کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

اسفند 1402
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

https://andreeauk55432.blognody.com/25194163/هویت-برند https://remingtoncxnd10976.blogsumer.com/25286844/هویت-برند https://archermicu98766.jts-blog.com/25190152/هویت-برند https://lukasmnhy01087.rimmablog.com/25269779/هویت-برند https://kyleryzwq77766.bloggazza.com/25187394/هویت-برند https://zionqrpl55555.blogaritma.com/25285297/هویت-برند https://gunnerkelm61647.shoutmyblog.com/25269234/هویت-برند https://sergiofzzv60304.bcbloggers.com/25263610/هویت-برند https://cesarmgaf21468.blogcudinti.com/25336469/هویت-برند https://eduardokhll26492.iyublog.com/25272589/هویت-برند https://augustrrww34557.blogdiloz.com/25189351/هویت-برند https://claytonddzu99999.verybigblog.com/25283476/هویت-برند https://erickuwbw47016.activosblog.com/25163165/هویت-برند https://caidencztj93826.p2blogs.com/25193273/هویت-برند https://trentonihdy11000.bloggactivo.com/25287181/هویت-برند https://angeloljdw09998.theblogfairy.com/25280305/هویت-برند https://emiliovfjk55086.vidublog.com/25181670/هویت-برند https://josuetitk65510.oblogation.com/25289167/هویت-برند https://hectoreebw01111.gynoblog.com/25265988/هویت-برند https://holdenzcun37271.laowaiblog.com/25170228/هویت-برند https://erickneuc87778.angelinsblog.com/25267423/هویت-برند https://trentonmdti32087.bloggadores.com/25275804/هویت-برند https://andrefvmb09865.humor-blog.com/25165607/هویت-برند https://griffincgni47538.thekatyblog.com/25126347/هویت-برند https://mariokxgv86175.blogspothub.com/25253554/هویت-برند https://finneatk54322.idblogmaker.com/25257710/هویت-برند https://judahhctj32198.blogdemls.com/25251274/هویت-برند https://jaidengcul44311.ageeksblog.com/25164939/هویت-برند https://alexisuqiy09876.blogunteer.com/25187952/هویت-برند https://augusthooj48715.life3dblog.com/25165771/هویت-برند https://emilianokgxo65432.therainblog.com/25160392/هویت-برند https://sethtccc95204.ltfblog.com/25174927/هویت-برند https://josueluvr25755.blogmazing.com/25260883/هویت-برند https://jeffreytofv87532.blogars.com/25157959/هویت-برند https://tysonfzri32109.thechapblog.com/25257489/هویت-برند https://dallasnjbv98754.blogsvirals.com/25260132/هویت-برند https://troyhxnb09865.glifeblog.com/25191182/هویت-برند https://lukasjllg55554.losblogos.com/25255850/هویت-برند https://arthurwrhw80345.estate-blog.com/25271952/هویت-برند https://beautlbq65320.prublogger.com/25267931/هویت-برند https://griffinnjcs87653.blogdomago.com/25160852/هویت-برند https://codyfzri32209.bloguerosa.com/25185675/هویت-برند https://tysontles25925.daneblogger.com/25262149/هویت-برند https://deanlepw36780.goabroadblog.com/25237513/هویت-برند https://garrettljex00999.popup-blog.com/25260628/هویت-برند https://milotkap65321.blogozz.com/25264611/هویت-برند https://brooksmlnn25110.activablog.com/25281777/هویت-برند https://fernandosohx09876.bloggazzo.com/25227053/هویت-برند https://troyzupo26048.ssnblog.com/25250719/هویت-برند https://simonhcul44321.activoblog.com/25597922/هویت-برند https://deankduj32198.blogoxo.com/25589725/هویت-برند https://landenwswt57184.elbloglibre.com/25453150/هویت-برند https://cashqbgh18284.blog-ezine.com/25562979/هویت-برند https://franciscolkct49440.blogscribble.com/25546372/هویت-برند https://garrettlfxn53209.madmouseblog.com/5946228/هویت-برند https://troyroiy62839.ja-blog.com/25513461/هویت-برند https://shaneqldu87654.blogtov.com/5942686/هویت-برند https://louisslds76431.digitollblog.com/25352183/هویت-برند https://cesarbvmb19875.blazingblog.com/25546464/هویت-برند https://connerzqgv86532.creacionblog.com/25409753/هویت-برند https://elliottpzed20861.tusblogos.com/25485994/هویت-برند https://landenggdz11111.blogchaat.com/25507247/هویت-برند https://shanebujv47135.dm-blog.com/25551786/هویت-برند https://spencerhxoc19876.smblogsites.com/25477649/هویت-برند


جستجو
آخرین مطالب


 ۲-۱۲-۳ سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر:

در این سیاست شرکت یک مبلغ معمولا پایین را به طور دائم به سهام‌داران پرداخت می‌کند و با افزایش یا کاهش سود درصدی را به آن اضافه می‌کند. در سال هایی که سودآوری خوب بوده شرکت مبلغ اضافه را پرداخت و سال هایی که سودآوری خوب نبوده یا شرکت به منابع مالی نیاز دارد مبلغ اضافه را پرداخت نمیکند.

۲-۱۲-۴ سود مازاد :

در این نوع سیاست تقسیم سود شرکت ابتدا کلیه نیازهای سرمایه گذاری و مالی خود را از سود سال کسر می‌کند. هر چه قدر سود علاوه بر نیازهای سرمایه گذاری و مالی شرکت باقی ماند بین سهام‌داران عادی تقسیم می شود. به سود مازادی که در شرکت باقی می ماند جریانات نقدی آزاد نیز می‌گویند. پرداخت سود نقدی نباید بر روی ثروت سهام‌داران تاثیر بگذارد، زیرا قیمت سهام به میزان سود نقدی پرداخت شده کاهش می‌یابد. این کاهش به دلیل این است که اگر سهام قبل از مجمع خریداری شود سود نقدی توسط خریدار دریافت خواهد شد. اما اگر بعد از مجمع خریداری شود سود نقدی به آن تعلق نخواهد گرفت و سود نقدی را سهامدار قبلی دریافت خواهد کرد.

۲-۱۲-۵ پرداخت سود سهام با اعطای سهام جایزه:

بعد از سود نقدی، انتشار سهام جایزه دومین شیوه رایج در پرداخت سود از نظر شرکت هاست. اما از دیدگاه قانون، سهام جایزه یکی از طرق افزایش سرمایه و تامین مالی از داخل شرکت به شمار می رود. سهام جایزه عبارت است از انتشار سهام عادی از طریق تبدیل و انتقال اندوخته ها به سرمایه و توزیع رایگان آن در میان سهام‌داران، سهام جایزه یک روش تامین مالی خودکار به شمار می رود، زیرا بدون اینکه دیون شرکت را افزایش دهد یا سهام‌داران را تحت فشار قرار دهد منجر به افزایش سرمایه می‌گردد.

۲-۱۲-۵-۱ دلایل انتشار سهام جایزه :

در توجیه انتشار سهام جایزه تاکنون فرضیات متعددی ارائه شده است که می توان آن ها را به چهار گروه طبقه بندی نمود :

۱- فرضیه پیام رسانی:

این فرضیه بیان می‌دارد که اعلان سهام جایزه برای بازار حاوی اطلاعات جدیدی است به عبارت دیگر مدیران می‌توانند از سهام جایزه برای علامت دادن و رسانیدن اخبار خوب یا انتظار خوش بینانه به سهام‌داران و مشارکت در بازار سرمایه استفاده کنند.

۲- فرضیه نقدینگی:

این فرضیه اعلام می‌دارد که سهام جایزه به دلیل افزایش تعداد سهام مورد معامله و کاهش قیمت پیشنهادی خریدار و فروشنده قابلیت نقدینگی سهام را افزایش می‌دهد.

۳- فرضیه دامنه قیمت معاملاتی:

این فرضیه که با فرضیه نقدینگی در ارتباط است اظهار می‌دارد که انتشار سهام جایزه موجب می شود سهام وارد یک دامنه قیمتی مطلوب تر شود. و این باعث می شود که معاملات آن در بازار افزایش یافته در نتیجه قابلیت نقدینگی آن هم بالاتر رود.

۴- فرضیه جایگزینی سود نقدی:

این فرضیه بیان می‌دارد که مدیران می‌توانند با انتشار سهام جایزه به عنوان جانشینی برای سود نقدی، وجوه نقد شرکت را حفظ نمایند و آن را صرف سرمایه گذاری در طرح های شرکت نمایند.

۲-۱۲-۶ تجزیه سهام:

تجزیه سهام به عمل کاهش ارزش اسمی سهام گفته می شود. تصمیم به تجزیه سهام زمانی اتخاذ می شود که قیمت بازار سهام و یا قیمت اسمی آن بالاتر باشد به گونه ای که همه اقشار سهام‌داران قادر به خرید آن نمی باشند.

تجزیه سهام مانند سهام جایزه تغییری در جمع کل حقوق صاحبان سهام ایجاد نمی کند و بر خلاف آن باعث تغییر در حجم کل حساب سرمایه نیز می شود.

۲-۱۲-۷ تجمیع سهام:

به جای افزایش تعداد سهام منشره، شرکت ممکن است بخواهد آن ها را کاهش دهد این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که قیمت بازار سهام به شدت کاهش یافته باشد و با این روش قیمت افزایش می‌یابد، البته افزایش قیمت بستگی به عایدات گذشته و مورد انتظار شرکت نیز دارد.

۲-۱۲-۸ بازخرید سهام:

به جای پرداخت سود نقدی تعدادی از سهام شرکت را از بازار خریداری نموده و آن ها را در شرکت نگهداری می‌کنند. این روش برای کنترل بیشتر شرکت بر قیمت بازار اعمال می شود. هرگاه قیمت سهام در بازار کاهش یابد بازخرید سهام مانع کاهش زیاد قیمت می شود. زیرا با افزایش تقاضا، حجم عرضه را کنترل می‌کند و هنگامی که عرضه کاهش یافت و تقاضا زیاد شد طبق مکانیسم عرضه و تقاضا باید قیمت افزایش یابد در این حالت که قیمت افزایش یافت، شرکت می‌تواند سهام بازخرید شده را در بازار به قیمت بیشتری بفروشد.

۲-۱۲-۹ سود سهام به صورت اوراق قرضه:

در این مورد شرکت ها برای جلوگیری پرداخت مالیات به سود سنواتی، بخشی از درآمدهای جاری و سود انباشته خود را به حساب بدهی های جاری انتقال می‌دهند. و از این طریق اقدام به انتشار اوراق قرضه یا سهام ممتاز برای پرداخت سود می کند. این عمل باعث افزایش حجم بدهی های شرکتی می شود. توزیع قرضه های بلند مدت نیز به عنوان یک روش پرداخت سود سهام به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. مسئله قابل توجه در این شیوه این است که اگر سهام‌داران شرکت به طبقات متعددی تقسیم شده باشند، در صورتی می‌توانند از اوراق قرضه به عنوان سود سهام استفاده کنند که این اوراق را بین کلیه گروه سهام‌داران توزیع نمایند، در غیر این صورت اگر توزیع قرضه ها به یک گروه خاص صورت گیرد این امر باعث می شود که عملا جمع بدهی های مستقیم و ثابت شرکت افزایش یابد در حالی که ریسک مالی نهایی را تمامی ‌گروه‌های سهام‌داران متحمل خواهند شد. به طور کلی مدیریت شرکت هایی که اقدام به انتشار اوراق قرضه به عنوان سود نهایی می نمایند. با این کار در تلاشند تا در ذهن سهام‌داران این تصور را به وجود آورند که شرکت از نظر مالی وضعیت سالم تر و مناسب تری نسبت به آنچه که دیده می شود دارد.

۲-۱۲-۱۰ سود سهام به صورت دارایی:

ممکن است شرکتی به جای توزیع سود سهام نقدی، مقادیری از دارایی هایش را بین سهام‌داران توزیع نماید. این دارایی ممکن است شامل موجودی کالا، زمین و وسایل دیگر گردد. دلیل عمده توزیع سود از این طریق، منفعت نقدینگی شرکت در پرداخت سود سهام نقدی می‌باشد. در این نحوه پرداخت معمولا قیمت بازار دارایی

ها محاسبه شده و تفاوت آن از ارزش دفتری و قیمت بازار که به سهام‌داران داده می شود در دفاتر شرکت ثبت می‌گردد. این نوع توزیع، ساختار شرکت را تغییر داده و به قیمت اعتباری شرکت تاثیر می‌گذارد. همچنین ارزش حقوق صاحبان سهام را کاهش می‌دهد.

۲-۱۳ عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود :

عواملی که ‌در مورد سیاست تقسیم سود در مؤسسات انجام شده نشان می‌دهد که سیاست های تقسیم سود کار گرفته شده از سوی مؤسسات عملا مبینی بر هیچ یک از فرضیات و مدل های ارائه شده نیست حال اینسوال مطرح است که مؤسسات چگونه سیاست های تقسیم سود خود را اتخاذ می‌کنند پاسخ ‌به این سوال نیاز به توضیح علل اختلاف های تقسیم سود در تئوری وعمل است یعنی عواملی که مدیران مالی مجبورند در هنگام اتخاذ سیاست های تقسیم سود بلند مدت مؤسسه‌ خود آن ها را در نظر بگیرند، به مهمترین این عوامل در زیر اشاره می شود.

۲-۱۳-۱ محتوای اطلاعاتی تقسیم سود :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-28] [ 04:11:00 ب.ظ ]
در تحقیق کومار که با بهره گرفتن از روش داده های ترکیبی، تأثیر مالکیت شرکتی، خارجی، نهادی و مدیریتی را بر عملکرد شرکت ها بررسی نمود و به نتایج زیر دست یافت:

  • مالکیت خارجی تأثیر معنا داری بر عملکرد شرکت ندارد.

  • بین عملکرد شرکت با مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی رابطه ی غیر خطی وجود دارد.

  • مالکیت شرکتی بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.

 • ساختار مالکیت درونی نیست.

همچنین در تحقیق الیاسیانی و جان جیا درباره رابطه ی پایایی مالکیت نهادی و عملکردشرکت ها ‌به این نتیجه رسیدند که :

  • عملکرد شرکت ها با پایایی مالکیت نهادی رابطه ی مثبت و معنا دار دارد.

   • احتمالاً به دلیل مقررات مربوط به نظارت محرمانه، این رابطه برای شرکت های بانکداری در مقایسه با شرکت های صنعتی و خدماتی مشابه ضعیف تر است.

 • با لغو این مقررات، تأثیر پایایی مالکیت نهادی افزایش یافته است.

تجزیه سهام عاملی برای افزایش تعداد سهام و در نتیجه افزایش نقد شوندگی سهام از طریق افزایش تعداد دفعات معامله سهام محسوب می شود. اما برخی از پژوهش ها نشان داده‌اند که تمرکز مالکیت (پراکندگی مالکیت ) نقش بسزایی را در این زمینه ایفا می‌کند. نسبت بالای سهام نگهداری شده توسط افراد داخلی مانع از اثر مثبت تجزیه سهام بر نقد شوندگی سهام می­ شود. ‌بنابرین‏ نقدشوندگی سهام بایستی بعد از تجزیه­ی سهام برای شرکت هایی که مالکیت افراد داخلی در آن بالا است، بدون تغییر باقی بماند. تأثیر پراکندگی مالکیت بر نقدشوندگی بازار سهام ممکن است به دلیل اندازه های مختلف شرکت ها متفاوت باشد. تمرکز مالکیت در شرکت هایی کوچک، احتمال معامله بر اساس اطلاعات نهایی را در آن ها افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ ممکن است تأثیر پراکندگی مالکیت بر نقدشوندگی سهام در شرکت‌های کوچک بیشتر باشد. داداشی در سال (۱۳۸۸) در تحقیق خود تحت عنوان « تأثیر حاکمیت شرکتی بر تصمیمات حسابرسان درباره ریسک و برنامه ریزی» به بررسی تأثیر برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی از جمله تفکیک پست مدیرعامل از جمله ریاست هیئت مدیره، درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره، وجود سهام‌داران عمده و نهادی و حسابرسان داخلی بر تصمیمات حسابرسان مستقل، اعم از ارزیابی ریسک ذاتی، کنترل، میزان و زمان بندی آزمون محتوا پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که به غیر از حسابرسی داخلی، سایر مکانیزم های حاکمیت شرکتی تأثیری بر فرایند برنامه ریزی و قضاوت های صورت گرفته، توسط حسابرسان مستقل ایرانی ندارند. تنها در یک مورد یافته ها نشان داد که درصد مدیران غیر موظف در ساختار هیئت مدیره شرکت، بر ارزیابی ریسک ذاتی توسط حسابرسان، اثر گذار است.

۲-۲-۱سهام‌داران عمده:

شواهد مربوط ‌به این مسأله در مطالعات سرمایه ‌در مورد نقش سهام‌داران بر بازارهای سرمایه ارائه می شود. با وجود اینکه سهام‌داران معرف سهام‌داران عمده می‌باشند و مالکیت شخصی آن ها نیز از ۵% بیشتر است، در نتیجه کنترل و نظارت را برای آن ها فراهم می آورد. ‌بنابرین‏ وجود و نقش این سهامدران عمده در نظارت و رهبری شرکت مورد بحث قرار می‌گیرد. سهام‌داران عمده نظارت بر شرکت را از طریق تهدید به کناره گیری خود از شرکت اعمال می‌کنند. آن ها تجارت و فعالیت خود را بر پایه فعالیت ها و کارکرد مدیرانی قرار می‌دهند که ارزش شرکت را بالا می‌برند تا مبتنی بر آمار و ارقام حسابداری گزارش شده و در نتیجه نرخ ها نشان دهنده ارزش اساسی شرکت هستند تا جای انگیزه مدیران در جهت مدیریت سود، کاهش یافته و انگیزه های تقریباً بهینه کنار گذاشته شود.(دِو و همکاران۲۰۱۴).

همچنین سهام‌داران عمده بر کارکرد گزارش مالی شرکت نقش اثرگذاری دارند و این نقش را از طریق عملکردهایی به صورت سهامدار آگاه نسبت به مسائل شرکت ایفا می‌کنند. و تجارت بالقوه آن ها کارکرد مدیریتی را در بازار منعکس می‌سازد و بر نتایج گزارش دهی مدیران اثرگذار است. سهام‌داران عمده مالک اوراق بهادار متنوع خواهند بود، طی مطالعات متعدد انجام شده، بررسی شده است که چگونه مالکیت سهام‌داران عمده نظارت مدیران را بهبود می بخشد (مثلاً هزینه های سازمان کم می شود). با وجود اینکه همه سهام‌داران عمده مسؤل کنترل کارکردهای مدیران هستند، مزیت های این کار توسط هر سهامدار عمده متناسب با درصد سهام تحت مالکیت آن ها است.

سهام‌داران عمده با تهدید به خروج و کناره گیری از شرکت برای ایجاد نظم توسط مدیر در شرکت هزینه کمتری پرداخت می‌کنند، به هر حال مطالعات نشان می‌دهد که : نقدینگی بازار باعث تسهیل حکومت و رهبری شرکت توسط سهام‌داران عمده می شود و نقدینگی کمک می‌کند که یک سرمایه گذار بالقوه آگاه، برای ایجاد مالکیت در سهام شرکت، بدون توجه به قیمت سهام، به سرمایه گذاری اقدام کند. و پس از خرید سهام، سهام‌داران عمده انگیزه ای برای نظارت بیشتر و افزایش دارایی خود دارند.

ادمونز(۲۰۰۹)، بحث نظارت توسط سهام‌داران عمده، تصمیم اولیه سهام‌داران عمده پس از سرمایه گذاری اولیه آن ها است و سپس با تهدید به خروج و کناره گیری از شرکت. از نظر ادمونز، سهام‌داران عمده خواستار این استراتژی خروج غیر عمدی برای تهدید مدیران شرکت هستند. و این یک مدل برای ایجاد حکومت و رهبری برای نظارت بیشتر سهام‌داران عمده است و به طور خاص، مدل تهدید به خروج برای ایجاد نظم در شرکت نیز می‌باشد. همچنین تهدید خروج یک مدل از نظارت خاص و تنظیم رهبری شرکت و نظارت بر کار مدیر درباره آینده شرکت است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:10:00 ب.ظ ]
  • بابایی، محمود. (۱۳۹۰). نشست آسیب شناسی شبکه های اجتماعی . نمایشگاه الکامپ.

  • بارانی،امیر .(۱۳۹۰). شبکه های اجتماعی یا شبکه هویت های جعلی. وبلاگ جوخه اندیشه ها.

  • باشگاه خبرنگاران جوان (۱۳۹۳) راهبردهای رهبر فرزانه انقلاب در زمینه امر به معروف و نهی از منکر؛خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران. تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۳ . http://www.yjc.ir/fa/news.

  • بحارالانوار، ج۹۷٫

  • بذرافشان،جواد؛رفیعی کته تلخ،عیسی.(۱۳۹۲). بررسی تاثیر فضای مجازی بر هویت دینی جوانان روستایی. مجله: مطالعات روانشناسی تربیتی . بهار و تابستان ۱۳۹۲؛ سال دهم – شماره ۱۷٫

  • پورنقدی،بهزاد.(۱۳۹۲). نقش شبکه های اجتماعی مجازی در نظم و امنیت استان خراسان شمالی.آذر۱۳۹۲٫٫ص۶۹-۹۰٫

  • ﭘﯿﺮی ﻟﻠـﻪ ﻟﻮ، ﺟﻤﺎل ؛ اﺻﻐﺮی ﮔﻠﺪر، ﺟﺒﺎر.(۱۳۹۳). ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ، اﻋﺘﻘﺎدی و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻓﺮاد. اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﺗﺒﺮﯾﺰ ۳۰ – ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ۱۳۹۳٫

  • تأملی بر فیلترینگ: سالم سازی فضای سایبر و تعارضات موجود (۱۳۸۶). مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین.

  • تحریر الوسیله، ج ۱٫

  • تفسیر صافی، ذیل آیه ۱۷ سوره لقمان.

  • تورن، آلن.(۱۳۸۰). نقد مدرنیته، ترجمه مرتضی مردی ها، تهران: گام نو.

  • خانیکی، هادی و بابایی، محمود.(۱۳۹۰).فضای سایبر و شبکه های اجتماعی مفهوم و کارکردها .

  • ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی جامعه اطلاعاتی. شماره یک. سال اول. ص۲۰-۲۲٫

  • خلقتی، مرضیه.(۱۳۸۷). بحران‌های هویتهای مجازی در گمنامی چت، درس مدیریت بحران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

  • دوران، بهزاد.(۱۳۸۱). تأثیر فضای سایبر بر هویت اجتماعی . پایان نامه دکتری. دانشگاه تربیت مدرس. ص ۲۵-۲۷٫

  • ربیعی، علی.(۱۳۸۷). رسانه‎های نوین و بحران هویت. ‌فصل‌نامه مطالعات ملی، سال نهم، شماره ۴ .۱۴۹-۱۷۶٫

  • رحمان زاده، سیدعلی.(۱۳۸۹). کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن. مطالعات راهبردی جهانی شدن. شماره یک.سال اول. ص۱۰-۱۲٫

  • رمضانی، سیده زهرا.(۱۳۹۲). اهمیت داده ها در شبکه اجتماعی فضای سایبر ». گفتمان علم و فناوری. شماره دو. سال اول. ص۱۵-۱۸٫

  • سایت پرسمان دانشجویی مهدویت(۱۳۹۳) شبکه های اجتماعی؛ مروج فساد هرمی در آخرالزمان. http://www.mahdaviat.porsemani.ir

 • شهابی،محمود و قدوسی بیات.(۱۳۹۱). شبکه های اجتماعی مجازی و کاربران جوان. نورمگز.

  1. Last. Fm ↑

  1. Good Reads ↑

  1. facebook ↑

  1. Twitter ↑

  1. Tweet ↑

  1. what do you doing? ↑

  1. Alexa ↑

  1. J.A.Barnes ↑

  1. Alain Touraine ↑

  1. Angel Adrian ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:10:00 ب.ظ ]
۲-۴-۵- آزمون یادگیری جفت ارتباط ( PAL)

این آزمون به ارزیابی حافظه­ بینایی و یادگیری جدید می ­پردازد و به طور اولیه حساس به تغییرات در عملکرد لوب تمپورال مغز است اساس آزمون ‌به این صورت است که: در هر مرحله شش جعبه و در مر حله­ی آخر هشت جعبه بر صفحه­ی نمایشگر نمودار و به طور تصادفی باز و بسته می­ شود. یک یا چند جعبه حاوی یک الگو ‌می‌باشد. سپس الگو یک به یک در وسط جعبه نمایش داده می­شوند و فرد باید جعبه­ای را که حاوی آن الگو بوده بر صفحه­ی نمایشگر لمس نماید. شاخص­ های مورد نظر در آزمون PAL شامل موارد زیر است:

  1. تعداد خطاها: زمانی اتفاق می ­افتد که فرد جعبه­ای را انتخاب می­ کند که حاوی شکل مورد نظر نیست.

  1. تعداد کل خطا: مجموع تعداد کل خطاهاست. طبیعی است که اگر شرکت کننده ­ای در هر یک از مراحل متوقف شود تعداد خطای کمتری از فرد خواهد داشت که آزمون را به پایان برده است. به همین دلیل متغیر دیگری تعریف شد به نام تعداد کل خطاهای انطباق یافته.

   1. برای هر مرحله از آزمون نیز تعداد کل خطاهای مربوط به همان مرحله می ­تواند محاسبه شود.

  1. تعداد کل تلاش­ های PAL ( انطباق یافته ): این مقیاس بیانگر تعداد کل انتخاب­های لازم برای رسیدن به پاسخ­های صحیح است.

 1. مراحل تکمیل شده: این یک شاخص مهم برای موفقیت کلی فرد است که نشانه­ی تعداد مراحلی است که با موفقیت به پایان رسانده است. تحلیل سایر مقیاس­ها باید ‌به این مقیاس ارجاع داده شود (تهرانی دوست، خادمی و همکاران، ۱۳۸۶ ).

۲-۵- بررسی تحقیقات انجام شده

  • پارسونز و همکاران (۱۳۸۲) در پژوهشی با عنوان « تفاوت­های جنسی و شناخت » بیان کردند که یافته­ ها بیشتر ‌در مورد تفاوت­های جنسیتی در عملکرد شناختی برتری زنان نسبت به هماهنگی دیداری – حرکتی و توانایی زبان و برتری مردان در کارهای مکانیکی را نشان می­دهد. به طور کلی، نقاط قوت گروه در سال­های اولیه مدرسه بیشتر در دوران نوجوانی آغاز و از طریق بزرگ سالی پایدار باقی می­ماند. مطالعات حاضر آزمایش کرد که آیا الگوهای آغاز شده در سال های اولیه در میان سی نفر از افراد بالغ باقی مانده و هم چنین تفاوت­های جنسیتی در آزمون­های شناختی بررسی شده است. نتایج نشان می­دهد که اگرچه الگوهای آغازین در سال­های اولیه در طول زمان برای مردان پایدار باقی می­ماند، الگوهای تعیین شده برای زنان با سن تغییر می­یابد. یافته ها در حمایت از یک مزیت مردان در انجام وظایف دیداری – فضایی در میان افراد مسن کامل شده است و در توانایی کلامی در میان افراد سالمند و حافظه ی کلامی زن و مرد تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

  • دادین و همکاران ( ۲۰۰۸) در پژوهشی با عنوان « بررسی رابطه بین چرخه­ی طبیعی هورمون های جنسی و تفاوت­های جنسی در حافظه » انجام دادند. بدین منظور ۳۹ نفر ( ۲۰ مرد و ۱۹ زن ) مورد آزمون قرار گرفتند. در تحقیقات نشان داده شده است که زنان دارای مزیت در حافظه­ بینایی، کلامی و مهارت­ های زبانی و مردان دارای مزیت که در استدلال انتزاعی، حل مسائل ریاضی و هم چنین در مهارت­ های فضایی هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش سطوح هورمون توستوسترون عملکرد مردان در مهارت­ های فضایی افزایش می­یابد. هم چنین نتایج نشان داد که با افزایش سطوح هورمون آندروژن عملکرد زنان در حافظه ی بینایی و کلامی افزایش می­یابد.

  • هورگان، ماست و همکاران[۱۵۳] ( ۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان « تفاوت­های ‌جنسیتی در حافظه برای ظاهر دیگران » انجام دادند. بدین منظور در مطالعه­ اول ۷۷ نفر ( ۴۱ زن و ۳۶ مرد ) و در مطالعه‌ دوم ۱۱۱ نفر ( ۶۵ زن، ۴۶ مرد ) مورد آزمون قرار گرفتند. شرکت کنندگان در هر دو مطالعه می­دانستند که حافظه­ آن­ها برای اهداف خاصی مورد آزمایش قرار گرفته است. اما شرکت‌کنندگان در مطالعه­ اول نمی دانستند که چه اطلاعات خاصی از ظاهر افراد مورد آزمایش قرار ­یرد. در حالی که شرکت کنندگان در مطالعه­ دوم این اطلاعات را می­دانستند. به طور کلی نتایج به دست آمده بیانگر این بود که تفاوت­های جنسیتی عامل مؤثری جهت تعیین دقت در ظاهر افراد است و زنان اطلاعات مربوط به ظاهر افراد را دقیق تر از مردان به یاد ‌می‌آورد. ‌بنابرین‏ زنان دارای این مزیت هستند که دقت بیشتری در ظاهر افراد دارند.

  • ترویان و مک کی[۱۵۴](۲۰۰۹ ) در پژوهشی با عنوان « مطالعه اصطلاح حافظه به عنوان متغیری تأثیر گذار بر درمان اضطراب » نشان دادند که حافظه، یک روند فعال ترمیمی است که در آن افکار، احساسات و رفتار تحت تأثیر آن قرار ‌می‌گیرد. هم­چنان نشان می­ دهند که حافظه بخشی از مکانیسم اصلی در اتیولوژی و نگهداری اطلاعات و یادگیری مبتنی بر مداخلات و ایجاد خاطرات جدید است.

  • والتونن، می و همکاران[۱۵۵] (۲۰۰۳) در پژوهشی ‌به این نکته دست یافتند که وظیفه­ی حافظه ایجاد محرک پردازش حسی در قشر شنوایی انسان ‌می‌باشد، حتی زمانی­که اشیاء جهت تحریف هر محرک شنوایی ساختار می­یابند.

  • رادینگ، گریملی و همکاران[۱۵۶] (۲۰۰۳) در پژوهشی ‌به این نکته دست یافتند که حافظه­ فعال افراد بر عملکرد آن­ها در موقعیت حل مسئله تأثیر می­ گذارد.

  • در مطالعه­ مسیو، پاور و همکاران [۱۵۷] (۲۰۰۲) تفاوت­های حافظه­ آشکار و ضمنی در گروه ­های افسرده، مضطرب و عادی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که افراد افسرده در حافظه­ آشکار و افراد مضطرب در حافظه­ ضمنی سوگیری آشکاری دارند. افراد افسرده، اطلاعات منفی را به طور آشکار در حافظه ضبط و بسط می­ دهند و افراد مضطرب از ضبط آگاهانه­ی این اطلاعات اجتناب ‌می‌کنند.

  • رحمان، باکار و همکاران[۱۵۸] ( ۲۰۱۱) در پژوهشی با عنوان « نبود تفاوت­های جنسیتی در حافظه موقعیت فضایی طرح های انتزاعی » نشان دادند که هیچ تفاوت جنسیتی در آزمون حافظه ی دیداری ( برای یادآوری و بازشناسی ) و حافظه­ موقعیت ( شیء ) در بین ۳۰ مرد و ۳۰ زن مقایسه شده، وجود ندارد و یافته ها نشان از یک عدم تفاوت جنسیتی در جنبه‌های صرفاً دیداری و فضایی حافظه­ موقعیت دارد.

 • گاینوتی[۱۵۹] (۲۰۰۶) در پژوهشی با عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر اختلالات عملکرد حافظه­ معنایی» یک نوع وابستگی متفاوت از مکانیزم های درگیر در ساخت و ساز از حافظه­ معنایی و محتوای بازنمودهای معنایی، بیان کرد. این­گونه بیان کرد که یک تداوم وجود دارد:

  1. مکانیسم دستیابی به حافظه اپیزودیک و معنایی

 1. بازنمودهای معنایی و حسی و حرکتی فرایندهای مقدماتی به کسب این نمایندگی. این تداوم است که پیامدهای مهمی برای فرمت بازنمودهای معنایی بر ساختار مغز در پی خواهد داشت.

  • بالدو، دلیس و همکاران[۱۶۰](۲۰۰۲) در پژوهشی با عنوان « بررسی عملکرد حافظه در بیماران مبتلا به ضایعات موضعی فرونتال » نشان دادند که بین افراد دارای بیماری فرونتال و عادی از نظر عملکرد حافظه تفاوت وجود دارد و این بیماران دارای اختلال حافظه­ بلند مدت هستند.

  • شالوم و گنل[۱۶۱] (۲۰۱۲ ) در پژوهشی با عنوان « تصاویر شی ء در حافظه ی بینایی: گواهی از خطاهای بینایی » نشان دادند که حافظه­ کاری بینایی و بینایی دارای تصاویر جداشدنی شکل شیء ‌می‌باشد و ویژگی­های جهانی صحنه­ی بینایی قبل از فرایند عناصر محسوس پردازش می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:10:00 ب.ظ ]
جدول ۴-۱۲٫ آزمون تعقیبی جهت سلامت عمومی

سلامت عمومی
اسکیزوفرن
افسردگی اساسی
بهنجار
اسکیزوفرن
*
افسردگی اساسی
*
بهنجار
*
*

جدول ۴-۱۳ یافته ­های توصیفی زیرمقیاس­های سلامت عمومی (علائم بدنی، اضطرابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی، و افسردگی) را در بین سه گروه بیماران اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و افراد بهنجار نشان می­دهد. با توجه به جدول مشخص است که میانگین نمره ­های زیرمقیاس­های علائم بدنی و افسردگی در گروه بیماران مبتلا به افسردگی اساسی نسبت به گروه ­های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار بالاتر است. اما در زیرمقیاس­های اضطرابی و اختلال در عملکرد اجتماعی، میانگین نمره ­های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی نسبت به گروه ­های بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد بهنجار بالاتر است.

جدول۴-۱۳٫ آماره­ های توصیفی متغیرهای علائم بدنی، اضطرابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی

متغیر
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل
حداکثر
تعداد
علائم بدنی
اسکیزوفرن

۹۰/۴

۹۰/۱

۲

۹

۳۰

افسردگی اساسی

۵

۱۳/۲

۲

۹

۳۰

بهنجار

۱۷/۴

۹۷/۱

۱

۸

۴۰

اضطرابی
اسکیزوفرن

۳۳/۴

۶۹/۲

۰

۱۰

۳۰

افسردگی اساسی

۲۰/۴

۹۲/۰

۲

۷

۳۰

بهنجار

۴

۵۶/۲

۰

۹

۴۰

اختلال درکارکردهای اجتماعی
اسکیزوفرن

۶۶/۶

۲۴/۲

۳

۱۲

۳۰

افسردگی اساسی

۲۶/۵

۵۵/۱

۳

۸

۳۰

بهنجار

۸۰/۵

۹۸/۱

۲

۹

۴۰

افسردگی
اسکیزوفرن

۲۰/۳

۶۳/۲

۰

۹

۳۰

افسردگی اساسی

۵۰/۶

۰۴/۱

۳

۸

۳۰

بهنجار

۵۰/۲

۲۵/۲

۰

۸

۴۰

۴-۳ تحلیل یافته ­های تأییدی و استنباطی

در این بخش به منظور تحلیل اطلاعات از یک مدل آنالیز واریانس چند متغیره با بهره گرفتن از متغیرهای کمکی کوواریانس استفاده شده است. در این طرح تحلیلی، متـــغیرهای عملکرد اجرایی (خطای تداوم، خطای کل، تعداد خطا در فرم ناهمجور، اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) به عنوان متغیر وابسته و گروه­ ها (بیماران مبتلا به اسکیزوفرن، بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد بهنجار) و جنسیت (زنان و مردان) به عنوان متغیر مستقل وارد محاسبه شدند. همچنین از سن، سال­های تحصیلات رسمی، و آزمون مهک به عنوان متغیر کمکی و کوواریانس بهره گرفته شد. این مدل به­ طور یکجا، پاسخ به فرضیه ­های ۱ تا ۸ را توضیح می­دهد.

ابتدا در جدول ۴-۱۴، ۴-۱۵ و ۴-۱۶ میانگین و انحراف استاندارد نمرات زیر مقیاس­های عملکرد اجرایی گروه­ ها (بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و افراد بهنجار)، گروه­ ها به تفکیک جنست (زنان و مردان) و دو گروه زنان و مردان ارائه شده است. همچنین نتایج این تحلیل آماری در جدول ۴-۱۷ تحلیل واریانس نشان داده شده است.

۴-۱۴٫ میانگین و انحراف استاندارد گروه ­های بیمار و افراد بهنجار در زیرمقیاس­های متغیر عملکرد اجرایی

آزمون استروپ

(اثر استروپ؛ هزارم ثانیه)

M (SD)

آزمون استروپ

(تعداد خطا در فرم ناهمجور)

M (SD)

جور کردن کارت­های ویسکانسین (خطای کل)

M (SD)

جور کردن کارت­های ویسکانسین (خطای تداوم)

M (SD)

تعداد
گروه متغییر

(۵۲/۲۵) ۲۲/۷۱

(۳۵/۵) ۵۳/۶

(۶۹/۹) ۲۰/۴۲

(۸۵/۱۱) ۸۰/۱۵

۳۰=n

اسکیزوفرن

(۰۳/۲۷) ۹۵/۶۲

(۹۱/۷) ۴۶/۶

(۴/۱۴) ۴۲

(۲۷/۱۵) ۷۳/۱۸

۳۰=n

افسردگی اساسی

(۳۹/۶) ۳۷/۳۳

(۸۲/۱) ۲۵/۲

(۸۷/۱۷) ۹۷/۳۱

(۷۲/۱۱) ۹۵/۱۲

۴۰=n

بهنجار

=Mمیانگین =SDانحراف­استاندارد

۴-۱۵٫ میانگین و انحراف استاندارد گروه­ ها به تفکیک زنان و مردان در زیرمقیاس­های متغیر عملکرد اجرایی

آزمون استروپ

(اثر استروپ؛ هزارم ثانیه)

M (SD)

آزمون استروپ

(تعداد خطا در فرم ناهمجور)

M (SD)

جور کردن کارت­های ویسکانسین

(خطای کل)

M (SD)

جور کردن کارت­های ویسکانسین

(خطای تداوم)

M (SD)

تعداد
گروه متغیر
(۴۷/۲۵) ۴۵/۷۰

(۴۳/۲۶) ۹۹/۷۱

(۳۹/۳) ۶۷/۶

(۵۸/۶) ۴۰/۶

(۷۳/۱۰) ۵۳/۴۳

(۶۹/۸) ۸۶/۴۰

(۸۹/۱۲) ۳۳/۱۶

(۱۴/۱۱) ۲۶/۱۵

زن ۱۵=n

مرد ۱۵=n

اسکیزوفرن
(۷۹/۲۶) ۱۸/۶۴

(۱۵/۲۸) ۷۱/۶۱

(۴۳/۱۰) ۰۶/۷

(۴۸/۴) ۸۶/۵

(۳۹/۱۵) ۶۷/۴۲

(۸۵/۱۳) ۳۳/۴۱

(۸۰/۱۴) ۷۳/۱۷

(۱۸/۱۶) ۷۳/۱۹

زن ۱۵=n

مرد ۱۵=n

افسردگی اساسی
(۵۰/۷) ۷۵/۳۳

(۲۲/۵) ۹۹/۳۲

(۸۳/۱) ۲۵/۲

(۸۶/۱) ۲۳/۲

(۰۴/۲۰) ۱۰/۲۹

(۳۷/۱۵) ۸۵/۳۴

(۰۲/۱۲) ۴۵/۱۰

(۱۵/۱۱) ۴۵/۱۵

زن ۲۰=n

مرد ۲۰=n

بهنجار

=Mمیانگین =SDانحراف­استاندارد

۴-۱۶٫ میانگین و انحراف استاندارد دو گروه زنان و مردان در زیرمقیاس­های متغیر عملکرد اجرایی

آزمون استروپ

(اثر استروپ؛ هزارم ثانیه)

M (SD)

آزمون استروپ

(تعداد خطا در فرم ناهمجور)

M (SD)

جور کردن کارت­های ویسکانسین (خطای کل)

M (SD)

جور کردن کارت­های ویسکانسین (خطای تداوم)

M (SD)

تعداد
گروه متغییر
(۴۹/۲۶) ۷۸/۵۳
(۵۰/۶) ۰۲/۵
(۴۵/۱۷) ۵۰/۳۷
(۳۰/۱۳) ۴۰/۱۴
۵۰=n
زنان
(۳۰/۲۷) ۰۴/۵۳
(۸۱/۴) ۵۸/۴
(۳۲/۱۳) ۶۰/۳۸
(۷۵/۱۲) ۶۸/۱۶
۵۰=n
مردان

=Mمیانگین =SDانحراف­استاندارد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:10:00 ب.ظ ]