پذیر می باشد.

ب : اهداف تحقیق

۱ – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

۲ – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

۳ – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

۴ – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

ج : پیشینه تحقیق

در قانون آیین دادرسی مدنی جدید ۱۳۷۹ ، با توجه به حذف موادی از قانون قدیم که به اثر توافق و تراضی برای تعیین مرجع رسیدگی کننده اشاره داشت ، اساتید فقط به اثر ایراد و عدم ایراد نسبت به صلاحیت توضیحی کوتاه و مختصر داده اند ولی در خصوص امکان و یا عدم امکان صلاحیت قضایی قراردادی با توجه به حذف مواد قانون قدیم ، صحبت قابل توجهی نشده است. فقط در بعضی موارد ، به صورت گذرا و بدون توضیح و تفسیر ، عدم امکان توافق را در خصوص صلاحیت ذاتی بیان کرده اند که تحت تأثیرشرایط سابق و قانون قدیم بوده است که آن میزان قابل ملاحضه نمی باشد.

د : سوالات تحقیق

    در طی گردآوری این پایان نامه و بررسی مطالب و موضوعات در رابطه با نقش توافق بر صلاحیت محاکم ، به سوالات متداولی برخورد شده است که در این پایان نامه سعی بر پاسخگویی به آن سولات گردیده است. تعدادی از سوالات مطرح شده در این پایان نامه به قرار زیر می باشد:

۱ – میزان تأثیر تراضی طرفین در تغییر صلاحیت ذاتی به چه میزان است ؟

۲ – با توجه به اصل آزادی قراردادی ، آیا خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت نسبی تأثیری دارد ؟

۳ – آراء قطعی شده از مراجع غیر صالح که با توجه به تراضی طرفین و یا عدم ایراد به صلاحیت دادگاه در فرجه معین شده در ماده ۸۷ ق.آ.د.م اصدار یافته است ، آیا نسبت به اشخاص ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است؟

۴ – آیا می توان با توافق دعوایی را از دادگاه عمومی به شورای حل اختلاف و یا باالعکس ارجاع داد؟

ه : فرضیات تحقیق

۱ – با توجه به آمره بودن صلاحیت ذاتی ، خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت ذاتی امکان پذیر نمی باشد.

۲ – امکان توافق در صلاحیت های نسبی چه از طریق ضمنی و چه از طریق قراردادی امکان پذیر است .

۳ – آرای قطعی شده از مراجع غیر صالح ذاتی نسبت به افراد ثالث ، اعتبار امر قضاوت شده نداردوآرای قطعی شده از مراجع غیر صالح نسبی ، نسبت به افراد ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است. معترض ثالث نمی تواند به صلاحیت رأیی که از مرجع غیر صالح نسبی ( باتوجه به عدم ایراد ویا توافق ضمنی طرفین) به قطعیت رسیده است ، ایراد نمایند.

۴ – صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به شوراهای حل اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی و اختلاف در درجه می باشد و ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف ،حتی اگر دعوا با توافق طرفین جهت صلح و سازش به آن مرجع ارجاع داده شود ، هیچ گونه امتیازی برای نسبی بودن آن ایجاد نمی کند .


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:36:00 ب.ظ ]
 

عنوان :

مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

استاد راهنما:

دکتر مهدی ذوالفقاری

 استاد مشاور:

دکتر علیرضا حسنی 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

بیان مساله. ۳

سوالات تحقیق ۳

فرضیه های تحقیق ۳

اهداف تحقیق (ضرورت انجام تحقیق) ۴

روش تحقیق ۴

پیشینه تحقیق ۴

تاریخچه قانون گذاری ۶

مشکلات تحقیق ۸

ساماندهی تحقیق ۸

فصل اول : کلیات و مفاهیم. ۱۰

مبحث اول :واژه شناسی ۱۱

گفتار اول : واژگان اصلی ۱۵

بند اول : نسب و ماهیت آن. ۱۵

۱- چگونگی نسب پدری و مادری اقسام سه گانه تلقیح ۱۷

۲- نقش عرف در تحقق نسب. ۲۰

۳- نقش نزدیکی در پیدایش نسب. ۲۰

بند دوم : ارث. ۲۵

بند سوم : تلقیح و اهدای جنین ۲۵

۱- شرایط صاحبان جنین ۲۶

۲-آثار انتقال جنین ۲۶

گفتار دوم :واژگان فرعی ۲۶

بند اول : عقد ازدواج ۲۷

۱- ازدواج از دیدگاه اسلام. ۲۷

۲- ازدواج در ایران باستان. ۲۸

۳ – ازدواج در ایران بعد از اسلام. ۲۹

۴ – خاتمه یافتن ازدواج ۲۹

بند دوم   : باروری از طریق مساحقه. ۲۹

بند سوم : ناباروری ۳۱

گفتار سوم : حسبی بودن کار اهدای جنین ۳۲

مبحث دوم : مفهوم شناسی نسب و ارث. ۳۶

گفتار اول : مفهوم نسب. ۳۶

۱ – ماهیت نسب در حقوق ایران. ۳۷

۲ – نسب نامشروع. ۳۸

۳ – احکام فقهی و حقوقی، کودکان نامشروع. ۳۹

گفتار دوم : مفهوم ارث. ۵۳

بند اول : ارث در ایران باستان. ۵۳

بند دوم : ارث در شریعت مسیح ۵۵

بند سوم : دین زرتشت. ۵۶

بند چهارم : دین یهود. ۵۷

بند پنجم : ارث در دین اسلام. ۵۸

۱ – ارث پسرخوانده‏ ۵۸

۲ – ارث هم پیمان‏. ۵۸

۳ – ارث مهاجرین (عقد اخوت ) ۵۹

بند ششم : مقارنه ارث در اسلام و مسیحیت. ۶۰

بند هفتم :  مقایسه ارث زن و مرد در تمدنهاى بزرگ جهان. ۶۰

۱ – تمدن رم. ۶۰

۲ – تمدن بابل ۶۱

۳ – تمدن ایران باستان. ۶۱

۴ – تمدن چین و ژاپن ۶۱

۵ – تمدن هند. ۶۱

فصل دوم: واکاوی جایگاه نسب دراهدای جنین ۶۲

مبحث اول : جایگاه نسب در اهدای جنین ۶۳

گفتار اول : نسب در تلقیح با اسپرم شوهر. ۶۳

گفتار دوم : انتقال اسپرم از طریق متعارف. ۶۳

مبحث دوم : تبیین روش های جدید در درمان ناباروری زوجین ۶۵

گفتار اول : علل ناباروری در مردان. ۶۵

گفتار دوم : علل ناباروری در زنان. ۶۵

گفتار سوم : IUI. 66

گفتارچهارم : IVF 68

بند اول : مرحله تحریک تخمدانها ۶۸

بند دوم : مرحله جمع آوری تخمک. ۶۹

بند سوم : مرحله جمع آوری اسپرم. ۶۹

بند چهارم : مرحله لقاح و کشت جنین ۶۹

گفتار پنجم : اهدای تخمک. ۷۰

گفتار ششم : اجاره رحم. ۷۱

گفتار هفتم: ICSI. 75

مبحث سوم : بیان نظرات مختلف در باروری های پزشکی ۷۵

گفتار اول : جواز مطلق ۷۵

گفتار دوم : ممنوعیت مطلق ۷۵

گفتار سوم : جواز مطلق و مشروط ۷۶

گفتار چهارم : جواز مطلق و منع مطلق ۷۶

گفتار پنجم : حرمت مطلق ۷۷

گفتار ششم : نظریه توقف در مسأله. ۷۷

مبحث چهارم : نظرات متفاوت در انتقال جنین ۷۷

گفتار اول : نظر موافقان اهدای جنین ۷۷

گفتار دوم: نظر مخالفان اهدای جنین ۷۸

گفتار سوم : نظر حقوقدانان در باره اهدای جنین ۸۲

گفتار چهارم : هویت جنین انتقالی ۸۳

گفتار پنجم : نامعلوم بودن اهدا کنندگان گامت وتاثیر آن در وراثت. ۸۴

مبحث پنجم : دلایل قائلین به تحقق نسب میان اهداء کنندگان جنین و طفل متولد شده از اهدای جنین و نقد نظر آنها ۸۶

گفتار اول : بررسی آیات. ۸۶

بند اول : نظریه مادر بودن صاحب تخمک. ۸۹

بند دوم : نقد نظریه نظریه مادر بودن صاحب تخمک. ۹۰

گفتار دوم : بررسی روایات. ۹۱

گفتار سوم : بررسی نظر فقها و حقوقدانان. ۹۳

بند اول : قائلین به جواز لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی ۹۵

بند دوم : قائلین به حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی ۹۵

گفتار چهارم : بررسی سایر ادله. ۹۶

بند اول : بررسی آیات. ۹۶

بند دوم : بررسی نظریه حقوقدانان. ۹۹

مبحث ششم : امارات اثبات نسب مشروع در فقه و حقوق تطبیقی ۱۰۰

گفتار اول : اماره فراش. ۱۱۱

گفتار دوم : نظریه اعراض ۱۱۲

فصل سوم : واکاوی نظرات مختلف در باب نسب ناشی از اهدای جنین ۱۱۶

مبحث اول : منشأ انتساب فرزند به پدر. ۱۱۷

گفتار اول : دیدگاه قرآن. ۱۱۷

گفتار دوم : در روایات. ۱۱۸

مبحث دوم : منشأ انتساب فرزند به مادر و بیان نظرات. ۱۱۹

گفتار اول : کتاب. ۱۲۱

گفتار دوم : سنت. ۱۲۲

گفتار سوم : نظر علم پزشکی ۱۲۳

گفتار چهارم : بیان نظریه ها ۱۲۴

بند اول : بی مادری ۱۲۶

بند دوم : دو مادری ۱۲۶

بند سوم : انتساب به صاحب تخمک. ۱۳۱

بند چهارم : بی پدری ۱۳۲

بند پنجم : نظر برگزیده ۱۳۷

فصل چهارم : بررسی مسائل مستحدثه در اهدای جنین ۱۳۹

مبحث اول : میراث جنین ناشی از اهدای جنین ۱۴۰

مبحث دوم : وضعیت ارث جنین لقاح یافته بعد از وفات صاحب اسپرم. ۱۴۰

مبحث سوم : وضعیت ارث جنین منجمد شده ۱۴۵

مبحث چهارم : تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت. ۱۴۹

مبحث پنجم : بررسی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور. ۱۵۰

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۵۲

نتیجه گیری ۱۵۲

پیشنهادها ۱۵۶

ضمائم. ۱۵۸

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور. ۱۵۸

تصویب نامه هیئت وزیران. ۱۵۹

آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور. ۱۵۹

پاسخ استفتائیه از علماء. ۱۶۱

پاسخ حضرت آیت الله علوی گرگانی ۱۶۱

پاسخ حضرت آیت الله صافی گلپایگانی ۱۶۲

پاسخ حضرت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی ۱۶۴

پاسخ حضرت آیت الله یوسف صانعی ۱۶۵

فهرست منابع. ۱۶۸

قوانین ۱۷۲

پایان نامه ها ۱۷۳

منابع نرم افزاری ۱۷۳

منابع اینترنتی ۱۷۳

Abstract 174

چکیده

نسب یکی از موجبات ارث شناخته شده است. مسأله ی ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد می شوند. تابع ثبوت یا عدم ثبوت نسب میان طفل و صاحبان اسپرم یا تخمک و یا رحم است. چنانچه رابطه ی نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو، و صاحب تخمک یا رحم یا هر دو(بنا بر اختلاف میانی در مسأله ی نسب مادری) از سوی دیگر، به رسمیت شناخته شود، توراث میان آن ها نیز برقرار گردید. و بر عکس هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین ژنتیکی او برقرار نشود، مسأله ی توارث میان آن ها نیز سالبه به انتفای موضوع خواهد بود .

در این پایان نامه درخصوص تعیین هویت و نسب طفل حاصل از جنین اهدایی سه نظریه معارض از جانب فقها و حقوقدانان مطرح شده است. حقیقت آن است که هر کدام از این نظریات، جنبه‌هایی از حقیقت را در بر داشته و دارای مبانی حقوقی معقولی بوده که به راحتی قابل رد نیستند.

بنابراین به نظر می‌رسد که آنچه مثبت رابطه‌ی حقوقی بین صاحب نطفه با جنین و طفل حاصل از آن خواهد شد، عبارت از دو امر قانون و اراده می‌باشد. و از آنجایی که اراده ی اهداء کنندگان بر این بوده که جنین را اهداء کنند لذا از آن اعراض نموده و تحت عنوان اهداء، به گیرندگان بخشیدند؛ و از طرفی گیرندگان به درخواست خود و بدون هیچ اجباری متقبل نگهداری از آن جنین در رحم و خارج از رحم (بعد از تولد) شده اند؛ لذا می توان بخاطر مصلحت گیرندگان و طفل ، با توجه سکوت قانون اهدای جنین پیرامون مساله نسب و ارث و نیز واکاوی فقه پویای امامیه و رویات وارده ، قانونی را به تصویب رساند که بوسیله آن بتوان علاوه بر تعیین نسب ، سهم الارثی را برای اطفال متولد از اهدای جنین محقق کرد.

 کلمات کلیدی :اهدای جنین ،نسب ، ارث، ناباروری، اهداء کنندگان ، اهداء گیرندگان

 مقدمه

همگام با گسترش حوزه دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پیچیده ی فقهی و حقوقی نیز پدیدار آمده، راه حل های مناسب خویش را می طلبند. فقه امامیه با برخورداری از اصل «اجتهاد» توانایی رویارویی با مسائل نوپیدا و ارائه بهترین راه حل ها را داراست. «تلقیح مصنوعی» نیز یکی از مسائل نوپیداست که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و از آنجا که قوانین و مقرّرات حقوقی ما ریشه در احکام مذهبی دارد، هیچ حقوقدان و اندیشمندی در دانش حقوق، نمی تواند بدون بهره مندی از این منبع عظیم، در جهت قانونی کردن چنین مسائل جدیدی گام بردارد، بلکه نخست باید فقیهان جواز شرعی آن را تایید و حکم وضعی آن را روشن کنند، سپس به صورت ماده یا مواد قانونی درآید.

ما در این پایان نامه ابتدا به موضوع نسب پرداخته و سپس ارث بری در اهدای جنین را مورد بحث قرار دادیم ، از آنجایی که موضوع نسب و ارث لازم و ملزوم یکدیگر می باشند (تا نسب ثابت نشود ارث بری مشخص نمی شود) لذا در بعضی از موارد در این پایان نامه تفکیک مساله امکان پذیر نبوده و این دو بحث در کنار یکدیگر قرار گرفته اند .

 بیان مساله

نیاز به تولد ، تناسل و ادامه حیات و بطور کلی حس جاودانگی ،‌موضوعی است که از گذشته تا کنون با انسان بوده تا بدانجا که انگیزه ذوالقرنین (کوروش کبیر یا اسکندرمقدونی)، برای کشورگشایی، دست یافتن به اکسیر حیات و مایع جاودانگی، عنوان شده است اگر چه امروزه آب حیات و اکسیر جاودانگی افسانه ای بیش نمی نماید ولی کماکان حس تنازع بقا با بشر بوده و این مساله در تولید مثل و داشتن فرزند تجلی یافته است. موهبتی الهی که به یمن پیشرفتهای علمی و پزشکی، امکان آن برای افراد بیشتری فراهم گردیده است. روشهایی از قبیل اهداء اسپرم ، تخمک ، جنین ،‌اجاره رحم و بطور کلی تلقیح مصنوعی که اگر چه به علت برآوردن آرزوی داشتن فرزند برای تعداد زیادی از افراد و جلوگیری از پاشیده شدن بسیاری خانواده ها، درخور ستایش و تحسین است. بر همین اساس، جوامع مختلف ، بسته به میزان نفوذ مذهب و اخلاق یا مسائل اجتماعی و فرهنگی رویکردهای گوناگونی را نسبت به این پدیده ، از خود نشان داده و می دهند. در کشور ما با تصویب قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نا بارور مصوب ۲۹/۴/۸۲   و آیین نامه اجرائی آن مصوب ۹/۱۲/۸۳ ، یکی از روش های یاد شده با شرایطی خاص رسمیت یافت. مقرراتی که به لحاظ جامع نبودن آن ، فقط برخی سوالات و ابهامات مطرح در این حوزه را پاسخ داده و کماکان راجع به حقوق متولدین ناشی از اهداء جنین وتکالیف صاحبان گامت (اسپرم و تخمک) و اهداء گیرندگان گامت نسبت به این کودکان و همچنین مشروعیت سایر طرق تلقیح مصنوعی و اجاره رحم ، بحثها و مناقشات بسیاری وجود دارد که با توجه به نوظهور بودن آن، رویه قضائی نیز مجال پرداختن به آنرا نیافته است. این نوشتار تنها در مقام بررسی اهداء جنین و حقوق متولدین ناشی از آن از منظر قانون و آیین نامه مصوب و طرح برخی دیدگاه ها و ایده های فقهی و حقوقی نسبت به آن می باشد.

در این پایان نامه ما به دنبال بیان مباحث کلی در مورد ارث و نسب جنین اهدایی و اهداء جنین و روش های انجام این کار هستیم تا به سوالات متنوعی که در این مورد حادث می گردد پاسخ دهیم.

سوالات تحقیق

۱ – آیا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟

۲- نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به چه کسی می رسد ؟

۳- آیا طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در انواع گوناگون آن ارث می برد یا خیر؟

فرضیه های تحقیق

۱ – با تصویب قانون نحوه اهدای جنین ،شکی نیست که اهدای جنین شرعی و قانونی می باشد .

۲ – در فرض اهدای جنین ، بین اهداء گیرندگان و جنین نسب شرعی و قانونی برقرار می شود.

۳ – توارث میان اهداء گیرندگان و فرزند حاصل از اهدای جنین برقرار می گردد.

اهداف تحقیق (ضرورت انجام تحقیق)

۱- تبیین و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشی از تلقیح مصنوعی.

۲- بررسی موانع و مشکلات تلقیح مصنوعی از جمله در مورد نسب وارث کودک ناشی از آن.

۳- بررسی وضعیت طفل در شرع و قانون.

با توجه به اینکه قانون نحوه ی اهدای جنین جدید التصویب می باشد و موارد مسکوت و ابهامات زیادی را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقیق فقهی و حقوقی پیرامون مساله نسب و ارث در این راستا ضروری می باشد .

روش تحقیق :


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:35:00 ب.ظ ]
 

رشته مهندسی کشاورزی- گرایش بیماری شناسی گیاهی

عنوان

شناسایی گونه های غالب قارچ های میکوریز آربوسکولار

ریزوسفر تعدادی از درختان جنگلی منطقه کیاسر

استاد راهنما

دکتر یونس رضایی دانش

 استاد مشاور

حمید رضا اصغری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
قارچ های میکوریز آربوسکولار از مهمترین قارچ های همزیست می باشند و وجود این رابطه همزیستی، از طرق مختلف باعث افزایش توان رشدی و مقاومت بیشتر گیاه به انواع تنش های محیطی می شود. در این تحقیق با توجه به اهمیت بسیار بالای گیاهان در صنایع مختلف، قارچ های میکوریز آربوسکولار موجود در ریزوسفر آنها در منطقه کیاسر جداسازی و تعداد ۱۰ گونه قارچی از ریزوسفر این گیاهان شناسایی شد که شامل گونه های Glomus fasciculatum،G. intradices، G. mosseae، G. geosporum، G. macrocarpum،G. aggregatum،G. albidium، G. manihotis، Paraglomus occolatum و Gigaspora albida از ریزوسفر ۱۴ درخت مختلف می باشد . درصد شاخص های مهم کلنیزاسیون بر حسب نوع گیاه متفاوت بود.
تجزیه واریانس مربوط به فراوانی جمعیت اسپور قارچ های میکوریز آربوسکولار در گیاهان مختلف نمونه برداری شده نشان داد که بین گیاهان مختلف و همچنین بین نمونه های خاک جمع آوری شده برای هر درخت، اختلاف آماری معنی داری در سطح ۰۱/۰>P وجود دارد. از دلایل این اختلاف می توان به نوع گیاه میزبان، شرایط اقلیمی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک اشاره کرد.
کلمات کلیدی: قارچ های میکوریز آربوسکولار، درختان، شناسایی، فراوانی
۱-۱- مقدمه
     بیش از ۳/۲% از گونه های موجودات زنده روی زمین در جنگل زندگی می کنند. درختان جنگلی از طریق فتوسنتز، تجدید اکسیژن در جو، تنظیم بارش های محلی، جذب Co2 اتمسفر، تعدیل اثر گلخانه ای، محافظت و حفظ تنوع طبیعت از لحاظ گونه های گیاهی و حیوانی، کاهش بادهای قوی، متوقف کردن گرد و غبار و گازها، تنظیم سطح آب رواناب، متعادل سازی درجه حرارت محیط، جلوگیری از فرسایش خاک، تثبیت آب و هوا، ایجاد محیطی مناسب جهت تفریح و سرگرمی بسیار مفید هستند. جنگل ها از لحاظ چوب و انرژی مهمترین مزایا محسوب می شوند. گیاه در محیطی رشد می کند که در تعامل با میکروارگانیسم های مختلف خاک است و برخی از این عوامل باعث ایجاد تنش و بیماری در گیاه می گردند و برخی نیز موجب بهبود و ارتقاء رشد گیاه می شوند. یکی از مهم ترین میکروارگانیسم های مفید خاک، قارچ های میکوریز می باشند. اصطلاح میکوریز نشانگر یک همزیستی دو جانبه است که در نتیجه این همزیستی، فعالیت قارچ در جهت جذب و انتقال عناصر غذایی به گیاه از یک طرف و دریافت ترکیبات کربنی حاصل از فتوسنتز از گیاه میزبان از سوی دیگر می باشد (Smith & Read, 2008). وجود همزیستی میکوریزایی یکی از عوامل مهم و تعیین کننده رشد و عملکرد در گیاهان است (Offre et al., 2007). قارچ های میکوریز قادرند بر سایر میکروارگانیسم های موجود در خاک به طور مستقیم تاثیر گذاشته یا به طور غیر مستقیم از طریق تغییر فیزیولوژی گیاه میزبان در جمعیت و عملکرد آنها موثر باشند(Allen et al., 1980).بروز این تغییرات مداوم، موجب تغییر ارگانیسم های موجود در خاک اطراف ریشه گیاه و ایجاد میکوریزوسفر می شود (Linderman, 1988). قارچ های میکوریز آربوسکولار از مهمترین انواع قارچ های میکوریز می باشند. این نوع همزیستی از طرق مختلف باعث افزایش توان رشدی گیاه و کاهش خسارت ناشی از عوامل بیماری زای موجود در خاک می شود (Regvar et al., 2006; Akhtar & Siddiqui, 2008). شناخت و مطالعه بیشتر این نوع قارچ ها بخصوص قارچ های میکوریز آربوسکولار و استفاده در کشاورزی نوین، امروزه به نحو موثری باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی شده است. همچنین با بهره گرفتن از این همزیستی به عنوان کود بیولوژیک، می توان از طریق کاهش مصرف نهاده های شیمیایی از قبیل کود های شیمیایی و سموم، سیستم کشت و کار سالمتر و محیط زیستی عاری از آلودگی جانبی داشت (Offre et al., 2007).تحقیقات زیادی در زمینه شناسایی و بکارگیری قارچ های میکوریز آربوسکولار در نظام های کشاورزی در سطح دنیا در حال اجرا است. در کشور ما تحقیقات در این زمینه اندک و به صورت پراکنده می باشد. در این تحقیق، وضعیت قارچ های میکوریز آربوسکولار در ریزوسفر تعدادی از درختان جنگلی غالب منطقه کیاسر بررسی شده است.
۱-۲- مشخصات گیاه شناسی گیاهان میزبان مورد مطالعه
۱-۲-۱- -مشخصات گیاه شناسی چنار
   چنار با نام علمی Platanus orientalis L از خانواده چنار Platanaceae و با نام انگلیسیOriental plane tree, Plane tree . درختی خزان کننده به ارتفاع تا ۵۰ متر، با تنه ای به قطر تا ۳ متر، گاهی بیشتر، با پوست ریزان، برگ ها پنجه ای، به قطر تا ۲۵ سانتیمتر، تا نیمه تحتانی بریده، ۵-۷ پاره، متناوب، گوشواره دار، گل ها یک پایه، به صورت سرسان و کروی، معمولا آویزان، گلهای نر با کاسبرگهای گلبرگی ۴-۶ تایی، گلبرگ ها گوه ای، از کاسبرگ ها بلند تر، دوتای آنها کوچکتر یا وجود ندارند. گلهای ماده با کاسبرگ های گلبرگی ۴ تایی، گلهای نر با ۳-۸ پرچم، با میله های کوتاه، با رابطی سپری شکل در بالا. گلهای ماده با ۳-۸ برچه، با خامه های طویل، تخمدان با ۱-۲ تخمک کناری. میوه فندقه واژ مخروطی گوشه دار که در قاعده با کرکهای بلند پوشیده شده، گوی میوه ها ۲-۶ تایی، در زمستان باقی ماننده (مظفریان، ۱۳۸۳). (شکل۱-۱،الف)
۱-۲-۲- مشخصات گیاه شناسی مازوج، دار مازو، مازو
   مازو با نام علمی Quercus infectoria Oliv از خانواده بلوط Fagaceae با نام انگلیسی Aleppo oak, Gall oak. درختچه یا درختی متوسط، کرکهای روی شاخه ها و سطح تحتانی برگها متنوع و نا پایدار و غیر دایمی. برگها قویا مختلف الشکل، در طول زمستان سبز، بالایی ها بیضوی تا تخم مرغی، غالبا با دندانه های- اره ای منظم، بندرت عمیقا لب دار- دندانه دار، با دندانه های نوک تیز یا کامل، پایینی ها کوچک، بیضوی، غالبا کامل یا کم دندانه. پیاله نیم کروی یا تقریبا مخروطی، کرک مخملی. میوه بلوطی تخم مرغی، دمگل میوه دار با دمبرگ هم اندازه . گل های نر در گل آذین دم گربه ای انبوه و بلند، گلهای ماده کم یا منفرد با محور کوتاه به طول ۲-۵ میلیمتر، در محور برگهای بالایی قرار گرفته (مظفریان، ۱۳۸۳). (شکل۱-۱،ی)
۱-۲-۳- مشخصات گیاه شناسی راش
   راش با نام علمی Fagus orientalis Lipsky از خانواده بلوط Fagaceae با نام انگلیسی Orientalis beech. درختی با ارتفاع تا ۵۰ متر ، با تاج تخم مرغی یا استوانه ای پهن، متراکم، با پوست تنه خاکستری کم رنگ، صاف. شاخه های جوان با کرکهای کوتاه- تار ابریشمی فشرده، به تدریج بدون کرک شونده، یکساله ها قهوه ای شونده، جوانه ها تخم مرغی باریک یا دوکی شکل، به طول ۲ سانتیمتر، برگها به طول ۷-۱۴ و عرض ۴-۸ سانتیمتر، کم و بیش بیضوی، در نیمه فوقانی پهن تر، با قاعده گوه ای، راس نوک دار، ابتدا در دو سطح در امتداد رگبرگ ها و دمبرگ با کرک های کوتاه- تار ابریشمی فشرده، سرانجام روی سطح فوقانی بدون کرک یا در امتداد رگبرگ میانی کمی کرک دار، با لبه های کامل یا مواج ، یا با رگبرگ های تا دندانک های کوتاه نوک کند ممتد، ابتدا در حالت جوان با کرک های تار ابریشمی- مژه دار، رگبرگ های ۹-۱۲ جفتی سطح تحتانی آشکار، دمبرگ به طول ۵-۲۰ میلیمتر، گلپوش گلهای نر کوتاه، استکانی پهن، با لوبهای کوتاه پهن، هم اندازه لوله یا بلند تر از آن، با کرک های کوتاه- تار ابریشمی. پیاله به طول ۲۰-۲۵ میلیمتر، کرک دار- تار ابریشمی، با دمگل به طول ۲-۸ سانتیمتر، فلسها در بخش پایینی پیاله ها برگی، سبز رنگ، رگه دار، خطی یا تقریبا قاشقی، به طول تا ۱۷ و عرض ۴ میلیمتر، فلس های بالایی کوتاه تر، باریکتر، درفشی. فندقه به طول ۲ و عرض۱، کفه ها با پیاله مساوی یا کوتاه تر از آن

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:33:00 ب.ظ ]
 

موضوع:

بررسی وضعیت آلودگی باغات پسته به نماتد مولد غده ریشه و تعیین گونه غالب ,شدت آلودگی و پراکنش آن در شهرستان سبزوار

استاد راهنما:

دکتر علی اسکندری

 استاد مشاور:

مهندس امیر ریوندی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
به منظور تعیین دلایل ضعف و پژمردگی و کاهش رشد و زردی درختان پسته در سال‌های اخیر در باغات پسته شهرستان سبزوار، طی ماه‌های فروردین و تیر ۱۳۹۰ ، ۴۰ نمونه از ریشه‌ها و خاک اطراف آن به طور تصادفی، از سراسر مناطق پسته‌خیز این شهرستان، جمع‌آوری شد.
برای اثبات بیماری‌زایی و تکثیر نماتد، توده‌های تخم را از روی گره‌های ریشه آلوده به نماتد، جدا کرده و سپس رقم حساس گوجه‌فرنگی (رقم رد کلود) را با یک کیسه تخم، آلوده نموده و بعد از حدود ۲ ماه، ماده بالغ از داخل گره‌های ایجاد شده روی ریشه‌ها، لاروهای سن دوم آن‌ها از داخل توده تخم و نرها ازخاک، جدا گردید.
از انتهای بدن ماده بالغ (Perineal Pattern) برشی تهیه شد. بعد از تهیه اسلاید از برش‌های انتهای بدن ماده‌های بالغ، لاروسن دوم و نرها، اسلایدها با بهره گرفتن از کلید شناسایی Jepson 1987، از نظر خصوصیات مرفولوژیکی و مرفومتریکی مورد بررسی قرار گرفت.با توجه به مشخصات مرفولوژیک و مرفومتریک آن‌ها، گونه شناسایی شده در تمام نمونه‌های آلوده، Meloidogyne javanica بود که گونه غالب نماتد ریشه باغات پسته شهرستان سبزوار به شمار می‌رود.نقشه پراکنش و شدت آلودگی براساس نقاط جغرافیایی ثبت شده(GIS) نیز تهیه گردید.
مقدمه
پسته (Pistacia vera L.) متعلق به تیره سماق (Anacardiaceae) است. جنس Pistacia دارای ۱۱ گونه است که همگی آن‌ها از خود تربانتین یا سقز ترشح می‌کنند. گیاهان این تیره به صورت درخت یا درختچه هستند (پناهی و همکاران، ۱۳۸۱).
سرزمین ایران قرن‌ها بدون رقیب عمده‌ترین تولیدکننده پسته جهان بوده است ولی در حال حاضر کشورهای دیگری در زمینه تولید و تجارت پسته به رقابت با ایران پرداخته‌اند (ابریشمی، ۱۳۷۳).
تولید پسته در ایران یکی از منابع مهم ایجاد درآمد برای باغداران پسته و اقتصاد ملی محسوب می‌شود. در سال ۱۳۹۰ تقریباً ۳/۳درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را، صادرات پسته تشکیل می‌دهد که درآمد ارزی حاصل از آن سالانه حدود ۴ میلیارد دلار گزارش شده است (اتاق بازرگانی،۱۳۹۰).
تقریباً ۳۰ بیماری برای پسته در جهان گزارش شده است. خاک منشأ بیماری‌هایی مخصوصاً گموز، پژمردگی ورتسلیومی و نماتد مولد غده ریشه Meloidogyne است که بیماری در پسته ایجاد نموده و از بیماری‌های مهم پسته در جهان است (۱۹۹۱ ,.Ogawa et al).
نماتدهای انگل گیاهی یکی از عوامل بازدارنده رشد محصولات زراعی و باغی بوده و خسارت‌های ناشی از آن‌ها بر محصولات اساسی و محصولات مهم اقتصادی به ترتیب بالغ بر ۷/۱۰% و ۱۴% بوده که این خسارات بالغ بر یکصد میلیارد دلار آمریکا در سال ۱۹۸۴ در جهان تخمین زده شده است (, ۱۹۸۷ Sasser and Freckman).
در ایران اولین‌بار نماتدهای مولد غده ریشه در باغات پسته از رفسنجان در سال ۱۳۴۵ توسط صامت شناسایی شده است (فریور مهین،۱۳۶۵).
نماتد مولد غده ریشه می تواند علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در جذب و انتقال آب و مواد مغذی توسط گیاه، باعث ایجاد استرس در گیاهان نیز می‌شود. تلقیح نماتد مولد غده ریشه در بادمجان، بدون استرس رطوبتی، باعث ایجاد کلروز و کاهش سنتر رنگدانه‌ها می‌شود( et al., 2009 Shaukat).
علاوه بر این، اثرات متقابل دوپاتوژن قارچ عامل پژمردگی Fusarium oxysporum و نماتد مولد غده ریشه Meloidogyne incognita باعث می‌شود که خسارات وارده بر گیاه، بیشتر از مجموع خساراتی که هر یک از این عوامل بیماری‌زا جداگانه وارد می‌سازند، بوده است.
به عبارتی نماتد باعث شکسته شدن مقاومت گیاه به قارچ، عامل پژمردگی می‌شود (حسینی‌نژاد و واجد خان، ۱۳۷۹).
با توجه به اینکه استان خراسان رضوی و شهرستان سبزوار از تولیدکنندگان مهم پسته در ایران است و بتازگی در باغات پسته ضعف و خشکی در درختان مشاهده شده است، سعی در این است که به این حقیقت برسیم که آیا دلیل ضعف درختان پسته، نماتد مولد غده ریشه است و گونه غالب نماتد ریشه گرهی و شدت آلودگی و پراکنش گونه غالب در شهرستان سبزوار را تعیین نماییم.

 • مشخصات جغرافیایی و آب و هوایی منطقه

  • موقعیت جغرافیایی شهرستان سبزوار

منطقه مورد پژوهش در طول جغرافیایی ۵۷ درجه، ‏‏۴۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه شرقی و ۴۵ درجه، ۲۰ دقیقه و ۴۰ ثانیه عرض شمالی قرار دارد. مساحت ‏ این محدوده ۲۰۵۰۲ کیلو متر مربع است که ۸۰/۱ وسعت کشور را در بر می گیرد (تصویر ۱-۱).‏
آب و هوای منطقه ی تحقیق به علت وجود ارتفاعات و همچنین مجاورت با کویر، متنوع ‏و به واسطه قرار گرفتن در سه جلگه ی موازی با ارتفاعات و کویر، میزان بارندگی و ‏پراکنش آن نیز متغیر است. وجود شرایط فوق و دیگر شرایط اقلیمی باعث گردیده ‏است که این شهرستان از هر دو نوع قنات دشتی و کوهستانی با پراکنش متنوع محیطی برخوردار باشد.                 ‏
مطالعات انجام گرفته‎ نشان می‌دهد که متوسط سالیانه بارندگی در منطقه مورد ‏پژوهش ۶/۲۰۹ میلی‌متر است که از ۱۵۰ میلی متر در مناطق خشک تا ۲۸۰ میلی متر در ‏مناطق کوهستانی متغیر است.                                                                     ‏ همچنین مطالعات آنالیز باد منطقه، بیانگر شرقی بودن باد غالب است که به ‏ترتیب ۴۲/۱۷، ۶۲/۳۲، ۰۸/۱۷ و ۴۹/۱۰ درصد از مجموع باد‌های بهار، تابستان، پاییز و ‏زمستان منطقه را به خود اختصاص داده است(جدول۱-۱)(جدول ۱-۲) (دادرسی سبزوار، ۱۳۸۳)‎‏.‏
پیشینه درخت پسته
از خاستگاه‌های اولیه درختان پسته می‌توان به ایران، افغانستان، ترکمنستان، سوریه و فلسطین اشاره کرد. پاره‌ای از منابع نیز، سواحل مدیترانه و خصوصاً کرانه‌های شرقی این دریا را، مبدأ نخستین درختان پسته معرفی کرده‌اند. به طور کلی سرزمین‌های فوق در قاره آسیا و در فاصله بین کرانه رود جیحون (در شرق) تا سواحل دریای مدیترانه (در غرب)، به مسافت حدود ۱۴۷۰۰۰۰کیلومتر، قرار گرفته و بین ۳۲ تا ۴۰ درجه عرض شمالی، واقع شده‌اند.
پرورش درختان پسته برای نخستین بار در نواحی غربی خراسان صورت گرفته است، این اقدام در عصر پارت‌ها تا اوایل دوره ساسانیان، در نواحی مستعد ایالت پارت (خراسان)، در حد فاصله شرق و جنوب غربی گرگان تا ناحیه سبزوار و از سبزوار به جانب مناطق جنوبی نیشابور تا ناحیه قهستان، انجام پذیرفته است (علوی، ۱۳۷۸).
پسته در آغاز عصر مسیحیت، ابتدا به حوزه مدیترانه و سپس در سال ۱۸۵۶ به اروپا و در سال ۱۸۹۰ به کالیفرنیا رسیده است و در سال ۱۹۰۴ اولین درخت آن در ایستگاه تحقیقاتی «چیکو» کاشته شده است (درویشیان، ۱۳۷۸).
بقایایی از پسته‌زارهای انبوه سبزوار تا اواخر قرن ششم برجای بوده، زیرا ابوالحسن بیهقی تأکید کرده که در زمان او، درختان پسته در دیه‌های جلین و ایزی و نوقاریز مرغوب و معروف بوده است (ابریشمی، ۱۳۷۳).
شاید کهن‌ترین سند درباره پیشینه تاریخی کشت پسته در ایران را بتوان سفرنامه هرودت، تاریخ‌دان نامی یونانی، دانست (محمدخانی، ۱۳۷۶).
۱-۲-۲- ویژگی‌های گیاهشناسی و گونه‌های مهم پسته
واژه «پیستاسیا» که همان جنس پسته است از نام فارسی آن یعنی پسته برگرفته شده است. درخت پسته اهلی ( Pistacia vera) گیاهی نیمه گرمسیری، وابسته به تیره سماق Anacardiaceae یا تیره پسته، ازگیاهان دولپه‌ای و جدا گلبرگان است . جنس پسته دارای ۱۱گونه است که گونه‌هایی از آن‌ها از خود، تربانتین یا سقز ترشح می‌کنند (پناهی و همکاران، ۱۳۸۱).
گیاهان این تیره به صورت درخت یا درختچه‌ای است.این تیره از ۷۵جنس و ۶۰۰ گونه تشکیل یافته که بیشتر در مناطق بین استوایی و معتدله پراکنده است (ابریشمی، ۱۳۷۳ و اسماعیل‌پور، ۱۳۸۳).
مهمترین گونه‌های درختان پسته به شرح زیر است:
Pistacia vera                                   Pintegerrima                       

 1. khinjuk P. lentiscus
 2. mutica P. chinensis
 3. atlantica P. terebinthus
 4. mexicana P. oleosa

این گیاهان دو پایه، خزان‌کننده (گونه‌های موجود در ایران)، دارای برگهای مرکب ۵-۳ برگچه‌ای، بدون گوشوارک می‌باشند (اسماعیل‌پور، ۱۳۸۳).
درخت پسته دارای برگهای شانه‌ای مرکب است و هر برگ یک جوانه جانبی را دربرمی‌گیرد. اکثر جوانه‌های جانبی به گل آذین اولیه مبدل می‌شوند و یک محور اصلی را تشکیل می‌دهند که در سال بعد، محل تولید خوشه‌های پسته خواهد بود. بنابراین خوشه‌های پسته به صورت جانبی بر روی چوب یکساله می‌رویند (راد، ۱۳۷۴ و محمدخانی، ۱۳۷۶ و علوی، ۱۳۷۸).
از نظر گیاهشناسی میوه پسته، در ردیف میوه‌های شفت گروهبندی می‌شود. میوه‌های شفت متشکل از سه قسمت لایه برونبر خارجی (Exo carp)، لایه میانبر گوشتی (Meso Carp) و لایه درونبر سخت (Endo carp) هستند که درونبر، هسته را می‌پوشاند. تفاوت میوه‌های شفت در بخش خوراکی آن‌هاست. در پسته و بادام هسته به خوراکی می‌رسد، در حالی که در سایر میوه‌جات، هسته سخت است و میانبر گوشتی به عنوان بخش مأکول، مورد استفاده قرار می‌گیرد (پناهی و همکاران، ۱۳۸۱ و صداقتی و همکاران، ۱۳۸۹).
درخت پسته دو پایه است، یعنی برای تولید میوه به وجود هر دو درخت نر و ماده نیاز است. گل درخت ماده فاقد گلبرگ و غده‌های شهدساز بوده، بنابراین زنبورهای عسل را به خود جلب نمی‌کند. گرده گل توسط باد پراکنده می‌شود (پناهی و همکاران، ۱۳۸۱).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:32:00 ب.ظ ]
 

بررسی ارقام و لاین های امید بخش کاهو نسبت به سفیدک داخلی در استان مازندران

استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا فروتن

استادان مشاور:

دکتر سیاوش رعیت پناه، دکتر علیرضا دلیلی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
           بیماری سفیدک داخلی توسط قارچ lactuca Bremia ایجاد شده و از بیماری های مهم کاهو در مناطق تحت کشت این گیاه می باشد. این قارچ در تمام طول فصل رشد گیاه ایجاد خسارت نموده و از ارزش تجاری این محصول می‌کاهد.
در این بررسی که هدف آن دستیابی به ارقام متحمل به بیماری بوده، تعداد ۲۰ شماره از مواد ژرم پلاسم کاهو جمع آوری شده از مزارع کاهو شهرستان های آمل، بابل، قائمشهر، ساری، نکا و بهشهر استان مازندران که از نظر تیپ رشد وشکل ظاهری نیز اختلاف داشتند، طی سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در شرایط آزمایشگاهی و ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی، با سه تکرارمورد ارزیابی قرارگرفتند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار MSTATC استفاده گردید. نتایج ارزیابی نشان داد که در بین تیمارهای آزمایشی از نظر آلودگی و شدت بیماری اختلاف معنی داری وجود دارد. در این رابطه لاین­های وارش و لاین۲۳، سفید نیشابور و کرج با کمترین درصد بوته های آلوده و متوسط شدت بیماری به عنوان ارقام برتر و رقم شادگانی با بیشترین میزان درصد و شدت آلودگی، به عنوان حساس ترین رقم نسبت به بیماری انتخاب گردیدند.
کلمات کلیدی: کاهو، سفیدک داخلی (Bremia lactuca) ، ارقام مقاوم
 مقدمه
کاهو از سبزیجات بسیار ارزشمند ای است که انسان از زمانی که در زمین استقرار یافته آن را شناخته و مورد استفاده قرار داده است. این گیاه از قدیمی ترین سبزی های سالادی دنیا است (آزاده و احمدیان، ۱۳۷۲). کاهو مانند سایر نباتات زراعی و باغی دیگر همواره مورد تهدید عوامل مخرب قرار می گیرد. از جمله این عوامل مخرب بیماری های گیاهی بوده که اعم آن ها به شرح زیر می باشد:
۱- سفیدک داخلی
سفیدک داخلی یا دروغی یکی از بیماری های مخرب کاهو در مزارع و گلخانه ها می باشد (Znidarcic et al., 2003; Raid and Datnof, 1992).
علائم بیماری به صورت لکه های زرد رنگ پریده در روی برگ ظاهر می شود. قطر لکه ها ممکن است تا یک سانتی متر یا بیشتر نیز برسد. در سطح تحتانی لکه ها پوشش سفید رنگی که همان کنیدیوفور و کنیدی های قارچ است، تشکیل می گردد. بعد از مدتی این لکه ها به رنگ قهوه ای در آمده و منجر به مرگ بافت برگ در قسمت های آلوده می شود (بهداد، ۱۳۸۵ و پیوست، ۱۳۸۸; Sempio, 1938ُ) برگ، مغز و پوم کاهو در مراحل اولیه رشد و حتی نزدیک به مرحله بلوغ حساسیت بیشتری نسبت به بیماری دارند (Schultz and Roder, .1938) در شکل ۱ تا ۳ مراحل ایجاد بیماری بر روی برگ نشان داده شد.
         شکل۱- ایجاد لکه های زرد رنگ قارچ Bremia lactucae بر روی برگ
شکل ۲- ایجاد پوشش سفید رنگ قارچBremia lactucae در پشت برگ
شکل۳- مرگ بافت در اثر قارچ Bremia lactucae.
این بیماری علاوه بر خسارت کمی از نظر کیفی نیز به محصول خسارت زده و از بازار پسندی آن می کاهد(Janyska, 1957).
عامل بیماری قارچ Bermia lactucae Regel می باشد (Raid and Datnof, 1992). این قارچ متعلق به سلسله Fungi، شاخه Oomycota، زیرشاخه Chromista، رده Oomycetes، راسته Peronosporales، خانواده Pronosporaceae، جنس Bermia و گونه lactucae Bermia می باشد(Fungal Databases Nomenclature and Species Banks on line Taxonomic Novelties Submission, 2011).
2- سفیدک سطحی کاهو
سفیدک سطحی کاهو در اثر Erysiphe Cichoracearum D.c.ex Merat ایجاد شده و یکی از بیماری های نادر این گیاه می باشد. این بیماری اولین باردرسال ۱۹۴۱ ازکالیفرنیا گزارش شده است (Sherf and et al., 1986).
این بیماری درسال ۱۳۴۴ توسط شریف و ارشاد از اطراف تهران گزارش شده است. خسارت بیماری درگیلان و مازندران چندان قابل توجه نبوده، ولی درپایان فصل زراعی به ویژه در روی کاهو هایی که برای بذرگیری نگهداری می شوند، دیده می شود. علائم بیماری روی برگ های مسن و کناری مشاهده می شود. بیماری ابتدا روی برگ و سپس در زیر برگ ها مشاهده می‌گردد. اندام های قارچ به صورت گرد سفید رنگ و پودری، که همان کنیدیوفور و کنیدی های قارچ می باشند دیده می شود (شکل۴). برگ های آلوده پیچیده، زرد قهوه ای و سپس خشک می‌ شوند. دراین زمان بوی مخصوصی که مربوط به قارچ می باشد، به مشام می رسد. بوته های آلوده کوچک باقی مانده و رشد نمی کنند (Sherf and Macnab,1986).
شکل ۴- سفیدک سطحی در اثر Erysiphe cichoracearum. بر روی برگ
۳- لکه قهوه ای کاهو
بیماری لکه قهوه ای در اثر Stemphylium botryosum Wallr بوجود می آید. این بیماری در سال ۱۳۴۱ توسط اسکندری گزارش گردید. بیماری لکه قهوه ای بیشتر در مناطق مرطوب مانند سواحل خزر از گرگان تا آستارا شیوع دارد. این بیماری علاوه بر شمال، در نواحی جنوبی کشور، به خصوص خوزستان و برازجان نیز شایع بوده و خسارت فراوانی وارد می کند.
علائم بیماری ابتدا به صورت لکه های کوچک سبز رنگی بر روی برگ ها ظاهر می شود. لکه ها به تدریج تغییر رنگ داده و به رنگ قهوه ای در می آیند. این لکه ها غالباً مدوربوده و وسط آن ها خشک و نکروزه می شود (شکل۵).
در مواردی این لکه‌ها به صورت دوایر متحدالمرکزها در می آیند. در شرایطی که رطوبت محیط زیاد باشد، هاله ای شفاف دراطراف لکه ها ظاهر می گردد. زمانی که شدت بیماری افزایش می یابد، لکه ها به یکدیگر متصل شده و تمام سطح برگ را فرا می گیرند، به طوریکه طعم ومزه کاهو تغییر کرده و بازار پسندی خود را از دست می دهد. بیماری معمولاً از نوک برگ ها به طرف پائین و از برگ های خارجی و مسن به طرف برگ های مرکزی پیشروی می نماید.
شکل ۵– لکه قهوه ای در اثر قارچ Stemphylium botryosum بر روی برگ
۴- آنتراکنوز کاهو
           بیماری آنتراکنوز در اثر Marssonina Panattoniana (Berl.) Magn. ایجاد می شود. این بیماری درسال ۱۸۹۵ همزمان در ایتالیا و ایالت اوهایوی آمریکا مشاهده شده و پس از آن در بیشتر کشورهای معتدل و نیمه گرمسیری از جمله استرالیا و نیوزلند گزارش گردید. این بیماری علاوه بر روی همه واریته های کاهو بر روی شیکوره و آندیو هم دیده می شود. در ایران این بیماری در اردیبهشت ۱۳۵۵ توسط بنی هاشمی مشاهده و گزارش شده است (بنی هاشمی و همکاران، ۱۳۵۶).
علائم بیماری ابتدا به صورت لکه های آب سوخته ای به قطر ۲ تا ۳ میلی متر در برگ های خارجی مشاهده شده و سپس به سمت برگ های داخلی پیشروی می کند. لکه ها به تدریج بزرگتر شده و به ۱ تا ۲ سانتی متر رسیده و به رنگ ارغوانی در می آیند. با پیشرفت بیماری قسمت اعظم گیاه آلوده شده و خسارت زیادی به محصول وارد می گردد. بوته های بیمار ظاهری زرد رنگ به خود گرفته و کوچک باقی می مانند. ممکن است قسمت وسط لکه ها جدا شده و سوراخ هایی روی برگ ها بوجود آید. قارچ عامل بیماری علاوه بر برگ به رگبرگ اصلی و دمبرگ نیز حمله کرده و لکه های بیضی شکل، کرم رنگ و فرو رفته ای تولید می نماید.
۵- سپتوریوز کاهو
           این بیماری توسط .Septoria lactucae Pass بوجود آمده و تقریباً در بیشتر مناطق تحت کشت کاهو در جهان از جمله آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، دانمارک، انگلستان، فرانسه، آلمان، هندوستان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا وجود دارد. در ایران این بیماری از اهواز و ورامین گزارش شده است (اسفندیاری، ۱۳۲۶؛ ارشاد ۱۳۴۳؛ شریف و ارشاد، ۱۳۴۵؛ ابراهیمی و میناسیان، ۱۳۵۳).
علائم بیماری روی برگ های کاهو به صورت لکه هایی به اشکال نامنظم و به رنگ قهوه ای روشن ظاهر می شود. لکه ها ممکن است بهم پیوسته و سطح وسیعی از برگ را فرا گیرند. برگ های آلوده پژمرده و خشک می گردند (شکل۶). درمتن لکه ها درهر دو سطح برگ پیکندهای فراوانی به رنگ سیاه تشکیل شده که با چشم غیر مسلح نیز قابل دیدن می باشند.
پوسیدگی ریشه کاهو
بیماری پوسیدگی ریشه یا از پا افتادگی کاهو در اثر قارچSclerotinia Sclerotiorum ( libi) de Bary (Sclerotinia minor Jagger) ایجاد شده و یکی از بیماری های مخرب و مهم کاهو می باشد. این بیماری علاوه بر کاهو به بسیاری از گیاهان زراعی و باغی دیگر از جمله کلم، کلم گل، خردل، لوبیا سبز، لوبیا، باقلا، چغندر، هویج، خیار، طالبی، کدو، هندوانه،کرفس، بادمجان، سیب زمینی، تربچه، پیاز، نخود، آندیو، اسفناج و شلغم حمله کرده و خسارت وارد می کند. بیماری پوسیدگی ریشه درسال ۱۸۹۴ از امریکا گزارش گردید. درایران اولین بار این بیماری درسال ۱۹۶۹ توسط وینوبوژن وهمکاران بین

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:30:00 ب.ظ ]
 

رشته بیماری شناسی گیاهی

عنوان

بررسی عوامل

پوسیدگی سیب زمینی درانبارهای دامغان

استادراهنما:

دکترعبدالرضا فروتن

اساتیدمشاور:

دکتر سیاوش رعیت پناه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
پوسیدگی نرم ناشی از گونه­های اروینیا از بیماری­های مهم سیب زمینی در مناطق تحت کشت این گیاه می­باشد. در این بررسی از مزارع و انبارهای مناطق تحت کشت سیب زمینی در دیباج، کلاته، تویه، دروار، فولاد محله وآستانه شهرستان دامغان بازدید و نمونه برداری بعمل آمد. از کشت نمونه­های جمع­آوری شده در محیط کشت آگار غذائی، ۴۵ جدایه باکتری­ پکتولیتیک بدست آمد. اصول کخ در مورد همه جدایه­ها انجام و همه آن­ها قادر به ایجاد بیماری بودند. همه جدایه­ها روی محیط کشت EMB دارای کلنی­های کوچک گرد، صاف، نسبتا برجسته با حاشیه منظم تا نامنظم و به رنگ زرد طلایی تا قرمز با درخشندگی سبز متالیک بودند. این باکتری­ها گرم منفی، میله­ای شکل، متحرک، حاوی تاژک­های محیطی و قادر به رشد در شرایط غیرهوازی بودند. و همچنین جدیه­های بدست آمده توانستند در ورقه­های سیب زمینی ایجاد لهیدگی کنند. همه جدیه­ها اکسیداز منفی و کاتالاز مثبت بوده و توانستند گلوکز را تخمیر و نیترات را احیاء نمایند. براساس خصوصیات بدست آمده در آزمون­های فیزیکو شیمیائی و مقایسه با مشخصات گزارش شده در منابع معتبر، جدا شده­ها در یک گونهErwinia carotovora و زیر گونه­های E. carotovora subspcarotovora و E. carotovora subsp. atroseptica شناسائی شدند.
مقدمه
سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) یکی از محصولات مهم کشور بوده و سطح زیر کشت آن دراستان سمنان بالغ بر ۵۰۰۰ هکتار است. شهرستان دامغان با اختصاص بیش از۲۰۰۰ به کشت سیب زمینی، از مناطق بسیار مساعد این زراعت به شمار می­رود.
بسیاری از کشاورزان دامغان غده­های خوراکی و بذری سیب زمینی مورد نیاز کشت را طی فصول غیر زراعی در انبارهای سنتی نگهدا ری می­ کنند. هر ساله میزان قابل توجهی از این غده­ها دچار پوسیدگی شده و از بین می­رود.
محدودیت­ها، موانع و هزینه­ های بالای تهیه و نگهداری غده­های بذری و همچنین پوسید­گی غده­های بذری در انبار و یا قبل از رویش بوته­ها د ر مزرعه، از جمله مشکلات عمده تولیدکنند­گان سیب زمینی در این منطقه محسوب می­گردد. از جمله پوسید­گی­های سیب زمینی، پوسید­گی نرم ناشی از گونه­های اروینیا می­باشد.
در این بررسی گونه­های اروینیا عامل پوسیدگی نرم غده سیب زمینی در انبارهای منطقه دامغان شناسایی و اهمیت نسبی آن­ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
 – ۱ – سابقه بیماری در دنیا
باکتری­های عامل پوسیدگی نرم معمولا در گونه Ewrvinia carotovora (L.R.Jones) Holland قرار دارند (۴). جونز[۱] در سال ۱۹۰۱ اولین بار از آمریکا بیماری پوسیدگی نرم باکتریائی را روی هویج گزارش و عامل بیماری را Bacillus caorotovora نامید. یک سال بعد و تقریبا بطور همزمان ون­هال[۲] از هلند و اپل[۳] از آلمان مستقلا بیماری ساق سیاه را از روی سیب زمینی[۴] گزارش کردند. ون­هال عامل بیماری را Bacillus atroseptica و اپل آنرا Bacillus phytophthorus نامیدند.
در سال ۱۹۰۷ هریسون[۵] باکتری B. solanisaprus و در سال ۱۹۱۱ مورفی و هریسون[۶] باکتری B. melangenes را که ایجاد بیماری مشابه ساق سیاه روی سیب زمینی می­کردند، به عنوان عامل این بیماری معرفی کردند (۲۸ و ۲۷). همچنین اولین بار در سال ۱۹۵۳ گونه E. chrysanthemi به عنوان بلایت باکتریائی داوودی از آمریکا و متعاقبا در سال ۱۹۷۵ از ژاپن گزارش گردید (۳۸).
پوسیدگی نرم از شایع ترین و مخربترین بیماری­های باکتریائی سبزیجات در شرایط انبار و حمل و نقل است. به سبب پراکنش جهانی بیماری، تحقیق پیرامون این بیماری در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، انگلستان، فرانسه، شوروی سابق، دانمارک، یوگسلاوی و هند بطور جدی پیگیری شده است (۱).
در سال ۱۹۴۵ والدی[۷] پیشنهاد نمود که جنس Erwinia محدود به سه گونه E. Salicis، amylovora E. و E. tracheiphila (عوامل بیماری­های نکروز و پژمردگی) و به عنوان عوامل پوسیدگی نرم پذیرفته شوند و گونه­های E. carotovora و E. chrysanthemi در جنس دیگری به نام Pectobacterium قرار داده شوند.
اگر چه از این پیشنهاد در ابتدا استقبال شد(Graham, 1958; Barnel et al,. 1973, 1974) ، اما مورد قبول و پذیرش عموم قرار نگرفت. زیرا گونه­های حد وسط این دو گروه علی­رغم دارا بودن مشخصات فنوتیپی مشابه اروینیا، فاقد قدرت پوسیدگی نرم بودند (۲۹).
۲ – ۱ – سابقه بیماری در ایران
باکتری Erwinia اولین بار در ایران توسط حجارود (۵) و امانی (۲)از پیازهای پوسیده سیکلامن جدا گردیده و امانی با آزمایشات تکمیلی، باکتری را E. carotovora معرفی نمود.
بهار و دانش در سال ۱۳۶۵ زیر گونه (Ecc) Erwinia carotovora subspcarotovor را به عنوان عامل ساق سیاه و پوسیدگی نرم سیب زمینی در اصفهان گزارش کردند (۳). زیر گونه Eccتوسط عرب و رحیمیان در سال ۱۳۶۸ از روی دیفن باخیا گزارش شد و ظهور استرین­های متعددی از اروینیا مثل E. carotovora subsp atroseptica (Eca) وEcarotovora subsp carotovora (Ecc) را از مناطق مهم سیب زمینی کاری استان فارس جداسازی و بیماریزائی آن­ها را روی سیب زمینی به اثبات رساندند (۱).
فریدونی (۱۱) استرین­های عامل این بیماری را در استان­های خراسان، آذربایجان شرقی، اصفهان، همدان، تهران و مازندران بررسی کرد.
احمد وند (۱) مناطق مختلف سیب زمینی کاری همدان را از نظر ویژگی­های فنوتیپی و میزبانی بررسی نمود. او زیر گونه های Ecc و Eca را روی گیاه سیب زمینی گزارش نموده و در مواردی به استرین­های بینابینی گونه E. carotovora و Echrysanthemi اشاره نمود. تو همچنین گونه Ech را از همدان گزارش کرد (۱ و۱۱).
۳ – ۱ علائم بیماری
اروینیای عامل پوسیدگی نرم باعث نرم شدن و پوسیدگی بافت پارانشیمنی گیاه میزبان می­شود. علائم بارز بیماری روی غده سیب زمینی بصورت پوسیدگی نرم غده[۸] و در ساقه بصورت ساق سیاه می­باشد.
۱ – ۳ – ۱ – علائم پوسیدگی نرم غده
غده­های بذری قبل از کاشت و غده­های تولیدی قبل یا بعد از برداشت مکن است در انبار به بیماری پوسیدگی نرم مبتلا شوند. آلودگی­ها عمدتا از طریق عدسک­ها، زخم­ها و انتهای استولون گیاه مادری بیمار صورت می­گیرد. زخم­هایی که روی عدسک­ها به وجود می­آیند، به صورت کمی فرو رفته برنزه تا قهوه­ای هستند و نواحی آبسوخته مدوری به قطر تقریبی ۶% – ۳% سانتی­متر دورآن­ها مشاهده می­گرد­د. در شرایط خشک زخم­ها ممکن است فرورفته، سخت و خشک باشند. در برخی اوقات بیماری متوقف شده و قسمت­های بیمار خشک و نواحی فرورفته­ای با توده­ای از مواد مرده و سخت و سیاه پر می­شوند. لکه­ها نا منظم، فرو رفته و به رنگ قهوه­ای تیره هستند (۴۶ و ۶۸). پوسیدگی از روی سطح غده شروع شده و به طرف داخل ادامه می­یابد. بافت­های پوسیده نرم، مرطوب و برنزه تا کرم رنگ هستند. به نحوی که کاملا از بافت سالم قابل تشخیص بوده و با شستشو بسهولت از بافت سالم جدا می شوند. معمولا حاشیه زخم­ها به رنگ قهوه­ای تا سیاه دیده می­­شود (۱۳ و ۳۸).
در مراحل اولیه بافت­های پوسیده بی بو بوده، ولی در اثر فعالیت میکرو ارگانیزم­های ثانویه، بوی فساد بافت پوسیده به مشام می­رسد. بافت­های آلوده حالت لزج و چسبنده­ای پیدا می­ کنند (۱۶، ۳۲ و ۴۶) و به سبب اضمحلال کامل این بافت­ها، فقط پوست غده در خاک باقی می­ماند (۱۶).
۲ – ۳ – ۱ – علائم بیماری ساق سیاه
علائم بیماری در هر مرحله از رشد گیاه قابل مشاهده است. در روی ساقه سیب زمینی­های آلوده پوسیدگی سیاه رنگی به وجود می­آید که معمولا از قطعات بذری پوسیده شروع می­شود و ممکن است در چند میلی­متری بالای ساقه یا تمام طول ساقه گسترش یابد. اغلب در نواحی بالای لکه­های سیاه، مغز ساقه پوسیده شده و بافت­های آوندی بی رنگ می­گردند (۴۶).
گیاهان آلوده در ابتدا به سبب رشد غیر عادی، دارای بوته­ها­ئی باریک و به حالت کوتاه می­باشند. شاخ و برگ گیاه کلروزه شده و حاشیه برگچه­ها به طرف بالا کشیده می­شوند. ممکن است برگچه­ها و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:29:00 ب.ظ ]
 

تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن

( در پرتو تحولات ناشی از کنفرانس کامپالا )

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

استاد مشاور :

جناب آقای دکترعلی پور قصاب امیری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

 دادگاه­های نورنبرگ وتوکیو و دادگاه های ملی نظامی که در اجرای قانون شماره ی ۱۰ شورای نظارت آلمان پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شدند، در کنار تعقیب جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت «جنایات بر ضد صلح» را مورد تعقیب قرار دادند، بدون اینکه تعقیب روشن و دقیقی از مفهوم «جنگ تجاوزکارانه» بر اسناد تاسیس این دادگاه ها ارائه شده باشد. در میان همه جنایاتی که در ماده ۵ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصاء گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه­ استثنایی دارد . تعریفی از این جنایت ارائه نشده است ، فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد .

وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشأت می­گیرد که از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود چنان که در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح بر اساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت ، در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارت اعلام داشت که جنایت بر ضد حقوق بین المللی را انسان ها مرتکب می گردند نه موجودات انتزاعی و تنها با مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می­توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا در آورد.

قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل متحد مصوب ۱۹۷۴ جنایت تجاوز را تعریف نکرده ولی اقدام تجاوزکارانه را تعریف کرده است. جنایت بر ضد صلح احصا شده در بند الف ماده ۶ منشور نورنبرگ عبارت بود از «طراحی، فراهم ساختن مقدمات، آغاز کردن یا انجام دادن جنگی تجاوزکارانه یا جنگی که ناقض عهدنامه ها، توافقات یا تعهدات بین المللی باشد یا شرکت جستن در یک طرح مشترک یا تبانی به منظور نیل به هر یک از امور فوق الذکر. شرکت کنندگان در کنفرانس رم نتوانستند در مورد جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت توافق کنند بنابراین در آخرین لحظات تصمیم گرفتند فقط در ماده ی ۵ اساسنامه به طور کلی به ذکر تجاوز در فهرست جنایت مشمول صلاحیت دیوان اکتفا کنند و تعریف دقیق آن را به تشکیل کنفرانس بازنگری محول کنند که می بایست ۷ سال بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ تشکیل شود.

پس از کنفرانس رم ، کمیسیون تهیه مقدمات تشکیل دادگاه بین المللی کیفری در بعضی از جلسات خود، موضوع جنایت تجاوز را در دستور کار خود قرار داد بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان با تقسیم مجمع دولت های عضو کارگروه ویژه جنایت تجاوز (agratian) تشکیل شد.

کارگروه سال ۲۰۰۸ تا ابتدا ۲۰۰۹ پیش نویس متن را تهیه کرد و این پیش نویس در کنفرانس بازنگری کامپالا تصویب شد.

در پژوهش حاضر با توجه به مصوبات کنفرانس کامپالا قصد داریم به سوالات ذیل به طور شایسته جواب دهیم.

سوالات پژوهش(مسأله تحقیق)

در میان همه جنایاتی که درماده ۵ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصا گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه استثنایی دارد. تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست. در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشات می گیردکه از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود. چنانکه در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارات اعلام داشت که جنایات بر ضد حقوق بین ­المللی را انسان ها مرتکب می­گردند نه موجودات انتزاعی تنها به مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می­توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا درآورد.

در نهایت ما می خواهیم به این ۲ پرسش پاسخ دهیم

۱- آیا تعریف جنایت تجاوز در اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (مصوب کنفرانس کامپالا) از جامعیت کافی برخوردار بوده و از لحاظ معیارهای بین المللی اصول حاکم بر مسئولیت کیفری فردی لزوم صراحت قوانین جزایی، تعریف قابل قبولی به شمار می رود یا خیر؟

۲- چه محدودیت هایی به صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز وارد شده و آیا این محدودیت ها قابل توجیه هستند یا خیر؟

فرضیات پژوهش

فرضیه ۱: تعریفی که در اصلاحیه اساسنامه به شرحی که به تصویب کنفرانس بازنگری کامپالا رسیده ارائه گردیداز جهات چندی با ابهام مواجه است ، از آن جمله: حصری بودن یا تمثیلی بودن مصادیق خاص اقدام تجاوزکارانه دولت در تعریف مذکور به طور روشن تعیین نگردیده مشخص نیست که آیا قطعنامه ی مجمع عمومی راجع به تعریف تجاوز تماماً برای دیوان به صورت یک سند الزام آور و لازم الاتباع در آمده یا خیر و به خصوص، نقش شورای امنیت در احراز اقدام تجاوزکارانه به طور دقیق تبیین نشده است.

فرضیه۲: مشروط ساختن صلاحیت دیوان به این که کلیه دولت های دخیل در اقدام تجاوزکارانه، پیش از امکان تعقیب می بایست با تصویب اصلاحیه صلاحیت دیوان را در این مورد پذیرفته باشند که باعث محدودیت شدید در حیطه صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز می شود.

سوابق مربوط

کتابهایی را میتوان نام برد که در این زمینه توضیحاتی را شامل میشود از جمله کتاب حقوق بین المللی کیفری ترجمه آقایان دکتر بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی و کتاب حقوق بین­الملل در جهانی نامتحد نویسنده آنتونیو کسسه ترجمه مرتضی کلانتریان کتاب های دیگری هستند که این مطالب را دارا باشند ولی تاکنون تحقیق تالیف به زبان فارسی انجام نشده وبه صورت ترجمه بوده زیرا کنفرانس کامپالا تازه تشکیل شده که این می تواند نوآوری تحقیق بنده را برساند و همچنین تحقیق بنده سابقه ی زیادی ندارد.

 اهداف پژوهش

۱- بررسی دقیق مقررات اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز و تفسیر صحیح این مقررات.

۲- بیان نقاط قوت و ضعف مقررات تصویب شده در این خصوص.

۳- تعیین مطلوبیت و عدم مطلوبیت تصویب متن اصلاحیه اساسنامه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

در میان همه جنایاتی که درماده ۵ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصا گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه استثنایی دارد. تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست. در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشات می گیردکه از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود. چنانکه در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارات اعلام داشت که جنایات بر ضد حقوق بین المللی را انسان ها مرتکب می گردند نه موجودات انتزاعی تنها به مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا درآورد.

 سازماندهی تحقیق وتقسیم بندی مطالب

ترتیب ارائه مطالب وسازماندهی آن در پایان نامه حاضر به صورت زیر شکل گرفته است :مطالب و مباحث پایان نامه به دو بخش اصلی تقسیم شده است. بخش اول با عنوان قواعد ناظر بر مشروعیت مخاصمات مسلحانه و تاریخچه جرم انگاری وتعقیب جنایت تجاوز می­باشد.در فصل اول از بخش نخست، دردو مبحث جداگانه ابتدا از دوران باستان تا جنگ جهانی اول مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است وسپس تحول حقوق بین­الملل از جنگ جهانی اول تا تصویب موافقتنامه لندن ومنشور نورنبرگ.در فصل دوم نیز در ابتدا در مبحث نخست به نظام ناشی از منشور ملل متحد ومحدود سازی توسل به نیروی مسلح پرداخته ودر مبحث دوم اعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی را مورد بررسی قرار داده است. بخش دوم نیز که به جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان بین ­المللی کیفری ومصوبات کنفرانس بازنگری کامپالا پرداخته که در فصل نخست،مذاکرات انجام شده در کنفرانس رم ونتایج آن،طی دو مبحث جداگانه در خصوص نکات مورد مناقشه کشورها در کنفرانس ونتایج آن و دستآورد محدود کنفرانس رم و مذاکرات تا زمان تشکیل کنفرانس بازنگری مورد بررسی قرار می­گیرد. در فصل دوم به بررسی نتایج کنفرانس کامپالا اختصاص دارد،در طی دو مبحث مستقل مفاد ماده ۸ مکرر در تعریف جنایت تجاوز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.مبحث پایانی این فصل به حیطه صلاحیت دیوان وچگونگی لازم الاجرا شدن اصلاحیه اختصاص دارد.نتیجه گیری آن ان شاءالله حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.

جنگ پدیده ای اجتماعی است که از دیر باز در روابط ملت ها وجود داشته و به همین منظور متون بسیاری برای تنظیم روابط حقوقی در زمان مخاصمه تهیه شده است. اهمیت این موضوع ، توجه حقوق دانان را به منظور یافتن شیوه های پیشگیری از آن به خود جذب کرده است . به رغم تلاش های انجام شده در سطح بین المللی به منظور کاهش و ممنوعیت توسل به زور ، همچنان شاهد مخاصمات


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:27:00 ب.ظ ]
 

استاد راهنما :جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور :جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

بیان مسأله

عنوان این پایان نامه حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل می باشد

در ابتدا باید تعریفی کلی ازحق شرط ارائه شود اینکه حق شرط چیست ودر حوزه حقوق بین الملل چه نوع کارائی وکاربردی دارد در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ معاهدات حق شرط در ماده ۲ بند ۱ اینگونه تعریف شد ه است :

حق شرط عبارتست از بیانیه ی یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تنفیذ ، قبول تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله ی آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد .

استفاده از حق شرط در نیمه ی دوم قرن نوزدهم رایج شده و اصولا” کارایی خاصی در عهدنامه های دو جانبه ندارد . در اینگونه موارد کشورهای مختلف گردهم می آیند . به دلیل اجتماع عظیم کشور ها در یک مجمع سبب می شود که به دست اوردن اتفاق آراء و یکسان بودن نظرات در مورد عهدنامه یا مضمون ان دشوار و ناممکن به نظر می رسد به همین دلیل اگر کشور ی در یک مورد خاص با سایر کشورها به توافق نرسید عضویت ان کشور در عهدنامه مزبور محدود می شود ولی از عضویت وی جلوگیری نمی شود البته این مسئله در مورد عدم توافق بر سر مسائل جزئی و فرعی عهدنامه صدق می کند و شامل مسائلی است که به بطن و ریشه ی موضوعات اصلی و اساسی عهدنامه صدمه ای وارد نمی سازد .

حق شرط در معاهدات و عهدنامه این گونه است که اگر کشورها را در استفاده از حق شرط آزاد گذاشت کشورهای شرکت کننده و الحاق به ان معاهده بیشتر خواهد شد و بر عکس اگر استفاده از حق شرط را کمی محدود تر کرد کشورهای شرکت کننده کمتر چنین معاهده ای را خواهند پذیرفت .

در پایان نامه مزبور هدف این است که حق شرط بر معاهدات را تعریف و تفصیل نموده سپس در خصوص این مورد اشاره ای به طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل نیز داشته باشیم

سوابق مربوط

در مورد حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل پژوهش جامع و کاملی صورت نگرفته است و تلاش اینجانب این است که با یاری گرفتن اساتید محترم علم حقوق بین الملل و آراء و نظرات کمیسیون اخیر حقوق بین الملل و نوشته ها و نظرات علما و حقوق دانان برجسته بین المللی تحلیل و تحقیق درستی در برداشت صحیح از حق شرط در معاهدات ارائه بنماییم.

فرضیه

اگر حق شرط در برخی معاهدات حساس پر رنگ تر لحاظ گردد کشورهای کمتری به سوی ان معاهدات به دلیل منافع ان گرایش پیدا می کند. برای نمونه می توان عضویت کشورها در مورد تعهداتی که در زمینه حقوق بشر بین کشورها منعقد می شود را نام برد و سوال دیگر آنکه کشورها می توانند منافعشان را در نظر گرفته و بر خلاف مفاد اصلی عهدنامه گام بردارند؟

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی معاهدات با توجه حق شرط هایی است که بر روی ان تحمیل می شود و این که در چه مواردی و به چه نحوی این حق شرط اعمال خواهد شد و در چه معاهداتی کاربرد دارد و در اخر اینکه طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل چه دیدگاهی نسبت به حق شرط بر معاهدات دارد .

گفتار اول: حق شرط چیست ؟

پروفسور لوتر پاخت، مخبر کمیسیون حقوق بین الملل، در نخستین گزارشی که در سال ۱۹۵۳ درباره ی حقوق معاهدات تهیه کرده بود، تعریف شرط را به علت پیچیدگی استثنائی آن غیر مفید و ساختگی اعلام کرد. صحت نظر لوتر پاخت، آنگاه اثبات می گردد که، به تعریف معاهده ۱۹۶۹، از این مفهوم توجه کنیم و ازآن تحلیلی دقیق به عمل آوریم. به موجب حرف (د) بند ۱ از ماده ی ۲ معاهده ی ۱۹۶۹، اصطلاح شرط، بر اعلامیه ی یک جانبه ای اطلاق می گردد که، هر دولت تحت هر نام و به هر عبارت، به وقت امضاء، تصویب، قبولی، تایید معاهده یاالحاق به آن صادر و با آن اعلام کند که اثر حقوقی بعضی مقررات معاهده را دراجرای یک معاهده نسبت به خود نمی پذیرد یا آن را [آن اثررا] تغییر می دهد .[۱]

در تعریف دیگری در مورد حق شرط، آمده: بیانیه ی یک جانبه ای که، یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، پذیرش، تایید یاالحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می کند که، اگر حقوق بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده، نسبت به خود را نمی پذیرد و یا آن را تغییر می دهد، حق شرط تنها نسبت به معاهدات چند جانبه، اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست.[۲] تعریف ذیل برگرفته از عهد نامه های حقوق معاهدات، به نظر کاملتر و رساتر می رسد. حق شرط، به اعلامیه ی یک جانبه ای گفته می شود که: هر کشوری یا سازمان بین المللی، تحت هر نام و به هر عبارت به هنگام امضاء، تصویب، قبولی، الحاق، تایید رسمی و تصدیق معاهده به آن صادر می کند و به وسیله ی آن منظور خود را در خصوص مستثنی کردن یا تغییر دادن اثر حقوقی برخی از مقررات آن معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود، بیان می دارد. جزء (د) بند۱ ماده ی ۲ [۳]

حقوقدان انگلیسی، مک نر، در تعریف حق شرط می گوید: حق شرط عبارتست از: مستثناء کردن یک یا چند ماده ی کنوانسیون و معاهده و یا تغییر آثار حقوقی یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده. پروفسور شارل روسو، در کتاب حقوق بین الملل عمومی می گوید: حق شرط عبارتست از اینکه: یکی از کشورهای طرف عقد اعلام کند، که می خواهد بعضی از مقررات معاهده را یا تغییر دهد به طور کلی نپذیرد و آن را به معنایی مشخص و معین تلقی نماید، یا به عبارت دیگر، حق شرط عبارتست از: تصریح قید یا قیودی که برخی از مقررات معاهده را نقض نماید.[۴]

با توجه به تعاریف فوق الذکراز کلمه ی حق شرط، این گونه استنباط و استدلال می شود که، حق شرط یک عمل یک طرفه یک جانبه ای است که از سوی یک دولت نسبت به بقیه ی دولتها اعلام واعمال می شود که، این حق یا حقوقی که دولت مزبور برای خود ادعا می نماید، نباید مخالف موازین کلی و اصولی کنوانسیون یا پیمان یا موافقت نامه ی مورد بحث باشد. بسیاری از کشورها در هنگام عقد و قرارداد یا توافقی میان یکدیگر سعی دارند که، آن توافق یا پیمان مزبور، تضاد و اختلافی با قوانین محلی (داخلی) کشورشان نداشته باشد. مثل کشور مصر که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حق ویژه ای برای خود قائل شد وآن حق هم این بود که، تاجایی که مقررات و مفاد داخل کنوانسیون با شریعت موازین و اصول اسلامی مغایرت نداشته باشد، آن مفاد و موازین نسبت به این کشور و تبعه ی آن، قابل اجراست و قابلیت اجراشدن دارد. یا مثلاً حق شرطی که کشورایران بر کنوانسیون حقوق کودک، در نظر گرفته که مفاد مقررات نباید مغایر با قوانین شرعی و احکام اسلامی باشند .

بخش اول: معنی لغوی حق شرط.

حق شرط، اصطلاحی است که بیشتر در حقوق بین الملل استعمال می شود. واژه ای که بیشتر در محافل بین المللی و نهادها و ارگان های سیاسی و بین المللی کاربرد و کارایی دارد .

دراینجا لازم است که، به تعریف لغوی اصطلاح حق شرط بپردازیم .

حق شرط، ترجمه ی انگلیسی واژه ی Reservation و واژه ی فرانسوی Reserve می باشد. درادبیات حقوقی، از معادل های دیگری نیز، استفاده شده. همچون: حق امتناع، شرط، تحفظ و حتی تحدید حق.

قید شرط، ترجمه ی واژه ی انگلیسی Reservation Clause می باشد و مقصود آن، ماده ای از معاهده است که در آن، صریحاً اجازه ی انشای شرط یا شرایط اعمال حق شرط، پیش بینی می شود .[۵]

در تعریفی که از حق شرط در دانشنامه ی ویکی پدیا، آمده، این است که: حق شرط یا تحفظ یا تمدید تعهد در حقوق بین الملل، به معنای خودداری ازاعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرفهای آن معاهده است. کنوانسیون وین، در مورد حقوق معاهدات ۱۹۶۹، حق شرط را این چنین تعریف کرده است: بیانیه ی یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می کند، که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده، به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی پذیرد یا آن را تغییر می دهد.

حق شرط تنها نسبت به معاهدات چند جانبه اعمال می شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست .[۶]در اینجا نقطه نظراتی که وجود داشت، بیان می دارند که حق شرط نوعی اذن درانشای شرط و شروطی در آن توافق یا معاهده ی مزبور می باشد. البته، نباید هیچ یک از شروط و شرایطی که دولت مزبور در نظر می گیرد، بر خلاف مفاد و اصول مقرر شده در آن معاهده باشد و دولتها نباید به صرف تشخیص مغایرت مفاد معاهده با قوانین داخلی، از رعایت آن موارد سر باز زنند. چرا که در صورتی که تخلفی از سوی هر کشوری نسبت به مفاد معاهدات و توافق پیش بینی شده صورت گیرد با دولت متخلف شدیداً و قانوناً برخورد خواهد شد .

استفاده از حق شرط، در نیمه ی دوم قرن ۱۹، نسبتاً رایج شده است و به خصوص در مورد عهدنامه های چند جانبه، زیاد به کاربرده می شود. اصولاً زمانی که کشورهای متعاقد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آراء در مورد مضمون یا نگارش هر یک از مواد عهدنامه غیرممکن یا بسیار مشکل است، حتی اگر بین آنها منافع مشترک یا در خصوص نکات اصلی و رئوس مطالب اساسی، اتفاق نظر وجود داشته باشد. اکثر علمای حقوق و سیاستمداران عقیده دارند که، چنانچه کشوری، در مورد یک موضوع خاص با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده، توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه، بهتر از زمانی است که، به یکباره از شرکت کشور مزبور جلوگیری شود. چرا که با توافق بر سر مسایل اصلی، اختلاف نظر در خصوص مسائل جزئی، قابل اغماض است [۷]

در خصوص حق شرط باید گفت: اگراستفاده از حق شرط را آزاد گذاشت، کشورهای بیشتری در عهدنامه ی مزبور حضور خواهند یافت. در نتیجه ممکنست، سبب سوء استفاده کشورها از مفاد عهدنامه و شروط نهاده شده بر عهدنامه ی مزبور و تفسیر مفاد به نفع کشور خودشان شود. اگر عهدنامه یا توافق پیش روی دولتها، اندکی از جانب موازین و قواعد محدود تر شده باشد و به اصطلاح عامیانه تر، آزادی بیش از اندازه را نداشته باشد، قطعاً کشورهای کمتری به سمت معاهده کشیده خواهند شد. چرا که اکثر کشورها، از پیوستن به یک معاهده هدفی جز کسب سود و منافع بیشتر برای کشورشان در نظر نمی گیرند. در چنین مواردی به نظر می رسد که، در یک معاهده ی چند جانبه که قوانین و مقررات خاصی نسبت به آن اعمال شده، کشورهای کمتری به سمت تصویب و قبولی و الحاق به آن سوق می یابند چرا که همان گونه که گفته شد، هر کشوری خواهان سود و منفعت بیشتر در یک معاهده در عرصه ی بین المللی، برای ملت و دولت خویش می باشد. ولی از سوی دیگر، باید به این نکته بسیار مهم توجه نمود که، اختلاف کشورها بر سر مسائل فرعی و جزئی نیز قابل اغماض و چشم پوشی است و می توان برخی از موارد را که به اصل و ماهیت معاهده(توافق) خللی وارد نساخته، نادیده گرفت و بر سر مسائل اصلی و اساسی، توافق و مباحثه نمود .

بخش دوم: تحلیل محتوای شرط

در مورد حق شرط و مسائل پیرامون آن، نظرات مختلف و بعضاً متضادی دراین خصوص از جانب کشورها، وجود دارد. برخی کشورها، وجود حق شرط را در معاهده لازم و ضروری می دانند. ولی برخی دیگراز کشورها، وجود حق شرط در معاهده را آفت پنداشته و معتقدند که هر معاهده باید خالی از هر گونه حق شرطی باشد.

برخی پویایی معاهدات بین المللی را نادیده گرفته و معاهده را چون متنی جامد وایستا به شمار آورده اند. حال آنکه معاهدات اصولاً خمیر مایه ی هر توافق بین المللی و رزرو، عامل اصلی و اساسی حیات معاهده و در نتیجه، عامل پویایی آن است. بنابراین، اگر کسانی معتقد بوده اند که، شرط عامل تضعیف روابط قراردادی دولت هاست و معاهده ی شرط پذیر معاهده ای ناقص است. شاید از این نکته غافل بودند که، فرض وجود معاهده ی کامل در جامعه ی بین المللی در حال تکامل اصولاً فرض بی محتواست. زیرا وجود شرط مبین تضادها و ناهمگونی هایی است که در جامعه ی بین الملل پویا وجود دارد. به عبارتی دیگر، شرط را نباید هرگز با معیارهای اخلاقی سنجید.[۸]

آن مساله ای که در حق شرط معاهد ات مطرح است آن است که، حق شرط نباید نسبت به متن و مفاد اصلی معاهده خللی وارد سازد. در واقع شرط و مفهوم آن، نباید مغایر با متن و ماهیت اصلی معاهده ی مزبور باشد. مساله دیگری در هنگام ایجاد شرط باید رعایت گردد آن است که، منافع اقلیت به همان اندازه ای دارای اهمیت باشد که منافع اکثریت است. یعنی نوعی توازن و تساوی میان حقوق کشورها برقرار است و هرگز هیچ کشوری، به هر دلیل موجه یا غیر موجهی، نمی تواند به متن اصلی آن معاهده، خللی وارد نموده یا آن را به رسمیت نشناسد.

فلسفی ، هدایت ا. ،حقوق بین الملل معاهدات ، تهران ، انتشارات فرهنگ نشرنو ، ۱۳۸۳ ، ص ۲۲۵[۱]

.[۲] http://Wikipedia. org


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:26:00 ب.ظ ]
 

بررسی فقهی و حقوقی

مهریه‌های غیرمتعارف و غیرعقلایی و آثار آن

استاد راهنما :

دکتر محمدجواد باقی‌زاده

استاد مشاور :

دکتر مهدی ذوالفقاری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: تبیین ماهیت مهریه و حکمت‌ها و کارکردهای آن
۱. معنای‌ لغوی مهریه ۱۰
۲. مهریه در اصطلاح ۱۱
۳. مستند فقهی پرداخت مهر ۱۲
۳ـ۱ مهر در قرآن ۱۲
۳ـ۲ مهر در سنت و روایات ۱۴
۴. تاریخچه مهریه ۱۷
۴ـ۱ مهریه در اقوام مختلف ۱۷
۴ـ۱ـ۱ مهریه در یونان قدیم ۱۷
۴ـ۱ـ۲ مهریه در عربستان قبل از اسلام ۱۷
۴ـ۲ مهریه در ادیان مختلف ۱۹
۴ـ۲ـ۱ مهریه در حقوق زرتشتی ۱۹
۴ـ۲ـ۲ مهریه در آیین یهود و مسیحیت ۱۹
۴ـ۲ـ۳ مهریه در حقوق اسلام ۱۹
۴ـ۲ـ۴ مهریه در ایران ۲۰
۵. جایگاه مهریه ۲۲
۶. فلسفه و حکمت‌های پرداخت مهر ۲۳
۶ـ۱ حکمت پرداخت مهر در روایات ۲۳
۶ـ۱ـ۱ استحباب کم بودن مهریه ۲۴
۶ـ۱ـ۲ نکوهش مهر زیاد ۲۵
۶ـ۱ـ۳ فلسفه وجوب مهریه ۲۶
۶ـ۲ حکمت پرداخت مهر در دیدگاه برخی ‌اندیشمندان مسلمان ۲۶
۶ـ۲ـ۱ مهریه در مقابل استمتاع ۲۶
۶ـ۲ـ ۲ مهریه در مقابل بضع ۲۶
۶ـ۲ـ ۳ مهریه پاسخی به نیاز فطری ۲۶
۶ـ۲ـ ۴ مهریه مکمل سهم الارث ۲۶
۶ـ۲ـ ۵ مهریه وثیقه‌ای در مقابل طلاق ۲۷
۶ـ۳ حکمت‌ پرداخت مهر از نظر جامعه‌شناسان ۲۷
۶ـ۳ـ۱ نظریه کارکردگرایی ۲۷
۶ـ۳ـ ۲ نظریه مبادله ۳۰
۷. علل افزایش میزان مهریه در عصر حاضر ۳۰
۸. تدابیر اسلام برای مهار طلاق ناشی از مهریه ۳۷
فصل دوم: احکام مهریه
مقدمه ۳۹
۱ـ ماهیت فقهی، حقوقی مهریه ۳۹
۱ـ۱ـ تعریف مهریه ۳۹
۱ـ۲ـ مهریه و ماهیت‏حقوقى آن: ۴۱
۱ـ۳ـ اقسام مهر ۴۱
۱ـ۴ـ مقادیر و مصادیق مهریه ۴۳
۱ـ۵ـ شرایط صحت مهریه ۴۹
۱ـ۶ـ استحقاق و عدم استحقاق مهریه در صورت عدم تعیین مهریه ۵۴
۱ـ۷ـ معیوب بودن مهریه قبل یا بعد از عقد نکاح ۵۵
۱ـ۸ـ نکات مختلفى درباره مهر ۵۷
فصل سوم: مهریه‌های غیرعقلایی
۱ـ مهریه غیرمتعارف و غیر عقلایی ۶۳
۲ـ کارکردهای منفی افزایش مهریه ۶۷
۳ـ راهکارهای جلوگیری از مهریه‌های غیرمتعارف ۷۱
۴ـ پیشنهادات ۷۴
سخن نهایی ۷۵
فهرست منابع ۷۶
چکیده انگلیسی ۸۲

چکیده
تعیین مهریه‌های غیرمتعارف و غیرعقلایی به دلیل فقدان قدرت بر تسلیم آن از نظر فقهی و حقوقی باطل انگاشته می‌شود و از عوامل تداوم زندگی زناشویی به شمار نمی‌آید بلکه آثار نامطلوبی را درپی خواهد داشت. در این رساله سعی شده است تا با گردآوری اطلاعات به شیوه‌ی کتابخانه‌ای به بررسی کتب فقهی وحقوقی مهریه‌های غیرمتعارف و غیرعقلایی و آثار آن پرداخته شود تا شاید در یک مجموعه‌ی مدوّن اطلاعات سودمندی در اختیار طالبان این مباحث قرار دهد. به همین جهت با توجه به جایگاه مهریه به عنوان یک سنّت کهن در سیره‌ی قولی و عملی ائمه وتفاوت نگرش مردم درزمان حال به تبیین و روشنگری اقسام مهریه، صحت و بطلان آن، ماهیت فقهی و حقوقی آن، تفاوت‌ مهریه‌های غیرمتعارف و غیرعقلایی و احکام مربوط به هر یک، علل افزایش میزان مهریه و. پرداخته شده است.
بنابراین در خصوص مهریه رجوع به اصل دین، یکی از منابع مهم تولید ارزش و تعریف رفتار بهنجار در جامعه‌ی ماست. مهریه‌‌های غیرمتعارف و غیرعقلایی از منظر دینی یک ناهنجاری شمرده می‌شوند. روایات متعددی بر سبک بودن مهریه تأکید می‌کنند و افزایش آن را منشأ خصومت می‌دانند. برخی از جامعه‌شناسان نیز در شناساندن رفتارهای بهنجار از رفتار نابهنجار فقط به تعاریف مرسوم در منابع غربی توجه می‌کنند و احیاناً در تحلیل و تبیین آنها دچار اشتباه می‌شوند.
واژگان کلیدی: مهریه، مهریه‌های غیرمتعارف، مهریه‌های غیرعقلایی
مقدمه
زندگی مشترک که با میثاق مقدس ازدواج آغاز می‌شود، یکی از با ارزش‌ترین نعمت‌هایی است که خداوند متعال جهت تکامل انسان‌ها قرار داده است. بی‌تردید چنانچه امر ازدواج با شرایط منطقی، صحیح و منطبق با اصول موجود در شرع مقدّس اسلام انجام پذیرد، حاصلی جز نزدیکی به معبود یکتا و آرامش انسان نخواهد داشت. یکی از شرایط ازدواج که لازم است پیش از وقع عقد زن و مرد بر سر ان به توافق رسند، مسأله‌ی مهریه است.
بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام، شایسته است با تعیین مهریه‌ی متعادل، با توجه به اصول شرعی و در حدی که افراط و تفریط نباشد، پایه‌های یک زندگی مشترک از ابتدا به گونه‌ای صحیح بنا نهاده شود. «براساس آیه‌ی ۴ سوره‌ی نساء «واتو انساء صدقاتهن نحله.» فلسفه‌ی شرع مقدس برای مهریه یک نوع هدیه دادن است. سنت پیامبر در این زمینه در مورد حضرت زهرا(س) و زنان پیامبر مهر السنه بوده و زیاد نبودن مبلغ مهریه، به عنوان امری پسندیده تلقی می‌شده است.
در اجتماع کنونی ما که نوعاً ازدواج‌ها دچار آسیب شده است، برخی خانواده‌ها برای فرار از تزلزل و جدایی، در موقع پیوند ازدواج مهریه‌ی دختر را خیلی بالا گرفته و از این گذرگاه می‌کوشند تا پیوند ازدواج را استحکام ببخشند؛ غافل از این که همین دوراندیشی راساً و مستقلاً عامل تزلزل و تضعیف خانواده می‌گردد.
با توجه به این که در حال حاضر در کشور ما بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون جوان در آستانه‌ی ازدواج قرار دارند و یکی از شرایط لازم امر ازدواج در شرع مقدس اسلام مسأله‌ی مهریه است و نظر به این که ۷۸ درصد از جوانان، مهریه‌ی سنگین را موجب گریز از ازدواج می‌دانند، تعیین میزان مهریه به نوع که هم قابل پرداخت بوده، و هم جلوی هر گونه سوء استفاده‌ی احتمالی را بگیرد، تبدیل به یکی از معضلات اجتماعی گردیده است. لذا مطالعه‌ی وضعیت مهریه در ازدواج جوانان امروزی، آسیب‌شناسی آن به منظور برنامه‌ریزی جهت تسهیل امر مقدس ازدواج و برطرف نمودن موانع آن ضروری می‌باشد.
پرداختن قرآن کریم به موضوع مهریه در برخی از آیات(نساء آیه‌ی ۴ و ۲۴) نشان‌دهنده‌ی اهمیت آن در زندگی انسان است. در اسلام، مسأله‌ی مهر و پرداخت آن تا آن درجه اهمیت دارد که در سنت اسلامی زن نمی‌تواند از پذیرش مهریه، ولو به مقدار ناچیز، سرباز زند. «مهریه به آن درجه از اهمیت نیست که عدم پرداخت آن موجب گسستن زندگی گردد، اما تعیین مهریه برای زن، نوعی عنایت و توجه به اوست.
دین مبین اسلام نسبت به اصل مهریه نظر کاملاً روشنی ارائه می‌دهد و شرط صحت عقد نکاح را در تعیین میزان مهریه می‌داند، اما نسبت به مقدار آن کمینه و بیشینه‌ای تعیین ننموده و به توصیه‌های اخلاقی با توافق طرفین بسنده نموده، اما شرایطی را در تعیین مهریه لحاظ کرده است.
با وجود آن که دین اسلام بر سبک بودن مهریه تأکید دارد، اما بررسی میزان مهریه‌ها در سال‌های اخیر افزایش میانگین مهریه را نشان می‌دهد. از آن جا که پدیده‌ی افزایش مهریه در ایران نسبتاً جدید است ریشه‌های آن را باید در شرایط سال‌های اخیر بررسی نمود. مطالعات نشان می‌دهد که عوامل زیادی افزایش مهریه را تحت الشعاع خود قرار داده که به طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: نسیه بودن مهریه، وقوع تغییراتی در نظام باورها، نگرش‌ها، رفتارها، انتظارات و ترجیحات اکثریت افراد جامعه و غلبه‌ی نگرش‌های مادی، تحرکات اجتماعی و ایجاد فرصت‌های جدید و استقلال‌طلبی نسبی برای زنان، مهار طلاق و کنترل نوجویی‌های مردان با توجه به بالا رفتن آمار طلاق، افزایش ارتقای منزلت اجتماعی زنان، تشریفات ازدواج، چشم‌و هم‌چشمی‌ها، کمال‌یابی‌، شیوع ازدواج‌های برون فامیلی، تضعیف اعتماد اجتماعی، ترویج بی‌بند و باری و غیره.‌
افزایش مهریه با وجود آن که طلاق را برای مرد مشکل می‌سازد پیامدهای منفی به دنبال دارد. افزایش سن ازدواج و عدم تأمین نیازهای روحی و جسمی جوانان، تغییر در نوع همسرگزینی، کاهش نرخ ازدواج، ایجاد خصومت و دشمنی، تحمل اجباری زندگی‌های تصنعی، تحت‌الشعاع قرار گرفتن ارزش‌های دین، افسردگی، عصبیت و بدبینی، رواج فحشاء، حیله‌گیری و بداخلاقی، عدم وفای به عهد و از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی از جمله این پیامدهاست.
فلسفه‌ی مهریه در اسلام تبیین مطلوب بودن زن و طالب بودن مرد است. خداوند مهریه را تعیین فرمود تا مرد به وسیله‌ی مهریه صداقت خود را در ابراز علاقمندی نشان بدهد. با توجه به فلسفه‌ی مهریه، تعیین مهریه متناسب در حفظ زندگی زناشویی نقشی مهم ایفا می‌کند، زیرا همان گونه که مهریه‌ی سنگین در اسلام ناپسند شمرده شده، مهریه‌های اندک و حتی قرار ندادن مهریه نیز نامعقول می‌باشد. چون مهریه نشان از احترام مرد و زن است و نبودن یا اندک بودن آن موجب می‌گردد که زن خود را در مقابل زنان هم ردیف خود محقر و کوچک ببیند و آسیب‌های روحی و روانی به وی وارد آید. این در حالی است که در صورت زیاد بودن میزان مهریه مرد همیشه خود را مطیع و فرمان‌بردار زن خواهد دید و از ترس این که زن بنا به دلایلی مهریه‌ی خویش را مطالبه نماید، سعی می‌کند بنا به خواسته‌ی زوجه عمل نماید.
«مهریه»، جزو حقوق امضایی شرع مبین اسلام است. در دین اسلام احکام و حقوق به دو دسته امضایی و تاسیسی تقسیم می‌شوند. احکام امضایی از پیش از اسلام وجود داشته‌اند و شارع مقدس آنها را یا کاملا پذیرفته است یا با اندک تغییراتی جزو احکام و حقوق اسلامی برشمرده است. حال آنکه احکام تاسیسی برای نخستین بار توسط شارع مقدس وضع شده‌اند و مسلمانان موظف شده‌اند از این احکام و حقوق پیروی کنند. هنگامی که می‌گوییم «مهریه» جزو احکام و حقوق امضایی است، بدین معنی نیز هست که «مهریه» جزو حقوق عرفی جامعه بوده و شارع مقدس آن را به رسمیت شناخته است. بنابراین وجه عرفی «مهریه» را نباید فراموش کرد، ضمن آنکه در اسلام عنوان «مهرالسنه» که مهریه حضرت فاطمه سلام‌الله علیهاست و به عنوان میزان مهریه‌ای که سنت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:24:00 ب.ظ ]
 


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه:
   مواد غذایی محیط های بسیار مناسبی برای رشد انواع میکروب ها، انگل ها و حشرات می باشند و بدیهی است که در معرض فساد و بیماریزایی قرار دارند (کریم، ۱۳۸۲). در حال حاضر فساد و مسمومیت های ناشی از مصرف غذاهای آلوده سالیانه زیان های مالی و جانی بسیاری را بر جوامع انسانی وارد می سازد. به عنوان مثال هزینۀ هر مورد از موارد ابتلاء به اسهال نوزادان حداقل پنجاه دلار برآورد شده است که در سطح جهان هزینه ای که در این رابطه بااین بیماری در همان سال مصرف شده به پنجاه میلیارد دلار می رسد (ابراهیمی محمدی، ۱۳۸۸). زیان های ناشی از مسمومیت های غذایی را اگر به اختصار بیان کنیم عبارتند از هزینه های پزشک، بستری شدن، درمان، درمان های حمایتی، هزینه های ناشی از حذف غذاهای آلوده، کنترل محصولات، پژوهش در این زمینه و پیگیری آن، کاهش سرمایه، کاهش ارزش صادرات، کاهش تولید، کاهش درآمد توریسم و نظیر آن ها (رضویلر، ۱۳۸۱). موارد مذکور وقتی که با کمبود مواد غذایی در جوامع غیر صنعتی همراه شود، بیشتر نمود پیدا می کند. با توجه به افزایش روزافزون افراد بشری و نیز با در نظر داشتن این موضوع که سلامت جسمی در گروی تغذیۀ صحیح و اصولی می باشد، نیاز به حفظ منابع موجود غذایی در حد امکان بیشتر می شود (Varnam,1991).
     امروزه استفاده از غذاهای آماده و نیمه آماده در فروشگاه های مواد غذایی، رستوران ها و اغذیه فروشی ها به صورت گرم و سرد رو به افزایش گذاشته است. در این بین گوشت قرمز فراورده ایست که مصارف زیادی به صورت مصرف مستقیم در منازل، رستوران ها، کبابی ها، در تهیۀ انواع فراورده های گوشتی نظیر همبرگر، سوسیس و کالباس، کلوچه های گوشتی و دارد که با توجه به مصرف زیاد این مادۀ غذایی توجه به کیفیت، سلامت و بهداشت آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و در این راستا توصیه ها و دستورالعمل های زیادی به منطور ارزیابی و کنترل بهداشتی این ماده از تولید تا مصرف ارائه شده است.
   توجه به این نکته که با وجود پیشرفت علوم و صنایع غذایی، بیماریهای ناشی از غذا به عنوان مهمترین مسئله در جهان باقی مانده است و اینکه در سراسر جهان صدها میلیون انسان به بیماریهای قابل انتقال از طریق غذا و آب مبتلا می شوند، دقت در ارزیابی ها را بیشتر نمایان می سازد. این مسئله در کشورهای در حال توسعه و در میان افرادی که به ضعف سیستم ایمنی و یا سوء تغذیه مبتلا هستند در حال افزایش است. نکتۀ قابل تأمل این است که در حین دهه گذشته، افزایش قابل توجهی در گزارش بیماری های ناشی از غذاهای آلوده وجود داشته است. یکی از روش های اجتناب از آلودگی، عرضه مواد غذایی به صورت بسته بندی است. امروزه در اکثر کشور های صنعتی مواد غذایی پروتئینی، لبنی، سبزیجات و میوه جات و بسیاری از مواد غذایی دیگر خام و پخته شده جهت حفظ سلامتی مردم به صورت بسته بندی عرضه می گردد. متأسفانه در کشور ما هنوز بسیاری از مواد غذایی و از جمله گوشت به صورت سنتی تهیه و عرضه می گردد. البته لازم به ذکر است که با وجود گسترش زندگی صنعتی همزمان با رشد تکنولوژی و توسعه مراکز تهیه مواد غذایی، که رواج غذاهای بسته بندی شده و آماده مصرف و توسعه صادرات و واردات آن ها در سطح بین المللی را به دنبال داشته است، این گونه تسهیلات با وجود این که توانستند در سطح وسیعی مسئله تقاضای روز افزون مواد غذایی را پاسخگو باشند، ولی خود مسائل جدید از قبیل گسترش همه گیری مسمویت های غذایی را به دنبال داشته است. از طرفی دیگر با افزایش جمعیت انسانی در سطح جهان روبه رو هستیم ( سلطان دلال، م. و همکاران، ۱۳۸۶).
     در میان باکتری های بیماریزا گونه های سالمونلا در ارتباط با شیوع در محدوده گوناگونی از غذاها شامل ماهی، لبنیات، سبزیجات، گوشت و فرآورده های گوشتی بوده اند. مطالعات انجام شده نشان داده که فراوانی آلودگی گوشت به سالمونلا در کشورهای مختلف متفاوت است. آلودگی مواد غذایی با این پاتوژن ممکن است در مراحل مختلف زنجیره غذایی شامل تولید، فرآوری، توزیع، خرده فروشی ها و دست زدن یا آماده نمودن ایجاد شودطبق بررسی های به عمل آمده تعداد افراد مبتلا به بیماری سالمونلوز در طول یکسال در ایالات متحده حدود ۲ میلیون نفر تخمین زده می شود. عمدتاً پذیرفته شده که سالمونلوز از طریق خوردن مواد آلوده منتقل می شود.
   امروزه سالمونلا با بیش از ۲۶۰۰ سرووار یکی از شایع ترین علت های مسمومیت در جهان است. باعث بروز بیماری در بسیاری از افراد در طول سال می شود و اکنون سال هاست که سالمونلوزیس در بسیاری از کشورها تحت کنترل است و به نظر می رسد این میکروب مسئله ای علیه عموم بوده باشد. مرگ و میر ناشی از این میکروب کمتر از بقیۀ بیماری های منتقله از راه غذاست، ولی شیوع بالایی دارد.
   این باکتری معمولاً لولۀ گوارش و و دستگاه لنفاوی را درگیر می کند و در صورت عدم درمان فوری حتی ممکن است به مرگ منتهی شود. همۀ افراد در معرض خطر آلودگی هستند، ولی افراد پیر، کودکان و کسانی که نقص سیستم ایمنی دارند بیشتر در معرض خطر هستند. همچنین در مناطقی که از نظر بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی پایین هستند، شایع تر است.
<spa
n style=”color: #000000;”>   شناسایی سالمونلا در گوشت و بسیاری از مواد غذایی به طور معمول از طریق کشت میکروبی انجام می شود. اما این روش ها زمان برند. و دقت و حساسیت کافی ندارند. برخی از آزمون های سرولوژیکی نیز مورد استفاده دارند. اما آن ها نیز محدودیت های خاص خود را دارند.
   با توجه به مطالب فوق و ذکر و مخاطراتی که سالمونلوز از نظر بهداشت عمومی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام دارد عنوان پایان نامه حاضر جهت بررسی این مسئله انتخاب شده است. چنانچه اهداف این تحقیق آن بود که با بهره گرفتن از آغازگرهای اختصاصی و با کمک روش Multiplex-PCR تشخیص سریع باکتری سالمونلا که حاوی ژن invA به عنوان عامل حدت می باشد، در گوشت گاو تازه توزیع شده در سطح فروشگاه های گوشت شهرستان سنندج مورد بررسی قرار گرفت و بدینسان درصد آلودگی گوشت تازۀ گاو به باکتری سالمونلا به روش مذکور مشخص گردید. همچنین با بهره گرفتن از تشخیص پرایمرهای اختصاصی flic و Prot6E جدا سازی گونه های سالمونلا تایفی موریوم(Salmonella typhimorium) و سالمونلا انتریتیدیس (Salmonella enetritidis) اعمال شد و درصد آلودگی به این میکروارگانیسم های بیماریزا مشخص گردید. باشد که به دنبال پژوهشهای فراوانی که تا کنون انجام گرفته، این پایان نامه نیز بتواند به عنوان قدمی هر چند کوچک در تحقیقات گسترده تری که در آینده و در این رابطه انجام می پذیرید مفید و موثر واقع گردد.
خانواده انتروباکتریاسه[۱]
۱-۱-۲ مقدمه:
   خانواده انتروباکتریاسه، بزرگ ترین و نامتجانس ترین مجموعه از مهم ترین باسیل های گرم منفی را تشکیل می دهد (موری، ۱۳۷۱). انتروباکتریاسه ها در طبیعت بسیار فراوان هستند. در روده حیوانات (مخصوصاً پستانداران)، روده انسان، خاک، آب، غبار هوا و گاهی برخی فرآورده های غذایی و سبزیجات آلوده نیز وجود دارند(همتی، ۱۳۷۰).
   آلودگی آب به مدفوع از طریق اثبات حضور اشرشیا کولای[۲] که زیستگاه طبیعی آن روده است مشخص می گردد.گونه های کلسیلا[۳] شامل کلسیلا پنومونیه[۴]، انتروباکتر[۵] و سیتروباکتر[۶]، از سبزیجات، خاک اره و بستر اسب ها جدا شده اند (کارتر و وایس، ۲۰۰۴). تعدادی از اعضای این خانواده(نظیر شیگلا[۷] ، سالمونلا[۸] و یرسینیا[۹]) همیشه به همراه بیماری های انسانی مشاهده می شوند، در حالی که عده ای دیگر (نظیر اشرشیا کولای، کلبسیلا پنومونیه و پروتئوس میرابیلیس[۱۰]) علاوه بر این که در حالت فیزیولوژیک در فلور طبیعی یافت می شوند، قادر به ایجاد عفونت های فرصت طلب[۱۱] نیز             می باشند (موری، ۱۳۷۱). بعضی از آن ها جزء فلور معمولی روده نمی باشند مثل سالمونلا و شیگلا. یعنی چنان چه از کشت مدفوع به دست آیند دلیل بر بیماری و یا ناقل بودن شخص خواهد بود (همتی، ۱۳۷۰). باکتری های روده ای مسئول اغلب عفونت های بیمارستانی می باشند (رحیمی، ۱۳۸۶).
در این خانواده مهم ترین عوامل بیماری های گوارشی از قبیل عامل تب تیفوئید[۱۲] و دیسانتری باسیلی وجود دارد (رحیمی، ۱۳۸۶).
۲-۱-۲طبقه بندی:
   تمایز و تعیین صفات انتروباکتریاسه ها بر پایه انواع واکنش های بیوشیمیایی، کشت و ساختار آنتی ژنی استوار است. انتروباکتریاسه ها با این روش های معمولی بیش از سایر باکتری ها شناخته شده اند. تمایز دقیق بین گونه های انتروباکتریاسه امکان پذیر نیست و گاهی مشخص کردن سویه های حد واسط دشوار می باشد. ناکافی بودن ملاک های تمایزی معمول به عنوان اساس رده بندی رسمی در این خانواده به چشم می خورد. امروزه معلوم گردیده که انتروباکتریاسه ها را می توان فراتر از رده و جنس و گونه تقسیم بندی کرد و این تقسیم بندی فراتر بر اساس روابط ژنتیکی به ویژه ترکیب ژن های کروموزومی بین گونه ها انجام می گیرد (گلباز جباری، ۱۳۷۵).
   تا سال ۱۹۷۲ تنها ۲۶ گونه در این خانواده نام گذاری شده بود در صورتی که در حال حاضر بیش از ۲۸ جنس و ۸۶ گونه در این خانواده وجود دارد و ۱۱ دسته[۱۳] دیگر نیز به عنوان گروه های روده ای وابسته ذکر می شوند که برای نام گذاری احتیاج به بررسی بیشتری دارند. خوشبختانه تنها ۲۵ گونه از باکتری های خانواده انتروباکتریاسه پاتوژن های مهمی برای انسان و حیوانات بوده و از نمونه های مرضی جدا می شوند. گونه های دیگر به ندرت از انسان گزارش شده اند (زهرائی صالحی، ۱۳۷۸؛ شیمی، ۱۳۷۶).
   بیشتر عفونت های بالینی مربوط به چند جنس معدود است که عبارتند از: اشرشیا کولای، پروتئوس، کلبسیلا، سالمونلا، شیگلا، یرسینیا و انتروباکتر. ۷۲ گونه دیگر فقط ۱ تا ۲ درصد از موارد بالینی را شامل شده اند (
رحیمی، ۱۳۸۶؛ جاکلیک و همکاران، ۲۰۰۳).
۳-۱-۲مورفولوژی:
   باکتری های خانواده انتروباکتریاسه، باسیل های گرم منفی با اندازه متوسط (۶-۱ ´ ۱-۳/۰ میکرومتر) و فاقد هاگ می باشند. برخی از این باکتری ها دارای تاژک از نوع اطرافی[۱۴] بوده و در نتیجه متحرک         می باشند، در صورتی که برخی دیگر نظیر شیگلا و کلبسیلا فاقد تاژک و غیرمتحرک اند. البته گونه تاتوملاپتیسئوس[۱۵] برخلاف باکتری های متحرک این خانواده به وسیله تاژک های جانبی یا قطبی و تحت قطبی حرکت می کند. برخی از گونه ها دارای فیمبریه یا پیلی می باشند که باعث بروز خصوصیات جدید در این گونه ها از جمله خاصیت چسبندگی و اتصال به گلبول های قرمز و مخاط روده میزبان می گردد. همچنین برخی از باکتری های این خانواده دارای لایه لعابی به نام کپسول هستند که این ساختمان بیرونی در کلبسیلا مشخص تر است (زهرائی صالحی، ۱۳۷۸؛ شیمی، ۱۳۷۶). در برخی مانند اشرشیا کولای به صورت یک لایه نازک می باشد و در برخی دیگر وجود ندارد (همتی، ۱۳۷۰). دیواره سلولی از مورئین[۱۶]، لیپوپروتئین، فسفولیپید و لیپوپلی ساکاریدها تشکیل شده که به صورت لایه هایی بر روی یکدیگر قرار گرفته اند. قسمت لیپوپلی ساکاریدی حاوی زنجیره های جانبی اختصاصی پلی ساکاریدی است که صفات آنتی ژنی گونه های مختلف را تعیین و همچنین دارای فعالیت آندوتوکسینی است (جاکلیک و همکاران، ۲۰۰۳).
۴-۱-۲خواص کشت:
   همه باکتری های این خانواده در شرایط هوازی و بیهوازی رشد کرده و به اصطلاح بیهوازی اختیاری هستند (زهرا صالحی، ۱۳۷۸). بافت ها، مدفوع، بخشی از روده، ادرار، شیر، خون و سایر نمونه های بالیتی جهت کشت مورد استفاده قرار می گیرند (کارتر و وایس، ۲۰۰۴).
تمامی آن ها روی محیط معمولی ژلوز و آبگوشت مغذی به خوبی رشد می کنند. در محیط آبگوشت مغذی به طور کلی بعد از ۲۴ ساعت کدورت یکنواخت ایجاد می کنند، طوری که اگر لوله کشت را

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ب.ظ ]
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

جرائم سازمان یافته ، به عنوان یکی از مهم ترین معضلات شناخته شده قرن بیست و یکم ، سیاست های پیش گیری از جرم را در سر تا سر دنیا دچار بحران نموده است .ارتکاب این جرائم متضمن آثارسوء فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی غیر قابل جبران در سطوح ملی و بین المللی می باشد. ایران به عنوان یکی از مناسب ترین کانون های جرم سازمان یافته به صورت قابل توجهی تحت تأثیر جرائم مزبورقرار گرفته است . سازمان ملل متحد با توجه به آثار و خطرات مزبور همچنین با آگاهی از عدم پاسخ دهی اقدامات پراکنده منطقه ای و بین المللی به منظور هماهنگ نمودن سیاست های پیش گیری و مبارزه با جرائم سازمان یافته به تدوین و تصویب کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و همچنین کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی (مریدا) اقدام نموده است.جرم سازمان یافته عبارتست از فعالیت های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی با هم برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب اعمال مستمر مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می کنند.

‎واژه های کلیدی: حقوق جزای بین الملل، جرایم سازمان یافته ، قاچاق انسان

مقدمه

در طول تاریخ حیات بشری همواره موضع عدالت سر فصل آرمانهای انبیای بشر بوده و ساختن جامعه ای عاری از خشونت، ظلم، ترور، تبعیض، نابرابری و سرشار از عدالت، فضیلت، رحمت، مودت، شرافت، عزت و امنیت، آرمان شهر رویایی و مدینه فاضله خواستنی انسان را تصور و ترسیم نموده است. [۱] در طول تاریخ جرم پدیده ای نفرت انگیز برای مردم و جامعه بوده و مجرمین افرادی نامطلوب بحساب می آمده اند. همواره در تعالیم دینی و مذهبی و حتی در مکاتب غیر الهی مثل بودائسیم و هندوئسیم آموزگاران بزرگ آنان و پیامبران انسانها را به عمل به طریقه درست که یا مبتنی بر تعالی الهی باشد و یا برخلاف اخلاق حسنه نباشد دعوت نموده اند.

اما همیشه گروهی از افراد بوده اند که بنا به دلایل بسیاری مثل راحت طلبی، خشونت طلبی، مال اندوزی و.، به راه هایی غیر مشروع و غیر قانونی برای رسیدن به اهداف خود دست یا زیده اند که با اینکار خود، خود را رو در روی مردم و جامعه قرار داده اند. چنین افرادی هر چند که به ماهیت نامطلوب عمل خود واقف هستند ولی با اینحال باز هم به اعمال خود ادامه می دهند و طعم کسب مال نامشروع به شیوه ای راحت طلبانه و نیز رسیدن به احساس غرور و قدرت ناشی از اعمال خود را بر اجرای قانون و شرع ترجیح داده و از سوی دیگر هم جامعه در قالب قانون و مجریان قانون در طول تاریخ با آنان دست به مبارزه می زده است و بسته به شرایط تاریخ و موقعیت جامعه گاهی موفقیت با مجرمین بوده و گاهی هم با قانون بوده است.

گاهی جرائم بصورت گروهی صورت می گرفت که از قدیم می توان عمده ترین گروه های سازمان یافته مجرمان راهزنان و دزدان دریای محسوب نمود. ولی با گذشت زمان و خصوصاً در دوران معاصر جرائم سازمان یافته دیگری هم پا به عرصه وجود نهادند.

آنچه که ما در این فصل قصد بررسی آن را داریم ابتدا تعاریف ارائه شده از جرائم سازمان یافته و بعد تاریخچه جرائم سازمان یافته است و بعد از آن عناصر تشکیل دهنده جرائم سازمان یافته و ویژگی های سازمانهای جنایی و بعد معرفی اجمالی جرائم سازمان یافته و در آخر معرفی گروه های مجرم سازمان یافته را خواهیم داشت.

 الف)بیان مسئله

دراین پایان نامه به تشریح قوانین و جرائم سازمان یافته بطور خاص قاچاق انسان بین قوانین ایران و حقوق بین الملل پرداخته می شود عمدتا منظور از ارتکاب این نوع جرائم تحصیل منافع مالی است مقایسه برخی از قوانین جزایی ایران و بین الملل می تواند نقاط ضعف و قوت حقوق جزایی ایران را بیان میکند.

ب)سوالات تحقیق

۱-آیا جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران یکسان است؟

۲-جرائم سازمان یافته در مورد قاچاق انسان به چه صورت می باشد؟

۳-مشابهات و تفاوتهای جرائم سازمان یافته در ایران و حقوق بین الملل چیست؟

ج )فرضیه های تحقیق

۱-اجزا و اجرای جرائم سازمان یافته و بطور خاص قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران در مقایسه با بین الملل دارای تفاوتهایی است.

۲-قوانین موجود در کاهش جرائم کاملا موثر نیستند.

۳-در کشور ما ابعاد گسترده این جرائم در حال بررسی و در بعضی موارد قوانین کافی نیست.

د)اهداف تحقیق

۱- بررسی و شناسایی جرائم سازمان یافته در ایران و بین الملل

۲- یافتن راهکارهای جدید و قانونی جهت قانون گذاری بمنظور کاهش قاچاق انسان

۳- تعیین نواقص موجود در زمینه قوانین مرتبط با قاچاق انسان و ارائه راهکار برای کم کردن موانع موجود

ه)جنبه نوآوری وجدیدبودن تحقیق

مطالعه و بررسی جرائم سازمان یافته با توجه به گسترش روز افزون این جرائم و افزایش انواع مختلفی از این جرائم می تواند دریچه ای جدید بر روی محققین باز کند. قاچاق انسان و شناسایی قوانین موجود می تواند طرحی نو باشد که در قالب این پایان نامه ارائه گردد.

 و)نوع روش تحقیق

عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعه کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است و همچنین به بررسی مراجع لاتین در اینترنت و ترجمه مقالات مرتیط پرداخته شده است.

بخش اول:تعریف جرم سازمان یافته

از جمله مهمترین خطرهایی که جامعه جهانی را در آستانه هزاره سوم به طور جدی تهدید می کند «جرم سازمان یافته» است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروه های مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگی های خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شود.[۲]

برای نخستین بار جامعه شناسی آمریکایی اروین ساتراند، در سال ۱۹۴۶ از مفهوم جرائم یقه سفیدان[۳] (به عنوان یکی از انواع جرائم سازمان یافته) که «توسط اشخاص صاحب مقام و دارای منزلت در زمینه شغلی رخ می دهند» یاد کرد. پس از آن تعاریف متعددی از سوی صاحبنظران مطرح شد که دایره مفهومی و مصداقی آن را توسعه داده است. از جمله گفته شده است که «هر جرمی که بوسیله دو یا چند نفر که از موقعیت سازمانی با سطحی از مدیریت برخوردار بوده و روش های خاصی از فعالیت را به کار می گیرند که در آن هدف نهایی سازمان فعالیت اقتصادی می باشد، جرم سازمان یافته است.[۴]

در ضمن تعریف اینترپل از جرائم سازمان یافته به نحو زیر است:

«جرم سازمان یافته مربوط به گروهی است که دارای ساختاری یکپارچه و متحد است و هدف اساسی آن بدست آوردن پول از طریق فعالیت غیر قانونی است و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می دهد»به این معنی جرم سازمان یافته عبارت است از فعالیتهای غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی یکدیگر و برای تحصیل منافع مادی و قدرت به ارتکاب مستمر اعمال مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه ای استفاده می کنند.[۵]

از دیدگاه جامعه شناختی می توان گفت جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانه ای زده می شود که بوسیله گروه های خاصی صورت می گیرد. گروه هایی که اصولاً مرتکب فعالیتهای مجرمانه خشن و سودآور می شوند با توجه به طرح مسائل جدید و برای تفکیک این جرائم از سایر موارد مشابه به ویژه تروریسم باید گفت «جرم سازمان یافته اقدامی غیر ایدئولوژیک است که توسط گروهی از افراد که تعامل اجتماعی نزدیک داشته باشند و بر مبنای یک سلسله مراتب با حداقل سه سطح یا طبقه سازماندهی می شوند، انجام شده و هدف از آن به دست آوردن منفعت است که [این مهم] از طریق فعالیت های قانونی و غیر قانونی صورت می گیرد.[۶]

در سطح سازمانهای بین المللی هم اقدام به تعریف از جرم سازمان یافته شده است.در نوامبر سال ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را به تصویب اعضا رساند که برای آنکه در قالب یک کنوانسیون بین المللی در آید، کنفرانسی در شهر پالرمو ایتالیا تشکیل شد، بر طبق بند الف ماده دو کنوانسیون پالرمو تعریف جرم سازمان یافته اینگونه است:

«گروه بزهکار سازمان یافته بیانگر یک گروه ساختار یافته متشکل از سه نفر یا بیشتر است که طی یک دوره زمانی قابل توجهی وجود داشته باشد و به صورت متحد و یکپارچه به هدف ارتکاب یک یا چند جرم سنگین یا جرائم معین شده طبق این کنوانسیون برای رسیدن مستقیم یا غیر مستقیم به سود یا منفعت مالی اقدام کنند»

آنچه که بر طبق این تعریف می توان متوجه شد این است که گروه های کمتر از سه نفر هر چقدر هم که به اهداف معین شده بر طبق این تعریف اقدام نمایند باز هم گروه جرم سازمان یافته محسوب نمی شوند و دیگر آنکه هدف اصلی تشکیل این گروه ها منافع مالی و مادی باشد. در واقع این منافع مالی و مادی است که این دسته از جرائم را از تروریسم جدا می کند. زیرا که ترورسیت ها بدنبال رسیدن به اهداف ایدئولوژیکی خود می باشند هر چند که می توان گفت برخی از این گروه های تروریستی هم برای تامین اموال لازم برای فعالیتها و ادامه حیاتشان خود اقدام به انجام و ارتکاب جرائم سازمان یافته ای مثل قاچاق مواد مخدر بنمایند.

از منظر جرم شناسان هم تعریف جرم سازمان یافته اینگونه می تواند باشد:

جرم سازمان یافته عبارتست از یک سری معاملات غیر قانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره مستمر صورت می گیرد و هدف از این معاملات کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است.[۷]


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:22:00 ب.ظ ]
 

مهدیس قنادان

استاد راهنما:

دکتر محمد علی آقاجانی

استاد مشاور:

دکتر مهدی نعیمی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان      صفحه
چکیده ۱
فصل اول: مقدمه
پراکنش جغرافیایی ۴
اهمیت بیماری ۶
علائم بیماری ۸
عامل بیماری ۲۱
زیست شناسی بیمارگر – تولیدمثل جنسی ۲۴
زیست شناسی بیمارگر – تولیدمثل غیرجنسی ۲۴
زیست شناسی بیمارگر – گونه ها ۲۵
زادمایه. ۲۷
چرخه بیماری ۳۱
اپیدمی شناسی ۳۵
مدیریت بیماری – مقدمه. ۴۱
مدیریت بیماری – اقدامات بهداستی ۴۱
مدیریت بیماری – قارچ کش. ۴۲
مدیریت بیماری – کنترل پس از برداشت. ۴۴
مدیریت بیماری – آنالیز بیماری و سیستم های حمایت از تصمیم گیری ۴۵
سوابق موضوع تحقیق ۴۵
اهداف تحقیق ۵۱
فصل دوم: مواد و روش‏ها
موقعیت جغرافیایی ۵۲
روش یادداشت برداریآماده سازی داده ها جهت تحلیل ۵۴
تجزیه و تحلیل داداه ها ۵۷
فصل سوم: نتایج
وضعیت کلی بیماری های درختان هسته دار. ۶۱
احتمال وقوع بیماری ۷۵
فصل چهارم: بحث
بحث. ۷۹
فهرست منابع. ۸۴
چکیده انگلیسی ۸۹
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۲ موقعیت جغرافیایی مناطق مورد بررسی ۵۲
جدول ۲-۲. تقویم فنولوژی درختان هسته دار استان گلستان. ۵۸
جدول ۳-۲. فهرست متغیرهای آب و هوایی مورد استفاده در مدل‌سازی اپیدمی بیماری مومیایی درختان هسته دار ۵۸
جدول ۴-۲ فهرست متغیرهای زراعی مورد استفاده در مدل‌سازی اپیدمی بیماری مومیایی درختان هسته دار ۵۹
جدول ۵-۲ فهرست متغیرهای وابسته (Y) مورد استفاده در مدل‌سازی اپیدمی بیماری مومیایی درختان هسته دار ۶۰
جدول ۱-۳ در صد آلودگی باغات استان گلستان به بیماری های مختلف به تفکیک هر منطقه ۶۳
جدول۲-۳. نتیجه گیری از سه روش مختلف درباره‌ی مناسب بودن متغیرها جهت مدل سازی و دو متغیر وابسته (Y) 63
جدول۳-۳ وضعیت معنی‌داری متغیرهای مختلف در دوره‌ی زمانی ۱ (کل زمستان)اپیدمی بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس تحلیل تشخیصی (Epi) و(Mon) و رگرسیون لجستیک (Epi 64
جدول۴-۳ وضعیت معنی‌داری متغیرهای مختلف در دوره‌ی زمانی ۲ (بهمن ماه)اپیدمی پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس تحلیل تشخیصی (Epi) و(Mon) و رگرسیون لجستیک (Epi بیماری) ۶۵
جدول۵-۳ وضعیت معنی‌داری متغیرهای مختلف در دوره‌ی زمانی ۳ (اسفند ماه)اپیدمی بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس تحلیل تشخیصی (Epi) و(Mon) و رگرسیون لجستیک (Epi) 66
جدول۶-۳ وضعیت معنی‌داری متغیرهای مختلف در دوره‌ی زمانی ۴ (نیمه اول اسفند)اپیدمی بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس تحلیل تشخیصی (Epi) و(Mon) و رگرسیون لجستیک (Epi) 68
جدول۷-۳ وضعیت معنی‌داری متغیرهای مختلف در دوره‌ی زمانی ۵ (نیمه دوم اسفند)اپیدمی بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس تحلیل تشخیصی (Epi) و(Mon) و رگرسیون لجستیک (Epi) 69
جدول۸-۳ وضعیت معنی‌داری متغیرهای مختلف در دوره‌ی زمانی ۶ (نیمه اول فروردین)اپیدمی بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس تحلیل تشخیصی (Epi) و(Mon) و رگرسیون لجستیک (Epi) 70
جدول۹-۳وضعیت معنی‌داری متغیرهای مختلف در دوره‌ی زمانی ۷ (فروردین ماه)اپیدمی بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس تحلیل تشخیصی (Epi) و(Mon) و رگرسیون لجستیک (Epi) 71
چدول۱۰-۳ نتایج مدل‌سازی اپیدمی‌های بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس متغیرهای زراعی با بهره گرفتن از روش آماری رگرسیون ساده ۷۳
چدول۱۱-۳- نتایج مدل‌سازی اپیدمی‌های بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس متغیرهای زراعی با بهره گرفتن از روش آماری آنالیز تشخیصی ۷۳
جدول۱۲-۳ نتایج مدل‌سازی اپیدمی‌های بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس متغیرهای زراعی با بهره گرفتن از روش آماری رگرسیون لجستیک. ۷۴
جدول۱۳-۳- معادله‌ی به‌ترین مدل‌های پیش بینی احتمال وقوع اپیدمی‌های بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار بر اساس متغیرهای زراعی با بهره گرفتن از روش آماری رگرسیون لجستیک و آنالیز تشخیصی

فهرست شکل ها
عنوان. صفحه
شکل ۱-۱. پراکنش Monilina fructigena با میزبان سیب و آلودر سال ۲۰۰۰. ۵
شکل ۲-۱. پراکنش Monilina laxa با میزبان سیب و آلو در سال ۱۹۹۱. ۵
شکل۳-۱ پراکنش Monilina fructicola با میزبانی آلو در سال ۱۹۹۹. ۶
شکل ۴-۱ – رشد میسلیوم Monilina fructicolaدر محیط کشت همراه با قارچکش،حساس (S) و مقاوم ® 7
شکل ۵-۱ علایم ناشی از قارچ Monilinia fructicola در مراحل مختلف رشدی درخت آلو، عامل پوسیدگی قهوه ای A)سوختگی شکوفه در بهار، B)ریزش شکوفه های خشکیده،C)برگ و سیخک های خشکیده،D)شانکر شاخه،E)پوسیدگی میوه نارس، F)پوسیدگی میوه رسیده وG)مومیایی روی درخت. ۱۳
شکل۶-۱. علایم آلودگیMonilina fructicolaروی برگدرخت آلو. ۱۴
شکل۷- پوسیدگی قهوهایمیوه‌ی سبز آلو توسط قارچ Monilina fructicola. 14
شکل۸-۱ خوشه‌های مومیایی آلو بر اثر Monilina fructicola. 15
شکل۹-۱. علایم سوختگی شاخه‌ها و شکوفه‌ها براثر قارچ Monilina fructicola. 16
شکل۱۰-۱ علایم پوسیدگی و اسپورقارچMonilina fructicolaدر روی میوه‌ی هلو. ۱۶
شکل۱۱-۱ علایم پوسیدگی و مومیایی میوه‌ی آلبالوبراثرقارچ Monilina fructicola. 17
شکل۱۲-۱ – اسپور قارچ پوسیدگی قهوه‌ای با عامل قارچ Monilina fructicolaروی آلو استانلی ۱۷
شکل ۱۳-۱ علایم پژمردگی مادگی(فلش) و بساک شکوفه در اثر قارچ پوسیدگی قهوهای ۱۸
شکل۱۴-۱ علایم سوختگی شکوفه، شانکر شاخه و مومیاییدر اثر قارچ پوسیدگی قهوهای درختان میوهی هسته دار ۱۹
شکل ۱۵-۱ علایم پوسیدگی قهوه‌ایروی میوهی هلو، B)علایم پوسیدگی قهوهای میوهی رسیدهی هلوهمراه اسپور قارچMonilinia fructicola،C)میوهی مومیایی هلو روی درخت. ۲۰
شکل ۱۶-۱ آلودگی شاخه و ترکه‌هابراثر قارچ پوسیدگی قهوه‌ای ۲۱
شکل ۱۷-۱ پرگنهی کشتMonilinia fructicola (چپ) وMonilinia laxa (راست) روی محیط ۲۳
شکل ۱۸-۱ برشی از آسکوآسکوسپور آپوتسیوم وشکل آپوتسیومهای تولید شده از مومیایی هلو روی سطح خاک   24
شکل ۱۹-۱ – میسلیوم گسترده در حال رشد Monilinia fructicola در محیطPDA بعد از ۱۸-۲۴ ساعت. ۲۵
شکل۲۰-۱ پرگنهی قارچهایMonilinia laxa (چپ)، Monilinia fructigena(راست) و Monilinia fructicola(زیر) خالص شده از هسته میوه فاسد. ۲۶
شکل ۲۱-۱ آپوتسیوم‌های تولید شده از مومیایی‌های کف باغ، تیره رنگ (قدیمی) و روشن (جدید) و جلبک های سبز نشانهی رطوبت در خاک که شرایط مساعد برای تولید قارچ پوسیدگی قهوهای را فراهم می کند. ۳۰
شکل ۲۲-۱ کنیدی‌هایMonilinia fructicola روی شاخه،(Bکنیدی‌هایMonilinia fructicola در میوه پوسیده آلو  31
شکل ۲۳-۱ نمودار از تراکم اسپور Monilinia fructicolaو Monilinia laxaاز ۲ منطقه آلوده در کالیفرنیا ۳۱
شکل ۲۴-۱ چرخهی بیماری پوسیدگی قهوهای درختان میوهی هسته دار ناشی از گونه های قارچ Monilinia spp. 33
شکل۲۵-۱ مرا حل فنولوژیکی از پیشرفت پوسیدگی قهوهای در شکوفهی آلو. ۳۴
شکل ۲۶-۱ – درصد آلودگی بیماری پوسیدگی قهوهای در مراحل رشدی مختلف درخت آلو : A ) درصد آلودگی شکوفهها، B ) درصد آلودگی نهان میوه ۳۵
شکل۲۷-۱ شکوفههای بهاری اولین بافتهای حساس به قارچ پوسیدگی قهوهای ۳۷
شکل۲۸-۱ منبعی از کنیدی قارچ پوسیدگی قهوهای در مو میایی روی درخت. ۳۷
شکل۲۹-۱ آسکوسپورهای خارج شده از آپوتسیوم قارچ عامل بیماری پوسیدگی قهوهای درختان میوهی هستهدار ۳۸
شکل۳۰-۱ زردی و نازک شدن برگ‌ها و ترکه‌هابه وسیله شانکر پوسیدگی قهوه‌ای ۳۹
شکل۳۱-۱ شانکر همراه تولید صمغ و اسپور بعد ازگذشت ۵-۶ هفته با شرایط محیطی مساعداز شیوع قارچ پوسیدگی قهوهای  40
شکل۳۲-۱ اسپورقارچ پوسیدگی قهوهای روی میوه نارس هلو. ۴۰
شکل۳۳-۱ میوه سم‌پاشی شده علیه قارچ پوسیدگی قهوهای(راست) و سم‌پاشی نشده (چپ) ۴۴
شکل۳۴-۱ شکل سایت. ۴۶
شکل۱-۲ موقعیت جغرافیایی مناطق مورد بررسی ۵۲
شکل۲-۲ فرم یادداشت برداری ۵۶
شکل۱-۳ بررسی شدت بیماری های مختلف در مناطق مورد بررسی ۶۲
شکل۲-۳ نمودارهای جعبه‌ای متغیرهای مختلف زراعی (محور y) مورد استفاده در مدل‌سازی اپیدمی‌های بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار (EPI)در مناطقی از استان گلستان (محور x که با اعداد صفر و یک به ترتیب برای عوامل زراعی MT(تعداد مومیایی)، PD(بیماری در سال قبل) و Pr-s (سم‌پاشی بعد از هرس) ۷۶
شکل۳-۳ نمودار توزیع دوبعدی به‌ترین متغیرهای مورد استفاده در مدل‌سازی اپیدمی‌های بیماری پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته دار وقوع یا عدم بیماری(Epi)، شدت بیماری (Mon) در مناطقی از استان گلستان. ۷۷
شکل۱-۴ نمودارهای مقایسهای، سه متغیر آب و هوایی از دو ایستگاه هواشناسی استان گلستان، (گرگان و علی آباد) ۸
چکیده
بیماری پوسیدگی قهوه­ای میوه یا مومیایی درختان میوه­ی هسته­دار و دانه­دار، که به وسیله­ی گونه­های قارچ Monilinia spp. ایجاد می­شود، یکی از مهم­ترین بیماری­های این درختان در دنیا محسوب می­گردد که از گسترش جهانی برخوردار است. با توجه به شرایط آب و هوایی و زراعی مساعد بیماری، تقریباً هر سال شاهد شیوع بالای بیماری در باغات استان و سمپاشی­های گسترده برای کنترل آن هستیم. برای پیش بینی احتمال وقوع اپیدمی بیماری، ۲۳ متغیر آب و هوایی و زراعی در هفت دوره­ زمانی (کل زمستان، بهمن، اسفند، نیمه اول اسفند، نیمه دوم اسفند، نیمه اول فروردین و فروردین) در پنج منطقه از استان(بندرگز، ورسن، گرگان، سرخنکلاته و خان ببین) استفاده شد و توسط ۳ روش آماری رگرسیون ساده، رگرسیون لجستیک و تجزیه و تحلیل تشخیصی مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از مقایسه­ مدل­های آماری ساخته شده، مشخص شد که استفاده از داده­های زراعی نسبت به سایر داده­ ها برای مدل سازی مناسب تر است و ۶ مدل دو متغیره با بهره گرفتن از سه متغیر وجود یا عدم وجود بیماری در سال قبل(PD)، تعداد تقریبی مومیایی روی درخت(MT) و انجام یا عدم انجام سمپاشی بعد از هرس(Pr-s) ساخته شد. این مدل­ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:20:00 ب.ظ ]
 

بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

استاد راهنما:

        جناب آقای دکتر حمید ابهری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سعید حسنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

 عنوان                صفحه

مقدمه ۱

فصل اول : کلیات . ۴

مبحث اول : مفهوم تضامن و اقسام آن ۵

گفتار نخست : مفهوم تضامن. ۵

بند اول : تضامن طلبکاران ۵

بند دوم: تضامن بدهکاران . ۶

گفتار دوم : اقس